• Decyzja 10/19 – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej czwartek, 27.06.2019- Dnia 27 czerwca 2019 roku Wojewoda Lubelski wydał Decyzję 10/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”, odc.3: odcinek Janów Lubelski węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” bez węzła – węzeł „Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy Janowskie” wraz z węzłem, długości…
  • Serwis dla podwykonawców środa, 8.05.2019- Informujemy o uruchomieniu przez GDDKiA na stronie internetowej „Serwisu dla podwykonawców”: Komunikat dot. uruchomienia serwisu: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow Serwis dla Podwykonawców: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy
  • Wniosek o wydanie decyzji ZRID poniedziałek, 3.09.2018- Dnia 30 sierpnia 2018 roku do Wojewody Lubelskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ.U. 2015 poz.2031.) został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw.…
  • Posiedzenie Zespołu Oceny Projektu Budowlanego poniedziałek, 27.08.2018- Dnia 20 lipca 2018 roku w siedzibie GDDKiA o/Lublin odbyło się posiedzenie ZOPB. Uczestniczyli w nim : Przedstawiciele Zamawiającego – GDDKiA, Pełnomocnik Wykonawcy wraz z kluczowymi projektantami oraz zespół zajmujący się nadzorem. Przedmiotem posiedzenia była ocena dokumentacji projektowej w stadium Projektu Budowlanego pod względem kompletności oraz prawidłowości przyjętych rozwiązań technicznych oraz zgodności przyjętych rozwiązań projektowych…
  • Pierwsza Rada Budowy środa, 24.01.2018- Dnia 24 stycznia 2018 roku odbyła się pierwsza Rada Budowy, w której uczestniczyli: przedstawiciele z ramienia GDDKiA, Pełnomocnik Wykonawcy wraz z kluczowymi projektantami oraz zespół zajmujący się nadzorem. W trakcie spotkania omawiano m.in. postęp prac projektowych Wykonawcy.
  • Pierwsza narada techniczna środa, 20.12.2017- Dnia 20 grudnia 2017 roku odbyła się pierwsza narada techniczna, w której uczestniczyli: Przedstawiciel Zamawiającego- GDDKiA, Pełnomocnik Wykonawcy wraz z kluczowymi projektantami oraz zespół zajmujący się nadzorem. W trakcie spotkania omawiano obecny etap prac projektowych.