• Czasowa organizacja ruchu poniedziałek, 17.02.2020 - Zgodnie ze stanem na dzień 17.02.2020 roku występują następujące utrudnienia na odcinkach DK 19 stanowiących teren budowy: km 399+750-399+900 ograniczenie prędkości do 60 km/h w związku z funkcjonowaniem wyjazdu z budowy, km 389+700-389+900 ograniczenie prędkości do 60 km/h w związku z funkcjonowaniem wyjazdu z budowy, km 390+600-391+620 ograniczenie prędkości do 60 km/h w związku z…
  • Podpisanie Umowy o Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 czwartek, 10.10.2019 - W dniu 19 września 2019 roku pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zawarto umowę na dofinansowanie Projektu pt. „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – węzeł Lasy Janowskie’’ nr POIS.03.01.00-000050/19. Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez…
  • Rozpoczęcie robót budowlanych wtorek, 20.08.2019 - Wykonawca działając zgodnie z Subklauzulą 4.1 SWK ,, Ogólne zobowiązania Wykonawcy” dla Kontraktu „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”, odc.3: odcinek Janów Lubelski węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” bez węzła – węzeł „Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy Janowskie” wraz z węzłem, długości ok.…
  • Przekazanie Placu Budowy wtorek, 20.08.2019 - Na mocy Subklauzuli 2.1 ,, Prawo dostępu do Placu Budowy” dla Kontraktu „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”, odc.3: odcinek Janów Lubelski węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” bez węzła – węzeł „Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy Janowskie” wraz z węzłem, długości ok. 8…
  • Decyzja 10/19 – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej czwartek, 27.06.2019 - Dnia 27 czerwca 2019 roku Wojewoda Lubelski wydał Decyzję 10/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”, odc.3: odcinek Janów Lubelski węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” bez węzła – węzeł „Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy Janowskie” wraz z węzłem, długości…
  • Serwis dla podwykonawców środa, 8.05.2019 - Informujemy o uruchomieniu przez GDDKiA na stronie internetowej „Serwisu dla podwykonawców”: Komunikat dot. uruchomienia serwisu: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow Serwis dla Podwykonawców: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy
  • Wniosek o wydanie decyzji ZRID poniedziałek, 3.09.2018 - Dnia 30 sierpnia 2018 roku do Wojewody Lubelskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ.U. 2015 poz.2031.) został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw.…
  • Posiedzenie Zespołu Oceny Projektu Budowlanego poniedziałek, 27.08.2018 - Dnia 20 lipca 2018 roku w siedzibie GDDKiA o/Lublin odbyło się posiedzenie ZOPB. Uczestniczyli w nim : Przedstawiciele Zamawiającego – GDDKiA, Pełnomocnik Wykonawcy wraz z kluczowymi projektantami oraz zespół zajmujący się nadzorem. Przedmiotem posiedzenia była ocena dokumentacji projektowej w stadium Projektu Budowlanego pod względem kompletności oraz prawidłowości przyjętych rozwiązań technicznych oraz zgodności przyjętych rozwiązań projektowych…
  • Pierwsza Rada Budowy środa, 24.01.2018 - Dnia 24 stycznia 2018 roku odbyła się pierwsza Rada Budowy, w której uczestniczyli: przedstawiciele z ramienia GDDKiA, Pełnomocnik Wykonawcy wraz z kluczowymi projektantami oraz zespół zajmujący się nadzorem. W trakcie spotkania omawiano m.in. postęp prac projektowych Wykonawcy.
  • Pierwsza narada techniczna środa, 20.12.2017 - Dnia 20 grudnia 2017 roku odbyła się pierwsza narada techniczna, w której uczestniczyli: Przedstawiciel Zamawiającego- GDDKiA, Pełnomocnik Wykonawcy wraz z kluczowymi projektantami oraz zespół zajmujący się nadzorem. W trakcie spotkania omawiano obecny etap prac projektowych.