• Świadectwo Przejęcia poniedziałek, 27.11.2023 - Dnia 27.11.2023 roku, Inżynier Kontraktu wystawił Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót na podstawie Subklauzuli 10.1. Warunkami Kontraktu potwierdzając, iż z pominięciem wad i drobnych zaległych prac wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszego Świadectwa Wykonawca z dniem 31 października 2023 roku wykonał zobowiązania określone w Subklauzuli 8.2. Warunków Kontraktu.
 • Pozwolenie na użytkowanie wtorek, 12.09.2023 - 12.09.2023r. ostateczna i prawomocna stała się Decyzja Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego w Lublinie udzielająca pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych w zakresie drogi ekspresowej S19 od km 30+250 do km 30+500, przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową S19 w km 30+380, drogi dojazdowej DJL_22 od km 0+000 do km 0+480.
 • Świadectwo Przejęcia piątek, 18.08.2023 - Dnia 18.08.2023 roku, Inżynier Kontraktu wystawił Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót nr 4 na podstawie Subklauzuli 10.2. Warunkami Kontraktu.
 • Przekazanie Placu Budowy wtorek, 28.06.2022 - Na mocy Subklauzuli 2.1 ,, Prawo dostępu do Placu Budowy” dla Kontraktu „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”, odc.3: odcinek Janów Lubelski węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” bez węzła – węzeł „Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy Janowskie” wraz z węzłem, długości ok. 8…
 • Przekazanie Placu Budowy poniedziałek, 20.06.2022 - Na mocy Subklauzuli 2.1 ,, Prawo dostępu do Placu Budowy” dla Kontraktu „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”, odc.3: odcinek Janów Lubelski węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” bez węzła – węzeł „Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy Janowskie” wraz z węzłem, długości ok. 8…
 • Rozpoczęcie robót budowlanych poniedziałek, 20.06.2022 - Wykonawca działając zgodnie z Subklauzulą 4.1 SWK ,, Ogólne zobowiązania Wykonawcy” dla Kontraktu „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”, odc.3: odcinek Janów Lubelski węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” bez węzła – węzeł „Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy Janowskie” wraz z węzłem, długości ok.…
 • Czasowa organizacja ruchu piątek, 10.06.2022 - W dniu 10.06.2022 r. została wprowadzona zmiana organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr 33a: Tymczasowe oznakowanie na budowę górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 30+380 w ciągu drogi S19 : budowa podpór skrajnych górnego przejścia dla zwierząt dużych S19 wraz z zajęciem prawych pasów ruchu od km 30+225 do km…
 • Zmiana decyzji 10/19 – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej w zakresie: Budowa przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową S19 w km 30+380. poniedziałek, 6.06.2022 - Dnia 06 czerwca 2022 roku Wojewoda Lubelski zmienił Decyzję nr 10/19 z 27 czerwca 2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”, odc.3: odcinek Janów Lubelski węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” bez węzła – węzeł „Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy…
 • Likwidacja łącznika czwartek, 16.12.2021 - W związku z oddaniem do użytkowania odcinka drogi ekspresowej S19, obwodnicy miasta Janów Lubelski, likwidacji ulega tymczasowy objazd od strony Lublina łączący istniejącą drogę krajową nr 19 z nowo wybudowanym odcinkiem drogi ekspresowej między Janowem Lubelskim a Lasami Janowskimi. Ruch będzie się odbywał drogą ekspresową S19.
 • Świadectwo Przejęcia środa, 15.12.2021 - Dnia 15.12.2021 roku, Inżynier Kontraktu wystawił Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót nr 2 na podstawie Subklauzuli 10.2. Warunkami Kontraktu.
 • Świadectwo Przejęcia środa, 10.11.2021 - Dnia 10.11.2021 roku, Inżynier Kontraktu wystawił Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót nr 1 na podstawie Subklauzuli 10.2. Warunkami Kontraktu.
 • Stała organizacja ruchu poniedziałek, 11.10.2021 - Od dnia 11.10.2021 r. ruch po nowo wybudowanej drodze ekspresowej S19 między Janowem Lubelskim a Lasami Janowskimi odbywa się zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu oraz Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr 37 zgodnie z klauzulą rozpatrzenia nr Z2.4081.401.2021.mb.
 • Czasowa organizacja ruchu poniedziałek, 14.06.2021 - W dniu 14.06.2021 r. została wprowadzona zmiana organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr 32: tymczasowe przełożenie ruchu na docelowy ślad drogi S19 dla odcinka od km 24+602 do km 32+331 (do węzła Lasy Janowskie). Kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie wybudowanej drogi ekspresowej S19 między Janowem Lubelskim a Lasami Janowskimi. Ze…
 • Czasowa organizacja ruchu wtorek, 25.05.2021 - W dniu 25.05.2021 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr 24: oznakowanie na czasowe prowadzenie ruchu po nowo wybudowanej drodze ekspresowej S19 na odcinku od km 24+602 do km 32+331 (do węzła Lasy Janowskie). Trwają przygotowania do poprowadzenia ruchu po nowo wybudowanej drodze ekspresowej S19. Informacja o wdrożeniu…
 • Wizyta studyjna poniedziałek, 10.05.2021 - W dniu 10 maja 2021r. z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyła się wizyta studyjna. W spotkaniu z przedstawicielami Zamawiającego, Wykonawcy oraz Nadzoru udział wzięli reprezentanci mediów. Wizytujący odwiedzili między innymi obiekt PZD-25a.
 • Czasowa organizacja ruchu czwartek, 25.03.2021 - W dniu 29.03.2021 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 19 zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu: przełożenie ruchu z istniejącej DK19 w km 389+772 na projektowaną drogę S19 w związku z budową obiektu PZDd-25a. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Czasowa organizacja ruchu piątek, 11.12.2020 - W dniu 15.12.2020 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 19 zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu: oznakowanie dla etapu budowy ronda w miejscowości Łążek Ordynacki – etap IV Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Czasowa organizacja ruchu piątek, 2.10.2020 - W dniu 05.10.2020 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 19 zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu: oznakowanie ruchu wahadłowego w związku z budową ronda w ciągu DK19 km 397+644 w miejscowości Łążek Ordynacki Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności
 • Wizyta studyjna poniedziałek, 14.09.2020 - W dniu 14 września 2020 r. odbyła się wizyta studyjna. W spotkaniu z przedstawicielami Zamawiającego, Wykonawcy oraz Nadzoru udział wzięli reprezentanci mediów. Wizytujący odwiedzili między innymi Węzeł Łążek Ordynacki oraz obiekt PZDsz-32.
 • Czasowa organizacja ruchu piątek, 11.09.2020 - W dniu 17.09.2020 r. planowane jest wprowadzenie zmian organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 19 zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu: oznakowanie robót w związku z budową ronda w ciągu DK19 km 397+644 w miejscowości Łążek Ordynacki- etap I Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Czasowa organizacja ruchu wtorek, 18.08.2020 - W dniu 26.08.2020 r. planowane jest wprowadzenie zmian organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 19 zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu: oznakowanie na czasowe przełożenie ruchu drogowego z istniejącego przebiegu DK19 na nowo wybudowany odcinek, od km 390+966 do km 392+146. oznakowania na przełożenie ruchu drogowego z tymczasowego bypassu przepustu w km 392+468…
 • Czasowa organizacja ruchu piątek, 10.07.2020 - W dniu 13.07.2020 r. planowane jest wprowadzenie zmian organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 19 zgodnie z projektami czasowej organizacji ruchu: PCOR nr 18 rew.1 w zakresie: poszerzenia istniejącej DK19 wraz z przełożeniem ruchu na odcinku od km 396+763 do km 396+960, PCOR nr 19 w zakresie: oznakowania dla objazdu tymczasowego (bypassu) włączenia nowoprojektowanej…
 • Czasowa organizacja ruchu poniedziałek, 6.07.2020 - W dniu 07.07.2020 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 19 zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu w zakresie: oznakowania na czas budowy objazdu (bypassu) w celu realizacji obiektu mostowego PZDd-25a w ciągu DK 19, objazdu (bypassu) dla budowy obiektu mostowego PZDd-25a w ciągu DK 19, od km 390+478 do…
 • Czasowa organizacja ruchu piątek, 26.06.2020 - W dniu 29.06.2020 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi wewnętrznej do miejscowości Pikule zgodnie z zatwierdzonym w dniu 12.11.2019 r. projektem czasowej organizacji ruchu. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Czasowa organizacja ruchu poniedziałek, 17.02.2020 - Zgodnie ze stanem na dzień 17.02.2020 roku występują następujące utrudnienia na odcinkach DK 19 stanowiących teren budowy: km 399+750-399+900 ograniczenie prędkości do 60 km/h w związku z funkcjonowaniem wyjazdu z budowy, km 389+700-389+900 ograniczenie prędkości do 60 km/h w związku z funkcjonowaniem wyjazdu z budowy, km 390+600-391+620 ograniczenie prędkości do 60 km/h w związku z…
 • Podpisanie Umowy o Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 czwartek, 10.10.2019 - W dniu 19 września 2019 roku pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zawarto umowę na dofinansowanie Projektu pt. „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – węzeł Lasy Janowskie’’ nr POIS.03.01.00-000050/19. Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez…
 • Rozpoczęcie robót budowlanych wtorek, 20.08.2019 - Wykonawca działając zgodnie z Subklauzulą 4.1 SWK ,, Ogólne zobowiązania Wykonawcy” dla Kontraktu „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”, odc.3: odcinek Janów Lubelski węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” bez węzła – węzeł „Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy Janowskie” wraz z węzłem, długości ok.…
 • Przekazanie Placu Budowy wtorek, 20.08.2019 - Na mocy Subklauzuli 2.1 ,, Prawo dostępu do Placu Budowy” dla Kontraktu „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”, odc.3: odcinek Janów Lubelski węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” bez węzła – węzeł „Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy Janowskie” wraz z węzłem, długości ok. 8…
 • Decyzja 10/19 – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej czwartek, 27.06.2019 - Dnia 27 czerwca 2019 roku Wojewoda Lubelski wydał Decyzję 10/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”, odc.3: odcinek Janów Lubelski węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” bez węzła – węzeł „Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy Janowskie” wraz z węzłem, długości…
 • Serwis dla podwykonawców środa, 8.05.2019 - Informujemy o uruchomieniu przez GDDKiA na stronie internetowej „Serwisu dla podwykonawców”: Komunikat dot. uruchomienia serwisu: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow Serwis dla Podwykonawców: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy
 • Wniosek o wydanie decyzji ZRID poniedziałek, 3.09.2018 - Dnia 30 sierpnia 2018 roku do Wojewody Lubelskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ.U. 2015 poz.2031.) został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw.…
 • Posiedzenie Zespołu Oceny Projektu Budowlanego poniedziałek, 27.08.2018 - Dnia 20 lipca 2018 roku w siedzibie GDDKiA o/Lublin odbyło się posiedzenie ZOPB. Uczestniczyli w nim : Przedstawiciele Zamawiającego – GDDKiA, Pełnomocnik Wykonawcy wraz z kluczowymi projektantami oraz zespół zajmujący się nadzorem. Przedmiotem posiedzenia była ocena dokumentacji projektowej w stadium Projektu Budowlanego pod względem kompletności oraz prawidłowości przyjętych rozwiązań technicznych oraz zgodności przyjętych rozwiązań projektowych…
 • Pierwsza Rada Budowy środa, 24.01.2018 - Dnia 24 stycznia 2018 roku odbyła się pierwsza Rada Budowy, w której uczestniczyli: przedstawiciele z ramienia GDDKiA, Pełnomocnik Wykonawcy wraz z kluczowymi projektantami oraz zespół zajmujący się nadzorem. W trakcie spotkania omawiano m.in. postęp prac projektowych Wykonawcy.
 • Pierwsza narada techniczna środa, 20.12.2017 - Dnia 20 grudnia 2017 roku odbyła się pierwsza narada techniczna, w której uczestniczyli: Przedstawiciel Zamawiającego- GDDKiA, Pełnomocnik Wykonawcy wraz z kluczowymi projektantami oraz zespół zajmujący się nadzorem. W trakcie spotkania omawiano obecny etap prac projektowych.