Czasowa organizacja ruchu

W dniu 10.06.2022 r. została wprowadzona zmiana organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr 33a: Tymczasowe oznakowanie na budowę górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 30+380 w ciągu drogi S19 : budowa podpór skrajnych górnego przejścia dla zwierząt dużych S19 wraz z zajęciem prawych pasów ruchu od km 30+225 do km 30+505. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

10 czerwca 2022