Zmiana decyzji 10/19 – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej w zakresie: Budowa przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową S19 w km 30+380.

Dnia 06 czerwca 2022 roku Wojewoda Lubelski zmienił Decyzję nr 10/19 z 27 czerwca 2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
„Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”, odc.3: odcinek Janów Lubelski węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” bez węzła – węzeł „Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy Janowskie” wraz z węzłem, długości ok. 8 km”
w zakresie : Budowy przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową S19 w km 30+380 i udzielił zezwolenia na realizację inwestycji.
Organ przychylił się do wniosku inwestora i niniejszej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Budowa przejścia górnego dla zwierząt dużych, w ramach realizowanej inwestycji zapewni:
– bezkolizyjne przeprowadzenie migracji zwierząt nad drogą ekspresową S19, DK19 ora jezdnią dodatkową,
– minimalizację negatywnego oddziaływania dróg na dziką faunę,
– stworzenie warunków umożliwiających bytowanie gatunków i osobników, których siedliska przecina droga,
– umożliwienie swobodnego korzystania przez zwierzęta z całego areału siedliskowego podzielonego przez drogę.

6 czerwca 2022