Czasowa organizacja ruchu

W dniu 13.07.2020 r. planowane jest wprowadzenie zmian organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 19 zgodnie z projektami czasowej organizacji ruchu:
PCOR nr 18 rew.1 w zakresie:

  • poszerzenia istniejącej DK19 wraz z przełożeniem ruchu na odcinku od km 396+763 do km 396+960,

PCOR nr 19 w zakresie:

  • oznakowania dla objazdu tymczasowego (bypassu) włączenia nowoprojektowanej DK19_1 w istniejącą DK19 od km 392+021 do km 392+181 strona prawa,

PCOR nr 21 w zakresie:

  • oznakowania dla przełożenia ruchu na bypass na odcinku od km 392+430 do km 392+543 strona lewa o długości 113 m w związku z przebudową przepustu w km 392+468.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

10 lipca 2020