Świadectwo Przejęcia

Dnia 18.08.2023 roku, Inżynier Kontraktu wystawił Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót nr 4 na podstawie Subklauzuli 10.2. Warunkami Kontraktu.

18 sierpnia 2023