Czasowa organizacja ruchu

W dniu 15.12.2020 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 19 zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu:

  • oznakowanie dla etapu budowy ronda w miejscowości Łążek Ordynacki – etap IV

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

11 grudnia 2020