Czasowa organizacja ruchu

W dniu 17.09.2020 r. planowane jest wprowadzenie zmian organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 19 zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu:

  • oznakowanie robót w związku z budową ronda w ciągu DK19 km 397+644 w miejscowości Łążek Ordynacki- etap I

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

11 września 2020