Świadectwo Przejęcia

Dnia 10.11.2021 roku, Inżynier Kontraktu wystawił Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót nr 1 na podstawie Subklauzuli 10.2. Warunkami Kontraktu.

10 listopada 2021