Czasowa organizacja ruchu

W dniu 05.10.2020 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 19 zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu:

  • oznakowanie ruchu wahadłowego w związku z budową ronda w ciągu DK19 km 397+644 w miejscowości Łążek Ordynacki

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności

2 października 2020