Przekazanie Placu Budowy

Na mocy Subklauzuli 2.1 ,, Prawo dostępu do Placu Budowy” dla Kontraktu „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”, odc.3: odcinek Janów Lubelski węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” bez węzła – węzeł „Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy Janowskie” wraz z węzłem, długości ok. 8 km Zamawiający przekazał , a Wykonawca przejął Plac Budowy kreślony w decyzji znak IF.I.7820.21.2020.DS z dnia 06.06.2022r. zmieniającą decyzję nr 10/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 27.06.2019r. znak IF.I.7820.11.2018.DS wydanej przez Wojewodę Lubelskiego w zakresie przebudowy sieci napowietrznej SN niezbędny dla wykonania zleconych robót obejmujących działki o numerach 4645/3, 4646/5, 4646/6 Obręb 5 – Łążek Ordynacki , gmina Janów Lubelski, powiat janowski, województwo lubelskie.

20 czerwca 2022