Pierwsza narada techniczna

Dnia 20 grudnia 2017 roku odbyła się pierwsza narada techniczna, w której uczestniczyli: Przedstawiciel Zamawiającego- GDDKiA, Pełnomocnik Wykonawcy wraz z kluczowymi projektantami oraz zespół zajmujący się nadzorem. W trakcie spotkania omawiano obecny etap prac projektowych.

20 grudnia 2017