Czasowa organizacja ruchu

Zgodnie ze stanem na dzień 17.02.2020 roku występują następujące utrudnienia na odcinkach DK 19 stanowiących teren budowy:

  • km 399+750-399+900 ograniczenie prędkości do 60 km/h w związku z funkcjonowaniem wyjazdu z budowy,
  • km 389+700-389+900 ograniczenie prędkości do 60 km/h w związku z funkcjonowaniem wyjazdu z budowy,
  • km 390+600-391+620 ograniczenie prędkości do 60 km/h w związku z funkcjonowaniem wyjazdów z budowy,
  • km 392+100-392+300 ograniczenie prędkości do 60 km/h w związku z funkcjonowaniem wyjazdu z budowy,
  • km 392+900-396+750 ograniczenie prędkości do 60 km/h w związku z funkcjonowaniem wyjazdów z budowy,
  • km 397+550-397+700 wyznaczenie pasa do skrętu w lewo w związku z funkcjonowaniem wyjazdu z budowy,
  • km 394+750-395+100 ograniczenie prędkości do 60 km/h oraz wyznaczenie pasa do skrętu w lewo w związku z funkcjonowaniem wyjazdów z budowy.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

17 lutego 2020