Prace projektowe

Branża drogowa:

 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 46:
  – Projekt oznakowanie i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym drogi ekspresowej dla robót przygotowawczych, utrzymaniowych i gwarancyjnych w ciągu S19 zlokalizowanych na odcinku w km 77+363 do km 85+636,
 •  Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 47:
  – Projekt oznakowanie i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym drogi ekspresowej dla robót przygotowawczych, utrzymaniowych i gwarancyjnych w ciągu S19 prowadzonych w obrębie węzła „Lasy Janowskie”

Branża drogowa:

 • Kompletny Projekt Wykonawczy dla PZDg w km 30+380 – branża drogowa przedłożony przez Wykonawcę,

Branża mostowa:

 • Kompletny Projekt Wykonawczy dla PZDg w km 30+380 – branża mostowa przedłożony przez Wykonawcę,

Branża telekomunikacja:

 • Kompletny Projekt Wykonawczy dla PZDg w km 30+380 – branża telekomunikacja przedłożony przez Wykonawcę,

Branża sanitarna:

 • Kompletny Projekt Wykonawczy dla PZDg w km 30+380 – branża sanitarna przedłożony przez Wykonawcę,

Branża elektryczna:

 • Kompletny Projekt Wykonawczy dla PZDg w km 30+380 – branża elektryczna przedłożony przez Wykonawcę,

Branża zieleń:

 • Kompletny Projekt Wykonawczy dla PZDg w km 30+380 – branża zieleń przedłożony przez Wykonawcę,

Branża telekomunikacja:

 • Koncepcja integracji Systemu Zarzadzania Ruchem przedłożona przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 42 rew.1::
  – Tymczasowe oznakowanie na budowę górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 30+380 w ciągu drogi S19: przełożenie ruchu na jezdnię prawą/lewą drogi S19 na przejazdach awaryjnych od km 82+924 do km 83+344,
 •  Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 43:
  – Tymczasowe oznakowanie na budowę górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 30+380 w ciągu drogi S19: przełożenie ruchu na jezdnię prawą drogi S19 na przejazdach awaryjnych od km 82+924 do km 83+344 z wykorzystaniem „bramki BHP” na wlocie i wylocie obiektu,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 45:
  – Budowa tymczasowych przejazdów awaryjnych między jezdniami w lokalizacjach od km 82+881 do km 82+971 dł. 90 m oraz od km 83+229 do km 83+389 dl. 90 m wraz z zajęciem lewych pasów ruchu od km 82+761 do km 83+509.
 • Projekt Wykonawczy dla PZDg w km 30+380 – branża drogowa przedłożony przez Wykonawcę,

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy dla PZDg w km 30+380 – branża drogowa przedłożony przez Wykonawcę,

Branża telekomunikacja:

 • Projekt Wykonawczy dla PZDg w km 30+380 – branża telekomunikacja przedłożony przez Wykonawcę,

Branża sanitarna:

 • Projekt Wykonawczy dla PZDg w km 30+380 – branża sanitarna przedłożony przez Wykonawcę,

Branża elektryczna:

 • Projekt Wykonawczy dla PZDg w km 30+380 – branża elektryczna przedłożony przez Wykonawcę,

Branża zieleń:

 • Projekt Wykonawczy dla PZDg w km 30+380 – branża zieleń przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 42:
  – Tymczasowe oznakowanie na budowę górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 30+380 w ciągu drogi S19: przełożenie ruchu na jezdnię prawą/lewą drogi S19 na przejazdach awaryjnych od km 30+163 do km 30+583,
 •  Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 43:
  -Tymczasowe oznakowanie na budowę górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 30+380 w ciągu drogi S19:
  – przełożenie ruchu na jezdnię prawą drogi S19 na przejazdach awaryjnych od km 30+163 do km 30+583 z przesunięciem pasów ruchu do zewnętrznej krawędzi jezdni,
  – przełożenie ruchu na jezdnię prawą drogi S19 na przejazdach awaryjnych od km 30+163 do km 30+583 z wykorzystaniem „bramki BHP” na wylocie i wlocie obiektu.

Branża telekomunikacyjna:

 • Projekt Zmiennej Organizacji Ruchu przedłożony przez Wykonawcę.

Branża telekomunikacja:

 • Projekt Wykonawczy Tom VIII System Zarządzania Ruchem rew.10 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 •   Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 35b::
  – Tymczasowe oznakowanie na budowę górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 30+380 w ciągu drogi S19: przełożenie ruchu na jezdnię prawą drogi S19 na przejazdach awaryjnych od km 28+096 do km 31+224,
 •   Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 36b:
  – Tymczasowe oznakowanie na budowę górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 30+380 w ciągu drogi S19: przełożenie ruchu na jezdnię lewą drogi S19 na przejazdach awaryjnych od km 28+096 do km 31+224.

Branża telekomunikacja:

 •   Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 33a:
  – Tymczasowe oznakowanie na budowę górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 30+380 w ciągu drogi S19: budowa podpór skrajnych górnego przejścia dla zwierząt dużych S19 wraz z zajęciem prawych pasów ruchu od km 30+255 do km 30+505,
 •   Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 34a:
  – Tymczasowe oznakowanie na budowę górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 30+380 w ciągu drogi S19: budowa podpory środkowej obiektu między pasami ruchu wraz z zajęciem lewych pasów ruchu od km 30+255 do km 30+505.

Branża telekomunikacja:

 • Projekt Technologiczny Systemu Zarządzania Ruchem przedłożony przez Wykonawcę

Branża telekomunikacja:

 • Projekt Wykonawczy Tom VIII System Zarządzania Ruchem rew.9.0 przedłożony przez Wykonawcę,

Branża drogowa:

 • Projekt Systemu Referencyjnego przedłożony przez Wykonawcę,

Branża drogowa:

 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 40:

– Projekt oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym drogi krajowej dla robót przygotowawczych i utrzymaniowych w ciągu S19 zlokalizowanych w obrębie węzła „ Lasy Janowskie”.

 • Projekt Systemu Referencyjnego przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 39:

– Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym drogi krajowej dla robót przygotowawczych i utrzymaniowych w ciągu S19 zlokalizowanych na odcinkach w km 77+363-83+011; km 83+261-85+636.

Branża drogowa:

 • Projekt stabilizacji pasa drogowego przedłożony przez Wykonawcę.

Branża zieleń:

 • Projekt Wykonawczy Tom VI – Zieleń dla przejścia dla zwierząt dużych górą w km 30+380 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 35a:
  – Tymczasowe oznakowanie na budowę górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 30+380 w ciągu drogi S19: przełożenie ruchu na jezdnię północną drogi S19 na przejazdach awaryjnych od km 28+096 do km 31+224,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 36a:
  – Tymczasowe oznakowanie na budowę górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 30+380 w ciągu drogi S19: przełożenie ruchu na jezdnię południową drogi S19 na przejazdach awaryjnych od km 28+096 do km 31+224,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 37:
  – Przełożenie ruchu z istniejącej DK19 w km 389+772 na projektowaną drogę S19 wraz z zamknięciem DK19 na odcinku od km 389+800 do km 392+500,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 38:
  – Tymczasowe oznakowanie na budowę górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 3+307 drogi krajowej Nr 19 z całkowitym wyłączeniem ruchu odcinka od km 3+157 do km 3+457 (km lokalny) dł. 0,3 km i wyznaczeniem objazdu ,
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla przejścia dla zwierząt dużych górą w km 30+380 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt stabilizacji pasa drogowego przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 35:
  -Tymczasowe oznakowanie na budowę górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 30+380 w ciągu drogi S19: przełożenie ruchu na jezdnię północną drogi S19 na przejazdach awaryjnych od km 28+096 do km 31+224,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 36:
  -Tymczasowe oznakowanie na budowę górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 30+380 w ciągu drogi S19: przełożenie ruchu na jezdnię południową drogi S19 na przejazdach awaryjnych od km 28+096 do km 31+224,
 • Projekt Wykonawczy dla PZDg w km 30+380 – branża drogowa przedłożony przez Wykonawcę,
 • Projekt Systemu Referencyjnego przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 •  Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 32:
  – Tymczasowe przełożenie ruchu na docelowy ślad drogi ekspresowej S19 dla odcinka od km 26+602 do km 32+331 ,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 33:
  – Tymczasowe oznakowanie na budowę górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 30+380 w ciągu drogi S19: budowa podpory środkowej obiektu między pasami ruchu wraz z zajęciem lewych pasów ruchu od km 30+255 do km 30+505,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 34:
  – Tymczasowe oznakowanie na budowę górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 30+380 w ciągu drogi S19: budowa podpory środkowej obiektu między pasami ruchu wraz z zajęciem prawych pasów ruchu od km 30+255 do km 30+505,
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla PZDg w km 30+380 (korekta) przedłożony przez Wykonawcę,

Branża telekomunikacja:

 • Projekt Wykonawczy Tom VIII System Zarządzania Ruchem rew.8.0 przedłożony przez Wykonawcę,
 • Projekt Technologiczny dotyczący znaków o zmiennej treści, urządzeń pomiarowych oraz kamer wizyjnych Systemu Zarzadzania Ruchem – rew. 3.0 przedłożony przez Wykonawcę,

Branża drogowa:

 •   Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 30:
  – Lokalne zamknięcie odcinka DK 19 od km 390+442 do km 390+662 (dł. 220m) i wyznaczenie objazdu w celu budowy obiektu mostowego PZDd-25a w ciągu DK19, na odcinku Janów Lubelski – Łążek Ordynacki,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 31:
  – Dla robót remontowych i utrzymaniowych w ciągu S19 ( z oznakowaniem pionowym jak dla drogi krajowej o przekroju 2×2) zlokalizowanym na odcinku od km 24+602 do km 32+875 wraz z Węzłem „Łążek Ordynacki” oraz rondem na DK19 w miejscowości Łążek Ordynacki,
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla PZDg w km 30+380 przedłożony przez Wykonawcę,

Branża elektroenergetyczna:

 • Projekt Wykonawczy dla dodatkowego przejścia dla zwierząt dużych PZDg w km 30+380 w zakresie branży elektroenergetycznej przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,

Branża drogowa:

 •   Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 24 A:
  – oznakowanie na czasowe prowadzenie ruchu po nowo wybudowanej drodze ekspresowej S19 na odcinku od km 24+602 do km 32+331 (do węzła Lasy Janowskie)- przedłożony przez Wykonawcę,

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy dla dodatkowego przejścia dla zwierząt dużych PZDg w km 30+380 w zakresie branży mostowej przedłożony przez Wykonawcę,

Branża telekomunikacja:

 • Projekt Wykonawczy Tom VIII System Zarządzania Ruchem rew.07 przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,
 • Projekt Technologiczny dotyczący znaków o zmiennej treści, urządzeń pomiarowych oraz kamer wizyjnych Systemu Zarzadzania Ruchem – wersja 2 przedłożony przez Wykonawcę,

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy dla dodatkowego przejścia dla zwierząt dużych PZDg w km 30+380 w zakresie branży drogowej przedłożony przez Wykonawcę,
 • Plan sytuacyjny i przekroje poprzeczne – tablice zmiennej treści -przedłożony przez Wykonawcę,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 29:
  – oznakowanie dla ruchu wahadłowego na odcinku od km 392+255 do km 0 +340 (km proj. DK19 wg SOR) (ruch po stronie lewej o dł. 398 m) w związku z przebudową przepustu pod koroną DK19 w km 492+468 (0+154,47) oraz budową odcinka nowego przebiegu DK19 w obrębie przebudowanego przepustu,
  – oznakowanie dla ruchu w ciągu istniejącej DK19 na odc. od km 392+255 do km 0+340 (km proj. DK19 wg SOR),

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy dla dodatkowego przejścia dla zwierząt dużych PZDg w km 30+380 w zakresie branży mostowej przedłożony przez Wykonawcę,

Branża elektroenergetyczna:

 • Projekt Wykonawczy dla dodatkowego przejścia dla zwierząt dużych PZDg w km 30+380 w zakresie branży elektroenergetycznej przedłożony przez Wykonawcę,

Branża telekomunikacja:

 • Projekt Wykonawczy dla dodatkowego przejścia dla zwierząt dużych PZDg w km 30+380 w zakresie branży telekomunikacyjnej przedłożony przez Wykonawcę,

Branża sanitarna:

 • Projekt Wykonawczy dla dodatkowego przejścia dla zwierząt dużych PZDg w km 30+380 w zakresie branży sanitarnej przedłożony przez Wykonawcę,

Branża drogowa:

 • Projekt treści i wymiarów znaków pryzmowych F-8 (korekta) przedłożony przez Wykonawcę,

Branża mostowa:

 • Projekt Budowlany dla dodatkowego przejścia dla zwierząt dużych Tom III Branża mostowa przedłożony przez Wykonawcę,

Branża elektroenergetyczna:

 • Projekt Budowlany dla dodatkowego przejścia dla zwierząt dużych Tom V Branża elektroenergetyczna przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Budowlany dla dodatkowego przejścia dla zwierząt dużych Tom II Branża drogowa przedłożony przez Wykonawcę,

Branża mostowa:

 • Projekt Budowlany dla dodatkowego przejścia dla zwierząt dużych Tom III Branża mostowa przedłożony przez Wykonawcę,

Branża telekomunikacja:

 • Projekt Budowlany dla dodatkowego przejścia dla zwierząt dużych Tom IV Branża telekomunikacja przedłożony przez Wykonawcę,

Branża elektroenergetyczna:

 • Projekt Budowlany dla dodatkowego przejścia dla zwierząt dużych Tom V Branża elektroenergetyczna przedłożony przez Wykonawcę,

Branża zieleń:

 • Projekt Budowlany dla dodatkowego przejścia dla zwierząt dużych Tom VI Branża zieleń przedłożony przez Wykonawcę,

Branża geotechniczna:

 • Projekt Budowlany dla dodatkowego przejścia dla zwierząt dużych Tom VII Branża geotechniczna przedłożony przez Wykonawcę,

Branża drogowa:

 • Projekt stabilizacji granic pasa drogowego,

Branża teletechniczna:

 • Projekt Technologiczny dotyczący znaków o zmiennej treści, urządzeń pomiarowych oraz kamer wizyjnych Systemu Zarządzania Ruchem,

Branża zieleń:

 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla dodatkowego przejścia dla zwierząt dużych,

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy Tom II Branża drogowa rew.10.0
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 25 (zatwierdzony przez Zarządcę Dróg) – przełożenie ruchu z istniejącej DK19 w km 389+772 na projektowaną drogę S19 w związku z budową obiektu PZDd-25a,

Branża drogowa:

 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 25 rew.1– przełożenie ruchu z istniejącej DK19 w km 389+772 na projektowaną drogę S19 w związku z budową obiektu PZDd-25a,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 22 b – oznakowanie ruchu wahadłowego w związku z budową ronda w ciągu DK 19 km 397+644 w miejscowości Łążek Ordynacki (zatwierdzony przez Zarządcę Dróg),
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu rew. 8.0 (w ilości kontraktowej),
 • Projekt Wykonawczy Tom II Branża drogowa Zał.1 Konstrukcja nawierzchni rew.8.3 (w ilości kontraktowej),

Branża teletechniczna:

 • Projekt Wykonawczy Branża teletechniczna Tom V.3 Budowa kabli światłowodowych Systemu Zarządzania Ruchem rew.5.0.

Branża drogowa:

 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 22 a – oznakowanie robót w związku z budową ronda w ciągu DK 19 km 397+644 w miejscowości Łążek Ordynacki etap I,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 22 b – oznakowanie ruchu wahadłowego w związku z budową ronda w ciągu DK 19 km 397+644 w miejscowości Łążek Ordynacki,

Branża teletechniczna:

 • Projekt Wykonawczy Branża telematyka Tom VIII System Zarządzania Ruchem rew.6.0,

Branża zieleń:

 • Projekt Wykonawczy Tom IX.2 Szata roślinna rew.0.3.

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy Tom II Branża drogowa – Zał. 1 Konstrukcja nawierzchni rew.8.3,
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu rew.8.0,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 22 rew.1 – oznakowanie ruchu wahadłowego w związku z budową ronda w ciągu DK 19 km 397+644 w miejscowości Łążek Ordynacki,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 25 – przełożenie ruchu z istniejącej DK w km 389+772 na projektowaną drogę S19 w związku z budową obiektu PZDd-25a,

Branża mostowa:

 • Projekt Architektoniczno-Budowlany Tom III Branża obiekty inżynierskie:
 • Tom III/1 – Przejście dolne zwierząt dużych PZDd-25,
 • Tom III/2 – Przejście dolne zwierząt dużych PZDd-25a,
 • Tom III/3 – Przejście dolne zwierząt dużych PZDd-26,
 • Tom III/4 – Przejście dolne zwierząt dużych PZDd-26a,
 • Tom III/10 – Przejście dolne zwierząt dużych PZDsz-32,
 • Tom III/11 – Przejście dolne zwierząt dużych PZDsz-32a.

Wykonawca opracował i przedłożył:

Branża drogowa:

 •  Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 23 – oznakowanie na przełożenie ruchu drogowego z tymczasowego bypassu w km 392+468 na projektowany odcinek DK 19 od km 392+440 do km 396+909,
 • Projekt Wykonawczy Tom II Branża drogowa – Załącznik 1 konstrukcja nawierzchni.

Wykonawca opracował i przedłożył:

Branża drogowa:

 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu – PCOR nr 17A,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu – PCOR nr 18 REW.1,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu – PCOR nr 19
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu – PCOR nr 20
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu – PCOR nr 21
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 22 – oznakowanie ruchu wahadłowego w związku z budową ronda w ciągu DK19 km 397+644 w miejscowości Łążek Ordynacki,

Wykonawca opracował i przedłożył:

Branża drogowa:

 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 17a – oznakowanie na czasowe przełożenie ruchu drogowego z istniejącego przebiegu DK19 na nowo wybudowany odcinek DK19 od km 392+440 do km 396+909,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 18 – poszerzenie istniejącej DK19 wraz z przełożeniem ruchu na odcinku od km 396+763 do km 396+960.
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 19 – oznakowanie na czas budowy objazdu tymczasowego (bypassu) włączenia nowoprojektowanej DK19 w istniejącą DK19 od km 392+035 do km 392+197 oraz oznakowanie dla objazdu tymczasowego (bypassu) włączenia nowoprojektowanej S19 w istniejącą DK19 od km 392+021 do km 392+191 str. P o długości 160 m,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 20 – oznakowanie na tymczasowe przełożenie ruchu drogowego z istniejącego przebiegu DK19 na nowo wybudowany odcinek DK19 w km 392+492,5 strona prawa,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 21 – oznakowanie przełożenia ruchu na bypass na odcinku od km 392+430 do km 392+543 strona lewa o długości 113 m w związku z przebudową przepustu w km 392+468,
 • Projekt Wykonawczy Tom VIII – System Zarządzania Ruchem rew.5.0,

Wykonawca opracował i przedłożył:

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy Tom II Branża drogowa -część opisowa,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 7a – zwężenie istniejącej DK 19 na odcinku od km 390+697 do km 391+145,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 15 – oznakowanie na czasowe przełożenie ruchu drogowego z istniejącego przebiegu DK 19 na nowo wybudowany odcinek od km 390+966 do km 392+146.

Branża sanitarna:

 • PW Tom VI.1 rew.4.0 – Odwodnienie drogi.

Branża teletechniczna:

 • PW Tom V.2 rew.8.0 – Budowa kanału technologicznego.

Wykonawca opracował i przedłożył:

Branża drogowa:

 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na objazd (bypass) dla budowy obiektu PZDd-25a ,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 8b – oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym drogi krajowej dla robót przygotowawczych i utrzymaniowych w ciągu DK 19 zlokalizowanych na odcinkach w km 390+333-392+209, km 392+264 – 392+596, km 395+256-396+932, km 397+600-398+740,
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu nr 13 – wygrodzenie robót w ciągu DK 19 przy budowie obiektów nr PZDd-32, PZDd-32a na odcinku od km 396+026 do km 396+102.

Branża mostowa:

 • PW Tom III/14 – Katalog elementów powtarzalnych.

Branża teletechniczna:

 • PW Tom V.2 rew.7.0 – Budowa kanału technologicznego.

Wykonawca opracował i przedłożył:

Branża drogowa:

 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu w zakresie funkcjonowania istniejącego zjazdu tymczasowego w ciągu DK 19 w km 389+783 str. P.
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu w zakresie budowy nowych zjazdów tymczasowych (technologicznych) w ciągu DK 19 oraz funkcjonowania istniejących i nowych zjazdów tymczasowych (technologicznych) w ciągu DK 19.
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu w zakresie budowy i funkcjonowania zjazdu na teren budowy w ciągu DK 19 w km 399+928 str. P wraz z wyłączeniem z użytkowania tymczasowego zjazdu do placu składowego w km 399+825 str. P.
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu w zakresie budowy i funkcjonowania zjazdu na teren budowy w ciągu DK 19 w km 389+783 str. P.
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu w zakresie budowy i funkcjonowania zjazdów na teren budowy w ciągu DK 19 zlokalizowanych w km 390+900 str. L i P, w km 392+000 str. L i P, w km 393+500 str. P, w km 393+720 str. P, w km 395+795 str. P, w km 396+620 str. L. oraz w km 396+647 str. P.
 • Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na: ruch wahadłowy na DK 19 w km 396+793_396+865, ruch wahadłowy na DK 19 w km 391+928-392+257, zwężenie istniejącej DK 19 w km 390+697-391+145.

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 10.0 Tom I i Tom II przedłożony przez Wykonawcę,

Branża teletechniczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 7.0 Tom V.2 przedłożone przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 9.0 Tom I Plansza zbiorcza przedłożony przez Wykonawcę,
 • Projekt Wykonawczy rewizja 9.0 Tom II Roboty drogowe przedłożony przez Wykonawcę.

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy Tom III Branża obiekty inżynierskie przedłożone przez Wykonawcę w ilości kontraktowej.

Branża sanitarna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 5.0 Tom VI.1 Odwodnienie drogi przedłożony przez Wykonawcę,

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 8.0 Tom I Plansza zbiorcza przedłożony przez Wykonawcę,
 • Projekt Wykonawczy rewizja 8.0 Tom II Roboty drogowe przedłożony przez Wykonawcę,
 • Projekt Wykonawczy rewizja 8.0 Tom II Roboty drogowe Zał. 1 Konstrukcja nawierzchni przedłożony przez Wykonawcę,

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy rew. 5.0 Branża obiekty inżynierskie : Tom III/2 Przejścia dolne zwierząt dużych PZDd-25a, Tom III/3 Przejścia dolne zwierząt dużych PZDd-26 przedłożone przez Wykonawcę.

Branża teletechniczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 6.0 Tom V.2 Budowa Kanału Technologicznego przedłożony przez Wykonawcę

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 7.0 Tom I – Plan zagospodarowania terenu- przedłożony przez Wykonawcę.

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 5.0 Tom III/1 PZDd-25 – Przejście dolne zwierząt dużych- przedłożony przez Wykonawcę.

Branża teletechniczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom V.1 – Przebudowa sieci teletechnicznych – przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej

Branża sanitarna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom VI.1 – Odwodnienie drogi – przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej

Branża geotechniczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom XI.3.1– Branża geotechniczna – przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 7.0 Tom II Branża drogowa Załącznik 1 – Konstrukcja nawierzchni- przedłożony przez Wykonawcę.

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 4.0 Tom III/1 obiekt PZDd -25 , Tom III/5 obiekt WS-27, Tom III/6 obiekt MS-28, Tom III/7 obiekt MS -28a przedłożone przez Wykonawcę.

Branża teletechniczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 5.0 Tom V.2 Budowa Kanału Technologicznego przedłożony przez Wykonawcę,
 • Projekt Wykonawczy rewizja 4.0 Tom V.3 Budowa kabli światłowodowych Systemu Zarządzania Ruchem przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 6.0 Tom I Plansza zbiorcza przedłożony przez Wykonawcę,
 • Projekt Wykonawczy rewizja 6.0 Tom II Roboty drogowe przedłożony przez Wykonawcę,
 • Projekt Wykonawczy Tom II Branża drogowa załącznik 1 Konstrukcja nawierzchni przedłożony przez Wykonawcę.

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy Tom III/13 Przejścia dla małych zwierząt przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej

Branża elektryczna:

 • Projekt Wykonawczy Tom IV.2 Budowa przyłączy elektroenergetycznych przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,
 • Projekt Wykonawczy Tom IV.3 Budowa oświetlenia drogowego przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 4.0 Tom VIII System Zarządzania Ruchem przedłożony przez Wykonawcę,
 • Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na wyjazd z budowy oraz prowadzenie robót wycinkowych przedłożony przez Wykonawcę

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom III przedłożony przez Wykonawcę

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 5.0 Tom I Plansza zbiorcza przedłożony przez Wykonawcę,
 • Projekt Wykonawczy rewizja 5.0 Tom II Roboty drogowe przedłożony przez Wykonawcę,

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 4.0 Tom III/13 Przejścia dla zwierząt małych przedłożony przez Wykonawcę

Branża elektryczna:

 • Projekt Wykonawczy Tom IV.1 Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i NN przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,
 • Projekt Wykonawczy,Tom IV.2 Budowa przyłączy elektroenergetycznych przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,
 • Projekt Wykonawczy Tom IV.3 Budowa oświetlenia drogowego przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,

Branża teletechniczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 4.0 Tom V.2 Budowa kanału technologicznego przedłożony przez Wykonawcę

Branża sanitarna:

 • Projekt Wykonawczy Tom VI.1 Odwodnienie drogi przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,
 • Projekt Wykonawczy Tom VI.2 Przebudowa sieci wodociągowej przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej

Branża zieleń:

 • Projekt Wykonawczy Tom IX.1 Inwentaryzacja i gospodarka istniejącą zielenią przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,
 • Projekt Wykonawczy Tom IX.2 Szata roślinna przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,

Inne:

 • Projekt Wykonawczy Tom VII Branża melioracyjna przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,
 • Projekt Wykonawczy Tom X.1 Rozbiórki przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,
 • Projekt Wykonawczy Tom X.2 Przeniesienie małych obiektów sakralnych przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej, 

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy Przedmiar robót Tom II Roboty drogowe przedłożony przez Wykonawcę
 • Projekt Wykonawczy Tom II Roboty drogowe Załącznik 1 -Konstrukcja nawierzchni przedłożony przez Wykonawcę

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom III Branża obiekty inżynierskie przedłożony przez Wykonawcę
 • Projekt Wykonawczy Przedmiar robót branża obiekty inżynierskie przedłożony przez Wykonawcę,

Branża sanitarna:

 • Projekt Wykonawczy Przedmiar robót rewizja 2.0 Tom VI.1 i VI.2 przedłożony przez Wykonawcę

Branża elektryczna:

 • Projekt Wykonawczy Przedmiar robót Tom IV.1 Przebudowa sieci elektroenergetycznych i Tom IV.2 Budowa przyłączy elektroenergetycznych przedłożony przez Wykonawcę.

Inne:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 2.0 Tom X.1 Rozbiórki przedłożony przez Wykonawcę
 • Projekt Wykonawczy rewizja 2.0 Tom X.2 Przeniesienie małych obiektów sakralnych przedłożony przez Wykonawcę
 • Projekt Wykonawczy Przedmiar robót rewizja 3.0 Tom VII Branża melioracyjna przedłożony przez Wykonawcę
 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.1 Tom VII Branża melioracyjna przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 4.0 Tom II przedłożony przez Wykonawcę..

Branża elektryczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom IV.3 przedłożony przez Wykonawcę. 

Branża teletechniczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom VIII przedłożony przez Wykonawcę. 
 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom V.2 i V.3 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża sanitarna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 2.0 Tom VI.1 i VI.2 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża zieleń:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 2.0 Tom IX.1 i IX.2  przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom II przedłożony przez Wykonawcę.
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu rewizja 5.0 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 2.0 Tom III Obiekty inżynierskie przedłożony przez Wykonawcę.

Branża elektryczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom IV.1 i IV.2 przedłożony przez Wykonawcę. 

Branża teletechniczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom V.3 przedłożony przez Wykonawcę. 

Inne:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom I Zbiorczy plan sytuacyjny przedłożony przez Wykonawcę.
 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom VII Branża melioracyjna przedłożony przez Wykonawcę.
 • Program Prac Projektowych –aktualizacja- przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 2.0 Tom II przedłożony przez Wykonawcę.
 • Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy przedłożony przez Wykonawcę.
 • Projekt Wykonawczy Tom VIII System zarządzania ruchem przedłożony przez Wykonawcę.

Branża mostowa:

 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) branża mostowa przedłożone przez Wykonawcę.

Branża elektryczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 2.0 Tom IV.1 i IV.2 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża melioracyjna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 2.0 Tom VII przedłożony przez Wykonawcę.

Branża geotechniczna:

 • Projekt Wykonawczy Tom XI przedłożony przez Wykonawcę.

Inne:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 2.0 Tom I Zbiorczy plan sytuacyjny przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu przedłożony przez Wykonawcę.

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom III Obiekty inżynierskie przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom II z wyłączeniem Katalogu Szczegółów Powtarzalnych przedłożony przez Wykonawcę.
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ( STWiORB) branża drogowa kolejność I przedłożone przez Wykonawcę.

Branża elektryczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom IV.1 do IV.3 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża teletechniczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom V.1 i V.2 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża sanitarna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom VI.1 i VI.2 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża melioracyjna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom VII przedłożony przez Wykonawcę.

Branża zieleń:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom IX.1 i IX.2 przedłożony przez Wykonawcę.

Inne:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom I Plansza zbiorcza przedłożony przez Wykonawcę.
 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom X.1 i X.2 Rozbiórki przedłożony przez Wykonawcę

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy Tom II/1 Obiekty inżynierskie – Przejście dolne zwierząt dużych PZDd-25 przedłożony przez Wykonawcę.

 • Projekt Wykonawczy Tom II/1 Obiekty inżynierskie – Przejście dolne zwierząt dużych PZD-26 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża elektryczna:

 • Projekt Wykonawczy Tom III.3 Budowa oświetlenia drogowego przedłożony przez Wykonawcę.

Inne:

 • Program Prac Projektowych –aktualizacja- przedłożony przez Wykonawcę

 • Uzupełnienie wniosku o ZRID przedłożone przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Budowlany przekazany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID przedłożony przez Wykonawcę

 • Projekt konstrukcji nawierzchni przedłożony przez Wykonawcę,

 • Plan Działań Ratowniczych przedłożony przez Wykonawcę.

Branża mostowa:

 • Projekt Budowlany przekazany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID przedłożony przez Wykonawcę

Branża teletechniczna:

 • Projekt Budowlany przekazany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID przedłożony przez Wykonawcę

Branża sanitarna:

 • Projekt Budowlany przekazany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID przedłożony przez Wykonawcę

Branża- zieleń:

 • Projekt Budowlany przekazany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID przedłożony przez Wykonawcę

Branża elektryczna:

 • Projekt Budowlany przekazany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID przedłożony przez Wykonawcę

Inne:

 • Projekt Budowlany przekazany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID przedłożony przez Wykonawcę

 • Raport oddziaływania na środowisko przekazany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID przedłożony przez Wykonawcę

 • Plan działań środowiskowych przedłożony przez Wykonawcę

Branża drogowa:

 • Projekt konstrukcji nawierzchni rewizja 4.0 przedłożony przez Wykonawcę
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem
 • Projekt Budowlany rewizja 3.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża mostowa:

 • Projekt Budowlany rewizja 3.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża teletechniczna:

 • Projekt Budowlany rewizja 3.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża sanitarna:

 • Projekt Budowlany rewizja 3.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża- zieleń:

 • Projekt Budowlany rewizja 3.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża elektryczna:

 • Projekt Budowlany rewizja 3.0 przedłożony przez Wykonawcę

Inne:

 • Projekt Budowlany rewizja 3.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża mostowa:

 • Projekt Budowlany rewizja 2.1 przedłożony przez Wykonawcę

Branża drogowa:

 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu przedłożony przez Wykonawcę
 • Plan Działań Ratowniczych przedłożony przez Wykonawcę

Branża drogowa:

 • Projekt Budowlany rewizja 2.0 przedłożony przez Wykonawcę

 • Plan działań ratunkowych przedłożony przez Wykonawcę

Branża mostowa:

 • Projekt Budowlany rewizja 2.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża teletechniczna:

 • Projekt Budowlany rewizja 2.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża sanitarna:

 • Projekt Budowlany rewizja 2.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża-zieleń:

 • Projekt Budowlany rewizja 2.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża elektryczna:

 • Projekt Budowlany rewizja 2.0 przedłożony przez Wykonawcę

Inne:

 • Projekt Budowlany rewizja 2.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża drogowa:

 • Opracowanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni.

 • Koncepcja Stałej Organizacji Ruchu.

 • Opracowanie Projektu zagospodarowania terenu z przebiegiem linii rozgraniczających.

Inne:

 • Opracowywanie projektu geotechnicznego.

Branża drogowa:

 • Projekt konstrukcji nawierzchni – przekazany do uzupełnienia przez Wykonawcę.

 • Projekt Budowlany rewizja 1.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża mostowa:

 • Projekt Budowlany rewizja 1.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża teletechniczna:

 • Projekt Budowlany rewizja 1.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża sanitarna:

 • Projekt Budowlany rewizja 1.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża- zieleń:

 • Projekt Budowlany rewizja 1.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża elektryczna:

 • Projekt Budowlany rewizja 1.0 przedłożony przez Wykonawcę

Inne:

 • Projekt Budowlany rewizja 1.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża elektryczna:

 • Opracowanie PB w zakresie branży elektrycznej (zaawansowanie 90%)

Branża teletechniczna:

 • Opracowanie PB w zakresie branży teletechnicznej (zaawansowanie 90%)

Branża sanitarna:

 • Opracowanie PB w zakresie branży sanitarnej (zaawansowanie 90%)

Branża-zieleń:

 • Opracowanie PB w zakresie branży- zieleń (zaawansowanie 90%)

Inne:

 • Opracowanie mapy do celów projektowych (zaawansowanie 95%)

 • Opracowanie Systemu Zarządzania Ruchem

Branża drogowa:

 • Opracowanie PB w zakresie branży drogowej (zaawansowanie 85%)

Branża mostowa:

 • Opracowanie PB w zakresie branży mostowej (zaawansowanie 85%)

Branża drogowa:

 • Prognoza i Analiza Ruchu Drogowego,
 • Koncepcja elementów Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem,
 • Analiza warunków widoczności na DK nr 19.
 • Program badań geotechnicznych.

Branża drogowa:

 • Elementy kluczowe zadania przedłożone przez Wykonawcę -tj. niweleta, przekroje normalne, rysunki sytuacyjne oraz geometria węzła.

Branża mostowa:

 • Elementy kluczowe zadania przedłożone przez Wykonawcę -tj. koncepcja obiektów mostowych