Prace projektowe

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 7.0 Tom II Branża drogowa Załącznik 1 – Konstrukcja nawierzchni- przedłożony przez Wykonawcę.

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 4.0 Tom III/1 obiekt PZDd -25 , Tom III/5 obiekt WS-27, Tom III/6 obiekt MS-28, Tom III/7 obiekt MS -28a przedłożone przez Wykonawcę.

Branża teletechniczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 5.0 Tom V.2 Budowa Kanału Technologicznego przedłożony przez Wykonawcę,
 • Projekt Wykonawczy rewizja 4.0 Tom V.3 Budowa kabli światłowodowych Systemu Zarządzania Ruchem przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 6.0 Tom I Plansza zbiorcza przedłożony przez Wykonawcę,
 • Projekt Wykonawczy rewizja 6.0 Tom II Roboty drogowe przedłożony przez Wykonawcę,
 • Projekt Wykonawczy Tom II Branża drogowa załącznik 1 Konstrukcja nawierzchni przedłożony przez Wykonawcę.

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy Tom III/13 Przejścia dla małych zwierząt przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej

Branża elektryczna:

 • Projekt Wykonawczy Tom IV.2 Budowa przyłączy elektroenergetycznych przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,
 • Projekt Wykonawczy Tom IV.3 Budowa oświetlenia drogowego przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 4.0 Tom VIII System Zarządzania Ruchem przedłożony przez Wykonawcę,
 • Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na wyjazd z budowy oraz prowadzenie robót wycinkowych przedłożony przez Wykonawcę

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom III przedłożony przez Wykonawcę

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 5.0 Tom I Plansza zbiorcza przedłożony przez Wykonawcę,
 • Projekt Wykonawczy rewizja 5.0 Tom II Roboty drogowe przedłożony przez Wykonawcę,

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 4.0 Tom III/13 Przejścia dla zwierząt małych przedłożony przez Wykonawcę

Branża elektryczna:

 • Projekt Wykonawczy Tom IV.1 Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i NN przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,
 • Projekt Wykonawczy,Tom IV.2 Budowa przyłączy elektroenergetycznych przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,
 • Projekt Wykonawczy Tom IV.3 Budowa oświetlenia drogowego przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,

Branża teletechniczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 4.0 Tom V.2 Budowa kanału technologicznego przedłożony przez Wykonawcę

Branża sanitarna:

 • Projekt Wykonawczy Tom VI.1 Odwodnienie drogi przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,
 • Projekt Wykonawczy Tom VI.2 Przebudowa sieci wodociągowej przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej

Branża zieleń:

 • Projekt Wykonawczy Tom IX.1 Inwentaryzacja i gospodarka istniejącą zielenią przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,
 • Projekt Wykonawczy Tom IX.2 Szata roślinna przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,

Inne:

 • Projekt Wykonawczy Tom VII Branża melioracyjna przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,
 • Projekt Wykonawczy Tom X.1 Rozbiórki przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej,
 • Projekt Wykonawczy Tom X.2 Przeniesienie małych obiektów sakralnych przedłożony przez Wykonawcę w ilości kontraktowej, 

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy Przedmiar robót Tom II Roboty drogowe przedłożony przez Wykonawcę
 • Projekt Wykonawczy Tom II Roboty drogowe Załącznik 1 -Konstrukcja nawierzchni przedłożony przez Wykonawcę

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom III Branża obiekty inżynierskie przedłożony przez Wykonawcę
 • Projekt Wykonawczy Przedmiar robót branża obiekty inżynierskie przedłożony przez Wykonawcę,

Branża sanitarna:

 • Projekt Wykonawczy Przedmiar robót rewizja 2.0 Tom VI.1 i VI.2 przedłożony przez Wykonawcę

Branża elektryczna:

 • Projekt Wykonawczy Przedmiar robót Tom IV.1 Przebudowa sieci elektroenergetycznych i Tom IV.2 Budowa przyłączy elektroenergetycznych przedłożony przez Wykonawcę.

Inne:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 2.0 Tom X.1 Rozbiórki przedłożony przez Wykonawcę
 • Projekt Wykonawczy rewizja 2.0 Tom X.2 Przeniesienie małych obiektów sakralnych przedłożony przez Wykonawcę
 • Projekt Wykonawczy Przedmiar robót rewizja 3.0 Tom VII Branża melioracyjna przedłożony przez Wykonawcę
 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.1 Tom VII Branża melioracyjna przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 4.0 Tom II przedłożony przez Wykonawcę..

Branża elektryczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom IV.3 przedłożony przez Wykonawcę. 

Branża teletechniczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom VIII przedłożony przez Wykonawcę. 
 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom V.2 i V.3 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża sanitarna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 2.0 Tom VI.1 i VI.2 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża zieleń:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 2.0 Tom IX.1 i IX.2  przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom II przedłożony przez Wykonawcę.
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu rewizja 5.0 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 2.0 Tom III Obiekty inżynierskie przedłożony przez Wykonawcę.

Branża elektryczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom IV.1 i IV.2 przedłożony przez Wykonawcę. 

Branża teletechniczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom V.3 przedłożony przez Wykonawcę. 

Inne:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom I Zbiorczy plan sytuacyjny przedłożony przez Wykonawcę.
 • Projekt Wykonawczy rewizja 3.0 Tom VII Branża melioracyjna przedłożony przez Wykonawcę.
 • Program Prac Projektowych –aktualizacja- przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 2.0 Tom II przedłożony przez Wykonawcę.
 • Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy przedłożony przez Wykonawcę.
 • Projekt Wykonawczy Tom VIII System zarządzania ruchem przedłożony przez Wykonawcę.

Branża mostowa:

 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) branża mostowa przedłożone przez Wykonawcę.

Branża elektryczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 2.0 Tom IV.1 i IV.2 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża melioracyjna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 2.0 Tom VII przedłożony przez Wykonawcę.

Branża geotechniczna:

 • Projekt Wykonawczy Tom XI przedłożony przez Wykonawcę.

Inne:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 2.0 Tom I Zbiorczy plan sytuacyjny przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu przedłożony przez Wykonawcę.

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom III Obiekty inżynierskie przedłożony przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom II z wyłączeniem Katalogu Szczegółów Powtarzalnych przedłożony przez Wykonawcę.
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ( STWiORB) branża drogowa kolejność I przedłożone przez Wykonawcę.

Branża elektryczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom IV.1 do IV.3 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża teletechniczna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom V.1 i V.2 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża sanitarna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom VI.1 i VI.2 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża melioracyjna:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom VII przedłożony przez Wykonawcę.

Branża zieleń:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom IX.1 i IX.2 przedłożony przez Wykonawcę.

Inne:

 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom I Plansza zbiorcza przedłożony przez Wykonawcę.
 • Projekt Wykonawczy rewizja 1.0 Tom X.1 i X.2 Rozbiórki przedłożony przez Wykonawcę

Branża mostowa:

 • Projekt Wykonawczy Tom II/1 Obiekty inżynierskie – Przejście dolne zwierząt dużych PZDd-25 przedłożony przez Wykonawcę.

 • Projekt Wykonawczy Tom II/1 Obiekty inżynierskie – Przejście dolne zwierząt dużych PZD-26 przedłożony przez Wykonawcę.

Branża elektryczna:

 • Projekt Wykonawczy Tom III.3 Budowa oświetlenia drogowego przedłożony przez Wykonawcę.

Inne:

 • Program Prac Projektowych –aktualizacja- przedłożony przez Wykonawcę

 • Uzupełnienie wniosku o ZRID przedłożone przez Wykonawcę.

Branża drogowa:

 • Projekt Budowlany przekazany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID przedłożony przez Wykonawcę

 • Projekt konstrukcji nawierzchni przedłożony przez Wykonawcę,

 • Plan Działań Ratowniczych przedłożony przez Wykonawcę.

Branża mostowa:

 • Projekt Budowlany przekazany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID przedłożony przez Wykonawcę

Branża teletechniczna:

 • Projekt Budowlany przekazany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID przedłożony przez Wykonawcę

Branża sanitarna:

 • Projekt Budowlany przekazany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID przedłożony przez Wykonawcę

Branża- zieleń:

 • Projekt Budowlany przekazany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID przedłożony przez Wykonawcę

Branża elektryczna:

 • Projekt Budowlany przekazany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID przedłożony przez Wykonawcę

Inne:

 • Projekt Budowlany przekazany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID przedłożony przez Wykonawcę

 • Raport oddziaływania na środowisko przekazany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID przedłożony przez Wykonawcę

 • Plan działań środowiskowych przedłożony przez Wykonawcę

Branża drogowa:

 • Projekt konstrukcji nawierzchni rewizja 4.0 przedłożony przez Wykonawcę
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem
 • Projekt Budowlany rewizja 3.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża mostowa:

 • Projekt Budowlany rewizja 3.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża teletechniczna:

 • Projekt Budowlany rewizja 3.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża sanitarna:

 • Projekt Budowlany rewizja 3.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża- zieleń:

 • Projekt Budowlany rewizja 3.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża elektryczna:

 • Projekt Budowlany rewizja 3.0 przedłożony przez Wykonawcę

Inne:

 • Projekt Budowlany rewizja 3.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża mostowa:

 • Projekt Budowlany rewizja 2.1 przedłożony przez Wykonawcę

Branża drogowa:

 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu przedłożony przez Wykonawcę
 • Plan Działań Ratowniczych przedłożony przez Wykonawcę

Branża drogowa:

 • Projekt Budowlany rewizja 2.0 przedłożony przez Wykonawcę

 • Plan działań ratunkowych przedłożony przez Wykonawcę

Branża mostowa:

 • Projekt Budowlany rewizja 2.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża teletechniczna:

 • Projekt Budowlany rewizja 2.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża sanitarna:

 • Projekt Budowlany rewizja 2.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża-zieleń:

 • Projekt Budowlany rewizja 2.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża elektryczna:

 • Projekt Budowlany rewizja 2.0 przedłożony przez Wykonawcę

Inne:

 • Projekt Budowlany rewizja 2.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża drogowa:

 • Opracowanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni.

 • Koncepcja Stałej Organizacji Ruchu.

 • Opracowanie Projektu zagospodarowania terenu z przebiegiem linii rozgraniczających.

Inne:

 • Opracowywanie projektu geotechnicznego.

Branża drogowa:

 • Projekt konstrukcji nawierzchni – przekazany do uzupełnienia przez Wykonawcę.

 • Projekt Budowlany rewizja 1.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża mostowa:

 • Projekt Budowlany rewizja 1.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża teletechniczna:

 • Projekt Budowlany rewizja 1.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża sanitarna:

 • Projekt Budowlany rewizja 1.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża- zieleń:

 • Projekt Budowlany rewizja 1.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża elektryczna:

 • Projekt Budowlany rewizja 1.0 przedłożony przez Wykonawcę

Inne:

 • Projekt Budowlany rewizja 1.0 przedłożony przez Wykonawcę

Branża elektryczna:

 • Opracowanie PB w zakresie branży elektrycznej (zaawansowanie 90%)

Branża teletechniczna:

 • Opracowanie PB w zakresie branży teletechnicznej (zaawansowanie 90%)

Branża sanitarna:

 • Opracowanie PB w zakresie branży sanitarnej (zaawansowanie 90%)

Branża-zieleń:

 • Opracowanie PB w zakresie branży- zieleń (zaawansowanie 90%)

Inne:

 • Opracowanie mapy do celów projektowych (zaawansowanie 95%)

 • Opracowanie Systemu Zarządzania Ruchem

Branża drogowa:

 • Opracowanie PB w zakresie branży drogowej (zaawansowanie 85%)

Branża mostowa:

 • Opracowanie PB w zakresie branży mostowej (zaawansowanie 85%)

Branża drogowa:

 • Prognoza i Analiza Ruchu Drogowego,
 • Koncepcja elementów Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem,
 • Analiza warunków widoczności na DK nr 19.
 • Program badań geotechnicznych.

Branża drogowa:

 • Elementy kluczowe zadania przedłożone przez Wykonawcę -tj. niweleta, przekroje normalne, rysunki sytuacyjne oraz geometria węzła.

Branża mostowa:

 • Elementy kluczowe zadania przedłożone przez Wykonawcę -tj. koncepcja obiektów mostowych