Świadectwo Przejęcia

Dnia 15.12.2021 roku, Inżynier Kontraktu wystawił Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót nr 2 na podstawie Subklauzuli 10.2. Warunkami Kontraktu.

15 grudnia 2021