Rozpoczęcie robót budowlanych

Wykonawca działając zgodnie z Subklauzulą 4.1 SWK ,, Ogólne zobowiązania Wykonawcy” dla Kontraktu „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”, odc.3: odcinek Janów Lubelski węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” bez węzła – węzeł „Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy Janowskie” wraz z węzłem, długości ok. 8 km’ zawiadomił o rozpoczęciu w dniu 5.08.2019r. robót budowlanych przy realizacji w/w Kontraktu.

20 sierpnia 2019