Czasowa organizacja ruchu

W dniu 29.03.2021 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 19 zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu: przełożenie ruchu z istniejącej DK19 w km 389+772 na projektowaną drogę S19 w związku z budową obiektu PZDd-25a. Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

25 marca 2021