Przekazanie Placu Budowy

Na mocy Subklauzuli 2.1 ,, Prawo dostępu do Placu Budowy” dla Kontraktu „Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”, odc.3: odcinek Janów Lubelski węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” bez węzła – węzeł „Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy Janowskie” wraz z węzłem, długości ok. 8 km Zamawiający przekazał , a Wykonawca przejął Plac Budowy w liniach rozgraniczających określonych w decyzji nr 10/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 27.06.2019r. wydanej przez Wojewodę Lubelskiego niezbędny dla wykonania zleconych robót w zakresie wszystkich działek niezabudowanych położonych w liniach rozgraniczających inwestycji , stanowiących pas drogowy istniejącej drogi krajowej nr 19 oraz działek niezabudowanych położonych w liniach rozgraniczających inwestycji , a nie stanowiących istniejącego pasa drogowego.

20 sierpnia 2019