Postęp robót

28.10.2019-03.11.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 2,5 ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • ZR – 3 2 200 m2,
 • DJ L 22 4 880 m2,
 • DJP 32 2 240 m2,
 • DK19_2 km 0+450-1+250 3 900 m2,
 • DK19_2 km 1+000-1+300 3 000 m2,

– Wykop:

 • km 31+450-31+550 666 m3,
 • km 32+300-32+400 600 m3,
 • L10L 3300 m3,

– Wykop (rowy):

 • str. P km 24+900-25+100 200 m3,
 • str. L km 25+000-25+300 200 m3,
 • str. L km 25+500-25+800 150 m3,
 • str. P km 25+100-25+350 200 m3,
 • str. P km 25+500-25+600 100 m3,
 • str. L DK19_1 km 0+500-0+750 450 m3,

– Nasyp :

 • km 24+900-25+100 720 m3,
 • km 25+000-25+350 1 700 m3,
 • km 25+500-25+600 2 310 m3,
 • km 25+000-25+300 100 m3,
 • km 31+450-31+600,
 • km 32+300-32+450 2 112,8 m3,
 • km 32+850,
 • L10P 1 350 m3,
 • DJP 27 km 0+700-1+150 150 m3,
 • DK19_1 km 0+500-0+750 450 m3,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe) km 25+400-25+500 1 770 m3,
– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym :

 • skarpa str. L km 25+390-25+570 450 m2,
 • skarpa str. P km 25+390-25+570 450 m2,
 • skarpa str. L km 25+100-25+200 250 m2,
 • skarpa str. P km 25+100- 25+200 625 m2,
 • DJP 27 km 1+220-1+300 1 000 m2,
 • DJP 27 km 1+330-1+380 550 m2,
 • DJP 27 km 1+530-1+570 500 m2
 • km 31+900,

Roboty branżowe:
– Przebudowa kolizji W-1,
– Profilowanie zbiornika ZR-6 km 32+600,
– Układanie geokraty ZR-6 km 32+700,
– Układanie geowłókniny ZR-6 km 32+700,
– Nasyp ZR-6 – Piasek 20 cm km 32+600,
– Zagęszczenie warstwy piasku ZR-6 km 32+600,
Kolizja nr IT-2 km 27+360,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 2 727,52 t,
– Piasek 1 621,52 t,
– Zbrojenie 23,62 t.

21.10.2019 – 27.10.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 3ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 31+400-31+659 10 000 m2
 • Droga Technologiczna str. L km 25+520 – 25+800 1 350 m2,
 • Zbiornik ZR-3 1 000 m2,

– Wykop (makroniwelacja):

 • km 24+602-24+700 1 000 m3,
 • km 25+550-25+800 1 100 m3,

– Wykop:

 • km 32+300-32+490,
 • L09 L,
 • DJ L 22 km 0+600-0+750,

– Wykop (rowy):

 • km 31+600-31+970,
 • L 09L km 0+500-0+580 str. P,
 • str. L km 24+605-25+300 950 m3,
 • str. L km 26+000-26+150 600 m3,
 • str. P km 24+900-26+000 450 m3,

– Nasyp :

 • km 24+800-25+350 2 800 m3,
 • km 25+850-26+100 2 410 m3,
 • km 32+600-32+875,
 • DJP 27 km 0+500- 1+150 1 100 m3,
 • DJL 22,
 • L09L,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe ) km 25+390-25+575  700 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym;

 • km 32+076-32+230 5 313 m2,
 • km 32+685-32+800 4 945 m2,

– Zagęszczanie podłoża pod nasyp km 31+500-32+100,
– Zagęszczanie warstwy nasypu:

 • DJL 22 km 2+600,
 • km 31+700,
 • km 32+800,
 • L09L,

Roboty branżowe:
– Przebudowa kolizji W-4, W-5, W-5a i W-1,
– Profilowanie zbiornika ZR-6 km 32+600,
– Układanie geokraty ZR-6 km 32+700,
– Układanie geowłókniny ZR-6 km 32+700,
– Nasyp ZR-6 piasek 20 cm km 32+600,
– Zagęszczenie warstwy piasku – ZR-6 km 32+600,
– Kolizja nr IT-2 km 27+360,
– Kolizja nr SN2,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 2 832,48 t,
– Piasek 3 039,80 t.

14.10.2019 – 20.10.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 3ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 31+600-31+700 1 080 m2,
 • DJP 27 km 1+300-1+575 3 000 m2,

– Wykop (makroniwelacja) km 24+700-24+900 3 000 m3,
– Wykop km 32+350-32+400,
– Wykop (rowy):

 • km 24+700-24+800 600 m3,
 • km 26+000-26+100 100 m3,
 • km 31+850-31+970,
 • km 32+550-32+600 150 m3,
 • km 32+400-32+600 str. L 200 m3,
 • km 32+000-32+200 str. L 300 m3,
 • L09L km 0+430-0+500 str. P ,

– Wykop S19 km 24+602-24+890 900 m3,
– Nasyp :

 • DJ P 27 km 0+050-0+500 3 100 m3,
 • km 24+900-25+000 1 650 m3,
 • km 25+200-25+300 1 400 m3,
 • km 26+000-26+100 100 m3,
 • km 32+600-32+875 1 725 m3
 • DJ L 22 km 2+300-2+500 300 m3,
 • Droga Technologiczna km 25+000-25+250 str. L 500 m3,
 • L10P,L09L 2 025 t,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe)

 • km 25+220-25+300 490 m3,
 • km 25+390-25+400 90 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym;

 • skarpa str. L km 25+270-25+363 210 m2,
 • skarpa str. L km 25+390-25+575 1 100 m2,
 • skarpa str. P km 25+270-25+363 210 m2,
 • skarpa str. P km 25+390-25+575 1 250 m2,
 • km 32+133-32+238 3 465 m2,
 • km 32+899-32+850,
 • L09P km 0+090-0+138 528 m2,
 • DJ P 27 km 0+480-0+600 1 350 m2,

– Zagęszczanie podłoża pod nasyp ;

 • km 32+500,
 • km 31+800-32+100,
 • L09L,

– Zagęszczanie warstwy nasypu :

 • L09L,
 • Km 32+800-32+875,

Roboty branżowe:
– Przecisk sterowany W-5 – rondo Łążek Ordynacki,
– Przecisk sterowany W-5a – rondo Łążek Ordynacki,
– Wykop zbiornika ZR-6 km 32+600,
– Nasyp skarp zbiornika ZR-7 oraz usypanie warstwy piasku gr. 20 cm km 31+700,
– Układanie geokraty ZR-7 km 32+700,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 2 093,22 t,
– Piasek 4 532,98 t.

07.10.2019 – 13.10.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • DJ L22:km 2+400–2+700 2 388 m2,
 • Droga Technologiczna km 25+750 – 25+900 100 m2,
 • S19 km 32+760–32+875 4 493 m2,
 • Zbiornik ZR-7 756 m2,

– Wykop (rów):

 • L10P km 0+100–0+150 300 m3,
 • S19 km 25+500–25+850 1 600 m3

– Wykop S19 km 24+602-24+890 900 m3,
– Nasyp :

 • S19 km 25+600-26+000 1 700 m3,
 • DJ P 27 km 0+050-0+500 900 m3,
 • DJ P 27 km 0+800-1+000 750 m3,
 • DJ P 27 km 0+550-0+800 400 m3,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe Połaniec) S19 km 25+390-25+550 1 050 m3,
– Zagęszczanie warstwy nasypu : L09P i L09L, S19 km 32+250 , km 32+750-32+800,
– Ulepszenie podłoża za pomocą spoiwa hydraulicznego:

 • S 19 km 25+389-25+564 880 m2,
 • DJ P 27 km 0+500-0+585 1 460 m2,
 • S 19 km 32+480-32+660 str. P 3 035m2,
 • S 19 km 32+580-32+700 2 940 m2,
 • S 19 km 32+238-32+290 1 648 m2,

– Wymiana gruntu S 19 km 25+838-25+894 450 m3,

Roboty branżowe:
– Kolizja nr SN2 km 32+544,
– Kolizja nr IT-4 DG 108889L rondo,
– Kolizja nr IT-5 km 32+544,
– Przecisk sterowany W-4,
– Wykop zbiornika ZR-6,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 3 270,4 t,
– Piasek 2 279,52 t.

30.9.2019 -06.10.2019

Branża drogowa:

 • Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
 • Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
 • Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
 • Wycinka drzew i zakrzaczeń S 19,
 • Wycinka zakrzaczeń S 19 km 28+000 – 28+200,
 • Wywóz karpiny S 19,
 • Zrębkowanie gałęzi S 19,
 • Odhumusowanie: Droga Technologiczna str. L km 32+440 – 32+600 1280 m2, Droga Technologiczna str. P. km 32+400-32+600 1600m2, Zbiornik ZR-6 3112,5 m2, km 32+150-32+700 1675 m2,
 • Wykop (rów) km 25+390-25+500 300 m3, km 25+700-25+800 1200 m3,
 • Wykop: km 24+602-24+890 3500m3, km 25+675 – 25+764 100m3, DJ P 27 km 0+000 – 0+450 50 m3,
 • Nasyp z wykopu: km 25+200-25+600 2450 m3, PJ P 27: km 0+000-0+450 250 m3, DJ P 27 km 0+091- 0+355 1000 m3,
 • Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe Połaniec) km 25+390-25+550 800 m3,
 • Zagęszczanie warstwy podłoża km 32+400-32+600,
 • Zagęszczanie warstwy nasypu L10P, L09L,
 • Wbudowanie warstwy piasku L10P, L09L,
 • Ulepszenie podłoża za pomocą spoiwa hydraulicznego km 32+127-32+235 4856,75 m2
 • Dostawy materiałów na plac składowy w Łążku Ordynackim :
  Kruszywo 2592,63 t, Piasek Beetz 2355,93 t.

Branża drogowa:

 • Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
 • Przyjmowanie materiału na plac w Łążku Ordynackim,
 • Prowadzenie robót wycinkowych na terenach prywatnych,
 • Odkarczowanie terenu z wywozem karpiny,
 • Przygotowanie dróg wewnętrznych na kopalni Studzieniec,
 • Odhumusowanie,
 • Zagęszczenie podłoża pod nasyp,
 • Wykonanie wykopu,
 • Budowa nasypu,
 • Oznakowanie placu budowy.

Branża drogowa:

 • Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
 • Przyjmowanie materiału na plac w Łążku Ordynackim,
 • Prowadzenie robót wycinkowych na terenach prywatnych,
 • Usuwanie karpin,
 • Rozbiórki.