Postęp robót

18.05.2020-24.05.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • DT km 24+650-24+700 250 m2,
 • km 26+645-26+800 800 m2,

– Wykop:

 • DT str. P km 24+650-24+700 200 m3,
 • DJL 22 km 1+190-1+350 160 m3,
 • L09L km 0+550-0+700 870 m3,
 • L10L km 0+040-0+140 780 m3,

– Wykop rowu:

 • str. P km 29+735-29+900 247 m3,
 • str. P km 29+900-30+045 261 m3,
 • DK19_2 km 3+610-3+680 105 m3,

– Nasyp:

 • km 26+176-26+400 2 900 m3,
 • km 27+150-27+380 3 900 m3,
 • km 27+479-27+699 1 850 m3,
 • km 28+450-29+650 ,
 • km 29+730-29+900 1 040 m3,
 • km 30+000-30+500,
 • km 30+870-31+100 500 m3,
 • km 32+670-32+875 2 021 m3,
 • DK19_1 km 1+483-1+572,
 • DK19_2 km 1+370-1+520 704 m3,
 • DK19_2 km 3+600-3+850 1 100 m3,
 • DK19_2 km 3+790-3+870 330 m3,
 • L09L,

– Nasyp przeciążający:

 • km 32+550-32+675 5 402 t,

– Ulepszenie nasypów spoiwem hydraulicznym:

 • km 25+070-25+150 str. L 1 200 m2,
 • km 25+800-25+870 2 100 m2,
 • km 27+175-27+380 15 840 m2,
 • km 27+760-28+140 11 400 m2,
 • km 28+500-30+000,
 • DK19_1 km 1+483-1+554 1 700 m2,
 • DK19_2 km 3+800-3+900,
 • DJL 22 km 1+450-1+500,
 • DJP 27 km 2+300-2+500 1 300 m2,

– Humusowanie skarp:

 • km 25+500-25+800 730 m2,
 • DK19_1 km 1+300-1+400 550 m2,
 • DK19_2 km 0+300-0+600 540 m2,
 • DK19_2 km 0+700-0+900 537 m2,
 • DK19_2 km 1+400-1+500 72 m2,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • km 29+596-29+658,
 • km 29+646-29+540,
 • DK19_2 km 2+441-2+579,
 • DK19_2 km 3+610-3+728,

– Warstwa mrozoochronna:

 • L10L km 0+040-0+140 900 m2,

– Podbudowa C5/6:

 • km 24+900-25+150 str. P 7 500 m2,
 • km 25+150-25+365 2 800 m2,

– Podbudowa C90/3:

 • km 24+602-24+800 6 900 m2,
 • km 25+150-25+365 2 800 m2,
 • DK19_2 km 0+262-0+390 1 150 m2,
 • DK19_2 km 1+700-2+600,
 • DK19_2 km 2+500-2+700 1 800 m2,
 • DK19_2 km 2+700-3+500,
 • DJP 27 km 2+910-2+931 140 m2,
 • DJL 22 km 1+200-1+400 25 m2,
 • DW Pikule km 0+000-0+043 350 m2,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) PZD-25,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-26a,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-26a 2 854 kg,
– Beton skrzydeł PZD-26a 53 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Beton gzymsów (deskowanie) WS-27,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) WS-27,
– Beton poprzecznic (deskowanie) MS-28,
– Zbrojenie poprzecznic MS-28,
– Roboty przygotowawcze do montażu dylatacji MS-28a,
– Montaż dylatacji MS-28a,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) MS-28a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) PZD-30,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) PZD-30a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD -32,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) PZD-32,
– Zasypywanie wykopów PZD-32,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD -32a,
– Zasypywanie wykopów PZD-32a,
– Beton korpusów WD-33 66 m3,
– Zbrojenie korpusów WD-33 1 043 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) WD-33,

Roboty branżowe :
– Wp31+585,32L km 31+585 1 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp31+585,32L – wylot W 28 km 31+585 8 mb,
– studnia D-4.1 km 31+990 1 kpl,
– odcinek KD 400mm studnia D4.1– WK-6 km 31+990 40 mb,
– odcinek KD 300mm os studni D4.1– D4.16 km 32+000 36 mb,
– Wp2+632,24P km 2+632 2 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp2+632,24P – W62 km 2+632 15 mb,
– Wp2+692,64P km 2+692 1 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp2+692,64P – W63 km 2+692 15 mb,
– Wp3+729,92P km 3+729 1 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp3+729,92P – W64 km 3+729 15 mb,
– odcinek KD 300mm – D4.1-D4.16 dokończenie km 32+000 2 mb,
– studnia D4.16 km 32+007 1 kpl,
– SZR 3.2

11.05.2020-17.05.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • DT str. P km 26+700-26+800 500 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 26+450-26+660 100 m3,

– Wykop:

 • km 27+840-27+930 850 m3,
 • DT str. P km 26+700-26+800 250 m3,

– Wykop rowu:

 • str. L km 31+150-31+200 90 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 24+900-25+350 13 050 m2,
 • km 25+390-25+800 4 900 m2,
 • km 27+100-27+350 13 350 m2,
 • km 27+478-27+780 18 500 m2,
 • km 28+360-28+550 3 800 m2,
 • km 31+200-31+400 4 200 m2,
 • DK19_1 km 1+250-1+460 2 400 m2,
 • DK19_2 km 0+285-0+300 150 m2,
 • DK19_2 km 0+450-0+525 100 m2,
 • DK19_a km 0+000-0+076 600 m2,
 • DJP 27 km 2+050-2+250 1 900 m2,
 • DJP 27 km 2+300-2+500 800 m2,
 • DJP 27 km 2+910-2+932 150 m2,
 • DW_Pikule km 0+000-0+035 350 m2,

– Nasyp:

 • km 26+200-26+300 450 m3,
 • km 27+100-27+375 10 450 m3,
 • km 27+478-27+710 4 400 m3,
 • km 27+750-27+850 200 m3,
 • km 27+930-28+060 1 250 m3,
 • km 29+550-29+650,
 • km 29+800-30+200 2 343 m3,
 • km 30+700-30+900 1 071 m3,
 • km 30+900-31+100,
 • km 32+600-32+850 7 500 m3,
 • DK19_1 km 1+220-1+480 7 426 m3,
 • DK19_2 km 0+900-1+000 320 m3,
 • DK19_2 km 1+200-1+500 473 m3,
 • DK19_2 km 2+550-2+650 763 m3,
 • DK19_2 km 3+500-3+650,
 • DK19_2 km 3+700-3+780 990 m3,
 • DK19_2 km 3+790-3+887 764 m3,
 • DJP 27 km 1+250-1+460 1 300 m3,
 • DJP 27 km 2+300-2+472 700 m3,

– Humusowanie skarp:

 • km 25+240-25+600 1 423 m2,
 • DK19_2 km 0+800-1+100 10 719 m2,

– Humusowanie pasa dzielącego:

 • DK19_2 km 3+300-3+600 600 m2,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • DK19_2 km 2+040-2+100,
 • DK19_2 km 2+397-3+432,

– Warstwa mrozoochronna:

 • km 29+035-29+135,

– Podbudowa C5/6:

 • str. P km 24+900-25+100 2 400 m2,

– Podbudowa C90/3:

 • km 29+280-29+480 1 800 m2,
 • km 32+600-32+650 296 m2,
 • DK19_1 km 1+250-1+460 1 950 m2,
 • DK19_2 km 1+600-2+500 12 600 m2,
 • DK19_2 km 2+700-3+500 6 300 m2,
 • DJP 27 km 1+350-1+580 150 m2,
 • DJP 27 km 1+350-1+580 1 000 m2,
 • DJP 27 km 2+500-2+700 50 m2,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Izolacja cienka PZD-25 195 m2,
– Beton UN (deskowanie) PZD-26a,
– Beton UN PZD-26a 232 m3,
– Montaż wpustów i sączków PZD-26a,
– Izolacja cienka WS-27 225 m2,
– Beton podpór (prace wykończeniowe) WS-27,
– Beton ciosów podłożyskowych (deskowanie) MS-28,
– Montaż łożysk MS-28,
– Beton ciosów podłożyskowych MS-28 3 m3,
– Montaż wpustów i sączków MS–28a,
– Beton UN MS-28a 84 m3,
– Beton UN (deskowanie) MS-28a,
– Beton skrzydeł PZD-30 22 m3,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-30,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Zasypywanie wykopów PZD-30a 209 m3,
– Izolacja cienka PZD-30a 68 m2,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32,
– Izolacja cienka PZD-32 526 m2,
– Izolacja cienka PZD-32a 430 m2,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Zbrojenie korpusów WD-33 3 478 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) WD-33,

Roboty branżowe :
– Wp32+039,10P km 32+039 1 kpl,
– przewożenie studni km 32+000-32+500 10 kpl,
– Wp31+297,30PD km 31+298 1 kpl,
– odcinek D 3.1 – wylot WK 2 – 300mm (bez studni) km 31+378 14 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp31+297,30PD – wylot WDr3 km 31+297 16 mb,
– wylot KPED 01.20 km 25+130-25+340 10 kpl,
– Wp32+168,87P, Wp31+479,88L km 31+168-32+168 2 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp32+168,87P – wylot W 66 km 32+168 11 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp31+479,88L – wylot W 26 km 31+479 4 mb,
– wylot KPED 01.20 km 25+130-25+340 2 kpl,
– Wykonanie ławy z KŁSM DJ-L22 km 2+236 8 mb,
– Wykonanie ławy z KŁSM DJ-L22 km 2+188 8 mb,
– Wykonanie ławy z KŁSM DJ-L22 km 2+236 8 mb,
– Wykonanie ławy z KŁSM DJ-L22 km 2+188 8 mb,
– Wykonanie ławy z KŁSM DJ-L22 km 2+250 8 mb,
– Oświetlenie Pikule,
– SZR 3.2 Pikule,
– SZR 3.1,

04.05.2020-10.05.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • DJP 27 km 2+050-2+250 2 200 m2,
 • km 30+500-30+650 600 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 26+450-26+600 1 804 m3,

– Wykop:

 • km 31+360-31+390 600 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 27+0500-27+100 1 650 m2,
 • km 27+200-27+340 5 450 m2,
 • km 28+720-28+970 148 m2,
 • DK19_1 km 1+296-1+453 2 000 m2,

– Nasyp:

 • km 24+900-25+360 100 m3,
 • km 27+200-27+280 1 550 m3,
 • km 27+340-27+380 1 550 m3,
 • km 27+478-27+650 1 550 m3,
 • km 28+100-28+168 500 m3,
 • km 28+440-28+600,
 • km 28+650-28+800 462 m3,
 • km 28+720-29+200,
 • km 29+470-29+700 673 m3,
 • km 29+750-30+300 550 m3,
 • km 30+800-31+100 740 m3,
 • km 31+200-31+700 190 m3,
 • DK19_1 km 1+296-1+453 1 000 m3,
 • DK19_2 km 1+380-1+600 891 m3,
 • DK19_2 km 2+400-2+640 704 m3,
 • DJP 27 km 2+250-2+500 1 100 m3,

– Humusowanie skarp:

 • km 24+950-25+300 2 162 m2,
 • km 27+000-27+600 1 800 m2,
 • km 28+600-29+000 1 600 m2,
 • DK19_2 km 0+550-0+720 1 255 m2,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • DK19_2 km 1+640-2+050,
 • DK19_2 km 2+535-2+640,

– Podbudowa C90/3:

 • km 28+900-29+200 2 540 m2,
 • DK19_2 km 0+180-0+262 800 m2,
 • DK19_2 km 0+390-1+345 800 m2,
 • DK19_2 km 1+700-2+550 5 850 m2,
 • DK19_2 km 1+900-2+400,
 • DJP 27 km 1+250-1+580 1 300 m2,
 • DJP 27 km 2+500-2+700 50 m2,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (prace wykończeniowe) PZD-25,
– Izolacja cienka PZD-25 391 m2,
– Beton ustroju nośnego (deskowanie) PZD-26a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-26a,
– Zbrojenie UN PZD-26a 26 517 kg,
– Izolacja cienka WS-27 445 m2,
– Beton podpór (prace wykończeniowe) WS-27,
– Beton ciosów podłożyskowych (deskowanie) MS-28,
– Beton skrzydeł (rozdeskowanie) MS-28,
– Zbrojenie ciosów MS-28,
– Izolacja cienka MS-28 50 m2,
– Beton płyty UN (deskowanie) MS-28a,
– Zbrojenie płyty UN MS-28a 11 816 kg,
– Beton poprzecznic (deskowanie) MS-28a,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-30 1 429 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-30,
– Beton podpór (prace wykończeniowe) PZD-30a,
– Izolacja cienka PZD-30a 205 m2,
– Beton UN (rozdeskowanie) PZD-32,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-32,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-32,
– Beton skrzydeł PZD-32 27 m3,
– Beton UN (rozdeskowanie) PZD-32a,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-32a 1 658 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-32a,
– Beton skrzydeł PZD-32a 53 m3,
– Zbrojenie filarów WD-33 686 kg,
– Beton filarów (deskowanie) WD-33,
– Beton filarów WD-33 5 m3,
– Beton fundamentów korpusów WD-33 80 m3,
– Izolacja cienka WD-33 160 m2,
– Beton korpusów (deskowanie) WD-33,

Roboty branżowe :

– Wp25+419,21L, Wp25+452,35L, Wp25+485,18L, Wp25+419,22P km 25+419-25+490 4 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+485,18L – wylot WS-9 km 25+485 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+419,22P – wylot WS-49 km 25+419 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+419,21L – wylot WS-7 km 25+419 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+452,35L – wylot WS-8 km 25+452 2 mb,
– Wp25+452,19P, Wp25+485,20P, Wp25+518,38L, Wp25+551,43L, Wp29+449,47PD km 25+452-25+551 5 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+452,19L – wylot WS-50 km 25+452 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+485,20P – wylot WS-51 km 25+485 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+518,38L – wylot WS-10 , Wp29+449,47PD – wylot WDr-13 km 25+518 17 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+551,43L – wylot WS-11 km 25+551 2 mb,
– Wp25+584,42L, Wp25+518,31P, Wp25+551,33P, Wp25+755,21PD km 25+518-25+755 4 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+551,33P – wylot WS-53 km 25+551 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+584,42L – wylot S-12 km 25+584 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+518,31P – WS-52 km 25+518 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+755,21PD – WDr9 km 25+755 15 mb,
– odcinek KD 400mm – D5.6-D5.7 – część km 32+370 12 mb,
– odcinek KD 400mm – D5.6-D5.7 – dokończenie kanału km 32+370-32+355 6 mb,
– studnia D5.7 km 32+355 1 kpl,
– odcinek KD 400mm – D5.7-D5.8 – część odcinka km 32+355 18 mb,
– Roboty pomiarowe RL-04,
– Odmulanie RL-04 100 mb,
– Transport kiszek, kołków RL-04,
– Nabijanie płotka RL-04 150 mb,
– SZR 3.4 km 32+000-32+500,
– Wykop i ława z KŁSM DJP 27 km 0+799 26 mb,
– Zasypka przepustu rurowego DJP 27 km 0+799 26 mb,
– Roboty pomiarowe RL-04,
– Odmulanie RL-04 200 mb,
– Skarpowanie RL-04 200 mb,
– Ułożenie kiszek faszynowych RL-04 200 mb,
– Ułożenie biowłókniny RL-04 20 mb,
– SZR 3.4 km 32+000-32+500,
– Wykop i ława z KŁSM DJP 27 km 0+799 20 mb,
– Zasypka przepustu rurowego DJP 27 km 0+799 10 mb,
– Betonowanie ławy fundamentowej przepustu prefabrykowanego PZM-390 18 mb,
– Odmulanie RL-03 170 mb,
– Wykop PZM-390 17 mb,
– SZR 3.4 km 32+000-32+500,

27.04.2020-03.05.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • km 26+400-26+450 1 800 m2,
 • km 30+360-31+600 3 800 m2,
 • km 30+700-30+900 2 000 m2,
 • DT: km 30+900-31+300 800 m2.

– Wymiana gruntu:

 • km 26+450-26+600 350 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 27+100-27+375 1 050 m2,
 • km 27+475-27+655 7 180 m2,
 • km 28+900-29+000 3 000 m2,
 • km 29+400-31+500 4 000 m2,
 • km 31+400-31+620,
 • DK19_2 km 1+700-2+200 297 m2,

– Nasyp:

 • km 24+900-25+360 1 000 m3,
 • km 25+850-26+000 1 350 m3,
 • km 27+100-27+340 3 200 m3,
 • km 27+478-27+623 1 700 m3,
 • km 28+450-28+550 1 514 m3,
 • km 28+600-29+035,
 • km 29+300-29+620 310 m3,
 • km 29+600-29+800,
 • km 29+900-30+100 1 463 m3,
 • km 30+000-30+900 1 200 m3,
 • km 31+200-31+600 2 146 m3,
 • km 32+650-32+750 2 568 m3,
 • km 32+700-32+850,
 • L09P: km 0+180-0+260 792 m3,
 • DK19_2 km 1+270-1+600,
 • DK19_2 km 1+370-1+460 1 405 m3,
 • DK19_2 km 2+400-2+640 704 m3,
 • DK19_2 km 3+720-3+850,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_2 km 0+100-0+200 220 m2,
 • DK19_2 km 3+000-3+300 2 700 m2,
 • DK19_2 km 2+680-2+720,
 • DK19_a km 0+200-0+250 300 m2,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • DK19_2 km 1+564-1+980,
 • DK19_2 km 1+989-2+580,

– Warstwa mrozoochronna :

 • km 29+035-29+135 3 000 m2,
 • DK19_2 km 2+400-2+550 1 350 m2,

– Podbudowa C90/3:

 • km 31+600-32+100,
 • DK19_2 km 1+800-2+400 11 700 m2,
 • DK19_2 km 2+700-3+050 3 150 m2,

Roboty mostowe :

– Beton UN (deskowanie) PZD-26a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-26a,
– Zbrojenie UN PZD-26a 3 280 kg,
– Zbrojenie skrzydeł WS-27 4 698 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) WS-27,
– Beton skrzydeł WS-27 122 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28,
– Beton korpusów MS-28 17 m3,
– Zasypki fundamentów MS-28 277 m3,
– Demontaż ścianki szczelnej MS-28,
– Zbrojenie skrzydeł MS-28 257 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) MS-28,
– Montaż belek prefabrykowanych MS-28a 12 szt.,
– Montaż wpustów i sączków PZD-30,
– Beton UN PZD-30 232 m3,
– Zbrojenie skrzydeł Pzd-32a 32,
– Beton skrzydeł (deskowanie) Pzd-32a,
– Zbrojenie fundamentu przyczółków WD-33 18 605 kg,
– Beton filarów (deskowanie) WD-33,
– Beton podkładowy pod fundamenty WD-33 18 m3,
– Beton fundamentów WD-33 80 m3,
– Zbrojenie filarów WD-33 457 kg,
– Beton filarów WD-33 13 m3,

Roboty branżowe :

– Wp25+198,78L, Wp25+232, 76L, Wp25+266,83L, Wp25+300,85L km 25+198-32+300 4 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+198,78L – wylot WS-2 km 25+198 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+232,76L – wylot WS3-2 km 25+232 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+266,83L – wylot WS-4 km 25+266 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+300,85L – wylot WS-5 km 25+300 2 mb,
– Wp25+334,96L, Wp25+300,78P, Wp25+334,92P, Wp25+340,53PD km 25+300-25+340 4 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+334,96L – wylot WS-6 km 25+334 L 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+300,78P – wylot WS-47 km 25+300 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+334,92P – wylot WS-48 km 25+334 P 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+340,53PD – wylot WDr-8 km 25+340 16 mb,
– Wp25+334,96L, Wp25+334,92P, Wp25+340,53PD km 25+300-25+340 3 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+334,96L – wylot WS-6 km 25+334 L 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+334,92P – wylot WS-48 km 25+334 P 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+340,53PD – wylot WDr-8 km 25+340 16 mb,
– Wp25+300,78P, Wp1+355,29L km 25+300-25+500 2 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+300,78P – wylot WS-47 km 25+300 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp1+355,29L – wylot W-59 km 1+355 11 mb,
– SZR 3.3 km 31+800-32+200,
– Oświetlenie km 24+600-24+800,

20.04.2020-26.04.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wymiana gruntu:

 • ZR-1 1 000 m3,

– Wykop:

 • km 32+300 885 m3,
 • DK19_2 km 0+180-0+260 80 m3,

– Wykop rowu:

 • str. L km 31+373-31+467 32 m3,
 • str. P km 31+446-31+527 40 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 25+025-25+359 5 735 m2,
 • km 25+850-26+000 2 350 m2,
 • km 27+100-27+185 3 050 m2,
 • km 27+250-27+275 3 550 m2,
 • km 27+477-27+623 6 470 m2,
 • km 28+200-28+300 3 150 m2,
 • km 31+400-31+600 500 m2,
 • DK19_1 km 1+296-1+454 4 800 m2,
 • DK19_2 km 0+180-0+262 950 m2,
 • DK19_2 km 3+600-3+800 1 800 m2,
 • DJP 27 P km 1+250-1+575 2 100 m2,
 • DJP 27 P km 2+500-2+700 1 300 m2,

– Nasyp:

 • km 25+025-25+359 2 650 m3,
 • km 25+400-25+550 200 m3,
 • km 27+100-27+250 2 000 m3,
 • km 27+250-27+275 150 m3,
 • km 27+477-27+623 4 200 m3,
 • km 28+600-29+035,
 • km 28+800-28+900 1 907 m3,
 • km 29+200-29+650,
 • km 29+850-30+000 800 m3,
 • km 31+100-31+300 987 m3,
 • km 31+400-31+600 2 134 m3,
 • km 31+600-32+000,
 • km 32+800-32+900 885 m3,
 • DK19_1 km 1+296-1+454 2 950 m3,
 • DK19_2 km 1+500-2+100 2 173 m3,
 • DK19_2 km 2+000-2+200 210 m3,
 • DK19_2 km 2+600-2+700 912 m3,
 • DK19_2 km 3+600-3+740 143 m3,
 • DK19_2 km 3+790-3+850 2 552 m3,
 • DW_ Pikule km 0+000-0+030 80 m3,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_2 km 2+720-2+900,
 • DK19_2 km 3+560-3+600,

– Warstwa mrozoochronna :

 • km 29+035-29+135 3 000 m2,

– Podbudowa C90/3:

 • km 29+100-29+250 4 500 m2,
 • km 31+620-32+000 4 560 m2,
 • DK19_2 km 0+765-0+910 1 300 m2,
 • DK19_2 km 2+670-2+800 1 170 m2,
 • DK19_2 km 3+900-4+400 3 500 m2,
 • DK19_2 km 4+200-4+400 1 800 m2,

Roboty mostowe :

– Beton skrzydeł PZD-25 53 m3,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-25 659 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-26a,
– Beton UN (deskowanie) PZD-26a,
– Beton skrzydeł (deskowanie) WS-27,
– Beton UN (rozdeskowanie) WS-27,
– Zbrojenie skrzydeł WS-27 12 216 kg,
– Zbrojenie korpusów MS-28 280 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28,
– Beton skrzydeł (deskowanie) MS-28,
– Beton skrzydeł MS-28 23 m3,
– Izolacja cienka MS-28 384 m2,
– Zbrojenie skrzydeł MS-28 1 930 kg,
– Zbrojenie poprzecznic MS-28a 2 243 kg,
– Beton poprzecznic (deskowanie) MS-28a,
– Zasypywanie wykopów MS-28a 215 m3,
– Wyciąganie ścianek szczelnych MS-28a,
– Beton poprzecznic MS-28a 8 m3,
– Zbrojenie UN PZD-30 6 606 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-30,
– Zbrojenie UN Pzd-32 32 326 kg,
– Beton UN (deskowanie) Pzd-32,
– Montaż wpustów i sączków Pzd-32,
– Beton UN Pzd-32 261 m3,
– Montaż wpustów i sączków Pzd-32a,
– Beton UN (deskowanie) Pzd-32a,
– Beton UN Pzd-32a 227 m3,
– Wykonywanie kolumn DSM WD-33 40 szt.,
– Wykopy pod fundamenty WD-33 296 m3,
– Zbrojenie fundamentów filara WD-33 8 158 kg,
– Zbrojenie fundamentu przyczółków WD-33 695 kg,
– Beton fundamentów (deskowanie) WD-33,
– Beton podkładowy WD-33 13 m3,
– Beton fundamentów WD-33 67 m3,

Roboty branżowe :

– KD-400mm – D5.4-D5.5 km 32+465-32+429 30 mb.,
– Wpusty Wp32+211,00P km 32+211 1 kpl.,
– D5.14 – WP32+211,00P km 32+211 3 mb.,
– KD – studnia D5.14 km 32+211 1 kpl.,

13.04.2020-19.04.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie :

 • km 31+550-31+800 1 000 m2,
 • DK19_2 km 2+600-2+660 720 m2,

– Wymiana gruntu ZR-1 1 000 m3,

– Wykop:

 • km 32+650-32+710 800 m3,
 • L10L 900 m3

– Wykop rowu:

 • km 29+722-29+820 49 m3,
 • km 32+700-32+800 50 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 26+800-27+075 14 650 m2,
 • DK19_1 km 1+150-1+250 1 150 m2,
 • skarpa str. P DK19_1 km 1+300-1+450 375 m2,
 • skarpa str. L DK19_1 km 1+300-1+450 375 m2,
 • DK19_2 km 0+765-0+910 1 450 m2,
 • DK19_2 km 0+165-0+240 600 m2,

– Nasyp:

 • km 25+050-25+250 6 450 m3,
 • km 25+250-25+525 2 350 m3,
 • km 26+900-27+100 3 259 m3,
 • km 29+500-30+000 809 m3,
 • km 31+400-31+956 1 621 m3,
 • DK19_1 km 1+317-1+455 6 400 m3,
 • DK19_2 km 1+500-1+730 1 220 m3,
 • DK19_2 km 2+700-2+800,
 • DK19_2 km 3+900-4+400 264 m3,
 • L09P km 0+100-0+250,
 • L09L km 0+300-0+450 2 132 m3,

– Warstwa mrozoochronna:

 • DK19_2 km 3+900-4+400 4 500 m2,

– Warstwa odsączająca:

 • DK19_2 km 0+765-0+910 1 300 m2,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_2 km 2+800-3+195,
 • DK19_2 km 3+190-3+100,

– Podbudowa C90/3:

 • DK19_1 km 0+900-1+120 7 650 m2,
 • km 32+550-32+650 357 m2,

Roboty mostowe :

– Zbrojenie stalą klasy AIIIN skrzydeł PZD-25,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-25,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-26a,
– Beton UN (deskowanie) PZD-26a,
– Beton skrzydeł (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN skrzydeł WS-27 2 014 kg,
– Beton UN (rozdeskowanie) WS-27,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN korpusów MS-28 1 123 kg,
– Beton korpusów MS-28 17 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN skrzydeł MS-28a 3 218 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) MS-28a,
– Beton skrzydeł MS-28a 21 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN poprzecznic MS-28a 897 kg,
– Beton poprzecznic (deskowanie) MS-28a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN UN PZD-30 11 450 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN UN Pzd-32 6 868 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN UN Pzd-32a 15 069 kg,
– Wykonywanie kolumn DSM WD-33 34 szt.,
– Wykopy pod fundamenty WD-32 160 m3,

Roboty branżowe :

– D5.4 – wpusty Wp 32+464,84P km 32+464 3 mb,
– Kanalizacja deszczowa – montaż studni D 6.1 km 32+665 1 kpl,
– Wpustu Wp 32+464,84P km 32+464 1 kpl,
– Kanalizacja deszczowa 300mm – D6.1 – wylot do rowu WK-4 km 32+665 16 mb,
– D6.2 – wpusty Wp 32+664,53P 3 kpl,
– wpusty Wp 32+664,53P 1 kpl,
– Wp 32+103,05P, Wp 32+139,00P, Wp 32+175,00P 3 kpl,
– D.17-Wp 32+103,05P, D5.16-WP+139,00P, D5.15-Wp+175,00P 9 mb
– KD-300mm – D5.15-D5.14 km 32+175-32+211 36 mb,
– KD-400mm – D5.4-D5.5 km 32+465-32+429 30 mb,
– wpusty WP 32+211,00P km 32+211 1 kpl,
– KD – studnia D5.14 km 32+211 1 kpl,
– SZR 3.2,
– D5.14 – WP 32+211,00P km 32+211 3 mb,
– SZR 3.5, SZR 3.2,

06.04.2020-12.04.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie :

 • DT km 31+600 300 m2,

– Wykop:

 • L10L km 0+100-0+140 2 542 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • skarpa str. P km 25+530-25+550 50 m2,
 • skarpa str. L km 25+530-25+550 50 m2,
 • km 25+390-25+525 4 100 m2,
 • skarpa str. P km 27+475-27+625 375 m2,
 • skarpa str. L km 27+475-27+625 375 m2,
 • km 28+100-28+200 3 150 m2,
 • DK19_1 km 0+900-1+150 2 250 m2,

– Nasyp:

 • km 25+100-25+275 2 900 m3,
 • km 25+300-25+350 200 m3,
 • km 25+390-25+525 100 m3,
 • km 25+550-25+950 700 m3,
 • km 27+475-27+625 300 m3,
 • km 31+600-31+800,
 • str. L km 31+600-31+900 1 092 m3,
 • km 32+650-32+800 2 633 m3,
 • DK19_1 km 1+000-1+200 200 m3,
 • DK19_2 km 1+350-1+465 1 080m3,
 • DK19_2 km 2+100-2+220 ,
 • DK19_2 km 3+600-3+800 341 m3,
 • DK19_2 km 4+000-4+600 494 m3,
 • DJP 27 km 2+500-2+700 500 m3,
 • L09P,L10P,L09L 163 m3,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • DK19_2 km 3+280-3+400,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_2 km 2+800-2+990,
 • DK19_2 km 3+520-3+470,

– Profilowanie i wbudowywanie piasku – materac WD-33 :

 • L09L km 0+350-0+430 2 429 m3

Roboty mostowe :

– Beton UN (rozdeskowanie) PZD-25,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-26a,
– Beton UN WS-27 435 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28,
– Zbrojenie korpusów MS-28 5 615 kg,
– Beton korpusów MS-28 86 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28,
– Beton korpusów (rozdeskowanie) MS-28a,
– Izolacja cienka MS-28a 100 m2,
– Beton skrzydeł (deskowanie) MS-28a,
– Montaż łożysk MS-28a,
– Beton skrzydeł MS-28a 22 m3,
– Zbrojenie skrzydeł MS-28a 1 673 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-30,
– Zbrojenie UN PZD-30 3 963 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-30,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-30 285 kg,
– Beton skrzydeł PZD-30 23 m3,
– Beton UN (deskowanie) PZD-32,
– Zbrojenie UN PZD-32 10 568 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-32a,
– Zbrojenie UN PZD-32a 12 510 kg,

Roboty branżowe :

– Wykonanie zasypki przepustu skrzynkowego PZM-391a ,
– Wbudowanie przepustów rurowych pod zjazdami S19,
– Kanalizacja deszczowa – montaż studni D 5.19, D5.15, D5.2,D5.3, D5.1, D5.4 km 32+103-32+625 5 kpl,
– Montaż wpustu Wp 32+624,36PDPD, Wp 32+544,43P, Wp 32+502,88PD, Wp 32+504,48P km 32+544, km 32+624, km 32+502, km 32+504 4 kpl,
– Kanalizacja deszczowa 200mm – D5.2 – Wp32+544,43P km 32+544 2 mb,
– Kanalizacja deszczowa 200mm – D5.19–Wp32+624,36PD km 32+624 3 mb,
– Kanalizacja deszczowa 200mm –D5.3- Wp32+502,88PD km 32+502 2 kpl,
– Kanalizacja deszczowa 200mm – D5.3- Wp32+504,48P km 32+504 3 mb,
– Kanalizacja deszczowa 300mm – D5.1-D5.18 połączenie odcinka km 32+544 2 mb,
– Kanalizacja deszczowa 500mm – D5.2 połączenie odcinka km 32+544 2 mb,
– Kanalizacja deszczowa 500mm – D5.1 – WK3 połączenie odcinka km 32+570 4 mb,
– Kanalizacja deszczowa 500mm – D5.2-D5.3 km 32+506 4 mb,
– Kanalizacja deszczowa 500mm – D5.1-D5.2 km 32+570-32+550 20 mb,
– Kanalizacja deszczowa 500mm – D5.3-D5.4 km 32+504-32+465 40 mb,

30.03.2020-05.04.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wymiana gruntu::

 • km 28+438-28+500 470 m3,
 • DK19_2 km 1+395-1+465 470 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 25+013-25+018 160 m2,
 • km 25+023-25+028 160 m2,
 • km 25+025-25+360 4 630 m2,
 • str. L km 27+200-27+350 3 300 m2,
 • km 28+280-28+330 250 m2,
 • km 29+550-29+600 1 959 m2,
 • DK19_2 km 0+200-0+250 250 m2,
 • DK19_2 km 2+670-2+800 ,

– Nasyp:

 • km 27+475-25+500 2 600 m3,
 • km 29+800 795 m3,
 • km 29+730-29+850 218 m3,
 • km 31+500-31+900 3 326 m3,
 • DK19_1 km 1+340-1+460 300 m3,
 • DK19_2 km 0+175-0+250 100 m3,
 • DK19_2 km 2+100-2+200 ,
 • DK19_2 km 2+400-2+500 915 m3,
 • DK19_2 km 2+700-2+800 540 m3,
 • DK19_2 km 2+798-2+998 587 m3,
 • DK19_2 km 3+350-3+610 ,
 • DK19_2 km 4+100-4+600 ,
 • DJP 27 km 2+500-2+700 800 m3,
 • L09P,L10P 820 m3,

– Warstwa odsączająca:

 • DK19_2 km 0+765-0+910 1 950 m2,

– Podbudowa C90/3:

 • DK19_2 km 0+090-0+580 1 700 m2,
 • DK19_2 km 0+910-1+300 3 700 m2,
 • DK19_2 km 2+800-2+900,
 • DJL 22 km 0+950-1+450, DJL 22 km 2+300-2+600 598 m2,

– Profilowanie i wbudowywanie piasku – materac WD-33 L09L km 0+350 1 734 m3,

Roboty mostowe :
– Beton UN (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpusy ścian) PZD-26a 2 927 kg,
– Deskowanie UN WS-27,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) WS-27 11 776 kg,
– Montaż wpustów i sączków WS-27,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpusy) MS-28 4 913 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28,
– Izolacja cienka MS-28 203 m2,
– Beton korpusów MS-28 34 m3,
– Zbrojenie korpusów MS-28a 305 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28a,
– Beton korpusów (rozdeskowanie) MS-28a,
– Beton ścianki zaplecznej MS-28a 17 m3,
– Beton ciosów MS-28a 1 m3,
– Izolacja cienka MS-28a 13 m2,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-30,
– Beton UN (deskowanie) PZD-30,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpusy) PZD-30 4 660 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (skrzydła) PZD-30 1 143 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-30 ,
– Beton UN (deskowanie) PZD-32,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZD-32 8 081 kg,
– Beton fundamentów (deskowanie) PZD-32a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpusy ścian ) PZD-32a 1 767 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-32a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZD-32a 853 kg,

Roboty branżowe :
– Kanalizacja deszczowa – montaż studni D 5.17 km 32+103 1 kpl,
– Kanalizacja deszczowa od D.18-D5.1 – KD 300mm km 32+580 18 mb,
– Kanalizacja deszczowa od D.17 – w kierunku D5.16 – KD 300mm km 32+115 12 mb,
– Kanalizacja deszczowa – montaż studni D 5.16 km 32+139 1 kpl,
– Kanalizacja deszczowa od D.16-D5.17 – KD 300mm km 32+130 24 mb,
– Kanalizacja deszczowa od D 5.16 – w kierunku D5.15 – KD 300mm km 32+150 12 mb,
– Wykonanie zasypki przepustu prefabrykowanego PZM-391a 40 mb,

23.03.2020-29.03.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • DT str. L km 25+925-26+150 1 100 m2,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • str. L km 29+000-29+112 48 m3,
 • DJL 22 km 1+500-2+200 150 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • str. P km 29+500-29+650 827 m3,

– Wykop:

 • DT str. L km 26+150-26+200 500 m3,
 • DT str. L km 26+800-27+060 200 m3,
 • DT str. L km 25+925-25+975 200 m3,

– Nasyp:

 • km 24+956-25+125 650 m3,
 • km 27+060-27+350 1 400 m3,
 • km 29+450-30+100 2 035 m3,
 • km 31+400-31+900 1 673 m3,
 • DK19_1 km 1+000-1+100 500 m3,
 • DK19_1 km 1+300-1+460 1 600 m3,
 • DK19_2 km 1+700-2+400 620 m3,
 • DK19_2 km 3+515-3+630,
 • DK19_2 km 3+650-4+300 838 m3,
 • DJP 27 km 1+250-1+550 900 m3,
 • DJL 22 km 1+075-2+200,
 • DJL 22 km 2+300-2+765 94 m3,

– Podbudowa C90/3:

 • DK19_1 km 0+620-0+720 900 m2,
 • DK19_2 km 2+900-3+600 2 055 m2,

Roboty mostowe :
– Montaż wpustów i sączków PZD-25,
– Beton ustroju nośnego PZD-25 267 m3,
– Beton UN (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) WS-27 20 835 kg,
– Beton ustroju nośnego (deskowanie) WS-27,
– Beton fundamentów skrzydeł (deskowanie) MS-28,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamentów korpusów MS-28 503 kg,
– Beton fundamentów MS-28 54 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamentów skrzydeł MS-28 1 765 kg,

– Beton fundamentów skrzydeł MS-28 25 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN korpusów MS-28 1 403 kg,
– Beton fundamentów skrzydeł (deskowanie) MS-28a,
– Beton fundamentów skrzydeł MS-28a 12 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podpór) MS-28a 1 528 kg,
– Beton korpusów MS-28a 30 m3,
– Izolacja cienka MS-28a 33 m2,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-30a,
– Beton skrzydeł PZD-30a 24 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-30,
– Beton UN (układanie płyt) PZD-30,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN ustroju nośnego PZD-32 1 243 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32a,

Roboty branżowe :
– Zasypka przepustu skrzynkowego PZM-391a,
– Montaż przepustu rurowego PEHD fi 800 DK19_2 km 3+736 22mb,
– Kanalizacja deszczowa wpust km 32+642 1szt,
– Kanalizacja deszczowa 200 mm km 32+642 25 mb,
– Kanalizacja deszczowa 300 mm km 32+600 56 mb

16.03.2020- 22.03.2020

Roboty drogowe:
– Prace wstrzymane ze względu na epidemię koronawirusa.

Roboty mostowe :
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZD-25 14 979 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) WS-27 17 211 kg,
– Beton fundamentów skrzydeł (deskowanie) MS-28,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamentów skrzydeł MS-28 12 m3,
– Izolacja cienka MS-28 101 m2,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamentów korpusów MS-28 1 259 m3,
– Beton fundamentów skrzydeł (deskowanie) MS-28a,
– Beton fundamentów skrzydeł MS-28a 12 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podpór) MS-28a 1 222 kg,
– Beton korpusów MS-28a 29 m3,
– Izolacja cienka MS-28a 33 m2,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (skrzydeł) PZD-30a 285 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-30a,
– Beton skrzydeł PZD-30a 22 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32,

09.03.2020-15.03.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • km 24+640-24+910 7 400 m2,

– Rowy odwadniające:

 • str. P km 27+750-28+325 590 m3,
 • str. L km 29+225-29+251 120 m3,
 • str. P km 31+462-31+540 200 m3,

– Wykop:

 • km 31+662-31+782,
 • DK19_2 km 0+675-0+910 660 m3,
 • DK19_2 km 4+100-4+250 400 m3,
 • DT str. L km 25+500-25+550 250 m3,
 • DT str. P km 27+800-28+100 250 m3,

– Nasyp:

 • km 24+900-25+100 500 m3,
 • km 25+400-25+600 1 250 m3,
 • km 25+700 1 411 m3,
 • km 27+300-27+350 1 050 m3,
 • km 27+475-27+600 300 m3,
 • km 29+600-29+800 868 m3,
 • km 27+750-28+325 590 m3,
 • km 28+800-29+300 1 048 m3,
 • km 29+900-30+300 753 m3,
 • km 31+500-31+754 219 m3,
 • DJP 27 km 2+500-2+700 510 m3,
 • DK19_1 km 0+800-0+900 100 m3,
 • DK19_1 km 1+300-1+460 200 m3,
 • DK19_2 km 0+400-0+675 400 m3,
 • DK19_2 km 0+910-1+350 600 m3,
 • DK19_2 km 1+700-2+300,
 • DK19_2 km 2+680-3+800 2 892 m3,
 • DK19_2 km 3+500-4+100 2 000 m3,
 • DT str. L km 27+060-27+355 150 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 29+630-29+680 990 m2,
 • DK19_2 km 0+400-0+765 3 300 m2,
 • DK19_2 km 0+910-0+960 450 m2,
 • DK19_2 km 3+200-3+500 1 436 m2,

– Podbudowa C90/3:

 • str. P km 24+640-24+900 2 850 m2,
 • str. L km 24+640-24+850 2 200 m2,

Roboty mostowe :
– Zbrojenie UN PZD-25 8 987 kg,
– Beton fundamentów skrzydeł (deskowanie) PZD-26a,
– Zbrojenie fundamentów skrzydeł PZD-26a 6 788 kg,
– Beton fundamentów skrzydeł PZD-26a 48 m3,
– Izolacja cienka fundamentów PZD-26a 228 m2,
– Zasypka fundamentów PZD-26a 525 m3,
– Beton UN (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie fundamentów MS-28 12 591 kg,
– Pale prefabrykowane (skuwanie głowic pali) MS-28,
– Beton fundamentów MS-28 107 m3,
– Zbrojenie fundamentów (skrzydła) MS-28 3 531 kg,
– Zbrojenie fundamentów skrzydeł MS-28a 5 297 kg,
– Beton fundamentów skrzydeł MS-28a 23 m3,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-30a 2 001 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32,
– Wzmocnienie podłoża pod UN PZD-32,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32a,
– Wzmocnienie podłoża pod UN PZD-32a,

Roboty branżowe :
– Zbrojenie skrzydeł i płyty zespalającej PZM-391a,
– Betonowanie skrzydeł i płyty zespalającej PZM-391a,
– Zasypka przepustu PZM-391a,

Branża elektroenergetyczna:
– Przebudowa kolizji SN01,
– Przebudowa kolizji SN01 – demontaż linii napowietrznej,

02.03.2020-08.03.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Rowy odwadniające:

 • str. L km 28+050-28+350 410 m3,
 • str. P km 28+250-28+350 250 m3,
 • str. L km 30+460-30+565 280 m3,
 • str. L km 31+520-31+660 270 m3,
 • str. P km 31+553-31+675 200 m3,
 • DK19_2 km 3+984-4+046,
 • str. P DK19_2 km 4+070-4+140 150 m3,
 • str. P DK19_2 km 4+165-4+220 250 m3,
 • str. P DK19_2 km 4+247-4+566 200 m3,

– Wykop:

 • km 27+800-27+950 700 m3,
 • DT str. L km 27+800-27+950 300 m3,
 • DT str. P km 28+250-28+325 250 m3,

– Nasyp:

 • km 25+700-26+800 612 m3,
 • km 27+475-27+600 1 250 m3,
 • km 28+050-28+350 560 m3,
 • km 28+450-29+400,
 • km 30+500-30+600,
 • km 30+800-31+100,
 • km 31+500-31+650 881 m3,
 • DK19_2 km 1+450-2+350,
 • DK19_2 km 2+700-3+400,
 • DK19_2 km 3+800-4+050,
 • DT km 28+650-28+800,

Roboty mostowe :
– Beton UN (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZD-25 5 991 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (Fundamenty) PZD-26a 6 679 kg,
– Beton fundamentów PZD-26a 90 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podpór) WS-27 15 036 kg,
– Pale prefabrykowane (skuwanie głowic pali) MS-28a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (Fundamenty) MS-28a 7 467 kg,
– Beton fundamentów MS-28a 45 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (Fundamenty) MS-28a 2 715 kg,
– Wykopy fundamentów MS-28 195 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (Fundamenty) MS-28 6 295 kg,
– Pale prefabrykowane (skuwanie głowic pali) MS-28,
– Beton fundamentów MS-28 54 m3,
– Montaż wpustów i sączków PZD-30,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZD-30 12 331 kg,
– Zasypanie wykopów PZD-32,
– Wzmocnienie podłoża pod UN PZD-32,
– Wzmocnienie podłoża pod UN PZD-32a.

Roboty branżowe :
– Szalowanie skrzydeł i płyty zespalającej PZM-391a,

Branża elektroenergetyczna:
– Przebudowa kolizji SN 01,

Branża melioracyjna:
– Pompowanie wody RL-01,
– Roboty ziemne RL-01,
– Transport sprzętu RL-01,
– Transport ziemi RL-01,
– Czyszczenie wykopu RL-01.

24.02.2020-01.03.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • km 30+730-30+835 1 523 m2,
 • km 30+900-31+000 841 m2,
 • km 31+030-31+065 400 m2,
 • km 31+094-31+154 840 m2,
 • km 31+176-31+360 6 192 m2,
 • DK19_2 km 4+300-4+500 3 200 m2,
 • DK19_2 km 3+900-4+080 3 060 m2,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • km 29+900-30+000 2 400 m2,,

– Wymiana gruntu:

 • km 27+060-28+355 200 m3,
 • ZR-01 250 m3,

– Rowy odwadniające:

 • str. P km 26+950-27+050 40 m3,
 • str. L km 28+549-28+559,
 • str. L km 27+820-28+000 150 m3,
 • str. L km 28+100-28+200 300 m3,
 • str. L km 30+433-30+465,
 • DK19_2 str. P km 3+866-3+984,

– Nasyp:

 • km 26+950-27+050 40 m3,
 • km 27+820-28+200 450 m3,
 • km 29+000-29+400 97 m3,
 • km 28+500-29+000,
 • km 31+400-31+600 3 183 m3,
 • DK19_2 km 1+800-1+900 800 m3,
 • DK19_2 km 2+700-3+300,
 • DJL22 km 1+200-1+400,

– Wzmocnienie podłoża na dojazdach do obiektu WD-33:

 • L09L,

Roboty mostowe :
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25,
– Beton korpusów (deskowanie) WS-27,
– Wykopy w gruncie nieskalistym (fundamentów) MS-28 308 m3,
– Wbijanie ścianki szczelnej MS-28,
– Wbijanie ścianki szczelnej MS-28a
– Wykopy w gruncie nieskalistym (fundamentów) MS-28a 920 m3,
– Beton niekonstrukcyjny (fundamentów) MS-28a 12m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZD-30 13 653 kg,
– Montaż wpustów i sączków PZD-30a,
– Betonowanie UN PZD-30a 200 m3,
– Zbrojenie stalą AIIIN (fundamentów) PZDd-32 13 717 kg,
– Beton fundamentów PZDd-32 104 m3,
– Zbrojenie stalą AIIIN (fundamentów skrzydeł) PZDd-32 1 769 kg,
– Beton fundamentów (skrzydła) PZDd-32 24 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podpór) PZDd-32 1 310 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundamentów skrzydeł) PZDd-32a 100%,
– Beton fundamentów (deskowanie) PZDd-32a,
– Beton fundamentów (skrzydeł) PZDd-32a 48 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podpór) PZDd-32a 883 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podpór) PZDd-32a 176 kg,

Roboty branżowe :
– Układanie geokraty i geowłókniny na ZR-1 i ZR-2,
– Wypełnianie geokraty kruszywem ZR-1,
– Humusowanie skarp ZR-1 i ZR-2,
– Budowa przepustu skrzynkowego PZM-391a,

Branża elektroenergetyczna:
-Przebudowa kolizji SN01

Branża melioracyjna:
– Pompowanie wody rzeka Trzebensz,
– Ułożenie kiszek faszynowych rzeka Trzebensz 161 mb,
– Ułożenie geowłókniny rzeka Trzebensz 227 mb,
– Skarpowanie pod płotek rzeka Trzebensz 102 mb,
– Narzut kamienny rzeka Trzebensz 112 mb,
– Nabijanie płotka rzeka Trzebensz 70 mb,
– Palisada rzeka Trzebensz 13 mb,
– Zasypanie płotka faszynowego rzeka Trzebensz 30 mb,

Branża sanitarna:
– Demontaż wodociągu W3,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo,
– Piasek.

17.02.2020-23.02.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 30+390-31+030 8 792 m2,
 • km 0+350-0+700 2 800 m2,
 • Str. P: km 30+520-30+650 200 m2,
 • Str. L: km 30+550-30+760 1 680 m2,
 • ZR-1 300 m2,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • km 27+900-28+350 ,

– Wymiana gruntu:

 • DK19_1 km 1+300-1+450 900 m3,
 • km 27+060-27+355 400 m3,

– Rowy odwadniające:

 • str. L km 26+950-27+050
 • str. L km 30+371-30+415 264 m3 (dla całości)

– Nasyp:

 • km 29+000-29+300 452 m3,
 • DK19_2 km 2+675-2+740 313 m3,
 • DK19_2 km 1+960-2+150 438 m3,
 • DK19_1 km 1+300-1+350 916 m3,
 • km 26+950-27+050 50 m3,
 • km 27+100-27+275 1 190 m3,
 • DK19_2 km 3+300-3+800 816 m3,
 • km 28+700-28+900 680 m3,

Roboty mostowe :
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpusów) PZD-25 2 596 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundamenty) PZD-26a 2 429 kg,
– Wykopy fundamentów PZD-26a 876 m3,
– Beton podkładowy pod fundamenty PZD-26a 16 m3,
– Montaż wpustów i sączków WS-27,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) WS-27 2 717 kg,
– Beton UN WS-27 218 m3,
– Beton korpusów WS-27 247 m3,
– Wbijanie ścianki szczelnej MS-28,
– Wykopy fundamentów MS-28 383 m3,
– Wykopy fundamentów MS-28a 460 m3,
– Wbijanie ścianki szczelnej MS-28a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZDsz-30 4 532 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZDsz-30,
– Zbrojenie stalą AIIIN (korpusów) PZDsz-30 4 194 kg,
– Beton podpór (deskowanie) PZDsz-30,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) PZDsz-30a 8 652 kg,
– Montaż wpustów i sączków PZDsz-30a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundamenty) PZDsz-32 5 000 kg,
– Beton podkładowy pod fundamenty PZDsz-32a 29 m3,
– Beton podkładowy pod fundamenty PZDsz-32a 26 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundamenty) PZDsz-32a 4 000 kg,
– Beton fundamentów PZDd-32a 82 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundamenty podpór) PZDd-32a 9 031 kg,

Roboty branżowe :
– Układanie geokraty i geowłókniny na ZR-2,
– Humusowanie skarp ZR-2,
– Profilowanie zbiornika ZR-1,
– Zbrojenie i szalowanie skrzydeł PZM-391a 2 szt,

Branża elektroenergetyczna:
-Przebudowa kolizji SN01

Branża melioracyjna:
– Wykopy liniowe rzeka Trzebensz 145 mb,
– Pompowanie wody rzeka Trzebensz,
– Wykonanie płotka rzeka Trzebensz 190 mb,
– Ułożenie geowłókniny rzeka Trzebensz 440 mb,
– Ułożenie kiszek faszynowych rzeka Trzebensz 115 mb,
– Oczyszczanie rowu RN02 290 mb,

Branża sanitarna:
– Demontaż sieci wodociągowej W2,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 3 029 t.
– Piasek 2 914 t.

10.02.2020-16.02.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 30+300-30+400 2 000 m2,
 • DJL_22 km 0+100-0+350 3 200 m2,
 • DJL_22 km 1+110-1+370 2 600 m2,
 • ZR-1 1 000 m2,
 • ZR-2 10 m2,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • DK19_2 km 1+875-1+990 115 m3,
 • DK19_2 km 2+150-2+232 297 m3,
 • DK19_2 km 2+232-2+255 81 m3,
 • km 28+775-28+820 288 m3

– Wymiana gruntu:

 • DK19_1 km 1+300-1+450 950 m3,
 • ZR-2 800 m3,

– Rowy odwadniające:

 • str. L km 28+530-28+771
 • str. L km 28+460-28+675
 • str. P km 28+548-28+771 2 202 m3 (dla całości)
 • str. P km 30+025-30+310
 • str. L km 30+059-30+224
 • DJL_22 km 1+300-1+350 44 m3,

– Nasyp:

 • km 29+000-29+450
 • DJL_22 km 3+815-4+050
 • DK19_2 km 2+000-2+200
 • km 28+850-29+040 3 383 m3 (dla całości)
 • km 29+000-29+300
 • DJL_22 km 1+100-1+300,

– GWN:

 • DJL_22 km 0+850-1+090 840 m3,

– Podbudowa C 90/3:

 • DJL_22 km 0+850-1+090,

Roboty mostowe :
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) PZD-25 3 595 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-25,
– Montaż wpustów i sączków PZD-25,
– Beton korpusów PZD-25 98 m3,
– Beton UN PZD-25 148 m3,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe) PZD-26a,
– Beton korpusów (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) WS-27 8 152 kg,
– Wbijanie pali prefabrykowanych MS-28 81 szt.
– Wbijanie ścianki szczelnej MS-28a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZDsz-30,
– Beton UN (deskowanie) PZDsz-30,
– Zbrojenie stalą AIIIN (korpusów) PZDsz-30 3 495 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) PZDsz-30a,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) PZDsz-30a 4 944 kg,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe, platformy robocze) PZDd-32,
– Wykop fundamentów PZDd-32 732 m3,
– Roboty przygotowawcze (platformy robocze, mobilizacja palownicy) PZDd-32a,
– Wykonywanie kolumn DSM PZDd-32a 52 szt.
– Wykopy fundamentów PZDd-32a 800 m3,

Roboty branżowe :
– Wykonywanie przepustu skrzynkowego PZM 391a ,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz ,
– Przebudowa rowu RN01,
– Wykop liniowy :

 • rów km 27+278 10 mb,

– Odmulanie rowu i przepustów RN04 150 mb,
– Oczyszczanie rowu:

 • RN02 290 mb,
 • RN04 50 mb,

Branża sanitarna:
– Przebudowa wodociągu W3,
– Demontaż sieci wodociągowej W2, W4/W5,

Branża elektroenergetyczna:
– Przebudowa kolizji SN 01,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 762 t.

03.02.2020-09.02.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 28+790-28+850 3 500 m2,
 • DJP_27 km 2+450-2+500 550 m2,
 • km 28+850-30+110 6 200 m2 ,
 • DJL_22 km 0+750-1+000 2 500 m2,
 • ZR-1 1 000 m2,

– Wymiana gruntu:

 • DK19_1 km 1+300-1+450 150 m3,
 • ZR-2 450 m3,

– Rowy odwadniające:

 • km 29+065-29+140 904 m3,
 • km 28+830-28+960 1 112 m3,
 • km 29+174-29+225 720 m3,

– Nasyp:

 • km 27+100-27+825 2 020 m3,
 • DT str. L km 27+090-27+350 30 m3,
 • km 28+640-28+900 630 m3,
 • km 27+475-27+550 350 m3,
 • km 29+340-29+480 468 m3,

Roboty mostowe :
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) PZD-25 10 185 kg,
– Roboty przygotowawcze (montaż igłofiltrów) PZD-26a,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe) PZD-26a,
– Beton korpusów (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie stalą AIIIN (Ustrój nośny) WS-27 28 082 kg,
– Roboty przygotowawcze (mobilizacja zaplecza, palownicy, drogi dojazdowe ) MS-28,
– Wbijanie pali MS-28 23 szt.
– Roboty przygotowawcze (mobilizacja zaplecza, palownicy, drogi dojazdowe ) MS-28a,
– Wbijanie pali MS-28a 64 szt.
– Roboty przygotowawcze (wzmocnienie podłoża pod deskowanie UN) PZDsz-30,
– Beton UN (deskowanie) PZDsz-30,
– Beton korpusów (deskowanie) PZDsz-30,
– Beton UN (deskowanie) PZDsz-30a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZDsz-30a,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) PZDsz-30a 7 004 kg,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe, montaż igłofiltrów, platformy robocze) PZDd-32,
– Roboty przygotowawcze (platformy robocze) PZDd-32a

Roboty branżowe :
– Wykonywanie przepustu skrzynkowego PZM 391a ,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz ,
– Przebudowa rowu RN04,

Branża sanitarna:
– Przebudowa wodociągu W3,

Branża elektroenergetyczna:
– Przebudowa kolizji SN 01,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 1 689 t.

27.01.2020-02.02.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • DK19_2 km 0+250-0+300 600 m2,
 • km 27+000-27+050 1 500 m2,
 • km 28+600-29+200 2 500 m2 ,

– Wymiana gruntu:

 • DT str. L km 27+090-27+350 550 m3,

– Przygotowanie podłoża:

 • km 28+700-28+800,
 • km 29+000-29+300,

– Rowy odwadniające:

 • km 29+300-29+650,
 • DJL_22 km 2+100-2+130,

– Wykop:

 • DT str. L km 27+090-27+350 100 m3,
 • km 27+900-28+000,

– Nasyp:

 • km 29+000-30+100 400 m3,
 • km 27+400-27+500 550 m3,
 • km 28+600-29+300,
 • km 27+100-27+350 1 500 m3,
 • DK_19_2 km 2+670-2+711 300 m3,
 • DW Pikule km 0+000-0+035 20 m3,

– Ulepszenie spoiwem hydraulicznym:

 • DJP_27 km 2+700-2+880 1 200 m2,

– Podbudowa :

 • DJP_27 km 2+700-2+880 900 m2,

Roboty mostowe :
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) PZD-25 13 181 kg,
– Zbrojenie stalą AIIIN (korpusów) PZD-25 1 298 kg,
– Beton UN (deskowanie) WS-27,
– Beton korpusów (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie stalą AIIIN (Ustrój nośny) WS-27 11 776 kg,
– Zbrojenie stalą AIIIN (korpusów) WS-27 17 781 kg,
– Roboty przygotowawcze (platformy robocze) MS-28,
– Roboty przygotowawcze (platformy robocze) MS-28a,
– Roboty przygotowawcze (wzmocnienie podłoża pod deskowanie UN) PZDsz-30,
– Beton UN (deskowanie) PZDsz-30a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZDsz-30a,

Roboty branżowe :
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DJP_27 km 2+701 ,
– Wykonanie przepustu skrzynkowego PZM 391a ,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz ,
– Przebudowa rowu RN04,

Branża sanitarna:
– Wykop pod sieć wodociągową W3,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W3,
– Przewiert sterowany W3,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 2 835 t.
– Piasek 921 t.

20.01.2020-26.01.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+050-27+100 1 700 m2,
 • km 28+650-28+900 ,
 • km 29+200-29+900,

– Wymiana gruntu:

 • km 27+000-27+120 900 m3,
 • DJP 27 km 2+500-2+750 1 180 m3,
 • str. P km 27+090-27+350 1 340 m3,

– Rowy odwadniające:

 • str. P km 26+900-27+000 100 m3,

– Wykop:

 • DK_19_2 km 2+770-2+980,
 • km 28+700-29+080,
 • km 29+474-29+640,

– Nasyp:

 • km 26+900-27+000 100 m3,
 • km 28+400-28+450 400 m3,
 • km 29+900-30+000 760 m3,
 • DK_19_2 km 1+700-2+100,
 • DK_19_2 km 2+700-3+650,
 • DJP 27 km 2+750-2+930 300 m3,
 • DJL_22 km 1+350-2+100,

Roboty mostowe :
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25,
– Beton ustroju nośnego (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie UN PZD-25 2995 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) WS-27,
– Beton ustroju nośnego (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie korpusów WS-27 3647 kg,
– Beton UN (deskowanie) WS-27,
– Beton korpusów (deskowanie) PZDsz-30a,
– Beton UN (deskowanie) PZDsz-30a,
– Roboty przygotowawcze (platformy robocze) MS-28,
– Roboty przygotowawcze (platformy robocze) MS-28a,

Roboty branżowe :
– Wykonanie ławy pod przepust DJL_22 km 2+142 11 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DJL_22 km 2+142 11 mb,
– Wykonanie ławy pod przepust DJL_22 km 2+672 8 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DJL_22 km 2+672 ,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DJP_32 km 0+273 ,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego S 19 km 32+828 ,
– Wykonanie ławy pod przepust DJP_27 km 2+701 11 mb,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Białka ,
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz ,
– Przebudowa rowu RN04,

Branża sanitarna:
– Wykop pod sieć wodociągową W1,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W1/W3,
– Przewiert sterowany W3,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 2 482 t.

13.01.2020-19.01.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 26+900-27+000 3 300 m2,
 • km 29+400-29+900,
 • km 28+600-28+800,
 • DK19_2 km 0+180-0+260 1 100 m2,
 • DJP 27 km 2+800-2+931 1 100 m2,,

– Wymiana gruntu:

 • km 27+050-27+300 4 800 m3,
 • DJP 27 km 2+150-2+650 400 m3,

– Wykop (rów):

 • Str. L km 26+900-27+000 200 m3,
 • Str. P km 26+800-26+900 100 m3,

– Wykop:

 • L09L km 0+420,
 • DK19_2 km 2+880-2+980,

– Nasyp:

 • km 31+900-32+140,
 • DK19_2 km 1+700-2+100,
 • DK19_2 km 2+700-3+600,
 • km 29+400-29+600,
 • km 28+400-28+450 200 m3,
 • km 26+800-27+000 300 m3,

– Podbudowa:

 • DJP 27 km 0+400-1+200 1 000 m3,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie korpusów PZD-25 1947 kg,
– Beton ustroju nośnego (deskowanie) PZD-25,
– Beton ustroju nośnego (wzmocnienie podłoża) PZD-25,
– Beton podpór (deskowanie) WS-27,
– Beton ustroju nośnego (deskowanie) WS-27,
– Beton ustroju nośnego (wzmocnienie podłoża) WS-27,

Roboty branżowe :
– Ułożenie i zasypanie geokraty ZR-5,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DK19_2 km 0+411 16 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DK19_2 km 0+750 14 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DK19_2 km 1+323 18 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego km 25+021 38 mb,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Białka ,
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz ,

Branża sanitarna:
– Wykop pod sieć wodociągową W1,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W1/W3,
– Przewiert sterowany W3,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 1 524 t.
– Piasek 2 532 t.

06.01.2020-12.01.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 28+100-28+300 2 700 m2,
 • km 26+800-26+900 3 600 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 27+100-27+300 700 m3,
 • DJP 27 km 2+700-2+800 200 m3,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (deskowanie) PZD-25,
– Beton ustroju nośnego (wzmocnienie podłoża) PZD-25,
– Beton podpór (deskowanie) WS-27,

Roboty branżowe :
– Wykop zbiornika ZR-5,
– Wykonanie ławy fundamentowej DK19_2 km 0+750 14 mb,
– Wykonanie ławy fundamentowej DK19_2 km 0+411 16 mb,
– Wykonanie ławy fundamentowej km 32+647 41 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DK19_2 km 0+411 14 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego km 25+022 41 mb,
– Wykonanie ławy fundamentowej DK19_2 km 1+387 18 mb,
– Zasypka km 32+647 40 mb,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Białka ,
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz w zakresie nowego koryta,

Branża sanitarna:
– Wykop pod sieć wodociągową W1,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W1,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 4 135 t.

30.12.2019-05.01.2020

Roboty drogowe:
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,

Roboty branżowe:
– Układanie geowłókniny i geokraty ZR-5,

Roboty melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Białka w zakresie nowego koryta,
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz w zakresie nowego koryta,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo.

23.12.2019-29.12.2019

Roboty drogowe:
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,

Roboty branżowe:
– Układanie geowłókniny i geokraty ZR-5,

Roboty melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Białka w zakresie nowego koryta,
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz w zakresie nowego koryta,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo.

16.12.2019-22.12.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • DK19_2 km 0+280,
 • km 29+300-29+400 ,
 • DK19_1 km 1+340-1+340 50 m2,
 • DK19_2 km 2+700-2+950 1 800 m2,
 • DK19_2 km 3+800-3+900 ,
 • km 28+300-28+410 3 720 m2,,

– Wykop:

 • km 27+900-28+000 300 m3,
 • km 32+580-32+630,

– Wykop (rowy):

 • km 32+370-32+441 ,
 • DK19_2 km 3+368-3+420 ,
 • km 29+337-29+493 ,
 • DK19_2 km 3+050-3+136 ,
 • km 32+460-32+600 ,
 • DK19_2 km 2+979-3+050 ,

– Nasyp (wykop) :

 • DK19_2 km 3+368-3+421,
 • DK19_2 km 0+900-1+000 300 m3,
 • DK19_2 km 3+050-3+136 ,
 • km 29+338-29+432 ,
 • DK19_2 km 3+200-3+300,
 • km 32+600,
 • DK19_2 km 3+100-3+500 ,

-Nasyp (dokop):

 • L09L km 0+280,
 • km 29+337-29+493,
 • DK19_1 km 0+500-1+300 1 000 m3,
 • DK19_2 km 2+300,
 • DK19_1 km 1+300-1=400 200 m3,
 • L09P km 0+100,
 • km 25+800-26+100 1 500 m3,
 • DJP km 1+250-500 500 m3,
 • km 26+150-26+400 2 000 m3,
 • DK19_1 km 1+500-1+700 500 m3,
 • km 27+450-27+600 1 500 m3,
 • DK19_2 km 0+800-1+000 400 m3,

Roboty mostowe:
– Zbrojenie (korpusy) PZD-25 3 245 kg,
– Zasypanie wykopów PZD-25 80 m3,
– Zbrojenie (fundamenty) WS-27 5 226 kg,
– Beton (fundamenty) WS-27 107 m3,
– Izolacja cienka wykonana na zimno WS-27 225 m2,
– Zasypywanie wykopów WS-27 230 m3,
– Zbrojenie (fundamenty) PZD-30 10 592 kg,
– Beton (fundamenty) PZD-30 99 m3,
– Izolacja cienka PZD-30 370 m2,
– Zasypywanie wykopów PZD-30 50 m3,
– Izolacja cienka wykonywana na zimno PZD-30a 205 m2,
– Zasypywanie wykopów PZD-30a 40 m3,
– Zbrojenie korpusów PZD-30a 1 486 kg.

09.12.2019-15.12.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 29+200-29+448 3 276 m2,
 • DK19_2 km 3+100-3+630 1 200 m2,
 • DK19_1 km 1+350-1+600 1 100 m2,
  ZR-5,

– Wykop:

 • km 29+438-29+573,
 • km 27+950-28+100 1 300 m3,
 • L09L km 0+120-0+200 ,

– Wykop (rowy):

 • km 32+124-32+174 ,
 • L09L: km 0+116-0+120,
 • DK19_2: km 3+420-3+631,
 • km 29+374-29+261,
 • km 31+990-32+124,
 • km 32+320-32+370,
 • km 29+260-29+383

– Nasyp (wykop) :

 • km 29+262-29+374,
 • km 29+494-29+579,
 • DK19_2: km 0+500-0+700 700 m3,
 • DK19_2: km 1+500-1+800 ,
 • DK19_2: km 0+900-1+000 600 m3,
 • DK19_2: km 3+400-3+632 ,
 • L09L: km 0+230,

-Nasyp (dokop):

 • km 31+900,
 • L09L,
 • DK19_1: km 1+500-1+700 1 400 m3,
 • km 31+900-32+100,
 • km 24+900-25+360 3 500 m3,
 • km 25+390-25+600 3 000 m3,
 • DK19_2: km 1+600-1+650,
 • L09L: km 0+290-0+330 446 m3,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+200-25+300 2 100 m3, ,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • km 24+640-24+870 3 650 m3,
 • str. L: km 25+200-25+320 300 m2,
 • str. P: km 25+200-25+250 130 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 27+300-27+400 1 300 m3,

– Górna warstwa nasypu :

 • km 31+960-32+212 250 m3,

Roboty mostowe:

– Izolacja cienka wykonana na zimno (fundamenty) PZD-25 391 m2,
– Zbrojenie fundamentu WS-27 20 692 kg,
– Beton fundamentów WS-27 312 m3,
– Izolacja cienka wykonana na zimno (fundamenty) WS-27 225 m2,
– Zbrojenie fundamentu PZDd-30 21 298 kg,
– Beton fundamentów PZDd-30 157 m3,
– Beton fundamentów PZDd-30a 23 m3,

Roboty branżowe:

– Zasypywanie geokraty ZR3 i ZR6,
– Profilowanie zbiornika ZR-4,

Branża elektroenergetyczna:

– Kolizja 1NN km 27+808,

Branża sanitarna:

– Wykop pod sieć wodociągową W2,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W2,

Branża melioracyjna:

– Wykonanie opaski z kiszki faszynowej – nowe koryto rzeki Białka 74 mb ,
– Humusowanie – nowe koryto rzeki Białka 850 m2,
– Humusowanie koryta – nowe koryto rzeki Białka 180 mb,
– Wykonanie wykopu – nowe koryto rzeki Białka 40 mb,
– Wykonanie płotka – nowe koryto rzeki Białka 252 mb,
– Narzut kamienny w płotkach – nowe koryto rzeki Białka 190 m2,
– Geowłóknina – nowe koryto rzeki Białka 392 m2,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 2 101t,
– Piasek 1 171 t,

02.12.2019-08.12.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • DK19_2 km 1+400-1+900,
 • DK19_1 km 1+200-1+350 2 850 m2,
 • km 27+830-28+000 5 400 m2,
 • PZD-26a km 26+626,
 • PZD-32a km 30+857,
 • DK19_1 km 0+500-0+700 200 m2,
 • ZR-5,
 • km 29+427-29+573 2 044 m2,
 • km 29+534-29+413 1 694 m2,
 • km 28+000-28+100 3 200 m2,
 • DK19_1 km 0+500-0+700  800 m2,
 • PZDd-32 km 30+857,

– Wykop:

 • PZD-30 km 29+712,
 • km 25+400-25+600 1 000 m3,
 • L09P 871 m3,
 • DK19_2 km 2+230-2+450 371 m3,
 • km 32+600,
 • km 27+700-27+800 500 m3,

– Wykop (rowy):

 • km 32+000-32+090 str. L,
 • L09P km 0+240-0+280,
 • DK19_2 km 2+010-2+174,
 • DK19_2 km 2+237-2+294,
 • L10P km 0+000-0+100,
 • DK19_2 km 1+809-1+871,
 • DK19_2 km 1+505-1+612,
 • DK19_2 km 1+955-2+010,
 • DK19_2 km 1+612-1+723,

– Nasyp (wykop) :

 • km 25+000-25+100  700 m3,
 • km 32+600 1 242 m3,
 • DK19_2 km 1+700-2+200,
 • km 32+300-32+550,
 • DK19_2 km 1+800-2+300,
 • L09L km 0+150,
 • km 25+000-25+100 300 m3,
 • km 27+400-27+500 300 m3,
 • L09P km 0+000-0+100,
 • DK19_2 km 0+400-0+500,
 • DK19_2 km 1+809-1+871,
 • DK19_2 km 1+500-1+612,
 • DK19_2 km 1+955-2+010,
 • DK19_2 km 1+612-1+723,

-Nasyp (dokop):

 • DK19_1 km 1+500-1+700 500 m3,
 • km 32+100 66 m3,
 • km 32+000,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+300-25+360 1 050 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • km 25+625-25+675 30 m2,
 • DK19_1 km 1+500-1+650 2 700 m2

– Podbudowa :

 • DJP 27 km 0+500-1+050 3 430 m3,
 • DJP 27 km 0+000-0+250 1 200 m3,

– Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków:

 • km 25+700 64 m3,
 • km 25+500,
 • km 26+600,

-Drogi technologiczne – wykonanie i utrzymanie:

 •  km 27+400,

Roboty mostowe:

– Beton fundamentów PZDd-25 148 m3,
– Zbrojenie (Fundamenty ścian bocznych) PZDd-25 5 899 kg,
– Zbrojenie fundamentu WS-27 5 000 kg,
– Zbrojenie (Fundamenty korpusów) WS-27 18 237 kg,
– Beton fundamentów (Korpusy) WS-27 77m3,
– Zbrojenie (Fundamenty korpusów) PZDd-30 3 811 szt,
– Zbrojenie (Fundamenty korpusów) PZDd-30a 1 109 kg,
– Beton fundamentów (Ściany boczne) PZDd-30a 2 213 kg,
– Beton fundamentów (Korpusy) PZDd-30a 45 m3,
– Beton fundamentów (Ściany boczne) PZDd-30a 23 m3,
– Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych PZD-26a 87 m3,
– Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych PZD-32a 70 m3,

Roboty branżowe:

– Zasypywanie geokraty ZR-3, ZR-6,

Branża elektroenergetyczna:

– Przebudowa kolizji elektroenergetycznej 1NN km 27+808,

Branża sanitarna:

– Wykop pod sieć wodociągową W2/W5a,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W2/W5a,
– Przewiert sterowany,

Branża melioracyjna:

– Wykonanie płotków – nowe koryto rzeki Białka 195 m2,
– Skarpowanie – nowe koryto rzeki Białka 170 mb,
– Ułożenie kiszek faszynowych – nowe koryto rzeki Białka 255 mb,
– Wbijanie kołków pod płotki – nowe koryto rzeki Białka 55 mb,
– Plantowanie – nowe koryto rzeki Białka,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 1 584 t,

25.11.2019 – 01.12.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+350-27+400 2 100 m2,
 • DK19_1 km 1+200-1+300 1 600 m2,
 • DK19_1 km 0+400-0+700 2 800 m2,
 • km 27+435 22 m2,
 • DK19_2 km 2+040-2+550 9 375 m2
 • ZR-4 3 780 m2,
 • km 32+600 ,

– Wykop:

 • km 32+600 428 m3,
 • km 25+400-25+600 700 m3,
 • km 27+450-27+800 1 300 m3,
 • WS-27 km 27+435 450 m3,
 • PZDd-25 km 25+376 208 m3,
 • PZD-30 ,
 • km 31+850-31+900,
 • DK19_1 km 0+730-0+986 700 m3,
 • L09L 1 985 m3,
 • DK19_2 km 2+220-2+600,

– Wykop (rowy):

 • DK19_2 km 1+300-1+350 200 m3,
 • km 32+090-32+135,
 • km 27+450-27+800 600 m3,
 • km 31+850-31+900,
 • km 32+590-32+630,

– Nasyp (wykop) :

 • DK19_2 km 1+300-1+350 200 m3,
 • DK19_2 km 2+370-2+600,
 • DK19_2 str. L:km 0+400-0+750 1 750m3,
 • km 32+550-32+650 375 m3,
 • L09L km 0+130 385 m3,
 • km 25+000-25+100 700 m3,
 • km 27+450-27+800 2 100 m3,
 • DK19_1 km 0+986-1+296 1 700 m3,
 • km 32+600 950 m3,

-Nasyp (dokop):

 • km 25+300-25+400 500 m3,
 • L09L km 0+250 572 m3,
 • km 24+900-25+600 1 6100 m3,
 • km 32+100 681 m3,
 • km 32+400 720 m3,
 • DK19_1 km 1+500-1+700 500 m3,
 • DJP27 km 1+200-1+500 1 000 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • skarpa str. L km 25+100-25+350 620 m2,
 • skarpa str. P km 25+100-25+350 620 m2,
 • skarpa str. L km 25+500-25+610 270 m2,
 • skarpa str. P km 25+500-25+610 270 m2,
 • km 24+602-24+642 1 200 m2,
 • km 32+600 2 250 m2,
 • DK19_1 km 1+500-1+700 2 000 m2,
 • DJP 27 km 0+000-1+250 6 500 m2,

– Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków km 24+900-25+625 465 m3,

Roboty mostowe:

– Wykopy PZDd-25 300 m3,
– Zbrojenie fundamentu PZDd-25 6 700 kg,
– Zbrojenie podpór PZDd-25 3 000 kg,
– Beton fundamentów (Deskowanie fundamentów) PZDd-25,
– Beton fundamentów (Betonowanie fundamentów P1P i P2P) PZDd-25 103,
– Odwodnienie wykopu – montaż instalacji igłofiltrowej WS-27,
– Warstwa wyrównawcza z betonu niekonstrukcyjnego WS-27 70 m3,
– Zbrojenie fundamentów WS-27 7 000 kg,
– Wykonywanie kolumn DSM PZDd-30 84 szt,
– Wykopy PZDd-30 800 m3,
– Warstwa wyrównawcza z betonu niekonstrukcyjnego PZDd-30 45 m3,
– Odkopywanie platformy DSM PZDd-30 100 m3,
– Zbrojenie fundamentu PZDd-30a 13 500 m3,
– Beton konstrukcyjny fundamentu PZDd-30a 45 m3,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe) WD-33,

Roboty branżowe:

– Wykop zbiornika ZR-3 km 28+300,
– Układanie geokraty i geowłókniny na ZR-3 km 28+300,
– Wbudowanie przepustów rurowych PEHD,
– Odhumusowanie zbiornika ZR-4,

Branża sanitarna:

– Wykop pod sieć wodociągową W3,W2,W5a,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W3,W2,W5a,
– Przewiert sterowany W2,

Branża melioracyjna:

– Ułożenie geowłókniny – nowe koryto rzeki Białki 130 m2,
– Palisada fi 15/150 cm – nowe koryto rzeki Białki 10 m,
– Wykonanie opaski z kiszki faszynowej – nowe koryto rzeki Białka 50m – Roboty ziemne – nowe koryto rzeki Białka 85 m3,
– Narzut kamienny w płotkach – nowe koryto rzeki Białka 10 szt.
– Skarpowanie – nowe koryto rzeki Białka,
– Plantowanie – nowe koryto rzeki Białka,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 2  067 t,
– Cement CEM II PZDsz-30a 24 000 kg,
– Stal zbrojeniowa B500SP PZD-30 15 000 kg,

18.11.2019 – 24.11.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+350-27+400 2 500 m2,
 • km 27+450-27+550 3 000 m2,
 • km 29+712-29+740 875 m2,
 • km 29+750-29+800,
 • PZD 30a 29+712 588 m2,
 • DK19_2 km 2+700

– Wykop:

 • km 25+376 101 m3,
 • km 27+435 358 m3,
 • PZD 30a km 29+712 739 m3,
 • WS-27 km 27+435,
 • DJL 22 km 1+600,
 • L09L,

– Wykop (rowy):

 • km 32+200,
 • DK19_2 str. P: km 0+850-1+100 300 m3,
 • DK19_2 str. L: km 0+400-0+750 250 m3,
 • DK19_2 str. P km 1+200-1+350 500 m3,
 • DJL 22,
 • L09L, L09P,

– Nasyp (wykop) :

 • DK19_2 km 0+850-1+000 1 000 m3,
 • DK19_2 km 1+200-1+350  500 m3,
 • DK19_2 str. L:km 0+400-0+750 1 750m3,
 • DJL22,
 • km 32+200,
 • km 32+600,

-Nasyp (dokop):

 • km 24+900-25+360 800 m3,
 • km 25+500-25+600 500 m3,
 • km 25+850-25+900 400 m3,
 • km 31+100-32+500 457 m3
 • DJP27 : km 1+200-1+500 1 750 m3,
 • L09L 468 m3,
 • L09P 167 m3

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+390-25+500 1 500 m3,

Roboty mostowe:

– Wykop : PZDd-25 100 m3,
– Beton niekonstrukcyjny pod fundamenty PZDd-25 42m3,
– Zbrojenie fundamentu PZDd-25 6 200 kg,
– Mobilizacja zaplecza pod palownice (DSM) WS-27,
– Posadowienie (kolumny DSM) WS-27 116 szt,
– Odkopywanie platformy (DSM) WS-27 250 m3,
– Wykop PZDd-30 100 m3,
– Roboty przygotowawcze (utwardzenie platformy pod palownice P1,P2) PZDd-30,
– Roboty przygotowawcze (mobilizacja zaplecza pod wykonanie kolumn DSM) PZDd-30,
– Roboty przygotowawcze (droga dojazdowa) PZDd-30a,
– Wykop fundamentów PZDd-30a 50 m3,
– Beton podkładowy C12/15 PZDd-30a 28 m3,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe) WD-33

Roboty branżowe:

– Wykop zbiornika ZR-3 km 28+300,
– Zasypanie dna zbiornika ZR-6 piaskiem km 32+600,
– Układanie geokraty i geowłókniny na ZR-3 km 28+300,
– Wbudowanie przepustów rurowych PEHD ,

Branża sanitarna:

– Przebudowa kolizji W1, W3, W5,

Branża melioracyjna:

– Przekop rzeki Białka w zakresie nowego koryta,
– Przekop koryta w zakresie nowego koryta RN-01 1 440 m3,
– Palisada fi 15/150cm RN-01 32 m,
– Ułożenie geowłókniny RN-01 129 m2,
– Udrożnienie rowu melioracyjnego RN-01 15 m,
– Wykonanie opaski z fiszki faszynowej RN-02 70 m,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 2  363 t,
– Beton C12/15 PZDd-25, PZDd-30a
– Cement CEM II WS-27, PZDsz-30.

11.11.2019 – 17.11.2019

Branża drogowa:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 32+000 2,5 ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+350-27+435 1 250 m2,
 • km 27+500-27+680 7 100 m2,
 • km 27+735 660 m2,
 • km 29+712,
 • ZR-3 500 m2,

– Wykop:

 • km 27+435 613 m3,
 • DT: km 32+350,
 • L09L,

– Wykop (rowy):

 • str. L: km 27+750-27+820 150 m3,
 • str. P: km 27+750-27+820 150 m3,
 • DK19_1 str. L: km 0+500-0+650 150 m3,
 • DK19_2: km 0+400-1+000 700 m3,
 • DJL22 : km 2+200,
 • L09L,

– Nasyp (wykop) :

 • DK19_1 km 0+500-0+650 150 m3,
 • km 27+500-27+820 3 800 m3,
 • DK19_2 km 0+400-0+850  500 m3,
 • km 32+100,
 • DJL22,
 • km 32+700 902 m3

-Nasyp (dokop):

 • km 24+900-25+360 1 400 m3,
 • km 25+500-25+600 500 m3,
 • km 27+600-27+700 500 m3,
 • L09L 581 m3,
 • DJP27 : km 1+200-1+500 1 700 m3,
 • DJP32 337 m3,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+390-25+500 1 500 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • str. L km 32+300 82 m2,

– Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków:

 • km 24+700-25+350 260 t,

-Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym w związku z opadami deszczu w dniach poprzednich :

 • str. L: km 32+350 991 m3,
 • str. L: km 32+300-32+450,

– W związku z opadami deszczu w dniach 9-10.11.2019 na budowie stwierdzono: zalanie warstw nasypu w km 32+300-32+450, zalanie podłoża Łącznicy L10L, zalania rowów w km 31+800-32+600, Łącznicy L09L,L10L. Podjęto roboty naprawcze m.in. pompowanie wody z rowów, ulepszanie warstw nasypu i podłoża,
– Kontynuowanie robót związanych z przywróceniem warstw oraz podłoża do stanu sprzed zalania przez deszcz,

Roboty mostowe:

– Roboty przygotowawcze (odhumusowanie) WS-27 200 m3,
– Wykop : WS-27 1 800 m3,
– Roboty przygotowawcze(objazd) WS-27,
– Roboty przygotowawcze (zaplecze pod wykonanie kolumn DSM) PZDd-25,
– Wykonanie kolumn DSM PZDd-25 84 szt,
– Odkopywanie platformy PZDd-25 100 m3,
– Wykop PZDd-30 500 m3,
– Wykop PZDd-30a 500 m3,
– Roboty przygotowawcze (usuwanie karpin) PZDd-30, PZDd-30a,
– Mobilizacja, roboty przygotowawcze WD-33,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe) WD-33,

Roboty branżowe:

– Przebudowa kolizji W3,
– Wykop zbiornika Z-3 km 28+300,
– Układanie geokraty i geowłókniny na Z-3 km 28+300,
– Przebudowa rzeki Białka ,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 2  948 t,

04.11.2019 – 10.11.2019

Branża drogowa:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 2,5 ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+600-27+700 3 500 m2,
 • km 27+750-27+800 2 000 m2,
 • km 31+400,
 • DK19_2 km 0+400-1+350 10 600 m2,
 • DJP 32,
 • DJL 22,
 • ZR-3 1000 m2,

– Wykop:

 • km 31+500,
 • km 32+350,
 • L10L, L09L,

– Wykop (rowy):

 • str. P: km 25+100-25+350 250 m3,
 • str. L: km 25+390-25+500 150 m3,
 • str. P: km 25+800-26+050 200 m3,
 • str. L: km 26+000-26+400 400 m3,
 • DK19_1 str. L: km 0+500-1+000 350 m3,

– Nasyp (wykop) :

 • km 25+100-25+500  400 m3,
 • km 25+800-26+400 600 m3,
 • km 27+700-27+727 1 000 m3,
 • DK19_1 km 0+500-0+650 300 m3,
 • DK19_2 km 0+650-1+350 1 780 m3,
 • km 31+500,
 • km 32+150,
 • km 32+700 902 m3

-Nasyp (dokop):

 • km 24+900-25+360 680 m3,
 • km 25+390-25+600 2 700 m3,
 • km 25+800-25+900 340 m3
 • km 32+500,
 • L09L,L09P,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+390-25+500 1 800 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • krawędź nasypu str. L km 25+250-25+360 270 m2,
 • krawędź nasypu str. P km 25+250-25+360 270 m2,
 • krawędź nasypu str. L km 25+390-25+600 450 m2,
 • krawędź nasypu str. P km 25+390-25+600 450 m2,
 • km 32+500-32+700 1 503,72 m2,
 • DJP 27 km 1+240-1+300 770 m3,

– Podbudowa (kruszywo):

 • DT str. P: km 24+602-24+900 1 000 m3,

– Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków:

 • km 24+630-25+360,

Roboty mostowe:

– Mobilizacja, roboty przygotowawcze: WD-33,WS-27,
– Wykonanie platformy pod palownice PZDd-25 50 m2,
– Roboty przygotowawcze (odhumusowanie) WS-27 600 m3,
– Roboty przygotowawcze (odhumusowanie) : PZDsz-30,

Roboty branżowe:

– Przebudowa kolizji W1,
– Ułożenie geokraty na ZR-6,
– Wykop zbiornika ZR-3 km 28+300,
– Przebudowa rzeki Białka km 28+300,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 3 553,30 t,

28.10.2019-03.11.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 2,5 ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • ZR – 3 2 200 m2,
 • DJ L 22 4 880 m2,
 • DJP 32 2 240 m2,
 • DK19_2 km 0+450-1+250 3 900 m2,
 • DK19_2 km 1+000-1+300 3 000 m2,

– Wykop:

 • km 31+450-31+550 666 m3,
 • km 32+300-32+400 600 m3,
 • L10L 3300 m3,

– Wykop (rowy):

 • str. P km 24+900-25+100 200 m3,
 • str. L km 25+000-25+300 200 m3,
 • str. L km 25+500-25+800 150 m3,
 • str. P km 25+100-25+350 200 m3,
 • str. P km 25+500-25+600 100 m3,
 • str. L DK19_1 km 0+500-0+750 450 m3,

– Nasyp :

 • km 24+900-25+100 720 m3,
 • km 25+000-25+350 1 700 m3,
 • km 25+500-25+600 2 310 m3,
 • km 25+000-25+300 100 m3,
 • km 31+450-31+600,
 • km 32+300-32+450 2 112,8 m3,
 • km 32+850,
 • L10P 1 350 m3,
 • DJP 27 km 0+700-1+150 150 m3,
 • DK19_1 km 0+500-0+750 450 m3,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe) km 25+400-25+500 1 770 m3,
– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym :

 • skarpa str. L km 25+390-25+570 450 m2,
 • skarpa str. P km 25+390-25+570 450 m2,
 • skarpa str. L km 25+100-25+200 250 m2,
 • skarpa str. P km 25+100- 25+200 625 m2,
 • DJP 27 km 1+220-1+300 1 000 m2,
 • DJP 27 km 1+330-1+380 550 m2,
 • DJP 27 km 1+530-1+570 500 m2
 • km 31+900,

Roboty branżowe:
– Przebudowa kolizji W-1,
– Profilowanie zbiornika ZR-6 km 32+600,
– Układanie geokraty ZR-6 km 32+700,
– Układanie geowłókniny ZR-6 km 32+700,
– Nasyp ZR-6 – Piasek 20 cm km 32+600,
– Zagęszczenie warstwy piasku ZR-6 km 32+600,
Kolizja nr IT-2 km 27+360,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 2 727,52 t,
– Piasek 1 621,52 t,
– Zbrojenie 23,62 t.

21.10.2019 – 27.10.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 3ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 31+400-31+659 10 000 m2
 • Droga Technologiczna str. L km 25+520 – 25+800 1 350 m2,
 • Zbiornik ZR-3 1 000 m2,

– Wykop (makroniwelacja):

 • km 24+602-24+700 1 000 m3,
 • km 25+550-25+800 1 100 m3,

– Wykop:

 • km 32+300-32+490,
 • L09 L,
 • DJ L 22 km 0+600-0+750,

– Wykop (rowy):

 • km 31+600-31+970,
 • L 09L km 0+500-0+580 str. P,
 • str. L km 24+605-25+300 950 m3,
 • str. L km 26+000-26+150 600 m3,
 • str. P km 24+900-26+000 450 m3,

– Nasyp :

 • km 24+800-25+350 2 800 m3,
 • km 25+850-26+100 2 410 m3,
 • km 32+600-32+875,
 • DJP 27 km 0+500- 1+150 1 100 m3,
 • DJL 22,
 • L09L,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe ) km 25+390-25+575  700 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym;

 • km 32+076-32+230 5 313 m2,
 • km 32+685-32+800 4 945 m2,

– Zagęszczanie podłoża pod nasyp km 31+500-32+100,
– Zagęszczanie warstwy nasypu:

 • DJL 22 km 2+600,
 • km 31+700,
 • km 32+800,
 • L09L,

Roboty branżowe:
– Przebudowa kolizji W-4, W-5, W-5a i W-1,
– Profilowanie zbiornika ZR-6 km 32+600,
– Układanie geokraty ZR-6 km 32+700,
– Układanie geowłókniny ZR-6 km 32+700,
– Nasyp ZR-6 piasek 20 cm km 32+600,
– Zagęszczenie warstwy piasku – ZR-6 km 32+600,
– Kolizja nr IT-2 km 27+360,
– Kolizja nr SN2,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 2 832,48 t,
– Piasek 3 039,80 t.

14.10.2019 – 20.10.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 3ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 31+600-31+700 1 080 m2,
 • DJP 27 km 1+300-1+575 3 000 m2,

– Wykop (makroniwelacja) km 24+700-24+900 3 000 m3,
– Wykop km 32+350-32+400,
– Wykop (rowy):

 • km 24+700-24+800 600 m3,
 • km 26+000-26+100 100 m3,
 • km 31+850-31+970,
 • km 32+550-32+600 150 m3,
 • km 32+400-32+600 str. L 200 m3,
 • km 32+000-32+200 str. L 300 m3,
 • L09L km 0+430-0+500 str. P ,

– Wykop S19 km 24+602-24+890 900 m3,
– Nasyp :

 • DJ P 27 km 0+050-0+500 3 100 m3,
 • km 24+900-25+000 1 650 m3,
 • km 25+200-25+300 1 400 m3,
 • km 26+000-26+100 100 m3,
 • km 32+600-32+875 1 725 m3
 • DJ L 22 km 2+300-2+500 300 m3,
 • Droga Technologiczna km 25+000-25+250 str. L 500 m3,
 • L10P,L09L 2 025 t,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe)

 • km 25+220-25+300 490 m3,
 • km 25+390-25+400 90 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym;

 • skarpa str. L km 25+270-25+363 210 m2,
 • skarpa str. L km 25+390-25+575 1 100 m2,
 • skarpa str. P km 25+270-25+363 210 m2,
 • skarpa str. P km 25+390-25+575 1 250 m2,
 • km 32+133-32+238 3 465 m2,
 • km 32+899-32+850,
 • L09P km 0+090-0+138 528 m2,
 • DJ P 27 km 0+480-0+600 1 350 m2,

– Zagęszczanie podłoża pod nasyp ;

 • km 32+500,
 • km 31+800-32+100,
 • L09L,

– Zagęszczanie warstwy nasypu :

 • L09L,
 • Km 32+800-32+875,

Roboty branżowe:
– Przecisk sterowany W-5 – rondo Łążek Ordynacki,
– Przecisk sterowany W-5a – rondo Łążek Ordynacki,
– Wykop zbiornika ZR-6 km 32+600,
– Nasyp skarp zbiornika ZR-7 oraz usypanie warstwy piasku gr. 20 cm km 31+700,
– Układanie geokraty ZR-7 km 32+700,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 2 093,22 t,
– Piasek 4 532,98 t.

07.10.2019 – 13.10.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • DJ L22:km 2+400–2+700 2 388 m2,
 • Droga Technologiczna km 25+750 – 25+900 100 m2,
 • S19 km 32+760–32+875 4 493 m2,
 • Zbiornik ZR-7 756 m2,

– Wykop (rów):

 • L10P km 0+100–0+150 300 m3,
 • S19 km 25+500–25+850 1 600 m3

– Wykop S19 km 24+602-24+890 900 m3,
– Nasyp :

 • S19 km 25+600-26+000 1 700 m3,
 • DJ P 27 km 0+050-0+500 900 m3,
 • DJ P 27 km 0+800-1+000 750 m3,
 • DJ P 27 km 0+550-0+800 400 m3,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe Połaniec) S19 km 25+390-25+550 1 050 m3,
– Zagęszczanie warstwy nasypu : L09P i L09L, S19 km 32+250 , km 32+750-32+800,
– Ulepszenie podłoża za pomocą spoiwa hydraulicznego:

 • S 19 km 25+389-25+564 880 m2,
 • DJ P 27 km 0+500-0+585 1 460 m2,
 • S 19 km 32+480-32+660 str. P 3 035m2,
 • S 19 km 32+580-32+700 2 940 m2,
 • S 19 km 32+238-32+290 1 648 m2,

– Wymiana gruntu S 19 km 25+838-25+894 450 m3,

Roboty branżowe:
– Kolizja nr SN2 km 32+544,
– Kolizja nr IT-4 DG 108889L rondo,
– Kolizja nr IT-5 km 32+544,
– Przecisk sterowany W-4,
– Wykop zbiornika ZR-6,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 3 270,4 t,
– Piasek 2 279,52 t.

30.9.2019 -06.10.2019

Branża drogowa:

 • Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
 • Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
 • Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
 • Wycinka drzew i zakrzaczeń S 19,
 • Wycinka zakrzaczeń S 19 km 28+000 – 28+200,
 • Wywóz karpiny S 19,
 • Zrębkowanie gałęzi S 19,
 • Odhumusowanie: Droga Technologiczna str. L km 32+440 – 32+600 1280 m2, Droga Technologiczna str. P. km 32+400-32+600 1600m2, Zbiornik ZR-6 3112,5 m2, km 32+150-32+700 1675 m2,
 • Wykop (rów) km 25+390-25+500 300 m3, km 25+700-25+800 1200 m3,
 • Wykop: km 24+602-24+890 3500m3, km 25+675 – 25+764 100m3, DJ P 27 km 0+000 – 0+450 50 m3,
 • Nasyp z wykopu: km 25+200-25+600 2450 m3, PJ P 27: km 0+000-0+450 250 m3, DJ P 27 km 0+091- 0+355 1000 m3,
 • Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe Połaniec) km 25+390-25+550 800 m3,
 • Zagęszczanie warstwy podłoża km 32+400-32+600,
 • Zagęszczanie warstwy nasypu L10P, L09L,
 • Wbudowanie warstwy piasku L10P, L09L,
 • Ulepszenie podłoża za pomocą spoiwa hydraulicznego km 32+127-32+235 4856,75 m2
 • Dostawy materiałów na plac składowy w Łążku Ordynackim :
  Kruszywo 2592,63 t, Piasek Beetz 2355,93 t.

Branża drogowa:

 • Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
 • Przyjmowanie materiału na plac w Łążku Ordynackim,
 • Prowadzenie robót wycinkowych na terenach prywatnych,
 • Odkarczowanie terenu z wywozem karpiny,
 • Przygotowanie dróg wewnętrznych na kopalni Studzieniec,
 • Odhumusowanie,
 • Zagęszczenie podłoża pod nasyp,
 • Wykonanie wykopu,
 • Budowa nasypu,
 • Oznakowanie placu budowy.

Branża drogowa:

 • Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
 • Przyjmowanie materiału na plac w Łążku Ordynackim,
 • Prowadzenie robót wycinkowych na terenach prywatnych,
 • Usuwanie karpin,
 • Rozbiórki.