Postęp robót

07.09.2020-13.09.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,

– Rozbiórka istniejącej DK19:

 • km 391+800,
 • km 391+500,

– Odhumusowanie:

 • km 26+600,
 • km 30+500-30+800 str.L 1 500 m2,
 • km 30+700-32+500,
 • Węzeł Lasy Janowskie,

– Humusowanie:

 • DJP27 km 0+750-1+840 1 000 m2,

– Nasyp:

 • okolice ronda,
 • L09L km 0+420 – 0+500,
 • km 26+750 – 26+800 600 m3,
 • L09L km 0+330 698 m3,
 • km 26+000,

– Podbudowa:

 • km 30+800-31+500 str. L 8 400 m2,
 • km 32+200-32+875 4 500 m2,
 • km 31+400-32+400 str. P 150 m2,
 • km 25+300-27+500 10 830 m2,
 • L10P km 0+000 – 0+200 180 m2,
 • L09L km 0+080 – 0+500 4 680 m2,
 • L09P km 0+300 – 0+800 6 930 m2,
 • C5/6 km 26+300-26+800 6 000 m2,
 • C5/6 km 25+300-25+400 1 200 m2,
 • km 28+400-29+200 4 600 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22P:

 • km 32+170 – 32+875 15 060 m2,

– Warstwa wiążąca AC 16W:

 • km 30+920-32+250 str. L 3 960 m2,
 • km 32+170-32+830 str. L 7 920 m2,

– Profilowanie skarp:

 • L09L km 0+430-0+520 str. L,
 • km 25+800,
 • DJP27 km 1+850 – 2+050 100 mb,

– Profilowanie kruszywa:

 • km 32+300-32+500,
 • km 30+900-31+500,

– Zagęszczanie podłoża:

 • km 30+200-30+800 3 600 m2,
 • km 32+200-32+870 1 800 m2,

– Naprawa wymyć:

 • DK19

– Stabilizacja warstw nasypu:

 • km 26+800-26+860 1 920 m2,

– Układanie ścieków trójkątnych:

 • km 32+200 – 32+875,
 • PZD-25,

– Rozbiórki:

 • km 26+400,
 • km 32+100-31+300,
 • km 30+600-31+200,

– Palowanie – pale od 1 do 10:

 • obiekt MS-28 20 szt,

– Montaż słupów, szalowanie głowic oraz betonowanie głowic, pale od 1 do 10:

 • obiekt MS-28 20 szt,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Montaż wpustów mostowych (elementy górne) PZD-25,
– Montaż ścieku przykrawężnikowego PZD-25,
– Montaż drenu prefabrykowanego na płycie UN PZD-25,
– Nawierzchnia asfaltowa – warstwa wiążąca PZD-25,
– Montaż wpustów mostowych PZD-25a 6 szt,
– Montaż sączków mostowych PZD-25a 4 szt,
– Beton UN PZD-25a,
– Beton UN (deskowanie) PZD-25a,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych PZD-25,
– Montaż ścieków przykrawężnikowych PZD-25,
– Przygotowanie platformy roboczej do wykonania kolumn DSM PZD-26,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Zbrojenie płyt przejściowych WS-27 4 358 kg,
– Nawierzchnia asfaltowa – warstwa wiążąca WS-27,
– Deskowanie płyt przejściowych WS-27,
– Beton płyt przejściowych WS-27,
– Hydroizolacja płyt UN WS-27,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych WS-27,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Zbrojenie kap chodnikowych MS-28 5 105 kg,
– Zbrojenie korpusów (gzyms w pasie rozdziału) MS-28 50 kg,
– Zbrojenie skrzydeł (gzyms) MS-28 125 kg,
– Beton płyt przejściowych MS-28 4 m3,
– Montaż desek gzymsowych MS-28,
– Montaż krawężników MS-28,
– Hydroizolacja płyt UN MS-28,
– Beton podpór (deskowanie gzymsów) MS-28,
– Beton skrzydeł (deskowanie gzymsów) MS-28,
– Nawierzchnia asfaltowa – warstwa wiążąca MS-28,
– Hydroizolacja płyt przejściowych P1 MS-28,
– Montaż drenażu za płytami przejściowymi P1 MS-28,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Nawierzchnia asfaltowa – warstwa wiążąca PZD-30,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych PZD-30,
– Przygotowanie platformy roboczej do wykonania kolumn DSM PZD-32,
– Zasypka za przyczółkiem P1 WD-33,
– Hydroizolacja korpusów podpór P1 WD-33,
– Montaż krawężników WD-33,
– Zbrojenie kap chodnikowych WD-33 5 500 kg,
– Montaż rur drenu za korpusem podpory WD-33,
– Montaż drenażu zasypki za przyczółkiem WD-33,
Roboty branżowe :
– Nasyp z dokopu (z hałdy) km 26+700 – 27+400 50 m3,
– Wp 0+232,02 km 0+232,05 1 kpl,
– Wp 0+232,05 – W67 km 0+232,05 11 mb,
– koryta trójkątne km 32+620-32+860 219 mb,
– regulacja pierścieni i osadzanie krat km 27+000-31+000 15 kpl,
– kanał 300mm – D5.13 – D5.14 km 32+247-32+210 37 mb,
– prace zabezpieczające km 24+602-28+400,
– kanał 300mm- D1.5 – D1.6 km 27+403 – 27+415 10 mb,
– studnia D1.6 km 27+415 1 kpl,
– wpust Wp 27+417,65PD, Wp 27+403,30L km 27+417,65 2 kpl,
– wpust 27+417,65PD – D1.6 km 27,417 2 mb,
– Wp 27+403,30L – D1.5 km 27+403 12 mb,
– wpust Wp 27+417,65PD, Wp 27+403,30L, Wp 26+774,20L,Wp 26+739,25L,Wp 26+739,39P,Wp 26+774,40P km 26-700-27+417 6 kpl,
– wpust 27+417,65PD – D1.6 km 27+417 2 mb,
– Wp 26+809,22L, Wp 26+844,16L, Wp 26+844,53P, Wp 26+809,38P km 26+809-26+844 4 kpl,
– Wp 26+809,22L- WS 17 km 26+809 2 mb,
– Wp 26+844,16L -W 8 km 26+844 5 mb,
– Wp 26+844,53P – W 44 km 26+844 4 mb,
– Wp 26+809,38P- WS 59 km 26+809 2 mb,
– Wp 27+403,30L – D1.5 km 27+403 12 mb,
– Wp 26+774,20L- WS 16 km 26+774 4 mb,
– Wp 26+739,25L – WS 15 km 26+739 2 mb,
– Wp 26+739,39P -WS 57 km 26+739 2 mb,
– Wbudowanie przepustów rurowych,
– Obrukowania przepustów DK19_1 DK19_2,
– Budowa przepustów skrzynkowych PZM 390 oraz PZM 391B.

31.08.2020-06.09.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Rozbiórka istniejącej DK19:

 • km 395+300-396+845 2 500 m2,
 • km 391+100-392+142 2 500 m2,
 • km 391+300-391+600 str. L 1 800 m2,

– Odhumusowanie:

 • km 391+000-391+900 2 500 m2,
 • km 30+300-30+900 2 160 m2,
 • okolice ronda 2 000 m2,

– Nasyp:

 • DT km 24+800-25+200 300 m3,
 • DT km 25+200-25+800 str. L 100 m3,
 • L09L km 0+320 – 0+440 726,32 m3,
 • L09L, L10P 200 m3,
 • DT km 26+800-27+400 str. P 100 m3,

– Podbudowa:

 • km 27+100-27+400 8 350 m2,
 • km 32+200-32+875 24 600 m2,
 • km 32+700-32+870 13 440 m2,
 • km 28+180-28+400 2 990 m2,
 • km 30+880-31+450 4 400 m2,
 • km 29+725-30+000 3 300 m2,
 • km 26+700-26+800 2 400 m2,
 • C5/6 km 28+180-28+400 4 025 m2,

– Humusowanie skarp:

 • km 24+602 – 25+375 2 500 m2,

– Profilowanie rowu odwadniającego:

 • km 24+600-25+100 232 mb,

– Profilowanie skarp:

 • L09P km 0+140-0+300 160 mb,
 • km 32+297 – 32+336 39 mb,
 • km 32+355 – 32+410 55 mb,
 • L09L 1 362 mb,

– Układanie ścieków trójkątnych:

 • km 30+870 – 31+025 50 mb,
 • km 32+200 – 32+600 400 mb,
 • km 32+740 – 32+875 30 mb,
 • km 28+352 – 28+403 100 mb,

– Palowanie – pale od 28 do 36 strona prawa i lewa:

 • obiekt MS-28 18 szt,

– Montaż słupów, dozbrajanie i szalowanie głowic pali:

 • obiekt MS-28 18 szt,

– Montaż wypełnień – paneli drewnianych na obiekcie:

 • obiekt PZDsz-25 56 szt,
 • obiekt PZDsz-30 28 szt,

– Montaż wypełnień – belek podwalinowych:

 • obiekt PZDsz-30 42 szt,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton płyt przejściowych PZD-25 12 m3,
– Drenaż za płytami przejściowymi (beton podkładowy) PZD-25 2 m3,
– Beton płyty przejściowej (deskowanie) PZD-25,
– Montaż krawężników PZD-25,
– Hydroizolacja płyt przejściowych PZD-25,
– Beton UN (deskowanie) PZD-25a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25a,
– Zbrojenie płyty UN PZD-25a 17 094 kg,
– Zbrojenie korpusów podpór PZD-25a 635 kg,
– Zbrojenie płyt przejściowych WS-27 7 139 kg,
– Beton płyt przejściowych WS-27 58,5 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Zbrojenie płyt przejściowych MS-28,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe MS-28,
– Montaż kotew wklejanych MS-28,
– Montaż desek gzymsowych MS-28,
– Zbrojenie korpusów (wnęka dylatacyjna) MS-28,
– Zbrojenie płyty UN ( wnęka dylatacyjna) MS-28,
– Beton płyt przejściowych MS-28 69 m3,
– Beton podkładowy pod dren za płytą przejściową MS-28 2,5 m3,
– Beton płyty UN – wnęka dylatacyjna P1 MS-28 4,5 m3,
– Beton korpusów podpór – wnęka dylatacyjna MS-28 4,5 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Hydroizolacja UN (papa zgrzewalna) PZD-30,
– Beton płyty przejściowej PZD-30 4 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Beton ustroju nośnego – demontaż deskowania WD-33,
Roboty branżowe :
– studnia D5.11, D5.12 km 32+270 -32+263 1 mb,
– odcinek 300mm- D5.10 – D5.11 km 32+278 – 32+270 20 mb,
– odcinek 300mm- D5.11 – D5.12 km 32+270 – 32+263 3 mb,
– Wp 0+733,82 km 0+733,82 1 kpl,
– odcinek Wp 0+733,82 – W68 km 0+733,82 3 mb,
– D5.12 – D5.13 km 32+263 – 32+247 9 mb,
– Wbudowanie przepustów rurowych L09L km 0+100,
– Obrukowania przepustów DK19_1 DK19_2,
– Budowa przepustów skrzynkowych PZM 390 oraz PZM 391B,
– D5.13 -D5.14 km 32+247 – 32+211 36 mb,
– Wp 32+247,00P km 32+247 1 kpl,
– Wp 32+247,00P – D5.13 km 32+247 3 mb,
– regulacja pierścieni i osadzanie krat km 30+000 – 32+000 4 kpl,
– montaż KPED 2-01 , KPED 2-16 km 30+000 – 32+000 12 kpl,
– KPED 01-20 km 30+000 – 32+000 4 kpl,

24.08.2020-30.08.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Rozbiórka istniejącej DK19:

 •  km 395+300-396+845 1 000 m3,
 • km 391+100-392+142 1 000 m3,

– Nasyp:

 • km 26+450-26+550 830 m3,
 • km 26+825-26+875 800 m3,
 • km 27+375-27+400 375 m3,
 • L09L km 0+040-0+450 2 332 m3,
 • DT km 24+800-25+200 str. P 700 m3,
 • DT km 25+200-25+300 str. P 60 m3,
 • DT km 26+800-27+300 str. L 200 m3,

– Warstwa mrozoochronna:

 • L09L km 0+520-0+750,

– Podbudowa:

 • km 27+030-27+350 str. L 3 840 m2,
 • km 26+900-27+353 str. P 5 210 m2,
 • km 27+490-27+700 str. P 2 400 m2,
 • km 27+700-28+250 str. P 6 600 m2,
 • km 30+890-31+200 3 720 m2,
 • km 31+000-31+200 2 400 m2,
 • km 31+200-31+450 str. L 3 000 m2,
 • C5/6 km 32+190-32+470 3 360 m2,
 • km 32+600-32+875 str. L 3 300 m2,
 • km 32+400 – 32+875 str. P 5 100 m2,
 • km 32+200 – 32+460 str. L 3 120 m2,
 • DJP 27 km 1+850 – 2+050 500 m2,

– Humusowanie skarp:

 • km 26+700 – 27+450 3 400 m2,
 • km 24+700 – 24+800 800 m2,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • km 27+200 – 27+500 600 m2,

– Profilowanie rowu odwadniającego:

 • km 24+625-24+900 275 mb,
 • km 25+050-25+100 50 mb,
 • km 25+400-25+600 200 mb,
 • km 27+000 – 27+300 300 mb,
 • km 24+810 – 24+922 112 mb,
 • L09L km 0+430-0+590 160 mb,

– Profilowanie skarp:

 • L10P 150 mb,

– Ułożenie ścieków trójkątnych:

 • WS-27 195 mb,
 • km 30+870 – 31+025 50 mb,
 • km 32+740 – 32+875 135 mb,

– Układanie kostki brukowej na poszerzeniu:

 • km 31+885,

– Stawianie słupów pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych, zbrojenie i szalowanie – pale nr 8 do 11 strona prawa i lewa, pale od 25 do 27 strona prawa oraz pale od 25 do 28 strona lewa:

 • obiekt PZDd-25 15 szt,

– Montaż wypełnień – paneli drewnianych na dojazdach:

 • obiekt PZDd-26a 24 szt,
 • obiekt PZDsz-30a 24 szt,
 • obiekt PZDsz-28a 32 szt,
 • obiekt PZDsz-28a 34 szt,
 • obiekt PZDsz-30a 34 szt,

– Ścieki skarpowe:

 • WS-27,

– Montaż wypełnień – belek podwalinowych:

 • obiekt PZDsz-28a 23 szt,
 • obiekt PZDsz-28a 11 szt,
 • obiekt PZDsz-30a 11 szt,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton płyt przejściowych PZD-25 66 m3,
– Beton płyty przejściowej (deskowanie) PZD-25,
– Montaż krawężników PZD-25,
– Hydroizolacja płyt przejściowych PZD-25,
– Beton UN (deskowanie) PZD-25a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25a,
– Zbrojenie płyty UN PZD-25a 4604 kg,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Zbrojenie płyt przejściowych WS-27 16 553 kg,
– Beton płyt przejściowych WS-27 27 m3,
– Humusowanie skarp i stożków MS-28a,
– Umocnienie skarp i stożków MS-28a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Zbrojenie płyt przejściowych MS-28 8 716 kg,
– Hydroizolacja UN (papa zgrzewalna) MS-28,
– Montaż dylatacji podpora P1 MS-28,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe MS-28,
– Montaż kotew wklejanych MS-28,
– Montaż desek gzymsowych MS-28,
– Zbrojenie korpusów (wnęka dylatacyjna) MS-28 120 kg,
– Zbrojenie płyty UN ( wnęka dylatacyjna) MS-28 120 kg,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Beton płyt przejściowych PZD-30 68 m3,
– Beton płyty przejściowej (deskowanie) PZD-30,
– Montaż krawężnika PZD-30,
– Hydroizolacja UN (papa zgrzewalna) PZD-30,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-30a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-32a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Hydroizolacja UN (papa zgrzewalna) WD-33,
– Beton ustroju nośnego – demontaż deskowania WD-33,
Roboty branżowe :
– D5.8 (1000mm) km 32+355 1 kpl,
– Wp 32+319,00P km 32+319 1 kpl,
– odcinek Wp 32+319,00P – D5.8 km 32+319 3 mb,
– odcinek- 300mm- D5.8 – D5.7 km 32+355- 32+319 18 mb,
– Wp 28+352,85P, Wp 28+382,96P,Wp 28+385,86PD, Wp 28+352,85L, Wp 28+383,14L km 28+352 – 28+385 3 kpl,
– Wp 28+352,85P- W 46 km 28+352,85 3 mb,
– Wp 28+382,96P – W47 km 28+382 3 mb,
– Wp 28+385,86PD – WDr -12 km 28+385 16 mb,
– Wp 28+352,85L – WS 29 km 28+352 2 mb,
– Wp 28+383,14L- W11 km 28+383 3 mb,
– montaż KPED 2-16- 800-1000mm km 28+500 2 kpl,
– Wp 32+319,00P km 32+319 1 kpl,
– Wp 32+319,00P – D5.8 km 32+319 3 mb,
– kanał 300mm – D5.8 – D5.9 km 32+319 – 32+283 36 mb,
– KPED 01-20 km 30+000 – 32+000 4 kpl,
– odcinek 300mm- D5.9- D5.10 km 32+283 – 32+278 6 mb,
– studnia D5.10 km 32+278 1 mb,
– Wp 31+178,05PD km 31+178 1 kpl,
– KPED 2-16 800-1000mm km 29+700 2 kpl,
– Wp 0+163,89, Wp 0+128,00 km 0+163 – 0+128 2 kpl,
– odcinek Wp 0+163,89 – WS90 km 0+163 3 mb,
– odcinek Wp 0+128,00 – WS89 km 0+128 3 mb,
– Wp 0+163,89, Wp 0+128,00 km 0+163 – 0+128 2 kpl,
– odcinek Wp 0+163,89 – WS90 km 0+163 3 mb,
– odcinek Wp 0+128,00 – WS89 km 0+128 3 mb,
– wymiana włazów z powodu błędu projektowego przy obiekcie 28A km 28+500 2 kpl,
– regulacja pierścieni i osadzanie krat km 30+000 – 32+000 3 kpl,
– układanie biomaty z nasionami traw RN-02,
– zasypanie humusem RN-02,
– prace ręczne – rozplantowanie humusu RN-02,
– obrukowania przepustów DK19_1 DK19_2,
– budowa przepustów skrzynkowych PZM 390 oraz PZM 391B.

17.08.2020-23.08.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Wykop:

 • L09L 2 278 m3,

– Nasyp:

 • km 26+690-26+730 366 m3,
 • km 26+800-26+978 2 096 m3,
 • L09L km 0+400-0+500 1 036 m3,
 • DJP 27 km 1+200-1+300 100 m3,
 • L09L, L09P, L10P,
 • L09L km 0+420-0+505 34 m3,
 • L09L 3 348 m3,
 • km 32+690-32+875,

– Warstwa mrozoochronna:

 • L09L km 0+750-0+600 1 200 m2,

– Podbudowa:

 • km 27+030-27+350 5 280 m2,
 • km 27+730-28+300 14 950 m2,
 • km 28+420-28+550 2 400 m2,
 • km 29+650-29+700 1 200 m2,
 • km 30+930-31+225 16 640 m2,
 • km 27+026-27+350 str. L 3 726 m2,
 • km 27+500-27+700 2 300 m2,
 • km 32+400-32+875 10 955 m2,
 • ZT z DK19_2 km 1+202 1 150 m3,

– Humusowanie skarp:

 • miejsca rozmyć,
 • km 26+700 – 27+450 6 000 m2,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • DK19_1 km 1+200-1+350 600 m2,
 • DK19_2 km 3+500-3+900 4 084 m2,

– Profilowanie rowu odwadniającego:

 • km 25+520-25+700,
 • km 25+100-25+500 500 mb,
 • km 28+440-28+550 110 mb,
 • DK19_2 km 1+492-2+101,
 • L09L km 0+590-0+850 260 mb,
 • ZR2,

– Uszczelnianie rowów:

 • DK19_2 km 3+650 – 3+771,
 • km 26+500 – 26+550 50 mb,

– Profilowanie skarp:

 • DK19_2 km 2+100-2+326,
 • DJP 27: 1+300 – 1+400 100 m3,

– Ułożenie ścieków trójkątnych:

 • WS-27 580 mb,

– Wykonanie zjazdów:

 • DK19_2,

– Montaż belek podwalinowych :

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-26a 38 szt,
 • km 0+000-0+100 obiekt PZDsz-30a 49 szt,

– Montaż wypełnień – paneli drewnianych na dojazdach:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-26a 38 szt,
 • km 0+000-0+100 obiekt PZDsz-30a 30 szt,

– Ścieki skarpowe:

 • WS-27,

– Uzupełnianie rozmyć:

 • km 27+500 – 27+730 str. P 230 mb,

– Montaż słupów:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-25 15 szt,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Zbrojenie płyty przejściowej PZD-25 1 800 kg,
– Beton płyty przejściowej (deskowanie) PZD-25,
– Zasypka – stożki PZD-25,
– Beton podkładowy pod fundamenty PZD-25 26 m3,
– Beton UN (deskowanie) PZD-25a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25a,
– Wzmocnienie podłoża pod UN PZD-25a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-26a,
– Montaż balustrad PZD-26a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe WS-27 18 m3,
– Zbrojenie płyt przejściowych WS-27 5 500 kg,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28a,
– Montaż balustrad MS-28a,
– Umocnienie skarp i stożków MS-28a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Hydroizolacja UN (śrutowanie) MS-28,
– Beton dylatacji MS-28 7 m3,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe MS-28 12 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe PZD-30 12 m3,
– Montaż balustrad PZD-30a,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-30a,
– Montaż balustrad PZD-32a,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-32a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Beton ustroju nośnego – demontaż deskowania WD-33,
Roboty branżowe :
– Usunięcie kołków faszynowych RL-03,
– Usunięcie faszynady, geowłókniny, kamienia RL-03,
– Obniżenie terenu pod kamień RL-03,
– Roboty faszynowe RL-03, RL-02,
– Zasypka żwirowa w płotkach na geowłókninie prawa strona RL-03, – Usuwanie namułu RN-02,
– Zasypka rowu RN-02,
– Plantowanie, wywóz urobku RL-03,
– Wykop, formowanie skarp RN-02,
– Zasypka biomaty z nasionami traw – poprawa po ulewnych deszczach RL-03,
– Wykonanie palisady RN-02,
– Zasypka kamieniem RN-02,
– Budowa przepsutów skrzynkowych PZM 390 oraz PZM 391B, – kanał 400mm- D-5.6- D-5.7 – dokończenie km 32+391- 32+355 18 mb,
– studnia 1000mm- DM-4 , DM-10, D-5.7 km 29+735, 29+ 740, 32+355 3 kpl,
– odciniek 200mm- DM-4 – WM-4 km 29+735 2 mb,
– odcinke 200mm- DM-10 – WM-9 km 29+740 2 mb,
– KPED 01.20 km 29+000 – 31+000 12 kpl,
– regulacja wpustów, montaż krat km 30+200-31+000 11 kpl,
– Wp 0+232,05 km 0+232,05 1 kpl,
– odcinek – Wp 0+232,05 – W67 km 0+232,05 11 mb,
– kanał 315mm- D-5.7- D5.8 km 32+355 – 32+319 36 mb,
– studnia 1000mm- D-5.8 km 32+319 1 kpl,
– studnia 1000mm- D-5.13, D5Z (1200mm) km 32+247 2 kpl,
– Wp 32+247,00L Wp 0+232,05 km 32+247 , 0+232,05 2 kpl,
– odcinek – D5.13 – Wp 32+247,00L km 32+247 14 mb,
– odcinek – Wp 0+232,05 – W67 km 0+232,05 11 mb,
– KPED 01.20 km 29+000 – 31+000 5 kpl,
– regulacja wpustów, montaż krat km 30+200-31+000 5 kpl,
– kanał 200mm ZR5 -D5Z km 30+800 12 mb,
– kanał 200mm D5Z Wyl5 km 30+800 4 mb,
– studnia D5Z (1200mm), D5.8 (1000mm) km 30+800 2 kpl,
– Wp 32+355,00P km 32+355 1 kpl,
– odcinek Wp 32+355,00P – D5.7 km 32+355 3 mb,
– kanał 200mm ZR5 -D5Z km 30+800 12 mb,
– kanał 200mm D5Z Wyl5 km 30+800 4 mb,
– odcinek- 300mm- D5.8 – D5.7 km 32+355- 32+319 54 mb,
– D5.8 (1000mm) km 32+355 2 kpl,
– Wp 32+319,00P km 32+319 1 kpl,
– odcinek Wp 32+319,00P – D5.8 km 32+319 3 mb,
– Wp 28+352,85P, Wp 28+382,96P,Wp 28+385,86PD km 28+352 – 28+385 3 kpl,
– Wp 28+352,85P- W 46 km 28+352,85 3 mb,
– Wp 28+382,96P – W47 km 28+382 3 mb,
– Wp 28+385,86PD – WDr -12 km 28+385 16 mb,

10.08.2020-16.08.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim, – Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • DK19_2 km 4+100-4+500 2 800 m2,
 • DK19_2 km 2+230-3+015 3 925 m2,

– Nasyp:

 • km 26+630-26+650 250 m3,
 • km 26+800-26+830 500 m3,
 • km 27+375-27+397 700 m3,
 • km 27+375-27+401 664 m3,
 • km 30+875-30+925,
 • km 32+680-32+860,
 • DK19_2 km 4+100-4+500 500 m3,
 • L09L 1 435 m3,
 • L10P 26 m3,
 • L09P 1 911 m3,

– Warstwa mrozoochronna:

 • L09L km 0+600-0+750 1 350 m2,

– Podbudowa:

 • km 27+065-27+356 3 600 m2,
 • km 27+500-28+100 6 900 m2,
 • km 28+450-28+470 480 m2,
 • km 28+500-31+000 13 500 m2,
 • km 30+100-30+875 293 m2,
 • DK19_2 km 2+230-3+015 2 980 m3,

– Warstwa wiążąca AC 16W:

 • zjazdy publiczne DK19_1 oraz DK19_2,

– Humusowanie skarp:

 • km 28+100 – 28+300 1 300 m2,
 • DK19_2 km 0+380 – 0+900 2 370 m2,
 • DK19_2 km 0+900 – 1+200 500 m2,
 • DK19_1 km 1+370 – 1+550 2 450 m2,
 • DK19_2 km 2+590 – 2+660 650 m2,
 • DK19_2 km 2+660 – 2+900 1 010 m2,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • km 27+480 – 27+730 250 m2,
 • ZR3 250 m2,
 • DW Pikule km 0+046 150 m2,
 • DK19_2 km 1+400 – 1+800 800 m2,
 • DK19_2 km 3+800 – 4+500 3 500 m2,

– Wykonanie poboczy:

 • km 27+300-27+500 575 m2,
 • DK19_2 km 2+600-4+565 2 850 m2,
 • DK19_1 km 1+178-1+192 300 m2,
 • DK19_2 km 0+800-1+100 400 m2,

– Ułożenie ścieków trójkątnych:

 • obiekt WS-27 70 mb,
 • Obiekt PZDd-30 440 mb,

– Oznakowanie poziome:

 • DK19_1 i DK19_2,

– Montaż barier ochronnych:

 • DK19_1 i DK19_2 700 mb,

– Szlifowanie głowic pod hydrofobizację:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDsz-32a 44 szt,

– Szlifowanie głowic pod hydrofobizację:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDsz-30a 44 szt,

– Szlifowanie głowic pod hydrofobizację:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-26a 40 szt,

– Montaż słupów:

 • obiekt PZDd-25 25 szt,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Zbrojenie płyty przejściowej PZD-25 6 600 kg,
– Beton płyty przejściowej (deskowanie) PZD-25,
– Zasypka – stożki PZD-25,
– Zbrojenie fundamentów skrzydeł PZD-25a 1 736 kg,
– Beton fundamentów skrzydeł (deskowanie) PZD-25a,
– Izolacja cienka fundamentów PZD-25a 220 m2,
– Beton fundamentów skrzydeł PZD-25a 48 m3,
– Zasypka fundamentów PZD-25a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-26a,
– Montaż barier PZD-26a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Zasypka za przyczółkiem WS-27 300 m3,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe WS-27 19 m3,
– Zbrojenie płyt przejściowych WS-27 1 500 kg,
– Montaż barier MS-28a,
– Schody skarpowe – przy podporze P1 i P2 MS-28a,
– Umocnienie skarp i stożków MS-28a,
– Montaż dylatacji MS-28,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Hydroizolacja UN (śrutowanie) MS-28,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Montaż barier PZD-30a,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-30a,
– Montaż barier PZD-32a,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-32a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Hydroizolacja UN (śrutowanie) WD-33,
– Beton ustroju nośnego – demontaż deskowania WD-33,

Roboty branżowe :

– separator SEP.1 km 28+430 1 kpl,
– osadnik OS-1 km 28+430 1 kpl,
– studnia DZR-1w – 2000mm km 28+430 1 kpl,
– kanał 1000mm DZR-1w- WZa-1 km 28+430 22 mb,
– demontaż systemu odwadniającego ZR-1 1 kpl,
– montaż igłofiltrów przy zbiorniku nr.4 km 29+600 1 kpl,
– studnie 1000mm- DM-3, DM-9, DM-8 km 27+450, 27+475, 27+495 3 kpl,
– kanał 200mm- DM-3- WM-3 km 27+450 3 mb,
– kanał 200mm- DM-3- w kierunku WS 27 (brak oznaczenia) km 27+450 5 mb,
– kanał 200mm- DM-9- DM-8 km 27+450 -27+475 13 mb,
– kanał 200mm- DM-9- w kierunku obiektu mostowego (brak oznaczenia) km 27+475 5 mb,
– kanał 200mm- DM-8- WM-8 km 27+495 3 mb,
– dokończenie montażu igłofiltrów przy zbiorniku nr.4 km 29+600 1 kpl,
– pompowanie igłofiltrami przy zbiorniku nr.4 km 29+600 1 kpl,
– wykonanie wlotu i wylotu do ZBR 1 km 27+000 2 szt,
– wykonanie przykanalików od studni D.6.1,D6.2,D6.3,D6.4 do wpustów km 32+500- 32+800 20 mb,
– wykonanie wpustów km 32+500- 32+800 6 kpl,
– pompowanie igłofiltrami przy zbiorniku nr.4 km 29+600 1 kpl,
– kanał 300mm- ZR1- Wyl -1 km 1+400 (26+550) 18 mb,
– montaż separatora SEP 4 km 29+600 1 kpl,
– studnia D-1z – 1200mm km 1+400 1 kpl,
– Wp 32+744,22L, Wp 32+784,58L, Wp 32+784,51P km 32+744-32+784 3 kpl,
– odcinek Wp 32+744,22L – W-34 km 32+744,22 4 mb,
– odcinek Wp 32+784,58L – W-35 km 32+784,58 4 mb,
– odcinek Wp 32+784,51P – D6.4 km 32+784,51 3 mb,
– KPED 2-16- 300 km 29+000 – 32+000 2 szt,
– kanał 800mm – DZR -4w – wylot Wza-4 km 29+600 38 mb,
– studnia wpadowa DZR-4w – 1500mm, DZR-4.1-1500mm, D4z- 1200mm km 29+600 3 kpl,
– Wp 32+824,35L, Wp 32+824,49P km 32+824 – 32+862 3 kpl,
– odcinek Wp 32+824,35L – W-36 km 32+824 4 mb,
– odcinek Wp 32+824,49P- D6.5 km 32+824 2 mb,
– odcinek 200 – ZR-4 – Wyl 4 km 29+670 19 mb,
– KPED 01-20 km 29+300 – 31+100 12 kpl,
– przewozy materiałów na terenie budowy km 29+000- 32+000 1 kpl,
– montażu igłofiltrów przy zbiorniku nr.5 km 30+750 1 kpl,
– wykonywanie obruków przeputów,
– KT km 32+400 – 32+600,
– budowa przepustu skrzynkowego PZM 391 B.

03.08.2020-09.08.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Wykop:

 • L09L 1 542 m3,

– Wykop (rów):

 • DK19_1 km 1+480-1+650 100 m3,

– Nasyp:

 • km 26+630- 26+700 1 225 m3,
 • km 26+730 – 26+800 1 400 m3,
 • km 26+900 – 26+970 189 m3,
 • km 27+375 – 27+401 664 m3,
 • km 30+700 – 30+850,
 • Łącznice 2 067 m3,

– Warstwa mrozoochronna:

 • L09L km 0+500-0+610 1 210 m2,
 • L09L km 0+030-0+140 1 210 m2,
 • L10L km 0+030-0+140 770 m2,

-Podbudowa:

 • km 26+100 – 26+300 2 300 m2,
 • km 27+000 – 27+200 4 700 m2,
 • km 27+300 – 27+500 2 300 m2,
 • km 29+760 – 30+200 10 560 m2,
 • L09L km 0+500-0+620 1 440 m2,

– Wykonanie zjazdów:

 • ZR5 i ZR6 181 m2,

– Skarpowanie:

 • DK19_1 km 0+700 – 1+200 str. P,
 • DK19_2 km 2+600 – 2+710 440 m2,
 • DK19_2 km 2+710 – 2+860 500 m2,
 • DK19_2 km 2+860 – 3+000 400 m2,
 • DK19_2 km 3+650 – 4+550 str. P 1 900 m2,
 • DK19_2 km 4+104 – 4+386,
 • DJP 27 km 0+650-0+800 150 m2,
 • DJP 27 km 0+800-0+900 300 m2,
 • DJP 27 km 0+900-1+200 350 m2,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_2 km 2+000 – 2+400 1 200 m2,
 • DK19_2 km 2+400 – 2+530 1 040 m2,
 • DK19_2 km 2+530 – 2+730 str. L 1 000 m2,
 • DK19_2 km 3+800 – 4+500 str. L 2 200 m2,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • DK19_2 km 1+100 – 1+300 2 400 m2,
 • DK19 2 km 1+400 – 2+000 2 400 m2,
 • DK19_2 km 2+000 – 2+700 8 400 m2,

– Wykonanie poboczy:

 • DK19_1 km 1+470-1+650 1 587 m2,
 • DK19_2 km 0+700-1+220 str. P 600 m2,
 • DK19_2 km 0+450-0+700 str. L 170 m2,
 • DK19_2 km 0+360-0+450 180 m2,
 • DK19_2 km 2+600-2+780 1 460 m2,
 • DK19_2 km 2+720-3+7000 3 840 m2,
 • DK19_2 km 3+700-3+870 255 m2,
 • DK19_2 km 3+700-4+500 800 m2

– Ułożenie ścieków trójkątnych:

 • obiekt WS-27 95 mb,

– Ścieki skarpowe:

 • obiekt PZDd-32a 3 szt,

– Oznakowanie pionowe:

 • DK19_1 i DK19_2,

– Montaż słupów na obiekcie:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-30a 26 szt,

– Montaż słupów na obiekcie:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-28a 17 szt,

– Montaż balustrad:

 • DK19_2 30 mb,

– Betonowanie głowic pali od nr 1 do 11 strona prawa i lewa:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-30 22 szt,

– Palowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych strona prawa od pala 1 do 11:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-30 11 szt,

– Palowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych pale od 8 do 11 strona prawa i lewa; pale od 25 do 27 strona prawa i lewa , pal nr 28 strona prawa:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDz-25 15 szt,

– Montaż słupów na obiekcie:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-28a 13 szt,

– Montaż belek podwalinowych od słupa nr 1 do 12 oraz od 24 do 35 strona prawa i lewa:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDsz-32a 42 szt,

– Montaż słupów pod konstrukcję stalową ekranów przeciwolśnieniowych, szalowanie głowic:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-30 44 szt,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton podkładowy pod płytę przejściową PZD-25 7 m3,
– Zbrojenie fundamentów PZD-25a 14 286 kg,
– Zbrojenie fundamentów skrzydeł PZD-25a 4 908 kg,
– Beton fundamentów korpusów PZD-25a 101 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Schody skarpowe – przy podporze P1 i P2 PZD-26a 18 m,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-26a,
– Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego – przeciwspadki PZD-26a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Zasypka za przyczółkiem WS-27 470 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28a,
– Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego – przeciwspadki MS-28a,
– Schody skarpowe – przy podporze P1 i P2 MS-28a 7 m,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Deskowanie płyt przejściowych PZD-30,
– Zbrojenie płyt przejściowych PZD-30 6 480 kg,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a
– Umocnienie skarp i stożków PZD-30a,
– Schody skarpowe – przy podporze P1 i P2 PZD-30a 9 m,
– Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego – przeciwspadki PZD-30a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-32a,
– Schody skarpowe – przy podporze P1 i P2 PZD-32a 9 m,
– Zasypka za przyczółkiem – stożki PZD-32a,
– Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego – przeciwspadki PZD-32a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Beton ustroju nośnego – demontaż deskowania WD-33,
– Beton ustroju nośnego – betonowanie stref zakotwień WD-33 3 m3,
– Beton ustroju nośnego – betonowanie stref zakotwień deskowanie WD-33,

Roboty branżowe :

– D2.2-D2.1 DN400 km 28+532-28+548 16 mb,
– D2.1 km 28+548 1 kpl,
– D2.1-WK5 DN400 km 28+548 15 mb,
– WP28+532,16P-D2.2 DN200 km 28+532,16 12 mb,
– WP28+501,16P-D2.3 DN200 km 28+501,16 12 mb,
– SEP-3 km 28+280 1 kpl,
– DZR-3W km 28+280 1 kpl,
– DZR-3.1 km 28+280 1 kpl,
– D6.2-D6.3 DN300 km 32+702-32+745 43 mb,
– D6.3 DN1000 km 32+745 1 kpl,
– likwidacja systemu odwadniającego przy ZR3,
– DN800 DZR-3W-SEP-3 km 28+750 13,6 mb,
– DN800 SEP-3-DZR-3.1 km 28+750 10 mb,
– DN800 DZR-3.1-WZa.3 km 28+750 11 mb,
– D6.4 dn1000 km 32+785 1 mb,
– dn 300 D6.3-D6.4.4 km 32+745-32+785 40 mb,
– WP30+950,92L-W21 km 30+740,84 4 mb,
– WP30+987,93L-W22 km 30+987,93 3 mb,
– WP31+025,07L-W23 km 31+025,07 2 mb,
– instalowanie systemu odwadniającego przy zbiorniku ZR1,
– WP30+914,05L-W20 km 30+914,05 4 mb,
– DN-1 km 25+395 1 kpl,
– DN-6 km 25+395 1kpl,
– DN-1-WN-1 DN200 km 25+395 3 mb,
– DN-6-WN-6 DN200 km 25+395 3 mb,
– WYL-3-D-3a.1 DN200 km 28+450 6 mb,
– D3A.1 DN1000 km 28+450 1 kpl,
– wzmacnianie instalacji odwadniania przy ZB 1,
– montaż wylotów KPED na skarpie 2 kpl,
– D3.a.1-D-3z DN200 km 28+420 24 mb,
– studnia D-3 -1200mm km 28+420 1 kpl,
– D6.4-D6.5 – 315mm km 32+785 – 32+825 20 mb,
– WP27+013,57PD-WDr-2 km 27+013,57 15 mb,
– D-3z – wylot ZR3 DN200 km 28+420 60 mb,
– Wp 27+013,57PD km 27+013,57 1 kpl,
– D 6.5 -1000mm km 32+825 1 kpl,
– montaż KPED 01.20 km 28+000- 29+000 5 kpl,
– Separator SEP.1 km 28+430 1 kpl,
– Osadnik OS-1 km 28+430 1 kpl,
– studnia DZR-1w – 2000mm km 28+430 1 kpl,
– kanał 1000mm DZR-1w- Wza-1 km 28+430 22 mb,
– osadzanie włazów na studniach mostowych km 28+000- 29+000 6 kpl,
– Separator SEP.1 km 28+430 1 kpl,
– Osadnik OS-1 km 28+430 1 kpl,
– studnia DZR-1w – 2000mm kpl 28+430 1 kpl,
– kanał 1000mm DZR-1w- Wza-1 km 28+430 22 mb,
– KT,
– Budowa przepustu skrzynkowego PZM 391 B,
– Wywóz materiału RL-01,
– Wykonanie płotka RL-01 32 mb,
– Układanie geowłókniny RL-01 32 mb,
– Roboty faszynowe RL-01 32 mb,
– Zasypka kamieniem RL-01 16 mb,
– Humusowanie RL-01 20 mb,
– Rozbiórka rowu RL-01 16 mb,
– Skarpowanie RL-01 32mb.

27.07.2020-02.08.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Wykop:

 • L09L 884 m3,
 • km 26+600 – 26+630 600m3,

– Ulepszone podłoże:

 • L10P km 0+020 – 0+140 840 m2,
 • L09L km 0+500 – 0+600 700 m2,

– Nasyp:

 • km 26+550 – 26+615 650 m3,
 • km 26+631 – 26+650 285 m3,
 • km 27+375 – 27+401 2 450 m3,
 • km 27+637 – 27+700 945 m3,
 • km 28+270 – 28+340 910 m3,
 • km 28+340 – 28+390 675 m3,
 • km 28+390 – 28+410 270 m3,
 • km 28+430 – 28+550,
 • km 32+600 – 32+875 668 m3,
 • DJP 27 km 1+900 – 2+050 950 m3,
 • Łącznice 2 094 m3,

-Podbudowa:

 • km 26+200 – 26+400 2 400 m2,
 • km 27+200 – 27+850 7 400 m2,
 • km 27+900 – 28+140 2 760 m2,
 • km 28+000 – 28+240 2 760 m2,
 • km 29+550 – 29+700 3 600 m2,
 • km 31+400 – 31+900,
 • DK19_2 km 1+380 – 1+510 1 170 m2,
 • DK19_2 km 1+260 – 1+350 900 m2,
 • DK19_2 km 0+200 – 0+350 2 100 m2,
 • DK19_2 km 3+700 – 3+850 1 350 m2,
 • ZR-2 1 200 m2,
 • DW Pikule 486 m2,

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • DK19_2 km 0+210 – 0+657 4 023 m2,
 • DK19_2 km 2+670 – 3+060 3 510 m2,
 • DK19_2 km 0+657 – 1+348 3 519 m2,
 • DK19_2 km 3+060 – 3+775 6 435 m2,

-Warstwa ścieralna AC 11 S

 • DK19_2 km 1+500 – 2+700 10 800 m2,
 • DK19_2 km 0+280 -1+500 10 980 m2,
 • DK19_2 km 2+700 – 3+775 9 675 m2,
 • DK19_1 km 0+650 – 1+791 10 269 m2,
 • DK19_2 km 3+755 – 4+603 6 822 m2,

– Skarpowanie:

 • km 29+362 – 29+430,
 • km 28+680-28+970 str. L,
 • km 28+620-28+760 str. P,
 • km 28+850-28+957 str. P,
 • km 29+061-29+190 str. L,
 • km 29+180-29+360 str. L,
 • km 28+570-28+640,
 • DK19_2 km 3+180 – 3+750 2 000 m2,
 • DK19_2 km 1+260 – 1+400,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_2 km 3+800 – 4+500 2 200 m2,
 • DK19_2 km 2+000 – 2+580 str. L 1 500 m2,
 • DK19_2 km 3+030 – 3+180 300 m2,
 • DK19_2 km 1+500 – 2+000 str. L 1 300 m2,
 • km 27+980-28+250 1 900 m2,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • DK19_2 km 0+600 – 0+700 1 200 m2,

– Ułożenie ścieków trójkątnych:

 • za obiektem WS-27 152 mb,
 • obiekt MS-28a 30 mb,
 • obiekt PZDd-32a 20 mb,

– Naprawa rozmyć:

 • km 25+500-25+700 100 m2,

– Wiercenie pod kotwy wklejanie na obiekcie od 12 do 22 strona prawa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-30a 88 szt,

– Wiercenie pod kotwy wklejanie oraz wklejanie kotew na obiekcie od 11 do 23 strona prawa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-26a 104 szt,

– Wklejanie kotew na obiekcie od 12 do 22 strona prawa i lewa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-30a 88 szt,

– Przygotowanie terenu pod palowanie obiekt PZDsz-30 pale 23 do 33 strona prawa i lewa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-30a 104 szt,

– Palowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych od pala nr 23 do pala nr 33 strona prawa i lewa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-30 22 szt,

– Stawianie słupów, szalowanie i betonowanie głowic pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych od pala nr 23 do pala nr 33 strona prawa i lewa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-30 22 szt,

– Palowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych pale od 01 do 11 strona lewa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-30 11 szt,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-25 300 m3,
– Wykopy pod fundamenty PZD-25a 570 m3,
– Beton podkładowy pod fundamenty PZD-25a 45 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Układanie ścieków przykrawężnikowych PZD-26a,
– Dreny odwodnienia płyty UN PZD-26a,
– Układanie krawężnika zanikającego PZD-26a,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych PZD-26a 45 m2,
– Rury odpływowe i zbiorcze PZD-26a 10 m,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Zasypka za przyczółkiem WS-27 290 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28a,
– Układanie ścieków przykrawężnikowych MS-28a,
– Dreny odwodnienia płyty UN MS-28a,
– Beton płyt przejściowych MS-28a,
– Układanie krawężnika zanikającego MS-28a,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych MS-28a 63 m2,
– Rury odpływowe i zbiorcze MS-28a 10 m,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Zasypka za przyczółkiem MS-28,
– Izolacja z papy termozgrzewalnej – wsporniki pod płyty przejściowe MS-28 37 m2,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe PZD-30 14 m3,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30,
– Izolacja z papy termozgrzewalnej – wsporniki pod płyty przejściowe PZD-30 19 m2,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Układanie ścieków przykrawężnikowych PZD-30a,
– Rury odpływowe i zbiorcze PZD-30a 10 m,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych PZD-30a 44,5 m2,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Układanie ścieków przykrawężnikowych PZD-32a,
– Dreny odwodnienia płyty UN PZD-32a,
– Układanie krawężnika zanikającego PZD-32a,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych PZD-32a 45 m2,
– Schody skarpowe – koryto pod schody skarpowe PZD-32a 18 m,
– Rury odpływowe i zbiorcze PZD-32a 10 m,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Sprężanie UN (wprowadzanie splotów) WD-33,

Roboty branżowe :

– Wp 27+205,80P, Wp 27+170,78P, Wp 27+135,83P, Wp 27+100,66P km 27+200 – 27+100 4 kpl,
– odcinek Wp 27+205,80P – WS 62 km 27+205,80 2 mb,
– odcinek Wp 27+170,78P – WS 61 km 27+170 2 mb,
– odcinek Wp 27+135,83P – W 45 km 27+135 4 mb,
– odcinek Wp 27+100,66P – WS 60 km 27+100 2 mb,
– roboty związane z odwodnieniem pod separator nr 2 :opuszczanie pompy głębinowej podłączanie przewodu tłocznego i agregatu prądotwórczego, pompowanie,
– naprawa koparki, wymiana olejów i filtrów,
– przewożenie materiałów potrzebnych do rozpoczęcia robót na systemie odwodnienia D6,
– regulacja pierścieni i ustawienie krat 9 kpl,
– odcinek D-2.5-D-2.4 km 28+470-28+455 15 mb,
– D-2.4 km 28+455 1 kpl,
– odcinek D-6.1-D-6.2 km 32+665-32+702 37 mb,
– przewożenie studni na obiekty mostowe nr 30 2 kpl,
– przewożenie wpustów 6 kpl,
– naprawa koła do koparki,
– pompowanie wody z 2 studni głębinowych dyżur nocny 2 osób,
– D2.4-D2.3 km 28+470-28+501 31 mb,
– D2.3 km 28+501 1 kpl,
– D2.3-D2.2 km 28+501-28+532 31 mb,
– D6.2 km 32+702 12 mb,
– SEP-2 km 27+140 1 kpl,
– DZR-2W km 27+140 1 kpl,
– WZo-2-DZR-2w km 27+140 17 mb,
– dyżur nocny przy pompowaniu wody z 2 studni głębinowych 2 osób,
– przewożenie osadników studni i rur,
– demontaż systemu odwadniającego,
– WP 28+470,16L – D2.4 DN 200 km 28+455 14 mb,
– WP 28+470,16P – D2.4 DN 200 km 28+455 12 mb,
– 28+501,16L-D2.3 DN200 km 28+501,16 14 mb,
– fi200 ZR2-WYL-2 km 27+230-27+247 17 mb,
– STUDNIA D-2z km 27+242 1 kpl,
– montaż system odwadniającego przy zbiorniku ZR3,
– przewożenie osadników studni ,wpustów, KPED i rur,
– KT km 27+300 – 27+700,
– Oświetlenie – węzeł Łążek km 32+200 – 32+500,
– Budowa przepustu skrzynkowego PZM 391 B.

20.07.2020-26.07.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim, – Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Wdrożenie czasowej organizacji ruchu na DK19- PCOR 21, PCOR 18, – Rozbiórka przepustu:

 • DK19_2 km 0+154

– Odhumusowanie:

 • DT str. L km 26+200 – 26+400 1 000 m2,

– Wykop (rów):

 • DK19_2 km 1+380 – 1+450 70 m3,

– Wymiana gruntu:

 • km 26+575 – 26+650 str. P 150 m3,

– Nasyp:

 • km 26+600 – 26+617 50 m3,
 • km 26+700 – 26+780 500 m3,
 • km 27+375 – 27+399 1 190 m3,
 • km 28+273 – 28+409 2 200 m3,
 • km 28+440 – 28+550,
 • km 29+550 – 29+740,
 • km 30+650 – 30+850,
 • km 32+800 – 32+875 909 m3,
 • DK19_2 km 4+450 – 4+550 450 m3,
 • DJP 27 km 1+850 – 2+300 1 600 m3,
 • Łącznice 2 479 m3,

-Podbudowa:

 • km 27+200 – 27+400 2 876 m2,
 • km 27+500 – 27+800 5 750 m2,
 • km 27+600 – 28+000 3 450 m2,
 • km 29+750 – 30+200 4 200 m2,
 • km 31+450 – 32+200 str. L 13 200 m2,
 • DK19_1 km 1+350 – 1+750 5 850 m2
 • DK19_2 km 2+650 – 2+680 270 m2,
 • DK19_2 km 3+750 – 3+800 450m2,
 • DK19_2 km 4+440 – 4+565 1 575 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • km 31+520 – 32+170 str. P 7 800 m2,
 • km 31+515 – 32+165 str. P 7 785 m2,
 • DK19_1 km 1+330 – 1+460 1 170m2,
 • DK19_1 km 1+478 – 1+775 2 700 m2,
 • DK19_2 km 1+290 – 1+346 414 m2,
 • DK19_2 km 1+370 – 1+498 947 m2,
 • DK19_2 km 2+560 – 2+653 688 m2,

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • km 28+580 – 29+520 str. L 1 009 m2,
 • km 31+500 – 32+200 str. L 1 427 m2,
 • km 31+530 – 32+170 str. P 7 680 m2,
 • DK19_1 km 1+477 – 1+755 2 002 m2,
 • DK19_2 km 0+446 – 1+346 6 480 m2,
 • DK19_2 km 3+780 – 4+565 7 200 m2,

– Skarpowanie:

 • km 28+660 – 28+800,
 • DJP 27 km 0+600 – 0+650 50 m3,
 • DK19_2 km 1+480 – 1+750,
 • DK19_2 km 1+745 – 2+025 120 m3,
 • DK19_2 km 2+028 – 2+500 180 m3,
 • DK19_2 km 2+500 – 2+630,
 • DK19_2 km 3+800 – 3+863 120 m3,
 • DK19_2 km 4+550 – 4+600 50m3,

– Humusowanie skarp:

 • km 26+050 – 26+120 750 m2,
 • km 26+250 – 26+290 440 m2,
 • km 27+700 – 27+931 1 400 m2,
 • DK19_1 km 0+600 – 1+320 4 550 m2,
 • DK19_1 km 1+320 – 1+400 500 m2,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • km 29+850 – 30+200 2 800 m2,
 • DK19_2 km 2+000 – 2+700 5 600 m2,
 • DK19_2 km 3+150 – 3+900 9 580 m2

– Ułożenie ścieków trójkątnych:

 • DK19_1 km 1+200 – 1+270 120 mb,
 • przed obiektem PZD-26a 85 mb,
 • przed obiektem MS-28a 245 mb,

– Uszczelnienie rowów geomembraną lub gliną:

 • DK19_1 km 0+640 – 0+800 270 mb,

– Stawianie słupów, szalowanie i betonowanie głowic pali od nr 1 do 10 strona prawa i lewa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-28a 20 szt,

– Wiercenie pod kotwy oraz wklejanie kotew na obiekcie od 13 do 24 strona lewa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-28a 48 dzt

– Stawianie słupów, szalowanie i betonowanie głowic pali od nr 28 do 38 strona prawa i lewa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt MS-28a 18 szt,

– Wiercenie pod kotwy oraz wklejanie kotew na obiekcie od 13 do 24 strona prawa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-32a 48 szt,

– Stawianie słupów, szalowanie i betonowanie głowic pali nr 11 strona prawa i lewa:

 • km 0+000 do 0+10 obiekt PZDsz-32a 2 szt,

– Stawianie słupów, szalowanie i betonowanie głowic pali od nr 1do 7 strona prawa i lewa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-25 14 szt,

– Wiercenie pod kotwy oraz wklejanie kotew na obiekcie od 12 do 22 strona prawa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-30a 44szt,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-25 170 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Układanie ścieków przykrawężnikowych PZD-26a,
– Dreny odwodnienia płyty UN PZD-26a,
– Układanie krawężnika zanikającego PZD-26a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Zasypka za przyczółkiem WS-27 480 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28a,
– Układanie ścieku przykrawężnikowego MS-28a,
– Dreny odwodnienia płyty UN MS-28a,
– Beton płyt przejściowych MS-28a 55 m3,
– Układanie krawężnika zanikającego MS-28a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Zasypka za przyczółkiem MS-28 190 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30 180 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Układanie ścieku przykrawężnikowego PZD-30a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Układanie ścieków przykrawężnikowych PZD-32a,
– Dreny odwodnienia płyty UN PZD-32a,
– Układanie krawężnika zanikającego PZD-32a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Sprężenie UN (wprowadzenie splotów) WD-33,

Roboty branżowe :

– KT km 24+600 – 25+100,
– SZR 3.1 km 24+600 – 25+100,
– Budowa przepustu skrzynkowego PZM-391B,
– Oświetlenie – PIKULE km 27+400,
– Pompowanie wody RL-03,
– Ułożenie geowłókniny RL-03,
– Płotek faszynowy RL-03,
– Zasypka kamieniem RL-03,
– Zasypka pod obiektem RL-03,
– Plantowanie, obsypka humusem RL-03,
– Wykonanie zjazdu do zbiornika ZB-7,
– odcinek Wp 27+276,00L – D1.2 km 27+276,00 12 mb,
– Wp 27+276,00L km 27+276 3 kpl,
– montaż krat i włazów km 27+000 – 31+000 14 kpl,
– odcinek Wp 27+276,00L – D1.2 km 27+276,00 12 mb,
– Wp 27+276,00L km 27+276 3 kpl,
– montaż krat i włazów km 27+000 – 31+000 14 kpl,
– Wykonanie zjazdu do zbiornika ZB-7
– studnia D-1.2 km 27+312 1 kpl,
– wpusty Wp 27+352,00P, Wp 27+312,03P km 27+000 – 31+000 2 kpl,
– kanał 300mm – D-1.3 – D-1.2 km 27+312 – 27+276 36 mb,
– odcinek Wp 27+352,00P – D1.4 km 27+352,00 14 mb,
– odcinek Wp 27+312,03P – D1.3 km 27+312,03 14 mb,
– kanał 300mm – D-1.2 – D-1.1 km 27+276 – 27+252 24 mb,
– Wp 27+276,00P km 27+276 1 kpl,
– odcinek Wp 27+276,00P – D1.2 km 27+276,00 14 mb,
– studnia D-1.1 km 27+252 1 kpl,
– odcinek 300mm D1.1- WK 1 km 27+252 19 mb,
– regulacja pierścieni i krat 4,
– Wp 27+240,81P, Wp 27+240,80L, Wp 27+205,81L, 27+170,78L, Wp 27+135,80L, Wp 27+100,88L km 27+240 – 27+100 6 kpl,
– odcinek Wp 27+240,81P – WS 63 km 27+240 2 mb,
– odcinek Wp 27+135,80L – W 10 km 27+135 5 mb,
– odcinek Wp 27+240,80L – WS 20 km 27+240 2 mb,
– odcinek Wp 27+205,81L – WS 19 km 27+205 2 mb,
– odcinek Wp 27+100,88L – W 9 km 27+100 4 mb,
– odcinek Wp 27+170,78L – WS 18 km 27+170 2 mb,
– regulacja pierścieni i ustawienie krat 3 kpl,

13.07.2020-19.07.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wdrożenie czasowej organizacji ruchu – PCOR 18,PCOR 21na DK 19,
– Frezowanie nawierzchni asfaltowej DK19_2 km 4+450-4+564 912 m2,
– Rozebranie podbudowy gr. 25 cm DK 19 km 0+240 900 m2,
– Rozbiórka DK19_2 km 4+450-4+564,
– Rozbiórka przepustu DK19_2 km 0+154,
– Odhumusowanie DJP 27 km 1+850-2+080 2 530 m2,
– Wykop rowu DJP 27 km 2+750-2+932 60 m3,
– Wymiana gruntu km 26+575-26+650 str.P 100 m3,
– Nasyp:

 • km 26+450-26+700 750 m3,
 • km 27+375-27+400 970 m3,
 • km 27+475-27+480 1 045 m3,
 • km 28+315-28+409 1 500 m3,
 • km 28+430-28+700 1 250 m3,
 • km 29+745-29+760 449 m3,
 • km 30+000-30+200,
 • km 30+700-31+000 1 027 m3,
 • km 30+850-31+100 350 m3,
 • km 32+800-32+875 728 m3,
 • DJP 27 km 1+850-2+080 1 310 m3,
 • Łącznica 2 881 m3,

– Warstwa odsączająca km 26+700-27+800 2 400 m3,
-Podbudowa:

 • km 27+493-27+735 7 395 m2,
 • km 27+800-27+900 str. L 4 452 m2,
 • km 28+100-28+200 1 200 m2,
 • km 28+550-29+550,
 • km 28+700-31+600,
 • km 30+000-30+200 4 200 m2,
 • km 31+000-31+200 2 400 m2,
 • km 31+500-32+180,
  DK19_2 km 1+270-1+340 700 m2,
  DK19_2 km 2+670-2+649 189 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • DK19_1 km 0+620-1+460 7 380 m2,
 • DK19_2 km 0+500-1+320 8 460 m2,
 • DK19_2 km 1+377-2+360 10 241 m2,
 • DK19_2 km 2+700-2+900 1 800 m2,
 • DK19_2 km 3+000-3+720 6 480 m2,
 • DK19_2 km 3+740-4+350 2 000 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • km 28+570-29+540 str. P 17 880 m2,
 • km 28+570-29+530 str. L 20 520 m2,
 • km 29+090-29+530 str. P 6 480 m2,
 • km 29+320-29+540 str. L 2 640 m2,

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • km 24+602-24+800 str. L 2 376 m2,
 • km 25+440-25+840 str. L 4 800 m2,
 • km 24+600-24+930 str. P 3 345 m2,
 • km 24+800-25+310 str. L 6 120 m2,
 • km 28+580-29+520 str. P 1 009 m2,

– Naprawa skarp i poboczy po opadach deszczu:

 • km 25+000-25+300,
 • km 25+400-25+700,
 • DK19_1 km 1+200-1+400,
 • km 28+100-28+200,
 • DK19_1 km 0+600-1+200,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • km 30+630-30+770,
 • km 30+586-30+672,

– Humusowanie skarp:

 • km 27+550-27+950 str. L 6 200 m2,
 • km 27+450-27+750 str. P 3 500 m2,
 • DK19_2 km 1+220-1+290 350 m2,

– Ułożenie scieków trójkątnych:

 • km 31+860-32+020 160 mb,
 • km 31+860-32+020 100 mb,
 • km 31+500-31+600 185 mb,
 • km 32+020-32+200 180 mb,

– Układanie kostki brukowej i obrzeży na poszerzeniu:

 • km 31+900 97 mb,

– Stawianie słupów, szalowanie i betonowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych:

 • km 0+000 do km 0+100 obiekt PZDsz-26a 27 szt,

– Betonowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolsnieniowych od nr 1 do 11 strona lewa i prawa:

 • km 0+000 do km 0+100 obiekt PZDd-26a 22 szt,

– Palowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych od nr 1 do 10 strona lewa oraz od nr 28 do 36:

 • km 0+000 do km 0+100 obiekt MS-28a 38 szt,

– Palowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych od nr 1 do 7 strona prawa oraz strona lewa:

 • km 0+000 do km 0+100 obiekt PZD-25 14 szt,

– Palowanie słupów pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych pal nr 11 strona prawa i lewa:

 • km 0+000 do km 0+100 obiekt PZDsz-32a 2 szt,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :

Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-25 40 m3,
– Zbrojenie płyty przejściowej PZD-25 2 500 kg,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Podwaliny pod krawężnik PZD-26a 1 m3,
– Korytko za płytą przejściową PZD-26a,
– Deskowanie płyt przejściowych PZD-26a,
– Beton płyt przejściowych PZD-26a 6 m3,
– Układanie krawężnika zanikającego PZD-26a,
– Asfalt twardolany PZD-26a,
– Odwodnienie płyty ustroju (dreny) PZD-26a,
– Montaż wpustów i sączków PZD-26a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Zasypka za przyczółkiem WS-27 940 m3,
– Izolacja cienka WS-27 180 m2,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28a,
– Zasypka za przyczółkiem MS-28a 80 m3,
– Hydroizolacja płyty przejściowej (papa termozgrzewalna) MS-28a,
– Deskowanie płyt przejściowych MS-28a,
– Hydroizolacja UN (papa termozgrzewalna) MS-28a,
– Beton płyt przejściowych MS-28a 6 m3,
– Izolacja cienka płyt przejściowych MS-28a,
– Odwodnienie ustroju nośnego (montaż rur) MS-28a,
– Asfalt twardolany MS-28a 19 t,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe MS-28a 6,5 m3,
– Układanie ścieku przykrawężnikowego MS-28a,
– Montaż wpustów i sączków MS-28a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Zasypka za przyczółkiem MS-28 188 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30 230 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Drenaż za płytą przejściową PZD-30a,
– Asfalt twardolany (roboty przygotowawcze) PZD-30a,
– Asfalt twardolany PZD-30a 16 t,
– Układanie ścieku przykrawężnikowego PZD-30a,
– Układanie krawężnika zanikającego PZD-30a,
– Montaż wpustów i sączków PZD-30a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Hydroizolacja płyty przejściowej (papa termozgrzewalna) PZD-32a,
– Beton płyt przejściowych PZD-32a 39 m3,
– Deskowanie płyt przejściowych PZD-32a,
– Korytko za płytą przejściową PZD-32a,
– Układanie krawężnika zanikającego PZD-32a,
– Podwaliny pod krawężnik PZD-32a 3 m3,
– Hydroizolacja UN (papa termozgrzewalna) PZD-32a,
– Asfalt twardolany PZD-32a,
– Układanie ścieku przykrawężnikowego PZD-32a,
– Montaż wpustów i sączków PZD-32a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Deskowanie UN WD-33,
– Beton UN WD-33 495 m3,

Roboty branżowe :

– Układanie geowłókniny RL-01 24 m2,
– Ułożenie kiszki faszynowej fi 15 RL-01 60 mb,
– Zasypanie kamieniem RL-02 6 mb,
– Wykonanie palisady w dnie RL-03 20 mb,
– Zasypka pod obiektem mostowym RL-03,
– Skarpowanie RL-01 16 mb,
– Wykonanie płotka RL-01 16 mb,
– Wykonanie palisady RL-03,
– Skarpowanie RL-01 16 mb,
– Transport materiałów RL-01,
– Pompowanie wody RL-03,
– Formowanie skarp, obsypka humusem RL-03,
– Ułożenie geotkaniny z nasionami traw RL-03,
– Obsypka geotkaniny humusem RL-03,
– Ułożenie biowłókniny RL-01 24 mb,
– Humusowanie RL-01 40 mb,
– Pompowanie wody RL-03,
– Umocnienie skarp- kołki, szpilki w oplocie faszyny RL-03,
– Wp 27+621,23L, Wp 27+658,20L, Wp 27+695,18L, Wp 27+732,15L, Wp 27+509,24P, Wp 27+547,17P, Wp 27+548,22P, Wp 27+621,19P, Wp 27+658,17P, Wp 27+695,15P, Wp 27+730,98P km 27+471-27+621 11 kpl,
– odcinek wpust 27+621,23L – WS 25 km 27+621 2 mb,
– odcinek wpust 27+658,20L – WS 26 km 27+658 2 mb,
– odcinek wpust 27+695,18L – WS 27 km 27+695 2 mb,
– odcinek wpust 27+732,15L – WS 28 km 27+732 2 mb,
– odcinek wpust 27+509,24P – WS 64 km 27+509 2 mb,
– odcinek wpust 27+547,17P – WS 65 km 27+547 2 mb,
– odcinek wpust 27+584,22P – WS 66 km 27+584 2 mb,
– odcinek wpust 27+621,19P – WS 67 km 27+621 2 mb,
– odcinek wpust 27+658,17P – WS 68 km 27+658 2 mb,
– odcinek wpust 27+695,15P – WS 69 km 27+695 2 mb,
– odcinek wpust 27+730,98P – WS 70 km 27+730 2 mb,
– Wp 28+050,48PD, Wp 28+166,53PD km 28+050 -28+166 2 kpl, – odcinek wpust 28+050,48PD – W 69 km 28+050 16 mb,
– odcinek wpust 28+166,53PD – WDr 11 km 28+166 16 mb,
– studnia DM-18, DM-19 km 0+480 2 kpl,
– odcinek studnia DM-18 – DM-19 km 0+480 11 mb,
– odcinek studnia DM-18 – WM 16 km 0+480 2 mb,
– przebudowa kanału i studni DM20,DM21 – błąd projektowy km 28+440 2 kpl,
– przemieszczenie studni, wpustów na nowe miejsca wbudowania km 29+000-31+300 20 kpl,
– regulacja pierścieni i osadzanie krat km 27+000 – 31+000 10 kpl, – studnia D-1.4 km 27+352 1 kpl,
– kanał 300mm – D-1.4 – D-1.3 km 27+352+27+312 40 mb,
– regulacja pierścieni i osadzanie krat D4,D5 km 27+000 – 31+000 12 kpl,
– Wbudowywanie przepustów rurowych DK19_2,
– Zjazd do zbiornika ZR-7,

06.07.2020-12.07.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego DK19
– Wdrożenie Czasowej Organizacji Ruchu na Bypass PZDd-25a DK19
– Rozbiórka podbudowy (DW Pikule)
– Odhumusowanie:

 • DT: 30+800 – 31+000
 • DT: 31+500 – 32+000

– Wykop (rów)- DK19_1: 0+600 – 0+700

– Nasyp:

 • 26+400 – 26+600
 • 26+631 – 26+700
 • 27+375 – 27+401
 • 27+475 – 27+480
 • 28+254 – 28+410
 • 30+850 – 31+100
 • DJP 27: 2+050 – 2+300
 • L09L

-Podbudowa:

 • 25+400 – 25+850
 • 27+500 – 27+945
 • 27+900 – 28+000
 • 28+140 – 28+240
 • 28+550 – 29+550
 • C5/6: 31+180 – 32+180
 • 31+450 – 32+200

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • 24+602 – 24+900 str. P
 • 24+602 – 24+930 str. L
 • 24+910 – 25+310 str. P
 • 24+940 – 25+310 str. L
 • 25+400 – 25+800 str. L
 • 25+405 – 25+795 str. P
 • DK19_1: 0+620 – 1+460
 • DK19_2: 3+740 – 4+350
 • Przejazd awaryjny: 24+602 – 24+672

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • 25+410 – 25+790

– Naprawa skarp i poboczy po opadach deszczu:

 • Dk19_2: 3+800 – 4+400

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • 30+700 – 31+070
 • 31+130 – 31+600
 • 31+680 – 31+908
 • 31+800 – 32+100
 • DJP 27: 1+000 – 1+100

– Humusowanie skarp:

 • 26+100 – 26+400 str. L
 • 26+140 – 26+400 str. P
 • 27+450 – 27+900

– Ułożenie scieków trójkątnych:

 • DK19_1: 1+270 – 1+350
 • str. P: 31+500 – 31+650

– Obróbka wpustów- Obiekt PZD25

– Stawianie słupów pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych od pala nr 23 do pala nr 33 strona lewa i prawa:

– Palowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych od pala nr 24 do pala nr 33 strona prawa i lewa- 0+000 do 0+100 obiekt PZDd-26a

– Stawianie słupów, szalowanie i betonowanie głowic pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieiowych- 0+000 do 0+100 obiekt PZDd-32a

– Palowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych od nr 1 do 10 strona prawa oraz strona lewa- 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-26a

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe

Roboty branżowe :

– kolektor 315mm odcinek D3.3 – D3.2
– Wp 31+445,00P
– odcinek wpust 31+445,00P – D 3.3
– kolektor 315mm odcinek D3.3 – D3.2 dokończenie
– montaż studni D 3.2
– kolektor 315mm odcinek D3.2 – D3.1
– montaż studni D 3.1
– Wp 31+410,00P, Wp 31+375,42P, Wp 29+556,73L
– odcinek wpust 31+410,00P – D 3.2
– odcinek wpust 31+375,42P – D 3.1
– odcinek wpust 29+556,73L – WS30
– Wp 27+471,08L, Wp 27+509,28L, Wp 27+547,10L, Wp 27+584,25L
– odcinek wpust 27+471,08L – WS 21
– odcinek wpust 27+509,28L – WS 22
– odcinek wpust 27+547,10L – WS 23
– odcinek wpust 27+584,25L – WS 24
– Wp 27+471,08L, Wp 27+509,28L, Wp 27+547,10L, Wp 27+584,25L
– odcinek wpust 27+471,08L – WS 21
– odcinek wpust 27+509,28L – WS 22
– odcinek wpust 27+547,10L – WS 23
– odcinek wpust 27+584,25L – WS 24

– rów RL02:

 • Wykop liniowy
 • Wykonanie płotka faszynowego
 • Ułożenie geowłókniny
 • Ułożenie kiszek faszynowych
 • Ułożenie biowłókniny
 • Humusowanie
 • Zasypka kamieniem
 • Obsiew mieszanką traw
 • Palisada fi 10
 • Trasnport materiałów

– Wykonanie zbiornika ZB1
– Wykonanie zjazdu od zbiornika ZB-5

– Obrukowanie przepustów rurowych
– Transport materiałów- RL01

Roboty mostowe :
– Obiekt PZD-25:

 • Beton podpór (roboty zabezpieczające)

– Obiekt PZD-26a:

 • Beton podpór (roboty zabezpieczające)
 • Zasypka za przyczółkiem
 • Zbrojenie płyt przejściowych
 • Beton płyt przejściowych (deskowanie)
 • Beton płyt przejściowych
 • Hydroizolacja UN (śrutowanie)
 • Podwalina pod krawężnik
 • Korytko za płytą przejściową
 • Hydroizolacja UN (papa termozgrzewalna)
 • Układanie krawężnika zanikającego

– Obiekt WS-27:

 • Beton podpór (roboty zabezpieczające)
 • Zasypka za przyczółkiem

– Obiekt MS-28:

 • Beton podpór (roboty zabezpieczające)
 • Beton płyty UN (deskowanie)
 • Zbrojenie płyty UN
 • Beton płyty UN
 • Deskowanie UN
 • Zasypka za przyczółkiem
 • Montaż wpustów i sączków

– Obiekt MS-28a:

 • Beton podpór (roboty zabezpieczające)
 • Zasypka za przyczółkiem
 • Beton podkładowy pod płyty przejściowe
 • Zbrojenie płyt przejściowych
 • Hydroizolacja UN (śrutowanie)
 • Beton płyt przejściowych
 • Podwalina pod krawężnik
 • Układanie krawężnika zanikającego
 • Beton płyt przejściowych (deskowanie)

Obiekt PZD-30a:

 • Beton podpór (roboty zabezpieczające)
 • Wykonywanie drenów za płytą przejściową
 • Wykonywanie podwaliny pod krawężniki
 • Montaż krawężnika zanikającego
 • Beton płyt przejściowych
 • Izolacja cienka płyty przejściowej
 • Zasypka za przyczółkiem
 • Hydroizolacja płyty przejściowej (papa termozgrzewalna)
 • Wykonywanie drenów nad płytą przejściową

Obiekt PZD-32a:

 • Beton podpór (roboty zabezpieczające)
 • Zasypka za przyczółkiem
 • Hydroizolacja UN (śrutowanie)
 • Beton podkładowy pod fundamenty
 • Zbrojenie płyt przejściowych

Obiekt WS-33:

 • Beton podpór (roboty zabezpieczające)
 • Zbrojenie UN
 • Deskowanie UN
 • Montaż wpustów i sączków

29.06.2020-05.07.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • km 25+380-25+450 250 m2,

– Wykop rowu:

 • km 28+300-28+380 100 m3,

– Wykop:

 • DT km 29+100-29+200 414 m3,

– Nasyp:

 • km 25+380-25+450 662 m3,
 • km 26+400-26+500 700 m3,
 • km 27+110-27+160 600 m3,
 • GWN: km 27+300-27+375 550 m3,
 • km 27+375-27+401 150 m3,
 • km 28+230-28+280 600 m3,
 • km 28+315-28+409 100 m3,
 • km 29+600-29+700,
 • km 30+100-30+200 800 m3,
 • km 30+700-30+840 1 320 m3,
 • GWN: km 31+000-31+200 1 200 m3,
 • Zjazdy: DJP 27 km 0+350-0+350 20 m3,
 • DK19_1 km 0+244-0+280 66 m3,
 • DK19_1 km 1+650-1+700 550 m3,
 • DJP 27 km 2+250-2+300 70 m3,
 • DJP 27 km 0+835-1+520 200 m3,
 • L09L km 0+400-0+550 1 525 m3,

-Podbudowa:

 • km 25+400-25+600 2 300 m2,
 • km 26+200-26+550 7 542 m2,
 • km 28+550-29+100 11 000 m2,
 • km 29+745-30+015 9 450 m2,
 • C5/6: km 31+500-31+700 4 056 m2,
 • DK19_1 km 0+600-1+300 5 600 m2,
 • DK19_2 km 0+244-0+280 585 m2,
 • DK19_2 km 1+500-1+800,
 • DK19_2 km 1+800-2+650 5 100 m2,
 • DK19_2 km 2+800-3+700,
 • DK19_2 km 3+800-4+400,
 • Bypass: PZDd-25a 1 170 m2,
 • Bypass: km 31+500-31+600 150 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • DK19_1 km 0+620-1+460 7 380 m2,
 • DK19_2 km 0+500-1+320 8 460 m2,
 • DK19_2 km 1+377-2+360 10 241 m2,
 • DK19_2 km 2+700-2+900 1 800 m2,
 • DK19_2 km 3+000-3+720 6 480 m2,
 • DK19_2 km 3+740-4+350 2 000 m2,

– Uzupełnienie rozmyć skarp powstałych po ulewnych deszczach:

 • km 29+750-30+000,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • km 27+100-27+375 150 m3,
 • km 29+584-29+950,
 • km 30+870-30+933,
 • km 31+490-31+650,
 • km 32+000-32+160,

– Osuszanie terenu po opadach deszczu:

 • km 29+200,

– Wykonanie materaca:

 • km 28+450 414 m3,

– Humusowanie skarp:

 • km 31+500-31+780 str.P 1 700 m2,
 • km 29+750-30+050 1 500 m2,

– Ułożenie scieków trójkątnych:

 • przed PZD-25 160 mb,
 • DK19_1 km 1+740-1+800 60 mb,

– Wykonanie podbudowy w zatoce:

 • DK19_2 km 0+450-0+530 120 m2,

– Stawianie słupów pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych od pala nr 23 do pala nr 33 strona lewa i prawa:

 • km 0+000 do km 0+100 obiekt PZDsz-30a 15 szt,

– Betonowanie głowic pali od nr 23 do 34 strona lewa:

 • km 0+000 do km 0+100 obiekt PZDsz-30a 24 szt,

– Betonowanie pali fundamentowych od nr 28 do 35 strona lewa oraz od nr 29 do 35 strona prawa:

 • km 0+000 do km 0+100 obiekt PZDd-25 15 szt,

– Stawianie słupów pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych od pala nr 28 do pala nr 35 strona lewa oraz od nr 29 do 35 strona prawa oraz szalowanie głowic :

 • km 0+000 do km 0+100 obiekt PZDd-25 15 szt,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :

– Zasypka za przyczółkiem PZD-25 50 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-26a 280 m3,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-26a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28a,
– Zasypka za przyczółkiem MS-28a 40 m3,
– Deskowanie płyty UN MS-28,
– Deskowanie poprzecznic MS-28,
– Zbrojenie płyty UN MS-28 13 000 kg,
– Montaż wpustów i sączków MS-28,
– Zbrojenie płyty przejściowej PZD-30a 3 000 kg,
– Beton płyty przejściowej (deskowanie) PZD-30a,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe PZD-30a 8 m3,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30a 200 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Wykonywanie drenów nad płytą przejściową PZD-30a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-32a 100 m3,
– Zbrojenie UN WD-33 17 000 kg,
– Beton UN (deskowanie) WD-33,
– Montaż wpustów i sączków WD-33,

Roboty branżowe :

– Odmulanie dna RL-02,
– Wykonanie płotka faszynowego RL-02 48 mb,
– Ułożenie geowłókniny RL-02 107 mb,
– Układanie kiszki faszynowej RL-02 26 mb,
– Zasypka dna kamieniem RL-02 13 mb,
– Transport materiałów RL-02,
– Skarpowanie RL-02 35 mb,
– Roboty faszynowe RL-02 45 mb,
– Ułożenie biowłókniny RL-02,
– Układanie geokraty i geowłókniny ZR1,
– Wbudowanie przepustu DK19_2 km 1+486 9 mb,
– Wykonanie umocnień wlotów i wylotów przepustów,
– wpusty Wp 32+007,13P, Wp 31+970,00P, Wp 31+935,00P km 31+865-32+007 3 kpl,
– odcinek Wp 32+007,13P – D 4.16 km 32+007 3 mb,
– odcinek Wp 31+970,00P – D 4.2 km 31+970 3 mb,
– odcinek Wp 31+935,00P – D 4.3 km 31+935 3 mb,
– kolektor 315 mm odcinek D 3.6-D 3.5 km 31+550-31+515 35 mb,
– montaż studni D 3.6, D 3.5 km 31+550, 31+515 2 kpl,
– odcinek Wp 31+550,00P – D 3.6 km 31+550 3 kpl,
– wpust Wp 31+550P km 31+550 1 kpl,
– montaż krat km 31+000-32+000 7 kpl,
– kolektor 315 mm odcinek D 3.5- D 3.4 km 31+515-31+480 35 mb,
– montaż studni D 3.4 km 31+480 1 kpl,
– wiercenie studni odwadniającej km 31+100-32+000 1 kpl,
– montaż krat km 31+000-32+000 7 kpl,
– kolektor 315 mm odcinek D 3.3 – D 3.2 km 31+445-31+410 35 mb,
– montaż studni D 3.2 km 31+410 1 kpl,
– Wp 31+445,00P 31+445 2 kpl,
– odcinek wpust 31+445,00P – D 3.3 km 31+445 3 mb.

22.06.2020-28.06.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • DK19_1 km 0+500-0+600 900 m2,
 • DK19_1 km 1+600-1+800 747 m2,

– Wykop rowu:

 • km 32+828-32+873 73 m3,
 • DK19_1 km 0+500-0+900 200 m3,
 • DK19_2 km 0+300-0+500 50 m3,
 • ZR4 i ZR5 115 m3,

– Wykop:

 • DT km 28+800-28+900 230 m3,

– Nasyp:

 • km 26+400-26+450 200 m3,
 • km 27+070-27+300 5 800 m3,
 • km 27+375-27+401 150 m3,
 • km 27+550-28+200 150 m3,
 • km 26+600-29+700,
 • km 28+230-28+280 1 500 m3,
 • km 30+900-31+150 3 881 m3,
 • km 32+850-32+875,
 • DK19_a km 0+000-0+025 30 m3,
 • DJP 27 km 2+050-2+300 120 m3,
 • Bypass PZDd-25 212 m3,
 • DT km 28+100-28+200 200m3,
 • L09L km 0+260-0+320,

-Podbudowa:

 • km 25+600-26+000 13 685 m2,
 • km 26+200-26+400 3 450 m2,
 • km 27+800-28+000 2 300 m2,
 • km 29+100-29+550 5 400 m2,
 • km 29+760-30+050 5 160 m2,
 • DK19_2 km 0+150-0+250 800 m2,
 • DK19_2 km 1+300-2+620 6 650 m2,
 • DK19_2 km 1+500-2+600,
 • DK19_2 km 2+770-3+750 8 820 m2,
 • DJL 22 km 1+450-1+750 2 100 m2,
 • DJL 22 km 1+750-2+050 2 100 m2,
 • Bypass PZDd-25 750 m2,
 • Zjazdy DK19_1 km 0+620-1+460 60 m2,
 • Zjazdy DK19_2 km 0+400-1+350 20 m2,
 • Zjazdy DJP 27 km 2+300-2+750 150 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • Warstwa 1: km 24+900-25+330 10 750 m2,

– Uzupełnienie rozmyć skarp powstałych po ulewnych deszczach:

 • km 25+500-25+800 str. L 510 m3,
 • DK19_2 km 1+420-2+600,
 • DK19_2 km 2+600-4+400,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • km 28+650-28+750,
 • km 29+600-29+670,
 • DK19_2 km 2+686-2+789,

– Wykonanie materaca:

 • MS-28 342 m3,

– Uszczelnienie rowów gliną:

 • km 28+728-28+800 72 mb,

– Profilowanie terenów płaskich:

 • okolice ZR5,

– Wykonanie bypassów:

 • DK19_1 km 0+600,
 • DK19_1 km 1+800,

– Ułożenie krawężnika:

 • DK19_2 – Zatoka 65 mb,

– Wbudowanie ścieków trójkątnych:

 • DK19_2 km 1+230-1+310 80 mb,
 • PZDd-25 km 25+450 10 mb,

– Wykonanie pali fundamentowych pod ekrany przeciwolśnieniowe od pala nr 1 do pala nr 10 strona prawa i lewa:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDsz-32a 20 szt,

– Wykonanie pali fundamentowych pod ekrany przeciwolśnieniowe od pala nr 1 do pala nr 11 strona prawa i lewa oraz od pala nr 23 do pala nr 33 strona prawa i lewa:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDsz-30a 44 szt,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :

– Zasypka za przyczółkiem PZD-25 230 m3,
– Montaż zbrojenia kap chodnikowych PZD-26a 700 kg,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-26a 180 m3,
– Montaż desek gzymsowych PZD-26a 7 m,
– Zbrojenie kap chodnikowych WS-27 800 kg,
– Beton gzymsów (deskowanie) WS-27,
– Beton kap chodnikowych WS-27 17 m3,
– Beton skrzydeł WS-27 14 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Zasypka za przyczółkiem MS-28a 150 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Deskowanie poprzecznicy MS-28,
– Zbrojenie poprzecznicy MS-28 500 kg,
– Zbrojenie płyty UN MS-28 2 600 kg,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30a 200 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-32a 100 m3,
– Zbrojenie UN WD-33 6 000 kg,
– Beton UN (deskowanie) WD-33,

Roboty branżowe :

– KT km 24+600-25+100,
– kanał 315 mm – D 4.9-D 4.10 km 31+813-31+760 36 mb,
– studnia D 4.10 km 31+760 1 kpl,
– kanał 315 mm – D 4.10-D 4.11 km 31+760-31+725 18 mb,
– kanał 315 mm – D 4.10-D 4.11 km 31+760-31+725 17 mb,
– studnia D 4.11, D 4.12 km 31+725, 31+690 1 kpl,
– kanał 315 mm – D 4.11-D 4.12 km 31+725-31+690 35 mb,
– kanał 315 mm – D 4.12-D 4.13 km 31+690-31+655 35 mb,
– studnia D 4.13, D 4.14 km 31+655, 31+620 2 kpl,
– kanał 315 mm – D 4.13-D 4.14 km 31+620-31+655 35 mb,
– wpusty Wp 31+690,00P, Wp 31+725,00P, Wp 31+655,00P km 31+690, 31+725 2 kpl,
– odcinek Wp 31+655,00P – D 4.13 km 31+655 3 mb,
– odcinek Wp 31+690,00P – D 4.12 km 31+690 3 mb,
– odcinek Wp 31+725,00P – D 4.11 km 31+725 3 mb,
– przerabianie studni D 4.13 w związku ze zmianą projektową km 31+655 1 kpl,
– kanał 315 mm – D 4.13-D 4.14 km 31+655-31+620 35 mb,
– studnia D 4.14, D 4.15 km 31+620, 31+585 1 kpl,
– wpusty Wp 31+655,00P, Wp 31+620,00P, Wp 31+585,00P km 31+655, 31+620 3 kpl,
– odcinek Wp 31+655,00P – D 4.13 km 31+655 3 mb,
– odcinek Wp 31+620,00P – D 4.14 km 31+620 3 mb,
– kanał 315 mm – D 4.14-D 4.15 km 31+620-31+585 35 mb,
– odcinek Wp 31+585,00P – D 4.15 km 31+585 3 mb,
– skarpowanie RL-02,
– transport materiałów RL-02,
– plantowanie RL-02,
– układanie geokraty i geowłókniny ZR-1,
– umocnienie wlotów przepustów S19,
– zbrojenie skrzydeł przepustu skrzynkowego PZM-390.

15.06.2020-21.06.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • km 28+550-28+700 450 m2,
 • DK19_1 km 0+600-0+700 900 m2,
 • DK19_1 km 1+650-1+710 300 m2,
 • Zjazd DK19 km 1+202 500 m2,
 • DT km 31+800-32+150 1 050 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 26+500-26+600 500 m3,

– Wykop rowu:

 • km 30+290-30+321 62 m3,
 • km 30+490-30+510 80 m3,
 • km 32+750-32+875 337 m3,

– Wykop:

 • DT km 28+550-28+700 225 m3,

– Nasyp:

 • km 27+070-27+375 4 000 m3,
 • km 27+475-27+800 800 m3,
 • km 28+140-28+270 1 000 m3,
 • km 28+365-28+411 1 700 m3,
 • km 28+470-28+550,
 • km 29+550-29+710 1 926 m3,
 • km 30+050-30+200 75 m3,
 • km 30+650-30+800 780 m3,
 • km 30+870-31+150 724 m3,
 • km 31+130-31+300,
 • DK19_1 km 1+480-1+590 520 m3,
 • DK19_2 km 0+818-1+212 100 m3,
 • DJP 27 km 2+050-2+300 300 m3,
 • DJL 22 km 1+450-1+700,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 27+270-27+375 3 260 m2,
 • km 27+660-27+760 str. P 2 300 m2,
 • km 27+475-27+480  800 m2,
 • km 28+140-28+230 2 700 m2,
 • km 28+500-29+700 2 400 m2,
 • DK19_1 km 1+480-1+650 1 950 m2,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • km 31+520-31+630,
 • L09L km 0+270-0+340,
 • DK19_2 km 1+400-1+550,
 • DK19_2 km 1+200-1+350 100 m3,

– Warstwa odsączająca:

 • km 27+800-27+930 750 m2,

– Warstwa mrozoochronna:

 • km 27+800-27+930 2 500 m2,

– Podbudowa:

 • km 24+900-25+100 1 725 m2,
 • km 25+000-25+200 1 437 m2,
 • km 25+700-26+200 2 220 m2,
 • km 26+200-26+500 4 887 m2,
 • km 27+930-28+060 2 170 m2,
 • km 28+550-28+700,
 • km 31+150-31+400 ,
 • km 31+300-31+800 6 000 m2,
 • km 31+700-31+900,
 • km 31+900-32+200 3 600 m2,
 • DK19_1 km 1+480-1+650 1 700 m2,

– Platforma do obiektu MS-28:

 • km 31+520-31+630 283 t,

– Umacnianie poboczy:

 • km 24+700-25+300 600 mb,

– Uzupełnienie rozmyć skarp powstałych po ulewnych deszczach:

 • km 25+300-26+000 str. L 400 m2,
 • km 24+602-25+300 str. L 600 m2,
 • km 25+400-25+600 400 m2,
 • km 25+700-25+900 1 720 m2,
 • DK19_2 km 3+700-4+400 300 m2,

– Osuszanie rozlewiska:

 • km 25+500 350 m2,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,
– Wbudowanie ścieków trójkątnych:

 • km 27+100-27+400 str. L 250 mb,
 • km 25+130-25+240 str. P 110 mb,
 • pod WS-27 70 mb,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-25,
– Beton kap chodnikowych PZD-25 12 m3,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-25 240 m3,
– Beton skrzydeł PZD-25 10 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-26a 370 m3,
– Hydroizolacja (papa zgrzewalna) PZD-26a,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-26a,
– Montaż desek gzymsowych PZD-26a 5 m,
– Montaż krawężników PZD-26a 21 m
– Montaż desek gzymsowych PZD-26a 36 m,
– Montaż kotew talerzowych PZD-26a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) WS-27,
– Beton gzymsów (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie kap chodnikowych WS-27,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Montaż belek prefabrykowanych MS-28,
– Beton gzymsów (deskowanie) MS-28a,
– Beton gzymsów MS-28a 9 m3,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-30,
– Beton kap chodnikowych PZD-30 11 m3,
– Beton podpór ( ściany boczne) PZD-30 8 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-30a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30a 240 m3,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-32a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Beton gzymsów (betonowanie) PZD-32a,
– Beton UN (deskowanie) WD-33,
– Zbrojenie UN WD-33 4 000 kg,

Roboty branżowe :

– odcinek KD 200mm DM-22 – DM-23 km 2+677 11 mb,
– odcinek KD 200mm DM-22 – WM-18 km 2+677 2 mb,
– montaż prefabrykatów KPED 4 szt.,
– regulacja pierścieni pod kraty żeliwne,
– wpusty Wp 0+175,02 Wp 0+210,03 km 31+880 2 kpl,
– odcinek 200mm Wp 0+175,02 – W 31 km 29+745 13 kpl,
– odcinek 200mm Wp 0+210,03 – W 30 km 0+210 14 mb,
– kanał 315 mm – D 4.5 – D 4.5.1 km 31+860 9 mb,
– studnia D 4.5.1, D 4.5.2 km 31+856-31+840 2 kpl,
– kanał 315 mm – D 4.5.1 – D 4.5.2 km 31+850 10 mb,
– kanał 315 mm – D 4.5.2 – D 4.5.3 km 31+840 12 mb,
– studnia D 4.5.3, D 4.6, D 4.9 km 31+835-31+796 3 kpl,
– kanał 315 mm – D 4.5.3 – D 4.6 km 31+830 4 mb,
– kanał 315 mm – D 4.6 – D 4.9 km 31+813 34 mb,
– odcinek wpust 31+830,00P – D 4.6 km 31+830 2 mb,
– wpust 31+830,00P km 31+830 2 mb,
– wbudowanie przepustu km 30+811 24 mb,
– zasypka przepustu km 30+811 24 mb,
– oświetlenie węzeł S19 km 32+200-32+700,
– SZR 3.2,
– KT km 32+100-32+800,
– KT km 24+600-25+100,
– skarpowanie RL-02,
– wykonanie nasypów pod obiektem RL-02 60 m3.

08.06.2020-14.06.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Rozbiórka podbudowy – droga pożarowa km 21+080,
– Odhumusowanie:

 • km 30+850-30+957 1 070 m2

– Wymiana gruntu:

 • km 26+500-26+550 700 m3,

– Wykop:

 • km 32+700-32+770 1 400 m3,
 • DT km 24+700-24+800 str. P 700 m3,

– Nasyp:

 • km 25+360-25+365 350 m3,
 • km 25+385-25+390 350 m3,
 • km 27+600-27+650 150 m3,
 • km 28+374-28+411 100 m3,
 • km 28+500-28+600,
 • km 29+570-29+700 1 559 m3,
 • km 29+750-29+800,
 • km 30+600-30+870,
 • km 30+870-31+000 620 m3,
 • km 32+780-32+875,
 • DK19_1 km 1+480-1+640 910 m3,
 • DK19_1 km 1+650-1+700,
 • DJP 27 km 2+050-2+300 1 500 m3,
 • DJP 27 km 2+400-2+460,
 • DJL 22 km 1+600-2+000,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 26+180-26+400 6 600 m2,
 • km 27+100-27+150 1 580 m2,
 • km 27+475-27+650 str. L  5 780 m2,
 • km 27+660-27+760 1 500 m2,
 • DK19_1 km 1+480-1+590 1 260 m2,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • DK19_2 km 2+000-2+850,

– Warstwa mrozoochronna:

 • km 27+800-27+930 3 900 m3,

– Podbudowa:

 • km 25+700-25+800 2 875 m2,
 • km 28+000-28+100 2 300 m2,
 • km 28+560-25+750 2 160 m2,
 • km 28+700-28+900 2 400 m2,

– Uszczelnianie rowów gliną:

 • DK19_2 km 1+300-1+350 200 m2,

– Wbudowanie ścieków trójkątnych:

 • Okolice obiektu PZDd-25 450 mb,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-25,
– Montaż zbrojenia kap chodnikowych PZD-25,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-26a,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-26a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) WS-27,
– Montaż desek gzymsowych WS-27,
– Beton gzymsów (deskowanie) WS-27,
– Montaż krawężników WS-27,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) MS-28,
– Beton gzymsów MS-28a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-30,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Montaż desek gzymsowych PZD-30a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30a,
– Beton kap chodnikowych PZD-30a,
– Montaż desek gzymsowych PZD-32a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Beton kap chodnikowych PZD-32a
– Zasypka za przyczółkiem PZD-32a,
– Beton UN ( deskowanie) WD-33,

Roboty branżowe :

– kolizja IT-1 km 25+800-26+700,
– SZR 3.4 km 32+000-32+400,
– odcinek KD 400mm – D 4.4-D 4.5 km 31+880-31+900 18 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp 1+536,52L – wylot WS 96 km 1+536,52 11 mb,
– Wp 1+536,52L km 1+536,52 1 kpl,
– wylot KPED 01.20 km 25440-25+600 1 kpl,
– rozładunek transportu – studnie betonowe 8 kpl,
– montaż prefabrykatów KPED PZD-25 7 szt.,
– odcinek KD 400mm D4.4-D4.5 dokończenie km 31+880-31+900 17 mb,
– studnie D4.5 km 31+880 3 kpl,
– odcinek Wp 0+110,32- W-33, Wp 0+140,75 – W-32, Wp 0+175,02 – W-31, Wp 0+210,03 – W-30, Wp 0+247,23 – W-29, Wp 0+280,10 – WS-38 łącznica L10L 76 mb,
– montaż wpustów Wp 0+110,32, Wp 0+140,75, Wp 0+175,02, Wp 0+210,03, Wp 0+247,23, Wp 0+280,10 łącznica L10L 6 kpl,
– Oświetlenie węzeł S19 km 32+200-32+700,

01.06.2020-07.06.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Rozbiórka podbudowy – droga pożarowa km 21+080,
– Odhumusowanie:

 • km 30+900-31+100 800 m2,
 • DK19_2 km 4+440-4+520 720 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 26+500-26+650 250 m3,

– Wykop:

 • km 28+729-28+910 1 203 m3,
 • DT km 24+700-24+800 300 m3,

– Wykop rowu:

 • 1+498-1+570 36 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 26+050-26+180 3 900 m2,
 • km 26+180-26+400 str. L 3 500 m2,
 • km 26+600-26+700 100 m2,
 • km 27+100-27+375 13 500 m2,
 • km 27+385-27+396 1 000 m2,
 • km 27+475-27+480  200 m2,
 • km 27+675-27+750 2 360 m2,
 • km 30+900-31+100,
 • DK19_1 km 1+480-1+600 3 140 m2,
 • DJP 27 km 2+050-2+300 2 750 m2,

– Nasyp:

 • km 25+360-25+390 750 m3,
 • km 26+100-26+180 300 m3,
 • km 26+350-26+400 1 700 m3,
 • km 26+780-26+803 400 m3,
 • km 27+300-27+379 990 m3,
 • km 27+475-27+480 1 300 m3,
 • km 27+675-27+750 150 m3,
 • km 28+550-28+450 1 180 m3,
 • km 29+200-29+500 7 200 m3,
 • km 29+600-30+050,
 • km 29+800-30+050 340 m3,
 • km 30+780-31+050 1 504 m3,
 • km 31+000-31+250,
 • km 32+000-32+200,
 • km 32+770-32+875,
 • DK19_1 km 1+480-1+693 1 000 m3,
 • DK19_2 km 0+150-0+250 111 m3,
 • DK19_2 km 1+340-1+350 70 m3,
 • DK19_2 km 1+380-1+550,
 • DK19_2 km 3+500-4+100 5 400 m3,
 • DJL 22 km 1+450-2+000 3 163 m3,
 • DJL 22 km 1+900-2+230,
 • DJP 27 km 2+050-2+250 100 m3,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • DK19_2 km 1+504-1+566,
 • DK19_2 km 1+380-1+500,

– Warstwa mrozoochronna:

 • km 25+500-25+600 2 200 m3,
 • km 28+080-28+140 1 500 m3

– Podbudowa:

 • km 24+500-25+500 11 825 m2,
 • km 25+400-25+500 1 150 m2,
 • km 25+800-26+000 2 200 m2,
 • km 28+550-28+670 5 940 m2,
 • km 28+800-29+300 7 965 m2,
 • km 28+900-29+580 13 660 m2,
 • km 29+260-29+590 7 900 m2,
 • DK19_2 km 0+262-0+390 50 m2,
 • DK19_2 km 1+380-1+580 360 m2,
 • DK19_2 km 3+800-3+900 900 m2,
 • DJP 27 km 2+300-2+500 550 m2,
 • DJP 27 km 2+700-2+931 400 m2,
 • DW_Pikule km 0+000-0+054 50 m2,

– Umacnianie poboczy:

 • km 25+300-25+500,

– Uprzątnięcie placu po robotach brukarskich:

 • DK19_2,

– Układanie kostki – chodnik:

 • DK19_2 200 m2,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-25,
– Montaż krawężników PZD-25,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-25,
– Montaż zbrojenia kap chodnikowych PZD-25,
– Montaż desek gzymsowych PZD-25,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Hydroizolacja UN (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-26a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-26a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) WS-27,
– Montaż desek gzymsowych WS-27,
– Beton gzymsów (deskowanie) WS-27,
– Montaż kotew kap chodnikowych WS-27,
– Montaż krawężników WS-27,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) MS-28,
– Zasypka za przyczółkiem MS-28a,
– Montaż desek gzymsowych MS-28a,
– Montaż krawężników MS-28a,
– Beton kap chodnikowych MS-28a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-30,
– Montaż kotew kap chodnikowych PZD-30,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30,
– Montaż krawężników PZD-30,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Montaż desek gzymsowych PZD-30a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30a,
– Montaż zbrojenia kap chodnikowych PZD-30a
– Montaż desek gzymsowych PZD-32a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Montaż zbrojenia kap chodnikowych PZD-32a
– Zasypka za przyczółkiem PZD-32a,
– Beton UN ( deskowanie) WD-33,

Roboty branżowe :

– Wp 29+889,14L Wp 29+925,09L Wp 29+925,31P km 29+889-29+925 3 kpl,
– odcinek 200mm – Wp 29+925,09L –wylot W15 km 29+925,09 4 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+889,14L –wylot W14 km 29+889,14 4 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+925,31P –wylot W50 km 29+925,31 4 mb,
– Wp 1+327,03P Wp 1+467,89P km 1+327-1+467 2 kpl,
– odcinek 200mm – Wp 1+327,03P –wylot W60 km 1+327 12 mb,
– odcinek 200mm – Wp 1+467,89P –wylot W61 km 1+467 11 mb,
– wylot KPED 01.20 4 kpl,
– studnia D4.3, D4.4 km 31+935-31+900 2 kpl,
– odcinek KD 400mm D4.3-D4.4 km 31+935-31+900 35 mb,
– odcinek KD 400mm D4.4-D4.5 km 31+895-31+900 6 mb,
– kolizja IT-1 km 25+800-26+700,
– SZR 3.4 km 32+000-32+400,
– Oświetlenie- węzeł Łążek Ordynacki km 31+800-32+200,
– Wbudowanie i zasypka przepustów rurowych 15 mb:

 • DK19_1 km 0+454,
 • DK19_1 km 0+608,
 • DK19_1 km 1+202,

25.05.2020-31.05.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • DK19_2 km 0+154-0+250 750 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 26+425-26+617 300 m3,

– Wykop:

 • DT km 28+800-28+900 60 m3,
 • DK19_2 km 3+680-3+736 252 m3,

– Wykop rowu:

 • km 27+475-27+480 200 m3,
 • km 29+838-29+870 24 m3,
 • km 31+159-31+200 20 m3,

– Nasyp:

 • km 26+200-26+800 3 400 m3,
 • km 27+100-27+396 6 710 m3,
 • km 27+475-27+700 4 900 m3,
 • km 29+650-30+100 2 327 m3,
 • km 29+450-29+650,
 • km 29+800-30+100 860 m3,
 • km 30+600-30+850,
 • km 30+000-31+100,
 • km 31+100-31+250 1 152 m3,
 • km 32+800-32+875 2 407 m3,
 • DK19_2 km 1+380-1+550,
 • DK19_1 km 1+483-1+643 4 190 m3,
 • DK19_2 km 1+380-1+520,
 • DK19_2 km 3+600-3+900 59 m3,
 • DK19_2 km 3+790-3+920 570 m3,
 • DK19_a km 0+000-0+019 30 m3,
 • DJL 22 km 2+000-2+300 534 m3

– Nasyp przeciążający:

 • km 32+600 564 t,

– Ulepszenie nasypów spoiwem hydraulicznym:

 • km 26+700-26+800 1 820 m2,
 • str. P km 26+700-26+900 1 820 m2,
 • km 27+100-27+375 14 490 m2,
 • str. P km 27+230-27+380 2 700 m2,
 • str. L km 27+230-27+380 4 140 m2,
 • km 27+475-27+675 7 500 m2,
 • km 29+800-30+000 2 400 m2,
 • DK19_1 km 1+480-1+590 5 280 m2,
 • DK19_1 km 1+572-1+643 1 140 m2,
 • DK19_2 km 1+380-1+530 1 350 m2,

– Humusowanie skarp:

 • km 25+500-25+800 730 m2,
 • DK19_1 km 1+300-1+400 550 m2,
 • DK19_2 km 0+300-0+600 540 m2,
 • DK19_2 km 0+700-0+900 537 m2,
 • DK19_2 km 1+400-1+500 72 m2,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • km 29+800-30+021,
 • km 32+550-32+675,
 • DK19_2 km 2+391-2+618,
 • DK19_2 km 2+540-2+628,
 • DK19_2 km 3+728-3+788,

– Warstwa mrozoochronna:

 • km 28+060-28+080 600 m2,

– Podbudowa C5/6:

 • km 24+602-24+900 3 576 m2,
 • km 25+175-25+290 473 m2,
 • km 28+685-28+930 2 695 m2,
 • DK19_2 km 1+600-2+600,

– Podbudowa C90/3:

 • str. P km 24+900-25+350 2 270 m2,
 • km 25+000-25+400 8 836 m2,
 • str. P km 25+300-25+350 300 m2,
 • km 28+680-28+950 2+970 m2,
 • DK19_2 km 0+300-0+390 400 m2,
 • DK19_2 km 1+700-2+650,

– Ułożenie krawężników na ławie betonowej:

 • DK19_2 km 0+400-0+500 200 mb

– Ustawianie obrzeży:

 • DK19_2 100 mb,

– Układanie kostki – chodnik:

 • DW Pikule 600 m2,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-25,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) PZD-25,
– Montaż desek gzymsowych PZD-25,
– Montaż kotew kap chodnikowych PZD-25,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) WS-27,
– Montaż desek gzymsowych WS-27,
– Beton gzymsów (deskowanie) WS-27,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) WS-27,
– Beton poprzecznicy (deskowanie) MS-28,
– Zbrojenie poprzecznicy MS-28,
– Beton poprzecznicy MS-28,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28a,
– Hydroizolacja UN (układanie papy) MS-28a,
– Montaż desek gzymsowych MS-28a,
– Montaż kotew kap chodnikowych MS-28a,
– Zasypka za przyczółkiem MS-28a,
– Montaż desek gzymsowych MS-28a,
– Montaż krawężników MS-28a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) PZD-30,

– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-30,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) PZD-30,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30,
– Hydroizolacja UN (papa zgrzewalna) PZD-30,
– Montaż kotew kap chodnikowych PZD-30,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Hydroizolacja UN (papa zgrzewalna) PZD-30a,
– Montaż kotew kap chodnikowych PZD-30a,
– Montaż desek gzymsowych PZD-30a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30a,
– Montaż krawężników PZD-30a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) PZD-32,
– Montaż desek gzymsowych PZD-32a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Hydroizolacja UN (papa zgrzewalna) PZD-32a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-32a,
– Montaż kotew kap chodnikowych PZD-32a,
– Montaż krawężników PZD-32a,
– Wzmocnienie podłoża pod UN WD-33,
– Beton korpusu WD-33,
– Zbrojenie korpusów WD-33,
– Beton korpusów (deskowanie) WD-33,

Roboty branżowe :
– odcinek KD 400mm – D 4.1-D 4.2 km 31+978 17 mb,
– studnia D 4.2 km 31+970 1 kpl,
– odcinek KD 400mm – D 4.2- D.4.3 km 31+945 30 mb,
– wpusty Wp 3+838,15P,Wp 29+745,07P km 29+745-29+745 2 kpl,
– odcinek 200mm – Wp 3+838,15P – wylot W65 km 3+838,15 14 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+745,07P – wylot WS75 km 29+745,07 2 mb,
– Wp 29+781,03P, Wp 29+745,04L, Wp 29+781,08L, Wp 29+817,14L km 29+781-29+781 4 kpl,

– odcinek 200mm – Wp 29+781,03P – wylot WS76 km 29+781,03 2 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+745,04L – wylot WS34 km 29+745,04 2 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+781,08L – wylot WS35 km 29+781,08 2 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+817,14L – wylot W12 km 29+817,14 5 mb,
– Wp 29+853,15L Wp 29+889,14L Wp 29+925,09L Wp 29+817,04P km 29+745-29+781 3 kpl,
– odcinek 200mm – Wp 29+925,09L –wylot W15 km 29+925,09 4 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+889,14L –wylot W14 km 29+889,14 4 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+853,15L –wylot W13 km 29+853,15 4 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+817,04P –wylot WS77 km 3+817,04 2 mb,
– Wp 29+889,14L Wp 29+925,09L Wp 29+925,31P km 29+889-29+925 3 kpl,
– odcinek 200mm – Wp 29+925,09L –wylot W15 km 29+925,09 4 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+889,17L –wylot W14 km 29+889,14 4 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+925,31P –wylot W50 km 29+925,31 4 mb,
– wylot KPED 01.20 4 kpl,
– wbudowanie przepustu rurowego km 29+648 25 mb,
– SZR 3.2 km 29+100-29+200,
– Oświetlenie – Pikule km 27+100-27+400,
– Oświetlenie – węzeł Łążek Ordynacki km 31+800,

 

18.05.2020-24.05.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • DT km 24+650-24+700 250 m2,
 • km 26+645-26+800 800 m2,

– Wykop:

 • DT str. P km 24+650-24+700 200 m3,
 • DJL 22 km 1+190-1+350 160 m3,
 • L09L km 0+550-0+700 870 m3,
 • L10L km 0+040-0+140 780 m3,

– Wykop rowu:

 • str. P km 29+735-29+900 247 m3,
 • str. P km 29+900-30+045 261 m3,
 • DK19_2 km 3+610-3+680 105 m3,

– Nasyp:

 • km 26+176-26+400 2 900 m3,
 • km 27+150-27+380 3 900 m3,
 • km 27+479-27+699 1 850 m3,
 • km 28+450-29+650 ,
 • km 29+730-29+900 1 040 m3,
 • km 30+000-30+500,
 • km 30+870-31+100 500 m3,
 • km 32+670-32+875 2 021 m3,
 • DK19_1 km 1+483-1+572,
 • DK19_2 km 1+370-1+520 704 m3,
 • DK19_2 km 3+600-3+850 1 100 m3,
 • DK19_2 km 3+790-3+870 330 m3,
 • L09L,

– Nasyp przeciążający:

 • km 32+550-32+675 5 402 t,

– Ulepszenie nasypów spoiwem hydraulicznym:

 • km 25+070-25+150 str. L 1 200 m2,
 • km 25+800-25+870 2 100 m2,
 • km 27+175-27+380 15 840 m2,
 • km 27+760-28+140 11 400 m2,
 • km 28+500-30+000,
 • DK19_1 km 1+483-1+554 1 700 m2,
 • DK19_2 km 3+800-3+900,
 • DJL 22 km 1+450-1+500,
 • DJP 27 km 2+300-2+500 1 300 m2,

– Humusowanie skarp:

 • km 25+500-25+800 730 m2,
 • DK19_1 km 1+300-1+400 550 m2,
 • DK19_2 km 0+300-0+600 540 m2,
 • DK19_2 km 0+700-0+900 537 m2,
 • DK19_2 km 1+400-1+500 72 m2,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • km 29+596-29+658,
 • km 29+646-29+540,
 • DK19_2 km 2+441-2+579,
 • DK19_2 km 3+610-3+728,

– Warstwa mrozoochronna:

 • L10L km 0+040-0+140 900 m2,

– Podbudowa C5/6:

 • km 24+900-25+150 str. P 7 500 m2,
 • km 25+150-25+365 2 800 m2,

– Podbudowa C90/3:

 • km 24+602-24+800 6 900 m2,
 • km 25+150-25+365 2 800 m2,
 • DK19_2 km 0+262-0+390 1 150 m2,
 • DK19_2 km 1+700-2+600,
 • DK19_2 km 2+500-2+700 1 800 m2,
 • DK19_2 km 2+700-3+500,
 • DJP 27 km 2+910-2+931 140 m2,
 • DJL 22 km 1+200-1+400 25 m2,
 • DW Pikule km 0+000-0+043 350 m2,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) PZD-25,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-26a,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-26a 2 854 kg,
– Beton skrzydeł PZD-26a 53 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Beton gzymsów (deskowanie) WS-27,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) WS-27,
– Beton poprzecznic (deskowanie) MS-28,
– Zbrojenie poprzecznic MS-28,
– Roboty przygotowawcze do montażu dylatacji MS-28a,
– Montaż dylatacji MS-28a,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) MS-28a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) PZD-30,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) PZD-30a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD -32,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) PZD-32,
– Zasypywanie wykopów PZD-32,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD -32a,
– Zasypywanie wykopów PZD-32a,
– Beton korpusów WD-33 66 m3,
– Zbrojenie korpusów WD-33 1 043 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) WD-33,

Roboty branżowe :
– Wp31+585,32L km 31+585 1 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp31+585,32L – wylot W 28 km 31+585 8 mb,
– studnia D-4.1 km 31+990 1 kpl,
– odcinek KD 400mm studnia D4.1– WK-6 km 31+990 40 mb,
– odcinek KD 300mm os studni D4.1– D4.16 km 32+000 36 mb,
– Wp2+632,24P km 2+632 2 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp2+632,24P – W62 km 2+632 15 mb,
– Wp2+692,64P km 2+692 1 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp2+692,64P – W63 km 2+692 15 mb,
– Wp3+729,92P km 3+729 1 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp3+729,92P – W64 km 3+729 15 mb,
– odcinek KD 300mm – D4.1-D4.16 dokończenie km 32+000 2 mb,
– studnia D4.16 km 32+007 1 kpl,
– SZR 3.2

11.05.2020-17.05.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • DT str. P km 26+700-26+800 500 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 26+450-26+660 100 m3,

– Wykop:

 • km 27+840-27+930 850 m3,
 • DT str. P km 26+700-26+800 250 m3,

– Wykop rowu:

 • str. L km 31+150-31+200 90 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 24+900-25+350 13 050 m2,
 • km 25+390-25+800 4 900 m2,
 • km 27+100-27+350 13 350 m2,
 • km 27+478-27+780 18 500 m2,
 • km 28+360-28+550 3 800 m2,
 • km 31+200-31+400 4 200 m2,
 • DK19_1 km 1+250-1+460 2 400 m2,
 • DK19_2 km 0+285-0+300 150 m2,
 • DK19_2 km 0+450-0+525 100 m2,
 • DK19_a km 0+000-0+076 600 m2,
 • DJP 27 km 2+050-2+250 1 900 m2,
 • DJP 27 km 2+300-2+500 800 m2,
 • DJP 27 km 2+910-2+932 150 m2,
 • DW_Pikule km 0+000-0+035 350 m2,

– Nasyp:

 • km 26+200-26+300 450 m3,
 • km 27+100-27+375 10 450 m3,
 • km 27+478-27+710 4 400 m3,
 • km 27+750-27+850 200 m3,
 • km 27+930-28+060 1 250 m3,
 • km 29+550-29+650,
 • km 29+800-30+200 2 343 m3,
 • km 30+700-30+900 1 071 m3,
 • km 30+900-31+100,
 • km 32+600-32+850 7 500 m3,
 • DK19_1 km 1+220-1+480 7 426 m3,
 • DK19_2 km 0+900-1+000 320 m3,
 • DK19_2 km 1+200-1+500 473 m3,
 • DK19_2 km 2+550-2+650 763 m3,
 • DK19_2 km 3+500-3+650,
 • DK19_2 km 3+700-3+780 990 m3,
 • DK19_2 km 3+790-3+887 764 m3,
 • DJP 27 km 1+250-1+460 1 300 m3,
 • DJP 27 km 2+300-2+472 700 m3,

– Humusowanie skarp:

 • km 25+240-25+600 1 423 m2,
 • DK19_2 km 0+800-1+100 10 719 m2,

– Humusowanie pasa dzielącego:

 • DK19_2 km 3+300-3+600 600 m2,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • DK19_2 km 2+040-2+100,
 • DK19_2 km 2+397-3+432,

– Warstwa mrozoochronna:

 • km 29+035-29+135,

– Podbudowa C5/6:

 • str. P km 24+900-25+100 2 400 m2,

– Podbudowa C90/3:

 • km 29+280-29+480 1 800 m2,
 • km 32+600-32+650 296 m2,
 • DK19_1 km 1+250-1+460 1 950 m2,
 • DK19_2 km 1+600-2+500 12 600 m2,
 • DK19_2 km 2+700-3+500 6 300 m2,
 • DJP 27 km 1+350-1+580 150 m2,
 • DJP 27 km 1+350-1+580 1 000 m2,
 • DJP 27 km 2+500-2+700 50 m2,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Izolacja cienka PZD-25 195 m2,
– Beton UN (deskowanie) PZD-26a,
– Beton UN PZD-26a 232 m3,
– Montaż wpustów i sączków PZD-26a,
– Izolacja cienka WS-27 225 m2,
– Beton podpór (prace wykończeniowe) WS-27,
– Beton ciosów podłożyskowych (deskowanie) MS-28,
– Montaż łożysk MS-28,
– Beton ciosów podłożyskowych MS-28 3 m3,
– Montaż wpustów i sączków MS–28a,
– Beton UN MS-28a 84 m3,
– Beton UN (deskowanie) MS-28a,
– Beton skrzydeł PZD-30 22 m3,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-30,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Zasypywanie wykopów PZD-30a 209 m3,
– Izolacja cienka PZD-30a 68 m2,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32,
– Izolacja cienka PZD-32 526 m2,
– Izolacja cienka PZD-32a 430 m2,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Zbrojenie korpusów WD-33 3 478 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) WD-33,

Roboty branżowe :
– Wp32+039,10P km 32+039 1 kpl,
– przewożenie studni km 32+000-32+500 10 kpl,
– Wp31+297,30PD km 31+298 1 kpl,
– odcinek D 3.1 – wylot WK 2 – 300mm (bez studni) km 31+378 14 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp31+297,30PD – wylot WDr3 km 31+297 16 mb,
– wylot KPED 01.20 km 25+130-25+340 10 kpl,
– Wp32+168,87P, Wp31+479,88L km 31+168-32+168 2 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp32+168,87P – wylot W 66 km 32+168 11 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp31+479,88L – wylot W 26 km 31+479 4 mb,
– wylot KPED 01.20 km 25+130-25+340 2 kpl,
– Wykonanie ławy z KŁSM DJ-L22 km 2+236 8 mb,
– Wykonanie ławy z KŁSM DJ-L22 km 2+188 8 mb,
– Wykonanie ławy z KŁSM DJ-L22 km 2+236 8 mb,
– Wykonanie ławy z KŁSM DJ-L22 km 2+188 8 mb,
– Wykonanie ławy z KŁSM DJ-L22 km 2+250 8 mb,
– Oświetlenie Pikule,
– SZR 3.2 Pikule,
– SZR 3.1,

04.05.2020-10.05.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • DJP 27 km 2+050-2+250 2 200 m2,
 • km 30+500-30+650 600 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 26+450-26+600 1 804 m3,

– Wykop:

 • km 31+360-31+390 600 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 27+0500-27+100 1 650 m2,
 • km 27+200-27+340 5 450 m2,
 • km 28+720-28+970 148 m2,
 • DK19_1 km 1+296-1+453 2 000 m2,

– Nasyp:

 • km 24+900-25+360 100 m3,
 • km 27+200-27+280 1 550 m3,
 • km 27+340-27+380 1 550 m3,
 • km 27+478-27+650 1 550 m3,
 • km 28+100-28+168 500 m3,
 • km 28+440-28+600,
 • km 28+650-28+800 462 m3,
 • km 28+720-29+200,
 • km 29+470-29+700 673 m3,
 • km 29+750-30+300 550 m3,
 • km 30+800-31+100 740 m3,
 • km 31+200-31+700 190 m3,
 • DK19_1 km 1+296-1+453 1 000 m3,
 • DK19_2 km 1+380-1+600 891 m3,
 • DK19_2 km 2+400-2+640 704 m3,
 • DJP 27 km 2+250-2+500 1 100 m3,

– Humusowanie skarp:

 • km 24+950-25+300 2 162 m2,
 • km 27+000-27+600 1 800 m2,
 • km 28+600-29+000 1 600 m2,
 • DK19_2 km 0+550-0+720 1 255 m2,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • DK19_2 km 1+640-2+050,
 • DK19_2 km 2+535-2+640,

– Podbudowa C90/3:

 • km 28+900-29+200 2 540 m2,
 • DK19_2 km 0+180-0+262 800 m2,
 • DK19_2 km 0+390-1+345 800 m2,
 • DK19_2 km 1+700-2+550 5 850 m2,
 • DK19_2 km 1+900-2+400,
 • DJP 27 km 1+250-1+580 1 300 m2,
 • DJP 27 km 2+500-2+700 50 m2,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (prace wykończeniowe) PZD-25,
– Izolacja cienka PZD-25 391 m2,
– Beton ustroju nośnego (deskowanie) PZD-26a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-26a,
– Zbrojenie UN PZD-26a 26 517 kg,
– Izolacja cienka WS-27 445 m2,
– Beton podpór (prace wykończeniowe) WS-27,
– Beton ciosów podłożyskowych (deskowanie) MS-28,
– Beton skrzydeł (rozdeskowanie) MS-28,
– Zbrojenie ciosów MS-28,
– Izolacja cienka MS-28 50 m2,
– Beton płyty UN (deskowanie) MS-28a,
– Zbrojenie płyty UN MS-28a 11 816 kg,
– Beton poprzecznic (deskowanie) MS-28a,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-30 1 429 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-30,
– Beton podpór (prace wykończeniowe) PZD-30a,
– Izolacja cienka PZD-30a 205 m2,
– Beton UN (rozdeskowanie) PZD-32,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-32,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-32,
– Beton skrzydeł PZD-32 27 m3,
– Beton UN (rozdeskowanie) PZD-32a,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-32a 1 658 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-32a,
– Beton skrzydeł PZD-32a 53 m3,
– Zbrojenie filarów WD-33 686 kg,
– Beton filarów (deskowanie) WD-33,
– Beton filarów WD-33 5 m3,
– Beton fundamentów korpusów WD-33 80 m3,
– Izolacja cienka WD-33 160 m2,
– Beton korpusów (deskowanie) WD-33,

Roboty branżowe :

– Wp25+419,21L, Wp25+452,35L, Wp25+485,18L, Wp25+419,22P km 25+419-25+490 4 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+485,18L – wylot WS-9 km 25+485 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+419,22P – wylot WS-49 km 25+419 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+419,21L – wylot WS-7 km 25+419 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+452,35L – wylot WS-8 km 25+452 2 mb,
– Wp25+452,19P, Wp25+485,20P, Wp25+518,38L, Wp25+551,43L, Wp29+449,47PD km 25+452-25+551 5 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+452,19L – wylot WS-50 km 25+452 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+485,20P – wylot WS-51 km 25+485 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+518,38L – wylot WS-10 , Wp29+449,47PD – wylot WDr-13 km 25+518 17 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+551,43L – wylot WS-11 km 25+551 2 mb,
– Wp25+584,42L, Wp25+518,31P, Wp25+551,33P, Wp25+755,21PD km 25+518-25+755 4 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+551,33P – wylot WS-53 km 25+551 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+584,42L – wylot S-12 km 25+584 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+518,31P – WS-52 km 25+518 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+755,21PD – WDr9 km 25+755 15 mb,
– odcinek KD 400mm – D5.6-D5.7 – część km 32+370 12 mb,
– odcinek KD 400mm – D5.6-D5.7 – dokończenie kanału km 32+370-32+355 6 mb,
– studnia D5.7 km 32+355 1 kpl,
– odcinek KD 400mm – D5.7-D5.8 – część odcinka km 32+355 18 mb,
– Roboty pomiarowe RL-04,
– Odmulanie RL-04 100 mb,
– Transport kiszek, kołków RL-04,
– Nabijanie płotka RL-04 150 mb,
– SZR 3.4 km 32+000-32+500,
– Wykop i ława z KŁSM DJP 27 km 0+799 26 mb,
– Zasypka przepustu rurowego DJP 27 km 0+799 26 mb,
– Roboty pomiarowe RL-04,
– Odmulanie RL-04 200 mb,
– Skarpowanie RL-04 200 mb,
– Ułożenie kiszek faszynowych RL-04 200 mb,
– Ułożenie biowłókniny RL-04 20 mb,
– SZR 3.4 km 32+000-32+500,
– Wykop i ława z KŁSM DJP 27 km 0+799 20 mb,
– Zasypka przepustu rurowego DJP 27 km 0+799 10 mb,
– Betonowanie ławy fundamentowej przepustu prefabrykowanego PZM-390 18 mb,
– Odmulanie RL-03 170 mb,
– Wykop PZM-390 17 mb,
– SZR 3.4 km 32+000-32+500,

27.04.2020-03.05.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • km 26+400-26+450 1 800 m2,
 • km 30+360-31+600 3 800 m2,
 • km 30+700-30+900 2 000 m2,
 • DT: km 30+900-31+300 800 m2.

– Wymiana gruntu:

 • km 26+450-26+600 350 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 27+100-27+375 1 050 m2,
 • km 27+475-27+655 7 180 m2,
 • km 28+900-29+000 3 000 m2,
 • km 29+400-31+500 4 000 m2,
 • km 31+400-31+620,
 • DK19_2 km 1+700-2+200 297 m2,

– Nasyp:

 • km 24+900-25+360 1 000 m3,
 • km 25+850-26+000 1 350 m3,
 • km 27+100-27+340 3 200 m3,
 • km 27+478-27+623 1 700 m3,
 • km 28+450-28+550 1 514 m3,
 • km 28+600-29+035,
 • km 29+300-29+620 310 m3,
 • km 29+600-29+800,
 • km 29+900-30+100 1 463 m3,
 • km 30+000-30+900 1 200 m3,
 • km 31+200-31+600 2 146 m3,
 • km 32+650-32+750 2 568 m3,
 • km 32+700-32+850,
 • L09P: km 0+180-0+260 792 m3,
 • DK19_2 km 1+270-1+600,
 • DK19_2 km 1+370-1+460 1 405 m3,
 • DK19_2 km 2+400-2+640 704 m3,
 • DK19_2 km 3+720-3+850,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_2 km 0+100-0+200 220 m2,
 • DK19_2 km 3+000-3+300 2 700 m2,
 • DK19_2 km 2+680-2+720,
 • DK19_a km 0+200-0+250 300 m2,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • DK19_2 km 1+564-1+980,
 • DK19_2 km 1+989-2+580,

– Warstwa mrozoochronna :

 • km 29+035-29+135 3 000 m2,
 • DK19_2 km 2+400-2+550 1 350 m2,

– Podbudowa C90/3:

 • km 31+600-32+100,
 • DK19_2 km 1+800-2+400 11 700 m2,
 • DK19_2 km 2+700-3+050 3 150 m2,

Roboty mostowe :

– Beton UN (deskowanie) PZD-26a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-26a,
– Zbrojenie UN PZD-26a 3 280 kg,
– Zbrojenie skrzydeł WS-27 4 698 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) WS-27,
– Beton skrzydeł WS-27 122 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28,
– Beton korpusów MS-28 17 m3,
– Zasypki fundamentów MS-28 277 m3,
– Demontaż ścianki szczelnej MS-28,
– Zbrojenie skrzydeł MS-28 257 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) MS-28,
– Montaż belek prefabrykowanych MS-28a 12 szt.,
– Montaż wpustów i sączków PZD-30,
– Beton UN PZD-30 232 m3,
– Zbrojenie skrzydeł Pzd-32a 32,
– Beton skrzydeł (deskowanie) Pzd-32a,
– Zbrojenie fundamentu przyczółków WD-33 18 605 kg,
– Beton filarów (deskowanie) WD-33,
– Beton podkładowy pod fundamenty WD-33 18 m3,
– Beton fundamentów WD-33 80 m3,
– Zbrojenie filarów WD-33 457 kg,
– Beton filarów WD-33 13 m3,

Roboty branżowe :

– Wp25+198,78L, Wp25+232, 76L, Wp25+266,83L, Wp25+300,85L km 25+198-32+300 4 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+198,78L – wylot WS-2 km 25+198 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+232,76L – wylot WS3-2 km 25+232 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+266,83L – wylot WS-4 km 25+266 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+300,85L – wylot WS-5 km 25+300 2 mb,
– Wp25+334,96L, Wp25+300,78P, Wp25+334,92P, Wp25+340,53PD km 25+300-25+340 4 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+334,96L – wylot WS-6 km 25+334 L 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+300,78P – wylot WS-47 km 25+300 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+334,92P – wylot WS-48 km 25+334 P 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+340,53PD – wylot WDr-8 km 25+340 16 mb,
– Wp25+334,96L, Wp25+334,92P, Wp25+340,53PD km 25+300-25+340 3 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+334,96L – wylot WS-6 km 25+334 L 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+334,92P – wylot WS-48 km 25+334 P 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+340,53PD – wylot WDr-8 km 25+340 16 mb,
– Wp25+300,78P, Wp1+355,29L km 25+300-25+500 2 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+300,78P – wylot WS-47 km 25+300 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp1+355,29L – wylot W-59 km 1+355 11 mb,
– SZR 3.3 km 31+800-32+200,
– Oświetlenie km 24+600-24+800,

20.04.2020-26.04.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wymiana gruntu:

 • ZR-1 1 000 m3,

– Wykop:

 • km 32+300 885 m3,
 • DK19_2 km 0+180-0+260 80 m3,

– Wykop rowu:

 • str. L km 31+373-31+467 32 m3,
 • str. P km 31+446-31+527 40 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 25+025-25+359 5 735 m2,
 • km 25+850-26+000 2 350 m2,
 • km 27+100-27+185 3 050 m2,
 • km 27+250-27+275 3 550 m2,
 • km 27+477-27+623 6 470 m2,
 • km 28+200-28+300 3 150 m2,
 • km 31+400-31+600 500 m2,
 • DK19_1 km 1+296-1+454 4 800 m2,
 • DK19_2 km 0+180-0+262 950 m2,
 • DK19_2 km 3+600-3+800 1 800 m2,
 • DJP 27 P km 1+250-1+575 2 100 m2,
 • DJP 27 P km 2+500-2+700 1 300 m2,

– Nasyp:

 • km 25+025-25+359 2 650 m3,
 • km 25+400-25+550 200 m3,
 • km 27+100-27+250 2 000 m3,
 • km 27+250-27+275 150 m3,
 • km 27+477-27+623 4 200 m3,
 • km 28+600-29+035,
 • km 28+800-28+900 1 907 m3,
 • km 29+200-29+650,
 • km 29+850-30+000 800 m3,
 • km 31+100-31+300 987 m3,
 • km 31+400-31+600 2 134 m3,
 • km 31+600-32+000,
 • km 32+800-32+900 885 m3,
 • DK19_1 km 1+296-1+454 2 950 m3,
 • DK19_2 km 1+500-2+100 2 173 m3,
 • DK19_2 km 2+000-2+200 210 m3,
 • DK19_2 km 2+600-2+700 912 m3,
 • DK19_2 km 3+600-3+740 143 m3,
 • DK19_2 km 3+790-3+850 2 552 m3,
 • DW_ Pikule km 0+000-0+030 80 m3,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_2 km 2+720-2+900,
 • DK19_2 km 3+560-3+600,

– Warstwa mrozoochronna :

 • km 29+035-29+135 3 000 m2,

– Podbudowa C90/3:

 • km 29+100-29+250 4 500 m2,
 • km 31+620-32+000 4 560 m2,
 • DK19_2 km 0+765-0+910 1 300 m2,
 • DK19_2 km 2+670-2+800 1 170 m2,
 • DK19_2 km 3+900-4+400 3 500 m2,
 • DK19_2 km 4+200-4+400 1 800 m2,

Roboty mostowe :

– Beton skrzydeł PZD-25 53 m3,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-25 659 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-26a,
– Beton UN (deskowanie) PZD-26a,
– Beton skrzydeł (deskowanie) WS-27,
– Beton UN (rozdeskowanie) WS-27,
– Zbrojenie skrzydeł WS-27 12 216 kg,
– Zbrojenie korpusów MS-28 280 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28,
– Beton skrzydeł (deskowanie) MS-28,
– Beton skrzydeł MS-28 23 m3,
– Izolacja cienka MS-28 384 m2,
– Zbrojenie skrzydeł MS-28 1 930 kg,
– Zbrojenie poprzecznic MS-28a 2 243 kg,
– Beton poprzecznic (deskowanie) MS-28a,
– Zasypywanie wykopów MS-28a 215 m3,
– Wyciąganie ścianek szczelnych MS-28a,
– Beton poprzecznic MS-28a 8 m3,
– Zbrojenie UN PZD-30 6 606 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-30,
– Zbrojenie UN Pzd-32 32 326 kg,
– Beton UN (deskowanie) Pzd-32,
– Montaż wpustów i sączków Pzd-32,
– Beton UN Pzd-32 261 m3,
– Montaż wpustów i sączków Pzd-32a,
– Beton UN (deskowanie) Pzd-32a,
– Beton UN Pzd-32a 227 m3,
– Wykonywanie kolumn DSM WD-33 40 szt.,
– Wykopy pod fundamenty WD-33 296 m3,
– Zbrojenie fundamentów filara WD-33 8 158 kg,
– Zbrojenie fundamentu przyczółków WD-33 695 kg,
– Beton fundamentów (deskowanie) WD-33,
– Beton podkładowy WD-33 13 m3,
– Beton fundamentów WD-33 67 m3,

Roboty branżowe :

– KD-400mm – D5.4-D5.5 km 32+465-32+429 30 mb.,
– Wpusty Wp32+211,00P km 32+211 1 kpl.,
– D5.14 – WP32+211,00P km 32+211 3 mb.,
– KD – studnia D5.14 km 32+211 1 kpl.,

13.04.2020-19.04.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie :

 • km 31+550-31+800 1 000 m2,
 • DK19_2 km 2+600-2+660 720 m2,

– Wymiana gruntu ZR-1 1 000 m3,

– Wykop:

 • km 32+650-32+710 800 m3,
 • L10L 900 m3

– Wykop rowu:

 • km 29+722-29+820 49 m3,
 • km 32+700-32+800 50 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 26+800-27+075 14 650 m2,
 • DK19_1 km 1+150-1+250 1 150 m2,
 • skarpa str. P DK19_1 km 1+300-1+450 375 m2,
 • skarpa str. L DK19_1 km 1+300-1+450 375 m2,
 • DK19_2 km 0+765-0+910 1 450 m2,
 • DK19_2 km 0+165-0+240 600 m2,

– Nasyp:

 • km 25+050-25+250 6 450 m3,
 • km 25+250-25+525 2 350 m3,
 • km 26+900-27+100 3 259 m3,
 • km 29+500-30+000 809 m3,
 • km 31+400-31+956 1 621 m3,
 • DK19_1 km 1+317-1+455 6 400 m3,
 • DK19_2 km 1+500-1+730 1 220 m3,
 • DK19_2 km 2+700-2+800,
 • DK19_2 km 3+900-4+400 264 m3,
 • L09P km 0+100-0+250,
 • L09L km 0+300-0+450 2 132 m3,

– Warstwa mrozoochronna:

 • DK19_2 km 3+900-4+400 4 500 m2,

– Warstwa odsączająca:

 • DK19_2 km 0+765-0+910 1 300 m2,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_2 km 2+800-3+195,
 • DK19_2 km 3+190-3+100,

– Podbudowa C90/3:

 • DK19_1 km 0+900-1+120 7 650 m2,
 • km 32+550-32+650 357 m2,

Roboty mostowe :

– Zbrojenie stalą klasy AIIIN skrzydeł PZD-25,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-25,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-26a,
– Beton UN (deskowanie) PZD-26a,
– Beton skrzydeł (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN skrzydeł WS-27 2 014 kg,
– Beton UN (rozdeskowanie) WS-27,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN korpusów MS-28 1 123 kg,
– Beton korpusów MS-28 17 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN skrzydeł MS-28a 3 218 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) MS-28a,
– Beton skrzydeł MS-28a 21 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN poprzecznic MS-28a 897 kg,
– Beton poprzecznic (deskowanie) MS-28a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN UN PZD-30 11 450 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN UN Pzd-32 6 868 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN UN Pzd-32a 15 069 kg,
– Wykonywanie kolumn DSM WD-33 34 szt.,
– Wykopy pod fundamenty WD-32 160 m3,

Roboty branżowe :

– D5.4 – wpusty Wp 32+464,84P km 32+464 3 mb,
– Kanalizacja deszczowa – montaż studni D 6.1 km 32+665 1 kpl,
– Wpustu Wp 32+464,84P km 32+464 1 kpl,
– Kanalizacja deszczowa 300mm – D6.1 – wylot do rowu WK-4 km 32+665 16 mb,
– D6.2 – wpusty Wp 32+664,53P 3 kpl,
– wpusty Wp 32+664,53P 1 kpl,
– Wp 32+103,05P, Wp 32+139,00P, Wp 32+175,00P 3 kpl,
– D.17-Wp 32+103,05P, D5.16-WP+139,00P, D5.15-Wp+175,00P 9 mb
– KD-300mm – D5.15-D5.14 km 32+175-32+211 36 mb,
– KD-400mm – D5.4-D5.5 km 32+465-32+429 30 mb,
– wpusty WP 32+211,00P km 32+211 1 kpl,
– KD – studnia D5.14 km 32+211 1 kpl,
– SZR 3.2,
– D5.14 – WP 32+211,00P km 32+211 3 mb,
– SZR 3.5, SZR 3.2,

06.04.2020-12.04.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie :

 • DT km 31+600 300 m2,

– Wykop:

 • L10L km 0+100-0+140 2 542 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • skarpa str. P km 25+530-25+550 50 m2,
 • skarpa str. L km 25+530-25+550 50 m2,
 • km 25+390-25+525 4 100 m2,
 • skarpa str. P km 27+475-27+625 375 m2,
 • skarpa str. L km 27+475-27+625 375 m2,
 • km 28+100-28+200 3 150 m2,
 • DK19_1 km 0+900-1+150 2 250 m2,

– Nasyp:

 • km 25+100-25+275 2 900 m3,
 • km 25+300-25+350 200 m3,
 • km 25+390-25+525 100 m3,
 • km 25+550-25+950 700 m3,
 • km 27+475-27+625 300 m3,
 • km 31+600-31+800,
 • str. L km 31+600-31+900 1 092 m3,
 • km 32+650-32+800 2 633 m3,
 • DK19_1 km 1+000-1+200 200 m3,
 • DK19_2 km 1+350-1+465 1 080m3,
 • DK19_2 km 2+100-2+220 ,
 • DK19_2 km 3+600-3+800 341 m3,
 • DK19_2 km 4+000-4+600 494 m3,
 • DJP 27 km 2+500-2+700 500 m3,
 • L09P,L10P,L09L 163 m3,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • DK19_2 km 3+280-3+400,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_2 km 2+800-2+990,
 • DK19_2 km 3+520-3+470,

– Profilowanie i wbudowywanie piasku – materac WD-33 :

 • L09L km 0+350-0+430 2 429 m3

Roboty mostowe :

– Beton UN (rozdeskowanie) PZD-25,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-26a,
– Beton UN WS-27 435 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28,
– Zbrojenie korpusów MS-28 5 615 kg,
– Beton korpusów MS-28 86 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28,
– Beton korpusów (rozdeskowanie) MS-28a,
– Izolacja cienka MS-28a 100 m2,
– Beton skrzydeł (deskowanie) MS-28a,
– Montaż łożysk MS-28a,
– Beton skrzydeł MS-28a 22 m3,
– Zbrojenie skrzydeł MS-28a 1 673 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-30,
– Zbrojenie UN PZD-30 3 963 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-30,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-30 285 kg,
– Beton skrzydeł PZD-30 23 m3,
– Beton UN (deskowanie) PZD-32,
– Zbrojenie UN PZD-32 10 568 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-32a,
– Zbrojenie UN PZD-32a 12 510 kg,

Roboty branżowe :

– Wykonanie zasypki przepustu skrzynkowego PZM-391a ,
– Wbudowanie przepustów rurowych pod zjazdami S19,
– Kanalizacja deszczowa – montaż studni D 5.19, D5.15, D5.2,D5.3, D5.1, D5.4 km 32+103-32+625 5 kpl,
– Montaż wpustu Wp 32+624,36PDPD, Wp 32+544,43P, Wp 32+502,88PD, Wp 32+504,48P km 32+544, km 32+624, km 32+502, km 32+504 4 kpl,
– Kanalizacja deszczowa 200mm – D5.2 – Wp32+544,43P km 32+544 2 mb,
– Kanalizacja deszczowa 200mm – D5.19–Wp32+624,36PD km 32+624 3 mb,
– Kanalizacja deszczowa 200mm –D5.3- Wp32+502,88PD km 32+502 2 kpl,
– Kanalizacja deszczowa 200mm – D5.3- Wp32+504,48P km 32+504 3 mb,
– Kanalizacja deszczowa 300mm – D5.1-D5.18 połączenie odcinka km 32+544 2 mb,
– Kanalizacja deszczowa 500mm – D5.2 połączenie odcinka km 32+544 2 mb,
– Kanalizacja deszczowa 500mm – D5.1 – WK3 połączenie odcinka km 32+570 4 mb,
– Kanalizacja deszczowa 500mm – D5.2-D5.3 km 32+506 4 mb,
– Kanalizacja deszczowa 500mm – D5.1-D5.2 km 32+570-32+550 20 mb,
– Kanalizacja deszczowa 500mm – D5.3-D5.4 km 32+504-32+465 40 mb,

30.03.2020-05.04.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wymiana gruntu::

 • km 28+438-28+500 470 m3,
 • DK19_2 km 1+395-1+465 470 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 25+013-25+018 160 m2,
 • km 25+023-25+028 160 m2,
 • km 25+025-25+360 4 630 m2,
 • str. L km 27+200-27+350 3 300 m2,
 • km 28+280-28+330 250 m2,
 • km 29+550-29+600 1 959 m2,
 • DK19_2 km 0+200-0+250 250 m2,
 • DK19_2 km 2+670-2+800 ,

– Nasyp:

 • km 27+475-25+500 2 600 m3,
 • km 29+800 795 m3,
 • km 29+730-29+850 218 m3,
 • km 31+500-31+900 3 326 m3,
 • DK19_1 km 1+340-1+460 300 m3,
 • DK19_2 km 0+175-0+250 100 m3,
 • DK19_2 km 2+100-2+200 ,
 • DK19_2 km 2+400-2+500 915 m3,
 • DK19_2 km 2+700-2+800 540 m3,
 • DK19_2 km 2+798-2+998 587 m3,
 • DK19_2 km 3+350-3+610 ,
 • DK19_2 km 4+100-4+600 ,
 • DJP 27 km 2+500-2+700 800 m3,
 • L09P,L10P 820 m3,

– Warstwa odsączająca:

 • DK19_2 km 0+765-0+910 1 950 m2,

– Podbudowa C90/3:

 • DK19_2 km 0+090-0+580 1 700 m2,
 • DK19_2 km 0+910-1+300 3 700 m2,
 • DK19_2 km 2+800-2+900,
 • DJL 22 km 0+950-1+450, DJL 22 km 2+300-2+600 598 m2,

– Profilowanie i wbudowywanie piasku – materac WD-33 L09L km 0+350 1 734 m3,

Roboty mostowe :
– Beton UN (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpusy ścian) PZD-26a 2 927 kg,
– Deskowanie UN WS-27,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) WS-27 11 776 kg,
– Montaż wpustów i sączków WS-27,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpusy) MS-28 4 913 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28,
– Izolacja cienka MS-28 203 m2,
– Beton korpusów MS-28 34 m3,
– Zbrojenie korpusów MS-28a 305 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28a,
– Beton korpusów (rozdeskowanie) MS-28a,
– Beton ścianki zaplecznej MS-28a 17 m3,
– Beton ciosów MS-28a 1 m3,
– Izolacja cienka MS-28a 13 m2,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-30,
– Beton UN (deskowanie) PZD-30,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpusy) PZD-30 4 660 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (skrzydła) PZD-30 1 143 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-30 ,
– Beton UN (deskowanie) PZD-32,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZD-32 8 081 kg,
– Beton fundamentów (deskowanie) PZD-32a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpusy ścian ) PZD-32a 1 767 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-32a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZD-32a 853 kg,

Roboty branżowe :
– Kanalizacja deszczowa – montaż studni D 5.17 km 32+103 1 kpl,
– Kanalizacja deszczowa od D.18-D5.1 – KD 300mm km 32+580 18 mb,
– Kanalizacja deszczowa od D.17 – w kierunku D5.16 – KD 300mm km 32+115 12 mb,
– Kanalizacja deszczowa – montaż studni D 5.16 km 32+139 1 kpl,
– Kanalizacja deszczowa od D.16-D5.17 – KD 300mm km 32+130 24 mb,
– Kanalizacja deszczowa od D 5.16 – w kierunku D5.15 – KD 300mm km 32+150 12 mb,
– Wykonanie zasypki przepustu prefabrykowanego PZM-391a 40 mb,

23.03.2020-29.03.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • DT str. L km 25+925-26+150 1 100 m2,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • str. L km 29+000-29+112 48 m3,
 • DJL 22 km 1+500-2+200 150 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • str. P km 29+500-29+650 827 m3,

– Wykop:

 • DT str. L km 26+150-26+200 500 m3,
 • DT str. L km 26+800-27+060 200 m3,
 • DT str. L km 25+925-25+975 200 m3,

– Nasyp:

 • km 24+956-25+125 650 m3,
 • km 27+060-27+350 1 400 m3,
 • km 29+450-30+100 2 035 m3,
 • km 31+400-31+900 1 673 m3,
 • DK19_1 km 1+000-1+100 500 m3,
 • DK19_1 km 1+300-1+460 1 600 m3,
 • DK19_2 km 1+700-2+400 620 m3,
 • DK19_2 km 3+515-3+630,
 • DK19_2 km 3+650-4+300 838 m3,
 • DJP 27 km 1+250-1+550 900 m3,
 • DJL 22 km 1+075-2+200,
 • DJL 22 km 2+300-2+765 94 m3,

– Podbudowa C90/3:

 • DK19_1 km 0+620-0+720 900 m2,
 • DK19_2 km 2+900-3+600 2 055 m2,

Roboty mostowe :
– Montaż wpustów i sączków PZD-25,
– Beton ustroju nośnego PZD-25 267 m3,
– Beton UN (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) WS-27 20 835 kg,
– Beton ustroju nośnego (deskowanie) WS-27,
– Beton fundamentów skrzydeł (deskowanie) MS-28,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamentów korpusów MS-28 503 kg,
– Beton fundamentów MS-28 54 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamentów skrzydeł MS-28 1 765 kg,

– Beton fundamentów skrzydeł MS-28 25 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN korpusów MS-28 1 403 kg,
– Beton fundamentów skrzydeł (deskowanie) MS-28a,
– Beton fundamentów skrzydeł MS-28a 12 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podpór) MS-28a 1 528 kg,
– Beton korpusów MS-28a 30 m3,
– Izolacja cienka MS-28a 33 m2,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-30a,
– Beton skrzydeł PZD-30a 24 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-30,
– Beton UN (układanie płyt) PZD-30,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN ustroju nośnego PZD-32 1 243 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32a,

Roboty branżowe :
– Zasypka przepustu skrzynkowego PZM-391a,
– Montaż przepustu rurowego PEHD fi 800 DK19_2 km 3+736 22mb,
– Kanalizacja deszczowa wpust km 32+642 1szt,
– Kanalizacja deszczowa 200 mm km 32+642 25 mb,
– Kanalizacja deszczowa 300 mm km 32+600 56 mb

16.03.2020- 22.03.2020

Roboty drogowe:
– Prace wstrzymane ze względu na epidemię koronawirusa.

Roboty mostowe :
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZD-25 14 979 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) WS-27 17 211 kg,
– Beton fundamentów skrzydeł (deskowanie) MS-28,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamentów skrzydeł MS-28 12 m3,
– Izolacja cienka MS-28 101 m2,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamentów korpusów MS-28 1 259 m3,
– Beton fundamentów skrzydeł (deskowanie) MS-28a,
– Beton fundamentów skrzydeł MS-28a 12 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podpór) MS-28a 1 222 kg,
– Beton korpusów MS-28a 29 m3,
– Izolacja cienka MS-28a 33 m2,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (skrzydeł) PZD-30a 285 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-30a,
– Beton skrzydeł PZD-30a 22 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32,

09.03.2020-15.03.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • km 24+640-24+910 7 400 m2,

– Rowy odwadniające:

 • str. P km 27+750-28+325 590 m3,
 • str. L km 29+225-29+251 120 m3,
 • str. P km 31+462-31+540 200 m3,

– Wykop:

 • km 31+662-31+782,
 • DK19_2 km 0+675-0+910 660 m3,
 • DK19_2 km 4+100-4+250 400 m3,
 • DT str. L km 25+500-25+550 250 m3,
 • DT str. P km 27+800-28+100 250 m3,

– Nasyp:

 • km 24+900-25+100 500 m3,
 • km 25+400-25+600 1 250 m3,
 • km 25+700 1 411 m3,
 • km 27+300-27+350 1 050 m3,
 • km 27+475-27+600 300 m3,
 • km 29+600-29+800 868 m3,
 • km 27+750-28+325 590 m3,
 • km 28+800-29+300 1 048 m3,
 • km 29+900-30+300 753 m3,
 • km 31+500-31+754 219 m3,
 • DJP 27 km 2+500-2+700 510 m3,
 • DK19_1 km 0+800-0+900 100 m3,
 • DK19_1 km 1+300-1+460 200 m3,
 • DK19_2 km 0+400-0+675 400 m3,
 • DK19_2 km 0+910-1+350 600 m3,
 • DK19_2 km 1+700-2+300,
 • DK19_2 km 2+680-3+800 2 892 m3,
 • DK19_2 km 3+500-4+100 2 000 m3,
 • DT str. L km 27+060-27+355 150 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 29+630-29+680 990 m2,
 • DK19_2 km 0+400-0+765 3 300 m2,
 • DK19_2 km 0+910-0+960 450 m2,
 • DK19_2 km 3+200-3+500 1 436 m2,

– Podbudowa C90/3:

 • str. P km 24+640-24+900 2 850 m2,
 • str. L km 24+640-24+850 2 200 m2,

Roboty mostowe :
– Zbrojenie UN PZD-25 8 987 kg,
– Beton fundamentów skrzydeł (deskowanie) PZD-26a,
– Zbrojenie fundamentów skrzydeł PZD-26a 6 788 kg,
– Beton fundamentów skrzydeł PZD-26a 48 m3,
– Izolacja cienka fundamentów PZD-26a 228 m2,
– Zasypka fundamentów PZD-26a 525 m3,
– Beton UN (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie fundamentów MS-28 12 591 kg,
– Pale prefabrykowane (skuwanie głowic pali) MS-28,
– Beton fundamentów MS-28 107 m3,
– Zbrojenie fundamentów (skrzydła) MS-28 3 531 kg,
– Zbrojenie fundamentów skrzydeł MS-28a 5 297 kg,
– Beton fundamentów skrzydeł MS-28a 23 m3,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-30a 2 001 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32,
– Wzmocnienie podłoża pod UN PZD-32,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32a,
– Wzmocnienie podłoża pod UN PZD-32a,

Roboty branżowe :
– Zbrojenie skrzydeł i płyty zespalającej PZM-391a,
– Betonowanie skrzydeł i płyty zespalającej PZM-391a,
– Zasypka przepustu PZM-391a,

Branża elektroenergetyczna:
– Przebudowa kolizji SN01,
– Przebudowa kolizji SN01 – demontaż linii napowietrznej,

02.03.2020-08.03.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Rowy odwadniające:

 • str. L km 28+050-28+350 410 m3,
 • str. P km 28+250-28+350 250 m3,
 • str. L km 30+460-30+565 280 m3,
 • str. L km 31+520-31+660 270 m3,
 • str. P km 31+553-31+675 200 m3,
 • DK19_2 km 3+984-4+046,
 • str. P DK19_2 km 4+070-4+140 150 m3,
 • str. P DK19_2 km 4+165-4+220 250 m3,
 • str. P DK19_2 km 4+247-4+566 200 m3,

– Wykop:

 • km 27+800-27+950 700 m3,
 • DT str. L km 27+800-27+950 300 m3,
 • DT str. P km 28+250-28+325 250 m3,

– Nasyp:

 • km 25+700-26+800 612 m3,
 • km 27+475-27+600 1 250 m3,
 • km 28+050-28+350 560 m3,
 • km 28+450-29+400,
 • km 30+500-30+600,
 • km 30+800-31+100,
 • km 31+500-31+650 881 m3,
 • DK19_2 km 1+450-2+350,
 • DK19_2 km 2+700-3+400,
 • DK19_2 km 3+800-4+050,
 • DT km 28+650-28+800,

Roboty mostowe :
– Beton UN (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZD-25 5 991 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (Fundamenty) PZD-26a 6 679 kg,
– Beton fundamentów PZD-26a 90 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podpór) WS-27 15 036 kg,
– Pale prefabrykowane (skuwanie głowic pali) MS-28a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (Fundamenty) MS-28a 7 467 kg,
– Beton fundamentów MS-28a 45 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (Fundamenty) MS-28a 2 715 kg,
– Wykopy fundamentów MS-28 195 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (Fundamenty) MS-28 6 295 kg,
– Pale prefabrykowane (skuwanie głowic pali) MS-28,
– Beton fundamentów MS-28 54 m3,
– Montaż wpustów i sączków PZD-30,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZD-30 12 331 kg,
– Zasypanie wykopów PZD-32,
– Wzmocnienie podłoża pod UN PZD-32,
– Wzmocnienie podłoża pod UN PZD-32a.

Roboty branżowe :
– Szalowanie skrzydeł i płyty zespalającej PZM-391a,

Branża elektroenergetyczna:
– Przebudowa kolizji SN 01,

Branża melioracyjna:
– Pompowanie wody RL-01,
– Roboty ziemne RL-01,
– Transport sprzętu RL-01,
– Transport ziemi RL-01,
– Czyszczenie wykopu RL-01.

24.02.2020-01.03.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • km 30+730-30+835 1 523 m2,
 • km 30+900-31+000 841 m2,
 • km 31+030-31+065 400 m2,
 • km 31+094-31+154 840 m2,
 • km 31+176-31+360 6 192 m2,
 • DK19_2 km 4+300-4+500 3 200 m2,
 • DK19_2 km 3+900-4+080 3 060 m2,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • km 29+900-30+000 2 400 m2,,

– Wymiana gruntu:

 • km 27+060-28+355 200 m3,
 • ZR-01 250 m3,

– Rowy odwadniające:

 • str. P km 26+950-27+050 40 m3,
 • str. L km 28+549-28+559,
 • str. L km 27+820-28+000 150 m3,
 • str. L km 28+100-28+200 300 m3,
 • str. L km 30+433-30+465,
 • DK19_2 str. P km 3+866-3+984,

– Nasyp:

 • km 26+950-27+050 40 m3,
 • km 27+820-28+200 450 m3,
 • km 29+000-29+400 97 m3,
 • km 28+500-29+000,
 • km 31+400-31+600 3 183 m3,
 • DK19_2 km 1+800-1+900 800 m3,
 • DK19_2 km 2+700-3+300,
 • DJL22 km 1+200-1+400,

– Wzmocnienie podłoża na dojazdach do obiektu WD-33:

 • L09L,

Roboty mostowe :
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25,
– Beton korpusów (deskowanie) WS-27,
– Wykopy w gruncie nieskalistym (fundamentów) MS-28 308 m3,
– Wbijanie ścianki szczelnej MS-28,
– Wbijanie ścianki szczelnej MS-28a
– Wykopy w gruncie nieskalistym (fundamentów) MS-28a 920 m3,
– Beton niekonstrukcyjny (fundamentów) MS-28a 12m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZD-30 13 653 kg,
– Montaż wpustów i sączków PZD-30a,
– Betonowanie UN PZD-30a 200 m3,
– Zbrojenie stalą AIIIN (fundamentów) PZDd-32 13 717 kg,
– Beton fundamentów PZDd-32 104 m3,
– Zbrojenie stalą AIIIN (fundamentów skrzydeł) PZDd-32 1 769 kg,
– Beton fundamentów (skrzydła) PZDd-32 24 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podpór) PZDd-32 1 310 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundamentów skrzydeł) PZDd-32a 100%,
– Beton fundamentów (deskowanie) PZDd-32a,
– Beton fundamentów (skrzydeł) PZDd-32a 48 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podpór) PZDd-32a 883 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podpór) PZDd-32a 176 kg,

Roboty branżowe :
– Układanie geokraty i geowłókniny na ZR-1 i ZR-2,
– Wypełnianie geokraty kruszywem ZR-1,
– Humusowanie skarp ZR-1 i ZR-2,
– Budowa przepustu skrzynkowego PZM-391a,

Branża elektroenergetyczna:
-Przebudowa kolizji SN01

Branża melioracyjna:
– Pompowanie wody rzeka Trzebensz,
– Ułożenie kiszek faszynowych rzeka Trzebensz 161 mb,
– Ułożenie geowłókniny rzeka Trzebensz 227 mb,
– Skarpowanie pod płotek rzeka Trzebensz 102 mb,
– Narzut kamienny rzeka Trzebensz 112 mb,
– Nabijanie płotka rzeka Trzebensz 70 mb,
– Palisada rzeka Trzebensz 13 mb,
– Zasypanie płotka faszynowego rzeka Trzebensz 30 mb,

Branża sanitarna:
– Demontaż wodociągu W3,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo,
– Piasek.

17.02.2020-23.02.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 30+390-31+030 8 792 m2,
 • km 0+350-0+700 2 800 m2,
 • Str. P: km 30+520-30+650 200 m2,
 • Str. L: km 30+550-30+760 1 680 m2,
 • ZR-1 300 m2,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • km 27+900-28+350 ,

– Wymiana gruntu:

 • DK19_1 km 1+300-1+450 900 m3,
 • km 27+060-27+355 400 m3,

– Rowy odwadniające:

 • str. L km 26+950-27+050
 • str. L km 30+371-30+415 264 m3 (dla całości)

– Nasyp:

 • km 29+000-29+300 452 m3,
 • DK19_2 km 2+675-2+740 313 m3,
 • DK19_2 km 1+960-2+150 438 m3,
 • DK19_1 km 1+300-1+350 916 m3,
 • km 26+950-27+050 50 m3,
 • km 27+100-27+275 1 190 m3,
 • DK19_2 km 3+300-3+800 816 m3,
 • km 28+700-28+900 680 m3,

Roboty mostowe :
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpusów) PZD-25 2 596 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundamenty) PZD-26a 2 429 kg,
– Wykopy fundamentów PZD-26a 876 m3,
– Beton podkładowy pod fundamenty PZD-26a 16 m3,
– Montaż wpustów i sączków WS-27,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) WS-27 2 717 kg,
– Beton UN WS-27 218 m3,
– Beton korpusów WS-27 247 m3,
– Wbijanie ścianki szczelnej MS-28,
– Wykopy fundamentów MS-28 383 m3,
– Wykopy fundamentów MS-28a 460 m3,
– Wbijanie ścianki szczelnej MS-28a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZDsz-30 4 532 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZDsz-30,
– Zbrojenie stalą AIIIN (korpusów) PZDsz-30 4 194 kg,
– Beton podpór (deskowanie) PZDsz-30,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) PZDsz-30a 8 652 kg,
– Montaż wpustów i sączków PZDsz-30a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundamenty) PZDsz-32 5 000 kg,
– Beton podkładowy pod fundamenty PZDsz-32a 29 m3,
– Beton podkładowy pod fundamenty PZDsz-32a 26 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundamenty) PZDsz-32a 4 000 kg,
– Beton fundamentów PZDd-32a 82 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundamenty podpór) PZDd-32a 9 031 kg,

Roboty branżowe :
– Układanie geokraty i geowłókniny na ZR-2,
– Humusowanie skarp ZR-2,
– Profilowanie zbiornika ZR-1,
– Zbrojenie i szalowanie skrzydeł PZM-391a 2 szt,

Branża elektroenergetyczna:
-Przebudowa kolizji SN01

Branża melioracyjna:
– Wykopy liniowe rzeka Trzebensz 145 mb,
– Pompowanie wody rzeka Trzebensz,
– Wykonanie płotka rzeka Trzebensz 190 mb,
– Ułożenie geowłókniny rzeka Trzebensz 440 mb,
– Ułożenie kiszek faszynowych rzeka Trzebensz 115 mb,
– Oczyszczanie rowu RN02 290 mb,

Branża sanitarna:
– Demontaż sieci wodociągowej W2,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 3 029 t.
– Piasek 2 914 t.

10.02.2020-16.02.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 30+300-30+400 2 000 m2,
 • DJL_22 km 0+100-0+350 3 200 m2,
 • DJL_22 km 1+110-1+370 2 600 m2,
 • ZR-1 1 000 m2,
 • ZR-2 10 m2,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • DK19_2 km 1+875-1+990 115 m3,
 • DK19_2 km 2+150-2+232 297 m3,
 • DK19_2 km 2+232-2+255 81 m3,
 • km 28+775-28+820 288 m3

– Wymiana gruntu:

 • DK19_1 km 1+300-1+450 950 m3,
 • ZR-2 800 m3,

– Rowy odwadniające:

 • str. L km 28+530-28+771
 • str. L km 28+460-28+675
 • str. P km 28+548-28+771 2 202 m3 (dla całości)
 • str. P km 30+025-30+310
 • str. L km 30+059-30+224
 • DJL_22 km 1+300-1+350 44 m3,

– Nasyp:

 • km 29+000-29+450
 • DJL_22 km 3+815-4+050
 • DK19_2 km 2+000-2+200
 • km 28+850-29+040 3 383 m3 (dla całości)
 • km 29+000-29+300
 • DJL_22 km 1+100-1+300,

– GWN:

 • DJL_22 km 0+850-1+090 840 m3,

– Podbudowa C 90/3:

 • DJL_22 km 0+850-1+090,

Roboty mostowe :
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) PZD-25 3 595 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-25,
– Montaż wpustów i sączków PZD-25,
– Beton korpusów PZD-25 98 m3,
– Beton UN PZD-25 148 m3,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe) PZD-26a,
– Beton korpusów (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) WS-27 8 152 kg,
– Wbijanie pali prefabrykowanych MS-28 81 szt.
– Wbijanie ścianki szczelnej MS-28a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZDsz-30,
– Beton UN (deskowanie) PZDsz-30,
– Zbrojenie stalą AIIIN (korpusów) PZDsz-30 3 495 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) PZDsz-30a,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) PZDsz-30a 4 944 kg,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe, platformy robocze) PZDd-32,
– Wykop fundamentów PZDd-32 732 m3,
– Roboty przygotowawcze (platformy robocze, mobilizacja palownicy) PZDd-32a,
– Wykonywanie kolumn DSM PZDd-32a 52 szt.
– Wykopy fundamentów PZDd-32a 800 m3,

Roboty branżowe :
– Wykonywanie przepustu skrzynkowego PZM 391a ,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz ,
– Przebudowa rowu RN01,
– Wykop liniowy :

 • rów km 27+278 10 mb,

– Odmulanie rowu i przepustów RN04 150 mb,
– Oczyszczanie rowu:

 • RN02 290 mb,
 • RN04 50 mb,

Branża sanitarna:
– Przebudowa wodociągu W3,
– Demontaż sieci wodociągowej W2, W4/W5,

Branża elektroenergetyczna:
– Przebudowa kolizji SN 01,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 762 t.

03.02.2020-09.02.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 28+790-28+850 3 500 m2,
 • DJP_27 km 2+450-2+500 550 m2,
 • km 28+850-30+110 6 200 m2 ,
 • DJL_22 km 0+750-1+000 2 500 m2,
 • ZR-1 1 000 m2,

– Wymiana gruntu:

 • DK19_1 km 1+300-1+450 150 m3,
 • ZR-2 450 m3,

– Rowy odwadniające:

 • km 29+065-29+140 904 m3,
 • km 28+830-28+960 1 112 m3,
 • km 29+174-29+225 720 m3,

– Nasyp:

 • km 27+100-27+825 2 020 m3,
 • DT str. L km 27+090-27+350 30 m3,
 • km 28+640-28+900 630 m3,
 • km 27+475-27+550 350 m3,
 • km 29+340-29+480 468 m3,

Roboty mostowe :
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) PZD-25 10 185 kg,
– Roboty przygotowawcze (montaż igłofiltrów) PZD-26a,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe) PZD-26a,
– Beton korpusów (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie stalą AIIIN (Ustrój nośny) WS-27 28 082 kg,
– Roboty przygotowawcze (mobilizacja zaplecza, palownicy, drogi dojazdowe ) MS-28,
– Wbijanie pali MS-28 23 szt.
– Roboty przygotowawcze (mobilizacja zaplecza, palownicy, drogi dojazdowe ) MS-28a,
– Wbijanie pali MS-28a 64 szt.
– Roboty przygotowawcze (wzmocnienie podłoża pod deskowanie UN) PZDsz-30,
– Beton UN (deskowanie) PZDsz-30,
– Beton korpusów (deskowanie) PZDsz-30,
– Beton UN (deskowanie) PZDsz-30a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZDsz-30a,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) PZDsz-30a 7 004 kg,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe, montaż igłofiltrów, platformy robocze) PZDd-32,
– Roboty przygotowawcze (platformy robocze) PZDd-32a

Roboty branżowe :
– Wykonywanie przepustu skrzynkowego PZM 391a ,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz ,
– Przebudowa rowu RN04,

Branża sanitarna:
– Przebudowa wodociągu W3,

Branża elektroenergetyczna:
– Przebudowa kolizji SN 01,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 1 689 t.

27.01.2020-02.02.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • DK19_2 km 0+250-0+300 600 m2,
 • km 27+000-27+050 1 500 m2,
 • km 28+600-29+200 2 500 m2 ,

– Wymiana gruntu:

 • DT str. L km 27+090-27+350 550 m3,

– Przygotowanie podłoża:

 • km 28+700-28+800,
 • km 29+000-29+300,

– Rowy odwadniające:

 • km 29+300-29+650,
 • DJL_22 km 2+100-2+130,

– Wykop:

 • DT str. L km 27+090-27+350 100 m3,
 • km 27+900-28+000,

– Nasyp:

 • km 29+000-30+100 400 m3,
 • km 27+400-27+500 550 m3,
 • km 28+600-29+300,
 • km 27+100-27+350 1 500 m3,
 • DK_19_2 km 2+670-2+711 300 m3,
 • DW Pikule km 0+000-0+035 20 m3,

– Ulepszenie spoiwem hydraulicznym:

 • DJP_27 km 2+700-2+880 1 200 m2,

– Podbudowa :

 • DJP_27 km 2+700-2+880 900 m2,

Roboty mostowe :
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) PZD-25 13 181 kg,
– Zbrojenie stalą AIIIN (korpusów) PZD-25 1 298 kg,
– Beton UN (deskowanie) WS-27,
– Beton korpusów (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie stalą AIIIN (Ustrój nośny) WS-27 11 776 kg,
– Zbrojenie stalą AIIIN (korpusów) WS-27 17 781 kg,
– Roboty przygotowawcze (platformy robocze) MS-28,
– Roboty przygotowawcze (platformy robocze) MS-28a,
– Roboty przygotowawcze (wzmocnienie podłoża pod deskowanie UN) PZDsz-30,
– Beton UN (deskowanie) PZDsz-30a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZDsz-30a,

Roboty branżowe :
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DJP_27 km 2+701 ,
– Wykonanie przepustu skrzynkowego PZM 391a ,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz ,
– Przebudowa rowu RN04,

Branża sanitarna:
– Wykop pod sieć wodociągową W3,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W3,
– Przewiert sterowany W3,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 2 835 t.
– Piasek 921 t.

20.01.2020-26.01.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+050-27+100 1 700 m2,
 • km 28+650-28+900 ,
 • km 29+200-29+900,

– Wymiana gruntu:

 • km 27+000-27+120 900 m3,
 • DJP 27 km 2+500-2+750 1 180 m3,
 • str. P km 27+090-27+350 1 340 m3,

– Rowy odwadniające:

 • str. P km 26+900-27+000 100 m3,

– Wykop:

 • DK_19_2 km 2+770-2+980,
 • km 28+700-29+080,
 • km 29+474-29+640,

– Nasyp:

 • km 26+900-27+000 100 m3,
 • km 28+400-28+450 400 m3,
 • km 29+900-30+000 760 m3,
 • DK_19_2 km 1+700-2+100,
 • DK_19_2 km 2+700-3+650,
 • DJP 27 km 2+750-2+930 300 m3,
 • DJL_22 km 1+350-2+100,

Roboty mostowe :
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25,
– Beton ustroju nośnego (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie UN PZD-25 2995 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) WS-27,
– Beton ustroju nośnego (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie korpusów WS-27 3647 kg,
– Beton UN (deskowanie) WS-27,
– Beton korpusów (deskowanie) PZDsz-30a,
– Beton UN (deskowanie) PZDsz-30a,
– Roboty przygotowawcze (platformy robocze) MS-28,
– Roboty przygotowawcze (platformy robocze) MS-28a,

Roboty branżowe :
– Wykonanie ławy pod przepust DJL_22 km 2+142 11 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DJL_22 km 2+142 11 mb,
– Wykonanie ławy pod przepust DJL_22 km 2+672 8 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DJL_22 km 2+672 ,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DJP_32 km 0+273 ,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego S 19 km 32+828 ,
– Wykonanie ławy pod przepust DJP_27 km 2+701 11 mb,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Białka ,
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz ,
– Przebudowa rowu RN04,

Branża sanitarna:
– Wykop pod sieć wodociągową W1,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W1/W3,
– Przewiert sterowany W3,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 2 482 t.

13.01.2020-19.01.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 26+900-27+000 3 300 m2,
 • km 29+400-29+900,
 • km 28+600-28+800,
 • DK19_2 km 0+180-0+260 1 100 m2,
 • DJP 27 km 2+800-2+931 1 100 m2,,

– Wymiana gruntu:

 • km 27+050-27+300 4 800 m3,
 • DJP 27 km 2+150-2+650 400 m3,

– Wykop (rów):

 • Str. L km 26+900-27+000 200 m3,
 • Str. P km 26+800-26+900 100 m3,

– Wykop:

 • L09L km 0+420,
 • DK19_2 km 2+880-2+980,

– Nasyp:

 • km 31+900-32+140,
 • DK19_2 km 1+700-2+100,
 • DK19_2 km 2+700-3+600,
 • km 29+400-29+600,
 • km 28+400-28+450 200 m3,
 • km 26+800-27+000 300 m3,

– Podbudowa:

 • DJP 27 km 0+400-1+200 1 000 m3,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie korpusów PZD-25 1947 kg,
– Beton ustroju nośnego (deskowanie) PZD-25,
– Beton ustroju nośnego (wzmocnienie podłoża) PZD-25,
– Beton podpór (deskowanie) WS-27,
– Beton ustroju nośnego (deskowanie) WS-27,
– Beton ustroju nośnego (wzmocnienie podłoża) WS-27,

Roboty branżowe :
– Ułożenie i zasypanie geokraty ZR-5,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DK19_2 km 0+411 16 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DK19_2 km 0+750 14 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DK19_2 km 1+323 18 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego km 25+021 38 mb,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Białka ,
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz ,

Branża sanitarna:
– Wykop pod sieć wodociągową W1,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W1/W3,
– Przewiert sterowany W3,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 1 524 t.
– Piasek 2 532 t.

06.01.2020-12.01.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 28+100-28+300 2 700 m2,
 • km 26+800-26+900 3 600 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 27+100-27+300 700 m3,
 • DJP 27 km 2+700-2+800 200 m3,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (deskowanie) PZD-25,
– Beton ustroju nośnego (wzmocnienie podłoża) PZD-25,
– Beton podpór (deskowanie) WS-27,

Roboty branżowe :
– Wykop zbiornika ZR-5,
– Wykonanie ławy fundamentowej DK19_2 km 0+750 14 mb,
– Wykonanie ławy fundamentowej DK19_2 km 0+411 16 mb,
– Wykonanie ławy fundamentowej km 32+647 41 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DK19_2 km 0+411 14 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego km 25+022 41 mb,
– Wykonanie ławy fundamentowej DK19_2 km 1+387 18 mb,
– Zasypka km 32+647 40 mb,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Białka ,
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz w zakresie nowego koryta,

Branża sanitarna:
– Wykop pod sieć wodociągową W1,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W1,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 4 135 t.

30.12.2019-05.01.2020

Roboty drogowe:
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,

Roboty branżowe:
– Układanie geowłókniny i geokraty ZR-5,

Roboty melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Białka w zakresie nowego koryta,
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz w zakresie nowego koryta,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo.

23.12.2019-29.12.2019

Roboty drogowe:
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,

Roboty branżowe:
– Układanie geowłókniny i geokraty ZR-5,

Roboty melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Białka w zakresie nowego koryta,
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz w zakresie nowego koryta,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo.

16.12.2019-22.12.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • DK19_2 km 0+280,
 • km 29+300-29+400 ,
 • DK19_1 km 1+340-1+340 50 m2,
 • DK19_2 km 2+700-2+950 1 800 m2,
 • DK19_2 km 3+800-3+900 ,
 • km 28+300-28+410 3 720 m2,,

– Wykop:

 • km 27+900-28+000 300 m3,
 • km 32+580-32+630,

– Wykop (rowy):

 • km 32+370-32+441 ,
 • DK19_2 km 3+368-3+420 ,
 • km 29+337-29+493 ,
 • DK19_2 km 3+050-3+136 ,
 • km 32+460-32+600 ,
 • DK19_2 km 2+979-3+050 ,

– Nasyp (wykop) :

 • DK19_2 km 3+368-3+421,
 • DK19_2 km 0+900-1+000 300 m3,
 • DK19_2 km 3+050-3+136 ,
 • km 29+338-29+432 ,
 • DK19_2 km 3+200-3+300,
 • km 32+600,
 • DK19_2 km 3+100-3+500 ,

-Nasyp (dokop):

 • L09L km 0+280,
 • km 29+337-29+493,
 • DK19_1 km 0+500-1+300 1 000 m3,
 • DK19_2 km 2+300,
 • DK19_1 km 1+300-1=400 200 m3,
 • L09P km 0+100,
 • km 25+800-26+100 1 500 m3,
 • DJP km 1+250-500 500 m3,
 • km 26+150-26+400 2 000 m3,
 • DK19_1 km 1+500-1+700 500 m3,
 • km 27+450-27+600 1 500 m3,
 • DK19_2 km 0+800-1+000 400 m3,

Roboty mostowe:
– Zbrojenie (korpusy) PZD-25 3 245 kg,
– Zasypanie wykopów PZD-25 80 m3,
– Zbrojenie (fundamenty) WS-27 5 226 kg,
– Beton (fundamenty) WS-27 107 m3,
– Izolacja cienka wykonana na zimno WS-27 225 m2,
– Zasypywanie wykopów WS-27 230 m3,
– Zbrojenie (fundamenty) PZD-30 10 592 kg,
– Beton (fundamenty) PZD-30 99 m3,
– Izolacja cienka PZD-30 370 m2,
– Zasypywanie wykopów PZD-30 50 m3,
– Izolacja cienka wykonywana na zimno PZD-30a 205 m2,
– Zasypywanie wykopów PZD-30a 40 m3,
– Zbrojenie korpusów PZD-30a 1 486 kg.

09.12.2019-15.12.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 29+200-29+448 3 276 m2,
 • DK19_2 km 3+100-3+630 1 200 m2,
 • DK19_1 km 1+350-1+600 1 100 m2,
  ZR-5,

– Wykop:

 • km 29+438-29+573,
 • km 27+950-28+100 1 300 m3,
 • L09L km 0+120-0+200 ,

– Wykop (rowy):

 • km 32+124-32+174 ,
 • L09L: km 0+116-0+120,
 • DK19_2: km 3+420-3+631,
 • km 29+374-29+261,
 • km 31+990-32+124,
 • km 32+320-32+370,
 • km 29+260-29+383

– Nasyp (wykop) :

 • km 29+262-29+374,
 • km 29+494-29+579,
 • DK19_2: km 0+500-0+700 700 m3,
 • DK19_2: km 1+500-1+800 ,
 • DK19_2: km 0+900-1+000 600 m3,
 • DK19_2: km 3+400-3+632 ,
 • L09L: km 0+230,

-Nasyp (dokop):

 • km 31+900,
 • L09L,
 • DK19_1: km 1+500-1+700 1 400 m3,
 • km 31+900-32+100,
 • km 24+900-25+360 3 500 m3,
 • km 25+390-25+600 3 000 m3,
 • DK19_2: km 1+600-1+650,
 • L09L: km 0+290-0+330 446 m3,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+200-25+300 2 100 m3, ,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • km 24+640-24+870 3 650 m3,
 • str. L: km 25+200-25+320 300 m2,
 • str. P: km 25+200-25+250 130 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 27+300-27+400 1 300 m3,

– Górna warstwa nasypu :

 • km 31+960-32+212 250 m3,

Roboty mostowe:

– Izolacja cienka wykonana na zimno (fundamenty) PZD-25 391 m2,
– Zbrojenie fundamentu WS-27 20 692 kg,
– Beton fundamentów WS-27 312 m3,
– Izolacja cienka wykonana na zimno (fundamenty) WS-27 225 m2,
– Zbrojenie fundamentu PZDd-30 21 298 kg,
– Beton fundamentów PZDd-30 157 m3,
– Beton fundamentów PZDd-30a 23 m3,

Roboty branżowe:

– Zasypywanie geokraty ZR3 i ZR6,
– Profilowanie zbiornika ZR-4,

Branża elektroenergetyczna:

– Kolizja 1NN km 27+808,

Branża sanitarna:

– Wykop pod sieć wodociągową W2,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W2,

Branża melioracyjna:

– Wykonanie opaski z kiszki faszynowej – nowe koryto rzeki Białka 74 mb ,
– Humusowanie – nowe koryto rzeki Białka 850 m2,
– Humusowanie koryta – nowe koryto rzeki Białka 180 mb,
– Wykonanie wykopu – nowe koryto rzeki Białka 40 mb,
– Wykonanie płotka – nowe koryto rzeki Białka 252 mb,
– Narzut kamienny w płotkach – nowe koryto rzeki Białka 190 m2,
– Geowłóknina – nowe koryto rzeki Białka 392 m2,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 2 101t,
– Piasek 1 171 t,

02.12.2019-08.12.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • DK19_2 km 1+400-1+900,
 • DK19_1 km 1+200-1+350 2 850 m2,
 • km 27+830-28+000 5 400 m2,
 • PZD-26a km 26+626,
 • PZD-32a km 30+857,
 • DK19_1 km 0+500-0+700 200 m2,
 • ZR-5,
 • km 29+427-29+573 2 044 m2,
 • km 29+534-29+413 1 694 m2,
 • km 28+000-28+100 3 200 m2,
 • DK19_1 km 0+500-0+700  800 m2,
 • PZDd-32 km 30+857,

– Wykop:

 • PZD-30 km 29+712,
 • km 25+400-25+600 1 000 m3,
 • L09P 871 m3,
 • DK19_2 km 2+230-2+450 371 m3,
 • km 32+600,
 • km 27+700-27+800 500 m3,

– Wykop (rowy):

 • km 32+000-32+090 str. L,
 • L09P km 0+240-0+280,
 • DK19_2 km 2+010-2+174,
 • DK19_2 km 2+237-2+294,
 • L10P km 0+000-0+100,
 • DK19_2 km 1+809-1+871,
 • DK19_2 km 1+505-1+612,
 • DK19_2 km 1+955-2+010,
 • DK19_2 km 1+612-1+723,

– Nasyp (wykop) :

 • km 25+000-25+100  700 m3,
 • km 32+600 1 242 m3,
 • DK19_2 km 1+700-2+200,
 • km 32+300-32+550,
 • DK19_2 km 1+800-2+300,
 • L09L km 0+150,
 • km 25+000-25+100 300 m3,
 • km 27+400-27+500 300 m3,
 • L09P km 0+000-0+100,
 • DK19_2 km 0+400-0+500,
 • DK19_2 km 1+809-1+871,
 • DK19_2 km 1+500-1+612,
 • DK19_2 km 1+955-2+010,
 • DK19_2 km 1+612-1+723,

-Nasyp (dokop):

 • DK19_1 km 1+500-1+700 500 m3,
 • km 32+100 66 m3,
 • km 32+000,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+300-25+360 1 050 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • km 25+625-25+675 30 m2,
 • DK19_1 km 1+500-1+650 2 700 m2

– Podbudowa :

 • DJP 27 km 0+500-1+050 3 430 m3,
 • DJP 27 km 0+000-0+250 1 200 m3,

– Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków:

 • km 25+700 64 m3,
 • km 25+500,
 • km 26+600,

-Drogi technologiczne – wykonanie i utrzymanie:

 •  km 27+400,

Roboty mostowe:

– Beton fundamentów PZDd-25 148 m3,
– Zbrojenie (Fundamenty ścian bocznych) PZDd-25 5 899 kg,
– Zbrojenie fundamentu WS-27 5 000 kg,
– Zbrojenie (Fundamenty korpusów) WS-27 18 237 kg,
– Beton fundamentów (Korpusy) WS-27 77m3,
– Zbrojenie (Fundamenty korpusów) PZDd-30 3 811 szt,
– Zbrojenie (Fundamenty korpusów) PZDd-30a 1 109 kg,
– Beton fundamentów (Ściany boczne) PZDd-30a 2 213 kg,
– Beton fundamentów (Korpusy) PZDd-30a 45 m3,
– Beton fundamentów (Ściany boczne) PZDd-30a 23 m3,
– Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych PZD-26a 87 m3,
– Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych PZD-32a 70 m3,

Roboty branżowe:

– Zasypywanie geokraty ZR-3, ZR-6,

Branża elektroenergetyczna:

– Przebudowa kolizji elektroenergetycznej 1NN km 27+808,

Branża sanitarna:

– Wykop pod sieć wodociągową W2/W5a,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W2/W5a,
– Przewiert sterowany,

Branża melioracyjna:

– Wykonanie płotków – nowe koryto rzeki Białka 195 m2,
– Skarpowanie – nowe koryto rzeki Białka 170 mb,
– Ułożenie kiszek faszynowych – nowe koryto rzeki Białka 255 mb,
– Wbijanie kołków pod płotki – nowe koryto rzeki Białka 55 mb,
– Plantowanie – nowe koryto rzeki Białka,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 1 584 t,

25.11.2019 – 01.12.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+350-27+400 2 100 m2,
 • DK19_1 km 1+200-1+300 1 600 m2,
 • DK19_1 km 0+400-0+700 2 800 m2,
 • km 27+435 22 m2,
 • DK19_2 km 2+040-2+550 9 375 m2
 • ZR-4 3 780 m2,
 • km 32+600 ,

– Wykop:

 • km 32+600 428 m3,
 • km 25+400-25+600 700 m3,
 • km 27+450-27+800 1 300 m3,
 • WS-27 km 27+435 450 m3,
 • PZDd-25 km 25+376 208 m3,
 • PZD-30 ,
 • km 31+850-31+900,
 • DK19_1 km 0+730-0+986 700 m3,
 • L09L 1 985 m3,
 • DK19_2 km 2+220-2+600,

– Wykop (rowy):

 • DK19_2 km 1+300-1+350 200 m3,
 • km 32+090-32+135,
 • km 27+450-27+800 600 m3,
 • km 31+850-31+900,
 • km 32+590-32+630,

– Nasyp (wykop) :

 • DK19_2 km 1+300-1+350 200 m3,
 • DK19_2 km 2+370-2+600,
 • DK19_2 str. L:km 0+400-0+750 1 750m3,
 • km 32+550-32+650 375 m3,
 • L09L km 0+130 385 m3,
 • km 25+000-25+100 700 m3,
 • km 27+450-27+800 2 100 m3,
 • DK19_1 km 0+986-1+296 1 700 m3,
 • km 32+600 950 m3,

-Nasyp (dokop):

 • km 25+300-25+400 500 m3,
 • L09L km 0+250 572 m3,
 • km 24+900-25+600 1 6100 m3,
 • km 32+100 681 m3,
 • km 32+400 720 m3,
 • DK19_1 km 1+500-1+700 500 m3,
 • DJP27 km 1+200-1+500 1 000 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • skarpa str. L km 25+100-25+350 620 m2,
 • skarpa str. P km 25+100-25+350 620 m2,
 • skarpa str. L km 25+500-25+610 270 m2,
 • skarpa str. P km 25+500-25+610 270 m2,
 • km 24+602-24+642 1 200 m2,
 • km 32+600 2 250 m2,
 • DK19_1 km 1+500-1+700 2 000 m2,
 • DJP 27 km 0+000-1+250 6 500 m2,

– Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków km 24+900-25+625 465 m3,

Roboty mostowe:

– Wykopy PZDd-25 300 m3,
– Zbrojenie fundamentu PZDd-25 6 700 kg,
– Zbrojenie podpór PZDd-25 3 000 kg,
– Beton fundamentów (Deskowanie fundamentów) PZDd-25,
– Beton fundamentów (Betonowanie fundamentów P1P i P2P) PZDd-25 103,
– Odwodnienie wykopu – montaż instalacji igłofiltrowej WS-27,
– Warstwa wyrównawcza z betonu niekonstrukcyjnego WS-27 70 m3,
– Zbrojenie fundamentów WS-27 7 000 kg,
– Wykonywanie kolumn DSM PZDd-30 84 szt,
– Wykopy PZDd-30 800 m3,
– Warstwa wyrównawcza z betonu niekonstrukcyjnego PZDd-30 45 m3,
– Odkopywanie platformy DSM PZDd-30 100 m3,
– Zbrojenie fundamentu PZDd-30a 13 500 m3,
– Beton konstrukcyjny fundamentu PZDd-30a 45 m3,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe) WD-33,

Roboty branżowe:

– Wykop zbiornika ZR-3 km 28+300,
– Układanie geokraty i geowłókniny na ZR-3 km 28+300,
– Wbudowanie przepustów rurowych PEHD,
– Odhumusowanie zbiornika ZR-4,

Branża sanitarna:

– Wykop pod sieć wodociągową W3,W2,W5a,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W3,W2,W5a,
– Przewiert sterowany W2,

Branża melioracyjna:

– Ułożenie geowłókniny – nowe koryto rzeki Białki 130 m2,
– Palisada fi 15/150 cm – nowe koryto rzeki Białki 10 m,
– Wykonanie opaski z kiszki faszynowej – nowe koryto rzeki Białka 50m – Roboty ziemne – nowe koryto rzeki Białka 85 m3,
– Narzut kamienny w płotkach – nowe koryto rzeki Białka 10 szt.
– Skarpowanie – nowe koryto rzeki Białka,
– Plantowanie – nowe koryto rzeki Białka,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 2  067 t,
– Cement CEM II PZDsz-30a 24 000 kg,
– Stal zbrojeniowa B500SP PZD-30 15 000 kg,

18.11.2019 – 24.11.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+350-27+400 2 500 m2,
 • km 27+450-27+550 3 000 m2,
 • km 29+712-29+740 875 m2,
 • km 29+750-29+800,
 • PZD 30a 29+712 588 m2,
 • DK19_2 km 2+700

– Wykop:

 • km 25+376 101 m3,
 • km 27+435 358 m3,
 • PZD 30a km 29+712 739 m3,
 • WS-27 km 27+435,
 • DJL 22 km 1+600,
 • L09L,

– Wykop (rowy):

 • km 32+200,
 • DK19_2 str. P: km 0+850-1+100 300 m3,
 • DK19_2 str. L: km 0+400-0+750 250 m3,
 • DK19_2 str. P km 1+200-1+350 500 m3,
 • DJL 22,
 • L09L, L09P,

– Nasyp (wykop) :

 • DK19_2 km 0+850-1+000 1 000 m3,
 • DK19_2 km 1+200-1+350  500 m3,
 • DK19_2 str. L:km 0+400-0+750 1 750m3,
 • DJL22,
 • km 32+200,
 • km 32+600,

-Nasyp (dokop):

 • km 24+900-25+360 800 m3,
 • km 25+500-25+600 500 m3,
 • km 25+850-25+900 400 m3,
 • km 31+100-32+500 457 m3
 • DJP27 : km 1+200-1+500 1 750 m3,
 • L09L 468 m3,
 • L09P 167 m3

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+390-25+500 1 500 m3,

Roboty mostowe:

– Wykop : PZDd-25 100 m3,
– Beton niekonstrukcyjny pod fundamenty PZDd-25 42m3,
– Zbrojenie fundamentu PZDd-25 6 200 kg,
– Mobilizacja zaplecza pod palownice (DSM) WS-27,
– Posadowienie (kolumny DSM) WS-27 116 szt,
– Odkopywanie platformy (DSM) WS-27 250 m3,
– Wykop PZDd-30 100 m3,
– Roboty przygotowawcze (utwardzenie platformy pod palownice P1,P2) PZDd-30,
– Roboty przygotowawcze (mobilizacja zaplecza pod wykonanie kolumn DSM) PZDd-30,
– Roboty przygotowawcze (droga dojazdowa) PZDd-30a,
– Wykop fundamentów PZDd-30a 50 m3,
– Beton podkładowy C12/15 PZDd-30a 28 m3,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe) WD-33

Roboty branżowe:

– Wykop zbiornika ZR-3 km 28+300,
– Zasypanie dna zbiornika ZR-6 piaskiem km 32+600,
– Układanie geokraty i geowłókniny na ZR-3 km 28+300,
– Wbudowanie przepustów rurowych PEHD ,

Branża sanitarna:

– Przebudowa kolizji W1, W3, W5,

Branża melioracyjna:

– Przekop rzeki Białka w zakresie nowego koryta,
– Przekop koryta w zakresie nowego koryta RN-01 1 440 m3,
– Palisada fi 15/150cm RN-01 32 m,
– Ułożenie geowłókniny RN-01 129 m2,
– Udrożnienie rowu melioracyjnego RN-01 15 m,
– Wykonanie opaski z fiszki faszynowej RN-02 70 m,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 2  363 t,
– Beton C12/15 PZDd-25, PZDd-30a
– Cement CEM II WS-27, PZDsz-30.

11.11.2019 – 17.11.2019

Branża drogowa:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 32+000 2,5 ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+350-27+435 1 250 m2,
 • km 27+500-27+680 7 100 m2,
 • km 27+735 660 m2,
 • km 29+712,
 • ZR-3 500 m2,

– Wykop:

 • km 27+435 613 m3,
 • DT: km 32+350,
 • L09L,

– Wykop (rowy):

 • str. L: km 27+750-27+820 150 m3,
 • str. P: km 27+750-27+820 150 m3,
 • DK19_1 str. L: km 0+500-0+650 150 m3,
 • DK19_2: km 0+400-1+000 700 m3,
 • DJL22 : km 2+200,
 • L09L,

– Nasyp (wykop) :

 • DK19_1 km 0+500-0+650 150 m3,
 • km 27+500-27+820 3 800 m3,
 • DK19_2 km 0+400-0+850  500 m3,
 • km 32+100,
 • DJL22,
 • km 32+700 902 m3

-Nasyp (dokop):

 • km 24+900-25+360 1 400 m3,
 • km 25+500-25+600 500 m3,
 • km 27+600-27+700 500 m3,
 • L09L 581 m3,
 • DJP27 : km 1+200-1+500 1 700 m3,
 • DJP32 337 m3,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+390-25+500 1 500 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • str. L km 32+300 82 m2,

– Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków:

 • km 24+700-25+350 260 t,

-Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym w związku z opadami deszczu w dniach poprzednich :

 • str. L: km 32+350 991 m3,
 • str. L: km 32+300-32+450,

– W związku z opadami deszczu w dniach 9-10.11.2019 na budowie stwierdzono: zalanie warstw nasypu w km 32+300-32+450, zalanie podłoża Łącznicy L10L, zalania rowów w km 31+800-32+600, Łącznicy L09L,L10L. Podjęto roboty naprawcze m.in. pompowanie wody z rowów, ulepszanie warstw nasypu i podłoża,
– Kontynuowanie robót związanych z przywróceniem warstw oraz podłoża do stanu sprzed zalania przez deszcz,

Roboty mostowe:

– Roboty przygotowawcze (odhumusowanie) WS-27 200 m3,
– Wykop : WS-27 1 800 m3,
– Roboty przygotowawcze(objazd) WS-27,
– Roboty przygotowawcze (zaplecze pod wykonanie kolumn DSM) PZDd-25,
– Wykonanie kolumn DSM PZDd-25 84 szt,
– Odkopywanie platformy PZDd-25 100 m3,
– Wykop PZDd-30 500 m3,
– Wykop PZDd-30a 500 m3,
– Roboty przygotowawcze (usuwanie karpin) PZDd-30, PZDd-30a,
– Mobilizacja, roboty przygotowawcze WD-33,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe) WD-33,

Roboty branżowe:

– Przebudowa kolizji W3,
– Wykop zbiornika Z-3 km 28+300,
– Układanie geokraty i geowłókniny na Z-3 km 28+300,
– Przebudowa rzeki Białka ,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 2  948 t,

04.11.2019 – 10.11.2019

Branża drogowa:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 2,5 ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+600-27+700 3 500 m2,
 • km 27+750-27+800 2 000 m2,
 • km 31+400,
 • DK19_2 km 0+400-1+350 10 600 m2,
 • DJP 32,
 • DJL 22,
 • ZR-3 1000 m2,

– Wykop:

 • km 31+500,
 • km 32+350,
 • L10L, L09L,

– Wykop (rowy):

 • str. P: km 25+100-25+350 250 m3,
 • str. L: km 25+390-25+500 150 m3,
 • str. P: km 25+800-26+050 200 m3,
 • str. L: km 26+000-26+400 400 m3,
 • DK19_1 str. L: km 0+500-1+000 350 m3,

– Nasyp (wykop) :

 • km 25+100-25+500  400 m3,
 • km 25+800-26+400 600 m3,
 • km 27+700-27+727 1 000 m3,
 • DK19_1 km 0+500-0+650 300 m3,
 • DK19_2 km 0+650-1+350 1 780 m3,
 • km 31+500,
 • km 32+150,
 • km 32+700 902 m3

-Nasyp (dokop):

 • km 24+900-25+360 680 m3,
 • km 25+390-25+600 2 700 m3,
 • km 25+800-25+900 340 m3
 • km 32+500,
 • L09L,L09P,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+390-25+500 1 800 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • krawędź nasypu str. L km 25+250-25+360 270 m2,
 • krawędź nasypu str. P km 25+250-25+360 270 m2,
 • krawędź nasypu str. L km 25+390-25+600 450 m2,
 • krawędź nasypu str. P km 25+390-25+600 450 m2,
 • km 32+500-32+700 1 503,72 m2,
 • DJP 27 km 1+240-1+300 770 m3,

– Podbudowa (kruszywo):

 • DT str. P: km 24+602-24+900 1 000 m3,

– Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków:

 • km 24+630-25+360,

Roboty mostowe:

– Mobilizacja, roboty przygotowawcze: WD-33,WS-27,
– Wykonanie platformy pod palownice PZDd-25 50 m2,
– Roboty przygotowawcze (odhumusowanie) WS-27 600 m3,
– Roboty przygotowawcze (odhumusowanie) : PZDsz-30,

Roboty branżowe:

– Przebudowa kolizji W1,
– Ułożenie geokraty na ZR-6,
– Wykop zbiornika ZR-3 km 28+300,
– Przebudowa rzeki Białka km 28+300,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 3 553,30 t,

28.10.2019-03.11.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 2,5 ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • ZR – 3 2 200 m2,
 • DJ L 22 4 880 m2,
 • DJP 32 2 240 m2,
 • DK19_2 km 0+450-1+250 3 900 m2,
 • DK19_2 km 1+000-1+300 3 000 m2,

– Wykop:

 • km 31+450-31+550 666 m3,
 • km 32+300-32+400 600 m3,
 • L10L 3300 m3,

– Wykop (rowy):

 • str. P km 24+900-25+100 200 m3,
 • str. L km 25+000-25+300 200 m3,
 • str. L km 25+500-25+800 150 m3,
 • str. P km 25+100-25+350 200 m3,
 • str. P km 25+500-25+600 100 m3,
 • str. L DK19_1 km 0+500-0+750 450 m3,

– Nasyp :

 • km 24+900-25+100 720 m3,
 • km 25+000-25+350 1 700 m3,
 • km 25+500-25+600 2 310 m3,
 • km 25+000-25+300 100 m3,
 • km 31+450-31+600,
 • km 32+300-32+450 2 112,8 m3,
 • km 32+850,
 • L10P 1 350 m3,
 • DJP 27 km 0+700-1+150 150 m3,
 • DK19_1 km 0+500-0+750 450 m3,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe) km 25+400-25+500 1 770 m3,
– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym :

 • skarpa str. L km 25+390-25+570 450 m2,
 • skarpa str. P km 25+390-25+570 450 m2,
 • skarpa str. L km 25+100-25+200 250 m2,
 • skarpa str. P km 25+100- 25+200 625 m2,
 • DJP 27 km 1+220-1+300 1 000 m2,
 • DJP 27 km 1+330-1+380 550 m2,
 • DJP 27 km 1+530-1+570 500 m2
 • km 31+900,

Roboty branżowe:
– Przebudowa kolizji W-1,
– Profilowanie zbiornika ZR-6 km 32+600,
– Układanie geokraty ZR-6 km 32+700,
– Układanie geowłókniny ZR-6 km 32+700,
– Nasyp ZR-6 – Piasek 20 cm km 32+600,
– Zagęszczenie warstwy piasku ZR-6 km 32+600,
Kolizja nr IT-2 km 27+360,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 2 727,52 t,
– Piasek 1 621,52 t,
– Zbrojenie 23,62 t.

21.10.2019 – 27.10.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 3ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 31+400-31+659 10 000 m2
 • Droga Technologiczna str. L km 25+520 – 25+800 1 350 m2,
 • Zbiornik ZR-3 1 000 m2,

– Wykop (makroniwelacja):

 • km 24+602-24+700 1 000 m3,
 • km 25+550-25+800 1 100 m3,

– Wykop:

 • km 32+300-32+490,
 • L09 L,
 • DJ L 22 km 0+600-0+750,

– Wykop (rowy):

 • km 31+600-31+970,
 • L 09L km 0+500-0+580 str. P,
 • str. L km 24+605-25+300 950 m3,
 • str. L km 26+000-26+150 600 m3,
 • str. P km 24+900-26+000 450 m3,

– Nasyp :

 • km 24+800-25+350 2 800 m3,
 • km 25+850-26+100 2 410 m3,
 • km 32+600-32+875,
 • DJP 27 km 0+500- 1+150 1 100 m3,
 • DJL 22,
 • L09L,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe ) km 25+390-25+575  700 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym;

 • km 32+076-32+230 5 313 m2,
 • km 32+685-32+800 4 945 m2,

– Zagęszczanie podłoża pod nasyp km 31+500-32+100,
– Zagęszczanie warstwy nasypu:

 • DJL 22 km 2+600,
 • km 31+700,
 • km 32+800,
 • L09L,

Roboty branżowe:
– Przebudowa kolizji W-4, W-5, W-5a i W-1,
– Profilowanie zbiornika ZR-6 km 32+600,
– Układanie geokraty ZR-6 km 32+700,
– Układanie geowłókniny ZR-6 km 32+700,
– Nasyp ZR-6 piasek 20 cm km 32+600,
– Zagęszczenie warstwy piasku – ZR-6 km 32+600,
– Kolizja nr IT-2 km 27+360,
– Kolizja nr SN2,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 2 832,48 t,
– Piasek 3 039,80 t.

14.10.2019 – 20.10.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 3ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 31+600-31+700 1 080 m2,
 • DJP 27 km 1+300-1+575 3 000 m2,

– Wykop (makroniwelacja) km 24+700-24+900 3 000 m3,
– Wykop km 32+350-32+400,
– Wykop (rowy):

 • km 24+700-24+800 600 m3,
 • km 26+000-26+100 100 m3,
 • km 31+850-31+970,
 • km 32+550-32+600 150 m3,
 • km 32+400-32+600 str. L 200 m3,
 • km 32+000-32+200 str. L 300 m3,
 • L09L km 0+430-0+500 str. P ,

– Wykop S19 km 24+602-24+890 900 m3,
– Nasyp :

 • DJ P 27 km 0+050-0+500 3 100 m3,
 • km 24+900-25+000 1 650 m3,
 • km 25+200-25+300 1 400 m3,
 • km 26+000-26+100 100 m3,
 • km 32+600-32+875 1 725 m3
 • DJ L 22 km 2+300-2+500 300 m3,
 • Droga Technologiczna km 25+000-25+250 str. L 500 m3,
 • L10P,L09L 2 025 t,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe)

 • km 25+220-25+300 490 m3,
 • km 25+390-25+400 90 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym;

 • skarpa str. L km 25+270-25+363 210 m2,
 • skarpa str. L km 25+390-25+575 1 100 m2,
 • skarpa str. P km 25+270-25+363 210 m2,
 • skarpa str. P km 25+390-25+575 1 250 m2,
 • km 32+133-32+238 3 465 m2,
 • km 32+899-32+850,
 • L09P km 0+090-0+138 528 m2,
 • DJ P 27 km 0+480-0+600 1 350 m2,

– Zagęszczanie podłoża pod nasyp ;

 • km 32+500,
 • km 31+800-32+100,
 • L09L,

– Zagęszczanie warstwy nasypu :

 • L09L,
 • Km 32+800-32+875,

Roboty branżowe:
– Przecisk sterowany W-5 – rondo Łążek Ordynacki,
– Przecisk sterowany W-5a – rondo Łążek Ordynacki,
– Wykop zbiornika ZR-6 km 32+600,
– Nasyp skarp zbiornika ZR-7 oraz usypanie warstwy piasku gr. 20 cm km 31+700,
– Układanie geokraty ZR-7 km 32+700,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 2 093,22 t,
– Piasek 4 532,98 t.

07.10.2019 – 13.10.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • DJ L22:km 2+400–2+700 2 388 m2,
 • Droga Technologiczna km 25+750 – 25+900 100 m2,
 • S19 km 32+760–32+875 4 493 m2,
 • Zbiornik ZR-7 756 m2,

– Wykop (rów):

 • L10P km 0+100–0+150 300 m3,
 • S19 km 25+500–25+850 1 600 m3

– Wykop S19 km 24+602-24+890 900 m3,
– Nasyp :

 • S19 km 25+600-26+000 1 700 m3,
 • DJ P 27 km 0+050-0+500 900 m3,
 • DJ P 27 km 0+800-1+000 750 m3,
 • DJ P 27 km 0+550-0+800 400 m3,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe Połaniec) S19 km 25+390-25+550 1 050 m3,
– Zagęszczanie warstwy nasypu : L09P i L09L, S19 km 32+250 , km 32+750-32+800,
– Ulepszenie podłoża za pomocą spoiwa hydraulicznego:

 • S 19 km 25+389-25+564 880 m2,
 • DJ P 27 km 0+500-0+585 1 460 m2,
 • S 19 km 32+480-32+660 str. P 3 035m2,
 • S 19 km 32+580-32+700 2 940 m2,
 • S 19 km 32+238-32+290 1 648 m2,

– Wymiana gruntu S 19 km 25+838-25+894 450 m3,

Roboty branżowe:
– Kolizja nr SN2 km 32+544,
– Kolizja nr IT-4 DG 108889L rondo,
– Kolizja nr IT-5 km 32+544,
– Przecisk sterowany W-4,
– Wykop zbiornika ZR-6,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 3 270,4 t,
– Piasek 2 279,52 t.

30.9.2019 -06.10.2019

Branża drogowa:

 • Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
 • Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
 • Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
 • Wycinka drzew i zakrzaczeń S 19,
 • Wycinka zakrzaczeń S 19 km 28+000 – 28+200,
 • Wywóz karpiny S 19,
 • Zrębkowanie gałęzi S 19,
 • Odhumusowanie: Droga Technologiczna str. L km 32+440 – 32+600 1280 m2, Droga Technologiczna str. P. km 32+400-32+600 1600m2, Zbiornik ZR-6 3112,5 m2, km 32+150-32+700 1675 m2,
 • Wykop (rów) km 25+390-25+500 300 m3, km 25+700-25+800 1200 m3,
 • Wykop: km 24+602-24+890 3500m3, km 25+675 – 25+764 100m3, DJ P 27 km 0+000 – 0+450 50 m3,
 • Nasyp z wykopu: km 25+200-25+600 2450 m3, PJ P 27: km 0+000-0+450 250 m3, DJ P 27 km 0+091- 0+355 1000 m3,
 • Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe Połaniec) km 25+390-25+550 800 m3,
 • Zagęszczanie warstwy podłoża km 32+400-32+600,
 • Zagęszczanie warstwy nasypu L10P, L09L,
 • Wbudowanie warstwy piasku L10P, L09L,
 • Ulepszenie podłoża za pomocą spoiwa hydraulicznego km 32+127-32+235 4856,75 m2
 • Dostawy materiałów na plac składowy w Łążku Ordynackim :
  Kruszywo 2592,63 t, Piasek Beetz 2355,93 t.

Branża drogowa:

 • Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
 • Przyjmowanie materiału na plac w Łążku Ordynackim,
 • Prowadzenie robót wycinkowych na terenach prywatnych,
 • Odkarczowanie terenu z wywozem karpiny,
 • Przygotowanie dróg wewnętrznych na kopalni Studzieniec,
 • Odhumusowanie,
 • Zagęszczenie podłoża pod nasyp,
 • Wykonanie wykopu,
 • Budowa nasypu,
 • Oznakowanie placu budowy.

Branża drogowa:

 • Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
 • Przyjmowanie materiału na plac w Łążku Ordynackim,
 • Prowadzenie robót wycinkowych na terenach prywatnych,
 • Usuwanie karpin,
 • Rozbiórki.