Postęp robót

30.10.2023-05.11.2023

Roboty drogowe:

– Wykonanie nasadzeń – PZDg
– Prace usterkowe – uzupełnienie brakujących nasadzeń, pielęgnacja -S19
– Prace usterkowe – usuwanie szczelin przy fundamentach ekranów przeciwolśnieniowych – S19

23.10.2023-29.10.2023

Roboty drogowe:

– Wykonywanie nasadzeń – PZDg
– Prace usterkowe – uzupełnienie brakujących nasadzeń, pielęgnacja – S19.

16.10.2023-22.10.2023

Roboty drogowe:

– Prace usterkowe: uzupełnienie brakujących nasadzeń, pielęgnacja -S19

– Porządkowanie terenu – S19.

09.10.2023-15.10.2023

Roboty drogowe:

– Porządkowanie terenu – S19.

02.10.2023-08.10.2023

Roboty drogowe:

– Porządkowanie terenu – S19.

25.09.2023-01.10.2023

Roboty drogowe:

– Porządkowanie terenu – S19.

18.09.2023-24.09.2023

Roboty drogowe:

– Porządkowanie terenu – S19.

11.09.2023-17.09.2023

Roboty drogowe:

– Porządkowanie terenu – S19.

04.09.2023-10.09.2023

Roboty drogowe:

– Porządkowanie terenu – S19.

28.08.2023-03.09.2023

Roboty drogowe:

– Wdrożenie PCOR 46 schemat 4 – usterka związana z korozją betonu przy wpustach ściekowych:

 • PZDd-25,

– Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na pasach technologicznych:

 • S19 km 24+602-24+643.
 • S19 km 29+990-30+100.

– Prace usterkowe – naprawa zjazdu technologicznego :

 • DK19_2 km 2+544,36

– Poprawa oznakowania poziomego :

 • DK19_2 w rejonie PZDg

– Porządkowanie terenu – S19.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Docelowy montaż ogrodzenia.
– Rozkładanie karpin.

21.08.2023-27.08.2023

Roboty drogowe:

– Wdrożenie PCOR 46 schemat 4 – usterka związana z korozją betonu przy wpustach ściekowych:

 • PZDd-25,

– Przygotowanie kruszywa na pasach technologicznych pod podwójne powierzchniowe utrwalenie:

 • S19 km 24+602-24+643.
 • S19 km 29+990-30+100.

– Porządkowanie terenu – S19.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Docelowy montaż ogrodzenia.
– Rozkładanie karpin.

14.08.2023-20.08.2023

Roboty drogowe:

– Pielęgnacja zieleni – koszenie trawy.

 • S19 km 24+602-32+875.

07.08.2023-13.08.2023

Roboty drogowe:

– Humusowanie terenów płaskich:

 • DJL_22 km 0+040-0+480

– Wdrożenie PCOR 46 schemat 4 – usterka związana z korozją betonu przy wpustach ściekowych:

 • DJL_22 km 0+040-0+480.

– Przygotowanie kruszywa na pasach technologicznych pod podwójne powierzchniowe utrwalenie:

 • S19 km 24+602-24+643.
 • S19 km 29+990-30+100.

– Pielęgnacja zieleni – koszenie trawy.

 • S19 km 24+602-32+875.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Docelowy montaż ogrodzenia.
– Porządkowanie terenu.
– Rozkładanie karpin.

31.07.2023-06.08.2023

Roboty drogowe:

– Humusowanie terenów płaskich:

 • DJL_22 km 0+040-0+480.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Docelowy montaż ogrodzenia.
– Porządkowanie terenu.
– Rozkładanie karpin.

24.07.2023-30.07.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 34a,

– Likwidacja Czasowej Organizacji Ruchu:

 • PCOR nr 34a, PCOR nr 44,

– Wykonanie testów SAT:

 • VD01,
 • VD02,

– Rozbiórka przejazdów tymczasowych :

 • S19 km 30+163,
 • S19 km 30+583,

– Odtworzenie pasów rozdziału:

 • S19 km 30+118- 30+208,
 • S19 km 30+538- 30+628,

– Montaż barier w pasie rozdziału:

 • S19 km 30+118- 30+208 90mb,
 • S19 km 30+538- 30+628 90mb,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • DJL_22 km 0+040-0+480.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Rozkładanie karpin.

17.07.2023-23.07.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43, PCOR nr 34a,

– Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu:

 • PCOR nr 34a.

– Montaż barier betonowych:

 • S19 km 30+325-30+355 30 mb,
 • S19 km 30+405-30+435 30 mb,

– Wymiana uszkodzonych barier :

 • S19 km 30+312-30+500 str. P 188 mb,

– Rozbiórka przejazdów tymczasowych:

 • S19 km 30+163,
 • S19 km 30+583.

– Odtworzenie pasów rozdziału:

 • S19 km 30+118- 30+208,
 • S19 km 30+538- 30+628.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Wykonanie umocnienia skarp z kostki brukowej.
– Montaż paneli przeciwolśnieniowych.
– Demontaż bramki BHP zabezpieczającej ruch nad jezdnią prawą S19.
– Rozkładanie karpin.
– Humusowanie najść na obiekt PZDg.

10.07.2023-16.07.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43.

– Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu:

 • PCOR nr 49.

– Montaż barier betonowych 200 mb:

 • DJL_22 km 0+277-0+377.

– Montaż barier stalowych 310 mb:

 • DK19_2 km 3+214-3+390.

– Rozbiórka barier o niskim poziomie powstrzymywania 410 mb:

 • S19 km 30+165-30+575.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Umocnienia skarp z kostki brukowej.
– Montaż ścieków skarpowych.
– Montaż wylotów drenów na skarpach.
– Demontaż bramki BHP zabezpieczającej ruch nad jezdnią lewą S19.
– Humusowanie najść na obiekt PZDg.

03.07.2023-09.07.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43.

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • DJL_22 km 0+040-0+480 – 1 770 m2.

– Skropienie warstwy wiążącej:

 • DJL_22 km 0+040-0+480 – 1 770 m2.

– Warstwa ścieralna AC 11 S:

 • DJL_22 km 0+040-0+480 – 1 700 m2.

– Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej:

 • DJL_22 km 0+040-0+480

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Montaż ścieków skarpowych.
– Wykonanie umocnienia skarp z kostki brukowej.
– Montaż wylotów drenów na skarpach.
– Montaż paneli przeciwolśnieniowych.
– Wykonanie izolacjo-nawierzchni wieńców konstrukcji stalowej.
– Humusowanie najść na obiekt PZDg.

26.06.2023-02.07.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43.

–Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej:

 • DJL_22 km 0+040-0+400.

–Skropienie podbudowy z mieszanki niezwiązanej:

 • DJL_22 km 0+040-0+400.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Wykonanie umocnienia skarp z kostki brukowej.
– Montaż ścieków skarpowych.
– Montaż wylotów drenów na skarpach.
– Wykonanie izolacjo-nawierzchni na ścianach podpór P1-P7.
– Wykonanie izolacjo-nawierzchni na wieńcach konstrukcji stalowej.
– Wykonanie izolacjo-nawierzchni ław fundamentowych ekranów przeciwolśnieniowych.
– Humusowanie najść na obiekt PZDg.

19.06.2023-25.06.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43.

–Wdrożenie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 48 (schemat nr 4 i 6) – testy SAT.

–Wykonanie testów SAT:

 • VD02 w km 84+946 str. L,
 • VD03 w km 85+332 str. L.

–Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej:

 • DJL_22 km 0+040-0+400.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Montaż ścieków skarpowych.
– Wykonanie umocnienia skarp z kostki brukowej.
– Montaż wylotów drenów na skarpach.
– Przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacjo-nawierzchni wieńców konstrukcji stalowej.
– Wykonanie izolacjo-nawierzchni ław fundamentowych ekranów przeciwolśnieniowych.
– Humusowanie najść na obiekt PZDg.

12.06.2023-18.06.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Wykonanie umocnienia skarp z kostki brukowej.
– Koszenie traw i roboty pielęgnacyjne.
– Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych.
– Humusowanie najść na obiekt PZDg.

05.06.2023-11.06.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Deskowanie fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych.
– Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych.
– Wykonanie umocnienia skarp z kostki brukowej.
– Montaż blach okapowych na podporach.
– Koszenie traw i roboty pielęgnacyjne.
– Wykonanie hydrofobizacji podpory P3.
– Betonowanie I etapu fundamentu pod ekrany przeciwolśnieniowe- segment S1.
– Betonowanie II etapu fundamentu pod ekrany przeciwolśnieniowe – segment S2.
– Humusowanie najść na obiekt PZDg.

29.05.2023-04.06.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43.

– Czyszczenie nawierzchni trasy głównej pod PZDg przy barierach miniguard:

 • km 30+150 – 30+570.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Betonowanie I etapu fundamentu pod ekrany przeciwolśnieniowe- segmenty S1, S3, S4, S5.
– Betonowanie II etapu fundamentu pod ekrany przeciwolśnieniowe – segmenty S3, S4, S5, S6, S7.
– Zbrojenie fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowe.
– Wykonanie izolacjo-nawierzchni z żywic na fundamentach ekranów przeciwolśnieniowych.
– Wykonanie powłoki zabezpieczającej przed ochlapywaniem – podpory P1, P2, P4, P6, P7.
– Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych.
– Deskowanie fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych.
– Wykonanie umocnienia skarp z kostki brukowej.
– Montaż blach okapowych na podporach.
– Wykonanie ścieków skarpowych.
– Koszenie traw i roboty pielęgnacyjne.

22.05.2023-28.05.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Deskowanie fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowe – segmenty T1, T2, S6, S7, S8, S9.
– Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych – segmenty T1, T2.
– Betonowanie I etapu fundamentu przeciwolsnieniowego – segmenty T1, S6, S7, S8, S9.
– Betonowanie II etapu fundamentu przeciwolsnieniowego – segmenty T1, T2, S8, S9.
– Zbrojenie fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowe.
– Wykonanie izolacjo-nawierzchni z żywic na fundamentach ekranów przeciwolśnieniowych.
– Wykonanie powłoki zabezpieczającej przed ochlapywaniem – podpory P1, P2, P4, P6, P7.
– Wykonanie umocnienia skarp z kostki brukowej.
– Montaż blach okapowych na podporach.
– Humusowanie najść na obiekt PZDg.

15.05.2023-21.05.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43.

– Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu PCOR 46 w celu zabezpieczenia robót podczas wykonywania testów SAT.
– Wykonywanie testów SAT:

 • VD04 w km 85+384 str. P.
 • VD01 w km 84+750 str. P.
 • VD02 w km 84+946 str. L.
 • VD03 w km 85+332 str. L.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Deskowanie podwaliny pod umocnienie skarp między podporami P2-P3 od strony Rzeszowa.
– Deskowanie fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowe – segmenty T2, T3, T4,T5,T6.
– Zbrojenie fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowe – segmenty T2, T3, T4,T5.
– Betonowanie I etapu fundamentu przeciwolsnieniowego – segmenty T2, T3, T4,T5.
– Betonowanie II etapu fundamentu przeciwolsnieniowego – segmenty T3, T4,T5,T6.
– Betonowanie podwaliny pod umocnienie skarp między podporami P2-P3 od strony Rzeszowa.
– Przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonanie zabezpieczenia przed ochlapywaniem – P1,P2,P4,P6,P7.
– Przygotowanie powierzchni fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych pod wykonanie izolacjonawierzchni.
– Wykonanie betonu wyrównawczego pod fundament ekranu przeciwolśnieniowego – segment S3.
– Wykonanie powłoki zabezpieczającej przed ochlapywaniem – podpory P1, P2.
– Wykonanie umocnienia skarp z kostki brukowej.
– Wykonanie ścieków skarpowych.
– Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych .
– Humusowanie najść na obiekt PZDg.

08.05.2023-14.05.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43.

– Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu PCOR 46 w celu zabezpieczenia robót podczas wykonywania testów SAT.
– Wykonywanie testów SAT:

 • VD02 w km 84+946 str. L.
 • VD03 w km 85+332 str. L.
 • VD04 w km 85+384 str. P.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Wykonanie wykopu pod podwalinę pod umocnienie skarp między podporami P5-P6 od strony Rzeszowa.
– Wykonanie izolacji cienkowarstwowej fundamentów pod ekrany przeciwolsnieniowe.
– Zbrojenie fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych – segmenty T1, T2, T3, T4,T5,S7, S8, S9.
– Betonowanie fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowe – segmenty T7, T8, T9.
– Betonowanie fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowe – I etap segmentu T6.
– Deskowanie fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowe – segmenty T6, T7, T8,T9.
– Deskowanie podwaliny pod umocnienie skarp między podporami P5-P6 od strony Rzeszowa.
– Betonowanie podwaliny pod umocnienie skarp między podporami P5-P6 od strony Rzeszowa.
– Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych – segmenty T7, T8, T9.
– Wykonanie betonu podkładowego pod ławy fundamentowe ekranów przeciwolśnieniowych – segmenty: T3, T4, T5.
– Humusowanie najść na obiekt PZDg.
– Zasypka inżynierska konstrukcji stalowej.

01.05.2023-07.05.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Izolacja bitumiczna fundamentów pod ekrany.
– Zbrojenie/deskowanie fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowe – segmenty T6, T7, T8, T9.
– Zasypka inżynierska konstrukcji stalowej.

24.04.2023-30.04.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Zbrojenie fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowe – segmenty S10, T10,T9, T8.
– Deskowanie I etapu fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych – segmenty S10, T10.
– Betonowanie I etapu fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych – segmenty S10, T10.
– Deskowanie II etapu fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych – segment T10.
– Betonowanie II etapu fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych – segmenty T10, S10.
– Montaż prefabrykowanych wylotów drenów oraz ścieków skarpowych przy podporach.
– Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych – segment T10.
– Wykonanie betonu wyrównawczego pod ekrany przeciwolśnieniowe – segmenty: T6, T7, T8, S7,S9.
– Zasypka inżynierska konstrukcji stalowej.

17.04.2023-23.04.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Zbrojenie/deskowanie ławy fundamentowej ekranów przeciwolśnieniowych – segment S11, T11.
– Betonowanie ław fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych – etap I – S11.
– Betonowanie II etapu fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowe– segmenty S11, T11.
– Wykonanie betonu wyrównawczego ławy fundamentowej ekranów przeciwolśnieniowych – segment S1.
– Wykonanie betonu wyrównawczego pod fundamenty ekranów przeciwolśnieniowych – segmenty: T8, T9, S10,T10.
– Zbrojenie fundamentów pod ekrany przeciwolśnieniowe – segment S10, T10.
– Deskowanie II etapu fundamentów przeciwolśnieniowych – segmenty S11, T11.
– Deskowanie I etapu fundamentów przeciwolśnieniowych – segmenty T10.
– Montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych – segmenty S11, T11.
– Wykonanie drenażu parasola ochronnego nad konstrukcją stalową P3-P5.
– Zasypka inżynierska konstrukcji stalowej.

10.04.2023-16.04.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Wykonanie betonu wyrównawczego ławy fundamentowej ekranów przeciwolśnieniowych – segment T11.
– Wykonanie betonu wyrównawczego ławy fundamentowej ekranów przeciwolśnieniowych – segment S11.
– Zbrojenie ławy fundamentowej ekranów przeciwolśnieniowych – segment T11.
– Wykonanie parasola ochronnego nad konstrukcją stalową P3-P5.
– Zbrojenie ławy fundamentowej ekranów przeciwolśnieniowych – segment S11.
– Zasypka inżynierska konstrukcji stalowej.

03.04.2023-09.04.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43.

– Wykonywanie testów SAT:

 • km 85+052.
 • km 85+087.
 • km 85+118.
 • km 85+165.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Deskowanie wieńca konstrukcji stalowej – podpora P3, P4 (wlot i wylot).
– Betonowanie wieńca konstrukcji stalowej podpora P3, P4 (wlot i wylot).
– Izolacja cienka wieńca konstrukcji stalowej podpora P3, P4, P5.
– Wykonanie parasola ochronnego nad konstrukcjami stalowymi P3-P4, P4-P5.
– Zasypka inżynierska konstrukcji stalowej.

27.03.2023-02.04.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43.

– Wykonywanie testów SAT:

 • km 81+936 oś.
 • km 84+161 str. P.
 • km 85+069 str. P.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Deskowanie wieńca konstrukcji stalowej – podpora P3 (wlot i wylot).
– Deskowanie wieńca konstrukcji stalowej – podpora P4 (wlot i wylot).
– Deskowanie wieńca konstrukcji stalowej – podpora P5 (wlot i wylot).
– Betonowanie wieńca konstrukcji stalowej podpora P3, P4, P5 (wlot i wylot).
– Zasypka inżynierska konstrukcji stalowej.

20.03.2023-26.03.2023

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Deskowanie podwalin – podpora P5-P6 (od Lublina).
– Deskowanie podwalin – podpora P7 (od Lublina i Rzeszowa).
– Deskowanie wieńca konstrukcji stalowej – podpora P4-P5 (wlot i wylot).
– Deskowanie wieńca konstrukcji stalowej – podpora P4 (wlot i wylot).
– Betonowanie podwalin pod umocnienie skarp – miedzy podporami P5-P6 (od strony Lublina).
– Beton podwaliny umocnienia skarp – betonowanie podwaliny P7 (Lublin/Rzeszów).
– Betonowanie wieńca konstrukcji stalowej – podpora P5 (wlot i wylot).
– Beton wieńca konstrukcji stalowej etap III nad podporą P4.
– Izolacja bitumiczna wieńca konstrukcji stalowej – podpora P4.
– Zasypka inżynierska konstrukcji stalowej.

13.03.2023-19.03.2023

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Beton podwaliny umocnienia skarp – betonowanie podwalin P2-P3.
– Beton podwaliny umocnienia skarp – prace przygotowawcze (deskowanie).
– Betonowanie gzymsów – etap 2 nad podporą P5.
– Beton wieńca konstrukcji stalowej etap 2 nad podporą P3.
– Zasypka inżynierska konstrukcji stalowej.

06.03.2023-12.03.2023

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Zasypka inżynierska konstrukcji stalowej.
– Beton podwaliny umocnienia skarp przy podporze P2-P3.
– Beton podwaliny umocnienia skarp – betonowanie.
– Beton podwaliny umocnienia skarp – deskowanie.

27.02.2023-05.03.2023

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Zasypka inżynierska konstrukcji stalowej.
– Montaż drenu – podpora P4.
– Beton podwaliny umocnienia skarp.

20.02.2023-26.02.2023

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Zasypka inżynierska konstrukcji stalowej.
– Montaż parasola ochronnego P6-P7.
– Montaż drenu – podpora P4.

13.02.2023-19.02.2023

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Zasypka inżynierska konstrukcji stalowej.
– Beton gzymsu konstrukcji stalowej DK19 – etap 5.
– Deskowanie gzymsu konstrukcji stalowej S19 – etap 1, nad podporą P4.
– Betonowanie gzymsu konstrukcji stalowej S19 – etap 1, nad podporą P4.

30.01.2023-05.02.2023

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Zbrojenie gzymsu konstrukcji stalowej S19 JL – etap 1.
– Beton gzymsu konstrukcji stalowej S19 JL – etap 1.

23.01.2023-29.01.2023

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace przygotowawcze MMA podpora P4.
– Wykonanie izolacji MMA na podporze P4.

12.12.2022-15.12.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 43, PCOR nr 44, PCOR nr 45.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Kosmetyka powierzchni betonowych.
– Prace porządkowe/uzupełniające.
– Beton wypełnienia wnęk po montażu konstrukcji P6-P7.

05.12.2022-11.12.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 43, PCOR nr 44, PCOR nr 45.

– Wdrożenie PCOR 43 rew.2
– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. L
– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. P

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace ziemne (nasypy najść).
– Wykonywanie izolacji MMA na podporach.
– Montaż drenażu za konstrukcją stalową przy podporze P3.
– Deskowanie gzymsów konstrukcji stalowej.
– Beton gzymsów konstrukcji stalowej.
– Wykonanie zasypki inżynierskiej konstrukcji stalowej.

28.11.2022-04.12.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 43, PCOR nr 44.

– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. L
– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. P

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace ziemne (nasypy najść).
– Deskowanie gzymsów konstrukcji stalowej.
– Wykonanie zasypki inżynierskiej konstrukcji stalowej.
– Beton gzymsów konstrukcji stalowej.

21.11.2022-27.11.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43, PCOR nr 45.

– Wdrożenie PCOR 43 rew.2 w trybie awaryjnym.
– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. L
– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. P

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace ziemne (nasypy za podporami).
– Prace ziemne (nasypy najść).
– Prace betoniarskie (beton gzymsów P6, P7, etap 2).
– Montaż drenażu na ‘’parasolu’’ ochronnym nad konstrukcją opartą na podporach P1/P2.
– Wykonanie zasypki inżynierskiej konstrukcji stalowej.
– Deskowanie wieńca żelbetowego konstrukcji stalowej na podporach P6/P7.
– Betonowanie II etapu ścian segmentów skrajnych podpór P3/P4.

14.11.2022-20.11.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43, PCOR nr 45.

– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. L
– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. P

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace ziemne (nasypy za podporami).
– Prace ziemne (nasypy najść).
– Montaż konstrukcji stalowej typu SuperCor na podporach P3-P4.
– Wykonanie zasypki inżynierskiej konstrukcji stalowej.
– Wypełnienie wnęk konstrukcji stalowej na podporze P4 betonem.
– Prace betoniarskie (beton gzymsów P6, P7 etap 2).
– Deskowanie wieńca konstrukcji stalowej na podporach P6/P7.
– Montaż „Parasola ochronnego” nad konstrukcją opartą na podporach P1/P2 – prace przygotowawcze.

07.11.2022-13.11.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43, PCOR nr 45.

– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. L
– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. P
– Wymiana uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych barier o niskim poziomie powstrzymywania.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Montaż drenażu za konstrukcja stalową P5.
– Prace ziemne (nasypy za podporami).
– Wykonanie zasypki inżynierskiej konstrukcji stalowej P6/P7.
– Montaż konstrukcji stalowej typu SuperCor na podporach P3-P4.
– Betonowanie wieńca konstrukcji stalowej P1/P2.

31.10.2022-06.11.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43, PCOR nr 45.

– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. L
– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. P

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Montaż drenażu za konstrukcja stalową P6/P7.
– Wykonanie izolacji MMA na konstrukcji stalowej i ścianach podpór P6/P7.
– Montaż konstrukcji stalowej typu SuperCor na podporach P3-P4.
– Betonowanie wieńca konstrukcji stalowej P1/P2.
– Prace ziemne (nasypy za podporami).
– Prace ziemne (zasypka konstrukcji stalowej na podporze P6-P7).

24.10.2022-30.10.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 43, PCOR nr 45.

– Przełożenie barier tymczasowych o niskim poziomie powstrzymywania na jezdnię prawą.
– Wdrożenie PCOR nr 43.
– Prace porządkowe w związku ze zdarzeniem drogowym.
– Humusowanie terenów płaskich: km 29+950-30+100 str. L 250 m2.
– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. L
– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. P

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Montaż konstrukcji stalowej typu SuperCor na podporach P6-P7.
– Prace ziemne (zasypka konstrukcji stalowej na podporze P1-P2).
– Wykonanie izolacji MMA na konstrukcji stalowej i ścianach podpór.
– Montaż drenażu za konstrukcja stalową (podpory P6-P7).
– Prace ziemne (nasypy najść).
– Prace betoniarskie (betonowanie gzymsu wlotu i wylotu nad podporą P1/P2) etap ‘’I’’.
– Prace betoniarskie (betonowanie gzymsu wlotu i wylotu nad podporą P5) etap ‘’II’’ .
– Montaż konstrukcji stalowej typu SuperCor na podporach P3-P5.
– Prace ziemne (nasypy za podporami).

17.10.2022-23.10.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 42 etap I, PCOR nr 45.

– Wdrożenie PCOR nr 45.
– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. L
– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. P

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Montaż konstrukcji stalowej typu SuperCor na podporach P6-P7.
– Prace ziemne (zasypka konstrukcji stalowej na podporze P1-P2).
– Prace ziemne (nasypy najść).
– Prace ziemne (nasypy za podporami).
– Prace betoniarskie (wypełnienie przestrzeni po montażu konstrukcji stalowej, podpora P4, P5).
– Prace betoniarskie (wypełnienie przestrzeni po montażu konstrukcji stalowej, podpora P5, P6, P7).

10.10.2022-16.10.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 42 etap I.

– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. L
– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. P.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Montaż konstrukcji stalowej typu SuperCor na podporach P6-P7.
– Prace ziemne (nasypy najść).
– Montaż rusztowania zabezpieczenia ruchu wlotu/wylotu.
– Montaż drenażu za konstrukcją stalową.
– Prace ziemne (zasypka fundamentów).
– Wykonywanie izolacji MMA na konstrukcji stalowej i ścianach podpór (podpora P2).
– Prace betoniarskie (betonowanie ścian podpory P1, P2, P5 etap 2 skrajnych segmentów ścian).
– Prace ziemne (zasypka konstrukcji stalowej na podporze P1-P2).

03.10.2022-09.10.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 42 etap I.

– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. L
– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. P.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace zbrojarskie (zbrojenie ściany podpory P6).
– Prace ciesielskie (deskowanie ściany podpory P6).
– Prace betoniarskie (beton ściany podpory P6).
– Montaż konstrukcji stalowej typu SuperCor na podporach P4-P5.
– Montaż drenażu za konstrukcją stalową.
– Prace ziemne (zasypka fundamentów).
– Wykonywanie izolacji MMA na konstrukcji stalowej i ścianach podpór.

26.09.2022-02.10.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 42 etap I.

– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. L
– Wykonanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. P.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace zbrojarskie (zbrojenie ściany podpory P6).
– Prace ciesielskie (deskowanie ściany podpory P6).
– Izolacja fundamentów podpory P6.
– Montaż konstrukcji stalowej typu SuperCor na podporach P4-P5.
– Prace betoniarskie (betonowanie ściany podpory P6).
– Prace ziemne (nasypy najść).

19.09.2022-25.09.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 42 etap I.

– Wykonywanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. L

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace zbrojarskie (zbrojenie ścian P4).
– Prace ciesielskie (deskowanie ścian P4).
– Prace betoniarskie (betonowanie ściany podpory P4).
– Prace zbrojarskie (zbrojenie ściany podpory P6).
– Prace ciesielskie (deskowanie ściany podpory P6).
– Prace betoniarskie (betonowanie ściany podpory P6).
– Montaż geokompozytu drenażowego za korpusami podpór (podpora P7)
– Montaż konstrukcji stalowej typu SuperCor na podporach P4-P5.

12.09.2022-18.09.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 42 etap I.

– Wykonywanie nasypu na najście na obiekt PZDg str. L
– Odhumusowanie i roboty przygotowawcze pod wykonanie najść na obiekt PZDg.
– Przebudowa wodociągu:

 • DJL_22 km 0+275-0+395.

– Karczowanie.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace zbrojarskie (zbrojenie ścian P4).
– Prace ciesielskie (deskowanie ściany P4).
– Prace zbrojarskie (zbrojenie fundamentu podpory P6).
– Prace ciesielskie (deskowanie fundamentu podpory P6).
– Prace ziemne (wykonywanie fundamentu pod przepust typu HelCor fi 1200 przy podporze P7).
– Montaż geokompozytu drenażowego za korpusami podpór (podpory P5)
– Prace betoniarskie (betonowanie fundamentu podpory P6).
– Montaż przepustu typu HelCor fi 1200 przy podporze P7.
– Montaż ziemny (wykonywanie fundamentu pod przepust typu HelCor fi 1200 przy podporze P7).

05.09.2022-11.09.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 42 etap I.

– Przygotowanie DK19 (oczyszczenie nawierzchni) do wykonania oznakowania poziomego.
– Odhumusowanie i roboty przygotowawcze pod wykonanie najść na obiekt PZDg.
– Wykonanie oznakowania poziomego na DK_19.
– Karczowanie.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace zbrojarskie (zbrojenie ścian P4).
– Prace ciesielskie (deskowanie ściany P4).
– Prace izolacyjne ( montaż geokompozytu drenażowego na podporze P5).
– Prace izolacyjne (wykonanie izolacji na zimno fundamentów oraz ścian).
– Prace zbrojarskie (zbrojenie fundamentu podpory P6).
– Prace ciesielskie (deskowanie fundamentu podpory P6).
– Prace betoniarskie (betonowanie ściany podpory P4).
– Prace betoniarskie (betonowanie fundamentu podpory P6).
– Montaż ziemny (wykonywanie fundamentu pod przepust typu HelCor fi 1200 przy podporze P7).

29.08.2022-04.09.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 42 etap I.

– Przygotowanie DK19 (oczyszczenie nawierzchni) do wykonania oznakowania poziomego.
– Przebudowa wodociągu.
– Karczowanie.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace zbrojarskie (zbrojenie ścian P4).
– Prace ziemne (wykonanie zasypki podpory P7).
– Prace izolacyjne ( montaż geokompozytu drenażowego na podporze P5).
– Prace izolacyjne (wykonanie izolacji na zimno fundamentów oraz ścian).
– Prace ziemne (wykonanie wykopów podpory P6).
– Prace ciesielskie (deskowanie ściany P4).
– Prace betoniarskie (beton podkładowy, podpora P6).

22.08.2022-28.08.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 42 etap I.

– Wdrożenie PCOR nr 39.
– Przebudowa linii średniego napięcia.
– Przebudowa wodociągu.
– Karczowanie.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace izolacyjne (wykonywanie izolacji na zimno fundamentu oraz ścian).
– Montaż geokompozytu drenażowego za ścianami podpór.
– Prace ciesielskie (deskowanie ścian P7A, P7B, P7C oraz P7D).
– Prace ziemne (wykonanie zasypki przepustu HelCor 1800, rów lewy oraz prawy).
– Prace betoniarskie (betonowanie ścian P7C oraz P7D).
– Prace zbrojarskie (zbrojenie ścian P4).
– Prace zbrojarskie (oczyszczenie zbrojenia podpory P4).

15.08.2022-21.08.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 44, PCOR nr 45, PCOR nr 42 etap I.

– Wdrożenie PCOR nr 42 etap I.

– Roboty przygotowawcze pod przebudowę linii średniego napięcia.

– Utrzymanie drogi DJL_22

 • km 0+000-0+480.

– Karczowanie.
– Montaż barier tymczasowych o niskim poziomie powstrzymywania:

 • km 82+900-83+300 str. L.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace izolacyjne (wykonywanie izolacji na zimno ścian).
– Prace ciesielskie (betonowanie fundamentu P7B – P7C).
– Prace zbrojarskie (zbrojenie ścian P7A-P7F).
– Prace ziemne (wykonanie zasypki przepustu HelCor 1800, rów lewy).
– Prace ciesielskie (deskowanie ścian P7E oraz P7F).
– Montaż rur przepustu (Rura HelCor fi 1800 przy S19, rów prawy).
– Prace betoniarskie (betonowanie ścian P7E oraz P7F).

08.08.2022-14.08.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 •  PCOR nr 44, PCOR nr 45,

– Wdrożenie PCOR nr 39 schemat nr 6:

 •  WS-27, PZDd-26.

– Odhumusowanie i wykorytowanie przejazdu awaryjnego tymczasowego:

 • km 83+300,

– Skropienie drogi krajowej DK19

– Utrzymanie drogi DJL_22

 • km 0+000-0+480.

– Przestawienie ogrodzenia tymczasowego w obrębie PZDg.
– Rozbiórka barier na przejazdach awaryjnych tymczasowych:

 • km 82+900,
 • km 83+300.

– Warstwa wiążąca AC16W – tymczasowe przejazdy awaryjne:

 • km 82+900 – 360 m2,
 • km 83+300 – 360 m2,

– Warstwa ścieralna SMA 11 – remont drogi krajowej DK19:km 389+693-390+353 str. P – 2 310 m2,

 • km 392+137,5-392+324 str. P – 655 m2,
 • km 398+468-399+250 str. P – 2 820 m2,
 • km 396+845-397+600 str. P – 3 040 m2,
 • km 389+693-390+353 str. L – 2 310 m2,
 • km 392+137-392+324 str. L – 655 m2,
 • km 396+844-397+600 str. L – 3 040 m2,
 • km 398+468-399+250 str. L – 2 820 m2,

– Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania zaplecza pod budowę PZDg:

 • km 30+380.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Montaż konstrukcji stalowej typu multiPlate
– Prace izolacyjne (wykonywanie izolacji na zimno ścian).
– Montaż geokompozytu drenażowego za ścianami podpór.
– Prace zbrojarskie (zbrojenie fundamentów).
– Montaż rur przepustu (Rura HelCor fi 1800).
– Prace betoniarskie (beton fundamentów).
– Prace zbrojarskie (zbrojenie ścian).
– Prace ziemne (fundament pod przepust HelCor).

01.08.2022-07.08.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 •  PCOR nr 44, PCOR nr 45,

– Odhumusowanie i wykorytowanie przejazdu awaryjnego tymczasowego: km 83+300,

– Wdrożenie PCOR nr 40,

– Frezowanie DK19,

– Utrzymanie drogi DJL_22

 • km 0+000-0+480.

– Wykonanie podbudowy z kruszywa przejazdu awaryjnego tymczasowego:

 • km 82+900,
 • km 83+300.

– Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania zaplecza pod budowę PZDg:

 • km 30+380.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace ziemne ( fundament pod przepust HelCor).
– Prace zbrojarskie (zbrojenie ścian).
– Prace ciesielskie (deskowanie ścian).
– Montaż ścianek szczelnych (zabezpieczenie wykopu).
– Prace betoniarskie (betonowanie ścian).
– Montaż konstrukcji stalowej typu multiPlate.
– Montaż geokompozytu drenażowego za ścianami podpór.
– Prace ciesielskie (beton podkładowy).

25.07.2022-31.07.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 34, PCOR nr 44, PCOR nr 45,

– Wdrożenie PCOR nr 45:

 • DK_19.

– Koszenie terenów zielonych:

 • km 24+602-32+875.

– Utrzymanie drogi DJL_22

 • km 0+000-0+480.

– Rozbiórka barier na przejazdach awaryjnych tymczasowych:

 • km 82+900,
 • km 83+300.

– Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania zaplecza pod budowę PZDg:

 • km 30+380.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace izolacyjne (wykonywanie izolacji na zimno ścian).
– Prace ziemne (zasypywanie wykopów).
– Prace ciesielskie (deskowanie ścian).
– Prace zbrojarskie (zbrojenie ścian).
– Montaż ścianek szczelnych (zabezpieczenie wykopu).
– Prace ziemne (fundament pod przepust HelCor)
– Prace betoniarskie (betonowanie ścian).

18.07.2022-24.07.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 33a, PCOR nr 39.

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu

 • PCOR nr 34a, PCOR nr 44.

– Wdrożenie PCOR nr 44 i PCOR nr 34a:

 • DK_19.

– Koszenie terenów zielonych:

 • km 24+602-32+875.

– Utrzymanie drogi DJL_22

 • km 0+000-0+480.

– Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania zaplecza pod budowę PZDg:

 • km 30+380.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace izolacyjne (wykonywanie izolacji na zimno ścian).
– Prace ziemne (zasypywanie wykopów).
– Prace zbrojarskie (zbrojenie ścian).
– Prace ciesielskie (deskowanie ścian).
– Prace betoniarskie (betonowanie ścian).

11.07.2022-17.07.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu.

– Utrzymanie drogi DJL_22

 • km 0+000-0+480.

– Usuwanie usterek m.in.: pielęgnacja zbiorników:

 • DJL_22, DJP_27.

– Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania zaplecza pod budowę PZDg:

 • km 30+380.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace izolacyjne (wykonywanie izolacji na zimno ścian).
– Prace zbrojarskie (zbrojenie ścian).
– Prace ciesielskie (deskowanie ścian).
– Prace betoniarskie (betonowanie ścian).

04.07.2022-10.07.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu.

– Utrzymanie drogi DJL_22,

– Usuwanie usterek m.in.: pielęgnacja zbiorników:

 • DJL_22, DJP_27.

– Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania zaplecza pod budowę PZDg:

 • km 30+380.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace izolacyjne (wykonywanie izolacji na zimno fundamentów).
– Prace izolacyjne (wykonywanie izolacji na zimno ścian).
– Prace zbrojarskie (zbrojenie ścian).
– Prace ciesielskie (deskowanie ścian).
– Prace betoniarskie (beton ścian).

27.06.2022-03.07.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu.

– Usuwanie usterek m.in.: pielęgnacja zbiorników:

 • DJL_22, DJP_27.

– Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania zaplecza pod budowę PZDg:

 • km 30+380.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Prace izolacyjne (wykonywanie izolacji na zimno fundamentów).
– Roboty przygotowawcze (oczyszczanie zbrojenia).
– Prace zbrojarskie (zbrojenie fundamentów).
– Prace ziemne (wykopy).
– Prace zbrojarskie (zbrojenie ścian).
– Prace betoniarskie/ciesielskie (deskowanie ścian).
– Prace betoniarskie/ciesielskie (beton fundamentów).

20.06.2022-26.06.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu.

– Usuwanie usterek m.in.: pielęgnacja zbiorników:

 • DJL_22, DJP_27.

– Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania zaplecza pod budowę PZDg:

 • km 30+380.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Roboty przygotowawcze.
– Prace ziemne (wykopy).
– Prace zbrojarskie (zbrojenie fundamentów).
– Prace zbrojarskie (zbrojenie ścian).
– Prace betoniarskie/ciesielskie (beton fundamentów).

13.06.2022-19.06.2022

Roboty drogowe:

– Utrzymanie Czasowej Organizacji Ruchu.

– Usuwanie usterek m.in.: pielęgnacja zbiorników:

 • DJL_22, DJP_27.

– Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania zaplecza pod budowę PZDg:

 • km 30+380.

Roboty mostowe (PZDg km 30+380):
– Roboty przygotowawcze.
– Prace ziemne.
– Prace zbrojarskie.

06.06.2022-12.06.2022

Roboty drogowe:

– Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu nr 33a

– Usuwanie usterek m.in.: pielęgnacja zbiorników:

 • DJL_22, DJP_27.

– Usuwanie usterki związanej ze stagnacją wody pod PZDd-32 i PZDd-32a.

– Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania zaplecza pod budowę PZDg:

 • km 30+380.

30.05.2022-05.06.2022

Roboty drogowe:

– Usuwanie usterek m.in.: odmulanie przepustów, naprawa obrukowania przepustów, pielęgnacja zbiorników:

 • DJL_22,
 • DJP_27.

– Usuwanie usterki związanej ze stagnacją wody pod PZDd-32 i PZDd-32a.

 • km 24+602-32+875

– Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania zaplecza pod budowę PZDg:

 • km 30+380.

23.05.2022-29.05.2022

Roboty drogowe:

– Uzupełnianie brakujących nasadzeń oraz usuwanie usterek związanych z branżą środowiskową.
– Usuwanie usterek m.in.: odmulanie przepustów, naprawa obrukowania przepustów.
– Usuwanie usterki związanej ze stagnacją wody pod PZDd-32 i PZDd-32a.
– Humusowanie terenu – poprawa po okresie zimowym:

 • PZDsz-30,
 • PZDd-32.

– Humusowanie terenu wokół pasów technologicznych – poprawa po okresie zimowym:

 •  Km 24+602-32+875.

– Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania zaplecza pod budowę PZDg:

 • km 30+380.

16.05.2022-22.05.2022

Roboty drogowe:

– Uzupełnianie brakujących nasadzeń oraz usuwanie usterek związanych z branżą środowiskową.
– Usuwanie usterki związanej ze stagnacją wody pod PZDd-32 i PZDd-32a.
– Humusowanie terenu – poprawa po okresie zimowym:

 • PZDsz-30,
 • PZDd-32.

– Humusowanie terenu wokół pasów technologicznych – poprawa po okresie zimowym:

 •  Km 24+602-32+875.

– Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania zaplecza pod budowę PZDg:

 • km 30+380.

09.05.2022-15.05.2022

Roboty drogowe:

– Uzupełnianie brakujących nasadzeń oraz usuwanie usterek związanych z branżą środowiskową.
– Usuwanie usterki związanej ze stagnacją wody pod PZDd-32 i PZDd-32a.
– Humusowanie terenu – poprawa po okresie zimowym:

 • PZDsz-30,
 • PZDd-32.

– Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania zaplecza pod budowę PZDg:

 • km 30+380.

02.05.2022-08.05.2022

Roboty drogowe:

– Uzupełnianie brakujących nasadzeń oraz usuwanie usterek związanych z branżą środowiskową.
– Usuwanie usterki związanej ze stagnacją wody pod PZDd-32 i PZDd-32a.
– Humusowanie terenu – poprawa po okresie zimowym:

 • WS-27,
 • MS-28.

– Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania zaplecza pod budowę PZDg:

 • km 30+380.

25.04.2022-01.05.2022

Roboty drogowe:

– Uzupełnianie brakujących nasadzeń oraz usuwanie usterek związanych z branżą środowiskową.
– Usuwanie usterki związanej ze stagnacją wody pod PZDd-32 i PZDd-32a.
– Humusowanie terenu – poprawa po okresie zimowym:

 • WS-27,
 • MS-28.

– Roboty przygotowawcze w zakresie przygotowania zaplecza pod budowę PZDg:

 • km 30+380.

18.04.2022-24.04.2022

Roboty drogowe:

– Humusowanie skarp – poprawa po okresie zimowym:

 • DJL_22 km 0+480-2+000,

– Humusowanie terenów przyległych do pasów technologicznych – poprawa po okresie zimowym:

 • km 32+000-32+875,

– Humusowanie oraz wyrównywanie terenu przy DJP_32:

 • km 0+000-0+514,

– Odmulanie rowów:

 • km 24+602-32+875

– Usuwanie usterek zgłoszonych przez Nadzór oraz Zamawiającego:

 • km 24+602-32+875,

– Uzupełnianie brakujących nasadzeń oraz usuwanie usterek związanych z branżą środowiskową.

11.04.2022-17.04.2022

Roboty drogowe:

– Humusowanie skarp – poprawa po okresie zimowym:

 • DJL_22 km 0+480-2+000,

– Humusowanie terenów przyległych do pasów technologicznych – poprawa po okresie zimowym:

 • km 32+000-32+875,

– Humusowanie oraz wyrównywanie terenu przy DJP_27:

 • PZDd-26,

– Humusowanie oraz wyrównywanie terenu przy DJP_32:

 • km 0+000-0+514,

– Odmulanie rowów:

 • km 24+602-32+875

– Usuwanie usterek zgłoszonych przez Nadzór oraz Zamawiającego:

 • km 24+602-32+875,

– Ponowne obsiewanie terenów:

 • DK19_2,
 • DJL_22.

– Uzupełnianie brakujących nasadzeń oraz usuwanie usterek związanych z branżą środowiskową.

04.04.2022-10.04.2022

Roboty drogowe:

– Humusowanie skarp – poprawa po okresie zimowym:

 • DJL_22 km 0+480-2+000,

– Humusowanie terenów przyległych do pasów technologicznych – poprawa po okresie zimowym:

 • km 32+000-32+875,

– Humusowanie oraz wyrównywanie terenu przy DJP_27:

 • PZDd-26,

– Wykonanie obrukowania przy szafie sterowniczej kamery CCTV05:

 • węzeł,

– Odmulanie rowów:

 • km 24+602-32+875

– Usuwanie usterek zgłoszonych przez Nadzór oraz Zamawiającego:

 • km 24+602-32+875,

– Ponowne obsiewanie terenów:

 • DK19_2,
 • DJL_22.

28.03.2022-03.04.2022

Roboty drogowe:

– Humusowanie skarp – poprawa po okresie zimowym:

 • DJL_22 km 0+480-2+000,

– Humusowanie terenów przyległych do pasów technologicznych – poprawa po okresie zimowym:

 • km 32+000-32+875,

– Wykonanie obrukowania przy szafie sterowniczej kamery CCTV05:

 • węzeł,

– Odmulanie rowów:

 • km 24+602-32+875

– Usuwanie usterek zgłoszonych przez Nadzór oraz Zamawiającego:

 • km 24+602-32+875,

– Humusowanie oraz wyrównywanie terenu przy DJP_27:

 • PZDd-26,

– Humusowanie oraz wyrównywanie terenu przy DJL_22:

 • DJL_22.

21.03.2022-27.03.2022

Roboty drogowe:

– Humusowanie skarp – poprawa po okresie zimowym:

 • DJL_22 km 0+480-2+000,

– Humusowanie terenów przyległych do pasów technologicznych – poprawa po okresie zimowym:

 • km 24+602-24+660 str. L,
 • km 32+000-32+875,

– Wykonanie obruków przy znakach F8,

– Odmulanie rowów:

 • km 24+602-32+875

– Usuwanie usterek zgłoszonych przez Nadzór oraz Zamawiającego:

 • km 24+602-32+875,

– Humusowanie oraz wyrównywanie terenu przy DJP_27:

 • PZDd-26,

– Humusowanie oraz wyrównywanie terenu przy DJL_22:

 • DJL_22.

14.03.2022-20.03.2022

Roboty drogowe:

– Humusowanie skarp – poprawa po okresie zimowym:

 • DJL_22 km 0+480-2+000,

– Humusowanie terenów przyległych do pasów technologicznych – poprawa po okresie zimowym:

 • km 24+602-24+660 str. L,
 • km 32+000-32+875,

– Wykonanie obruków przy znakach F8,

– Odmulanie rowów:

 • km 24+602-32+875.

13.12.2021-19.12.2021

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,

– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19, S19

– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,

– Usuwanie usterek zgłoszonych przez Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu,
– Wprowadzenie Stałej Organizacji Ruchu na DK19 i S19,
– Usunięcie bypassu tymczasowego,
– Montaż barier energochłonnych:

 • km 24+602-24+670 str. L i oś,

– Montaż ogrodzenia drogowego:

 • km 24+602-24+670 str. L,

– Roboty przygotowawcze związane z usunięciem bypassu tymczasowego:

 • km 24+602-24+620,

– Czyszczenie ścieków betonowych,

Roboty mostowe:

– Prace porządkowe/uzupełniające.

06.12.2021-12.12.2021

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,

– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19, S19

– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,

Roboty mostowe:

– Prace porządkowe/uzupełniające.

29.11.2021-05.12.2021

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,

– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,

– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,

– Usuwanie usterek zgłoszonych przez Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu,

– Humusowanie terenu w rejonie pasów technologicznych:

 • km 24+602-32+875,

– Montaż tarcz oznakowania pionowego,

– Odmulanie rowów:

 •  DJP_27, DJL_22, DJP_32,

Roboty mostowe:

– Prace porządkowe/uzupełniające.

22.11.2021-28.11.2021

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,

– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,

– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,
– Usuwanie usterek zgłoszonych przez Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu,

– Montaż kołnierzy gumowych pod bramami oraz furtkami:

 • km 24+602-32+875,

– Montaż krzyży przydrożnych w miejscach docelowych,
– Humusowanie terenu w rejonie pasów technologicznych:

 • km 24+602-32+875,

– Odmulanie rowów:

 •  DJP_27, DJL_22, DJP_32,

Roboty mostowe:

– Prace porządkowe/uzupełniające.

15.11.2021-21.11.2021

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,

– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,

– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,

– Montaż kołnierzy gumowych pod bramami oraz furtkami:

 • km 24+602-32+875,

– Humusowanie terenu w rejonie pasów technologicznych:

 • km 24+602-32+875,

– Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z SOR:

 • DK19_1, DK19_2, DK19,

– Zagęszczanie poboczy:

 • DJL_22 km 0+480-2+764,

– Odmulanie rowów:

 •  DJP_27, DJL_22, DJP_32,

Roboty mostowe:

– Prace porządkowe/uzupełniające.

08.11.2021-14.11.2021

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,

– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,

– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,

– Montaż kołnierzy gumowych pod bramami oraz furtkami:

 • km 24+602-32+875,

– Humusowanie terenu w rejonie pasów technologicznych:

 • km 24+602-32+875,

– Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z SOR:

 • DK19_1, DK19_2, DK19,

– Zagęszczanie poboczy:

 • DJL_22 km 0+480-2+764,

– Odmulanie rowów:

 •  DJP_27, DJL_22, DJP_32,

Roboty mostowe:

– Prace porządkowe/uzupełniające.

02.11.2021-06.11.2021

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,

– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,

– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,

– Humusowanie terenu w rejonie pasów technologicznych:

 • km 24+602-32+875,

– Zagęszczanie poboczy:

 • DJL_22 km 0+480-2+764,

– Zagęszczanie zjazdów:

 • DJL_22 km 0+480-2+764,

– Montaż kołnierzy gumowych pod bramami oraz furtkami:

 • km 24+602-32+875,

– Odmulanie rowów:

 •  DJP_27, DJL_22, DJP_32,

Roboty mostowe:

– Prace porządkowe/uzupełniające.

25.10.2021-31.10.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,

– Humusowanie:

 • DJL_22 km 0+480-2+764,

– Zagęszczanie poboczy:

 • DJP_27 km 0+000-2+932,

–  Zagęszczanie kruszywa na zjazdach:

 • DJP_27 km 0+000-2+932,

–  Humusowanie terenu w rejonie pasów technologicznych:

 • km 24+602-32+875,

– Mieszanka niezwiązana z kruszywa – zjazdy:

 • DJL_22 km 1+166,
 • DJL_22 km 2+512,
 • DJL_22 km 2+516,
 • DJL_22 km 2+532,

– Mieszanka niezwiązana z kruszywa – zagęszczanie zjazdów:

 • DJL_22 km 1+166,
 • DJL_22 km 2+512,
 • DJL_22 km 2+516,
 • DJL_22 km 2+532,

– Rozbiórka tymczasowych płotków herpetologicznych:

 • S19,

– Montaż kołnierzy gumowych pod bramami oraz furtkami:

 • km 24+602-32+875,

– Odmulanie rowów:

 • DJP_27, DJL_22, DJP_32,

Roboty mostowe:
– Prace porządkowe/uzupełniające.

18.10.2021-24.10.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,

– Humusowanie:

 • DJL_22 km 0+480-2+764,

– Zagęszczanie poboczy:

 • DJL_22 km 0+480-2+764,
 • DJP_32 km 0+000-0+514,

–  Zagęszczanie kruszywa na zjazdach:

 • DJP_27 km 0+000-2+932,

–  Humusowanie terenu w rejonie pasów technologicznych:

 • km 24+602-32+875,

– Podwójne powierzchniowe utrwalenie:

 • km 28+382-32+875 str. P-wjazdy,
 • km 32+450-32+875 str. P 1 500 m2,

– Odmulanie rowów:

 • DJP_27, DJL_22, DJP_32,

– Wykonanie zjazdu:

 • DJP_32 km 0+000,

– Naprawa szkód powstałych w wyniku ulewnych deszczy:

 • DJP_27, DK19_01, DK19_02, S19,

Roboty mostowe:
– Prace porządkowe/uzupełniające.

11.10.2021-17.10.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,
– Wprowadzenie Stałej Organizacji Ruchu – S19, węzeł ‘’Łążek Ordynacki” rondo,
– Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu – PCOR nr 37,

– Humusowanie:

 • DJL_22 km 0+480-2+764,

– Humusowanie skarp:

 • DJP_32 km 0+000-0+514,

– Humusowanie skarp i przeciwskarp:

 • DJP_27 km 0+000-0+900,

–  Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej:

 • DJP_32 km 0+000-0+120,

– Zagęszczanie poboczy:

 • DJL_22 km 0+480-2+764,

– Poprawa podbudowy z mieszanki niezwiązanej – pasy technologiczne:

 • km 32+600-32+750 str. L,

–  Podwójne powierzchniowe utrwalenie – pasy technologiczne:

 • km 29+727-32+150 str. L-wjazdy 1 150 m2,
 • km 24+602-28+382 str. P – wjazdy,
 • km 32+710-32+875 str. L,

– Czyszczenie jezdni:

 • DK19_1,

– Odmulanie rowów:

 • DJP_27, DJL_22, DJP_32,

– Naprawa szkód powstałych w wyniku ulewnych deszczy:

 • DJP_27, DK19_01, DK19_02, S19,

Roboty mostowe:
– Prace porządkowe/uzupełniające.

04.10.2021-10.10.2021

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,

– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,

– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,

– Humusowanie skarp i przeciwskarp:

 • DJP_27 km 0+900-1+200,
 • DJP_32 km 0+000-0+514,

– Pobocza z mieszanki niezwiązanej:

 • DJP_27 km 0+850-1+900,

– Skropienie mieszanki niezwiązanej z kruszywa:

 • km 24+643-27+360 str. L 7 910 m2,

– Podwójne powierzchniowe utrwalenie – pasy technologiczne:

 • km 32+710-32+875 str. L, 28+300-29+700 str. L – wjazdy 1 100 m2,
 • km 26+643-28+300 str. L – wjazdy 750 m2,
 • km 31+500-32+312 str. L 3 834,6 m2,
 • km 25+750-26+530 str. L 2 310 m2,
 • km 25+400-26+580 str. P 4 025 m2,
 • km 24+643-25+261 str. L 2 097 m2,
 • km 25+407-25+750 str. L 1 029 m2,
 • km 24+602-25+350 str. P 2 345,6 m2
 • km 26+643-27+360 str. L, 28+453-29+684 str. L 7 310 m2,

– Naprawa szkód powstałych w wyniku ulewnych deszczy:

 • DJP_27, DK19_01, DK19_02, S19,

Roboty mostowe:

– Prace porządkowe/uzupełniające.

27.09.2021-03.10.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,

– Humusowanie skarp i dna rowu::

 • DJP_27 km 0+750-1+100,

– Pobocza z mieszanki niezwiązanej:

 • DJP_27 km 0+850-1+900,

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • DJP_27 km 1+053-1+072 68,4 m2,

– Warstwa ścieralna AC 11 S :

 • DJP_27 km 1+053-1+072 66,5 m2,

– Zagęszczanie pasów technologicznych:

 • km 25+407-26+530 str. L,

– Wykonanie dojść do szaf SZR:

 • km 31+967-32+595,

– Montaż obrzeży pod furtkami oraz bramami:

 • km 24+602-27+350 str. L,

– Podwójne powierzchniowe utrwalenie – pasy technologiczne:

 • km 28+450-29+646 str. P 3 749,9 m2,
 • km 29+746-30+309 str. P, km 30+452-30+800 str. P, km 30+880-32+153 str. P, km 32+430-32+627 str. P 6 546 m2,
 • km 29+000-29+340 str. P 1 020 m2,

– Naprawa szkód powstałych w wyniku ulewnych deszczy ( w tym podbudowy z kruszywa łamanego) :

 • DJP_27 km 1+053-1+072,
 • DK19_01, DK19_02, S19,

Roboty mostowe:
– Prace porządkowe/uzupełniające.

Roboty branżowe:
– Montaż szafek sterujących SZR.

20.09.2021-26.09.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,

– Humusowanie:

 • PT: km 26+500 str. L,
 • DK19_1 km 1+350-1+420 str. P,

– Humusowanie skarp:

 • DJP_27 km 0+600-2+000,

– Mieszanka niezwiązana – pasy technologiczne:

 • km 25+407-26+530 str. L,
 • km 25+400-26+580 str. L,

– Zagęszczanie pasów technologicznych:

 • km 24+600-25+250 str. L,

– Skropienie mieszanki niezwiązanej z kruszywa:

 • PT: km 28+453-30+710 str. L 6 766 m2,

– Osuszanie terenu:

 • PT: km 26+500 str. L,
 • PT: km 26+800 str. P,

– Montaż obrzeży pod furtkami oraz bramami:

 • km 24+602-27+350 str. L,

– Naprawa szkód powstałych w wyniku ulewnych deszczy:

 • DJP_27, DK19_01, DK19_02, S19,

Roboty mostowe:
– Prace porządkowe/uzupełniające.

Roboty branżowe:
– Montaż szafek sterujących SZR.

13.09.2021-19.09.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,

– Humusowanie skarp:

 • DJP_27 km 2+230-2+931,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • DJP_32 km 0+000-0+514,

– Zagęszczanie pasów technologicznych:

 • km 26+643-27+360 str. P,
 • km 24+602-25+350 str. L,
 • km 25+400-26+400 str. L,
 • km 26+682-27+450 str. P,

– Mieszanka niezwiązana – pasy technologiczne:

 • km 26+682-27+450 str. P,
 • km 25+400-26+580 str. L,

– Skropienie mieszanki niezwiązanej z kruszywa:

 • km 24+602-32+875 str. P 23 478 m2,
 • km 30+877-32+875 str. L 5 756,7 m2,

– Naprawa szkód powstałych w wyniku ulewnych deszczy:

 • DJP_27, DK19_01, DK19_02, S19,

Roboty mostowe:
– Iniekcja – prace wykończeniowe WS-27,
– Prace porządkowe/uzupełniające.

06.09.2021-12.09.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,
– Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej:

 • DJL_22 km 0+000-2+764,
 • DJP_32 km 0+000-0+514,

– Humusowanie skarp oraz przeciwskarp:

 • DJP_27 km 0+000-2+923,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • DJP_32 km 0+000-0+514,

– Mieszanka niezwiązana – pasy technologiczne:

 • km 26+682-27+450 str. P,
 • km 24+602-25+261 str. L,

– Zagęszczanie pasów technologicznych:

 • km 27+500-28+382 str. P,
 • km 24+602-26+400 str. P,

– Profilowanie podłoża pod konstrukcję pasa technologicznego:

 • km 25+410-26+550 str. L,

– Skropienie mieszanki niezwiązanej z kruszywa:

 • pasy technologiczne km 27+400-28+400 str. L i P 5 578,20 m2,

– Podwójne powierzchniowe utrwalenie – pasy technologiczne:

 • km 27+400-28+400 str. L i P 5 578,20 m2,

– Naprawa szkód powstałych w wyniku ulewnych deszczy:

 • DJP_27, DK19_01, DK19_02, S19,

– Pompowanie wody, bieżące zabezpieczenie budowy przed dalszą degradacją w wyniku wody,

Roboty mostowe:
– Montaż balustrad na ścianach bocznych PZD-25a,
– Montaż balustrad schodów skarpowych PZD-25a,
– Montaż balustrad – wymiana PZD-25,
– Montaż balustrad – wymiana PZD-26,
– Montaż balustrad – wymiana WS-27,
– Montaż balustrad – wymiana MS-28,
– Montaż balustrad – wymiana PZD-30,
– Prace porządkowe .

30.08.2021-05.09.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,
– Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej:

 • DJL_22 km 0+000-2+764,
 • DJP_32 km 0+000-0+514,

– Mieszanka niezwiązana – pasy technologiczne:

 • km 29+000-29+700,

– Montaż obrzeży pod bramami oraz furtkami:

 • km 24+602-32+875,

– Humusowanie skarp oraz przeciwskarp:

 • DJP_27 km 0+000-2+923,

– Profilowanie podłoża pod konstrukcję pasa technologicznego:

 • km 24+602-25+261 str. L,

– Naprawa szkód powstałych w wyniku ulewnych deszczy,
– Pompowanie wody, bieżące zabezpieczenie budowy przed dalszą degradacją w wyniku wody,

Roboty mostowe:
– Prace porządkowe WS-27,
Roboty branżowe:
– Doprowadzenie światłowodu do szafek SZR,

23.08.2021-29.08.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,

– Pompowanie wody, bieżące zabezpieczenie budowy przed dalszą degradacją w wyniku wody,

Roboty mostowe:
– Prace porządkowe WS-27,
– Naprawa kolektora odwodnienia WS-27.

16.08.2021-22.08.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,

–  Humusowanie skarp oraz przeciwskarp:

 • DJP_27 km 0+000-2+923,

– Montaż obrzeży pod bramami oraz furtkami:

 • km 24+602-32+875,

– Mieszanka niezwiązana – pasy technologiczne:

 • km 25+400-26+580 str. P,

– Zagęszczanie kruszywa na pasach technologicznych:

 • km 28+450 – 29+646 str. P,
 • km 30+880 – 32+153 str. P,
 • km 29+727 – 30+800 str. P,

–  Profilowanie podłoża pod konstrukcję pasa technologicznego:

 • km 24+602 – 25+261 str. L,

– Montaż balustrad:

 • DK19_2 km 0+150-0+220 30 szt.,

– Ściółkowanie korą w obrębie nasadzeń

Roboty mostowe:
– Prace porządkowe WS-27,

Roboty branżowe:

– Kanał technologiczny – prace porządkowe,
– Wprowadzanie światłowodu do kanału technologicznego

 •  km 24+602 – 32+875,

– Montaż lamp oświetleniowych:

 • Pikule,

09.08.2021- 15.08.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,
– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • DJL_22: 1+580 – 2+763,86,
 • DK19: 0+126,95 – zjazd,

– Warstwa ścieralna AC 11 S:

 • DK19_01: 0+454,33 – zjazd,
 • DK19_01: 0+608,08 – zjazd,
 • DJL_22: 1+337 – 2+763,86,
 • DK19: 0+126,95 – zjazd.

– Montaż tarcz oznakowania pionowego:

 • DK19_01: 0+000 – 0+600,
 • DK19_02: 0+000 – 0+280

– Mieszanka niezwiązana – pasy technologiczne:

 • km 30+500 – 31+500,
 • km 24+602 – 25+350 str.P,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_02: 0+200 – 0+280 str.P ,
 • DK19_01: 0+650 – 0+800 str. P ,

–  Humusowanie skarp i przeciwskarp:

 • DJP_27: 0+000 – 2+923,

– Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej:

 • DJL_22: 0+000 – 2+764,
 • DJP_32: 0+000 – 0+514

–  Montaż obrzeży pod bramami oraz furtkami :

 • km 24+602 – 32+875 ,

– Zagęszczanie kruszywa na pasach technologicznych :

 • km 32+430 – 32+875 str. P ,
 • km 30+880 – 32+153 str.P,

– Ściółkowanie korą w obrębie nasadzeń
– Pompowanie zastoisk wody, odmulanie rowów i przepustów

Roboty mostowe:
– Prace porządkowe WS-27,

Roboty branżowe:

– Kanał technologiczny – prace porządkowe,
– Wprowadzanie światłowodu do kanału technologicznego- km 24+602 – 32+875 ,
– Montaż lamp oświetleniowych:

 • Pikule,

02.08.2021-08.08.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,
– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • DJL_22 km 0+480-0+745 927,5 m2,
 • DJL_22 km 0+846-1+580 2 569 m2,

– Warstwa ścieralna AC 11 S:

 • DJL_22 km 0+485-1+337 2 953 m2,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej – uzupełnienie:

 • DJP_27 km 2+000-2+100 str. P 200 m2,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_02 km 0+200-0+280 str. P,
 • DJP_27 km 2+500-2+932,

–  Humusowanie skarp i przeciwskarp:

 • DJP_27 km 0+000-2+932,

– Mieszanka niezwiązana – pasy technologiczne:

 • km 28+450-29+646 str. P,
 • km 30+800-30+833 str. L,

– Zagęszczanie kruszywa na pasach technologicznych:

 • km 31+500 – 32+875 str. L,
 • km 32+430 – 32+875 str. P,

– Wykonanie oznakowania poziomego:

 • DK19_01 km 0+000-0+600,
 • DK19_02 km 0+000-0+280,

– Montaż tarcz oznakowania pionowego:

 • DJP_32 km 0+000-0+514,
 • DJP_27 km 0+000-2+923

– Pielęgnowanie zahumusowanych obszarów (koszenie trawy) – przeciwskarpa, teren płaski:

 •  km 24+602-32+875,

Roboty mostowe:
– Prace porządkowe WS-27,
– Wykonywanie powłok zabezpieczających konstrukcji żelbetowych przed działaniem chlorków WS-27,
– Iniekcja rys – prace wykończeniowe WS-27,
– Prace porządkowe PZD-30,

Roboty branżowe:

– Kanał technologiczny – prace porządkowe,
– Montaż lamp oświetleniowych:

 • Pikule,

26.07.2021-01.08.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,
– Wykop – rowy odwadniające:

 • DK19_02 km 0+150-0+200 str. L 80 m3,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_02 km 0+020-0+150 str. L,
 • DK19_02 km 0+100-0+270 str. P,

–  Humusowanie terenów płaskich:

 • DK19_02 km 0+100-0+200 str. L,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • DJL_22 km 0+000-2+764,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej – uzupełnienie:

 • DJP_27 km 0+800-1+000 str. P 2 400 m2,

–  Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną:

 • DJP_27 km 2+000-2+923,

– Nawierzchnia zjazdów z mieszanki niezwiązanej:

 • DJP_27 km 0+000-2+923,

– Mieszanka niezwiązana – pasy technologiczne:

 • km 30+880-32+153 str. P 1 500m2,
 • km 32+430-32+875 str. P 700 m2,

– Zagęszczanie kruszywa na pasach technologicznych:

 • km 30+400 – 32+875 str. L,

– Humusowanie terenu przyległego do pasów technologicznych:

 • km 30+000-30+800 str. L,

– Pielęgnowanie zahumusowanych obszarów (koszenie trawy) – przeciwskarpa, teren płaski:

 • km 24+602-32+875,

– Montaż słupków oznakowania pionowego:

 • DJP_27, DJL_22, DJP_32, DK19_a,
 • DK19_1 km 0+000-0+600,
 • DK19_2 km 0+000-0+280,

Roboty mostowe:
– Wykonywanie powłok zabezpieczających konstrukcji żelbetowych przed działaniem chlorków WS-27,
– Iniekcja rys – prace wykończeniowe WS-27,
– Odmulenie bloków rozsączających PZD-25a,
– Odmulenie bloków rozsączających PZD-25,
– Odmulenie bloków rozsączających MS-28a,
– Odmulenie bloków rozsączających PZD-30,
– Odmulenie bloków rozsączających PZD-30a,
– Odmulenie bloków rozsączających PZD-32,
– Odmulenie bloków rozsączających PZD-26a,
– Odmulenie bloków rozsączających PZD-26,
– Odmulenie bloków rozsączających WS-27,
– Odmulenie bloków rozsączających MS-28,

Roboty branżowe:

– Wiercenie otworów pod słupki ogrodzeniowe:

 • km 30+100-30+316 str. L,
 • km 30+443-30+600 str. L,

– Betonowanie słupków ogrodzeniowych:

 • km 30+100-30+316 str. L,
 • km 30+443-30+600 str. L,

– Kopanie rowka pod siatkę ogrodzeniową:

 • km 32+300-32+875 str. P,
 • km 30+316-30+443 str. L,

– Montaż siatki ogrodzeniowej głównej:

 • km 32+300-32+875 str. P,
 • km 25+800-26+000 str. L,
 • km 30+316-30+443 str. L,

– Montaż siatki dogęszczającej:

 • km 32+300-32+875 str. P,

– Zagęszczanie siatek:

 • km 25+800-26+000 str. L,

– Montaż lamp oświetleniowych:

 • Pikule,

– Wbudowywanie kabli i fundamentów pod słupy oświetleniowe SO-4 Pikule:

 • Pikule,

19.07.2021-25.07.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,
– Wykop – rowy odwadniające:

 • DK19_02 km 0+100-0+150 str. L,
 • DK19_02 km 0+150-0+200 str.P.

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • DJP_27 km 1+995-2+100,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_02 km 0+100-0+200 str.P,

–  Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną:

 • DJP_27 km 0+000 – 1+500 str.L,

– Zagęszczanie kruszywa na pasach technologicznych:

 • km 31+800 – 32+200 str. L,
 • km 29+727 – 30+833.

– Mieszanka niezwiązana – pasy technologiczne:

 • km 32+300-32+875 str. L,
 • km 32+430-32+875 str. P.

–  Układanie obrzeży:

 • DK19_02 km 0+166-0+282,

– Naprawa poboczy:

 • DK19_02 km 0+000-4+565,

– Układanie kostki- zatoka autobusowa:

 • DK19_02 km 0+150-0+205,

– Układanie chodnika z kostki betonowej::

 • DK19_02 km 0+166-0+282

– Pielęgnowanie zahumusowanych obszarów (koszenie trawy) – przeciwskarpa, teren płaski:

 • km 24+602-32+875

– Humusowanie terenu przyległego do pasów technologicznych:

 • km 29+727-30+000,

– montaż barier drogowych:

 • DK19_02 km 0+088-0+195,

Roboty mostowe:
– Wykonywanie powłok zabezpieczających kontrukcji żelbetowych przed działaniem chlorków WS-27,
– Kosmetyka powierzchni betonowych MS-28a,
– montaż umocnienia wylotów drenów WD-33

Roboty branżowe:

– Kanał technologiczny – prace porządkowe,
– Wbudowywanie kabli i fundamentów pod słupy oświetleniowe SO-4 Pikule,
– Montaż słupków ogrodzeniowych:

 • km 25+800-26+000 str.L,

– Wiercenie otworów pod fundamenty słupków ogrodzeniowych:

 • km 32+300-32+875 str.P,

– Betonowanie słupków ogrodzeniowych:

 • km 32+300-32+875 str.P,

– Kopanie rowka pod siatkę ogrodzeniową:

 • L10L km 0+000-0+110,
 • km 32+300-32+875 str.P
 • km 32+465-32+530 str. L,

– Montaż siatki ogrodzeniowej głównej:

 • L10L km 0+000-0+110,
 • km 32+465-32+530 str. L,

– Montaż siatek dogęszczających:

 • km 32+465-32+530 str. L,

– Zagęszczanie siatek:

 • km 26+600-27+000 str. L,

– Montaż bram ogrodzeniowych :

 • km 32+830 str. P,
 • km 32+850 str. P,

12.07.2021-18.07.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,
– Wykop – rowy odwadniające:

 • DK19_02 km 0+020-0+100 str. L,,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • DK19_02 km 0+000-0+180 1 310 m2,

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • DK19_02 km 0+000-0+185 str. L 1 332 m2,
 • DK19a 304 m2,

– Warstwa ścieralna:

 • DK19_02 km 0+000-0+280 2 000 m2,
 • DK19a 304 m2,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • DJP_27 km 0+740-0+840,
 • DK19_02 km 0+000-0+200 2 500 m2,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • km 25+900-26+100 str. L,

– Mieszanka niezwiązana – pasy technologiczne:

 • km 29+727-30+870 str. L,
 • km 32+300-32+875 str. L,

– Zagęszczanie podłoża pasów technologicznych:

 • km 26+643-27+360 str. L,
 • km 27+500-28+400 str. P,

– Zagęszczanie kruszywa na pasach technologicznych:

 • km 29+727-30+900 str. L,

– Układanie krawężnika betonowego:

 • DK19_02 km 0+166-0+282,

– Układanie obrzeży:

 • DK19_02 km 0+166-0+282,

– Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej pod chodnik oraz zatokę autobusową:

 • DK19_02 km 0+166-0+282 260 m2

– Pielęgnowanie zahumusowanych obszarów (koszenie trawy) – przeciwskarpa, teren płaski:

 • km 24+602-32+875

– Humusowanie terenu przyległego do pasów technologicznych:

 • km 28+453-29+684 str. L,
 • km 27+433-28+400 str. L,

– Naprawa wymyć:

 • km 31+300 str. L,
 • km 30+680 str. P,

– Naprawa poboczy:

 • DK19_02 km 0+000-4+565,

Roboty mostowe:
– Kosmetyka powierzchni betonowych PZDd-25a,
– Prace porządkowe WS-27,
– Iniekcja rys WS-27,
– Kosmetyka powierzchni betonowych MS-28a,
– Kosmetyka powierzchni betonowych MS-28,

Roboty branżowe:

– Montaż skrzynek sterujących,
– Kanał technologiczny – prace porządkowe,
– Wprowadzanie światłowodów do kanału technologicznego,
– Wiercenie otworów pod fundamenty słupków ogrodzeniowych:

 • km 29+950-30+300,

– Betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe:

 • km 29+950-30+300,

– Montaż słupków ogrodzeniowych:

 • km 29+950-30+300,

– Kopanie rowka pod siatkę ogrodzeniową:

 • L10L km 0+000-0+110,
 • km 32+465-32+530 str. L,

– Montaż siatki ogrodzeniowej głównej:

 • L10L km 0+000-0+110,
 • km 32+465-32+530 str. L,

– Zagęszczanie siatek:

 • km 26+600-27+000 str. L,
 • km 29+200-29+700

05.07.2021-11.07.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,
– Wykop – rowy odwadniające:

 • DK19_02 km 0+100-0+150 str. L,

– Nasyp:

 • DK19_02 km 0+050-0+100,

– GWN:

 • DK19_02 km 0+140-0+180,

– Warstwa mrozoochronna:

 • DK19_02 km 0+000-0+180,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • DK19_02 km 0+000-0+200 1 900 m2,

– Nasadzenia drzew i krzewów:

 • PZDd-25a

– Mieszanka niezwiązana – pasy technologiczne:

 • km 29+727-31+150 str. L,
 • km 31+150-31+900 str. L,

– Humusowanie skarp, rowów i terenów płaskich:

 • DK19_01 km 0+100-0+500,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • km 27+433-28+400 str. L,

– Zagęszczanie kruszywa na pasach technologicznych:

 • km 31+900-32+200 str. L,

– Pielęgnowanie zahumusowanych obszarów (koszenie trawy) – pas rozdziału:

 • km 24+602-32+875,

– Pielęgnowanie zahumusowanych obszarów (koszenie trawy) – przeciwskarpa, teren płaski:

 • km 24+602-32+875,

– Wykonanie brewki:

 • DK19_01 km 0+100-0+500 400 m,
 • km 25+800-26+100 300 m,

– Układanie krawężnika betonowego:

 • DK19_02 km 0+166-0+282,

– Niwelacja terenu:

 • DK19_01 km 0+600-0+700,

– Naprawa wymyć:

 • DJP_27,

Roboty mostowe:
– Kosmetyka powierzchni betonowych PZDd-25a,
– Umocnienie skarp stożków prefabrykatami betonowymi PZDd-25a,
– Umocnienie skarp stożków matą przeciwerozyjną z humusowaniem i obsianiem nasionami traw PZDd-25a,
– Uzupełnienie ubytków humusu PZDd-26a,
– Wykonywanie powłok zabezpieczających konstrukcji żelbetowych przed działaniem chlorków WS-27,
– Uzupełnienie ubytków spoin umocnienia skarp WS-27,
– Prace porządkowe WS-27,
– Uzupełnienie ubytków spoin umocnienia skarp WD-33,

Roboty branżowe:

– Montaż skrzynek sterujących,
– Kanał technologiczny – prace porządkowe,
– Wbudowywanie kabli i fundamentów pod słupy oświetleniowe SO-4 Pikule,
– Wprowadzanie światłowodów do kanału technologicznego,

28.06.2021-04.07.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,
– Nasyp:

 • DK19_2 km 0+050-0+100,

– Warstwa ścieralna AC 11 S:

 • DJP_27 km 0+000-2+932,
 • DJP_32 km 0+000-0+514,

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • DJP_27 km 2+000-2+932 3 448 m2,
 • DJP_32 km 0+350-0+514 723 m2,

– Mieszanka niezwiązana – pasy technologiczne:

 • km 29+300-29+684 str. L,
 • km 32+475-32+875 660 m2,
 • km 31+900-32+200 str. L,

– Pielęgnowanie zahumusowanych obszarów (koszenie trawy):

 • km 24+602-32+875,

– Pielęgnowanie zahumusowanych obszarów (koszenie trawy) – pas rozdziału:

 • km 24+602-32+875,

– Rozbiórka podbudowy z kruszywa:

 • DK19_02 km 0+150-0+200,

– Nasadzenia drzew i krzewów:

 • km 24+602-32+875,

– Pobocza z mieszanki niezwiązanej:

 • DK19_01 km 0+050-0+700,

– Niwelacja podłoża:

 • DK19_02 km 0+150-0+200,

– Obsiewanie terenów płaskich:

 • DK19_01 km 0+050-0+700 str. L,

– Zagęszczanie kruszywa na pasach technologicznych:

 • km 28+453-29+700 str. L,

– Montaż barier drogowych:

 • DK19_01 km 0+110-0+347,
 • km 32+825-32+875 oś,

– Humusowanie poboczy:

 • DK19_01 km 0+200-0+300,

– Pompowanie zastoisk wody, odmulanie rowów i przepustów.

Roboty mostowe:
– Montaż barier mostowych PZD-25a,
– Hydrofobizacja powierzchni betonowych PZD-25a,
– Układanie przeciwspadków z asfaltu lanego na płycie UN PZD-25a,
– Montaż schodów skarpowych PZD-25a,
– Umocnienie skarp elementami betonowymi drobnowymiarowymi PZD-25a,
– Montaż barier mostowych PZD-25a,
– Wykonywanie powłok zabezpieczających konstrukcji żelbetowych przed działaniem chlorków WS-27,
– Kosmetyka powierzchni betonowych WD-33,

Roboty branżowe:

– Montaż skrzynek sterujących,
– Wbudowywanie kabli i fundamentów pod słupy oświetleniowe SO-4 Pikule,
– Wprowadzanie światłowodów do kanału technologicznego,

21.06.2021-27.06.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,
– Humusowanie skarp i przeciwskarp:

 • JL_22 km 1+900-2+300 str. L,

– Mieszanka niezwiązana – pasy technologiczne:

 • km 28+000-28+400 str. L,
 • km 28+453-29+300 str. L,

– Wykonanie stabilizacji podłoża pasa technologicznego:

 • km 32+030-32+115,
 • km 32+225-32+570,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • DK19_01 km 0+047-0+236, km 0+253-0+620 4 059 m2,

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • DK19_01 km 0+047-0+236, km 0+253-0+625 4 006 m2,
 • DJP_27 km 0+000-0+727,
 • DJP_27 km 0+840-2+000,
 • DJP_32 km 0+000-0+350,

– Warstwa ścieralna SMA:

 • DK19_01 km 0+047-0+236, km 0+253-0+660 4 208 m2,

– Niwelacja terenu:

 • km 25+000 str. L

– Skropienie nawierzchni:

 • DJP_27 km 0+000-0+727,
 • DJP_27 km 0+840-1+269,
 • DJP_27 km 1+368-2+931,

– Pielęgnowanie zahumusowanych obszarów (koszenie trawy):

 • km 24+602-32+875,

– Rozbiórka podbudowy z kruszywa:

 • DK19 km 392+320-392+450 694 m2,
 • DK19_01 km 0+100-0+200

– Zagęszczanie kruszywa – pas technologiczny:

 • km 27+450-28+400 str. L,

-Pompowanie zastoisk wody, odmulanie rowów i przepustów.

 • DK19_01 km 0+150-0+270,

Roboty mostowe:
– Prace porządkowe PZD-25a,
– Prace przyobiektowe – montaż reperów nad podporami PZD-26a,
– Wykonywanie powłok zabezpieczających konstrukcji żelbetowych przed działaniem chlorków WS-27,
– Prace przyobiektowe – montaż reperów nad podporami PZD-30a,
– Prace przyobiektowe – montaż reperów nad podporami PZD-32a,

Roboty branżowe:

– Montaż skrzynek sterujących,
– Wprowadzanie światłowodów do kanału technologicznego,

14.06.2021-20.06.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,
– Wdrożenie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu – PCOR 32,
– Wykonanie stabilizacji podłoża pasa technologicznego:

 •  km 27+930-28+060 str. P 420 m2,

– Mieszanka niezwiązana – pasy technologiczne:

 • km 27+443-28+400 str. L 1 500 m2,

– Betonowanie głowic pali pod ekrany przeciwolśnieniowe:

 • PZDd-25a 44 szt.

– Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych:

 • PZDd-25a 40 szt.,

– Montaż belek podwalinowych:

 • PZDd-25a 21 szt.

– Montaż drzwi technologicznych:

 • PZDd-25a 2 szt.

– Zagęszczanie pasów technologicznych:

 • km 32+000-32+200 str. L,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • km 28+250-28+400 str. P,
 • km 27+440-27+800 str. P,
 • PZDd-25a,

– Humusowanie skarp i przeciwskarp:

 • DK19_01 km 0+150-0+350,
 • DJL_22 km 1+100-1+900 str. L,

-Profilowanie skarp:

 • DK19_01 km 0+150-0+270,

– Skarpowanie:

 • DK19_01 km 0+250-0+320,

– Montaż barier drogowych:

 • km 25+800-25+820 str. L 20 m,

– Budowa wjazdów na pasy technologiczne,

– Frezowanie nawierzchni:

 • DK19 km 392+320-392+450 694 m2,
 • Łącznik tymczasowy na DK19 km 391+000 694 m2,
 • Bypass na DK19 km 392+470 380 m2,
 • DK19 km 392+470 -392+550 694 m2,
 • DK19a km 392+520 380 m2,

Roboty mostowe:
– Montaż drenu prefabrykowanego na płycie UN PZD-25a,
– Zasypka za przyczółkami (formowanie stożków) PZD-25a,
– Prace porządkowe PZD-25a,

Roboty branżowe:

– Montaż skrzynek sterujących,
– Wprowadzanie światłowodów do kanału technologicznego,

07.06.2021-13.06.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • km 29+200-29+700 str. L,
 • km 27+200-27+400 str. L,

– Obsiewanie terenów płaskich:

 • km 25+400-32+100 str. L,

– Zagęszczanie podłoża/nasypu pod pasami technologicznymi:

 • km 28+500-30+200,
  km 29+700-30+500,

– Zagęszczanie pasów technologicznych:

 • km 26+200-26+530 str. L,,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej :

 • DJP_27 km 0+700-1+800,
 • DJP_32 km 0+000-0+500,
 • DJP_27 km 2+500-2+900 1 600 m2,
 • DK19_01 km 0+454 str. L – zjazd,
 • DK19_01 km 0+608 str. L – zjazd,
 • DK19_01 km 0+255-0+650 4 000 m2,
 • DJP_27 km 1+520 str. P – zjazd,
 • DJP_27 km 2+422 str. P – zjazd,

– Niwelacja terenu:

 • DK19_01 km 0+250-0+390,

– Profilowanie skarp:

 • DK19_01 km 0+100-0+250,
 • DK19_01 km 0+300-0+400,

– Porządkowanie terenu – zbieranie korzeni:

 • km 29+200-29+700 str. L,
 • km 25+400-28+400 str. L,

– Montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowe:

 • PZDd-25a szt. 44,

– Wykonanie stabilizacji podłoża pasa technologicznego:

 • km 27+760-28+140 str. L 1 300 m2,
 • km 26+890-26+990 str. L 320 m2,
 • km 26+890-26+990 str. P 320 m2,
 • km 27+760-28+140 2 280 m2,

– Wykonanie pali pod ekrany przeciwolśnieniowe:

 • PZDd-25a szt. 44,

– Demontaż barier rozbieralnych w pasie rozdziału w związku z planowanym wdrożeniem PCOR 32:

 • km 24+630-26+660 30 m,

– Usuwanie oznakowania poziomego tymczasowego:

 • km 393+600-394+800,

– Montaż barier drogowych:

 • km 25+820-25+850 str. L 30 m,

Roboty mostowe:
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych PZD-25a,
– Montaż ścieku przykrawężnikowego na płycie UN PZD-25a,
– Spoinowanie krawężników PZD-25a,
– Montaż barier mostowych PZD-25a,
– Prace porządkowe PZD-25a,

Roboty branżowe:

– Montaż skrzynek sterujących,
– Wprowadzanie światłowodów do kanału technologicznego,

31.05.2021-06.06.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego

– Nasyp – uzupełnienie:

 • DK19_01 km 0+200-0+300,

– GWN – zagęszczenie:

 • DJP_32 km 0+220-0+541,

– Wykop – rowy odwadniające:

 • DK19_01 km 0+420-0+500,
 • PZDd-32 str. P,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • DJP_27 km 0+000-1+800,
 • DJP_32 km 0+000-0+500,

– Niwelacja terenu:

 • DK19_01 km 0+620-0+650,

– Naprawa poboczy:

 • km 28+450-30+800,
 • km 30+800-32+800,

– Zagęszczanie pasów technologicznych:

 • km 28+500-31+400,

– Humusowanie dna rowu:

 • km 24+602-25+370 str. P,

– Humusowanie przeciwskarpy:

 • km 30+020-30+900 str. L,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • km 30+000-30+400 str. L,
 • ZR-6,
 • PZDd-32 str. P,
 • DJP_32 km 0+000-0+500,

– Układanie ścieków skarpowych:

 • DK19_01 km 0+139-0+300 str. L,

-Montaż barier drogowych:

 • km 30+300-30+460 – oś,
 • km 30+300-30+460 str. L i P,

Roboty mostowe:
– Montaż wpustów na płycie UN PZD-25a,
– Montaż ścieków przykrawężnikowych PZD-25a,
– Prace porządkowe PZD-25a,
– Spoinowanie desek gzymsowych PZDd-25a,

Roboty branżowe:

– Regulacja włazów oraz kratek kanalizacji deszczowej,
– Kopanie rowka pod siatkę ogrodzeniową:

 • PZDd-32,

– Montaż siatek głównych, dogęszczających i herpetologicznych:

 • PZDd-32,

– Zasypywanie siatek:

 • L10P km 0+000-0+250,
 • km 30+700-30+900 str. P,
 • km 29+200-29+450 str. L,
 • WS-27,
 • PZDd-32,

– Wyrównywanie terenu przy ogrodzeniach drogowych:

 • km 28+000-28+500 str. P,

24.05.2021-30.05.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego

– Wykop – rowy odwadniające:

 • DK19_01 km 0+350-0+420,

– Nasyp:

 • DJP_32 km 0+231-0+321 450 m3,
 • DJP_32 km 0+455-0+472 100 m3,

– GWN:

 • DJP_32 km 0+220-0+541 1 700 m3,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • DK19_01 km 0+047-0+234,
 • DK19_01 km 0+254-0+375,

– Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego:

 • km 30+300-30+460,

– Usuwanie oznakowania tymczasowego:

 • km 24+602-25+800 str. L,

– Niwelacja terenu:

 • DK19_01 km 0+620-0+650,

– Profilowanie skarp:

 • DK19_01 km 0+150-0+200 str. P,

– Profilowanie skarp i rowów:

 • DJL_22 km 0+750-1+120,

– Profilowanie zjazdów:

 • DJP_27 km 1+200-1+300,

– Humusowanie skarp:

 • km 25+300-25+470 str. P,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • km 30+400-30+800 str. L,
 • km 32+600-32+875 str. P,
 • km 31+540-31+670 str. P,

– Humusowanie pasa dzielącego:

 • km 30+120-30+310 str. L,
 • km 27+450-27+700,
 • km 30+300-30+500,
 • km 25+800-32+875,

– Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego:

 • km 24+602-25+800 str. L,

– Wykonanie oznakowania poziomego docelowego:

 • Rondo,

– Usuwanie oznakowania poziomego tymczasowego:

 • km 24+602-25+800 str. L,
 • DK19, Rondo,

– Wbudowanie mieszanki niezwiązanej na wjazdach na pasy technologiczne:

 • km 27+500-31+200,

– Zagęszczanie pasa technologicznego:

 • km 32+650-32+875 str. P,

– Układanie ścieków trójkątnych:

 • DK19_01 km 0+139-0+315,

– Montaż znaków pionowych:

 • km 25+800-32+200,

-Montaż barier drogowych:

 • km 30+300-30+460,

Roboty mostowe:
– Beton kap chodnikowych – etap 2 PZD-25a 9m3,
– Drenaż za płytami przejściowymi PZD-25a,
– Izolacja cienka na płytach przejściowych PZD-25a,
– Warstwa wiążąca z asfaltu lanego PZDd-25a,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych PZD-25a,
– Wymiana słupków barier PZD-25,
– Prace wykończeniowe/przyobiektowe PZD-26,
– Montaż balustrad PZD-26,
– Wymiana słupków barier PZD-26,
– Wymiana słupków barier WS-27,
– Prace wykończeniowe/przyobiektowe MS-28,
– Montaż balustrad MS-28,
– Wymiana słupków barier MS-28,
– Prace wykończeniowe/przyobiektowe PZD-32,
– Montaż balustrad PZD-32,
– Wymiana słupków barier PZD-32,
– Montaż balustrad WD-33,

Roboty branżowe:

– Regulacja włazów oraz kratek,
– Montaż osłon przeciwbłotnych,
– Montaż kamer,

– Wiercenie otworów pod słupki ogrodzeniowe:km 30+550-30+700 str. P,

 • km 30+700-30+800 str. L,
 • km 31+400-31+700 str. P,
 • km 30+800-31+100 str. L,

– Betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe:

 • km 30+550-30+700 str. P,
 • km 30+700-30+800 str. L,
 • km 30+800-30+950 str. L,
 • km 30+700-30+900 str. P,

– Kopanie rowka pod siatkę ogrodzeniową:

 • km 29+600-29+900 str. L,

– Montaż siatki głównej:

 • L10P km 0+000-0+250,
 • km 32+710-32+800 str. L,
 • km 28+100-28+200 str. L,
 • L10P km 0+000-0+250,
 • km 32+820-32+875 str. L,

– Montaż siatki dogęszczającej:

 • L10P km 0+000-0+250,
 • PZD-25,
 • L10P km 0+000-0+250,
 • km 28+100-28+200 str. L,
 • km 29+800-30+000 str. L,
 • km 32+820-32+875 str. L,

– Montaż siatki herpetologicznej:

 • km 32+710-32+800 str. L,
 • PZD-25,

– Zasypywanie siatek:

 • km 25+400-25+570 str. L,
 • km 29+800-30+000 str. L,
 • km 32+675-32+700 str. L,

– Zagęszczanie oraz grabienie terenu przy ogrodzeniach drogowych,

17.05.2021-23.05.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– GWN:

 • DK19_01 km 0+100-0+234 1 500 m3,

– Wykop – rowy odwadniające:

 • DK19_01 km 0+300-0+375,
 • DK19_01 km 0+100-0+170 110 m3,
 • DK19_01 km 0+220

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej – zjazdy:

 • DJP_27 km 1+520 str. P,
 • DJP_27 km 2+423 str. P,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • DK19_01 km 0+047-0+234 2 300 m2,
 • DK19_01 km 0+254-0+620,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • km 30+340-30+420 2 884 m2,

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • km 30+300-30+450 3 060 m2,

– Warstwa ścieralna SMA 11:

 • km 30+297-30+456 3 887 m2,

– Odhumusowanie terenu:

 • DJP_32 km 0+200-0+514,

– Humusowanie skarp:

 • km 30+300-30+450 str. P,
 • Łącznice,

– Humusowanie skarp i dna rowu:

 • L09P, L10P,

– Humusowanie pasa rozdziału:

 • km 25+800-32+875,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • L09L km 0+400-0+750 str. P,
 • km 32+600-32+875 str. L,
 • DJP_32 km 0+100-0+510 str. L,
 • km 30+300-30+450 str. P,
 • km 27+500-27+800 str. P,

– Układanie kostki – dojścia do SZR:

 • km 30+770 str. P,
 • km 31+300 str. L, km 31+855 str. P 42 m2,

– Prace porządkowe:

 • Węzeł Lasy Janowskie,

– Rozbiórka podbudowy z kruszywa:

 • DK19_01 km 0+550-0+600,

– Profilowanie podłoża:

 • DJP_32 km 0+000-0+514,

– Profilowanie skarp:

 • DK19_01 km 0+150-0+200 str. P,

– Profilowanie skarp i rowów:

 • DJL_22 km 0+000-0+500,

– Czyszczenie nawierzchni:

 • km 30+300-30+460,

Roboty mostowe:
– Prace wykończeniowe/przyobiektowe PZD-25,
– Zbrojenie płyt przejściowych PZD-25a,
– Deskowanie i betonowanie płyt przejściowych PZD-25a 36,5 m3,
– Izolacja z papy PZD-25a,
– Izolacja bitumiczna PZD-25a,
– Montaż krawężników kamiennych PZD-25a,
– Montaż kolektora odwodnienia w zasypce PZD-25a,
– Kosmetyka powierzchni betonowych PZD-26,
– Spoinowanie desek gzymsowych PZD-26,
– Prace wykończeniowe/przyobiektowe WS-27,
– Prace wykończeniowe/przyobiektowe MS-28,
– Prace wykończeniowe/przyobiektowe PZD-30,
– Humusowanie skarp PZD-32,
– Umacnianie skarp elementami drobnowymiarowymi PZD-32,
– Humusowanie stożków skarp PZD-33

Roboty branżowe:

– Budowa kanału technologicznego:

 • km 29+800-30+700,

– Budowa kanału technologicznego – prace wykończeniowe:

 • km 25+800-32+875,

– Montaż studni i regulacja włazów oraz kratek:

 • PZDd-25a,

– Wiercenie otworów pod fundamenty słupków ogrodzeniowych:

 • km 25+200-25+500 str. P,
 • km 32+675-32+700 str. L,
 • km 30+800-30+900 str. L,

– Betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe:

 • km 25+200-25+500 str. P,
 • km 32+675-32+700 str. L,
 • L09L km 0+100-0+200,
 • km 31+870-32+000 str. P,
 • WS-27 km 27+500,

– Montaż siatek głównych:

 • km 31+600-31+800 str. L,
 • km 25+600-25+800 str. L,
 • PZDd-25,

– Montaż siatki dogęszczającej:

 • km 25+600-25+800 str. L,
 • PZDd-25,
 • km 25+800-26+000 str. L,
 • km 32+100-32+250 str. L,
 • km 31+600-31+800 str. L,

– Montaż siatek herpetologicznych:

 • km 25+800-26+000 str. L,

– Zasypywanie siatek:

 • km 26+360-26+600 str. L,
 • km 28+200-28+450 str. P,
 • km 32+100-32+250 str. L,

– Montaż bramy ogrodzeniowej:

 • km 28+100 str. L.

10.05.2021-16.05.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Nasyp:

 • DK19_01 km 0+103-0+231 1 600 m3,
 • DK19_01 km 0+258-0+375 800 m3,

– Ulepszenie nasypów:

 • DK19_01 km 0+100-0+300,

– Wykop – rowy odwadniające:

 • km 31+400,
 • L09L km 0+600 str. P,
 • DK19_01 km 0+220,

– GWN:

 • DK19_01 km 0+254-0+375 2 182 m3,
 • DK19_01 km 0+100-0+234 1 500 m3,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej – zjazdy:

 • DJP_27 km 1+520 str. P,
 • DJP_27 km 2+423 str. P,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • km 30+150-30+300 str. P,
 • km 30+340-30+420 str. P 1 200 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • km 30+310-30+440 2 699 m2,

– Profilowanie pasa technologicznego:

 • km 30+800-31+600,

– Umocnienie poboczy z mieszanki niezwiązanej:

 • km 30+120-30+310 str. L,

– Humusowanie:

 • km 29+700-30+500,
 • L09L km 0+400-0+750 str. P,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_1 km 0+500-0+600 str. P 200 m2,
 • Łącznice,

– Humusowanie rowu:

 • km 29+400-29+700 str. P,
 • km 28+900-29+200 str. P,
 • km 31+400 str. P,
 • L09L km 0+600 str. P, ,

– Humusowanie pasa rozdziału:

 • km 26+100-26+500,

– Humusowanie skarp i przeciwskarp:

 • L09P km 0+000- Rondo,
 • km 25+300-25+500 str. L,
 • km 31+000-32+100 str. P,

– Humusowanie terenów płaskich oraz przeciwskarp:

 • km 30+200-30+800 str. P 350 m2,
 • km 32+500-32+800 str. P,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • km 30+400-30+800 str. L,
 • L09L km 0+400-0+750 str. P,

– Układanie kostki – dojścia do SZR:

 • km 25+100 str. P,
 • km 27+000 str. L 25 m2,
 • km 31+300 str. L 25 m2,
 • km 32+635 str. L 25 m2,

– Układanie ścieków skarpowych:

 • km 25+335 str. L 7 m,
 • km 25+400 str. L,

– Montaż oznakowania pionowego:

 • Węzeł Łążek Ordynacki,

– Wykonanie oznakowania poziomego:

 • km 25+800-32+875,
 • Węzeł Łążek Ordynacki,

– Montaż słupków hektometrowych:

 • km 25+800-32+875,

– Montaż barier drogowych:

 • km 26+593-26+618- oś 50 m,
 • km 26+634-26+665 – oś 62 m,
 • km 26+697-26+729 – oś 32 m,
 • km 30+849-30+750 198 m,
 • L09L km 0+600-0 str. P,
 • km 31+550 str. P,

– Rozbiórka wjazdu na budowę:

 • km 31+400 str. L,

– Udrażnianie rowu:

 • km 25+300-25+500 ,

Roboty mostowe:
– Zbrojenie płyt przejściowych – etap 1 PZD-25a 3 875 kg,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe PZD-25a 13 m3,
– Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej (wspornik płyty przejściowej) PZD-25a,
– Deskowanie płyt przejściowych – etap 1 PZD-25a
– Wykończenie przy wpustach z asfaltu lanego, uciąglenie nawierzchni PZD-26,
– Montaż siatki zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości w pasie rozdziału PZD-25,
– Umacnianie skarp PZD-26,
– Wykończenie przy wpustach z asfaltu lanego, uciąglenie nawierzchni PZD-26,
– Montaż barier ochronnych PZD-26,
– Montaż siatki zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości w pasie rozdziału PZD-26,
– Montaż balustrad mostowych na ścianach bocznych PZD-26,
– Montaż siatki zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości w pasie rozdziału WS-27,
– Montaż siatki zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości w pasie rozdziału MS-28,
– Montaż barier ochronnych PZD-30,
– Montaż balustrad mostowych w pasie dzielącym PZD-30,
– Montaż siatki zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości w pasie rozdziału PZD-30,
– Montaż barier ochronnych PZD-32,
– Wykończenie przy wpustach z asfaltu lanego, uciąglenie nawierzchni PZD-32,
– Montaż balustrad mostowych w pasie dzielącym PZD-32,
– Montaż siatki zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości w pasie rozdziału PZD-32,
– Montaż balustrad mostowych na ścianach bocznych PZD-32,
– Umacnianie skarp elementami drobnowymiarowymi PZD-32,
– Umacnianie skarp poprzez humusowanie PZD-32,
– Montaż kolektora odwodnienia – jezdnia lewa PZD-32,
– Montaż balustrad mostowych na płycie UN WD-33,
– Montaż barier ochronnych WD-33,

Roboty branżowe:

– Budowa kanału technologicznego:

 • 29+800-30+700,

– Zabudowa fundamentów węzłów komunikacyjnych i węzłów szkieletowych 3 kpl:

 • km 30+722 str. P,
 • km 32+361 str. P,
 • km 32+344 str. L,

– Regulacja i montaż kratek wpustowych,
– Kopanie rowka pod siatkę ogrodzeniową:

 • km 26+350-26+600 str. L,

– Montaż siatki głównej:

 • L10L km 0+000-0+300,
 • km 26+400-26+600 str. P,
 • km 26+360-26+600 str. L,
 • km 28+200-28+450 str. P,
 • km 29+700-30+000 str. L,

– Montaż siatki dogęszczającej:

 • km 26+400-26+600 str. P,
 • km 26+360-26+600 str. L,
 • L10L km 0+000-0+300,

– Montaż siatki herpetologicznej:

 • km 26+400-26+600 str. P,
 • km 26+360-26+600 str. L,
 • km 27+200-27+350 str. L,

– Zasypywanie siatek:

 • km 26+900-27+200 str. L,

03.05.2021-09.05.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Nasyp:

 • DK19_01 km 0+116-0+231 1 122 m3,
 • DK19_01 km 0+257-0+374 800 m3,

– Warstwa mrozoochronna:

 • DK19_01 km 0+047-0+100,

– Wykop – rowy odwadniające:

 • DK19_01 km 0+397-0+448,
 • DK19_01 km 0+591-0+613,

– Obsiewanie terenów płaskich:

 • km 28+450-29+700,

– Humusowanie pasa rozdziału:

 • km 30+150-31+600,
 • Węzeł Łążek Ordynacki,

– Humusowanie skarp:

 • km 29+550-30+200 str. L,
 • km 30+100-31+500 str. P,

– Humusowanie dna rowu:

 • km 28+800-28+830 str. L,

– Profilowanie pasa technologicznego:

 • km 30+440-30+800,

– Profilowanie skarp:

 • DK19_01 km 0+400-0+420,

– Profilowanie rowu i skarp:

 • DJL_22,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • km 28+800-29+000 str. P,
 • km 29+800-30+200 str. L,
 • km 30+400-30+900 str. L,
 • km 29+900-30+200 str. P,

– Niwelacja terenu:

 • DK19_01 km 0+100-0+240,

– Układanie kostki – dojścia do SZR:

 • km 31+280 str. P,
 • km 32+850 str. P,
 • km 30+770 str. P,
 • km 31+300 str. L,

– Montaż paneli przeciwolśnieniowych:

 • PZDd-32 szt. 29,
 • PZDd-26 szt. 28,

– Montaż bariery rozbieralnej:

 • km 28+049-28+143 94 m,

– Montaż barier drogowych:

 • km 26+162-26+262 – oś 100 m,
 • km 30+866-31+238 str. P 372 m,
 • km 26+356-26+408 str. L 52 m,
 • km 26+365-26+389 str. P 24 m,
 • km 26+262-26+594 – oś 332 m,
 • km 31+238-31+286 str. P 48 m,
 • km 31+281-31+619 328 m,
 • km 30+150-30+298 – oś 148 m,
 • km 30+563-30+751 – oś 188 m,
 • km 32+225-32+303 str. L 78 m,
 • L09L km 0+302-0+331 29 m,

– Wykonane oznakowania poziomego – trasowanie:

 • km 25+800-32+875 str. P,

– Czyszczenie nawierzchni:

 • km 25+800-32+875 str. P,

Roboty mostowe:
– Zasypka za przyczółkami PZD-25a,
– Nawierzchnia z żywic PZD-26,
– Wykończenie przy wpustach z asfaltu lanego, uciąglenie nawierzchni PZD-26,
– Prace wykończeniowe, przyobiektowe PZD-26,
– Przeciwspadki, wykończenie przy wpustach z asfaltu lanego, uciąglenie nawierzchni WS-27,
– Nawierzchnia z żywic PZD-32,
– Wykończenie przy wpustach z asfaltu lanego, uciąglenie nawierzchni PZD-32,
– Prace wykończeniowe, przyobiektowe PZD-32,
– Przeciwspadki, wykończenie przy wpustach z asfaltu lanego, uciąglenie nawierzchni WD-33,

Roboty branżowe:

– Wiercenie otworów pod słupki ogrodzeniowe:

 • PZDd-26,
 • km 29+730-29+900 str. L

– Betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe:

 • km 32+200-32+400 str. L,
 • PZDd-26,
 • km 29+700-30+000 str. L,

– Kopanie rowka pod siatkę ogrodzeniową:

 • km 26+800-27+000 str. P,

– Montaż siatki głównej:

 • km 27+100-27+300 str. P,
 • km 27+200-27+400 str. L,
 • km 28+400-28+600 str. P,
 • km 26+900-27+100 str. L,
 • km 30+900-31+250 str. L,

– Montaż siatki dogęszczającej:

 • km 26+500-26+800 str. P,

– Montaż siatki herpetologicznej:

 • km 27+200-27+300 str. L,
 • km 27+200-27+400 str. P,

– Zasypywanie siatek:

 • km 31+400-31+600 str. P,
 • km 26+700-26+800 str. P,
 • km 27+300-27+500 str. P,

– Montaż rurek kanalizacji wtórnej w miejscach rozgałęzienia:

 • km 25+800-32+875

– Przebudowa rowu melioracyjnego:

 • RL-03.

26.04.2021-02.05.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Nasyp:

 • DK19_01 km 0+256-0+343, km 0+144-0+235 7 704 m3,

– Wykop – rowy odwadniające:

 • DK19_01 km 0+530-0+591,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • DJP_27 km 1+580-2+000 2 500 m2,
 • DJP_27 km 0+000-0+750 4 200 m2,

– Warstwa ścieralna SMA 11:

 • km 30+440-31+560 str. P 11 289 m2,
 • km 30+110-30+300 str. P 1 915 m2,
 • km 32+425-32+865 str. L 5 101 m2,

– Humusowanie poboczy:

 • km 26+100-26+600,
 • km 26+600-26+800,

– Humusowanie skarp:

 • km 26+650-26+800 str. P,
 • L09L km 26+200-26+400 str. L,
 • km 27+550-28+540,
 • km 30+100-31+500 str. P,

– Humusowanie pasa rozdziału:

 • km 30+150-30+840,
 • km 26+000-26+300,
 • km 26+400-27+400,

– Naprawa i humusowanie skarp:

 • km 30+650-30+800 str. L,

– Humusowanie dna rowu, przeciwskarp i terenów płaskich:

 • km 28+800-30+400 str. P,

– Humusowanie:

 • km 29+700-30+500,

– Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną:

 • km 25+985-26+400 str. P,
 • km 26+000-26+100 str. L,
 • km 26+890-27+075,
 • km 28+096 – zjazd awaryjny,

– Uzupełnienie pasa rozdziału gliną:

 • km 29+900-30+100,
 • km 26+300-26+000 900 m2,

– Profilowanie skarp i rowu:

 • DJL_22,
 • km 32+500-32+650 str. P,

– Naprawa poboczy:

 • km 25+000-25+800 str. L 800 m,

– Montaż barier drogowych:

 • L10L km 0+397-0+561 – oś 164 m,
 • km 30+901-31+169 – oś 268 m,
 • km 30+616-30+840 str. L 224 m,
 • km 31+324-31+336 – oś 12 m,
 • km 31+284-31+276 – oś 8 m,
 • km 31+284-31+324 80 m,
 • L10L km 0+173-0+397 224 m,
 • km 30+776-30+845 str. P 69 m,
 • km 30+488-30+612 str. L 124 m,
 • km 29+995-30+021 str. L 26 m,
 • km 26+408-26+612 str. L 204 m,
 • km 26+389-26+617 str. P 228 m,

– Wykonanie brewki:

 • km 25+800-32+875,
 • Łącznice,

– Czyszczenie nawierzchni:

 • km 25+800-32+875 str. P,

Roboty mostowe:
– Zasypka za przyczółkiem PZD-25a,
– Montaż schodów skarpowych PZD-26,
– Montaż barier mostowych PZD-26,
– Montaż schodów skarpowych PZD-32,
– Układanie warstwy ścieralnej nawierzchni – jezdnia prawa PZD-32,
– Montaż barier mostowych PZD-32,
– Próbne obciążenie dynamiczne WD-33,

Roboty branżowe:

– Wiercenie otworów pod słupki ogrodzeniowe:

 • km 27+100-27+300 str. L
 • km 31+500-31+600 str. L

– Betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe:

 • km 27+200-27+300 str. P,
 • km 31+200-31+500 str. L,
 • km 26+000-26+300 str. L,
 • km 28+200-28+450,

– Montaż słupków ogrodzeniowych:

 • km 27+100-27+300 str. L,
 • km 29+650-29+800 str. L,

– Montaż siatek głównych:

 • km 31+800-31+900 str. L,
 • km 31+700-31+900 str. P,
 • km 26+300-26+500 str. P,
 • km 26+650-26+900 str. P,

– Montaż siatek dogęszczających:

 • km 26+650-26+900 str. P,
 • km 32+000-32+200 str. L,
 • km 31+800-31+900 str. P,

– Zasypywanie siatek:

 • km 28+600-29+000 str. P,
 • km 26+000-26+200 str. P,
 • km 31+800-31+900 str. L,

– Przebudowa rowu melioracyjnego:

 • RL-01, RL-03

19.04.2021-25.04.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Nasyp:

 • DK19_01 km 0+050-0+620 9 886 m3

– GWN:

 • DK19_01 km 0+100-0+600,

– Wykop – rowy odwadniające:

 • DK19_01 km 0+400-0+500 314 m3,
 • km 29+390-29+853,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • DK19_01 km 0+500-0+600 2 100 m2
 • DJP_27 km 0+000-0+800,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • km 26+250-26+618 str. L 7 040,06 m2,
 • km 26+335-26+618 str. P 7 292,68 m2,

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • km 25+850-26+335 str. P 4 969 m2,
 • km 25+840-26+618 str. L,
 • km 26+335-26+618 str. P 4 969 m2,
 • km 28+096 zjazd awaryjny 267 m2,
 • Węzeł Łążek Ordynacki 826 m2,

– Warstwa ścieralna AC 11 S:

 • km 28+096 zjazd awaryjny 415 m2,

– Warstwa ścieralna SMA 11:

 • km 25+800-27+438 str. L 17 286 m2,
 • km 25+800-27+500 str. P 11 900 m2,
 • km 30+440-30+930 str. L,
 • km 30+110-30+300 str. L 2 019 m2,
 • Węzeł Łążek Ordynacki,

– Profilowanie rowu:

 • km 30+900-31+100,

– Profilowanie skarp:

 • km 30+850-30+930 str. L,
 • km 30+800-30+840,

– Profilowanie skarp i rowu:

 • DJL_22,

– Humusowanie terenów płaskich wraz z obsianiem:

 • km 27+800-28+300 str. L,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • km 25+800-26+300,
 • km 32+320-32+500,
 • km 28+425-29+700,

– Humusowanie skarp:

 • km 300+700-32+300 str. P,

– Humusowanie przeciwskarp:

 • km 28+650-29+000,

– Humusowanie skarp i przeciwskarp:

 • L09L km 0+500-0+750,
 • km 30+900-32+875,

– Humusowanie skarp, przeciwskarp i terenów płaskich:

 • km 28+425-29+700,
 • km 30+400-30+850 str. P,

– Humusowanie pasa rozdziału:

 • km 26+630-32+875,

– Humusowanie:

 • km 29+700-31+200,

– Naprawa skarp i poboczy:

 • L09L km 0+550-0+650,

– Uszczelnianie rowów gliną:

 • km 31+200-31+405,
 • km 30+900-31+100,

– Uzupełnienie pasa rozdziału gliną:

 • km 30+870-31+100,
 • km 30+670-30+840,
 • km 30+100-30+300,
 • km 30+400-30+670,

– Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych:

 • PZDd-26 8 szt.
 • PZDd-32 27 szt.

– Wiercenie i osadzenie kotew pod słupy ekranów przeciwolśnieniowych:

 • PZDd-25a 104 szt.
 • PZDd-26 104 szt.

– Montaż belek podwalinowych pod ekranami przeciwolśnieniowymi:

 • PZDd-26 24 szt.

– Montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowe:

 • PZDd-26 26 szt.
 • PZDd-25a 16 szt.

– Montaż wypełnień ekranów przeciwolśnieniowych:

 • PZDd-26 24 szt.

– Montaż tablic F-8:

 • Rondo,

– Montaż znaków pionowych A-32:

 • km 25+800-32+875,

– Montaż hektometrów U-1a oraz U-1b:

 • km 25+800-32+875,

– Układanie ścieków trójkątnych:

 • km 32+860-32+875,

– Układanie ścieków skarpowych:

 • Łącznice,
 • km 32+740-32+875 5 szt.

– Montaż barier drogowych:

 • km 26+695-26+855 – oś 160 m,
 • km 26+874-26+906 32 m,
 • km 28+381-28+415 str. L 68 m,
 • km 28+438-28+471 66 m,

Roboty mostowe:
– Montaż schodów skarpowych PZD-26,
– Montaż wpustów mostowych (elementy górne) PZD-26,
– Montaż ścieku przykrawężnikowego PZD-26,
– Montaż drenażu na płycie UN w warstwie wiążącej PZD-26,
– Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych PZD-26,
– Układanie warstwy ścieralnej nawierzchni – jezdnia prawa PZD-26,
– Układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego (JL,JP) PZD-26,
– Spoinowanie krawężników kamiennych PZD-26,
– Układanie warstwy ścieralnej nawierzchni – jezdnia prawa WS-27,
– Układanie warstwy ścieralnej nawierzchni – jezdnia lewa WS-27,
– Układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego PZD-32,
– Wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych PZD-32,
– Montaż drenażu na płycie UN w warstwie wiążącej PZD-32,
– Kosmetyka powierzchni betonowych WD-33,
– Montaż barier mostowych WD-33,
– Montaż drenażu na płycie UN w warstwie wiążącej WD-33,

Roboty branżowe:

– Budowa kanału technologicznego:

 • km 31+100-31+300 str. L,

– Wiercenie otworów pod słupki ogrodzeniowe:

 • km 26+000-26+200 str. P
 • km 32+000-32+200 str. L

– Betonowanie fundamentów pod słupki ogrodzeniowe:

 • km 26+400-27+000 str. P,
 • km 31+800-32+000 str. P,

– Montaż siatek herpetologicznych:

 • km 28+000-29+000 str. P,

– Montaż siatek dogęszczających:

 • km 25+000-25+300 str.P,

– Montaż siatek ogrodzeniowych głównych:

 • km 25+500-25+800 str. P,

– Zasypywanie siatek:

 • km 28+600-29+000 str. P,

12.04.2021-18.04.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Nasyp:

 • DK19_01 km 0+200-0+250 1 014 m3,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • km 26+237-26+675 1 722 m2,

– Warstwa wiążąca AC 11 W:

 • km 26+237-26+460 4 489 m2,
 • km 27+380-27+439 str. P, 27+375-27+425 str. L 557 m2,
 • km 30+160-30+305 2 773 m2,
 • km 30+442-30+850 7 938,14 m2,

– Wykop – rowy odwadniające:

 • DK19_01 km 0+400-0+500 920 m3,

– Podbudowa C5/6 uciąglenie:

 • PZDd-32,
 • PZDd-26 1 150 m2,

– Podbudowa C90/3 uciąglenie:

 • PZDd-26 920 m2,

– Humusowanie terenów płaskich wraz z obsianiem:

 • km 27+500-27+800 str. P 500 m2,
 • km 27+800-28+300 str. L,

– Humusowanie z obsianiem pasa dzielącego:

 • L10P km 0+400-0+650,

– Humusowanie przeciwskarp:

 • km 28+425-28+650,

– Budowa wjazdów na pas technologiczny:

 • km 28+450-31+900,

– Układanie ścieków skarpowych:

 • km 26+640-26+844,
 • km 30+703-31+025,

– Montaż barier drogowych:

 • km 32+331-32+419 str. L 88 m,
 • km 32+628-32+650 str. L 22 m,
 • km 32+422-32+634 str. L 212 m,
 • L09L km 0+595-0+691 str. L 96 m,
 • L10L km 0+044-0+140 str. L 96 m,
 • km 26+906-26+974 – oś 68 m,
 • km 27+449-27+473 – oś 52 m,
 • km 27+401-27+427 – oś 49 m,
 • km 26+975-27+025 – oś 100 m,
 • km 31+336-31+492 – oś 156 m,
 • km 25+805-25+985 str. P 180 m,

– Wiercenie i osadzenie kotew pod słupy ekranów przeciwolśnieniowych:

 • PZDd-32 104 szt.
 • PZDd-26 104 szt.

– Montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowe:

 • PZDd-32 13 szt.

– Montaż belek podwalinowych pod ekranami przeciwolśnieniowymi:

 • PZDd-32 31 szt.

Roboty mostowe:
– Izolacja z papy zgrzewalnej PZD-26,
– Deskowanie kap chodnikowych PZD-26,
– Układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego PZD-26,
– Spoinowanie krawężników kamiennych PZD-26,
– Betonowanie kap chodnikowych PZD-26 16,5 m3,
– Prace porządkowe PZD-26,
– Montaż barier ochronnych WS-27,
– Izolacja z papy zgrzewalnej PZD-32,
– Układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego PZD-32,
– Spoinowanie krawężników kamiennych PZD-32,
– Prace porządkowe PZD-32,
– Rozładunki materiałów PZD-32,
– Kosmetyka powierzchni betonowych WD-33,

Roboty branżowe:

– Budowa kanału technologicznego:

 • km 29+800-30+300,

– Wiercenie otworów pod słupki ogrodzeniowe:

 • km 31+500-31+700 str. L
 • km 31+500-31+700 str. P

– Betonowanie słupków ogrodzeniowych:

 • km 31+500-31+700 str. L,

05.04.2021-11.04.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Wykop – rowy odwadniające:

 • km 29+725-29+900 str. L,

– Nasyp:

 • DK19_01 km 0+200-0+250,

– Nasyp – uzupełnienie:

 • km 26+400-26+570,

– Nasyp – pas technologiczny:

 • km 27+000-27+100 str. P 1 350 m3,

– GWN:

 • km 26+600-26+700,

– Podbudowa C5/6 uciąglenie:

 • PZDd-32,
 • PZDd-26 1 150 m2,

– Podbudowa C90/3 uciąglenie:

 • PZDd-32,
 • PZDd-26 1 150 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • km 30+866-31+275 str. P 8 869 m2,
 • km 30+866-30+910 str. L 710 m2,
 • km 30+160-30+305 2 884 m2,
 • km 30+445-30+850 4 812 m2,

– Warstwa wiążąca AC 11 W:

 • km 30+866-31+540 str. P 6 996 m2,
 • km 30+866-30+914 str. L 587 m2,

– Humusowanie skarp i przeciwskarp:

 • L10L km 0+000-0+200,
 • km 30+200-30+380,
 • km 30+920-31+200,
 • km 27+700-28+080 str. L,
 • km 30+400-30+750 str. L,
 • L10P km 0+200-0+300,

– Humusowanie skarp i terenów płaskich:

 • km 26+650-27+435,
 • km 32+000-32+875,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • km 26+500-26+600 str. L,
 • km 27+100-27+250,

– Humusowanie pasa rozdziału:

 • km 28+425-29+710,
 • L09L, L10L,

– Profilowanie pasa technologicznego:

 • km 29+900-30+300,

– Niwelacja terenu:

 • DK19 km 390+600-390+700 1 350 m3,

– Udrażnianie rowu:

 • km 27+700-28+000 300 m,

– Uszczelnianie rowów geomembraną:

 • km 30+430-30+750,

– Betonowanie głowic pali pod ekrany przeciwolśnieniowe:

 • PZDd-26 60 szt.

– Montaż słupów pod ekrany przeciwolśnieniowe:

 • PZDd-26 34 szt.

– Montaż obruków kratek wpustowych:

 • km 26+405-26+650,

– Układanie ścieku trójkątnego:

 • km 26+600-26+650,
 • km 30+830-30+880,

– Układanie ścieków skarpowych:

 • km 30+703-31+025,

– Montaż barier drogowych:

 • km 26+669-26+993 str. L 324 m,
 • km 26+991-27+105 114 m,
 • km 26+672-26+808 136 m,
 • km 31+812-31+888 77 m,
 • km 32+228-32+244 16 m,
 • km 32+290-32+306 str. L 16 m,
 • km 27+025-27+401 – oś 376 m,
 • km 29+924-30+480 str. P 226 m,
 • km 29+923-30+095 str. L 172 m,
 • km 29+727-29+767 str. P 40 m,
 • km 26+807-26+891 str. P 84 m,
 • km 27+074-27+102 str. P 28 m,
 • km 25+856-26+008 str. L 152 m,

– Montaż tarcz znaków :

 • km 31+500,

– Montaż słupków hektometrowych :

 • km 25+800-32+875,

Roboty mostowe:
– Deskowanie płyt przejściowych (etap 2 – mocowanie barier i ekranów) PZD-26,
– Drenaż za płytami przejściowymi PZD-26,
– Betonowanie płyt przejściowych (etap 2 – mocowanie barier i ekranów) PZD-26 8 m3,
– Izolacja bitumiczna płyt przejściowych PZD-26,
– Rozdeskowanie płyt przejściowych – etap 2 PZD-26,
– Montaż krawężników zanikających P1+P2 PZD-26,
– Drenaż za płytami przejściowymi PZD-32,
– Deskowanie płyt przejściowych (etap 2 – mocowanie barier i ekranów) PZD-32,
– Beton UN (przygotowanie powierzchni betonowej do izolacji bitumicznej – śrutowanie) PZD-32,
– Betonowanie płyt przejściowych (etap 2 – mocowanie barier i ekranów) PZD-32 8 m3,
– Rozdeskowanie płyt przejściowych – etap 2 PZD-32,
– Kosmetyka powierzchni betonowych WD-33,
– Nawierzchnia z żywic na chodnikach WD-33,

Roboty branżowe:
– Montaż krat żeliwnych oraz włazów:

 • km 24+602-32+875,

– Budowa kanału technologicznego:

 • km 30+500-30+800,

– SZR 3.3:

 • km 30+700-30+800,

– Betonowanie słupków ogrodzeniowych:

 • km 29+200-29+600 str. P,

– Wykop pod fundamenty słupków ogrodzeniowych:

 • km 28+100-28+300 str. L,

– Wykop pod fundamenty słupków ogrodzeniowych:

 • km 29+370-29+600 str. P,

– Wstawianie słupków ogrodzeniowych:

 • km 29+450-29+650 str. L,

– Montaż siatek ogrodzeniowych:

 • km 24+602-25+360 str. L,

29.03.2021-04.04.2021

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Frezowanie nawierzchni bitumicznej:

 • DK19 km 390+355-390+9000 6 600 m2,

– Nasyp – pas technologiczny:

 • km 25+300-25+350 875 m3,
 • km 25+400-25+450 435 m3,
 • km 27+000-27+100 str. P,

– Humusowanie z obsianiem skarp:

 • km 26+670-26+890 str. L,
 • km 26+670-26+820 str. P,
 • km 30+100-30+200,
 • km 27+075-27+100,
 • km 30+600-30+760,

– Humusowanie skarp:

 • km 30+430-30+750,

– Humusowanie z obsianiem pasa dzielącego:

 • km 31+800-32+320,
 • km 31+275-31+700,
 • km 26+990-27+025,
 • km 28+040-28+051,
 • km 28+155-28+180,
 • km 27+900-28+200,
 • L09L,
 • km 28+200-28+350,

– Humusowanie pasa rozdziału:

 • km 27+500-27+900 400 m2,

– Obsiewanie terenów płaskich:

 • km 26+650-26+950,

– Niwelacja terenu:

 • km 26+000-26+200 435 m2,
 • DK19_01 km 0+350-0+440,

– Zagęszczanie nasypu na pasach technologicznych:

 • km 26+400-27+300,

– Malowanie tymczasowego oznakowania poziomego na zjazdach na S19:

 • km 24+602,
 • km 25+800,

– Montaż pali pod ekrany przeciwolśnieniowe:

 • PZDd-26 42 szt.

– Betonowanie głowic pali pod ekrany przeciwolśnieniowe:

 • PZDd-32 44 szt.

– Montaż słupków na palach pod ekrany przeciwolśnieniowe:

 • PZDd-32 38 szt.

– Wykonywanie brewki:

 • km 27+450-29+700,
 • km 24+602-25+800,
 • km 31+200-32+200 str. L

– Układanie ścieków trójkątnych:

 • km 26+405-26+612,

– Montaż barier drogowych – pas rozdziału:

 • km 31+492-31+600 108 m,
 • km 31+812-31+888 76 m,
 • km 32+192-32+244 52 m,
 • km 32+290-32+362 72 m,
 • km 32+450-32+550 100 m,
 • km 32+614-32+673 60 m,
 • km 25+830-25+930 100 m,
 • km 25+930-26+100 170 m,
 • km 25+829-25+930 101 m,
 • km 26+100-26+161 61 m,

– Montaż barier :

 • km 31+058-31+112 54 m,

– Odbudowa rowów :

 • km 26+750-26+810 str. P,
 • km 27+082-27+104 str. P,

Roboty mostowe:
– Montaż kolektorów odwodnienia PZD-26,
– Zbrojenie płyt przejściowych w osi 2 PZD-26 5 080 kg,
– Betonowanie płyt przejściowych w osi 1 PZD-26 64 m3,
– Drenaż za płytami przejściowymi PZD-26,
– Izolacja bitumiczna płyt przejściowych PZD-26,
– Betonowanie płyt przejściowych w osi 2 PZD-32 33 m3,
– Beton drenażu za płytą przejściową PZD-32 1,5 m3,
– Izolacja z papy na płytach przejściowych PZD-32,
– Drenaż za płytami przejściowymi PZD-32,
– Izolacja bitumiczna płyt przejściowych PZD-32,
– Kosmetyka powierzchni betonowych WD-33,
– Nawierzchnia z żywic na chodnikach WD-33,

Roboty branżowe:

– Naprawa ogrodzeń:

 • km 24+602-32+875,

– Konstrukcje wsporcze SZR:

 • km 24+602-32+875,

– Montaż krat żeliwnych oraz włazów:

 • PZDd-26,
 • PZDd-32,

– Budowa kanału technologicznego:

 • km 30+500-30+700,
 • km 31+250-31+400,

– Betonowanie słupków ogrodzeniowych:

 • km 25+200-25+367 str. P,

– Wykop pod fundamenty słupków ogrodzeniowych:

 • km 28+750-29+000 str. L.

– Wykop otworów oraz betonowanie słupków ogrodzeniowych:

 • L10L km 0+500-0+620,

22.03.2021-28.03.2021

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Nasyp – pobocze:

 • km 25+870-26+150,

– Uszczelnianie rowów gliną:

 • km 30+000-30+320,
 • km 30+400-30+600 str. P,

– Profilowanie i humusowanie terenów płaskich:

 • km 29+720-30+000 str. L,

– Profilowanie pasa rozdziału:

 • km 24+650-25+800,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • km 30+880-31+270 str. P 5 400 m2,
 • km 26+400-26+600 2 300 m2,

– Zagęszczanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej:

 • km 30+850-31+280,

– Humusowanie skarp:

 • L09L, L10L 350 m2,
 • km 26+300-26+600 str. L,

– Humusowanie z obsianiem skarp:

 • km 29+925-30+121,
 • km 26+650-27+096,
 • km 31+060-31+110,

– Humusowanie terenu płaskiego:

 • km 26+100-26+350 870 m2,

– Humusowanie z obsianiem pasa rozdziału:

 • km 25+100-25+300 300 m2,
 • km 25+400-25+600 300 m2,
 • km 28+440-28+470,
 • km 29+433-29+460,
 • km 32+320-32+354,
 • km 32+632-32+660,
 • 32+460-32+540,

– Niwelacja terenu:

 • km 26+150-26+500 350 m2,

– Montaż barier drogowych:

 • km 27+473-27+729 256 m,
 • km 27+729-28+037 308 m,
 • km 29+672-29+705 str. P i L 66 m,
 • km 29+720-29+753 str. P i L 66 m,
 • km 31+483-31+641 str. L 158 m,

– Układanie ścieku skarpowego:

 • km 27+100 str. P,

– Układanie ścieków trójkątnych:

 • km 30+870-30+950 str. P
 • km 26+405-26+612,

– Układanie ścieków w pasie rozdziału:

 • km 31+170-31+300,

– Montaż osłon przeciwolśnieniowych:

 • km 31+500-32+875,

– Montaż pali pod ekrany przeciwolśnieniowe:

 • PZDd-32 44 szt.

Roboty mostowe:
– Zasypka za przyczółkami PZD-26,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe w osiach 1 oraz 2 PZD-26 25 m3,
– Hydroizolacja wspornika pod płyty przejściowe (papa termozgrzewalna) PZD-26,
– Zbrojenie płyt przejściowych PZD-26 7 500 kg,
– Hydroizolacja wspornika pod płyty przejściowe (papa termozgrzewalna) PZD-32,
– Zasypka za przyczółkami PZD-32,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe podpora P2 PZD-32 13 m3,
– Zbrojenie płyt przejściowych PZD-32 5 830 kg,
– Betonowanie płyt przejściowych w osi 1 PZD-32 33 m3,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych WD-33,

Roboty branżowe:

– Budowa kanału technologicznego:

 • km 25+100-25+300,

– Naprawa ogrodzeń:

 • km 24+602-32+875,
 • ZR1,

– Konstrukcje wsporcze SZR:

 • km 24+602-32+875,

– Montaż studni kanalizacji deszczowej przy obiektach mostowych:

 • PZDd-26, PZDd-32.

15.03.2021-21.03.2021

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Wykop – rowy odwadniające:

 • km 26+670-26+800 112,5 m3,
 • km 26+300-26+400,

– Nasyp:

 • DK19_1 km 0+150-0+250 857 m3,

– Montaż słupów hektometrowych:

 • km 24+602-25+800,

– Humusowanie terenu płaskiego:

 • km 28+200-28+500 str. L 350 m2,
 • km 28+800-29+200 500 m2,
 • ZR-1,

– Profilowanie i humusowanie terenów płaskich:

 • km 24+650-26+750 str. P,
 • km 28+400-29+800,

– Niwelacja terenu:

 • km 26+650-26+950,

– Naprawa skarp i poboczy:

 • DK19_2 km 3+300-4+565,
 • DK19_2 km 0+500-1+120,

– Umocnienie poboczy z mieszanki niezwiązanej:

 • km 26+600-26+360 240 m3,
 • DK19_2 km 0+450-1+120,

– Montaż barier drogowych:

 • km 29+197-29+381 – oś 184 m,
 • km 29+460-29+672 – oś 212 m,
 • km 28+881-29+097 – oś 416 m,
 • km 28+729-28+881 – oś 152 m,
 • km 28+469-28+729 – oś 260 m,
 • km 28+189-28+381 – oś 192 m,
 • km 30+910-31+058 str. P 148 m,
 • km 31+112-31+302 str. P 190 m,
 • km 31+299-31+395 str. P 96 m,
 • km 31+415-31+483 str. P 68 m,

– Uszczelnianie rowów gliną:

 • km 26+450-26+525 112,5 m2,
 • km 26+525-26+600 str. P,
 • km 30+150-30+320,

Roboty mostowe:
– Zasypka za przyczółkami PZD-26,
– Montaż desek gzymsowych PZD-26,
– Montaż desek gzymsowych (ściany boczne) PZD-26,
– Montaż zbrojenia kap chodnikowych PZD-26 2 780 kg,
– Montaż zbrojenia ścian bocznych (gzymsy) PZD-26 450 kg,
– Beton ścian bocznych (gzymsy) PZD-26 7 m3,
– Zasypka za przyczółkami PZD-32,
– Beton korpusów podpór (hydroizolacja + dren prefabrykowany za przyczółkiem) PZD-32,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe PZD-32 12 m3,
– Montaż ścieku przykrawężnikowego WD-33,
– Montaż wpustów mostowych (część górna) WD-33,
– Montaż drenażu na płycie UN WD-33,

Roboty branżowe:

– Budowa kanału technologicznego:

 • km 24+600,
 • km 25+200-25+400,
 • km 26+200-26+500,

08.03.2021-14.03.2021

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Nasyp:

 • DK19_1 km 0+280,

– GWN:

 • km 30+866-31+269 str. P 6 000 m3,

– Usuwanie poniszczonej brewki:

 • DK19_2 km 2+700-2+900,
 • DK19_2 km 3+300-4+000,

– Profilowanie i humusowanie terenów płaskich:

 • km 29+700-30+000 str. L 120 m2,
 • km 28+500-29+000,

– Profilowanie pasa technologicznego:

 • km 29+650-29+770,

– Profilowanie skarp i odmulanie rowu:

 • DK19_2 km 3+500-4+600 str. P,

– Uszczelnianie rowów gliną:

 • km 28+350-28+420,
 • km 30+400-30+600,
 • km 30+000-30+210 str. L,
 • km 30+000-30+250 str. P,

– Rozbiórka drogi tymczasowej z kruszywa:

 • DK19_01 km 1+630-1+660 str. P,

– Niwelacja terenu:

 • km 28+150-28+350,
 • km 26+700-26+950 347 m2,
 • DK19_01 km 1+550-1+790 280 m2,

– Naprawa poboczy:

 • DK19_2 km 2+500-4+000,

– Montaż barier drogowych – pas rozdziału:

 • km 30+029-30+149 120 m,
 • km 29+381-29+433 52 m,

Roboty mostowe:
– Zasypka za przyczółkami PZD-25a,
– Zasypka za przyczółkami PZD-26,
– Beton korpusów podpór (hydroizolacja)-prace przygotowawcze PZD-26,
– Montaż desek gzymsowych PZD-26,
– Montaż desek gzymsowych na płycie UN PZD-26,
– Montaż desek gzymsowych na ścianach bocznych PZD-26,
– Montaż kotew talerzowych (wklejanych) PZD-26,
– Montaż krawężników kamiennych na płycie UN PZD-26,
– Zbrojenie kap chodnikowych PZD-26 1 250 kg,
– Zasypka za przyczółkami PZD-32,
– Beton korpusów podpór (hydroizolacja + dren prefabrykowany za przyczółkiem) PZD-32,
– Montaż ścieku przykrawężnikowego WD-33,
– Montaż wpustów mostowych (część górna) WD-33,
– Montaż drenażu na płycie UN WD-33,

Roboty branżowe:

– Budowa kanału technologicznego:

 • km 26+200-26+600,
 • km 24+700-24+850 str. L.

01.03.2021-07.03.2021

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Uszczelnianie rowów gliną:

 • km 28+270-28+400,
 • km 26+450-26+620,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • DK19_2 km 3+000-4+600,

– Profilowanie pasa technologicznego:

 • km 29+700-29+900,
 • km 30+100-30+250,

– Odmulanie rowu:

 • DK19_2 km 2+500-4+000,

– Naprawa skarp i wymyć:

 • km 26+400-26+600,

– Montaż barier drogowych:

 • km 32+683-32+727 str. L 44 m,

– Montaż barier drogowych – pas rozdziału:

 • km 29+753-30+029 276 m,
 • km 32+362-32+450 88 m,
 • km 32+550-32+614 64 m,
 • km 32+673-32+829 156 m,
 • km 32+116-32+192 76 m,

Roboty mostowe:
– Zasypka za przyczółkami PZD-25a,
– Beton korpusów podpór (hydroizolacja)-prace przygotowawcze PZD-26,
– Beton korpusów podpór (hydroizolacja + dren prefabrykowany za przyczółkiem) PZD-26,
– Beton korpusów podpór (hydroizolacja) PZD-26,
– Montaż krawężników kamiennych na płycie UN PZD-26,
– Montaż desek gzymsowych na płycie UN PZD-26,
– Montaż kotew tależowych (wklejanych) PZD-26,
– Beton ścian bocznych (demontaż deskowania) PZD-32,
– Zasypka za przyczółkami PZD-32,

Roboty branżowe:

– Budowa kanału technologicznego km 26+800-27+400.

22.02.2021-28.02.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Wykonanie dojazdu do obiektu PZDd-26:

 • km 26+600

– Montaż słupka oraz przestawienie znaku:

 • Rondo Łążek Ordynacki,

– Prace naprawcze objazdu tymczasowego:

 • DK19_1 km 0+250,

– Wykop pod podporę 1 i 2 PZD:

 • DJL_22 km 0+326 1531,8 m3,

– Montaż barier drogowych:

 • km 32+174-32+378 str. P 204 m,

– Montaż barier drogowych – pas rozdziału:

 • km 31+600-31+812 212 m,
 • km 31+888-32+116 228 m,
 • km 32+116-32+200 84 m,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • km 25+840-26+543 str. P 3 725,9 m2,
 • km 25+850-26+543 str. L 3 672,9 m2,
 • km 26+642-26+855 str. L 7 755,9 m2,
 • km 26+642-26+855 str. P 7 858,9 m2,

Roboty mostowe:
– Beton płyty UN (śrutowanie płyty UN) PZD-26,
– Beton płyty UN (hydroizolacja płyty UN na wspornikach – pod kapami chodnikowymi) PZD-26,
– Montaż zbrojenia gzymsów ścian bocznych PZD-32,
– Montaż desek gzymsowych na ścianach bocznych PZD-32,
– Montaż kotew wklejanych pod kapami chodnikowymi PZD-32,
– Beton płyty UN (śrutowanie płyty UN) PZD-26,
– Beton ścian bocznych – gzymsy na ścianach PZD-32 8,5 m3,
– Beton kap chodnikowych PZD-32 18,5m3,

Roboty branżowe:
– Budowa kanału technologicznego km 30+850-31+300.

15.02.2021-21.02.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
Roboty mostowe:
– Betonowanie ścian bocznych P1P, P2P (pielęgnacja betonu) PZD-26,
– Montaż desek gzymsowych na ścianach bocznych (prace przygotowawcze) PZD-32,
– Prace przyobiektowe /prace uzupełniające PZD-26,
– Beton ścian bocznych (demontaż deskowania) PZD-26,
– Prace przyobiektowe /prace uzupełniające PZD-32,
– Montaż desek gzymsowych na ścianach bocznych PZD-32.

08.02.2021-14.02.2021

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Montaż barier drogowych:

 • L10L: km 0+039-0+319 288 mb,

Roboty mostowe:
– Betonowanie ścian bocznych P1P, P2P (pielęgnacja betonu) PZD-26,
– Montaż desek gzymsowych na ścianach bocznych (prace przygotowawcze) PZD-32,
– Prace przyobiektowe /prace uzupełniające PZD-26a,
– Prace przyobiektowe /prace uzupełniające MS-28a,
– Prace przyobiektowe /prace uzupełniające PZD-30a,
– Prace przyobiektowe /prace uzupełniające PZD-32a,

01.02.2021-07.02.2021

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Montaż barier drogowych:

 • km 28+305–28+353 str. L 48 mb,
 • km 28+502-28+550 str. L 48 mb,
 • km 27+729-27+769 str. P 40 mb,
 • km 27+731-27+871 str. L 140 mb,
 • km 28+277-28+409 str. P 132 mb,
 • L10P: km 0+092-0+224 132 mb,

Roboty mostowe:
– Beton ścian bocznych (demontaż deskowania) PZD-26,
– Deskowanie ścian bocznych PZD-26,
– Betonowanie ścian bocznych P1P, P2P PZD-26 27 m3,
– Betonowanie ścian bocznych P1P, P2P (pielęgnacja betonu) PZD-26,

Roboty branżowe:

– Budowa kanału technologicznego km 27+100-27+400, km 29+400-29+700.

25.01.2021-31.01.2021

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie DK19, DK19_1, DK19_2 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe:
– Deskowanie ścian bocznych PZD-26,
– Betonowanie ścian bocznych PZD-26 27 m3,
– Betonowanie ścian bocznych (pielęgnacja betonu) PZD-26,
– Montaż desek gzymsowych PZD-32,

Roboty branżowe:

– Budowa kanału technologicznego km 27+500-28+400,

18.01.2021-24.01.2021

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Wykonanie oznakowania pionowego:

 • Rondo Łążek Ordynacki,
 • Łącznice,

– Montaż bramownic:

 • km 27+435-28+000,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe:
– Rozdeskowanie ustroju ramowego PZD-26,
– Deskowanie ścian bocznych (otwarcie) PZD-26,
– Zbrojenie ścian bocznych PZD-26 1 200 kg,

11.01.2021-17.01.2021

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Niwelacja terenu:

 • km 25+200-25+300,

– Profilowanie skarp:

 • km 25+850-26+100,
 • km 30+950-31+200,

– Humusowanie skarp:

 • km 27+600-28+350 1 000 m2,

– Humusowanie terenu płaskiego:

 • km 28+450-28+700 250 m2,

– Układanie ścieków skarpowych:

 • L09L 20 mb,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe:
– Rozdeskowanie ustroju ramowego PZD-26,
– Zbrojenie kap chodnikowych PZD-32 2 750 kg,

Roboty branżowe:
– Budowa kanału technologicznego:

 • km 24+800-25+800,

– Montaż włazów 3 szt,

04.01.2021-10.01.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

28.12.2020-03.01.2021

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,
– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

21.12.2020-27.12.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,

– Profilowanie skarp:

 • km 29+700-30+880 str. L,
 • km 25+400-25+700,
 • km 25+850-26+100,
 • Łącznice,

– Humusowanie skarp:

 • km 28+500-28+800 str. L 450 m2,
 • km 28+450-28+700 1 000 m2,
 • km 26+400-26+900,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • km 28+800-29+200 3 200 m2,
 • km 24+602-25+000 str. P,
 • km 28+450-28+700,
 • km 25+200-25+600,

– Niwelacje terenu:

 • km 25+500-26+700,
 • km 25+200-25+450,

– Układanie ścieku korytkowego:

 • km 30+626-30+787,
 • km 28+040-28+413,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty branżowe :
– Wykonywanie SZR 3.3:

 • km 30+750-31+000,

– Osadzanie włazów 22 szt.,
– Montaż krat żeliwnych 21 szt.,

14.12.2020-20.12.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,

– Wykop – pas technologiczny:

 • km 28+400-28+600, ,

– Nasyp:

 • DK19_1 km 0+100-0+350 2 318 m3,
 • km 30+880-31+150,

– GWN:

 • km 26+368-26+618 12 735 m2,
 • km 30+880-31+175,

– Nasyp – pas technologiczny:

 • km 30+870-31+200,

– Nasyp – uzupełnienie poboczy:

 • L09L, L10L,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • km 30+866-31+269,
 • km 26+700-26+800 1 080 m2,
 • km 25+900-26+350 4 860 m2,
 • km 26+368-26+600 8 436 m2,
 • DJP27 km 0+800-0+950,
 • DJP27 km 0+891 zjazd technologiczny,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • km 25+860-26+350 str. P 4 998 m2,
 • km 25+860-26+260 str. L 3 440 m2,
 • km 26+680-26+850 3 536 m2,
 • km 27+400-27+425 str. L 457 m2,
 • km 27+420-27+439 str. P 453 m2,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • L09P km 0+000-0+349 2 500 m2,
 • L10L km 0+540-0+640 600 m2,
 • km 31+400-32+200 5 600 m2,
 • km 28+450-28+800 2 900 m2,

– Humusowanie skarp:

 • L10L km 0+540-0+640 650 m2,
 • DJL22 km 1+600-2+100 650 m2,
 • km 30+650-30+840 650 m2,
 • km 28+900-29+400,
 • km 29+400-29+740,
 • Rondo,

– Humusowanie przeciwskarp:

 • L10L km 0+540-0+640 600 m2,
 • L09P km 0+000-0+349 550 m2,

– Profilowanie skarp:

 • km 26+500-27+000,
 • km 30+100-30+840,
 • km 25+100-25+400,
 • km 25+700-25+830,
 • km 24+900-25+050,
 • km 28+600-28+900,

– Odmulanie rowu:

 • km 24+600-24+880,

– Uszczelnianie rowów gliną:

 • km 29+200-29+500,
 • km 26+600-26+850,

– Montaż barier energochłonnych:

 • km 24+602-25+109 str. P 38 mb,
 • km 25+068-25+800 pas rozdziału 292 mb,
 • km 24+610-25+880 str. L 130 mb,

– Montaż rozbieralnych barier energochłonnych:

 • km 24+602-24+685,

– Niwelacje terenu:

 • km 28+200-28+400 305 m3,

– Wykonanie otworów pod rozbieralne bariery energochłonne:

 • km 24+602-24+685,

– Wykonanie obruków kratek wpustowych:

 • km 30+764-30+846 str. P 3 szt.,

– Układanie ścieku korytkowego:

 • km 30+630-31+315,
 • km 30+827-31+845,

– Układanie ścieków skarpowych:

 • Łącznice,

– Montaż rozbieralnych barier energochłonnych:

 • km 24+602-24+865 259 mb,
 • 24+685-25+800 str. L 263 mb,

– Montaż barier energochłonnych – pas rozdziału:

 • km 25+676-25+800 124 mb,

– Układanie krawężników, obrzeża oraz kostki na chodniku:

 • DK19 km 0+085-0+140 str. L,

– Montaż słupków pod oznakowanie pionowe:

 • DK19 km 0+000-0+140,

– Wykonanie oznakowania pionowego:

 • DK19 km 0+000-0+140,

– Montaż balustrad drogowych:

 • DK19 km 0+000-0+140,

– Zdjęcie humusu:

 • DK19_1 km 0+300-0+400 4 386 m2,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :
– Zasypka za przyczółkami PZD-25a,
– Beton podpór (deskowanie) PZD-26,
– Beton UN (deskowanie) PZD-26,
– Zbrojenie UN PZD-26 19 588 kg,
– Montaż wpustów mostowych PZD-26,
– Montaż sączków PZD-26,
– Próbne obciążenie obiektu (statyczne + dynamiczne) MS-28,
– Zasypka za przyczółkami PZD-32,
– Drenaż prefabrykowany za przyczółkiem (folia kubełkowa) PZD-32,
– Montaż krawężników na płycie UN PZD-32,
– Umocnienie skarp WD-33,
– Podwalina pod umocnienie (deskowanie) WD-33,
– Beton podwalin pod umocnienie skarp WD-33 14,5 m3,
– Montaż schodów skarpowych WD-33,
– Próbne obciążenie obiektu (statyczne) WD-33,
Roboty branżowe :
– Montaż siatek na ogrodzeniach:

 • km 32+000-32+130,
 • L09P,

– Wykonywanie SZR 3.3:

 • km 30+750-31+000,
 • km 31+850-31+000,

– Wykonanie drenażu: Wp 31+297,3PD – S-55 km 31+297,3 28 mb,
– Wykonanie wpustu i kanału Wp 26+397,69PD – WDr-1 km 26+397,69 17 mb,
– Wykonanie kanału i wpustu Wp 26+405,75L – WD-2 km 26+405,75 str. L 3 mb,
– Wykonanie kanału i wpustu Wp 26+405,78P – WD-3 km 26+405,78 str. P 3 mb,
– Montaż regulatora przepływu: ZR-1, ZR-3, ZR-4,
– Osadzanie włazów 8 szt.,
– Montaż krat żeliwnych 14 szt.,

07.12.2020-13.12.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,

– Wykop – rowy odwadniające:

 • km 30+050-30+320,

– Nasyp:

 • DK19_1 km 0+199-0+233 1 500 m3,
 • DK19_1 km 0+255-0+289 1 000 m3,
 • km 30+300-30+900,
 • DJL22 km 0+100-0+250 2 500 m3,

– GWN:

 • km 30+880-31+175,

– Nasyp – pas technologiczny:

 • km 29+740-30+210,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • km 30+950-31+250,
 • DK19 km 0+000-0+140 str. L,
 • L09L km 0+440,
 • km 27+400-27+425 str. L 340 m3,
 • km 27+420-27+439 str. P 260 m3,
 • km 25+870-26+370 str. L 6 000 m3,
 • km 26+637-26+800 str. L 2 000 m3,
 • km 25+870-26+400 str. P 6 400 m3,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • DK19 km 0+000-0+140 str. L 840 m2,
 • L09L 645 m2,

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • DK19 km 00+000-00+140 str. L 840 m2,

– Warstwa ścieralna AC 11 S:

 • DK19 km 00+000-00+140 str. L 840 m2,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • L09P, L10L,
 • 31+640-32+220 str. L 7 700 m2,
 • 30+050-30+350,
 • 31+400-31+900 500 m2,

– Humusowanie skarp:

 • km 30+340-30+800,
 • km 31+690-32+040 str. P 600 m2,
 • km 29+000-29+550 str. L 350 m2,

– Humusowanie przeciwskarp:

 • km 31+750-32+220 str. L 440 m2,

– Profilowanie skarp:

 • km 26+400-26+750 700 m3,
 • km 24+610-25+850,
 • km 29+760-30+880,
 • km 26+865-26+650 645 m3,
 • km 31+026-31+180,

– Niwelacje terenu:

 • km 25+300-25+400 305 m3,
 • DK19_1 km 0+200-0+250 291 m3,

– Uszczelnianie rowów gliną:

 • km 29+750-29+900,

– Wykop pod fundament na bariery ochronne U-14B:

 • km 32+250-32+295,

– Wykonanie umocnienia poboczy mieszanką niezwiązaną:

 • km 28+500-29+550,
 • km 32+650 (składowisko ZR-6),
 • km 24+600, km 25+800 190 m2,

– Układanie krawężnika oraz kostki kamiennej na pierścieniu ronda:

 • Rondo,

– Wykonanie obruków kratek wpustowych:

 • km 30+764-30+846 str. P 3 szt.,

– Układanie krawężników kamiennych:

 • L09L/L10L km 0+325/0+420-0+430/0+315

– Układanie ścieku trójkątnego:

 • km 30+703-30+846,
 • L09L/L10L km 0+325/0+420-0+430/0+315

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :
– Montaż balustrad na skarpach PZD-25,
– Beton kap chodnikowych (demontaż deskowania) PZD-25,
– Beton ścian bocznych (demontaż deskowania) PZD-25,
– Drenaż prefabrykowany za przyczółkiem PZD-25a,
– Zasypka za przyczółkami PZD-25a,
– Beton podpór (deskowanie) PZD-26,
– Beton UN (deskowanie) PZD-26,
– Zbrojenie UN PZD-26 7 858 kg,
– Montaż krawężników na dojazdach (pas rozdziału) WS-27,
– Montaż balustrad na ścianach bocznych WS-27,
– Montaż balustrad na skarpach WS-27,
– Montaż balustrad na skarpach MS-28,
– Drenaż prefabrykowany za przyczółkiem PZD-32,
– Beton UN (deskowanie-demontaż) PZD-32,
– Umocnienie skarp WD-33,
– Podwalina pod umocnienie (deskowanie) WD-33,
– Beton podwalin pod umocnienie skarp WD-33 2,5 m3,
Roboty branżowe :
– Montaż siatek na ogrodzeniach ZR-6,
– Naprawa płytek ochronno – naprowadzających ZR-1, ZR-3, ZR-4, ZR-5,
– Wiercenie otworów pod fundamenty słupków ogrodzeniowych:

 • km 32+000 – 32+130,
 • L09P,

– Betonowanie fundamentów słupków ogrodzeniowych:

 • km 32+000 – 32+130,
 • L09P,

– Montaż ogrodzeń herpetologicznych km 30+950 – 31+600 str.P 650 mb,
– Budowa kanału technologicznego – Rondo,
– drenaż Wp27+013,57PD -S-27 km 27+013 48 mb,
– KPED 01.20 km 27+100 – 32+000 4 kpl,
– Wp 30+950,92P km 30+950 1 kpl,
– Wp 30+950,92P – W-53 km 30+950 4 mb,
– KPED 01.20 km 27+100 – 32+000 5 kpl,
– KPED 01.20 km 27+100 – 32+000 3 kpl,
– Wp 30+914,13P km 27+013 1 kpl,
– Wp 30+914,13P – W-52 km 30+914 4 mb,
– KPED 01.20 km 27+100 – 32+000 2 kpl,
– montaż włazów wraz z regulacją km 27+100 – 32+000 9 kpl,
– montaż krat wraz z regulacją km 27+100 – 32+000 13 kpl,

30.11.2020-06.12.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego – zimowe utrzymanie,

– Wykop – rowy odwadniające:

 • km 25+700-25+775 100 m3,
 • km 25+600-25+700 100 m3,

– Nasyp:

 • km 26+400-26+600 500 m3,
 • km 30+857-31+269,
 • DJL22 km 0+000-0+800,
 • DK19_1 km 0+100-0+210 1 136 m3,

– GWN:

 • km 30+880-31+175,

– Nasyp – pas technologiczny:

 • km 25+400-25+500 1 300 m3,
 • km 30+550-30+820,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • km 24+600 bypass , km 25+800 bypass 650 m2,
 • DJP27 km 1+650-1+750 500m2,
 • km 26+100-26+700 7 475 m2,
 • DJL22 km 0+500-0+800 1 230 m2,

– Układanie ścieków trójkątnych:

 • km 26+800-26+844,
 • km 30+703-30+846 str. L,

– Humusowanie wraz z obsianiem – tereny płaskie:

 • km 29+600-29+730,
 • L09L, L10P 950 m2

– Humusowanie z obsianiem skarp:

 • km 30+050-30+350,
 • km 30+350-30+850,
 • km 28+500-28+650,km 29+730-30+050,

– Humusowanie pasa rozdziału:

 • km 29+750-30+000,
 • km 25+000-25+800,

– Profilowanie skarp:

 • km 30+840-30+700,
 • km 30+200-30+500,
 • km 25+350-25+900 1 263 m2,

– Niwelacje terenu– pas technologiczny:

 • km 25+300-25+400,

– Uszczelnianie rowów gliną:

 • km 28+700-29+000,
 • km 29+200-29+720,

– Zdjęcie humusu:

 • DK19_1 km 0+100-0+210 650 m2,

– Wykonanie umocnienia poboczy mieszanką niezwiązaną:

 • km 28+100-28+700 900 mb,

– Układanie krawężnika oraz kostki kamiennej na pierścieniu ronda:

 • Rondo,

– Prace poprawkowe przy kanale D5,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :
– Deski gzymsowe (montaż) PZD-25a,
– Beton ścian bocznych (Deskowanie gzymsów) PZD-25a,
– Zbrojenie kap chodnikowych PZD-25a 895 kg,
– Beton ścian bocznych (Deskowanie gzymsów) PZD-25a,
– Beton kap chodnikowych PZD-25 10 m3,
– Beton ścian bocznych (betonowanie gzymsów) PZD-25 8 m3,
– Beton podpór (deskowanie) PZD-26,
– Zbrojenie korpusów podpór PZD-26 250 kg,
– Beton ścian bocznych PZD-32 27 m3,
– Beton podpór (deskowanie) PZD-32,
– Beton ścian bocznych (pielęgnacja betonu) PZD-32,
– Beton UN (Deskowanie-demontaż) PZD-32,
– Krawężniki zanikające (montaż) WD-33,
– Beton UN (prace zabezpieczające) WD-33,
– Beton korpusów podpór (betonowanie gzymsów) WD-33 6 m3,,
– Beton mocowania barier na płytach przejściowych WD-33 2,5 m3,
Roboty branżowe :
– Montaż siatek na ogrodzeniach km 30+000 – 30+600 150 mb,
– Wiercenie otworów pod fundamenty słupków ogrodzeniowych:

 • km 29+750 – 30+230 str.P 480 mb,
 • km 30+530 – 30+840 str.P 310 mb,

– Betonowanie słupków ogrodzeniowych:

 • km 30+000 – 30+600,
 • km 30+530 – 30+840 str.P,
 • km 29+750 – 30+230 str.P,

– Wykonanie oświetlenia:

 • Węzeł Łążek Ordynacki,

– montaż krat wraz z regulacją:

 • km 27+100 – 32+000 10 kpl,

– KPED 01.20 km 27+100 – 32+000 1 kpl,
– montaż włazów wraz z regulacją km 27+100 – 32+000 1 kpl,
– Budowa kanału technologicznego km 31+000 – 32+200,
– wpust Wp 26+508,07P , Wp 26+542,12P, Wp 26+575,76P km 26+508 – 26+575 3 kpl,
– Wp26+508,07P -W-41 km 26+508 – 26+575 4 mb,
– Wp 26+542,12P -W-42 km 26+508 – 26+575 4 mb,
– Wp 26+575,76P -W-43 km 26+508 – 26+575 5 mb,
– Wp 26+440,10P, Wp 26+474,68P, Wp 26+440,09L km 26+400 – 26+474 3 kpl,
– Wp 26+440,10P- W39 km 26+400 – 26+474 2 mb,
– Wp 26+474,68P – W-40 km 26+400 – 26+474 3 mb,
– Wp 26+440,09L – W-3 km 26+400 – 26+474 3 mb,
– Wp 26+474,07L, Wp 26+405,78P km 26+474 – 26+405 2 kpl,
– Wp 26+474,07L- W-4 km 26+474 – 26+405 3 mb,
– Wp 26+405,78P – W38 km 26+474 – 26+405 3 mb,
– Wp 26+575,82L, Wp 26+542,15L, Wp 26+508,07L km 26+508 – 26+575 2 kpl,
– Wp 26+575,82L- W-7 km 26+508 – 26+575 5 mb,
– Wp 26+542,15L -W-6 km 26+508 – 26+575 5 mb,
– Wp 26+508,07L- W-5 km 26+508 – 26+575 4 mb,
– prace porządkowe

23.11.2020-29.11.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,

– Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu 22b:

 • Rondo Łążek Ordynacki,

– Frezowanie nawierzchni:

 • Rondo Łążek Ordynacki str. L,

– Wykop – pas technologiczny:

 • km 32+500-32+700,

– Wykop – rowy odwadniające:

 • km 29+100-29+400,
 • okolice ronda,
 • DK19 km 0+000-0+140,
 • km 30+095-30+200,

– Nasyp:

 • km 30+880-31+150,
 • km 26+406 – 26+612 6 600 m3,

– GWN:

 • DJL22 km 0+400-0+800 960 m3,

– Podbudowa C90/3:

 • km 30+200-30+850 str. L 11 730 m2,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • DJL22 km 0+100-0+360 1 690 m2,
 • km 24+600 bypass 500 m2,
 • DJP27 km 1+750-1+850 500m2,,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • km 30+170-30+300 2 704 m2,
 • km 30+450-30+850 8 320 m2,

– Układanie ścieków skarpowych:

 • Rondo,

– Układanie ścieku korytkowego w pasie rozdziału:

 • Km 24+900-25+100,

– Układanie ścieków trójkątnych:

 • km 26+650-26+844,

– Humusowanie wraz z obsianiem – tereny płaskie:

 • ZR-6, ZR-7,
 • km 30+990-31+480,
 • Rondo,

– Humusowanie z obsianiem skarp:

 • km 29+730-30+050,

– Humusowanie poboczy:

 • km 24+500-25+900 400 m2,
 • km 25+400-25+900 400 m2,
 • km 25+200-25+350 260 m2,

– Humusowanie pasa rozdziału:

 • km 27+460-29+700 7 150 m2,
 • km 25+400-26+150 400 m2,

– Profilowanie rowu:

 • km 29+450-29+650,

– Niwelacje terenu:

 • km 25+200-25+400 392 m2,
 • km 25+900-26+000 261 m2,

– Uszczelnianie rowów gliną:

 • km 31+000-31+400,
 • km 28+500-28+700,
 • km 29+000-29+600,

– Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną:

 • km 27+800-28+000 500 mb,

– Montaż barier ochronnych – pas rozdziału:

 • km 24+696-24+804 108 mb,

– Montaż ogrodzeń:

 • ZR-6, ZR-7,

– Wykonanie oznakowania poziomego – tymczasowego:

 • km 24+602-25+800 str. L,

– Roboty związane z rozbiórką chodnika w rejonie ronda w Łążku Ordynackim:

 • Rondo,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :
– Wpusty mostowe (prace wykończeniowe) PZD-25,
– Deski gzymsowe (montaż) PZD-25a,
– Krawężnik kamienny (montaż) PZD-25a,
– Beton podpór (deskowanie) PZD-26,
– Beton UN (deskowanie) PZD-26,
– Zbrojenie płyty UN (zakończenie) PZD-26,
– Beton podpór (betonowanie) PZD-26 125 m3,
– Beton UN (betonowanie) PZD-26 166,5 m3,
– Umocnienie skarp WS-27,
– Wpusty mostowe (prace wykończeniowe) MS-28,
– Wpusty mostowe (prace wykończeniowe) PZD-30,
– Beton UN (demontaż deskowania) PZD-32,
– Izolacja bitumiczna PZD-32,
– Zbrojenie ścian bocznych PZD-32,
– Zasypka płyt przejściowych WD-33,
– Izolacja bitumiczna PZD-32,
– Zbrojenie ścian bocznych PZD-32,
– Beton podpór (deskowanie) PZD-32,
– Deski gzymsowe (montaż) PZD-32,
– Krawężnik kamienny (montaż) WD-33,
– Warstwa wiążąca z asfaltu lanego (prace przygotowawcze) WD-33,
Roboty branżowe :
– Budowa kanału technologicznego km 31+000-32+200,
– prace porządkowe,

16.11.2020-22.11.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,

– Humusowanie skarp:

 • Węzeł Łążek Ordynacki,

– Humusowanie poboczy i przeciwskarp:

 • L10L, L09L 850 m2,

– Humusowanie pasa rozdziału:

 • km 27+500-28+000 700 m2,
 • km 28+700-29+400 137 m2,

– Wykop – rowy odwadniające:

 • km 32+300-32+700,
 • km 31+600-31+900,
 • km 32+500-32+650,

– Nasyp:

 • km 30+872-31+055 str. P 3 100 m3,
 • km 26+406 – 26+613 4 300 m3,

– GWN:

 • DJL km 0+100-0+700,

– Nasyp – wyspa dzieląca:

 • Rondo,

– Podbudowa C90/3:

 • km 30+170-30+850 str. L 8 160 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • DK19 km 00+000-00+140 str. P 980 m2,

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • DK19 km 00+000-00+140 str. P 980 m2,
 • DG108889L km 0+000-0+052 364 m2,

– Warstwa ścieralna AC 11 S:

 • DK19 km 00+000-00+140 str. P 980 m2,
 • DG108889L km 0+000-0+052 364 m2,

– Układanie chodnika:

 • Rondo,

– Układanie ścieków trójkątnych:

 • km 26+405-26+570,

– Montaż barier ochronnych:

 • km 31+956-32+561,
 • LO9P km 0+132-0+272 140 mb,
 • km 32+103-32+243 str. L 140 mb,
 • km 31+860-31+956 str. P 140 mb,
 • km 32+693-32+830 str. L 96 mb,

– Montaż paneli drewnianych:

 • MS-28 67 szt.
 • PZDsz-30 9 szt.

– Profilowanie skarp i terenów płaskich:

 • Rondo,
 • Okolice ronda,

– Uszczelnianie rowów gliną:

 • km 28+500-29+100,
 • km 29+700-30+000,

– Montaż ogrodzeń:

 • ZR-7

– Fundamenty pod konstrukcje tablic:

 • km 24+798 str. P,
 • km 27+685 str. L,
 • km 28+807 str. P,
 • km 31+739 str. L,
 • L09L km 0+194 str. P i str. L,
 • DG108889L km 0+003 str. P,
 • DK19 km 397+840 str. L,
 • DK19 km 397+543 str. P,

– Wyrównanie terenów płaskich:

 • Okolice ronda,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :
– Beton UN (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton UN (roboty zabezpieczające) PZD-25a,
– Hydroizolacja płyty UN (kapy chodnikowe) PZD-25a,
– Beton korpusów podpór (deskowanie) PZD-26,
– Beton UN (deskowanie) PZD-26,
– Zbrojenie płyty UN PZD-26 14 178 kg,
– Montaż wpustów mostowych PZD-26,
– Montaż sączków mostowych PZD-26,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Umocnienie skarp WS-27,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Umocnienie skarp MS-28,
– Beton UN (pielęgnacja betonu) PZD-32,
– Beton UN (śrutowanie płyty UN) PZD-32,
– Hydroizolacja płyty UN PZD-32,
– Hydroizolacja korpusów podpór PZD-32,
– Zbrojenie ścian bocznych PZD-32 2 580 kg,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Deskowanie płyt przejściowych P3 WD-33,
– Zbrojenie płyt przejściowych P3 WD-33 1 368 kg,
– Beton podkładowy pod dren za płytą przejściową WD-33 3,5 m3,
– Beton płyt przejściowych P3 WD-33 29,5 m3,
– Beton podkładowy pod dren za płytą przejściową WD-33 2,5 m3,
– Skarpowanie stożków WD-33,
– Beton UN (śrutowanie płyty UN) WD-33,
– Hydroizolacja płyty UN WD-33,
– Montaż drenażu za płytami przejściowymi WD-33,
– Podwalina pod umocnienie skarpy WD-33 4 m3,
– Zasypka płyt przejściowych WD-33,
Roboty branżowe :
– Montaż oświetlenia Rondo Łążek Ordynacki,
– prace przy uruchomieniu przepompowni km 31+100-32+000 1 kpl,
– KPED 01.20 km 30+000-32+000 9 kpl,
– montaż włazów wraz z regulacją km 30+000-32+000 42 kpl,
– montaż krat km 31+100-32+000 1 kpl,
– prace porządkowe,
– Przepust rurowy PEHD 600 km 26+536,

09.11.2020-15.11.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,

– Humusowanie skarp:

 • L10L km 0+200-0+300 350 m2,
 • km 0+600-0+700 350 m2,
 • km 32+465-32+650 str. L 500 m2,

– Odhumusowanie – zjazdy ze zbiorników:

 • ZR-6, ZR-7,

– Wykop – rowy odwadniające:

 • km 31+470-31+580,
 • L10P km 0+100-0+140,
 • km 26+300-26+400 200 m3,
 • km 25+800-25+880 175 m3,

– Nasyp:

 • km 30+871-31+055 str. P 3 300 m3,
 • DJL22 km 0+678-0+795 900 m3,
 • km 26+406 – 26+613 4 300 m3,
 • km 26+406 – 26+613 1 109 m3,
 • km 26+406 – 26+613 4 300 m3,
 • km 31+000-31+200 str. P,

– Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną:

 • km 24+800-25+000 200 mb,
 • km 25+700-25+750 50 mb,

– Nasyp – pas technologiczny:

 • km 32+600-32+700,

– Nasyp – zjazdy do zbiorników:

 • ZR-6, ZR-7,

– Podbudowa pod chodnik:

 • Rondo,

– Podbudowa C5/6:

 • km 30+590-30+850 6 400 m2,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • km 30+590-30+850 6 400 m2,
 • DK19 km 0+000-0+140 1 400 m2 ,
 • DG 108889 L km 0+000-0+058 1 000 m2,
 • km 31+200-31+490 str. P 3 500 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • km 31+200-31+490 str. P 5 916 m2,

– Warstwa ścieralna SMA 11:

 • 29+500-30+100 str. P 6 120 m2,
 • 28+750-30+100 str. L 4 590 m2,
 • 27+460-28+580 str. L 11 424 m2,
 • 30+930-32+385 str. L 4 641 m2,
 • 31+560-32+835 str. P 13 005 m2,

– Układanie obrzeża:

 • Łążek Ordynacki,

– Układanie ścieków skarpowych:

 • Łącznice,

– Montaż barier ochronnych:

 • km 27+469-27+729 str. P 260 mb,
 • km 27+439-27+731 str. L 292 mb,
 • km 29+546-29+706 str. P 160 mb,
 • km 29+544-29+678 str. L 134 mb,
 • km 29+725-29+920 str. P 195 mb,
 • km 25+445-28+548 str. L 103 mb,
 • km 29+725-30+021 str. L,
 • km 29+920-30+150 str. P,
 • km 29+725-30+021 str. L,

– Profilowanie terenów płaskich:

 • km 28+400-28+500 str. L,

– Przestawianie ogrodzenia:

 • ZR-1,

– Poprawa zahumusowanych poboczy:

 • Łącznice,

– Montaż ogrodzeń:

 • km 27+500-28+300,

– Niwelacja terenu:

 • DJP27 km 1+300,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :
– Beton UN (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton UN (roboty zabezpieczające) PZD-25a,
– Deskowanie gzymsów ścian bocznych PZD-25a,
– Beton korpusów podpór (deskowanie) PZD-26,
– Beton UN (deskowanie) PZD-26,
– Zbrojenie płyty UN PZD-26 7 880 kg,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Montaż schodów skarpowych MS-28,
– Umocnienie skarp MS-28,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32,
– Beton UN (deskowanie) PZD-32,
– Zbrojenie płyty UN PZD-32 2 589 kg,
– Beton UN PZD-32 266 m3,
– Montaż sączków mostowych PZD-32,
– Montaż wpustów mostowych PZD-32,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe P1 WD-33 10 m3,
– Zasypka za przyczółkami WD-33,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe P3 WD-33 10 m3,
– Zbrojenie płyt przejściowych P1 WD-33 3 106 kg,
– Beton płyt przejściowych P1 WD-33 29 m3,
– Deskowanie płyt przejściowych P1 WD-33,
– Zbrojenie płyt przejściowych P3 WD-33 1 738 kg,
Roboty branżowe :
– wpusty Wp 30+740,84L, Wp 30+814,88L, Wp 30+763,65P km 30+740-30+814 3 kpl,
– Wp 30+740,84L – W-17 km 30+740 4 mb,
– Wp 30+814,88L – WS-36 km 30+814 3 mb,
– Wp 30+763,65P- WS-78 km 30+763 2 mb,
– drenaż Wp 31+178,05PD-S-46 km 31+178 40 mb,
– KPED 01.20 km 30+000-32+000 8 kpl,
– drenaż Wp 30+776,41PD-S-45 km 30+776,41 20 mb,
– KPED 01.20 km 30+000-32+000 4 kpl,
– drenaż Wp 30+776,41PD-S-45 km 30+776,41 20 mb,
– KPED 01.20 km 30+000-32+000 4 kpl,
– drenaż Wp 27+013,57PD-S-19 km 27+013,57 45 mb,
– KPED 01.20 km 30+000-32+000 2 kpl,
– Montaż oświetlenia km 32+680-32+875,
– Wbudowywanie kabli zasilających i montaż oświetlenia Rondo Łążek Ordynacki,
– Wykonywanie fundamentów pod System Zarządzania Ruchem:VMSC01/E1 km 25+137 – podstawa,

 • VMSC02/E1 km 31+278 – podstawa,
 • VMSC02/F8 km 32+301,
 • VMSC03/F8 km 32+332,
 • VMSC04/F8 km 32+379,
 • VMSA01 km 25+093,
 • VMSA02 km 26+999,
 • VMSA03 km 30+722,
 • VMSA04 km 31+307,
 • VMSC02/E2 km 31+850,
 • VMSC03/E2 km 32+638,

02.11.2020-08.11.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,

– Humusowanie skarp:

 • km 30+890-30+980 str. L 650 m2,
 • km 29+550-29+660 str. L 720 m2,
 • L10L km 0+000-0+200 500 m2,
 • km 28+540-29+080 str. P 3 620 m2,

– Humusowanie przeciwskarp:

 • km 30+890-30+980 str. L 110 m2,
 • km 28+540-28+610 str. P 120 m2,

– Humusowanie poboczy:

 • km 30+890-30+980 str. L 110 m2,
 • km 29+550-29+700 300 m2,
 • km 28+540-28+610 str. P 100 m2,

– Wykop – rowy odwadniające:

 • L09L km 0+200-0+390,
 • km 29+880-25+900 150 m3,
 • km 31+380-31+490,
 • L09L km 0+440-0+700,
 • km 31+050-31+240 ,

– Wykop – pas technologiczny:

 • km 31+600-32+150,,

– Wykop:

 • DG 108897L km 0+020,

– Nasyp:

 • km 26+550-26+614 11 028 m3,
 • DJL22 km 0+500-0+795 900 m3,
 • DJP27 km 1+580-1+625 1 590 m3,
 • km 30+661 – 30+844 5 900 m3,
 • km 30+840-31+000,

– Nasyp – uzupełnienie pasa rozdziału:

 • km 27+300-27+380 450 m3,
 • km 26+900-26+950 600 m3,

– Nasyp – pas technologiczny:

 • km 31+800-32+150,

– GWN:

 • km 30+661-30+850 5 700 m3,

– Podbudowa C5/6:

 • km 26+637-26+800 4 000 m2,
 • km 25+870-25+900 5 040 m2,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • km 26+637-26+800 4 000 m2,
 • km 25+870-26+370 str. L 6 000 m2 ,
 • km 25+870-26+400 str. P 6 400 m2,
 • km 26+637-26+800 str. L 2 000 m2,
 • km 30+550-30+850 3 090 m2,

– Warstwa ścieralna SMA 11:

 • 24+602-25+800 24 219 m2,

– Podbudowa pod chodnik:

 • DK19 km 0+000-0+140 str. P 1 400 m2,
 • DG 108889L km 0+000-0+058 1 000 m2,

– Profilowanie skarp:

 • L09L km 0+450-0+550,
 • L09L km 0+330-0+390,

– Wymiana gruntu:

 • km 29+880-25+900 166 m3,

– Poprawianie ogrodzeń ochronno-naprowadzających:

 • ZR-1, ZR-3, ZR-4, ZR-5,

– Układanie obrzeża:

 • Łążek Ordynacki,

– Układanie kostki na chodniku:

 • Łążek Ordynacki 100 m2,

– Układanie kostki granitowej na pierścieniu ronda:

 • Rondo Łążek Ordynacki,

– Układanie krawężnika:

 • Łążek Ordynacki,

– Montaż barier ochronnych:

 • km 25+386-25+438 str. P 52 mb,
 • km 25+438-25+694 str. P 256 mb,
 • km 24+602-24+854 str. P 252 mb,
 • km 24+989-25+093 str. P 104 mb,
 • km 27+103-27+435 str. P 332 mb,
 • km 25+414-25+630 216 mb,
 • km 25+630-25+706 76 mb,

– Naprawa rozmytych i zahumusowanych skarp:

 • km 27+103-27+405 str. L 302 m2,

– Niwelacja terenu:

 • DJP27 km 1+300,

– Naprawa skarp:

 • DJL22 km 1+200-1+350,

– Montaż siatki na ogrodzeniach:

 • km 28+000-28+300 str. P 300 mb,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :
– Beton UN (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Montaż barier mostowych PZD-25,
– Montaż schodów skarpowych PZD-25,
– Umocnienie skarp PZD-25,
– Beton UN (roboty zabezpieczające) PZD-25a,
– Montaż desek gzymsowych PZD-25a,
– Zbrojenie gzymsów ścian PZD-25a 300 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-26,
– Beton korpusów podpór (deskowanie) PZD-26,
– Zbrojenie płyty UN PZD-26 2 731 kg,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Montaż barier mostowych WS-27,
– Umocnienie skarp WS-27,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Montaż barier mostowych MS-28,
– Montaż schodów skarpowych MS-28,
– Umocnienie skarp MS-28,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32,
– Beton UN (deskowanie) PZD-32,
– Zbrojenie płyty UN PZD-32 18 015 kg,
– Montaż sączków mostowych PZD-32,
– Montaż wpustów mostowych PZD-32,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Zasypka za przyczółkami WD-33,
– Montaż desek gzymsowych WD-33,
Roboty branżowe :
– regulacja i osadzanie krat i włazów km 30+000-32+000 3 kpl,
– montaż KPED 01.20 km 30+000-32+000 2 kpl,
– drenaż Wp 32+642,36PD – S-68 km 32+642 21 mb,
– drenaż Wp 32+502,88PD – S-65 km 32+502 40 kpl,
– wpusty Wp 30+777,82L, Wp 30+776,41PD, Wp 30+783,41P km 31+178 4 kpl,
– Wp 30+777,82L – W-18 km 30+777 4 mb,
– Wp 30+776,41PD – W70 km 30+776 17 mb,
– Wp 30+783,41P- WS79 km 30+783 2 mb,
– Wp 30+815,10P km 30+815 1 kpl,
– Wp 30+815,10P – WS80 km 30+815 2 mb,
– drenaż S-60- Wp 32+502,88PD km 32+502 40 mb,
– drenaż S-48 – S-55 km 31+280-31+320 53 mb,
– Montaż oprawy oświetlenia – Węzeł Łążek Ordynacki,
– Wbudowanie przepustów rurowych,
– Budowa przepustów skrzynkowych PZM 390 oraz PZM 391B,

26.10.2020-01.11.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Frezowanie nawierzchni:

 • DK19 km 0+000-0+140 1 336 m2,

– Humusowanie terenu płaskiego:

 • km 27+450-28+320 str. L 5 300 m2,

– Humusowanie skarp:

 • km 31+590-32+220 str. L 2 530 m2,
 • km 31+050-31+400 str. L 600 m2,
 • km 31+500-32+875 400 m2,
 • Łącznice 200 m2,

– Humusowanie pasa rozdziału:

 • km 32+500-32+830,
 • km 31+600-32+200 2 800 m2,

– Humusowanie skarp i przeciwskarp:

 • km 31+590-31+750 str. L 350 m2,

– Humusowanie poboczy:

 • km 29+720-29+920 str. L 230 m2,
 • km 29+790-29+920 str. P 150 m2,

– Obsianie trawą:

 • km 27+450-28+320 str. L,

– Wykop – rowy odwadniające:

 • km 29+370-29+530,
 • km 29+500-29+740,
 • km 28+532-28+800,
 • km 25+900-26+000 285 m3,
 • L09L km 0+330-0+390,

– Wykop – pas technologiczny:

 • km 29+200-29+700,
 • km 31+900-32+200,

– Nasyp:

 • DJL22 km 0+720-0+850,
 • km 25+550 – 26+614 7 139 m3,
 • km 30+700-30+850,
 • km 26+464-26+524,
 • DK19 km 0+000-0+140,

– GWN:

 • km 26+637-26+775 4 200 m3,

– Podbudowa C5/6:

 • km 30+200,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • km 30+500-31+300 8 160 m2,
 • km 28+096 – wyjazd awaryjny 250 m2,
 • km 30+200-30+420 str. L 2 288 m2,
 • km 30+500-30+590 918 m2,
 • DK19 km 0+000-0+140 980 m2,
 • km 25+870-25+900 720 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • L09L km 0+000-0+750 3 520 m2,

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • L10L km 0+000-0+653 3 124 m2,

– Podbudowa pod poszerzenie:

 • km 31+285-31+340 120 m2,

– Podbudowa pod chodnik:

 • DK19 km 0+050,
 • Rondo,

– Profilowanie skarp:

 • km 29+720-29+500 2 050 m2,
 • km 29+550-29+660,
 • L09L km 0+420-0+550,
 • DK19 km 0+050,

– Niwelacja terenu:

 • km 25+900-26+000,
 • km 25+100-25+250 1 213 m2,
 • km 25+600-25+750 3 551 m2,

– Profilowanie pasa rozdziału:

 • km 28+050-28+600,
 • km 28+700-29+050,

– Profilowanie kruszywa pod cieki trójkątne:

 • km 31+300-31+500,

– Zagęszczanie podłoża:

 • km 30+200-30+600,

– Zagęszczanie kruszywa:

 • km 30+200-31+300,
 • km 29+000-29+700,

– Zagęszczanie stabilizacji:

 • km 30+200,

– Układanie kostki na poszerzeniu:

 • km 31+285-31+340 60 m2,

– Układanie obrzeża na poszerzeniu:

 • km 31+285-31+340,

– Układanie ścieków trójkątnych:

 • km 31+375-31+500 125 mb,

– Układanie ścieków skarpowych:

 • L09L 2 szt.,

– Układanie krawężnika:

 • Łążek Ordynacki 170 mb,

– Uszczelnianie rowów geomembraną lub gliną:

 • km 28+600-29+700 1 170 m2,

– Montaż ogrodzeń:

 • km 27+500-28+300 str. P 300 mb,
 • km 27+500-28+300 str. L 500 mb,

– Montaż barier ochronnych:

 • km 24+602-25+500 1 200 mb,

– Naprawa rozmytych i zahumusowanych skarp:

 • km 24+602-25+376 str. P 600 m2,

– Osuszanie terenu:

 • km 29+200-29+300,

– Rozbiórka kostki:

 • DK19 km 0+000-0+140,

– Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej:

 • km 24+602-25+900,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :
– Beton ustroju nośnego (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Montaż balustrad mostowych PZD-25,
– Montaż schodów skarpowych PZD-25,
– Umocnienie skarp PZD-25,
– Beton UN (roboty zabezpieczające) PZD-25a,
– Montaż desek gzymsowych PZD-25a,
– Beton UN (śrutowanie) PZD-25,
– Wzmocnienie podłoża pod UN PZD-26,
– Beton korpusów podpór (deskowanie) PZD-26,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Montaż schodów skarpowych WS-27,
– Umocnienie skarp WS-27,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Montaż balustrad MS-28,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32,
– Beton UN (deskowanie) PZD-32,
– Zbrojenie płyty UN PZD-32 3125 kg,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Zbrojenie kap chodnikowych WD-33,
– Montaż desek gzymsowych WD-33,
– Beton kap chodnikowych WD-33 28 m3,
– Zbrojenie płyty UN PZD-32 6480 kg,
Roboty branżowe :
– wykonanie drenażu S-33 – Wp 29+449,47PD km 29+449,47 40 mb,
– Wp 30+638,01PD km 30+638,01-30+740,84 3 kpl,
– Wp 30+638,01PD – WDr-15 km 30+638 14 mb,
– drenaż Wp 30+638,01PD – S-37 km 30+638 40 mb,
– drenaż Wp 30+638,01PD – S-42 km 30+638 40 mb,
– regulacja i osadzanie krat i włazów km 30+000-32+000 12 kpl,
– drenaż Wp 31+845,70PD – S-56 km 31+845 80 mb,
– Wp 30+703,69L km 30+703 2 kpl,
– Wp 30+703,69L – W-16 km 30+703 6 mb,
– Wbudowanie przepustów rurowych,
– Budowa przepustów skrzynkowych PZM 390 oraz PZM 391B,

19.10.2020-25.10.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • km 24+900-25+100,

– Humusowanie skarp:

 • km 27+420-27+730 str. L 600 m2,
 • km 28+435-28+700 str. P 130 m2,
 • km 28+350-28+500 str. L 530 m2,
 • km 31+400-31+900 str. L 500 m2,
 • km 32+390-32+860 str. L 1 550 m2,
 • km 32+820-32+860 str. P 200 m2,

– Humusowanie skarp i przeciwskarp:

 • km 30+960-31+060 str. L 750 m2,
 • km 31+130-31+400 str. L 1 550 m2,

– Humusowanie terenu płaskiego:

 • km 31+130-31+750 str. L 3 100 m2,

– Wykop – rowy odwadniające:

 • km 28+500-28+720,
 • km 28+650-29+150,
 • km 29+150-29+400,

– Wykop – pas technologiczny:

 • km 31+000-31+100,
 • km 31+400-31+850,
 • km 28+400-28+600,
 • km 28+650-28+770,

– Nasyp:

 • DJL22 km 0+700-0+850 480 m3,
 • km 26+400 – 26+700 22 818 m3,
 • km 28+100 300 m3,
 • km 30+700-30+850,

– Uzupełnienie nasypu – pas rozdziału:

 • km 31+100-31+600,
 • km 27+850-30+000 1 650 m3,

– GWN:

 • km 28+096 wyjazd awaryjny,
 • km 30+590-30+700,

– Podbudowa C5/6:

 • km 30+420-30+590 18 231 m2,
 • km 31+390-31+450 9 464 m2,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • km L09L km 0+408-0+750 2 988 m2,
 • km L10L km 0+000-0+140 1 260 m2,
 • km 30+420-30+590 str. P 2 721 m2,
 • km 26+800-27+400 13 800 m2,
 • km 31+415-31+265 8 755 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • km 26+800-27+425 str. L 6 500 m2,
 • km 26+800-27+439 str. P 6 645 m2,
 • L09L km 0+000-0+750 2 720 m2,
 • L09P km 0+000-0+349 4 746 m2,
 • L10P km 0+000-0+355 4 828 m2,
 • L10L km 0+000-0+635 8 636 m2,

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • km 26+850-27+419 str. P 5 860 m2,
 • km 26+840-27+405 str. L 5 819 m2,
 • L09P km 0+000-0+349 2 443 m2,
 • L10P km 0+000-0+355 3 124 m2,

– Podbudowa pod chodnik:

 • DK19 km 0+050,

– Profilowanie skarp:

 • L09L,L10P 2 398 m2,
 • km 32+800-32+863 1 600 m2,

– Niwelacja terenu:

 • km 25+000-25+400 1 767 m2,
 • km 24+800-24+900 1 217 m2,
 • km 25+000 2 534 m2,

– Profilowanie pasa rozdziału:

 • km 31+100-31+600,
 • km 31+500-32+200,
 • km 32+300-32+700,

– Zagęszczanie podłoża:

 • km 30+200-31+600,

– Zagęszczanie kruszywa:

 • L09L km 0+430-0+750,
 • km 31+200-30+600,

– Zagęszczanie stabilizacji:

 • km 30+200-30+600,

– Zebranie nadmiaru ze skarpy:

 • km 25+925-25+975 125 m2,

– Układanie kostki – chodnik:

 • Rondo 450 m2

– Montaż ogrodzeń:

 • km 24+650-25+000 str. L 350 mb,
 • km 27+500-28+000 str. P 500 mb,
 • km 27+500-28+300 str. L 400 mb,

– Naprawa rozmytych i zahumusowanych skarp:

 • km 24+602-25+376 str. L 600 m2,
 • km 27+880-28+400,
 • km 26+840-27+880 str. P,
 • km 26+840-27+425 str. L,
 • km 25+384-26+618 str. L 600 m2,

– Naprawa skarp:

 • km 27+700-27+880 str. L,
 • km 28+438-29+720,

– Osuszanie terenu:

 • km 29+150-29+250,

– Odwadnianie terenu:

 • km 30+900-32+700,

– Odmulanie rowów oraz przepustów:

 • DJL22, DJP27, TG,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Montaż barier mostowych PZD-25,
– Beton UN (roboty zabezpieczające) PZD-25a,
– Zasypka wykopów PZD-26,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Montaż barier mostowych WS-27,
– Montaż schodów skarpowych WS-27,
– Umocnienie skarp WS-27,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Montaż barier mostowych MS-28,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32,
– Wzmocnienie podłoża pod UN PZD-32,
– Beton korpusów UN (deskowanie) PZD-32,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Montaż kotew wklejanych WD-33,
– Hydroizolacja płyty UN (pod kapy chodnikowe) WD-33,
– Zasypka za przyczółkami WD-33,
– Zbrojenie kap chodnikowych WD-33 710 kg,
– Beton kap chodnikowych WD-33 21 m3,
Roboty branżowe :
– wykonanie drenażu Wp 24+910,79PD – S-6 km 24+910-24+948 38 mb,
– wykonanie drenażu S-7 – S-12 km 25+700-25+780 80 mb,
– wykonanie drenażu S-28 – Wp 28+050,48PD km 28+000-28+050 60 mb,
– wykonanie drenażu S-30 – S-32 km 28+150-28+210 47 mb,
– wykonanie drenażu S-30 – S-32 km 28+180 60 mb,
– Wbudowanie przepustów rurowych,
– Budowa przepustów skrzynkowych PZM 390 oraz PZM 391B

12.10.2020-18.10.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,

– Humusowanie skarp:

 • km 32+000-32+400 str. L 500 m2,
 • L10P km 0+100-0+355 550 m2,
 • km 31+740-32+230 str. L 3 500 m2,

– Humusowanie skarp i przeciwskarp:

 • km 31+400-31+740 str. L 2 550 m2,
 • km 31+680-32+030 str. P 2 220 m2,

– Wykop – rowy odwadniające:

 • km 32+500-32+770 str. L,
 • km 31+100-31+500,

– Wykop – pas technologiczny:

 • km 30+900-31+300,
 • km 31+200-31+900,
 • km 31+200-31+500 str. L,

– Nasyp:

 • km 25+650 – 26+700 935 m3,
 • km 26+500 – 26+700 8 195 m3,
 • km 26+600 3 220 m3,
 • km 31+373-31+400 str. P,
 • DJL22 km 0+750-0+900 5 000 m3,
 • km 26+500-26+700 642 m3,

– GWN:

 • km 31+269-31+452 str. P,

– Wykonanie gruntu:

 • km 26+425-26+617,

– Nasyp uzupełniający w poboczu:

 • km 32+400-32+700 21 m3,

– Nasyp – wyjazd awaryjny:

 • km 28+096 285 m3,

– Podbudowa C5/6:

 • km 26+128-26+264 1 428 m2,
 • km 25+650-26+700 525 m2,
 • km 30+420-30+590 str. L 1 768 m2,
 • km 31+300-31+490 str. P 1 976 m2,

– Podbudowa pomocnicza:

 • km 25+900-26+200 3 450 m2,
 • L09L km 0+440-0+750 1 890 m2,
 • km 30+200-30+450 2 625 m2,
 • km 25+980-26+330 4 025 m2,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej:

 • km 30+200-30+600 10 516 m2,
 • km 25+900-26+400 8 980 m2,

– Kruszywo 0/31,5 w konstrukcjach chodników, wysp dzielących:

 • km 31+200-31+450,

– Profilowanie skarp:

 • km 31+600-32+200,
 • km 32+500-32+770 str. L,

– Rozbiórka podbudowy z kruszywa/kostki:

 • km 31+450-31+520,

– Zdjęcie humusu – wyjazd awaryjny:

 • km 28+096 105 m2,

– Niwelacja terenu:

 • km 24+700-24+800 940 m2,
 • km 25+750 250 m2,
 • km 25+800,

– Niwelacja terenu pod ogrodzenie:

 • 24+650-25+350 str. L 2 100 m2,

– Układanie obrzeża:

 • Rondo 100 mb,

– Zagęszczanie podłoża:

 • L09L km 0+440-0+750,
 • DJL22 km 0+100-0+800,

– Zagęszczanie kruszywa pod wyspę dzielącą:

 • L09L km 0+420-0+750,

– Wykonanie podbudowy z kruszywa:

 • DK19 km 0+050

– Zebranie nadmiaru ze skarpy:

 • km 26+680-26+740 240 m2,
 • km 25+650-26+100 250 m2,

– Układanie kostki na wyspie dzielącej:

 • Rondo,

– Układanie kostki – chodnik:

 • Rondo,

– Układanie krawężnika:

 • Okolice ronda 180 mb,

– Montaż wypełnień – paneli drewnianych:

 • PZDsz-30 28 szt.,
 • PZDsz-25 28 szt.,

– Montaż belek podwalinowych:

 • MS-28 28 szt.,

– Odmulanie przepustów przy DK19_1 i DK19_2,

– Naprawa rozmytych i zahumusowanych skarp:

 • km 24+602-26+800,
 • km 26+800-28+000,
 • km 31+000-31+200,
 • km 30+000-32+000,

– Pompowanie wody:

 • Węzeł Łążek Ordynacki,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton UN (roboty zabezpieczające) PZD-25a,
– Beton fundamentów ścian bocznych PZD-26 25 m3,
– Beton fundamentów korpusów podpór ( demontaż deskowania) PZD-26,
– Beton fundamentów ścian bocznych (deskowania) PZD-26
– Zbrojenie fundamentów ścian bocznych PZD-26,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Montaż kolektorów odwodnienia MS-28,
– Umocnienie skarp matą przeciwerozyjną z humusowaniem i obsianiem nasionami traw MS-28a,
– Umocnienie skarp matą przeciwerozyjną z humusowaniem i obsianiem nasionami traw PZD-30a,
– Umocnienie skarp matą przeciwerozyjną z humusowaniem i obsianiem nasionami traw PZD-30,
– Umocnienie skarp elementami drobnowymiarowymi PZD-30,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32,
– Beton korpusów UN (deskowanie) PZD-32,
– Naprawa skarp nasypów (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Montaż dylatacji modułowych WD-33,
– Beton UN (deskowanie wnęk dylatacyjnych) WD-33,
– Zbrojenie UN (wnęki dylatacyjne) WD-33,
– Montaż kolektorów odwodnienia WD-33,
– Beton UN (betonowanie wnęk dylatacyjnych) WD-33 8 m3,
– Montaż kotew wklejanych WD-33,
– Montaż rur osłonowych WD-33,
– Montaż krawężników WD-33,
Roboty branżowe :
– montaż KPED 01.20 I 2.16 km 27+000 – 32+000 16 kpl,
– regulacja pierścieni , osadzanie krat i włazów km 27+000 – 32+000 13 kpl,
– Tłoczny do pompowni PD – SR- 200mm km 32+260 7 mb,
– wpusty Wp 26+669,21L, Wp 26+704,29L, Wp 26+669,18P, Wp 26+704,21P km 26+669-26+704 4 kpl,
– Wp 26+669,21L-WS-13 km 26+669 2 mb,
– Wp 26+704,29L-WS-14 km 26+704 2 mb,
– Wp 26+669,18P- WS-55 km 26+669 2 mb,
– Wp 26+704,21P – WS-56 km 26+704 2 mb,
– Wbudowanie przepustów rurowych,
– Budowa przepustów skrzynkowych PZM 390 oraz PZM 391B,

05.10.2020-11.10.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Humusowanie:

 • km 27+100-27+400 500 m2,
 • km 27+440-28+400 1 500 m2,
 • km 28+130-28+410 500 m2,
 • km 31+500-32+000 500 m2,

– Wykop – rowy odwadniające:

 • L09L km 0+100-0+350,
 • L10L km 0+160-0+250,
 • km 25+850-25+900 180 m3,
 • km 32+200-32+875 332 m3,
 • km 31+500-31+900,

– Nasyp:

 • km 26+400 – 26+600 5 549 m3,
 • km 30+700 – 30+846 str. P 1 650 m3,
 • L09L km 0+420-0+570,
 • km 26+600-26+700 4 007 m3,
 • km 30+600-30+800,
 • DJL22 km 0+775-0+795,
 • DT str. P km 27+510-28+300,

– GWN:

 • km 31+100-31+400 1 512 m3,
 • km 25+900 – 26+100 6 084 m3,

– Wykonanie poboczy:

 • km 31+500-32+200 525 m2,
 • L09L, L09P,

– Podbudowa:

 • L09L km 0+500-0+700 117 m2,
 • L09L km 0+100-0+340,
 • km 25+900-26+100 2 300 m2,
 • km 26+800-27+400 13 800 m2,
 • C5/6 km 30+195-30+590 str. L 4 108 m2,
 • C5/6 km 25+930-26+125 3 600 m2,
 • km 30+200-300+600 str. L 7 520 m2,

– Nasyp uzupełniający w poboczu:

 • km 32+200-32+520,

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • km 29+721 – 30+160 8 999 m2,
 • km 28+000-28+425 9 350 m2,
 • km 28+439-28+580 str. P 1 480 m2,

– Odmulanie rowu:

 • km 32+400-32+600,

– Układanie ścieków skarpowych:

 • km 27+600-27+732 4 szt,

– Układanie ścieków trójkątnych:

 • Łącznica 150 mb,

– Zagęszczanie kruszywa:

 • L09L km 0+420-0+700,
 • DJP27 km 2+838-2+000,

– Wykonanie C5/6:

 • km 26+125-26+250 str. P 550 m2,

– Profilacja:

 • DJP27 km 2+800 – 2+931,
 • DT_P km 27+510-28+380,

– Profilowanie i dogęszczanie podłoża/nasypu:

 • DT_P km 27+510-28+380,

– Profilowanie kruszywa pod cieki trójkątne :

 • L09L,

– Układanie kostki na poszerzeniu:

 • km 26+940-26+990,

– Wykonanie obruków kratek wpustowych na łącznicach:

 • L09L,L09P,L10P 17 szt.,

– Niwelacja terenu:

 • km 24+650 ,

– Naprawa wymyć:

 • DK19_1,DK19_2,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton UN (roboty zabezpieczające) PZD-25a,
– Beton ścian bocznych (demontaż deskowania) PZD-25a,
– Hydroizolacja korpusów podpór PZD-25a,
– Beton fundamentów korpusów podpór ( deskowanie) PZD-26,
– Beton fundamentów korpusów podpór P1L, P2L PZD-26,
– Beton fundamentów korpusów podpór S1L, S2L PZD-26,
– Zbrojenie fundamentów korpusów podpór PZD-26,
– Beton fundamentów korpusów podpór (deskowanie) PZD-26,
– Zbrojenie fundamentów ścian bocznych PZD-26,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Montaż drenu prefabrykowanego na płycie UN MS-28,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Montaż schodów skarpowych PZD-30,
– Umocnienie skarp i skarp stożków matą przeciwerozyjną z humusowaniem PZD-30,
– Montaż schodów skarpowych PZD-30,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Montaż desek gzymsowych WD-33,
– Montaż krawężników na płycie UN WD-33,
– Iniekcja kanałów kablowych WD-33,
– Montaż dylatacji modułowych WD-33,
– Naprawa skarp nasypów (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Nasyp za przyczółkiem WD-33,
– Beton kap chodnikowych (deskowanie) WD-33,
Roboty branżowe :
– montaż KPED 01.20 I 2.16 km 27+000 – 32+000 26 kpl,
– regulacja pierścieni , osadzanie krat i włazów km 27+000 – 32+000 29 kpl,
– Wpusty 26+704,29L, Wp 26+704,21P km 26+704 2 kpl,
– Wp 26+704,29L-WS14 km 26+704 2 mb,
– Wp 26+704,21P-WS56 km 26+704 2 mb,
– Wbudowanie przepustów rurowych,
– Budowa przepustów skrzynkowych PZM 390 oraz PZM 391B,

28.09.2020-04.10.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Humusowanie:

 • km 31+780-32+000 1 000 m2,

– Wykop:

 • km 31+600-31+820,
 • L09L km 0+120-0+210,
 • km 25+850-25+900 100 m3,
 • km 32+060-32+250,

– Nasyp:

 • Rondo 359 m3,
 • km 30+300 – 30+400 119 m3,
 • km 30+200 – 30+600 ,
 • km 25+900-26+100 825 m3,
 • km 30+650-30+700 150 m3,
 • Rondo 205 m3,

– Wymiana gruntu:

 • km 26+400 1 933 m3,

– Podbudowa:

 • L09L, L09P,
 • km 27+300-27+410 1 550 m2,
 • km 26+840-27+040 650 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22P:

 • km 27+906-28+406 str. L 5 200 m2,
 • km 29+721-30+160 4 971 m2,

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • km 27+446 – 28+000 5 678 m2,

– Profilacja:

 • DJP27 km 1+000 – 2+100,

– Profilowanie kruszywa pod korytka :

 • L09L, L09P,

– Układanie ścieków trójkątnych:

 • Łącznica 175 mb,
 • km 27+352-27+431 120 mb,

– Niwelacja terenu:

 • DJP27 km 1+400 500 m3,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Montaż schodów skarpowych PZD-25,
– Umocnienie skarp (ściek z kostki) PZD-25,
– Beton UN (roboty zabezpieczające) PZD-25a,
– Zbrojenie ścian bocznych PZD-25a 600 kg,
– Beton ścian bocznych (deskowanie) PZD-25a,
– Beton ścian bocznych P1P,P2P PZD-25a 27 m3,
– Zbrojenie fundamentów korpusów podpór PZD-26 4 700 kg
– Zbrojenie fundamentów skrzydeł PZD-26 1 580 kg,
– Beton fundamentów korpusów podpór (deskowanie) PZD-26,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Montaz barier mostowych WS-27,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Montaż drenu prefabrykowanego na płycie UN MS-28,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Zbrojenie fundamentów ścian bocznych (deskowanie) PZD-32,
– Zbrojenie fundamentów korpusów (deskowanie) PZD-32 ,
– Beton fundamentów korpusów PZD-32 51 m3,
– Beton fundamentów ścian bocznych PZD-32 12 m3,
– Beton fundamentów korpusów (demontaż deskowania) PZD-32 ,
– Beton fundamentów ścian bocznych (demontaż deskowania) PZD-32,
– Beton fundamentów korpusów (roboty zabezpieczające) PZD-32,
– Beton fundamentów ścian bocznych (roboty zabezpieczające) PZD-32,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Beton korpusów podpór ( deskowanie ścianki zaplecnej) WD-33,
– Beton korpusów podpór ( beton ścianki zaplecnej) WD-33 15 m3,
Roboty branżowe :
– montaż KPED 01.20 I 2.16 km 27+000 – 31+000 17 kpl,
– regulacja pierścieni , osadzanie krat i włazów km 27+000 – 31+000 16 kpl,
– Wp 31+178,05PD – W71 km 31+178,05 14 mb,
– montaż słupów pod latarnie km 31+600-32+550 32szt.,
– Wbudowanie przepustów rurowych,
– Budowa przepustów skrzynkowych PZM 390 oraz PZM 391B,

21.09.2020-27.09.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • Rondo Łążek km 0+060,
 • DJP27 km 1+800,

– Humusowanie:

 • km 24+602-25+355 1 000 m2,

– Wykop:

 • km 30+850,
 • km 30+350-30+550,
 • km 30+300,
 • km 26+262 603 m3,
 • km 31+705-31+850,
 • km 31+300-31+450,
 • L09L km 0+090-0+180,

– Nasyp:

 • km 28+400 200 m3,
 • km 25+900 – 26+100 3 426 m3,
 • DJP27 km 1+550-1+800 750 m3,
 • DJP27 km 2+050-2+300 620 m3,
 • DJP27 km 2+400-2+600 70 m3,
 • DJP27 km 2+600-2+900 150 m3,
 • km 25+900 – 26+100 3 426 m3,
 • L09L km 0+450 632 m3,
 • km 30+200-30+600 4 002 m3,
 • km 30+590-30+844 str. L,
 • km 26+550 – 26+613,
 • km 30+170 – 30+374,
 • km 25+850 – 26+112 2 877 m3,

– Wymiana gruntu:

 • km 26+600 1 475 m3,
 • km 26+500 1 665 m3,

– Podbudowa:

 • km 28+470-29+700 14 760 m2,
 • L09L, L09P, L10P,
 • L09L km 0+450 636 m2,
 • km 29+500-29+700 4 400 m2,
 • L09L km 0+340-0+430,
 • L10P km 0+200,
 • km 27+350-27+420 1 255 m2,
 • km 26+700-26+950 2 770 m2,
 • L09L km 0+100-0+330 2 070 m2,
 • C5/6 km 27+400-26+800 3 498 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22P:

 • km 27+446-28+413 str. P 20 208 m2,
 • km 27+446-27+625 3 938 m2,
 • km 28+439-28+570 2 882 m2,
 • km 29+530-29+704 str. P 1 809 m2,
 • km 28+439-28+580 str. P 1 658 m2,
 • km 27+432-27+832 str. L 4 160 m2,
 • km 29+722-30+170 4 576 m2,
 • km 25+320-25+365 990 m2,
 • km 25+385-25+430 990 m2,

– Warstwa ścieralna AC 11S:

 • DJP27 km 0+727 – 0+841 510 m2,
 • DJP27 km 1+269 – 1+368 440 m2,

– Profilacja:

 • DJP27 km 0+000 – 1+580,
 • DJP27 km 1+850 – 2+300,
 • L09L, L10P,

– Profilowanie podłoża:

 • DJL22 km 0+700-0+900,

– Zagęszczanie podłoża:

 • km 30+400-30+850,
 • km 30+600-31+150,
 • km 28+500,

– Umocnienie poboczy:

 • km 28+450-29+850 1 250 mb,
 • km 28+500,

– Nasadzenia,

– Układanie ścieków skarpowych:

 • km 25+130-25+359,
 • km 25+392-25+584,
 • km 27+100-27+430,

– Układanie ścieków trójkątnych:

 • Łącznice,

– Sianie terenów płaskich:

 • km 24+602-25+355 500 m2,

– Niwelacja terenu:

 • DJP27 km 1+600 975 t,
 • DJP27 km 1+500 1 000 m3,

– Rozbiórka barier drogowych:

 • DK 19 -rondo,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton UN (roboty zabezpieczające) PZD-25a,
– Zbrojenie ścian bocznych PZD-25a 650 kg,
– Beton ścian bocznych (deskowanie) PZD-25a,
– Beton ścian bocznych PZD-25a 27 m3,
– Beton podkładowy pod fundamenty PZD-26 45 m3,
– Zbrojenie fundamentów korpusów podpór PZD-26 7 648 kg
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Hydroizolacja płyt przejściowych WS-27,
– Montaż kolektorów odwodnienia (zasypka) WS-27,
– Montaż drenu prefabrykowanego na płycie UN WS-27,
– Montaż ścieku przykrawężnikowego WS-27,
– Montaż wpustów mostowych (elementy górne) WS-27,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Montaż drenu prefabrykowanego na płycie UN MS-28,
– Montaż wpustów mostowych (elementy górne) MS-28,
– Montaż ścieku przykrawężnikowego MS-28,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Zbrojenie fundamentów ścian bocznych PZD-32 2 116 kg,
– Zbrojenie fundamentów korpusów podpór PZD-32 5 874 kg,
– Beton fundamentów korpusów PZD-32 51 m3,
– Beton fundamentów ścian bocznych PZD-32 12 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Zasypka za przyczółkiem WD-33,
– Beton korpusów podpór ( deskowanie ścianki zaplecnej) WD-33,
– Beton korpusów podpór ( betonowanie ścianki zaplecnej) WD-33 15 m3,
Roboty branżowe :
– montaż KPED 01.20 I 2.16 km 27+000 – 31+000 46 kpl,
– regulacja pierścieni , osadzanie krat i włazów km 27+000 – 31+000 22 kpl,
– zagęszczanie gruntu km 32+200-32+800 20 m3,
– kanał 315mm – WYL ZR-6- D-6R km 32+640 13 mb,
– Wbudowanie przepustów rurowych,
– Budowa przepustów skrzynkowych PZM 390 oraz PZM 391B,

14.09.2020-20.09.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Rozbiórka istniejącej DK19:

 • km 392+600,

– Odhumusowanie:

 • L09P km 0+140-0+349 47 m2,
 • DJP27 km 1+700 850 m2,

– Humusowanie:

 • DJP27 km 2+300-2+900 350 m2,
 • km 26+700-27+000 500 m2,

– Wykop:

 • km 30+200-30+520 str. P 315 m3,
 • km 30+850 329 m3,
 • km 30+550-30+800,

– Nasyp:

 • km 26+000 – 26+800 4 616 m3,
 • km 25+900 – 26+100 2 200 m3,
 • L09L km 0+320,
 • DJP27 km 1+300-1+500 120 m3,
 • DJP27 km 1+850-2+050 230 m3,
 • L09L km 0+450 632 m3,
 • km 26+704-26+790 1 530 m3,

– Podbudowa:

 • km 28+450-28+475 300 m2,
 • km 26+800-26+860 720 m2,
 • km 28+115-28+415 5 980 m2,
 • L09L km 0+100 – 0+300 1 800 m2,
 • L09L km 0+320 91 m2,
 • L09L, L09P, L10P 696 m2,
 • L09L km 0+500,
 • km 27+500 575 m2,
 • km 29+800,
 • km 29+700-30+150 6 360 m2,
 • km 31+500-32+850 str. P,
 • km 25+400-25+450 1 150 m2,
 • C5/6 km 28+400,

– Podbudowa zasadnicza AC 22P:

 • km 31+500 – 32+850 str. P 32 400 m2,
 • km 25+320-25+365 1 080 m2,
 • km 25+385-25+430 str. P 540 m2,

– Warstwa wiążąca AC 16W:

 • km 31+500-32+850 str. P 32 400 m2,
 • km 31+250-31+530 str. L 3 360 m2,

– Profilowanie skarp:

 • DJP27 km 1+800 – 2+300 250 mb,

– Profilowanie kruszywa:

 • km 32+300-32+500 str. P,

– Profilowanie podłoża:

 • km 31+000-31+300,
 • DJL22L km 0+750-0+850,

– Zagęszczanie podłoża:

 • km 30+200-31+100,

– Umocnienie poboczy:

 • km 29+690-29+850 160 mb,

– Obrukowanie kratek wpustowych:

 • MS-28 5 szt. ,

– Stabilizacja warstw nasypu:

 • L09L km 0+425-0+450 54 m3,

– Układanie ścieków trójkątnych:

 • PZD-25,
 • km 28+425 – 28+450 50 mb,
 • km 27+440 – 27+775 35 mb,
 • km 29+727 – 29+628 101 mb,

– Rozbiórka podbudowy z kruszywa:

 • km 31+300,

– Rozbiórka stabilizacji:

 • km 31+200-31+500,

– Rozbiórka przepustu betonowego:

 • km 30+850,
 • km 31+300,
 • km 26+600,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Montaż ścieku przykrawężnikowego PZD-25,
– Montaż wpustów mostowych (elementy górne) PZD-25,
– Montaż ścieku przykrawężnikowego PZD-25,
– Montaż kolektorów odwodnienia (zasypka) PZD-25,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych PZD-25,
– Montaż drenu prefabrykowanego na płycie UN PZD-25,
– Beton UN (roboty zabezpieczające) PZD-25a,
– Beton UN (demontaż deskowania korpusów podpór) PZD-25a,
– Zbrojenie ścian bocznych PZDd-25a 2 139 kg,
– Przygotowanie platformy roboczej do wykonania kolumn DSM PZD-26,
– Wzmocnienie podłoża gruntowego – kolumny DSM PZD-26,
– Wykopy fundamentowe PZD-26,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Beton kap chodnikowych na płycie przejściowej (deskowanie) WS-27,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych WS-27,
– Krawężnik zanikający za obiektem WS-27,
– Beton płyt przejściowych (deskowanie) WS-27 34 m3,
– Montaż kolektorów odwodnienia WS-27,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Hydroizolacja płyty UN MS-28,
– Beton podpór (deskowanie gzymsów) MS-28,
– Beton podpór (beton gzymsów) MS-28 2 m3,
– Beton skrzydeł (deskowanie gzymsów) MS-28,
– Beton skrzydeł (beton gzymsów gzymsów) MS-28 8 m3,
– Krawężnik zanikający za obiektem MS-28,
– Beton kap chodnikowych MS-28 21 m3,
– Montaż drenu prefabrykowanego na płycie UN MS-28,
– Montaż wpustów mostowych (elementy górne) MS-28,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych PZD-30,
– Krawężnik zanikający za obiektem PZD-30,
– Montaż drenu prefabrykowanego na płycie UN PZD-30,
– Montaż ścieku przykrawężnikowego PZD-30,
– Montaż wpustów mostowych (elementy górne) PZD-30,
– Montaż kolektorów odwodnienia (zasypka) PZD-30,
– Wzmocnienie podłoża gruntowego – kolumny DSM PZD-32,
– Wykopy fundamentowe PZD-32,
– Przygotowanie platformy roboczej do wykonania kolumn DSM PZD-32,
– Beton podkładowy pod fundamenty PZD-32 18 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Montaż drenu odwodnienia zasypki korpusu P3 WD-33,
– Beton korpusu podpór (deskowanie ścianki zaplecnej) WD-33,
– Montaż krawężników WD-33,
– Zasypka za przyczółkiem WD-33,
Roboty branżowe :
– Wp 26+844,53P, Wp 26+809,38P km 26+809 – 26+844 2 kpl,
– Wp 26+844,53P – W 44 km 26+844 4 mb,
– Wp 26+809,38P- WS 59 km 26+809 2 mb,
– montaż KPED 01.20 I 2.16 km 27+000 – 31+000 31 kpl,
– korekta zwężki na DM9- ze względu na błąd projektowy( kolizja ze ściekiem) 1 kpl,
– Wp 0+290,15 km 0+290,15 1 kpl,
– studnia D-rozp – 1500mm km 32+680 1 kpl,
– odcinek 300mm D-rozp – Wyl 6 km 32+680 5 mb,
– studnia D-7z – 1200mm km 32+670 1 kpl,
– odcinek 200mm D-7z – Wyl 7 km 32+670 4 mb,
– odcinek 200mm D-7z – ZR-7 km 32+670 10 mb,
– regulacja pierścieni , osadzanie krat i włazów km 27+000 – 31+000 27 kpl,
– Wbudowanie przepustów rurowych,
– Budowa przepustów skrzynkowych PZM 390 oraz PZM 391B,

07.09.2020-13.09.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,

– Rozbiórka istniejącej DK19:

 • km 391+800,
 • km 391+500,

– Odhumusowanie:

 • km 26+600,
 • km 30+500-30+800 str.L 1 500 m2,
 • km 30+700-32+500,
 • Węzeł Lasy Janowskie,

– Humusowanie:

 • DJP27 km 0+750-1+840 1 000 m2,

– Nasyp:

 • okolice ronda,
 • L09L km 0+420 – 0+500,
 • km 26+750 – 26+800 600 m3,
 • L09L km 0+330 698 m3,
 • km 26+000,

– Podbudowa:

 • km 30+800-31+500 str. L 8 400 m2,
 • km 32+200-32+875 4 500 m2,
 • km 31+400-32+400 str. P 150 m2,
 • km 25+300-27+500 10 830 m2,
 • L10P km 0+000 – 0+200 180 m2,
 • L09L km 0+080 – 0+500 4 680 m2,
 • L09P km 0+300 – 0+800 6 930 m2,
 • C5/6 km 26+300-26+800 6 000 m2,
 • C5/6 km 25+300-25+400 1 200 m2,
 • km 28+400-29+200 4 600 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22P:

 • km 32+170 – 32+875 15 060 m2,

– Warstwa wiążąca AC 16W:

 • km 30+920-32+250 str. L 3 960 m2,
 • km 32+170-32+830 str. L 7 920 m2,

– Profilowanie skarp:

 • L09L km 0+430-0+520 str. L,
 • km 25+800,
 • DJP27 km 1+850 – 2+050 100 mb,

– Profilowanie kruszywa:

 • km 32+300-32+500,
 • km 30+900-31+500,

– Zagęszczanie podłoża:

 • km 30+200-30+800 3 600 m2,
 • km 32+200-32+870 1 800 m2,

– Naprawa wymyć:

 • DK19

– Stabilizacja warstw nasypu:

 • km 26+800-26+860 1 920 m2,

– Układanie ścieków trójkątnych:

 • km 32+200 – 32+875,
 • PZD-25,

– Rozbiórki:

 • km 26+400,
 • km 32+100-31+300,
 • km 30+600-31+200,

– Palowanie – pale od 1 do 10:

 • obiekt MS-28 20 szt,

– Montaż słupów, szalowanie głowic oraz betonowanie głowic, pale od 1 do 10:

 • obiekt MS-28 20 szt,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Montaż wpustów mostowych (elementy górne) PZD-25,
– Montaż ścieku przykrawężnikowego PZD-25,
– Montaż drenu prefabrykowanego na płycie UN PZD-25,
– Nawierzchnia asfaltowa – warstwa wiążąca PZD-25,
– Montaż wpustów mostowych PZD-25a 6 szt,
– Montaż sączków mostowych PZD-25a 4 szt,
– Beton UN PZD-25a,
– Beton UN (deskowanie) PZD-25a,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych PZD-25,
– Montaż ścieków przykrawężnikowych PZD-25,
– Przygotowanie platformy roboczej do wykonania kolumn DSM PZD-26,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Zbrojenie płyt przejściowych WS-27 4 358 kg,
– Nawierzchnia asfaltowa – warstwa wiążąca WS-27,
– Deskowanie płyt przejściowych WS-27,
– Beton płyt przejściowych WS-27,
– Hydroizolacja płyt UN WS-27,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych WS-27,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Zbrojenie kap chodnikowych MS-28 5 105 kg,
– Zbrojenie korpusów (gzyms w pasie rozdziału) MS-28 50 kg,
– Zbrojenie skrzydeł (gzyms) MS-28 125 kg,
– Beton płyt przejściowych MS-28 4 m3,
– Montaż desek gzymsowych MS-28,
– Montaż krawężników MS-28,
– Hydroizolacja płyt UN MS-28,
– Beton podpór (deskowanie gzymsów) MS-28,
– Beton skrzydeł (deskowanie gzymsów) MS-28,
– Nawierzchnia asfaltowa – warstwa wiążąca MS-28,
– Hydroizolacja płyt przejściowych P1 MS-28,
– Montaż drenażu za płytami przejściowymi P1 MS-28,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Nawierzchnia asfaltowa – warstwa wiążąca PZD-30,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych PZD-30,
– Przygotowanie platformy roboczej do wykonania kolumn DSM PZD-32,
– Zasypka za przyczółkiem P1 WD-33,
– Hydroizolacja korpusów podpór P1 WD-33,
– Montaż krawężników WD-33,
– Zbrojenie kap chodnikowych WD-33 5 500 kg,
– Montaż rur drenu za korpusem podpory WD-33,
– Montaż drenażu zasypki za przyczółkiem WD-33,
Roboty branżowe :
– Nasyp z dokopu (z hałdy) km 26+700 – 27+400 50 m3,
– Wp 0+232,02 km 0+232,05 1 kpl,
– Wp 0+232,05 – W67 km 0+232,05 11 mb,
– koryta trójkątne km 32+620-32+860 219 mb,
– regulacja pierścieni i osadzanie krat km 27+000-31+000 15 kpl,
– kanał 300mm – D5.13 – D5.14 km 32+247-32+210 37 mb,
– prace zabezpieczające km 24+602-28+400,
– kanał 300mm- D1.5 – D1.6 km 27+403 – 27+415 10 mb,
– studnia D1.6 km 27+415 1 kpl,
– wpust Wp 27+417,65PD, Wp 27+403,30L km 27+417,65 2 kpl,
– wpust 27+417,65PD – D1.6 km 27,417 2 mb,
– Wp 27+403,30L – D1.5 km 27+403 12 mb,
– wpust Wp 27+417,65PD, Wp 27+403,30L, Wp 26+774,20L,Wp 26+739,25L,Wp 26+739,39P,Wp 26+774,40P km 26-700-27+417 6 kpl,
– wpust 27+417,65PD – D1.6 km 27+417 2 mb,
– Wp 26+809,22L, Wp 26+844,16L, Wp 26+844,53P, Wp 26+809,38P km 26+809-26+844 4 kpl,
– Wp 26+809,22L- WS 17 km 26+809 2 mb,
– Wp 26+844,16L -W 8 km 26+844 5 mb,
– Wp 26+844,53P – W 44 km 26+844 4 mb,
– Wp 26+809,38P- WS 59 km 26+809 2 mb,
– Wp 27+403,30L – D1.5 km 27+403 12 mb,
– Wp 26+774,20L- WS 16 km 26+774 4 mb,
– Wp 26+739,25L – WS 15 km 26+739 2 mb,
– Wp 26+739,39P -WS 57 km 26+739 2 mb,
– Wbudowanie przepustów rurowych,
– Obrukowania przepustów DK19_1 DK19_2,
– Budowa przepustów skrzynkowych PZM 390 oraz PZM 391B.

31.08.2020-06.09.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Rozbiórka istniejącej DK19:

 • km 395+300-396+845 2 500 m2,
 • km 391+100-392+142 2 500 m2,
 • km 391+300-391+600 str. L 1 800 m2,

– Odhumusowanie:

 • km 391+000-391+900 2 500 m2,
 • km 30+300-30+900 2 160 m2,
 • okolice ronda 2 000 m2,

– Nasyp:

 • DT km 24+800-25+200 300 m3,
 • DT km 25+200-25+800 str. L 100 m3,
 • L09L km 0+320 – 0+440 726,32 m3,
 • L09L, L10P 200 m3,
 • DT km 26+800-27+400 str. P 100 m3,

– Podbudowa:

 • km 27+100-27+400 8 350 m2,
 • km 32+200-32+875 24 600 m2,
 • km 32+700-32+870 13 440 m2,
 • km 28+180-28+400 2 990 m2,
 • km 30+880-31+450 4 400 m2,
 • km 29+725-30+000 3 300 m2,
 • km 26+700-26+800 2 400 m2,
 • C5/6 km 28+180-28+400 4 025 m2,

– Humusowanie skarp:

 • km 24+602 – 25+375 2 500 m2,

– Profilowanie rowu odwadniającego:

 • km 24+600-25+100 232 mb,

– Profilowanie skarp:

 • L09P km 0+140-0+300 160 mb,
 • km 32+297 – 32+336 39 mb,
 • km 32+355 – 32+410 55 mb,
 • L09L 1 362 mb,

– Układanie ścieków trójkątnych:

 • km 30+870 – 31+025 50 mb,
 • km 32+200 – 32+600 400 mb,
 • km 32+740 – 32+875 30 mb,
 • km 28+352 – 28+403 100 mb,

– Palowanie – pale od 28 do 36 strona prawa i lewa:

 • obiekt MS-28 18 szt,

– Montaż słupów, dozbrajanie i szalowanie głowic pali:

 • obiekt MS-28 18 szt,

– Montaż wypełnień – paneli drewnianych na obiekcie:

 • obiekt PZDsz-25 56 szt,
 • obiekt PZDsz-30 28 szt,

– Montaż wypełnień – belek podwalinowych:

 • obiekt PZDsz-30 42 szt,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton płyt przejściowych PZD-25 12 m3,
– Drenaż za płytami przejściowymi (beton podkładowy) PZD-25 2 m3,
– Beton płyty przejściowej (deskowanie) PZD-25,
– Montaż krawężników PZD-25,
– Hydroizolacja płyt przejściowych PZD-25,
– Beton UN (deskowanie) PZD-25a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25a,
– Zbrojenie płyty UN PZD-25a 17 094 kg,
– Zbrojenie korpusów podpór PZD-25a 635 kg,
– Zbrojenie płyt przejściowych WS-27 7 139 kg,
– Beton płyt przejściowych WS-27 58,5 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Zbrojenie płyt przejściowych MS-28,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe MS-28,
– Montaż kotew wklejanych MS-28,
– Montaż desek gzymsowych MS-28,
– Zbrojenie korpusów (wnęka dylatacyjna) MS-28,
– Zbrojenie płyty UN ( wnęka dylatacyjna) MS-28,
– Beton płyt przejściowych MS-28 69 m3,
– Beton podkładowy pod dren za płytą przejściową MS-28 2,5 m3,
– Beton płyty UN – wnęka dylatacyjna P1 MS-28 4,5 m3,
– Beton korpusów podpór – wnęka dylatacyjna MS-28 4,5 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Hydroizolacja UN (papa zgrzewalna) PZD-30,
– Beton płyty przejściowej PZD-30 4 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Beton ustroju nośnego – demontaż deskowania WD-33,
Roboty branżowe :
– studnia D5.11, D5.12 km 32+270 -32+263 1 mb,
– odcinek 300mm- D5.10 – D5.11 km 32+278 – 32+270 20 mb,
– odcinek 300mm- D5.11 – D5.12 km 32+270 – 32+263 3 mb,
– Wp 0+733,82 km 0+733,82 1 kpl,
– odcinek Wp 0+733,82 – W68 km 0+733,82 3 mb,
– D5.12 – D5.13 km 32+263 – 32+247 9 mb,
– Wbudowanie przepustów rurowych L09L km 0+100,
– Obrukowania przepustów DK19_1 DK19_2,
– Budowa przepustów skrzynkowych PZM 390 oraz PZM 391B,
– D5.13 -D5.14 km 32+247 – 32+211 36 mb,
– Wp 32+247,00P km 32+247 1 kpl,
– Wp 32+247,00P – D5.13 km 32+247 3 mb,
– regulacja pierścieni i osadzanie krat km 30+000 – 32+000 4 kpl,
– montaż KPED 2-01 , KPED 2-16 km 30+000 – 32+000 12 kpl,
– KPED 01-20 km 30+000 – 32+000 4 kpl,

24.08.2020-30.08.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Rozbiórka istniejącej DK19:

 •  km 395+300-396+845 1 000 m3,
 • km 391+100-392+142 1 000 m3,

– Nasyp:

 • km 26+450-26+550 830 m3,
 • km 26+825-26+875 800 m3,
 • km 27+375-27+400 375 m3,
 • L09L km 0+040-0+450 2 332 m3,
 • DT km 24+800-25+200 str. P 700 m3,
 • DT km 25+200-25+300 str. P 60 m3,
 • DT km 26+800-27+300 str. L 200 m3,

– Warstwa mrozoochronna:

 • L09L km 0+520-0+750,

– Podbudowa:

 • km 27+030-27+350 str. L 3 840 m2,
 • km 26+900-27+353 str. P 5 210 m2,
 • km 27+490-27+700 str. P 2 400 m2,
 • km 27+700-28+250 str. P 6 600 m2,
 • km 30+890-31+200 3 720 m2,
 • km 31+000-31+200 2 400 m2,
 • km 31+200-31+450 str. L 3 000 m2,
 • C5/6 km 32+190-32+470 3 360 m2,
 • km 32+600-32+875 str. L 3 300 m2,
 • km 32+400 – 32+875 str. P 5 100 m2,
 • km 32+200 – 32+460 str. L 3 120 m2,
 • DJP 27 km 1+850 – 2+050 500 m2,

– Humusowanie skarp:

 • km 26+700 – 27+450 3 400 m2,
 • km 24+700 – 24+800 800 m2,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • km 27+200 – 27+500 600 m2,

– Profilowanie rowu odwadniającego:

 • km 24+625-24+900 275 mb,
 • km 25+050-25+100 50 mb,
 • km 25+400-25+600 200 mb,
 • km 27+000 – 27+300 300 mb,
 • km 24+810 – 24+922 112 mb,
 • L09L km 0+430-0+590 160 mb,

– Profilowanie skarp:

 • L10P 150 mb,

– Ułożenie ścieków trójkątnych:

 • WS-27 195 mb,
 • km 30+870 – 31+025 50 mb,
 • km 32+740 – 32+875 135 mb,

– Układanie kostki brukowej na poszerzeniu:

 • km 31+885,

– Stawianie słupów pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych, zbrojenie i szalowanie – pale nr 8 do 11 strona prawa i lewa, pale od 25 do 27 strona prawa oraz pale od 25 do 28 strona lewa:

 • obiekt PZDd-25 15 szt,

– Montaż wypełnień – paneli drewnianych na dojazdach:

 • obiekt PZDd-26a 24 szt,
 • obiekt PZDsz-30a 24 szt,
 • obiekt PZDsz-28a 32 szt,
 • obiekt PZDsz-28a 34 szt,
 • obiekt PZDsz-30a 34 szt,

– Ścieki skarpowe:

 • WS-27,

– Montaż wypełnień – belek podwalinowych:

 • obiekt PZDsz-28a 23 szt,
 • obiekt PZDsz-28a 11 szt,
 • obiekt PZDsz-30a 11 szt,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton płyt przejściowych PZD-25 66 m3,
– Beton płyty przejściowej (deskowanie) PZD-25,
– Montaż krawężników PZD-25,
– Hydroizolacja płyt przejściowych PZD-25,
– Beton UN (deskowanie) PZD-25a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25a,
– Zbrojenie płyty UN PZD-25a 4604 kg,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Zbrojenie płyt przejściowych WS-27 16 553 kg,
– Beton płyt przejściowych WS-27 27 m3,
– Humusowanie skarp i stożków MS-28a,
– Umocnienie skarp i stożków MS-28a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Zbrojenie płyt przejściowych MS-28 8 716 kg,
– Hydroizolacja UN (papa zgrzewalna) MS-28,
– Montaż dylatacji podpora P1 MS-28,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe MS-28,
– Montaż kotew wklejanych MS-28,
– Montaż desek gzymsowych MS-28,
– Zbrojenie korpusów (wnęka dylatacyjna) MS-28 120 kg,
– Zbrojenie płyty UN ( wnęka dylatacyjna) MS-28 120 kg,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Beton płyt przejściowych PZD-30 68 m3,
– Beton płyty przejściowej (deskowanie) PZD-30,
– Montaż krawężnika PZD-30,
– Hydroizolacja UN (papa zgrzewalna) PZD-30,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-30a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-32a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Hydroizolacja UN (papa zgrzewalna) WD-33,
– Beton ustroju nośnego – demontaż deskowania WD-33,
Roboty branżowe :
– D5.8 (1000mm) km 32+355 1 kpl,
– Wp 32+319,00P km 32+319 1 kpl,
– odcinek Wp 32+319,00P – D5.8 km 32+319 3 mb,
– odcinek- 300mm- D5.8 – D5.7 km 32+355- 32+319 18 mb,
– Wp 28+352,85P, Wp 28+382,96P,Wp 28+385,86PD, Wp 28+352,85L, Wp 28+383,14L km 28+352 – 28+385 3 kpl,
– Wp 28+352,85P- W 46 km 28+352,85 3 mb,
– Wp 28+382,96P – W47 km 28+382 3 mb,
– Wp 28+385,86PD – WDr -12 km 28+385 16 mb,
– Wp 28+352,85L – WS 29 km 28+352 2 mb,
– Wp 28+383,14L- W11 km 28+383 3 mb,
– montaż KPED 2-16- 800-1000mm km 28+500 2 kpl,
– Wp 32+319,00P km 32+319 1 kpl,
– Wp 32+319,00P – D5.8 km 32+319 3 mb,
– kanał 300mm – D5.8 – D5.9 km 32+319 – 32+283 36 mb,
– KPED 01-20 km 30+000 – 32+000 4 kpl,
– odcinek 300mm- D5.9- D5.10 km 32+283 – 32+278 6 mb,
– studnia D5.10 km 32+278 1 mb,
– Wp 31+178,05PD km 31+178 1 kpl,
– KPED 2-16 800-1000mm km 29+700 2 kpl,
– Wp 0+163,89, Wp 0+128,00 km 0+163 – 0+128 2 kpl,
– odcinek Wp 0+163,89 – WS90 km 0+163 3 mb,
– odcinek Wp 0+128,00 – WS89 km 0+128 3 mb,
– Wp 0+163,89, Wp 0+128,00 km 0+163 – 0+128 2 kpl,
– odcinek Wp 0+163,89 – WS90 km 0+163 3 mb,
– odcinek Wp 0+128,00 – WS89 km 0+128 3 mb,
– wymiana włazów z powodu błędu projektowego przy obiekcie 28A km 28+500 2 kpl,
– regulacja pierścieni i osadzanie krat km 30+000 – 32+000 3 kpl,
– układanie biomaty z nasionami traw RN-02,
– zasypanie humusem RN-02,
– prace ręczne – rozplantowanie humusu RN-02,
– obrukowania przepustów DK19_1 DK19_2,
– budowa przepustów skrzynkowych PZM 390 oraz PZM 391B.

17.08.2020-23.08.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Wykop:

 • L09L 2 278 m3,

– Nasyp:

 • km 26+690-26+730 366 m3,
 • km 26+800-26+978 2 096 m3,
 • L09L km 0+400-0+500 1 036 m3,
 • DJP 27 km 1+200-1+300 100 m3,
 • L09L, L09P, L10P,
 • L09L km 0+420-0+505 34 m3,
 • L09L 3 348 m3,
 • km 32+690-32+875,

– Warstwa mrozoochronna:

 • L09L km 0+750-0+600 1 200 m2,

– Podbudowa:

 • km 27+030-27+350 5 280 m2,
 • km 27+730-28+300 14 950 m2,
 • km 28+420-28+550 2 400 m2,
 • km 29+650-29+700 1 200 m2,
 • km 30+930-31+225 16 640 m2,
 • km 27+026-27+350 str. L 3 726 m2,
 • km 27+500-27+700 2 300 m2,
 • km 32+400-32+875 10 955 m2,
 • ZT z DK19_2 km 1+202 1 150 m3,

– Humusowanie skarp:

 • miejsca rozmyć,
 • km 26+700 – 27+450 6 000 m2,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • DK19_1 km 1+200-1+350 600 m2,
 • DK19_2 km 3+500-3+900 4 084 m2,

– Profilowanie rowu odwadniającego:

 • km 25+520-25+700,
 • km 25+100-25+500 500 mb,
 • km 28+440-28+550 110 mb,
 • DK19_2 km 1+492-2+101,
 • L09L km 0+590-0+850 260 mb,
 • ZR2,

– Uszczelnianie rowów:

 • DK19_2 km 3+650 – 3+771,
 • km 26+500 – 26+550 50 mb,

– Profilowanie skarp:

 • DK19_2 km 2+100-2+326,
 • DJP 27: 1+300 – 1+400 100 m3,

– Ułożenie ścieków trójkątnych:

 • WS-27 580 mb,

– Wykonanie zjazdów:

 • DK19_2,

– Montaż belek podwalinowych :

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-26a 38 szt,
 • km 0+000-0+100 obiekt PZDsz-30a 49 szt,

– Montaż wypełnień – paneli drewnianych na dojazdach:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-26a 38 szt,
 • km 0+000-0+100 obiekt PZDsz-30a 30 szt,

– Ścieki skarpowe:

 • WS-27,

– Uzupełnianie rozmyć:

 • km 27+500 – 27+730 str. P 230 mb,

– Montaż słupów:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-25 15 szt,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Zbrojenie płyty przejściowej PZD-25 1 800 kg,
– Beton płyty przejściowej (deskowanie) PZD-25,
– Zasypka – stożki PZD-25,
– Beton podkładowy pod fundamenty PZD-25 26 m3,
– Beton UN (deskowanie) PZD-25a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25a,
– Wzmocnienie podłoża pod UN PZD-25a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-26a,
– Montaż balustrad PZD-26a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe WS-27 18 m3,
– Zbrojenie płyt przejściowych WS-27 5 500 kg,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28a,
– Montaż balustrad MS-28a,
– Umocnienie skarp i stożków MS-28a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Hydroizolacja UN (śrutowanie) MS-28,
– Beton dylatacji MS-28 7 m3,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe MS-28 12 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe PZD-30 12 m3,
– Montaż balustrad PZD-30a,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-30a,
– Montaż balustrad PZD-32a,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-32a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Beton ustroju nośnego – demontaż deskowania WD-33,
Roboty branżowe :
– Usunięcie kołków faszynowych RL-03,
– Usunięcie faszynady, geowłókniny, kamienia RL-03,
– Obniżenie terenu pod kamień RL-03,
– Roboty faszynowe RL-03, RL-02,
– Zasypka żwirowa w płotkach na geowłókninie prawa strona RL-03, – Usuwanie namułu RN-02,
– Zasypka rowu RN-02,
– Plantowanie, wywóz urobku RL-03,
– Wykop, formowanie skarp RN-02,
– Zasypka biomaty z nasionami traw – poprawa po ulewnych deszczach RL-03,
– Wykonanie palisady RN-02,
– Zasypka kamieniem RN-02,
– Budowa przepsutów skrzynkowych PZM 390 oraz PZM 391B, – kanał 400mm- D-5.6- D-5.7 – dokończenie km 32+391- 32+355 18 mb,
– studnia 1000mm- DM-4 , DM-10, D-5.7 km 29+735, 29+ 740, 32+355 3 kpl,
– odciniek 200mm- DM-4 – WM-4 km 29+735 2 mb,
– odcinke 200mm- DM-10 – WM-9 km 29+740 2 mb,
– KPED 01.20 km 29+000 – 31+000 12 kpl,
– regulacja wpustów, montaż krat km 30+200-31+000 11 kpl,
– Wp 0+232,05 km 0+232,05 1 kpl,
– odcinek – Wp 0+232,05 – W67 km 0+232,05 11 mb,
– kanał 315mm- D-5.7- D5.8 km 32+355 – 32+319 36 mb,
– studnia 1000mm- D-5.8 km 32+319 1 kpl,
– studnia 1000mm- D-5.13, D5Z (1200mm) km 32+247 2 kpl,
– Wp 32+247,00L Wp 0+232,05 km 32+247 , 0+232,05 2 kpl,
– odcinek – D5.13 – Wp 32+247,00L km 32+247 14 mb,
– odcinek – Wp 0+232,05 – W67 km 0+232,05 11 mb,
– KPED 01.20 km 29+000 – 31+000 5 kpl,
– regulacja wpustów, montaż krat km 30+200-31+000 5 kpl,
– kanał 200mm ZR5 -D5Z km 30+800 12 mb,
– kanał 200mm D5Z Wyl5 km 30+800 4 mb,
– studnia D5Z (1200mm), D5.8 (1000mm) km 30+800 2 kpl,
– Wp 32+355,00P km 32+355 1 kpl,
– odcinek Wp 32+355,00P – D5.7 km 32+355 3 mb,
– kanał 200mm ZR5 -D5Z km 30+800 12 mb,
– kanał 200mm D5Z Wyl5 km 30+800 4 mb,
– odcinek- 300mm- D5.8 – D5.7 km 32+355- 32+319 54 mb,
– D5.8 (1000mm) km 32+355 2 kpl,
– Wp 32+319,00P km 32+319 1 kpl,
– odcinek Wp 32+319,00P – D5.8 km 32+319 3 mb,
– Wp 28+352,85P, Wp 28+382,96P,Wp 28+385,86PD km 28+352 – 28+385 3 kpl,
– Wp 28+352,85P- W 46 km 28+352,85 3 mb,
– Wp 28+382,96P – W47 km 28+382 3 mb,
– Wp 28+385,86PD – WDr -12 km 28+385 16 mb,

10.08.2020-16.08.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim, – Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • DK19_2 km 4+100-4+500 2 800 m2,
 • DK19_2 km 2+230-3+015 3 925 m2,

– Nasyp:

 • km 26+630-26+650 250 m3,
 • km 26+800-26+830 500 m3,
 • km 27+375-27+397 700 m3,
 • km 27+375-27+401 664 m3,
 • km 30+875-30+925,
 • km 32+680-32+860,
 • DK19_2 km 4+100-4+500 500 m3,
 • L09L 1 435 m3,
 • L10P 26 m3,
 • L09P 1 911 m3,

– Warstwa mrozoochronna:

 • L09L km 0+600-0+750 1 350 m2,

– Podbudowa:

 • km 27+065-27+356 3 600 m2,
 • km 27+500-28+100 6 900 m2,
 • km 28+450-28+470 480 m2,
 • km 28+500-31+000 13 500 m2,
 • km 30+100-30+875 293 m2,
 • DK19_2 km 2+230-3+015 2 980 m3,

– Warstwa wiążąca AC 16W:

 • zjazdy publiczne DK19_1 oraz DK19_2,

– Humusowanie skarp:

 • km 28+100 – 28+300 1 300 m2,
 • DK19_2 km 0+380 – 0+900 2 370 m2,
 • DK19_2 km 0+900 – 1+200 500 m2,
 • DK19_1 km 1+370 – 1+550 2 450 m2,
 • DK19_2 km 2+590 – 2+660 650 m2,
 • DK19_2 km 2+660 – 2+900 1 010 m2,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • km 27+480 – 27+730 250 m2,
 • ZR3 250 m2,
 • DW Pikule km 0+046 150 m2,
 • DK19_2 km 1+400 – 1+800 800 m2,
 • DK19_2 km 3+800 – 4+500 3 500 m2,

– Wykonanie poboczy:

 • km 27+300-27+500 575 m2,
 • DK19_2 km 2+600-4+565 2 850 m2,
 • DK19_1 km 1+178-1+192 300 m2,
 • DK19_2 km 0+800-1+100 400 m2,

– Ułożenie ścieków trójkątnych:

 • obiekt WS-27 70 mb,
 • Obiekt PZDd-30 440 mb,

– Oznakowanie poziome:

 • DK19_1 i DK19_2,

– Montaż barier ochronnych:

 • DK19_1 i DK19_2 700 mb,

– Szlifowanie głowic pod hydrofobizację:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDsz-32a 44 szt,

– Szlifowanie głowic pod hydrofobizację:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDsz-30a 44 szt,

– Szlifowanie głowic pod hydrofobizację:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-26a 40 szt,

– Montaż słupów:

 • obiekt PZDd-25 25 szt,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Zbrojenie płyty przejściowej PZD-25 6 600 kg,
– Beton płyty przejściowej (deskowanie) PZD-25,
– Zasypka – stożki PZD-25,
– Zbrojenie fundamentów skrzydeł PZD-25a 1 736 kg,
– Beton fundamentów skrzydeł (deskowanie) PZD-25a,
– Izolacja cienka fundamentów PZD-25a 220 m2,
– Beton fundamentów skrzydeł PZD-25a 48 m3,
– Zasypka fundamentów PZD-25a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-26a,
– Montaż barier PZD-26a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Zasypka za przyczółkiem WS-27 300 m3,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe WS-27 19 m3,
– Zbrojenie płyt przejściowych WS-27 1 500 kg,
– Montaż barier MS-28a,
– Schody skarpowe – przy podporze P1 i P2 MS-28a,
– Umocnienie skarp i stożków MS-28a,
– Montaż dylatacji MS-28,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Hydroizolacja UN (śrutowanie) MS-28,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Montaż barier PZD-30a,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-30a,
– Montaż barier PZD-32a,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-32a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Hydroizolacja UN (śrutowanie) WD-33,
– Beton ustroju nośnego – demontaż deskowania WD-33,

Roboty branżowe :

– separator SEP.1 km 28+430 1 kpl,
– osadnik OS-1 km 28+430 1 kpl,
– studnia DZR-1w – 2000mm km 28+430 1 kpl,
– kanał 1000mm DZR-1w- WZa-1 km 28+430 22 mb,
– demontaż systemu odwadniającego ZR-1 1 kpl,
– montaż igłofiltrów przy zbiorniku nr.4 km 29+600 1 kpl,
– studnie 1000mm- DM-3, DM-9, DM-8 km 27+450, 27+475, 27+495 3 kpl,
– kanał 200mm- DM-3- WM-3 km 27+450 3 mb,
– kanał 200mm- DM-3- w kierunku WS 27 (brak oznaczenia) km 27+450 5 mb,
– kanał 200mm- DM-9- DM-8 km 27+450 -27+475 13 mb,
– kanał 200mm- DM-9- w kierunku obiektu mostowego (brak oznaczenia) km 27+475 5 mb,
– kanał 200mm- DM-8- WM-8 km 27+495 3 mb,
– dokończenie montażu igłofiltrów przy zbiorniku nr.4 km 29+600 1 kpl,
– pompowanie igłofiltrami przy zbiorniku nr.4 km 29+600 1 kpl,
– wykonanie wlotu i wylotu do ZBR 1 km 27+000 2 szt,
– wykonanie przykanalików od studni D.6.1,D6.2,D6.3,D6.4 do wpustów km 32+500- 32+800 20 mb,
– wykonanie wpustów km 32+500- 32+800 6 kpl,
– pompowanie igłofiltrami przy zbiorniku nr.4 km 29+600 1 kpl,
– kanał 300mm- ZR1- Wyl -1 km 1+400 (26+550) 18 mb,
– montaż separatora SEP 4 km 29+600 1 kpl,
– studnia D-1z – 1200mm km 1+400 1 kpl,
– Wp 32+744,22L, Wp 32+784,58L, Wp 32+784,51P km 32+744-32+784 3 kpl,
– odcinek Wp 32+744,22L – W-34 km 32+744,22 4 mb,
– odcinek Wp 32+784,58L – W-35 km 32+784,58 4 mb,
– odcinek Wp 32+784,51P – D6.4 km 32+784,51 3 mb,
– KPED 2-16- 300 km 29+000 – 32+000 2 szt,
– kanał 800mm – DZR -4w – wylot Wza-4 km 29+600 38 mb,
– studnia wpadowa DZR-4w – 1500mm, DZR-4.1-1500mm, D4z- 1200mm km 29+600 3 kpl,
– Wp 32+824,35L, Wp 32+824,49P km 32+824 – 32+862 3 kpl,
– odcinek Wp 32+824,35L – W-36 km 32+824 4 mb,
– odcinek Wp 32+824,49P- D6.5 km 32+824 2 mb,
– odcinek 200 – ZR-4 – Wyl 4 km 29+670 19 mb,
– KPED 01-20 km 29+300 – 31+100 12 kpl,
– przewozy materiałów na terenie budowy km 29+000- 32+000 1 kpl,
– montażu igłofiltrów przy zbiorniku nr.5 km 30+750 1 kpl,
– wykonywanie obruków przeputów,
– KT km 32+400 – 32+600,
– budowa przepustu skrzynkowego PZM 391 B.

03.08.2020-09.08.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Wykop:

 • L09L 1 542 m3,

– Wykop (rów):

 • DK19_1 km 1+480-1+650 100 m3,

– Nasyp:

 • km 26+630- 26+700 1 225 m3,
 • km 26+730 – 26+800 1 400 m3,
 • km 26+900 – 26+970 189 m3,
 • km 27+375 – 27+401 664 m3,
 • km 30+700 – 30+850,
 • Łącznice 2 067 m3,

– Warstwa mrozoochronna:

 • L09L km 0+500-0+610 1 210 m2,
 • L09L km 0+030-0+140 1 210 m2,
 • L10L km 0+030-0+140 770 m2,

-Podbudowa:

 • km 26+100 – 26+300 2 300 m2,
 • km 27+000 – 27+200 4 700 m2,
 • km 27+300 – 27+500 2 300 m2,
 • km 29+760 – 30+200 10 560 m2,
 • L09L km 0+500-0+620 1 440 m2,

– Wykonanie zjazdów:

 • ZR5 i ZR6 181 m2,

– Skarpowanie:

 • DK19_1 km 0+700 – 1+200 str. P,
 • DK19_2 km 2+600 – 2+710 440 m2,
 • DK19_2 km 2+710 – 2+860 500 m2,
 • DK19_2 km 2+860 – 3+000 400 m2,
 • DK19_2 km 3+650 – 4+550 str. P 1 900 m2,
 • DK19_2 km 4+104 – 4+386,
 • DJP 27 km 0+650-0+800 150 m2,
 • DJP 27 km 0+800-0+900 300 m2,
 • DJP 27 km 0+900-1+200 350 m2,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_2 km 2+000 – 2+400 1 200 m2,
 • DK19_2 km 2+400 – 2+530 1 040 m2,
 • DK19_2 km 2+530 – 2+730 str. L 1 000 m2,
 • DK19_2 km 3+800 – 4+500 str. L 2 200 m2,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • DK19_2 km 1+100 – 1+300 2 400 m2,
 • DK19 2 km 1+400 – 2+000 2 400 m2,
 • DK19_2 km 2+000 – 2+700 8 400 m2,

– Wykonanie poboczy:

 • DK19_1 km 1+470-1+650 1 587 m2,
 • DK19_2 km 0+700-1+220 str. P 600 m2,
 • DK19_2 km 0+450-0+700 str. L 170 m2,
 • DK19_2 km 0+360-0+450 180 m2,
 • DK19_2 km 2+600-2+780 1 460 m2,
 • DK19_2 km 2+720-3+7000 3 840 m2,
 • DK19_2 km 3+700-3+870 255 m2,
 • DK19_2 km 3+700-4+500 800 m2

– Ułożenie ścieków trójkątnych:

 • obiekt WS-27 95 mb,

– Ścieki skarpowe:

 • obiekt PZDd-32a 3 szt,

– Oznakowanie pionowe:

 • DK19_1 i DK19_2,

– Montaż słupów na obiekcie:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-30a 26 szt,

– Montaż słupów na obiekcie:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-28a 17 szt,

– Montaż balustrad:

 • DK19_2 30 mb,

– Betonowanie głowic pali od nr 1 do 11 strona prawa i lewa:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-30 22 szt,

– Palowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych strona prawa od pala 1 do 11:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-30 11 szt,

– Palowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych pale od 8 do 11 strona prawa i lewa; pale od 25 do 27 strona prawa i lewa , pal nr 28 strona prawa:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDz-25 15 szt,

– Montaż słupów na obiekcie:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-28a 13 szt,

– Montaż belek podwalinowych od słupa nr 1 do 12 oraz od 24 do 35 strona prawa i lewa:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDsz-32a 42 szt,

– Montaż słupów pod konstrukcję stalową ekranów przeciwolśnieniowych, szalowanie głowic:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDd-30 44 szt,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton podkładowy pod płytę przejściową PZD-25 7 m3,
– Zbrojenie fundamentów PZD-25a 14 286 kg,
– Zbrojenie fundamentów skrzydeł PZD-25a 4 908 kg,
– Beton fundamentów korpusów PZD-25a 101 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Schody skarpowe – przy podporze P1 i P2 PZD-26a 18 m,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-26a,
– Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego – przeciwspadki PZD-26a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Zasypka za przyczółkiem WS-27 470 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28a,
– Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego – przeciwspadki MS-28a,
– Schody skarpowe – przy podporze P1 i P2 MS-28a 7 m,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Deskowanie płyt przejściowych PZD-30,
– Zbrojenie płyt przejściowych PZD-30 6 480 kg,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a
– Umocnienie skarp i stożków PZD-30a,
– Schody skarpowe – przy podporze P1 i P2 PZD-30a 9 m,
– Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego – przeciwspadki PZD-30a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Umocnienie skarp i stożków PZD-32a,
– Schody skarpowe – przy podporze P1 i P2 PZD-32a 9 m,
– Zasypka za przyczółkiem – stożki PZD-32a,
– Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego – przeciwspadki PZD-32a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Beton ustroju nośnego – demontaż deskowania WD-33,
– Beton ustroju nośnego – betonowanie stref zakotwień WD-33 3 m3,
– Beton ustroju nośnego – betonowanie stref zakotwień deskowanie WD-33,

Roboty branżowe :

– D2.2-D2.1 DN400 km 28+532-28+548 16 mb,
– D2.1 km 28+548 1 kpl,
– D2.1-WK5 DN400 km 28+548 15 mb,
– WP28+532,16P-D2.2 DN200 km 28+532,16 12 mb,
– WP28+501,16P-D2.3 DN200 km 28+501,16 12 mb,
– SEP-3 km 28+280 1 kpl,
– DZR-3W km 28+280 1 kpl,
– DZR-3.1 km 28+280 1 kpl,
– D6.2-D6.3 DN300 km 32+702-32+745 43 mb,
– D6.3 DN1000 km 32+745 1 kpl,
– likwidacja systemu odwadniającego przy ZR3,
– DN800 DZR-3W-SEP-3 km 28+750 13,6 mb,
– DN800 SEP-3-DZR-3.1 km 28+750 10 mb,
– DN800 DZR-3.1-WZa.3 km 28+750 11 mb,
– D6.4 dn1000 km 32+785 1 mb,
– dn 300 D6.3-D6.4.4 km 32+745-32+785 40 mb,
– WP30+950,92L-W21 km 30+740,84 4 mb,
– WP30+987,93L-W22 km 30+987,93 3 mb,
– WP31+025,07L-W23 km 31+025,07 2 mb,
– instalowanie systemu odwadniającego przy zbiorniku ZR1,
– WP30+914,05L-W20 km 30+914,05 4 mb,
– DN-1 km 25+395 1 kpl,
– DN-6 km 25+395 1kpl,
– DN-1-WN-1 DN200 km 25+395 3 mb,
– DN-6-WN-6 DN200 km 25+395 3 mb,
– WYL-3-D-3a.1 DN200 km 28+450 6 mb,
– D3A.1 DN1000 km 28+450 1 kpl,
– wzmacnianie instalacji odwadniania przy ZB 1,
– montaż wylotów KPED na skarpie 2 kpl,
– D3.a.1-D-3z DN200 km 28+420 24 mb,
– studnia D-3 -1200mm km 28+420 1 kpl,
– D6.4-D6.5 – 315mm km 32+785 – 32+825 20 mb,
– WP27+013,57PD-WDr-2 km 27+013,57 15 mb,
– D-3z – wylot ZR3 DN200 km 28+420 60 mb,
– Wp 27+013,57PD km 27+013,57 1 kpl,
– D 6.5 -1000mm km 32+825 1 kpl,
– montaż KPED 01.20 km 28+000- 29+000 5 kpl,
– Separator SEP.1 km 28+430 1 kpl,
– Osadnik OS-1 km 28+430 1 kpl,
– studnia DZR-1w – 2000mm km 28+430 1 kpl,
– kanał 1000mm DZR-1w- Wza-1 km 28+430 22 mb,
– osadzanie włazów na studniach mostowych km 28+000- 29+000 6 kpl,
– Separator SEP.1 km 28+430 1 kpl,
– Osadnik OS-1 km 28+430 1 kpl,
– studnia DZR-1w – 2000mm kpl 28+430 1 kpl,
– kanał 1000mm DZR-1w- Wza-1 km 28+430 22 mb,
– KT,
– Budowa przepustu skrzynkowego PZM 391 B,
– Wywóz materiału RL-01,
– Wykonanie płotka RL-01 32 mb,
– Układanie geowłókniny RL-01 32 mb,
– Roboty faszynowe RL-01 32 mb,
– Zasypka kamieniem RL-01 16 mb,
– Humusowanie RL-01 20 mb,
– Rozbiórka rowu RL-01 16 mb,
– Skarpowanie RL-01 32mb.

27.07.2020-02.08.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Wykop:

 • L09L 884 m3,
 • km 26+600 – 26+630 600m3,

– Ulepszone podłoże:

 • L10P km 0+020 – 0+140 840 m2,
 • L09L km 0+500 – 0+600 700 m2,

– Nasyp:

 • km 26+550 – 26+615 650 m3,
 • km 26+631 – 26+650 285 m3,
 • km 27+375 – 27+401 2 450 m3,
 • km 27+637 – 27+700 945 m3,
 • km 28+270 – 28+340 910 m3,
 • km 28+340 – 28+390 675 m3,
 • km 28+390 – 28+410 270 m3,
 • km 28+430 – 28+550,
 • km 32+600 – 32+875 668 m3,
 • DJP 27 km 1+900 – 2+050 950 m3,
 • Łącznice 2 094 m3,

-Podbudowa:

 • km 26+200 – 26+400 2 400 m2,
 • km 27+200 – 27+850 7 400 m2,
 • km 27+900 – 28+140 2 760 m2,
 • km 28+000 – 28+240 2 760 m2,
 • km 29+550 – 29+700 3 600 m2,
 • km 31+400 – 31+900,
 • DK19_2 km 1+380 – 1+510 1 170 m2,
 • DK19_2 km 1+260 – 1+350 900 m2,
 • DK19_2 km 0+200 – 0+350 2 100 m2,
 • DK19_2 km 3+700 – 3+850 1 350 m2,
 • ZR-2 1 200 m2,
 • DW Pikule 486 m2,

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • DK19_2 km 0+210 – 0+657 4 023 m2,
 • DK19_2 km 2+670 – 3+060 3 510 m2,
 • DK19_2 km 0+657 – 1+348 3 519 m2,
 • DK19_2 km 3+060 – 3+775 6 435 m2,

-Warstwa ścieralna AC 11 S

 • DK19_2 km 1+500 – 2+700 10 800 m2,
 • DK19_2 km 0+280 -1+500 10 980 m2,
 • DK19_2 km 2+700 – 3+775 9 675 m2,
 • DK19_1 km 0+650 – 1+791 10 269 m2,
 • DK19_2 km 3+755 – 4+603 6 822 m2,

– Skarpowanie:

 • km 29+362 – 29+430,
 • km 28+680-28+970 str. L,
 • km 28+620-28+760 str. P,
 • km 28+850-28+957 str. P,
 • km 29+061-29+190 str. L,
 • km 29+180-29+360 str. L,
 • km 28+570-28+640,
 • DK19_2 km 3+180 – 3+750 2 000 m2,
 • DK19_2 km 1+260 – 1+400,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_2 km 3+800 – 4+500 2 200 m2,
 • DK19_2 km 2+000 – 2+580 str. L 1 500 m2,
 • DK19_2 km 3+030 – 3+180 300 m2,
 • DK19_2 km 1+500 – 2+000 str. L 1 300 m2,
 • km 27+980-28+250 1 900 m2,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • DK19_2 km 0+600 – 0+700 1 200 m2,

– Ułożenie ścieków trójkątnych:

 • za obiektem WS-27 152 mb,
 • obiekt MS-28a 30 mb,
 • obiekt PZDd-32a 20 mb,

– Naprawa rozmyć:

 • km 25+500-25+700 100 m2,

– Wiercenie pod kotwy wklejanie na obiekcie od 12 do 22 strona prawa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-30a 88 szt,

– Wiercenie pod kotwy wklejanie oraz wklejanie kotew na obiekcie od 11 do 23 strona prawa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-26a 104 szt,

– Wklejanie kotew na obiekcie od 12 do 22 strona prawa i lewa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-30a 88 szt,

– Przygotowanie terenu pod palowanie obiekt PZDsz-30 pale 23 do 33 strona prawa i lewa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-30a 104 szt,

– Palowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych od pala nr 23 do pala nr 33 strona prawa i lewa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-30 22 szt,

– Stawianie słupów, szalowanie i betonowanie głowic pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych od pala nr 23 do pala nr 33 strona prawa i lewa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-30 22 szt,

– Palowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych pale od 01 do 11 strona lewa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-30 11 szt,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-25 300 m3,
– Wykopy pod fundamenty PZD-25a 570 m3,
– Beton podkładowy pod fundamenty PZD-25a 45 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Układanie ścieków przykrawężnikowych PZD-26a,
– Dreny odwodnienia płyty UN PZD-26a,
– Układanie krawężnika zanikającego PZD-26a,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych PZD-26a 45 m2,
– Rury odpływowe i zbiorcze PZD-26a 10 m,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Zasypka za przyczółkiem WS-27 290 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28a,
– Układanie ścieków przykrawężnikowych MS-28a,
– Dreny odwodnienia płyty UN MS-28a,
– Beton płyt przejściowych MS-28a,
– Układanie krawężnika zanikającego MS-28a,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych MS-28a 63 m2,
– Rury odpływowe i zbiorcze MS-28a 10 m,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Zasypka za przyczółkiem MS-28,
– Izolacja z papy termozgrzewalnej – wsporniki pod płyty przejściowe MS-28 37 m2,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe PZD-30 14 m3,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30,
– Izolacja z papy termozgrzewalnej – wsporniki pod płyty przejściowe PZD-30 19 m2,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Układanie ścieków przykrawężnikowych PZD-30a,
– Rury odpływowe i zbiorcze PZD-30a 10 m,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych PZD-30a 44,5 m2,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Układanie ścieków przykrawężnikowych PZD-32a,
– Dreny odwodnienia płyty UN PZD-32a,
– Układanie krawężnika zanikającego PZD-32a,
– Nawierzchnia na kapach chodnikowych PZD-32a 45 m2,
– Schody skarpowe – koryto pod schody skarpowe PZD-32a 18 m,
– Rury odpływowe i zbiorcze PZD-32a 10 m,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Sprężanie UN (wprowadzanie splotów) WD-33,

Roboty branżowe :

– Wp 27+205,80P, Wp 27+170,78P, Wp 27+135,83P, Wp 27+100,66P km 27+200 – 27+100 4 kpl,
– odcinek Wp 27+205,80P – WS 62 km 27+205,80 2 mb,
– odcinek Wp 27+170,78P – WS 61 km 27+170 2 mb,
– odcinek Wp 27+135,83P – W 45 km 27+135 4 mb,
– odcinek Wp 27+100,66P – WS 60 km 27+100 2 mb,
– roboty związane z odwodnieniem pod separator nr 2 :opuszczanie pompy głębinowej podłączanie przewodu tłocznego i agregatu prądotwórczego, pompowanie,
– naprawa koparki, wymiana olejów i filtrów,
– przewożenie materiałów potrzebnych do rozpoczęcia robót na systemie odwodnienia D6,
– regulacja pierścieni i ustawienie krat 9 kpl,
– odcinek D-2.5-D-2.4 km 28+470-28+455 15 mb,
– D-2.4 km 28+455 1 kpl,
– odcinek D-6.1-D-6.2 km 32+665-32+702 37 mb,
– przewożenie studni na obiekty mostowe nr 30 2 kpl,
– przewożenie wpustów 6 kpl,
– naprawa koła do koparki,
– pompowanie wody z 2 studni głębinowych dyżur nocny 2 osób,
– D2.4-D2.3 km 28+470-28+501 31 mb,
– D2.3 km 28+501 1 kpl,
– D2.3-D2.2 km 28+501-28+532 31 mb,
– D6.2 km 32+702 12 mb,
– SEP-2 km 27+140 1 kpl,
– DZR-2W km 27+140 1 kpl,
– WZo-2-DZR-2w km 27+140 17 mb,
– dyżur nocny przy pompowaniu wody z 2 studni głębinowych 2 osób,
– przewożenie osadników studni i rur,
– demontaż systemu odwadniającego,
– WP 28+470,16L – D2.4 DN 200 km 28+455 14 mb,
– WP 28+470,16P – D2.4 DN 200 km 28+455 12 mb,
– 28+501,16L-D2.3 DN200 km 28+501,16 14 mb,
– fi200 ZR2-WYL-2 km 27+230-27+247 17 mb,
– STUDNIA D-2z km 27+242 1 kpl,
– montaż system odwadniającego przy zbiorniku ZR3,
– przewożenie osadników studni ,wpustów, KPED i rur,
– KT km 27+300 – 27+700,
– Oświetlenie – węzeł Łążek km 32+200 – 32+500,
– Budowa przepustu skrzynkowego PZM 391 B.

20.07.2020-26.07.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim, – Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19,
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego,
– Wdrożenie czasowej organizacji ruchu na DK19- PCOR 21, PCOR 18, – Rozbiórka przepustu:

 • DK19_2 km 0+154

– Odhumusowanie:

 • DT str. L km 26+200 – 26+400 1 000 m2,

– Wykop (rów):

 • DK19_2 km 1+380 – 1+450 70 m3,

– Wymiana gruntu:

 • km 26+575 – 26+650 str. P 150 m3,

– Nasyp:

 • km 26+600 – 26+617 50 m3,
 • km 26+700 – 26+780 500 m3,
 • km 27+375 – 27+399 1 190 m3,
 • km 28+273 – 28+409 2 200 m3,
 • km 28+440 – 28+550,
 • km 29+550 – 29+740,
 • km 30+650 – 30+850,
 • km 32+800 – 32+875 909 m3,
 • DK19_2 km 4+450 – 4+550 450 m3,
 • DJP 27 km 1+850 – 2+300 1 600 m3,
 • Łącznice 2 479 m3,

-Podbudowa:

 • km 27+200 – 27+400 2 876 m2,
 • km 27+500 – 27+800 5 750 m2,
 • km 27+600 – 28+000 3 450 m2,
 • km 29+750 – 30+200 4 200 m2,
 • km 31+450 – 32+200 str. L 13 200 m2,
 • DK19_1 km 1+350 – 1+750 5 850 m2
 • DK19_2 km 2+650 – 2+680 270 m2,
 • DK19_2 km 3+750 – 3+800 450m2,
 • DK19_2 km 4+440 – 4+565 1 575 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • km 31+520 – 32+170 str. P 7 800 m2,
 • km 31+515 – 32+165 str. P 7 785 m2,
 • DK19_1 km 1+330 – 1+460 1 170m2,
 • DK19_1 km 1+478 – 1+775 2 700 m2,
 • DK19_2 km 1+290 – 1+346 414 m2,
 • DK19_2 km 1+370 – 1+498 947 m2,
 • DK19_2 km 2+560 – 2+653 688 m2,

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • km 28+580 – 29+520 str. L 1 009 m2,
 • km 31+500 – 32+200 str. L 1 427 m2,
 • km 31+530 – 32+170 str. P 7 680 m2,
 • DK19_1 km 1+477 – 1+755 2 002 m2,
 • DK19_2 km 0+446 – 1+346 6 480 m2,
 • DK19_2 km 3+780 – 4+565 7 200 m2,

– Skarpowanie:

 • km 28+660 – 28+800,
 • DJP 27 km 0+600 – 0+650 50 m3,
 • DK19_2 km 1+480 – 1+750,
 • DK19_2 km 1+745 – 2+025 120 m3,
 • DK19_2 km 2+028 – 2+500 180 m3,
 • DK19_2 km 2+500 – 2+630,
 • DK19_2 km 3+800 – 3+863 120 m3,
 • DK19_2 km 4+550 – 4+600 50m3,

– Humusowanie skarp:

 • km 26+050 – 26+120 750 m2,
 • km 26+250 – 26+290 440 m2,
 • km 27+700 – 27+931 1 400 m2,
 • DK19_1 km 0+600 – 1+320 4 550 m2,
 • DK19_1 km 1+320 – 1+400 500 m2,

– Humusowanie terenów płaskich:

 • km 29+850 – 30+200 2 800 m2,
 • DK19_2 km 2+000 – 2+700 5 600 m2,
 • DK19_2 km 3+150 – 3+900 9 580 m2

– Ułożenie ścieków trójkątnych:

 • DK19_1 km 1+200 – 1+270 120 mb,
 • przed obiektem PZD-26a 85 mb,
 • przed obiektem MS-28a 245 mb,

– Uszczelnienie rowów geomembraną lub gliną:

 • DK19_1 km 0+640 – 0+800 270 mb,

– Stawianie słupów, szalowanie i betonowanie głowic pali od nr 1 do 10 strona prawa i lewa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-28a 20 szt,

– Wiercenie pod kotwy oraz wklejanie kotew na obiekcie od 13 do 24 strona lewa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-28a 48 dzt

– Stawianie słupów, szalowanie i betonowanie głowic pali od nr 28 do 38 strona prawa i lewa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt MS-28a 18 szt,

– Wiercenie pod kotwy oraz wklejanie kotew na obiekcie od 13 do 24 strona prawa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-32a 48 szt,

– Stawianie słupów, szalowanie i betonowanie głowic pali nr 11 strona prawa i lewa:

 • km 0+000 do 0+10 obiekt PZDsz-32a 2 szt,

– Stawianie słupów, szalowanie i betonowanie głowic pali od nr 1do 7 strona prawa i lewa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-25 14 szt,

– Wiercenie pod kotwy oraz wklejanie kotew na obiekcie od 12 do 22 strona prawa:

 • km 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-30a 44szt,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-25 170 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Układanie ścieków przykrawężnikowych PZD-26a,
– Dreny odwodnienia płyty UN PZD-26a,
– Układanie krawężnika zanikającego PZD-26a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Zasypka za przyczółkiem WS-27 480 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28a,
– Układanie ścieku przykrawężnikowego MS-28a,
– Dreny odwodnienia płyty UN MS-28a,
– Beton płyt przejściowych MS-28a 55 m3,
– Układanie krawężnika zanikającego MS-28a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Zasypka za przyczółkiem MS-28 190 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30 180 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Układanie ścieku przykrawężnikowego PZD-30a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Układanie ścieków przykrawężnikowych PZD-32a,
– Dreny odwodnienia płyty UN PZD-32a,
– Układanie krawężnika zanikającego PZD-32a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Sprężenie UN (wprowadzenie splotów) WD-33,

Roboty branżowe :

– KT km 24+600 – 25+100,
– SZR 3.1 km 24+600 – 25+100,
– Budowa przepustu skrzynkowego PZM-391B,
– Oświetlenie – PIKULE km 27+400,
– Pompowanie wody RL-03,
– Ułożenie geowłókniny RL-03,
– Płotek faszynowy RL-03,
– Zasypka kamieniem RL-03,
– Zasypka pod obiektem RL-03,
– Plantowanie, obsypka humusem RL-03,
– Wykonanie zjazdu do zbiornika ZB-7,
– odcinek Wp 27+276,00L – D1.2 km 27+276,00 12 mb,
– Wp 27+276,00L km 27+276 3 kpl,
– montaż krat i włazów km 27+000 – 31+000 14 kpl,
– odcinek Wp 27+276,00L – D1.2 km 27+276,00 12 mb,
– Wp 27+276,00L km 27+276 3 kpl,
– montaż krat i włazów km 27+000 – 31+000 14 kpl,
– Wykonanie zjazdu do zbiornika ZB-7
– studnia D-1.2 km 27+312 1 kpl,
– wpusty Wp 27+352,00P, Wp 27+312,03P km 27+000 – 31+000 2 kpl,
– kanał 300mm – D-1.3 – D-1.2 km 27+312 – 27+276 36 mb,
– odcinek Wp 27+352,00P – D1.4 km 27+352,00 14 mb,
– odcinek Wp 27+312,03P – D1.3 km 27+312,03 14 mb,
– kanał 300mm – D-1.2 – D-1.1 km 27+276 – 27+252 24 mb,
– Wp 27+276,00P km 27+276 1 kpl,
– odcinek Wp 27+276,00P – D1.2 km 27+276,00 14 mb,
– studnia D-1.1 km 27+252 1 kpl,
– odcinek 300mm D1.1- WK 1 km 27+252 19 mb,
– regulacja pierścieni i krat 4,
– Wp 27+240,81P, Wp 27+240,80L, Wp 27+205,81L, 27+170,78L, Wp 27+135,80L, Wp 27+100,88L km 27+240 – 27+100 6 kpl,
– odcinek Wp 27+240,81P – WS 63 km 27+240 2 mb,
– odcinek Wp 27+135,80L – W 10 km 27+135 5 mb,
– odcinek Wp 27+240,80L – WS 20 km 27+240 2 mb,
– odcinek Wp 27+205,81L – WS 19 km 27+205 2 mb,
– odcinek Wp 27+100,88L – W 9 km 27+100 4 mb,
– odcinek Wp 27+170,78L – WS 18 km 27+170 2 mb,
– regulacja pierścieni i ustawienie krat 3 kpl,

13.07.2020-19.07.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wdrożenie czasowej organizacji ruchu – PCOR 18,PCOR 21na DK 19,
– Frezowanie nawierzchni asfaltowej DK19_2 km 4+450-4+564 912 m2,
– Rozebranie podbudowy gr. 25 cm DK 19 km 0+240 900 m2,
– Rozbiórka DK19_2 km 4+450-4+564,
– Rozbiórka przepustu DK19_2 km 0+154,
– Odhumusowanie DJP 27 km 1+850-2+080 2 530 m2,
– Wykop rowu DJP 27 km 2+750-2+932 60 m3,
– Wymiana gruntu km 26+575-26+650 str.P 100 m3,
– Nasyp:

 • km 26+450-26+700 750 m3,
 • km 27+375-27+400 970 m3,
 • km 27+475-27+480 1 045 m3,
 • km 28+315-28+409 1 500 m3,
 • km 28+430-28+700 1 250 m3,
 • km 29+745-29+760 449 m3,
 • km 30+000-30+200,
 • km 30+700-31+000 1 027 m3,
 • km 30+850-31+100 350 m3,
 • km 32+800-32+875 728 m3,
 • DJP 27 km 1+850-2+080 1 310 m3,
 • Łącznica 2 881 m3,

– Warstwa odsączająca km 26+700-27+800 2 400 m3,
-Podbudowa:

 • km 27+493-27+735 7 395 m2,
 • km 27+800-27+900 str. L 4 452 m2,
 • km 28+100-28+200 1 200 m2,
 • km 28+550-29+550,
 • km 28+700-31+600,
 • km 30+000-30+200 4 200 m2,
 • km 31+000-31+200 2 400 m2,
 • km 31+500-32+180,
  DK19_2 km 1+270-1+340 700 m2,
  DK19_2 km 2+670-2+649 189 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • DK19_1 km 0+620-1+460 7 380 m2,
 • DK19_2 km 0+500-1+320 8 460 m2,
 • DK19_2 km 1+377-2+360 10 241 m2,
 • DK19_2 km 2+700-2+900 1 800 m2,
 • DK19_2 km 3+000-3+720 6 480 m2,
 • DK19_2 km 3+740-4+350 2 000 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • km 28+570-29+540 str. P 17 880 m2,
 • km 28+570-29+530 str. L 20 520 m2,
 • km 29+090-29+530 str. P 6 480 m2,
 • km 29+320-29+540 str. L 2 640 m2,

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • km 24+602-24+800 str. L 2 376 m2,
 • km 25+440-25+840 str. L 4 800 m2,
 • km 24+600-24+930 str. P 3 345 m2,
 • km 24+800-25+310 str. L 6 120 m2,
 • km 28+580-29+520 str. P 1 009 m2,

– Naprawa skarp i poboczy po opadach deszczu:

 • km 25+000-25+300,
 • km 25+400-25+700,
 • DK19_1 km 1+200-1+400,
 • km 28+100-28+200,
 • DK19_1 km 0+600-1+200,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • km 30+630-30+770,
 • km 30+586-30+672,

– Humusowanie skarp:

 • km 27+550-27+950 str. L 6 200 m2,
 • km 27+450-27+750 str. P 3 500 m2,
 • DK19_2 km 1+220-1+290 350 m2,

– Ułożenie scieków trójkątnych:

 • km 31+860-32+020 160 mb,
 • km 31+860-32+020 100 mb,
 • km 31+500-31+600 185 mb,
 • km 32+020-32+200 180 mb,

– Układanie kostki brukowej i obrzeży na poszerzeniu:

 • km 31+900 97 mb,

– Stawianie słupów, szalowanie i betonowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych:

 • km 0+000 do km 0+100 obiekt PZDsz-26a 27 szt,

– Betonowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolsnieniowych od nr 1 do 11 strona lewa i prawa:

 • km 0+000 do km 0+100 obiekt PZDd-26a 22 szt,

– Palowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych od nr 1 do 10 strona lewa oraz od nr 28 do 36:

 • km 0+000 do km 0+100 obiekt MS-28a 38 szt,

– Palowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych od nr 1 do 7 strona prawa oraz strona lewa:

 • km 0+000 do km 0+100 obiekt PZD-25 14 szt,

– Palowanie słupów pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych pal nr 11 strona prawa i lewa:

 • km 0+000 do km 0+100 obiekt PZDsz-32a 2 szt,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :

Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-25 40 m3,
– Zbrojenie płyty przejściowej PZD-25 2 500 kg,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Podwaliny pod krawężnik PZD-26a 1 m3,
– Korytko za płytą przejściową PZD-26a,
– Deskowanie płyt przejściowych PZD-26a,
– Beton płyt przejściowych PZD-26a 6 m3,
– Układanie krawężnika zanikającego PZD-26a,
– Asfalt twardolany PZD-26a,
– Odwodnienie płyty ustroju (dreny) PZD-26a,
– Montaż wpustów i sączków PZD-26a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Zasypka za przyczółkiem WS-27 940 m3,
– Izolacja cienka WS-27 180 m2,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28a,
– Zasypka za przyczółkiem MS-28a 80 m3,
– Hydroizolacja płyty przejściowej (papa termozgrzewalna) MS-28a,
– Deskowanie płyt przejściowych MS-28a,
– Hydroizolacja UN (papa termozgrzewalna) MS-28a,
– Beton płyt przejściowych MS-28a 6 m3,
– Izolacja cienka płyt przejściowych MS-28a,
– Odwodnienie ustroju nośnego (montaż rur) MS-28a,
– Asfalt twardolany MS-28a 19 t,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe MS-28a 6,5 m3,
– Układanie ścieku przykrawężnikowego MS-28a,
– Montaż wpustów i sączków MS-28a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Zasypka za przyczółkiem MS-28 188 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30 230 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Drenaż za płytą przejściową PZD-30a,
– Asfalt twardolany (roboty przygotowawcze) PZD-30a,
– Asfalt twardolany PZD-30a 16 t,
– Układanie ścieku przykrawężnikowego PZD-30a,
– Układanie krawężnika zanikającego PZD-30a,
– Montaż wpustów i sączków PZD-30a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Hydroizolacja płyty przejściowej (papa termozgrzewalna) PZD-32a,
– Beton płyt przejściowych PZD-32a 39 m3,
– Deskowanie płyt przejściowych PZD-32a,
– Korytko za płytą przejściową PZD-32a,
– Układanie krawężnika zanikającego PZD-32a,
– Podwaliny pod krawężnik PZD-32a 3 m3,
– Hydroizolacja UN (papa termozgrzewalna) PZD-32a,
– Asfalt twardolany PZD-32a,
– Układanie ścieku przykrawężnikowego PZD-32a,
– Montaż wpustów i sączków PZD-32a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WD-33,
– Deskowanie UN WD-33,
– Beton UN WD-33 495 m3,

Roboty branżowe :

– Układanie geowłókniny RL-01 24 m2,
– Ułożenie kiszki faszynowej fi 15 RL-01 60 mb,
– Zasypanie kamieniem RL-02 6 mb,
– Wykonanie palisady w dnie RL-03 20 mb,
– Zasypka pod obiektem mostowym RL-03,
– Skarpowanie RL-01 16 mb,
– Wykonanie płotka RL-01 16 mb,
– Wykonanie palisady RL-03,
– Skarpowanie RL-01 16 mb,
– Transport materiałów RL-01,
– Pompowanie wody RL-03,
– Formowanie skarp, obsypka humusem RL-03,
– Ułożenie geotkaniny z nasionami traw RL-03,
– Obsypka geotkaniny humusem RL-03,
– Ułożenie biowłókniny RL-01 24 mb,
– Humusowanie RL-01 40 mb,
– Pompowanie wody RL-03,
– Umocnienie skarp- kołki, szpilki w oplocie faszyny RL-03,
– Wp 27+621,23L, Wp 27+658,20L, Wp 27+695,18L, Wp 27+732,15L, Wp 27+509,24P, Wp 27+547,17P, Wp 27+548,22P, Wp 27+621,19P, Wp 27+658,17P, Wp 27+695,15P, Wp 27+730,98P km 27+471-27+621 11 kpl,
– odcinek wpust 27+621,23L – WS 25 km 27+621 2 mb,
– odcinek wpust 27+658,20L – WS 26 km 27+658 2 mb,
– odcinek wpust 27+695,18L – WS 27 km 27+695 2 mb,
– odcinek wpust 27+732,15L – WS 28 km 27+732 2 mb,
– odcinek wpust 27+509,24P – WS 64 km 27+509 2 mb,
– odcinek wpust 27+547,17P – WS 65 km 27+547 2 mb,
– odcinek wpust 27+584,22P – WS 66 km 27+584 2 mb,
– odcinek wpust 27+621,19P – WS 67 km 27+621 2 mb,
– odcinek wpust 27+658,17P – WS 68 km 27+658 2 mb,
– odcinek wpust 27+695,15P – WS 69 km 27+695 2 mb,
– odcinek wpust 27+730,98P – WS 70 km 27+730 2 mb,
– Wp 28+050,48PD, Wp 28+166,53PD km 28+050 -28+166 2 kpl, – odcinek wpust 28+050,48PD – W 69 km 28+050 16 mb,
– odcinek wpust 28+166,53PD – WDr 11 km 28+166 16 mb,
– studnia DM-18, DM-19 km 0+480 2 kpl,
– odcinek studnia DM-18 – DM-19 km 0+480 11 mb,
– odcinek studnia DM-18 – WM 16 km 0+480 2 mb,
– przebudowa kanału i studni DM20,DM21 – błąd projektowy km 28+440 2 kpl,
– przemieszczenie studni, wpustów na nowe miejsca wbudowania km 29+000-31+300 20 kpl,
– regulacja pierścieni i osadzanie krat km 27+000 – 31+000 10 kpl, – studnia D-1.4 km 27+352 1 kpl,
– kanał 300mm – D-1.4 – D-1.3 km 27+352+27+312 40 mb,
– regulacja pierścieni i osadzanie krat D4,D5 km 27+000 – 31+000 12 kpl,
– Wbudowywanie przepustów rurowych DK19_2,
– Zjazd do zbiornika ZR-7,

06.07.2020-12.07.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK19
– Utrzymanie DK19 w zakresie pasa drogowego DK19
– Wdrożenie Czasowej Organizacji Ruchu na Bypass PZDd-25a DK19
– Rozbiórka podbudowy (DW Pikule)
– Odhumusowanie:

 • DT: 30+800 – 31+000
 • DT: 31+500 – 32+000

– Wykop (rów)- DK19_1: 0+600 – 0+700

– Nasyp:

 • 26+400 – 26+600
 • 26+631 – 26+700
 • 27+375 – 27+401
 • 27+475 – 27+480
 • 28+254 – 28+410
 • 30+850 – 31+100
 • DJP 27: 2+050 – 2+300
 • L09L

-Podbudowa:

 • 25+400 – 25+850
 • 27+500 – 27+945
 • 27+900 – 28+000
 • 28+140 – 28+240
 • 28+550 – 29+550
 • C5/6: 31+180 – 32+180
 • 31+450 – 32+200

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • 24+602 – 24+900 str. P
 • 24+602 – 24+930 str. L
 • 24+910 – 25+310 str. P
 • 24+940 – 25+310 str. L
 • 25+400 – 25+800 str. L
 • 25+405 – 25+795 str. P
 • DK19_1: 0+620 – 1+460
 • DK19_2: 3+740 – 4+350
 • Przejazd awaryjny: 24+602 – 24+672

– Warstwa wiążąca AC 16 W:

 • 25+410 – 25+790

– Naprawa skarp i poboczy po opadach deszczu:

 • Dk19_2: 3+800 – 4+400

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • 30+700 – 31+070
 • 31+130 – 31+600
 • 31+680 – 31+908
 • 31+800 – 32+100
 • DJP 27: 1+000 – 1+100

– Humusowanie skarp:

 • 26+100 – 26+400 str. L
 • 26+140 – 26+400 str. P
 • 27+450 – 27+900

– Ułożenie scieków trójkątnych:

 • DK19_1: 1+270 – 1+350
 • str. P: 31+500 – 31+650

– Obróbka wpustów- Obiekt PZD25

– Stawianie słupów pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych od pala nr 23 do pala nr 33 strona lewa i prawa:

– Palowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych od pala nr 24 do pala nr 33 strona prawa i lewa- 0+000 do 0+100 obiekt PZDd-26a

– Stawianie słupów, szalowanie i betonowanie głowic pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieiowych- 0+000 do 0+100 obiekt PZDd-32a

– Palowanie pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych od nr 1 do 10 strona prawa oraz strona lewa- 0+000 do 0+100 obiekt PZDsz-26a

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe

Roboty branżowe :

– kolektor 315mm odcinek D3.3 – D3.2
– Wp 31+445,00P
– odcinek wpust 31+445,00P – D 3.3
– kolektor 315mm odcinek D3.3 – D3.2 dokończenie
– montaż studni D 3.2
– kolektor 315mm odcinek D3.2 – D3.1
– montaż studni D 3.1
– Wp 31+410,00P, Wp 31+375,42P, Wp 29+556,73L
– odcinek wpust 31+410,00P – D 3.2
– odcinek wpust 31+375,42P – D 3.1
– odcinek wpust 29+556,73L – WS30
– Wp 27+471,08L, Wp 27+509,28L, Wp 27+547,10L, Wp 27+584,25L
– odcinek wpust 27+471,08L – WS 21
– odcinek wpust 27+509,28L – WS 22
– odcinek wpust 27+547,10L – WS 23
– odcinek wpust 27+584,25L – WS 24
– Wp 27+471,08L, Wp 27+509,28L, Wp 27+547,10L, Wp 27+584,25L
– odcinek wpust 27+471,08L – WS 21
– odcinek wpust 27+509,28L – WS 22
– odcinek wpust 27+547,10L – WS 23
– odcinek wpust 27+584,25L – WS 24

– rów RL02:

 • Wykop liniowy
 • Wykonanie płotka faszynowego
 • Ułożenie geowłókniny
 • Ułożenie kiszek faszynowych
 • Ułożenie biowłókniny
 • Humusowanie
 • Zasypka kamieniem
 • Obsiew mieszanką traw
 • Palisada fi 10
 • Trasnport materiałów

– Wykonanie zbiornika ZB1
– Wykonanie zjazdu od zbiornika ZB-5

– Obrukowanie przepustów rurowych
– Transport materiałów- RL01

Roboty mostowe :
– Obiekt PZD-25:

 • Beton podpór (roboty zabezpieczające)

– Obiekt PZD-26a:

 • Beton podpór (roboty zabezpieczające)
 • Zasypka za przyczółkiem
 • Zbrojenie płyt przejściowych
 • Beton płyt przejściowych (deskowanie)
 • Beton płyt przejściowych
 • Hydroizolacja UN (śrutowanie)
 • Podwalina pod krawężnik
 • Korytko za płytą przejściową
 • Hydroizolacja UN (papa termozgrzewalna)
 • Układanie krawężnika zanikającego

– Obiekt WS-27:

 • Beton podpór (roboty zabezpieczające)
 • Zasypka za przyczółkiem

– Obiekt MS-28:

 • Beton podpór (roboty zabezpieczające)
 • Beton płyty UN (deskowanie)
 • Zbrojenie płyty UN
 • Beton płyty UN
 • Deskowanie UN
 • Zasypka za przyczółkiem
 • Montaż wpustów i sączków

– Obiekt MS-28a:

 • Beton podpór (roboty zabezpieczające)
 • Zasypka za przyczółkiem
 • Beton podkładowy pod płyty przejściowe
 • Zbrojenie płyt przejściowych
 • Hydroizolacja UN (śrutowanie)
 • Beton płyt przejściowych
 • Podwalina pod krawężnik
 • Układanie krawężnika zanikającego
 • Beton płyt przejściowych (deskowanie)

Obiekt PZD-30a:

 • Beton podpór (roboty zabezpieczające)
 • Wykonywanie drenów za płytą przejściową
 • Wykonywanie podwaliny pod krawężniki
 • Montaż krawężnika zanikającego
 • Beton płyt przejściowych
 • Izolacja cienka płyty przejściowej
 • Zasypka za przyczółkiem
 • Hydroizolacja płyty przejściowej (papa termozgrzewalna)
 • Wykonywanie drenów nad płytą przejściową

Obiekt PZD-32a:

 • Beton podpór (roboty zabezpieczające)
 • Zasypka za przyczółkiem
 • Hydroizolacja UN (śrutowanie)
 • Beton podkładowy pod fundamenty
 • Zbrojenie płyt przejściowych

Obiekt WS-33:

 • Beton podpór (roboty zabezpieczające)
 • Zbrojenie UN
 • Deskowanie UN
 • Montaż wpustów i sączków

29.06.2020-05.07.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • km 25+380-25+450 250 m2,

– Wykop rowu:

 • km 28+300-28+380 100 m3,

– Wykop:

 • DT km 29+100-29+200 414 m3,

– Nasyp:

 • km 25+380-25+450 662 m3,
 • km 26+400-26+500 700 m3,
 • km 27+110-27+160 600 m3,
 • GWN: km 27+300-27+375 550 m3,
 • km 27+375-27+401 150 m3,
 • km 28+230-28+280 600 m3,
 • km 28+315-28+409 100 m3,
 • km 29+600-29+700,
 • km 30+100-30+200 800 m3,
 • km 30+700-30+840 1 320 m3,
 • GWN: km 31+000-31+200 1 200 m3,
 • Zjazdy: DJP 27 km 0+350-0+350 20 m3,
 • DK19_1 km 0+244-0+280 66 m3,
 • DK19_1 km 1+650-1+700 550 m3,
 • DJP 27 km 2+250-2+300 70 m3,
 • DJP 27 km 0+835-1+520 200 m3,
 • L09L km 0+400-0+550 1 525 m3,

-Podbudowa:

 • km 25+400-25+600 2 300 m2,
 • km 26+200-26+550 7 542 m2,
 • km 28+550-29+100 11 000 m2,
 • km 29+745-30+015 9 450 m2,
 • C5/6: km 31+500-31+700 4 056 m2,
 • DK19_1 km 0+600-1+300 5 600 m2,
 • DK19_2 km 0+244-0+280 585 m2,
 • DK19_2 km 1+500-1+800,
 • DK19_2 km 1+800-2+650 5 100 m2,
 • DK19_2 km 2+800-3+700,
 • DK19_2 km 3+800-4+400,
 • Bypass: PZDd-25a 1 170 m2,
 • Bypass: km 31+500-31+600 150 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • DK19_1 km 0+620-1+460 7 380 m2,
 • DK19_2 km 0+500-1+320 8 460 m2,
 • DK19_2 km 1+377-2+360 10 241 m2,
 • DK19_2 km 2+700-2+900 1 800 m2,
 • DK19_2 km 3+000-3+720 6 480 m2,
 • DK19_2 km 3+740-4+350 2 000 m2,

– Uzupełnienie rozmyć skarp powstałych po ulewnych deszczach:

 • km 29+750-30+000,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • km 27+100-27+375 150 m3,
 • km 29+584-29+950,
 • km 30+870-30+933,
 • km 31+490-31+650,
 • km 32+000-32+160,

– Osuszanie terenu po opadach deszczu:

 • km 29+200,

– Wykonanie materaca:

 • km 28+450 414 m3,

– Humusowanie skarp:

 • km 31+500-31+780 str.P 1 700 m2,
 • km 29+750-30+050 1 500 m2,

– Ułożenie scieków trójkątnych:

 • przed PZD-25 160 mb,
 • DK19_1 km 1+740-1+800 60 mb,

– Wykonanie podbudowy w zatoce:

 • DK19_2 km 0+450-0+530 120 m2,

– Stawianie słupów pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych od pala nr 23 do pala nr 33 strona lewa i prawa:

 • km 0+000 do km 0+100 obiekt PZDsz-30a 15 szt,

– Betonowanie głowic pali od nr 23 do 34 strona lewa:

 • km 0+000 do km 0+100 obiekt PZDsz-30a 24 szt,

– Betonowanie pali fundamentowych od nr 28 do 35 strona lewa oraz od nr 29 do 35 strona prawa:

 • km 0+000 do km 0+100 obiekt PZDd-25 15 szt,

– Stawianie słupów pod konstrukcję ekranów przeciwolśnieniowych od pala nr 28 do pala nr 35 strona lewa oraz od nr 29 do 35 strona prawa oraz szalowanie głowic :

 • km 0+000 do km 0+100 obiekt PZDd-25 15 szt,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :

– Zasypka za przyczółkiem PZD-25 50 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-26a 280 m3,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-26a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28a,
– Zasypka za przyczółkiem MS-28a 40 m3,
– Deskowanie płyty UN MS-28,
– Deskowanie poprzecznic MS-28,
– Zbrojenie płyty UN MS-28 13 000 kg,
– Montaż wpustów i sączków MS-28,
– Zbrojenie płyty przejściowej PZD-30a 3 000 kg,
– Beton płyty przejściowej (deskowanie) PZD-30a,
– Beton podkładowy pod płyty przejściowe PZD-30a 8 m3,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30a 200 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Wykonywanie drenów nad płytą przejściową PZD-30a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-32a 100 m3,
– Zbrojenie UN WD-33 17 000 kg,
– Beton UN (deskowanie) WD-33,
– Montaż wpustów i sączków WD-33,

Roboty branżowe :

– Odmulanie dna RL-02,
– Wykonanie płotka faszynowego RL-02 48 mb,
– Ułożenie geowłókniny RL-02 107 mb,
– Układanie kiszki faszynowej RL-02 26 mb,
– Zasypka dna kamieniem RL-02 13 mb,
– Transport materiałów RL-02,
– Skarpowanie RL-02 35 mb,
– Roboty faszynowe RL-02 45 mb,
– Ułożenie biowłókniny RL-02,
– Układanie geokraty i geowłókniny ZR1,
– Wbudowanie przepustu DK19_2 km 1+486 9 mb,
– Wykonanie umocnień wlotów i wylotów przepustów,
– wpusty Wp 32+007,13P, Wp 31+970,00P, Wp 31+935,00P km 31+865-32+007 3 kpl,
– odcinek Wp 32+007,13P – D 4.16 km 32+007 3 mb,
– odcinek Wp 31+970,00P – D 4.2 km 31+970 3 mb,
– odcinek Wp 31+935,00P – D 4.3 km 31+935 3 mb,
– kolektor 315 mm odcinek D 3.6-D 3.5 km 31+550-31+515 35 mb,
– montaż studni D 3.6, D 3.5 km 31+550, 31+515 2 kpl,
– odcinek Wp 31+550,00P – D 3.6 km 31+550 3 kpl,
– wpust Wp 31+550P km 31+550 1 kpl,
– montaż krat km 31+000-32+000 7 kpl,
– kolektor 315 mm odcinek D 3.5- D 3.4 km 31+515-31+480 35 mb,
– montaż studni D 3.4 km 31+480 1 kpl,
– wiercenie studni odwadniającej km 31+100-32+000 1 kpl,
– montaż krat km 31+000-32+000 7 kpl,
– kolektor 315 mm odcinek D 3.3 – D 3.2 km 31+445-31+410 35 mb,
– montaż studni D 3.2 km 31+410 1 kpl,
– Wp 31+445,00P 31+445 2 kpl,
– odcinek wpust 31+445,00P – D 3.3 km 31+445 3 mb.

22.06.2020-28.06.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • DK19_1 km 0+500-0+600 900 m2,
 • DK19_1 km 1+600-1+800 747 m2,

– Wykop rowu:

 • km 32+828-32+873 73 m3,
 • DK19_1 km 0+500-0+900 200 m3,
 • DK19_2 km 0+300-0+500 50 m3,
 • ZR4 i ZR5 115 m3,

– Wykop:

 • DT km 28+800-28+900 230 m3,

– Nasyp:

 • km 26+400-26+450 200 m3,
 • km 27+070-27+300 5 800 m3,
 • km 27+375-27+401 150 m3,
 • km 27+550-28+200 150 m3,
 • km 26+600-29+700,
 • km 28+230-28+280 1 500 m3,
 • km 30+900-31+150 3 881 m3,
 • km 32+850-32+875,
 • DK19_a km 0+000-0+025 30 m3,
 • DJP 27 km 2+050-2+300 120 m3,
 • Bypass PZDd-25 212 m3,
 • DT km 28+100-28+200 200m3,
 • L09L km 0+260-0+320,

-Podbudowa:

 • km 25+600-26+000 13 685 m2,
 • km 26+200-26+400 3 450 m2,
 • km 27+800-28+000 2 300 m2,
 • km 29+100-29+550 5 400 m2,
 • km 29+760-30+050 5 160 m2,
 • DK19_2 km 0+150-0+250 800 m2,
 • DK19_2 km 1+300-2+620 6 650 m2,
 • DK19_2 km 1+500-2+600,
 • DK19_2 km 2+770-3+750 8 820 m2,
 • DJL 22 km 1+450-1+750 2 100 m2,
 • DJL 22 km 1+750-2+050 2 100 m2,
 • Bypass PZDd-25 750 m2,
 • Zjazdy DK19_1 km 0+620-1+460 60 m2,
 • Zjazdy DK19_2 km 0+400-1+350 20 m2,
 • Zjazdy DJP 27 km 2+300-2+750 150 m2,

– Podbudowa zasadnicza AC 22 P:

 • Warstwa 1: km 24+900-25+330 10 750 m2,

– Uzupełnienie rozmyć skarp powstałych po ulewnych deszczach:

 • km 25+500-25+800 str. L 510 m3,
 • DK19_2 km 1+420-2+600,
 • DK19_2 km 2+600-4+400,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • km 28+650-28+750,
 • km 29+600-29+670,
 • DK19_2 km 2+686-2+789,

– Wykonanie materaca:

 • MS-28 342 m3,

– Uszczelnienie rowów gliną:

 • km 28+728-28+800 72 mb,

– Profilowanie terenów płaskich:

 • okolice ZR5,

– Wykonanie bypassów:

 • DK19_1 km 0+600,
 • DK19_1 km 1+800,

– Ułożenie krawężnika:

 • DK19_2 – Zatoka 65 mb,

– Wbudowanie ścieków trójkątnych:

 • DK19_2 km 1+230-1+310 80 mb,
 • PZDd-25 km 25+450 10 mb,

– Wykonanie pali fundamentowych pod ekrany przeciwolśnieniowe od pala nr 1 do pala nr 10 strona prawa i lewa:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDsz-32a 20 szt,

– Wykonanie pali fundamentowych pod ekrany przeciwolśnieniowe od pala nr 1 do pala nr 11 strona prawa i lewa oraz od pala nr 23 do pala nr 33 strona prawa i lewa:

 • km 0+000-0+100 obiekt PZDsz-30a 44 szt,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,

Roboty mostowe :

– Zasypka za przyczółkiem PZD-25 230 m3,
– Montaż zbrojenia kap chodnikowych PZD-26a 700 kg,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-26a 180 m3,
– Montaż desek gzymsowych PZD-26a 7 m,
– Zbrojenie kap chodnikowych WS-27 800 kg,
– Beton gzymsów (deskowanie) WS-27,
– Beton kap chodnikowych WS-27 17 m3,
– Beton skrzydeł WS-27 14 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Zasypka za przyczółkiem MS-28a 150 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Deskowanie poprzecznicy MS-28,
– Zbrojenie poprzecznicy MS-28 500 kg,
– Zbrojenie płyty UN MS-28 2 600 kg,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30a 200 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-32a 100 m3,
– Zbrojenie UN WD-33 6 000 kg,
– Beton UN (deskowanie) WD-33,

Roboty branżowe :

– KT km 24+600-25+100,
– kanał 315 mm – D 4.9-D 4.10 km 31+813-31+760 36 mb,
– studnia D 4.10 km 31+760 1 kpl,
– kanał 315 mm – D 4.10-D 4.11 km 31+760-31+725 18 mb,
– kanał 315 mm – D 4.10-D 4.11 km 31+760-31+725 17 mb,
– studnia D 4.11, D 4.12 km 31+725, 31+690 1 kpl,
– kanał 315 mm – D 4.11-D 4.12 km 31+725-31+690 35 mb,
– kanał 315 mm – D 4.12-D 4.13 km 31+690-31+655 35 mb,
– studnia D 4.13, D 4.14 km 31+655, 31+620 2 kpl,
– kanał 315 mm – D 4.13-D 4.14 km 31+620-31+655 35 mb,
– wpusty Wp 31+690,00P, Wp 31+725,00P, Wp 31+655,00P km 31+690, 31+725 2 kpl,
– odcinek Wp 31+655,00P – D 4.13 km 31+655 3 mb,
– odcinek Wp 31+690,00P – D 4.12 km 31+690 3 mb,
– odcinek Wp 31+725,00P – D 4.11 km 31+725 3 mb,
– przerabianie studni D 4.13 w związku ze zmianą projektową km 31+655 1 kpl,
– kanał 315 mm – D 4.13-D 4.14 km 31+655-31+620 35 mb,
– studnia D 4.14, D 4.15 km 31+620, 31+585 1 kpl,
– wpusty Wp 31+655,00P, Wp 31+620,00P, Wp 31+585,00P km 31+655, 31+620 3 kpl,
– odcinek Wp 31+655,00P – D 4.13 km 31+655 3 mb,
– odcinek Wp 31+620,00P – D 4.14 km 31+620 3 mb,
– kanał 315 mm – D 4.14-D 4.15 km 31+620-31+585 35 mb,
– odcinek Wp 31+585,00P – D 4.15 km 31+585 3 mb,
– skarpowanie RL-02,
– transport materiałów RL-02,
– plantowanie RL-02,
– układanie geokraty i geowłókniny ZR-1,
– umocnienie wlotów przepustów S19,
– zbrojenie skrzydeł przepustu skrzynkowego PZM-390.

15.06.2020-21.06.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • km 28+550-28+700 450 m2,
 • DK19_1 km 0+600-0+700 900 m2,
 • DK19_1 km 1+650-1+710 300 m2,
 • Zjazd DK19 km 1+202 500 m2,
 • DT km 31+800-32+150 1 050 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 26+500-26+600 500 m3,

– Wykop rowu:

 • km 30+290-30+321 62 m3,
 • km 30+490-30+510 80 m3,
 • km 32+750-32+875 337 m3,

– Wykop:

 • DT km 28+550-28+700 225 m3,

– Nasyp:

 • km 27+070-27+375 4 000 m3,
 • km 27+475-27+800 800 m3,
 • km 28+140-28+270 1 000 m3,
 • km 28+365-28+411 1 700 m3,
 • km 28+470-28+550,
 • km 29+550-29+710 1 926 m3,
 • km 30+050-30+200 75 m3,
 • km 30+650-30+800 780 m3,
 • km 30+870-31+150 724 m3,
 • km 31+130-31+300,
 • DK19_1 km 1+480-1+590 520 m3,
 • DK19_2 km 0+818-1+212 100 m3,
 • DJP 27 km 2+050-2+300 300 m3,
 • DJL 22 km 1+450-1+700,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 27+270-27+375 3 260 m2,
 • km 27+660-27+760 str. P 2 300 m2,
 • km 27+475-27+480  800 m2,
 • km 28+140-28+230 2 700 m2,
 • km 28+500-29+700 2 400 m2,
 • DK19_1 km 1+480-1+650 1 950 m2,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • km 31+520-31+630,
 • L09L km 0+270-0+340,
 • DK19_2 km 1+400-1+550,
 • DK19_2 km 1+200-1+350 100 m3,

– Warstwa odsączająca:

 • km 27+800-27+930 750 m2,

– Warstwa mrozoochronna:

 • km 27+800-27+930 2 500 m2,

– Podbudowa:

 • km 24+900-25+100 1 725 m2,
 • km 25+000-25+200 1 437 m2,
 • km 25+700-26+200 2 220 m2,
 • km 26+200-26+500 4 887 m2,
 • km 27+930-28+060 2 170 m2,
 • km 28+550-28+700,
 • km 31+150-31+400 ,
 • km 31+300-31+800 6 000 m2,
 • km 31+700-31+900,
 • km 31+900-32+200 3 600 m2,
 • DK19_1 km 1+480-1+650 1 700 m2,

– Platforma do obiektu MS-28:

 • km 31+520-31+630 283 t,

– Umacnianie poboczy:

 • km 24+700-25+300 600 mb,

– Uzupełnienie rozmyć skarp powstałych po ulewnych deszczach:

 • km 25+300-26+000 str. L 400 m2,
 • km 24+602-25+300 str. L 600 m2,
 • km 25+400-25+600 400 m2,
 • km 25+700-25+900 1 720 m2,
 • DK19_2 km 3+700-4+400 300 m2,

– Osuszanie rozlewiska:

 • km 25+500 350 m2,

– Roboty mające na celu zabezpieczenie budowy przed kolejnymi opadami oraz roboty naprawcze i odwodnieniowe,
– Wbudowanie ścieków trójkątnych:

 • km 27+100-27+400 str. L 250 mb,
 • km 25+130-25+240 str. P 110 mb,
 • pod WS-27 70 mb,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-25,
– Beton kap chodnikowych PZD-25 12 m3,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-25 240 m3,
– Beton skrzydeł PZD-25 10 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-26a 370 m3,
– Hydroizolacja (papa zgrzewalna) PZD-26a,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-26a,
– Montaż desek gzymsowych PZD-26a 5 m,
– Montaż krawężników PZD-26a 21 m
– Montaż desek gzymsowych PZD-26a 36 m,
– Montaż kotew talerzowych PZD-26a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) WS-27,
– Beton gzymsów (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie kap chodnikowych WS-27,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28,
– Montaż belek prefabrykowanych MS-28,
– Beton gzymsów (deskowanie) MS-28a,
– Beton gzymsów MS-28a 9 m3,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-30,
– Beton kap chodnikowych PZD-30 11 m3,
– Beton podpór ( ściany boczne) PZD-30 8 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-30a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30a 240 m3,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-32a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Beton gzymsów (betonowanie) PZD-32a,
– Beton UN (deskowanie) WD-33,
– Zbrojenie UN WD-33 4 000 kg,

Roboty branżowe :

– odcinek KD 200mm DM-22 – DM-23 km 2+677 11 mb,
– odcinek KD 200mm DM-22 – WM-18 km 2+677 2 mb,
– montaż prefabrykatów KPED 4 szt.,
– regulacja pierścieni pod kraty żeliwne,
– wpusty Wp 0+175,02 Wp 0+210,03 km 31+880 2 kpl,
– odcinek 200mm Wp 0+175,02 – W 31 km 29+745 13 kpl,
– odcinek 200mm Wp 0+210,03 – W 30 km 0+210 14 mb,
– kanał 315 mm – D 4.5 – D 4.5.1 km 31+860 9 mb,
– studnia D 4.5.1, D 4.5.2 km 31+856-31+840 2 kpl,
– kanał 315 mm – D 4.5.1 – D 4.5.2 km 31+850 10 mb,
– kanał 315 mm – D 4.5.2 – D 4.5.3 km 31+840 12 mb,
– studnia D 4.5.3, D 4.6, D 4.9 km 31+835-31+796 3 kpl,
– kanał 315 mm – D 4.5.3 – D 4.6 km 31+830 4 mb,
– kanał 315 mm – D 4.6 – D 4.9 km 31+813 34 mb,
– odcinek wpust 31+830,00P – D 4.6 km 31+830 2 mb,
– wpust 31+830,00P km 31+830 2 mb,
– wbudowanie przepustu km 30+811 24 mb,
– zasypka przepustu km 30+811 24 mb,
– oświetlenie węzeł S19 km 32+200-32+700,
– SZR 3.2,
– KT km 32+100-32+800,
– KT km 24+600-25+100,
– skarpowanie RL-02,
– wykonanie nasypów pod obiektem RL-02 60 m3.

08.06.2020-14.06.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Rozbiórka podbudowy – droga pożarowa km 21+080,
– Odhumusowanie:

 • km 30+850-30+957 1 070 m2

– Wymiana gruntu:

 • km 26+500-26+550 700 m3,

– Wykop:

 • km 32+700-32+770 1 400 m3,
 • DT km 24+700-24+800 str. P 700 m3,

– Nasyp:

 • km 25+360-25+365 350 m3,
 • km 25+385-25+390 350 m3,
 • km 27+600-27+650 150 m3,
 • km 28+374-28+411 100 m3,
 • km 28+500-28+600,
 • km 29+570-29+700 1 559 m3,
 • km 29+750-29+800,
 • km 30+600-30+870,
 • km 30+870-31+000 620 m3,
 • km 32+780-32+875,
 • DK19_1 km 1+480-1+640 910 m3,
 • DK19_1 km 1+650-1+700,
 • DJP 27 km 2+050-2+300 1 500 m3,
 • DJP 27 km 2+400-2+460,
 • DJL 22 km 1+600-2+000,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 26+180-26+400 6 600 m2,
 • km 27+100-27+150 1 580 m2,
 • km 27+475-27+650 str. L  5 780 m2,
 • km 27+660-27+760 1 500 m2,
 • DK19_1 km 1+480-1+590 1 260 m2,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • DK19_2 km 2+000-2+850,

– Warstwa mrozoochronna:

 • km 27+800-27+930 3 900 m3,

– Podbudowa:

 • km 25+700-25+800 2 875 m2,
 • km 28+000-28+100 2 300 m2,
 • km 28+560-25+750 2 160 m2,
 • km 28+700-28+900 2 400 m2,

– Uszczelnianie rowów gliną:

 • DK19_2 km 1+300-1+350 200 m2,

– Wbudowanie ścieków trójkątnych:

 • Okolice obiektu PZDd-25 450 mb,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-25,
– Montaż zbrojenia kap chodnikowych PZD-25,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-26a,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-26a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) WS-27,
– Montaż desek gzymsowych WS-27,
– Beton gzymsów (deskowanie) WS-27,
– Montaż krawężników WS-27,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) MS-28,
– Beton gzymsów MS-28a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-30,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Montaż desek gzymsowych PZD-30a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30a,
– Beton kap chodnikowych PZD-30a,
– Montaż desek gzymsowych PZD-32a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Beton kap chodnikowych PZD-32a
– Zasypka za przyczółkiem PZD-32a,
– Beton UN ( deskowanie) WD-33,

Roboty branżowe :

– kolizja IT-1 km 25+800-26+700,
– SZR 3.4 km 32+000-32+400,
– odcinek KD 400mm – D 4.4-D 4.5 km 31+880-31+900 18 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp 1+536,52L – wylot WS 96 km 1+536,52 11 mb,
– Wp 1+536,52L km 1+536,52 1 kpl,
– wylot KPED 01.20 km 25440-25+600 1 kpl,
– rozładunek transportu – studnie betonowe 8 kpl,
– montaż prefabrykatów KPED PZD-25 7 szt.,
– odcinek KD 400mm D4.4-D4.5 dokończenie km 31+880-31+900 17 mb,
– studnie D4.5 km 31+880 3 kpl,
– odcinek Wp 0+110,32- W-33, Wp 0+140,75 – W-32, Wp 0+175,02 – W-31, Wp 0+210,03 – W-30, Wp 0+247,23 – W-29, Wp 0+280,10 – WS-38 łącznica L10L 76 mb,
– montaż wpustów Wp 0+110,32, Wp 0+140,75, Wp 0+175,02, Wp 0+210,03, Wp 0+247,23, Wp 0+280,10 łącznica L10L 6 kpl,
– Oświetlenie węzeł S19 km 32+200-32+700,

01.06.2020-07.06.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Rozbiórka podbudowy – droga pożarowa km 21+080,
– Odhumusowanie:

 • km 30+900-31+100 800 m2,
 • DK19_2 km 4+440-4+520 720 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 26+500-26+650 250 m3,

– Wykop:

 • km 28+729-28+910 1 203 m3,
 • DT km 24+700-24+800 300 m3,

– Wykop rowu:

 • 1+498-1+570 36 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 26+050-26+180 3 900 m2,
 • km 26+180-26+400 str. L 3 500 m2,
 • km 26+600-26+700 100 m2,
 • km 27+100-27+375 13 500 m2,
 • km 27+385-27+396 1 000 m2,
 • km 27+475-27+480  200 m2,
 • km 27+675-27+750 2 360 m2,
 • km 30+900-31+100,
 • DK19_1 km 1+480-1+600 3 140 m2,
 • DJP 27 km 2+050-2+300 2 750 m2,

– Nasyp:

 • km 25+360-25+390 750 m3,
 • km 26+100-26+180 300 m3,
 • km 26+350-26+400 1 700 m3,
 • km 26+780-26+803 400 m3,
 • km 27+300-27+379 990 m3,
 • km 27+475-27+480 1 300 m3,
 • km 27+675-27+750 150 m3,
 • km 28+550-28+450 1 180 m3,
 • km 29+200-29+500 7 200 m3,
 • km 29+600-30+050,
 • km 29+800-30+050 340 m3,
 • km 30+780-31+050 1 504 m3,
 • km 31+000-31+250,
 • km 32+000-32+200,
 • km 32+770-32+875,
 • DK19_1 km 1+480-1+693 1 000 m3,
 • DK19_2 km 0+150-0+250 111 m3,
 • DK19_2 km 1+340-1+350 70 m3,
 • DK19_2 km 1+380-1+550,
 • DK19_2 km 3+500-4+100 5 400 m3,
 • DJL 22 km 1+450-2+000 3 163 m3,
 • DJL 22 km 1+900-2+230,
 • DJP 27 km 2+050-2+250 100 m3,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • DK19_2 km 1+504-1+566,
 • DK19_2 km 1+380-1+500,

– Warstwa mrozoochronna:

 • km 25+500-25+600 2 200 m3,
 • km 28+080-28+140 1 500 m3

– Podbudowa:

 • km 24+500-25+500 11 825 m2,
 • km 25+400-25+500 1 150 m2,
 • km 25+800-26+000 2 200 m2,
 • km 28+550-28+670 5 940 m2,
 • km 28+800-29+300 7 965 m2,
 • km 28+900-29+580 13 660 m2,
 • km 29+260-29+590 7 900 m2,
 • DK19_2 km 0+262-0+390 50 m2,
 • DK19_2 km 1+380-1+580 360 m2,
 • DK19_2 km 3+800-3+900 900 m2,
 • DJP 27 km 2+300-2+500 550 m2,
 • DJP 27 km 2+700-2+931 400 m2,
 • DW_Pikule km 0+000-0+054 50 m2,

– Umacnianie poboczy:

 • km 25+300-25+500,

– Uprzątnięcie placu po robotach brukarskich:

 • DK19_2,

– Układanie kostki – chodnik:

 • DK19_2 200 m2,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-25,
– Montaż krawężników PZD-25,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-25,
– Montaż zbrojenia kap chodnikowych PZD-25,
– Montaż desek gzymsowych PZD-25,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Hydroizolacja UN (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-26a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-26a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) WS-27,
– Montaż desek gzymsowych WS-27,
– Beton gzymsów (deskowanie) WS-27,
– Montaż kotew kap chodnikowych WS-27,
– Montaż krawężników WS-27,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) MS-28,
– Zasypka za przyczółkiem MS-28a,
– Montaż desek gzymsowych MS-28a,
– Montaż krawężników MS-28a,
– Beton kap chodnikowych MS-28a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-30,
– Montaż kotew kap chodnikowych PZD-30,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30,
– Montaż krawężników PZD-30,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Montaż desek gzymsowych PZD-30a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30a,
– Montaż zbrojenia kap chodnikowych PZD-30a
– Montaż desek gzymsowych PZD-32a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Montaż zbrojenia kap chodnikowych PZD-32a
– Zasypka za przyczółkiem PZD-32a,
– Beton UN ( deskowanie) WD-33,

Roboty branżowe :

– Wp 29+889,14L Wp 29+925,09L Wp 29+925,31P km 29+889-29+925 3 kpl,
– odcinek 200mm – Wp 29+925,09L –wylot W15 km 29+925,09 4 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+889,14L –wylot W14 km 29+889,14 4 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+925,31P –wylot W50 km 29+925,31 4 mb,
– Wp 1+327,03P Wp 1+467,89P km 1+327-1+467 2 kpl,
– odcinek 200mm – Wp 1+327,03P –wylot W60 km 1+327 12 mb,
– odcinek 200mm – Wp 1+467,89P –wylot W61 km 1+467 11 mb,
– wylot KPED 01.20 4 kpl,
– studnia D4.3, D4.4 km 31+935-31+900 2 kpl,
– odcinek KD 400mm D4.3-D4.4 km 31+935-31+900 35 mb,
– odcinek KD 400mm D4.4-D4.5 km 31+895-31+900 6 mb,
– kolizja IT-1 km 25+800-26+700,
– SZR 3.4 km 32+000-32+400,
– Oświetlenie- węzeł Łążek Ordynacki km 31+800-32+200,
– Wbudowanie i zasypka przepustów rurowych 15 mb:

 • DK19_1 km 0+454,
 • DK19_1 km 0+608,
 • DK19_1 km 1+202,

25.05.2020-31.05.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • DK19_2 km 0+154-0+250 750 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 26+425-26+617 300 m3,

– Wykop:

 • DT km 28+800-28+900 60 m3,
 • DK19_2 km 3+680-3+736 252 m3,

– Wykop rowu:

 • km 27+475-27+480 200 m3,
 • km 29+838-29+870 24 m3,
 • km 31+159-31+200 20 m3,

– Nasyp:

 • km 26+200-26+800 3 400 m3,
 • km 27+100-27+396 6 710 m3,
 • km 27+475-27+700 4 900 m3,
 • km 29+650-30+100 2 327 m3,
 • km 29+450-29+650,
 • km 29+800-30+100 860 m3,
 • km 30+600-30+850,
 • km 30+000-31+100,
 • km 31+100-31+250 1 152 m3,
 • km 32+800-32+875 2 407 m3,
 • DK19_2 km 1+380-1+550,
 • DK19_1 km 1+483-1+643 4 190 m3,
 • DK19_2 km 1+380-1+520,
 • DK19_2 km 3+600-3+900 59 m3,
 • DK19_2 km 3+790-3+920 570 m3,
 • DK19_a km 0+000-0+019 30 m3,
 • DJL 22 km 2+000-2+300 534 m3

– Nasyp przeciążający:

 • km 32+600 564 t,

– Ulepszenie nasypów spoiwem hydraulicznym:

 • km 26+700-26+800 1 820 m2,
 • str. P km 26+700-26+900 1 820 m2,
 • km 27+100-27+375 14 490 m2,
 • str. P km 27+230-27+380 2 700 m2,
 • str. L km 27+230-27+380 4 140 m2,
 • km 27+475-27+675 7 500 m2,
 • km 29+800-30+000 2 400 m2,
 • DK19_1 km 1+480-1+590 5 280 m2,
 • DK19_1 km 1+572-1+643 1 140 m2,
 • DK19_2 km 1+380-1+530 1 350 m2,

– Humusowanie skarp:

 • km 25+500-25+800 730 m2,
 • DK19_1 km 1+300-1+400 550 m2,
 • DK19_2 km 0+300-0+600 540 m2,
 • DK19_2 km 0+700-0+900 537 m2,
 • DK19_2 km 1+400-1+500 72 m2,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • km 29+800-30+021,
 • km 32+550-32+675,
 • DK19_2 km 2+391-2+618,
 • DK19_2 km 2+540-2+628,
 • DK19_2 km 3+728-3+788,

– Warstwa mrozoochronna:

 • km 28+060-28+080 600 m2,

– Podbudowa C5/6:

 • km 24+602-24+900 3 576 m2,
 • km 25+175-25+290 473 m2,
 • km 28+685-28+930 2 695 m2,
 • DK19_2 km 1+600-2+600,

– Podbudowa C90/3:

 • str. P km 24+900-25+350 2 270 m2,
 • km 25+000-25+400 8 836 m2,
 • str. P km 25+300-25+350 300 m2,
 • km 28+680-28+950 2+970 m2,
 • DK19_2 km 0+300-0+390 400 m2,
 • DK19_2 km 1+700-2+650,

– Ułożenie krawężników na ławie betonowej:

 • DK19_2 km 0+400-0+500 200 mb

– Ustawianie obrzeży:

 • DK19_2 100 mb,

– Układanie kostki – chodnik:

 • DW Pikule 600 m2,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-25,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) PZD-25,
– Montaż desek gzymsowych PZD-25,
– Montaż kotew kap chodnikowych PZD-25,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-26a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) WS-27,
– Montaż desek gzymsowych WS-27,
– Beton gzymsów (deskowanie) WS-27,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) WS-27,
– Beton poprzecznicy (deskowanie) MS-28,
– Zbrojenie poprzecznicy MS-28,
– Beton poprzecznicy MS-28,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) MS-28a,
– Hydroizolacja UN (układanie papy) MS-28a,
– Montaż desek gzymsowych MS-28a,
– Montaż kotew kap chodnikowych MS-28a,
– Zasypka za przyczółkiem MS-28a,
– Montaż desek gzymsowych MS-28a,
– Montaż krawężników MS-28a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) PZD-30,

– Beton gzymsów (deskowanie) PZD-30,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) PZD-30,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30,
– Hydroizolacja UN (papa zgrzewalna) PZD-30,
– Montaż kotew kap chodnikowych PZD-30,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Hydroizolacja UN (papa zgrzewalna) PZD-30a,
– Montaż kotew kap chodnikowych PZD-30a,
– Montaż desek gzymsowych PZD-30a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30a,
– Montaż krawężników PZD-30a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) PZD-32,
– Montaż desek gzymsowych PZD-32a,
– Beton podpór ( roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Hydroizolacja UN (papa zgrzewalna) PZD-32a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-32a,
– Montaż kotew kap chodnikowych PZD-32a,
– Montaż krawężników PZD-32a,
– Wzmocnienie podłoża pod UN WD-33,
– Beton korpusu WD-33,
– Zbrojenie korpusów WD-33,
– Beton korpusów (deskowanie) WD-33,

Roboty branżowe :
– odcinek KD 400mm – D 4.1-D 4.2 km 31+978 17 mb,
– studnia D 4.2 km 31+970 1 kpl,
– odcinek KD 400mm – D 4.2- D.4.3 km 31+945 30 mb,
– wpusty Wp 3+838,15P,Wp 29+745,07P km 29+745-29+745 2 kpl,
– odcinek 200mm – Wp 3+838,15P – wylot W65 km 3+838,15 14 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+745,07P – wylot WS75 km 29+745,07 2 mb,
– Wp 29+781,03P, Wp 29+745,04L, Wp 29+781,08L, Wp 29+817,14L km 29+781-29+781 4 kpl,

– odcinek 200mm – Wp 29+781,03P – wylot WS76 km 29+781,03 2 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+745,04L – wylot WS34 km 29+745,04 2 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+781,08L – wylot WS35 km 29+781,08 2 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+817,14L – wylot W12 km 29+817,14 5 mb,
– Wp 29+853,15L Wp 29+889,14L Wp 29+925,09L Wp 29+817,04P km 29+745-29+781 3 kpl,
– odcinek 200mm – Wp 29+925,09L –wylot W15 km 29+925,09 4 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+889,14L –wylot W14 km 29+889,14 4 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+853,15L –wylot W13 km 29+853,15 4 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+817,04P –wylot WS77 km 3+817,04 2 mb,
– Wp 29+889,14L Wp 29+925,09L Wp 29+925,31P km 29+889-29+925 3 kpl,
– odcinek 200mm – Wp 29+925,09L –wylot W15 km 29+925,09 4 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+889,17L –wylot W14 km 29+889,14 4 mb,
– odcinek 200mm – Wp 29+925,31P –wylot W50 km 29+925,31 4 mb,
– wylot KPED 01.20 4 kpl,
– wbudowanie przepustu rurowego km 29+648 25 mb,
– SZR 3.2 km 29+100-29+200,
– Oświetlenie – Pikule km 27+100-27+400,
– Oświetlenie – węzeł Łążek Ordynacki km 31+800,

 

18.05.2020-24.05.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • DT km 24+650-24+700 250 m2,
 • km 26+645-26+800 800 m2,

– Wykop:

 • DT str. P km 24+650-24+700 200 m3,
 • DJL 22 km 1+190-1+350 160 m3,
 • L09L km 0+550-0+700 870 m3,
 • L10L km 0+040-0+140 780 m3,

– Wykop rowu:

 • str. P km 29+735-29+900 247 m3,
 • str. P km 29+900-30+045 261 m3,
 • DK19_2 km 3+610-3+680 105 m3,

– Nasyp:

 • km 26+176-26+400 2 900 m3,
 • km 27+150-27+380 3 900 m3,
 • km 27+479-27+699 1 850 m3,
 • km 28+450-29+650 ,
 • km 29+730-29+900 1 040 m3,
 • km 30+000-30+500,
 • km 30+870-31+100 500 m3,
 • km 32+670-32+875 2 021 m3,
 • DK19_1 km 1+483-1+572,
 • DK19_2 km 1+370-1+520 704 m3,
 • DK19_2 km 3+600-3+850 1 100 m3,
 • DK19_2 km 3+790-3+870 330 m3,
 • L09L,

– Nasyp przeciążający:

 • km 32+550-32+675 5 402 t,

– Ulepszenie nasypów spoiwem hydraulicznym:

 • km 25+070-25+150 str. L 1 200 m2,
 • km 25+800-25+870 2 100 m2,
 • km 27+175-27+380 15 840 m2,
 • km 27+760-28+140 11 400 m2,
 • km 28+500-30+000,
 • DK19_1 km 1+483-1+554 1 700 m2,
 • DK19_2 km 3+800-3+900,
 • DJL 22 km 1+450-1+500,
 • DJP 27 km 2+300-2+500 1 300 m2,

– Humusowanie skarp:

 • km 25+500-25+800 730 m2,
 • DK19_1 km 1+300-1+400 550 m2,
 • DK19_2 km 0+300-0+600 540 m2,
 • DK19_2 km 0+700-0+900 537 m2,
 • DK19_2 km 1+400-1+500 72 m2,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • km 29+596-29+658,
 • km 29+646-29+540,
 • DK19_2 km 2+441-2+579,
 • DK19_2 km 3+610-3+728,

– Warstwa mrozoochronna:

 • L10L km 0+040-0+140 900 m2,

– Podbudowa C5/6:

 • km 24+900-25+150 str. P 7 500 m2,
 • km 25+150-25+365 2 800 m2,

– Podbudowa C90/3:

 • km 24+602-24+800 6 900 m2,
 • km 25+150-25+365 2 800 m2,
 • DK19_2 km 0+262-0+390 1 150 m2,
 • DK19_2 km 1+700-2+600,
 • DK19_2 km 2+500-2+700 1 800 m2,
 • DK19_2 km 2+700-3+500,
 • DJP 27 km 2+910-2+931 140 m2,
 • DJL 22 km 1+200-1+400 25 m2,
 • DW Pikule km 0+000-0+043 350 m2,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) PZD-25,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-26a,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-26a 2 854 kg,
– Beton skrzydeł PZD-26a 53 m3,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) WS-27,
– Beton gzymsów (deskowanie) WS-27,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) WS-27,
– Beton poprzecznic (deskowanie) MS-28,
– Zbrojenie poprzecznic MS-28,
– Roboty przygotowawcze do montażu dylatacji MS-28a,
– Montaż dylatacji MS-28a,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) MS-28a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) PZD-30,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) PZD-30a,
– Zasypka za przyczółkiem PZD-30a,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD -32,
– Hydroizolacja UN (roboty przygotowawcze) PZD-32,
– Zasypywanie wykopów PZD-32,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD -32a,
– Zasypywanie wykopów PZD-32a,
– Beton korpusów WD-33 66 m3,
– Zbrojenie korpusów WD-33 1 043 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) WD-33,

Roboty branżowe :
– Wp31+585,32L km 31+585 1 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp31+585,32L – wylot W 28 km 31+585 8 mb,
– studnia D-4.1 km 31+990 1 kpl,
– odcinek KD 400mm studnia D4.1– WK-6 km 31+990 40 mb,
– odcinek KD 300mm os studni D4.1– D4.16 km 32+000 36 mb,
– Wp2+632,24P km 2+632 2 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp2+632,24P – W62 km 2+632 15 mb,
– Wp2+692,64P km 2+692 1 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp2+692,64P – W63 km 2+692 15 mb,
– Wp3+729,92P km 3+729 1 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp3+729,92P – W64 km 3+729 15 mb,
– odcinek KD 300mm – D4.1-D4.16 dokończenie km 32+000 2 mb,
– studnia D4.16 km 32+007 1 kpl,
– SZR 3.2

11.05.2020-17.05.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • DT str. P km 26+700-26+800 500 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 26+450-26+660 100 m3,

– Wykop:

 • km 27+840-27+930 850 m3,
 • DT str. P km 26+700-26+800 250 m3,

– Wykop rowu:

 • str. L km 31+150-31+200 90 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 24+900-25+350 13 050 m2,
 • km 25+390-25+800 4 900 m2,
 • km 27+100-27+350 13 350 m2,
 • km 27+478-27+780 18 500 m2,
 • km 28+360-28+550 3 800 m2,
 • km 31+200-31+400 4 200 m2,
 • DK19_1 km 1+250-1+460 2 400 m2,
 • DK19_2 km 0+285-0+300 150 m2,
 • DK19_2 km 0+450-0+525 100 m2,
 • DK19_a km 0+000-0+076 600 m2,
 • DJP 27 km 2+050-2+250 1 900 m2,
 • DJP 27 km 2+300-2+500 800 m2,
 • DJP 27 km 2+910-2+932 150 m2,
 • DW_Pikule km 0+000-0+035 350 m2,

– Nasyp:

 • km 26+200-26+300 450 m3,
 • km 27+100-27+375 10 450 m3,
 • km 27+478-27+710 4 400 m3,
 • km 27+750-27+850 200 m3,
 • km 27+930-28+060 1 250 m3,
 • km 29+550-29+650,
 • km 29+800-30+200 2 343 m3,
 • km 30+700-30+900 1 071 m3,
 • km 30+900-31+100,
 • km 32+600-32+850 7 500 m3,
 • DK19_1 km 1+220-1+480 7 426 m3,
 • DK19_2 km 0+900-1+000 320 m3,
 • DK19_2 km 1+200-1+500 473 m3,
 • DK19_2 km 2+550-2+650 763 m3,
 • DK19_2 km 3+500-3+650,
 • DK19_2 km 3+700-3+780 990 m3,
 • DK19_2 km 3+790-3+887 764 m3,
 • DJP 27 km 1+250-1+460 1 300 m3,
 • DJP 27 km 2+300-2+472 700 m3,

– Humusowanie skarp:

 • km 25+240-25+600 1 423 m2,
 • DK19_2 km 0+800-1+100 10 719 m2,

– Humusowanie pasa dzielącego:

 • DK19_2 km 3+300-3+600 600 m2,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • DK19_2 km 2+040-2+100,
 • DK19_2 km 2+397-3+432,

– Warstwa mrozoochronna:

 • km 29+035-29+135,

– Podbudowa C5/6:

 • str. P km 24+900-25+100 2 400 m2,

– Podbudowa C90/3:

 • km 29+280-29+480 1 800 m2,
 • km 32+600-32+650 296 m2,
 • DK19_1 km 1+250-1+460 1 950 m2,
 • DK19_2 km 1+600-2+500 12 600 m2,
 • DK19_2 km 2+700-3+500 6 300 m2,
 • DJP 27 km 1+350-1+580 150 m2,
 • DJP 27 km 1+350-1+580 1 000 m2,
 • DJP 27 km 2+500-2+700 50 m2,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-25,
– Izolacja cienka PZD-25 195 m2,
– Beton UN (deskowanie) PZD-26a,
– Beton UN PZD-26a 232 m3,
– Montaż wpustów i sączków PZD-26a,
– Izolacja cienka WS-27 225 m2,
– Beton podpór (prace wykończeniowe) WS-27,
– Beton ciosów podłożyskowych (deskowanie) MS-28,
– Montaż łożysk MS-28,
– Beton ciosów podłożyskowych MS-28 3 m3,
– Montaż wpustów i sączków MS–28a,
– Beton UN MS-28a 84 m3,
– Beton UN (deskowanie) MS-28a,
– Beton skrzydeł PZD-30 22 m3,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-30,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-30a,
– Zasypywanie wykopów PZD-30a 209 m3,
– Izolacja cienka PZD-30a 68 m2,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32,
– Izolacja cienka PZD-32 526 m2,
– Izolacja cienka PZD-32a 430 m2,
– Beton podpór (roboty zabezpieczające) PZD-32a,
– Zbrojenie korpusów WD-33 3 478 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) WD-33,

Roboty branżowe :
– Wp32+039,10P km 32+039 1 kpl,
– przewożenie studni km 32+000-32+500 10 kpl,
– Wp31+297,30PD km 31+298 1 kpl,
– odcinek D 3.1 – wylot WK 2 – 300mm (bez studni) km 31+378 14 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp31+297,30PD – wylot WDr3 km 31+297 16 mb,
– wylot KPED 01.20 km 25+130-25+340 10 kpl,
– Wp32+168,87P, Wp31+479,88L km 31+168-32+168 2 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp32+168,87P – wylot W 66 km 32+168 11 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp31+479,88L – wylot W 26 km 31+479 4 mb,
– wylot KPED 01.20 km 25+130-25+340 2 kpl,
– Wykonanie ławy z KŁSM DJ-L22 km 2+236 8 mb,
– Wykonanie ławy z KŁSM DJ-L22 km 2+188 8 mb,
– Wykonanie ławy z KŁSM DJ-L22 km 2+236 8 mb,
– Wykonanie ławy z KŁSM DJ-L22 km 2+188 8 mb,
– Wykonanie ławy z KŁSM DJ-L22 km 2+250 8 mb,
– Oświetlenie Pikule,
– SZR 3.2 Pikule,
– SZR 3.1,

04.05.2020-10.05.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • DJP 27 km 2+050-2+250 2 200 m2,
 • km 30+500-30+650 600 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 26+450-26+600 1 804 m3,

– Wykop:

 • km 31+360-31+390 600 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 27+0500-27+100 1 650 m2,
 • km 27+200-27+340 5 450 m2,
 • km 28+720-28+970 148 m2,
 • DK19_1 km 1+296-1+453 2 000 m2,

– Nasyp:

 • km 24+900-25+360 100 m3,
 • km 27+200-27+280 1 550 m3,
 • km 27+340-27+380 1 550 m3,
 • km 27+478-27+650 1 550 m3,
 • km 28+100-28+168 500 m3,
 • km 28+440-28+600,
 • km 28+650-28+800 462 m3,
 • km 28+720-29+200,
 • km 29+470-29+700 673 m3,
 • km 29+750-30+300 550 m3,
 • km 30+800-31+100 740 m3,
 • km 31+200-31+700 190 m3,
 • DK19_1 km 1+296-1+453 1 000 m3,
 • DK19_2 km 1+380-1+600 891 m3,
 • DK19_2 km 2+400-2+640 704 m3,
 • DJP 27 km 2+250-2+500 1 100 m3,

– Humusowanie skarp:

 • km 24+950-25+300 2 162 m2,
 • km 27+000-27+600 1 800 m2,
 • km 28+600-29+000 1 600 m2,
 • DK19_2 km 0+550-0+720 1 255 m2,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • DK19_2 km 1+640-2+050,
 • DK19_2 km 2+535-2+640,

– Podbudowa C90/3:

 • km 28+900-29+200 2 540 m2,
 • DK19_2 km 0+180-0+262 800 m2,
 • DK19_2 km 0+390-1+345 800 m2,
 • DK19_2 km 1+700-2+550 5 850 m2,
 • DK19_2 km 1+900-2+400,
 • DJP 27 km 1+250-1+580 1 300 m2,
 • DJP 27 km 2+500-2+700 50 m2,

Roboty mostowe :

– Beton podpór (prace wykończeniowe) PZD-25,
– Izolacja cienka PZD-25 391 m2,
– Beton ustroju nośnego (deskowanie) PZD-26a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-26a,
– Zbrojenie UN PZD-26a 26 517 kg,
– Izolacja cienka WS-27 445 m2,
– Beton podpór (prace wykończeniowe) WS-27,
– Beton ciosów podłożyskowych (deskowanie) MS-28,
– Beton skrzydeł (rozdeskowanie) MS-28,
– Zbrojenie ciosów MS-28,
– Izolacja cienka MS-28 50 m2,
– Beton płyty UN (deskowanie) MS-28a,
– Zbrojenie płyty UN MS-28a 11 816 kg,
– Beton poprzecznic (deskowanie) MS-28a,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-30 1 429 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-30,
– Beton podpór (prace wykończeniowe) PZD-30a,
– Izolacja cienka PZD-30a 205 m2,
– Beton UN (rozdeskowanie) PZD-32,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-32,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-32,
– Beton skrzydeł PZD-32 27 m3,
– Beton UN (rozdeskowanie) PZD-32a,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-32a 1 658 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-32a,
– Beton skrzydeł PZD-32a 53 m3,
– Zbrojenie filarów WD-33 686 kg,
– Beton filarów (deskowanie) WD-33,
– Beton filarów WD-33 5 m3,
– Beton fundamentów korpusów WD-33 80 m3,
– Izolacja cienka WD-33 160 m2,
– Beton korpusów (deskowanie) WD-33,

Roboty branżowe :

– Wp25+419,21L, Wp25+452,35L, Wp25+485,18L, Wp25+419,22P km 25+419-25+490 4 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+485,18L – wylot WS-9 km 25+485 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+419,22P – wylot WS-49 km 25+419 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+419,21L – wylot WS-7 km 25+419 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+452,35L – wylot WS-8 km 25+452 2 mb,
– Wp25+452,19P, Wp25+485,20P, Wp25+518,38L, Wp25+551,43L, Wp29+449,47PD km 25+452-25+551 5 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+452,19L – wylot WS-50 km 25+452 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+485,20P – wylot WS-51 km 25+485 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+518,38L – wylot WS-10 , Wp29+449,47PD – wylot WDr-13 km 25+518 17 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+551,43L – wylot WS-11 km 25+551 2 mb,
– Wp25+584,42L, Wp25+518,31P, Wp25+551,33P, Wp25+755,21PD km 25+518-25+755 4 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+551,33P – wylot WS-53 km 25+551 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+584,42L – wylot S-12 km 25+584 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+518,31P – WS-52 km 25+518 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+755,21PD – WDr9 km 25+755 15 mb,
– odcinek KD 400mm – D5.6-D5.7 – część km 32+370 12 mb,
– odcinek KD 400mm – D5.6-D5.7 – dokończenie kanału km 32+370-32+355 6 mb,
– studnia D5.7 km 32+355 1 kpl,
– odcinek KD 400mm – D5.7-D5.8 – część odcinka km 32+355 18 mb,
– Roboty pomiarowe RL-04,
– Odmulanie RL-04 100 mb,
– Transport kiszek, kołków RL-04,
– Nabijanie płotka RL-04 150 mb,
– SZR 3.4 km 32+000-32+500,
– Wykop i ława z KŁSM DJP 27 km 0+799 26 mb,
– Zasypka przepustu rurowego DJP 27 km 0+799 26 mb,
– Roboty pomiarowe RL-04,
– Odmulanie RL-04 200 mb,
– Skarpowanie RL-04 200 mb,
– Ułożenie kiszek faszynowych RL-04 200 mb,
– Ułożenie biowłókniny RL-04 20 mb,
– SZR 3.4 km 32+000-32+500,
– Wykop i ława z KŁSM DJP 27 km 0+799 20 mb,
– Zasypka przepustu rurowego DJP 27 km 0+799 10 mb,
– Betonowanie ławy fundamentowej przepustu prefabrykowanego PZM-390 18 mb,
– Odmulanie RL-03 170 mb,
– Wykop PZM-390 17 mb,
– SZR 3.4 km 32+000-32+500,

27.04.2020-03.05.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • km 26+400-26+450 1 800 m2,
 • km 30+360-31+600 3 800 m2,
 • km 30+700-30+900 2 000 m2,
 • DT: km 30+900-31+300 800 m2.

– Wymiana gruntu:

 • km 26+450-26+600 350 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 27+100-27+375 1 050 m2,
 • km 27+475-27+655 7 180 m2,
 • km 28+900-29+000 3 000 m2,
 • km 29+400-31+500 4 000 m2,
 • km 31+400-31+620,
 • DK19_2 km 1+700-2+200 297 m2,

– Nasyp:

 • km 24+900-25+360 1 000 m3,
 • km 25+850-26+000 1 350 m3,
 • km 27+100-27+340 3 200 m3,
 • km 27+478-27+623 1 700 m3,
 • km 28+450-28+550 1 514 m3,
 • km 28+600-29+035,
 • km 29+300-29+620 310 m3,
 • km 29+600-29+800,
 • km 29+900-30+100 1 463 m3,
 • km 30+000-30+900 1 200 m3,
 • km 31+200-31+600 2 146 m3,
 • km 32+650-32+750 2 568 m3,
 • km 32+700-32+850,
 • L09P: km 0+180-0+260 792 m3,
 • DK19_2 km 1+270-1+600,
 • DK19_2 km 1+370-1+460 1 405 m3,
 • DK19_2 km 2+400-2+640 704 m3,
 • DK19_2 km 3+720-3+850,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_2 km 0+100-0+200 220 m2,
 • DK19_2 km 3+000-3+300 2 700 m2,
 • DK19_2 km 2+680-2+720,
 • DK19_a km 0+200-0+250 300 m2,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • DK19_2 km 1+564-1+980,
 • DK19_2 km 1+989-2+580,

– Warstwa mrozoochronna :

 • km 29+035-29+135 3 000 m2,
 • DK19_2 km 2+400-2+550 1 350 m2,

– Podbudowa C90/3:

 • km 31+600-32+100,
 • DK19_2 km 1+800-2+400 11 700 m2,
 • DK19_2 km 2+700-3+050 3 150 m2,

Roboty mostowe :

– Beton UN (deskowanie) PZD-26a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-26a,
– Zbrojenie UN PZD-26a 3 280 kg,
– Zbrojenie skrzydeł WS-27 4 698 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) WS-27,
– Beton skrzydeł WS-27 122 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28,
– Beton korpusów MS-28 17 m3,
– Zasypki fundamentów MS-28 277 m3,
– Demontaż ścianki szczelnej MS-28,
– Zbrojenie skrzydeł MS-28 257 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) MS-28,
– Montaż belek prefabrykowanych MS-28a 12 szt.,
– Montaż wpustów i sączków PZD-30,
– Beton UN PZD-30 232 m3,
– Zbrojenie skrzydeł Pzd-32a 32,
– Beton skrzydeł (deskowanie) Pzd-32a,
– Zbrojenie fundamentu przyczółków WD-33 18 605 kg,
– Beton filarów (deskowanie) WD-33,
– Beton podkładowy pod fundamenty WD-33 18 m3,
– Beton fundamentów WD-33 80 m3,
– Zbrojenie filarów WD-33 457 kg,
– Beton filarów WD-33 13 m3,

Roboty branżowe :

– Wp25+198,78L, Wp25+232, 76L, Wp25+266,83L, Wp25+300,85L km 25+198-32+300 4 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+198,78L – wylot WS-2 km 25+198 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+232,76L – wylot WS3-2 km 25+232 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+266,83L – wylot WS-4 km 25+266 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+300,85L – wylot WS-5 km 25+300 2 mb,
– Wp25+334,96L, Wp25+300,78P, Wp25+334,92P, Wp25+340,53PD km 25+300-25+340 4 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+334,96L – wylot WS-6 km 25+334 L 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+300,78P – wylot WS-47 km 25+300 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+334,92P – wylot WS-48 km 25+334 P 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+340,53PD – wylot WDr-8 km 25+340 16 mb,
– Wp25+334,96L, Wp25+334,92P, Wp25+340,53PD km 25+300-25+340 3 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+334,96L – wylot WS-6 km 25+334 L 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+334,92P – wylot WS-48 km 25+334 P 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp25+340,53PD – wylot WDr-8 km 25+340 16 mb,
– Wp25+300,78P, Wp1+355,29L km 25+300-25+500 2 kpl,
– odcinek KD 200mm – Wp25+300,78P – wylot WS-47 km 25+300 2 mb,
– odcinek KD 200mm – Wp1+355,29L – wylot W-59 km 1+355 11 mb,
– SZR 3.3 km 31+800-32+200,
– Oświetlenie km 24+600-24+800,

20.04.2020-26.04.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wymiana gruntu:

 • ZR-1 1 000 m3,

– Wykop:

 • km 32+300 885 m3,
 • DK19_2 km 0+180-0+260 80 m3,

– Wykop rowu:

 • str. L km 31+373-31+467 32 m3,
 • str. P km 31+446-31+527 40 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 25+025-25+359 5 735 m2,
 • km 25+850-26+000 2 350 m2,
 • km 27+100-27+185 3 050 m2,
 • km 27+250-27+275 3 550 m2,
 • km 27+477-27+623 6 470 m2,
 • km 28+200-28+300 3 150 m2,
 • km 31+400-31+600 500 m2,
 • DK19_1 km 1+296-1+454 4 800 m2,
 • DK19_2 km 0+180-0+262 950 m2,
 • DK19_2 km 3+600-3+800 1 800 m2,
 • DJP 27 P km 1+250-1+575 2 100 m2,
 • DJP 27 P km 2+500-2+700 1 300 m2,

– Nasyp:

 • km 25+025-25+359 2 650 m3,
 • km 25+400-25+550 200 m3,
 • km 27+100-27+250 2 000 m3,
 • km 27+250-27+275 150 m3,
 • km 27+477-27+623 4 200 m3,
 • km 28+600-29+035,
 • km 28+800-28+900 1 907 m3,
 • km 29+200-29+650,
 • km 29+850-30+000 800 m3,
 • km 31+100-31+300 987 m3,
 • km 31+400-31+600 2 134 m3,
 • km 31+600-32+000,
 • km 32+800-32+900 885 m3,
 • DK19_1 km 1+296-1+454 2 950 m3,
 • DK19_2 km 1+500-2+100 2 173 m3,
 • DK19_2 km 2+000-2+200 210 m3,
 • DK19_2 km 2+600-2+700 912 m3,
 • DK19_2 km 3+600-3+740 143 m3,
 • DK19_2 km 3+790-3+850 2 552 m3,
 • DW_ Pikule km 0+000-0+030 80 m3,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_2 km 2+720-2+900,
 • DK19_2 km 3+560-3+600,

– Warstwa mrozoochronna :

 • km 29+035-29+135 3 000 m2,

– Podbudowa C90/3:

 • km 29+100-29+250 4 500 m2,
 • km 31+620-32+000 4 560 m2,
 • DK19_2 km 0+765-0+910 1 300 m2,
 • DK19_2 km 2+670-2+800 1 170 m2,
 • DK19_2 km 3+900-4+400 3 500 m2,
 • DK19_2 km 4+200-4+400 1 800 m2,

Roboty mostowe :

– Beton skrzydeł PZD-25 53 m3,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-25 659 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-26a,
– Beton UN (deskowanie) PZD-26a,
– Beton skrzydeł (deskowanie) WS-27,
– Beton UN (rozdeskowanie) WS-27,
– Zbrojenie skrzydeł WS-27 12 216 kg,
– Zbrojenie korpusów MS-28 280 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28,
– Beton skrzydeł (deskowanie) MS-28,
– Beton skrzydeł MS-28 23 m3,
– Izolacja cienka MS-28 384 m2,
– Zbrojenie skrzydeł MS-28 1 930 kg,
– Zbrojenie poprzecznic MS-28a 2 243 kg,
– Beton poprzecznic (deskowanie) MS-28a,
– Zasypywanie wykopów MS-28a 215 m3,
– Wyciąganie ścianek szczelnych MS-28a,
– Beton poprzecznic MS-28a 8 m3,
– Zbrojenie UN PZD-30 6 606 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-30,
– Zbrojenie UN Pzd-32 32 326 kg,
– Beton UN (deskowanie) Pzd-32,
– Montaż wpustów i sączków Pzd-32,
– Beton UN Pzd-32 261 m3,
– Montaż wpustów i sączków Pzd-32a,
– Beton UN (deskowanie) Pzd-32a,
– Beton UN Pzd-32a 227 m3,
– Wykonywanie kolumn DSM WD-33 40 szt.,
– Wykopy pod fundamenty WD-33 296 m3,
– Zbrojenie fundamentów filara WD-33 8 158 kg,
– Zbrojenie fundamentu przyczółków WD-33 695 kg,
– Beton fundamentów (deskowanie) WD-33,
– Beton podkładowy WD-33 13 m3,
– Beton fundamentów WD-33 67 m3,

Roboty branżowe :

– KD-400mm – D5.4-D5.5 km 32+465-32+429 30 mb.,
– Wpusty Wp32+211,00P km 32+211 1 kpl.,
– D5.14 – WP32+211,00P km 32+211 3 mb.,
– KD – studnia D5.14 km 32+211 1 kpl.,

13.04.2020-19.04.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie :

 • km 31+550-31+800 1 000 m2,
 • DK19_2 km 2+600-2+660 720 m2,

– Wymiana gruntu ZR-1 1 000 m3,

– Wykop:

 • km 32+650-32+710 800 m3,
 • L10L 900 m3

– Wykop rowu:

 • km 29+722-29+820 49 m3,
 • km 32+700-32+800 50 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 26+800-27+075 14 650 m2,
 • DK19_1 km 1+150-1+250 1 150 m2,
 • skarpa str. P DK19_1 km 1+300-1+450 375 m2,
 • skarpa str. L DK19_1 km 1+300-1+450 375 m2,
 • DK19_2 km 0+765-0+910 1 450 m2,
 • DK19_2 km 0+165-0+240 600 m2,

– Nasyp:

 • km 25+050-25+250 6 450 m3,
 • km 25+250-25+525 2 350 m3,
 • km 26+900-27+100 3 259 m3,
 • km 29+500-30+000 809 m3,
 • km 31+400-31+956 1 621 m3,
 • DK19_1 km 1+317-1+455 6 400 m3,
 • DK19_2 km 1+500-1+730 1 220 m3,
 • DK19_2 km 2+700-2+800,
 • DK19_2 km 3+900-4+400 264 m3,
 • L09P km 0+100-0+250,
 • L09L km 0+300-0+450 2 132 m3,

– Warstwa mrozoochronna:

 • DK19_2 km 3+900-4+400 4 500 m2,

– Warstwa odsączająca:

 • DK19_2 km 0+765-0+910 1 300 m2,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_2 km 2+800-3+195,
 • DK19_2 km 3+190-3+100,

– Podbudowa C90/3:

 • DK19_1 km 0+900-1+120 7 650 m2,
 • km 32+550-32+650 357 m2,

Roboty mostowe :

– Zbrojenie stalą klasy AIIIN skrzydeł PZD-25,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-25,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-26a,
– Beton UN (deskowanie) PZD-26a,
– Beton skrzydeł (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN skrzydeł WS-27 2 014 kg,
– Beton UN (rozdeskowanie) WS-27,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN korpusów MS-28 1 123 kg,
– Beton korpusów MS-28 17 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN skrzydeł MS-28a 3 218 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) MS-28a,
– Beton skrzydeł MS-28a 21 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN poprzecznic MS-28a 897 kg,
– Beton poprzecznic (deskowanie) MS-28a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN UN PZD-30 11 450 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN UN Pzd-32 6 868 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN UN Pzd-32a 15 069 kg,
– Wykonywanie kolumn DSM WD-33 34 szt.,
– Wykopy pod fundamenty WD-32 160 m3,

Roboty branżowe :

– D5.4 – wpusty Wp 32+464,84P km 32+464 3 mb,
– Kanalizacja deszczowa – montaż studni D 6.1 km 32+665 1 kpl,
– Wpustu Wp 32+464,84P km 32+464 1 kpl,
– Kanalizacja deszczowa 300mm – D6.1 – wylot do rowu WK-4 km 32+665 16 mb,
– D6.2 – wpusty Wp 32+664,53P 3 kpl,
– wpusty Wp 32+664,53P 1 kpl,
– Wp 32+103,05P, Wp 32+139,00P, Wp 32+175,00P 3 kpl,
– D.17-Wp 32+103,05P, D5.16-WP+139,00P, D5.15-Wp+175,00P 9 mb
– KD-300mm – D5.15-D5.14 km 32+175-32+211 36 mb,
– KD-400mm – D5.4-D5.5 km 32+465-32+429 30 mb,
– wpusty WP 32+211,00P km 32+211 1 kpl,
– KD – studnia D5.14 km 32+211 1 kpl,
– SZR 3.2,
– D5.14 – WP 32+211,00P km 32+211 3 mb,
– SZR 3.5, SZR 3.2,

06.04.2020-12.04.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie :

 • DT km 31+600 300 m2,

– Wykop:

 • L10L km 0+100-0+140 2 542 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • skarpa str. P km 25+530-25+550 50 m2,
 • skarpa str. L km 25+530-25+550 50 m2,
 • km 25+390-25+525 4 100 m2,
 • skarpa str. P km 27+475-27+625 375 m2,
 • skarpa str. L km 27+475-27+625 375 m2,
 • km 28+100-28+200 3 150 m2,
 • DK19_1 km 0+900-1+150 2 250 m2,

– Nasyp:

 • km 25+100-25+275 2 900 m3,
 • km 25+300-25+350 200 m3,
 • km 25+390-25+525 100 m3,
 • km 25+550-25+950 700 m3,
 • km 27+475-27+625 300 m3,
 • km 31+600-31+800,
 • str. L km 31+600-31+900 1 092 m3,
 • km 32+650-32+800 2 633 m3,
 • DK19_1 km 1+000-1+200 200 m3,
 • DK19_2 km 1+350-1+465 1 080m3,
 • DK19_2 km 2+100-2+220 ,
 • DK19_2 km 3+600-3+800 341 m3,
 • DK19_2 km 4+000-4+600 494 m3,
 • DJP 27 km 2+500-2+700 500 m3,
 • L09P,L10P,L09L 163 m3,

– Profilowanie skarp i poboczy:

 • DK19_2 km 3+280-3+400,

– Humusowanie skarp:

 • DK19_2 km 2+800-2+990,
 • DK19_2 km 3+520-3+470,

– Profilowanie i wbudowywanie piasku – materac WD-33 :

 • L09L km 0+350-0+430 2 429 m3

Roboty mostowe :

– Beton UN (rozdeskowanie) PZD-25,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-26a,
– Beton UN WS-27 435 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28,
– Zbrojenie korpusów MS-28 5 615 kg,
– Beton korpusów MS-28 86 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28,
– Beton korpusów (rozdeskowanie) MS-28a,
– Izolacja cienka MS-28a 100 m2,
– Beton skrzydeł (deskowanie) MS-28a,
– Montaż łożysk MS-28a,
– Beton skrzydeł MS-28a 22 m3,
– Zbrojenie skrzydeł MS-28a 1 673 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-30,
– Zbrojenie UN PZD-30 3 963 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-30,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-30 285 kg,
– Beton skrzydeł PZD-30 23 m3,
– Beton UN (deskowanie) PZD-32,
– Zbrojenie UN PZD-32 10 568 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-32a,
– Zbrojenie UN PZD-32a 12 510 kg,

Roboty branżowe :

– Wykonanie zasypki przepustu skrzynkowego PZM-391a ,
– Wbudowanie przepustów rurowych pod zjazdami S19,
– Kanalizacja deszczowa – montaż studni D 5.19, D5.15, D5.2,D5.3, D5.1, D5.4 km 32+103-32+625 5 kpl,
– Montaż wpustu Wp 32+624,36PDPD, Wp 32+544,43P, Wp 32+502,88PD, Wp 32+504,48P km 32+544, km 32+624, km 32+502, km 32+504 4 kpl,
– Kanalizacja deszczowa 200mm – D5.2 – Wp32+544,43P km 32+544 2 mb,
– Kanalizacja deszczowa 200mm – D5.19–Wp32+624,36PD km 32+624 3 mb,
– Kanalizacja deszczowa 200mm –D5.3- Wp32+502,88PD km 32+502 2 kpl,
– Kanalizacja deszczowa 200mm – D5.3- Wp32+504,48P km 32+504 3 mb,
– Kanalizacja deszczowa 300mm – D5.1-D5.18 połączenie odcinka km 32+544 2 mb,
– Kanalizacja deszczowa 500mm – D5.2 połączenie odcinka km 32+544 2 mb,
– Kanalizacja deszczowa 500mm – D5.1 – WK3 połączenie odcinka km 32+570 4 mb,
– Kanalizacja deszczowa 500mm – D5.2-D5.3 km 32+506 4 mb,
– Kanalizacja deszczowa 500mm – D5.1-D5.2 km 32+570-32+550 20 mb,
– Kanalizacja deszczowa 500mm – D5.3-D5.4 km 32+504-32+465 40 mb,

30.03.2020-05.04.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wymiana gruntu::

 • km 28+438-28+500 470 m3,
 • DK19_2 km 1+395-1+465 470 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 25+013-25+018 160 m2,
 • km 25+023-25+028 160 m2,
 • km 25+025-25+360 4 630 m2,
 • str. L km 27+200-27+350 3 300 m2,
 • km 28+280-28+330 250 m2,
 • km 29+550-29+600 1 959 m2,
 • DK19_2 km 0+200-0+250 250 m2,
 • DK19_2 km 2+670-2+800 ,

– Nasyp:

 • km 27+475-25+500 2 600 m3,
 • km 29+800 795 m3,
 • km 29+730-29+850 218 m3,
 • km 31+500-31+900 3 326 m3,
 • DK19_1 km 1+340-1+460 300 m3,
 • DK19_2 km 0+175-0+250 100 m3,
 • DK19_2 km 2+100-2+200 ,
 • DK19_2 km 2+400-2+500 915 m3,
 • DK19_2 km 2+700-2+800 540 m3,
 • DK19_2 km 2+798-2+998 587 m3,
 • DK19_2 km 3+350-3+610 ,
 • DK19_2 km 4+100-4+600 ,
 • DJP 27 km 2+500-2+700 800 m3,
 • L09P,L10P 820 m3,

– Warstwa odsączająca:

 • DK19_2 km 0+765-0+910 1 950 m2,

– Podbudowa C90/3:

 • DK19_2 km 0+090-0+580 1 700 m2,
 • DK19_2 km 0+910-1+300 3 700 m2,
 • DK19_2 km 2+800-2+900,
 • DJL 22 km 0+950-1+450, DJL 22 km 2+300-2+600 598 m2,

– Profilowanie i wbudowywanie piasku – materac WD-33 L09L km 0+350 1 734 m3,

Roboty mostowe :
– Beton UN (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpusy ścian) PZD-26a 2 927 kg,
– Deskowanie UN WS-27,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) WS-27 11 776 kg,
– Montaż wpustów i sączków WS-27,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpusy) MS-28 4 913 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28,
– Izolacja cienka MS-28 203 m2,
– Beton korpusów MS-28 34 m3,
– Zbrojenie korpusów MS-28a 305 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28a,
– Beton korpusów (rozdeskowanie) MS-28a,
– Beton ścianki zaplecznej MS-28a 17 m3,
– Beton ciosów MS-28a 1 m3,
– Izolacja cienka MS-28a 13 m2,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-30,
– Beton UN (deskowanie) PZD-30,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpusy) PZD-30 4 660 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (skrzydła) PZD-30 1 143 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-30 ,
– Beton UN (deskowanie) PZD-32,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZD-32 8 081 kg,
– Beton fundamentów (deskowanie) PZD-32a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpusy ścian ) PZD-32a 1 767 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-32a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZD-32a 853 kg,

Roboty branżowe :
– Kanalizacja deszczowa – montaż studni D 5.17 km 32+103 1 kpl,
– Kanalizacja deszczowa od D.18-D5.1 – KD 300mm km 32+580 18 mb,
– Kanalizacja deszczowa od D.17 – w kierunku D5.16 – KD 300mm km 32+115 12 mb,
– Kanalizacja deszczowa – montaż studni D 5.16 km 32+139 1 kpl,
– Kanalizacja deszczowa od D.16-D5.17 – KD 300mm km 32+130 24 mb,
– Kanalizacja deszczowa od D 5.16 – w kierunku D5.15 – KD 300mm km 32+150 12 mb,
– Wykonanie zasypki przepustu prefabrykowanego PZM-391a 40 mb,

23.03.2020-29.03.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • DT str. L km 25+925-26+150 1 100 m2,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • str. L km 29+000-29+112 48 m3,
 • DJL 22 km 1+500-2+200 150 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • str. P km 29+500-29+650 827 m3,

– Wykop:

 • DT str. L km 26+150-26+200 500 m3,
 • DT str. L km 26+800-27+060 200 m3,
 • DT str. L km 25+925-25+975 200 m3,

– Nasyp:

 • km 24+956-25+125 650 m3,
 • km 27+060-27+350 1 400 m3,
 • km 29+450-30+100 2 035 m3,
 • km 31+400-31+900 1 673 m3,
 • DK19_1 km 1+000-1+100 500 m3,
 • DK19_1 km 1+300-1+460 1 600 m3,
 • DK19_2 km 1+700-2+400 620 m3,
 • DK19_2 km 3+515-3+630,
 • DK19_2 km 3+650-4+300 838 m3,
 • DJP 27 km 1+250-1+550 900 m3,
 • DJL 22 km 1+075-2+200,
 • DJL 22 km 2+300-2+765 94 m3,

– Podbudowa C90/3:

 • DK19_1 km 0+620-0+720 900 m2,
 • DK19_2 km 2+900-3+600 2 055 m2,

Roboty mostowe :
– Montaż wpustów i sączków PZD-25,
– Beton ustroju nośnego PZD-25 267 m3,
– Beton UN (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) WS-27 20 835 kg,
– Beton ustroju nośnego (deskowanie) WS-27,
– Beton fundamentów skrzydeł (deskowanie) MS-28,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamentów korpusów MS-28 503 kg,
– Beton fundamentów MS-28 54 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamentów skrzydeł MS-28 1 765 kg,

– Beton fundamentów skrzydeł MS-28 25 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN korpusów MS-28 1 403 kg,
– Beton fundamentów skrzydeł (deskowanie) MS-28a,
– Beton fundamentów skrzydeł MS-28a 12 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podpór) MS-28a 1 528 kg,
– Beton korpusów MS-28a 30 m3,
– Izolacja cienka MS-28a 33 m2,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-30a,
– Beton skrzydeł PZD-30a 24 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-30,
– Beton UN (układanie płyt) PZD-30,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN ustroju nośnego PZD-32 1 243 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32a,

Roboty branżowe :
– Zasypka przepustu skrzynkowego PZM-391a,
– Montaż przepustu rurowego PEHD fi 800 DK19_2 km 3+736 22mb,
– Kanalizacja deszczowa wpust km 32+642 1szt,
– Kanalizacja deszczowa 200 mm km 32+642 25 mb,
– Kanalizacja deszczowa 300 mm km 32+600 56 mb

16.03.2020- 22.03.2020

Roboty drogowe:
– Prace wstrzymane ze względu na epidemię koronawirusa.

Roboty mostowe :
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZD-25 14 979 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) WS-27 17 211 kg,
– Beton fundamentów skrzydeł (deskowanie) MS-28,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamentów skrzydeł MS-28 12 m3,
– Izolacja cienka MS-28 101 m2,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN fundamentów korpusów MS-28 1 259 m3,
– Beton fundamentów skrzydeł (deskowanie) MS-28a,
– Beton fundamentów skrzydeł MS-28a 12 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) MS-28a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podpór) MS-28a 1 222 kg,
– Beton korpusów MS-28a 29 m3,
– Izolacja cienka MS-28a 33 m2,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (skrzydeł) PZD-30a 285 kg,
– Beton skrzydeł (deskowanie) PZD-30a,
– Beton skrzydeł PZD-30a 22 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32,

09.03.2020-15.03.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • km 24+640-24+910 7 400 m2,

– Rowy odwadniające:

 • str. P km 27+750-28+325 590 m3,
 • str. L km 29+225-29+251 120 m3,
 • str. P km 31+462-31+540 200 m3,

– Wykop:

 • km 31+662-31+782,
 • DK19_2 km 0+675-0+910 660 m3,
 • DK19_2 km 4+100-4+250 400 m3,
 • DT str. L km 25+500-25+550 250 m3,
 • DT str. P km 27+800-28+100 250 m3,

– Nasyp:

 • km 24+900-25+100 500 m3,
 • km 25+400-25+600 1 250 m3,
 • km 25+700 1 411 m3,
 • km 27+300-27+350 1 050 m3,
 • km 27+475-27+600 300 m3,
 • km 29+600-29+800 868 m3,
 • km 27+750-28+325 590 m3,
 • km 28+800-29+300 1 048 m3,
 • km 29+900-30+300 753 m3,
 • km 31+500-31+754 219 m3,
 • DJP 27 km 2+500-2+700 510 m3,
 • DK19_1 km 0+800-0+900 100 m3,
 • DK19_1 km 1+300-1+460 200 m3,
 • DK19_2 km 0+400-0+675 400 m3,
 • DK19_2 km 0+910-1+350 600 m3,
 • DK19_2 km 1+700-2+300,
 • DK19_2 km 2+680-3+800 2 892 m3,
 • DK19_2 km 3+500-4+100 2 000 m3,
 • DT str. L km 27+060-27+355 150 m3,

– Ulepszenie nasypu spoiwem hydraulicznym:

 • km 29+630-29+680 990 m2,
 • DK19_2 km 0+400-0+765 3 300 m2,
 • DK19_2 km 0+910-0+960 450 m2,
 • DK19_2 km 3+200-3+500 1 436 m2,

– Podbudowa C90/3:

 • str. P km 24+640-24+900 2 850 m2,
 • str. L km 24+640-24+850 2 200 m2,

Roboty mostowe :
– Zbrojenie UN PZD-25 8 987 kg,
– Beton fundamentów skrzydeł (deskowanie) PZD-26a,
– Zbrojenie fundamentów skrzydeł PZD-26a 6 788 kg,
– Beton fundamentów skrzydeł PZD-26a 48 m3,
– Izolacja cienka fundamentów PZD-26a 228 m2,
– Zasypka fundamentów PZD-26a 525 m3,
– Beton UN (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie fundamentów MS-28 12 591 kg,
– Pale prefabrykowane (skuwanie głowic pali) MS-28,
– Beton fundamentów MS-28 107 m3,
– Zbrojenie fundamentów (skrzydła) MS-28 3 531 kg,
– Zbrojenie fundamentów skrzydeł MS-28a 5 297 kg,
– Beton fundamentów skrzydeł MS-28a 23 m3,
– Zbrojenie skrzydeł PZD-30a 2 001 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32,
– Wzmocnienie podłoża pod UN PZD-32,
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-32a,
– Wzmocnienie podłoża pod UN PZD-32a,

Roboty branżowe :
– Zbrojenie skrzydeł i płyty zespalającej PZM-391a,
– Betonowanie skrzydeł i płyty zespalającej PZM-391a,
– Zasypka przepustu PZM-391a,

Branża elektroenergetyczna:
– Przebudowa kolizji SN01,
– Przebudowa kolizji SN01 – demontaż linii napowietrznej,

02.03.2020-08.03.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Rowy odwadniające:

 • str. L km 28+050-28+350 410 m3,
 • str. P km 28+250-28+350 250 m3,
 • str. L km 30+460-30+565 280 m3,
 • str. L km 31+520-31+660 270 m3,
 • str. P km 31+553-31+675 200 m3,
 • DK19_2 km 3+984-4+046,
 • str. P DK19_2 km 4+070-4+140 150 m3,
 • str. P DK19_2 km 4+165-4+220 250 m3,
 • str. P DK19_2 km 4+247-4+566 200 m3,

– Wykop:

 • km 27+800-27+950 700 m3,
 • DT str. L km 27+800-27+950 300 m3,
 • DT str. P km 28+250-28+325 250 m3,

– Nasyp:

 • km 25+700-26+800 612 m3,
 • km 27+475-27+600 1 250 m3,
 • km 28+050-28+350 560 m3,
 • km 28+450-29+400,
 • km 30+500-30+600,
 • km 30+800-31+100,
 • km 31+500-31+650 881 m3,
 • DK19_2 km 1+450-2+350,
 • DK19_2 km 2+700-3+400,
 • DK19_2 km 3+800-4+050,
 • DT km 28+650-28+800,

Roboty mostowe :
– Beton UN (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZD-25 5 991 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (Fundamenty) PZD-26a 6 679 kg,
– Beton fundamentów PZD-26a 90 m3,
– Beton korpusów (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podpór) WS-27 15 036 kg,
– Pale prefabrykowane (skuwanie głowic pali) MS-28a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (Fundamenty) MS-28a 7 467 kg,
– Beton fundamentów MS-28a 45 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (Fundamenty) MS-28a 2 715 kg,
– Wykopy fundamentów MS-28 195 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (Fundamenty) MS-28 6 295 kg,
– Pale prefabrykowane (skuwanie głowic pali) MS-28,
– Beton fundamentów MS-28 54 m3,
– Montaż wpustów i sączków PZD-30,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZD-30 12 331 kg,
– Zasypanie wykopów PZD-32,
– Wzmocnienie podłoża pod UN PZD-32,
– Wzmocnienie podłoża pod UN PZD-32a.

Roboty branżowe :
– Szalowanie skrzydeł i płyty zespalającej PZM-391a,

Branża elektroenergetyczna:
– Przebudowa kolizji SN 01,

Branża melioracyjna:
– Pompowanie wody RL-01,
– Roboty ziemne RL-01,
– Transport sprzętu RL-01,
– Transport ziemi RL-01,
– Czyszczenie wykopu RL-01.

24.02.2020-01.03.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Odhumusowanie:

 • km 30+730-30+835 1 523 m2,
 • km 30+900-31+000 841 m2,
 • km 31+030-31+065 400 m2,
 • km 31+094-31+154 840 m2,
 • km 31+176-31+360 6 192 m2,
 • DK19_2 km 4+300-4+500 3 200 m2,
 • DK19_2 km 3+900-4+080 3 060 m2,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • km 29+900-30+000 2 400 m2,,

– Wymiana gruntu:

 • km 27+060-28+355 200 m3,
 • ZR-01 250 m3,

– Rowy odwadniające:

 • str. P km 26+950-27+050 40 m3,
 • str. L km 28+549-28+559,
 • str. L km 27+820-28+000 150 m3,
 • str. L km 28+100-28+200 300 m3,
 • str. L km 30+433-30+465,
 • DK19_2 str. P km 3+866-3+984,

– Nasyp:

 • km 26+950-27+050 40 m3,
 • km 27+820-28+200 450 m3,
 • km 29+000-29+400 97 m3,
 • km 28+500-29+000,
 • km 31+400-31+600 3 183 m3,
 • DK19_2 km 1+800-1+900 800 m3,
 • DK19_2 km 2+700-3+300,
 • DJL22 km 1+200-1+400,

– Wzmocnienie podłoża na dojazdach do obiektu WD-33:

 • L09L,

Roboty mostowe :
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25,
– Beton korpusów (deskowanie) WS-27,
– Wykopy w gruncie nieskalistym (fundamentów) MS-28 308 m3,
– Wbijanie ścianki szczelnej MS-28,
– Wbijanie ścianki szczelnej MS-28a
– Wykopy w gruncie nieskalistym (fundamentów) MS-28a 920 m3,
– Beton niekonstrukcyjny (fundamentów) MS-28a 12m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZD-30 13 653 kg,
– Montaż wpustów i sączków PZD-30a,
– Betonowanie UN PZD-30a 200 m3,
– Zbrojenie stalą AIIIN (fundamentów) PZDd-32 13 717 kg,
– Beton fundamentów PZDd-32 104 m3,
– Zbrojenie stalą AIIIN (fundamentów skrzydeł) PZDd-32 1 769 kg,
– Beton fundamentów (skrzydła) PZDd-32 24 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podpór) PZDd-32 1 310 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundamentów skrzydeł) PZDd-32a 100%,
– Beton fundamentów (deskowanie) PZDd-32a,
– Beton fundamentów (skrzydeł) PZDd-32a 48 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podpór) PZDd-32a 883 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (podpór) PZDd-32a 176 kg,

Roboty branżowe :
– Układanie geokraty i geowłókniny na ZR-1 i ZR-2,
– Wypełnianie geokraty kruszywem ZR-1,
– Humusowanie skarp ZR-1 i ZR-2,
– Budowa przepustu skrzynkowego PZM-391a,

Branża elektroenergetyczna:
-Przebudowa kolizji SN01

Branża melioracyjna:
– Pompowanie wody rzeka Trzebensz,
– Ułożenie kiszek faszynowych rzeka Trzebensz 161 mb,
– Ułożenie geowłókniny rzeka Trzebensz 227 mb,
– Skarpowanie pod płotek rzeka Trzebensz 102 mb,
– Narzut kamienny rzeka Trzebensz 112 mb,
– Nabijanie płotka rzeka Trzebensz 70 mb,
– Palisada rzeka Trzebensz 13 mb,
– Zasypanie płotka faszynowego rzeka Trzebensz 30 mb,

Branża sanitarna:
– Demontaż wodociągu W3,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo,
– Piasek.

17.02.2020-23.02.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 30+390-31+030 8 792 m2,
 • km 0+350-0+700 2 800 m2,
 • Str. P: km 30+520-30+650 200 m2,
 • Str. L: km 30+550-30+760 1 680 m2,
 • ZR-1 300 m2,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • km 27+900-28+350 ,

– Wymiana gruntu:

 • DK19_1 km 1+300-1+450 900 m3,
 • km 27+060-27+355 400 m3,

– Rowy odwadniające:

 • str. L km 26+950-27+050
 • str. L km 30+371-30+415 264 m3 (dla całości)

– Nasyp:

 • km 29+000-29+300 452 m3,
 • DK19_2 km 2+675-2+740 313 m3,
 • DK19_2 km 1+960-2+150 438 m3,
 • DK19_1 km 1+300-1+350 916 m3,
 • km 26+950-27+050 50 m3,
 • km 27+100-27+275 1 190 m3,
 • DK19_2 km 3+300-3+800 816 m3,
 • km 28+700-28+900 680 m3,

Roboty mostowe :
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (korpusów) PZD-25 2 596 kg,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundamenty) PZD-26a 2 429 kg,
– Wykopy fundamentów PZD-26a 876 m3,
– Beton podkładowy pod fundamenty PZD-26a 16 m3,
– Montaż wpustów i sączków WS-27,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) WS-27 2 717 kg,
– Beton UN WS-27 218 m3,
– Beton korpusów WS-27 247 m3,
– Wbijanie ścianki szczelnej MS-28,
– Wykopy fundamentów MS-28 383 m3,
– Wykopy fundamentów MS-28a 460 m3,
– Wbijanie ścianki szczelnej MS-28a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (UN) PZDsz-30 4 532 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZDsz-30,
– Zbrojenie stalą AIIIN (korpusów) PZDsz-30 4 194 kg,
– Beton podpór (deskowanie) PZDsz-30,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) PZDsz-30a 8 652 kg,
– Montaż wpustów i sączków PZDsz-30a,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundamenty) PZDsz-32 5 000 kg,
– Beton podkładowy pod fundamenty PZDsz-32a 29 m3,
– Beton podkładowy pod fundamenty PZDsz-32a 26 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundamenty) PZDsz-32a 4 000 kg,
– Beton fundamentów PZDd-32a 82 m3,
– Zbrojenie stalą klasy AIIIN (fundamenty podpór) PZDd-32a 9 031 kg,

Roboty branżowe :
– Układanie geokraty i geowłókniny na ZR-2,
– Humusowanie skarp ZR-2,
– Profilowanie zbiornika ZR-1,
– Zbrojenie i szalowanie skrzydeł PZM-391a 2 szt,

Branża elektroenergetyczna:
-Przebudowa kolizji SN01

Branża melioracyjna:
– Wykopy liniowe rzeka Trzebensz 145 mb,
– Pompowanie wody rzeka Trzebensz,
– Wykonanie płotka rzeka Trzebensz 190 mb,
– Ułożenie geowłókniny rzeka Trzebensz 440 mb,
– Ułożenie kiszek faszynowych rzeka Trzebensz 115 mb,
– Oczyszczanie rowu RN02 290 mb,

Branża sanitarna:
– Demontaż sieci wodociągowej W2,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 3 029 t.
– Piasek 2 914 t.

10.02.2020-16.02.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 30+300-30+400 2 000 m2,
 • DJL_22 km 0+100-0+350 3 200 m2,
 • DJL_22 km 1+110-1+370 2 600 m2,
 • ZR-1 1 000 m2,
 • ZR-2 10 m2,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • DK19_2 km 1+875-1+990 115 m3,
 • DK19_2 km 2+150-2+232 297 m3,
 • DK19_2 km 2+232-2+255 81 m3,
 • km 28+775-28+820 288 m3

– Wymiana gruntu:

 • DK19_1 km 1+300-1+450 950 m3,
 • ZR-2 800 m3,

– Rowy odwadniające:

 • str. L km 28+530-28+771
 • str. L km 28+460-28+675
 • str. P km 28+548-28+771 2 202 m3 (dla całości)
 • str. P km 30+025-30+310
 • str. L km 30+059-30+224
 • DJL_22 km 1+300-1+350 44 m3,

– Nasyp:

 • km 29+000-29+450
 • DJL_22 km 3+815-4+050
 • DK19_2 km 2+000-2+200
 • km 28+850-29+040 3 383 m3 (dla całości)
 • km 29+000-29+300
 • DJL_22 km 1+100-1+300,

– GWN:

 • DJL_22 km 0+850-1+090 840 m3,

– Podbudowa C 90/3:

 • DJL_22 km 0+850-1+090,

Roboty mostowe :
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) PZD-25 3 595 kg,
– Beton UN (deskowanie) PZD-25,
– Montaż wpustów i sączków PZD-25,
– Beton korpusów PZD-25 98 m3,
– Beton UN PZD-25 148 m3,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe) PZD-26a,
– Beton korpusów (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) WS-27 8 152 kg,
– Wbijanie pali prefabrykowanych MS-28 81 szt.
– Wbijanie ścianki szczelnej MS-28a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZDsz-30,
– Beton UN (deskowanie) PZDsz-30,
– Zbrojenie stalą AIIIN (korpusów) PZDsz-30 3 495 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) PZDsz-30a,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) PZDsz-30a 4 944 kg,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe, platformy robocze) PZDd-32,
– Wykop fundamentów PZDd-32 732 m3,
– Roboty przygotowawcze (platformy robocze, mobilizacja palownicy) PZDd-32a,
– Wykonywanie kolumn DSM PZDd-32a 52 szt.
– Wykopy fundamentów PZDd-32a 800 m3,

Roboty branżowe :
– Wykonywanie przepustu skrzynkowego PZM 391a ,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz ,
– Przebudowa rowu RN01,
– Wykop liniowy :

 • rów km 27+278 10 mb,

– Odmulanie rowu i przepustów RN04 150 mb,
– Oczyszczanie rowu:

 • RN02 290 mb,
 • RN04 50 mb,

Branża sanitarna:
– Przebudowa wodociągu W3,
– Demontaż sieci wodociągowej W2, W4/W5,

Branża elektroenergetyczna:
– Przebudowa kolizji SN 01,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 762 t.

03.02.2020-09.02.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 28+790-28+850 3 500 m2,
 • DJP_27 km 2+450-2+500 550 m2,
 • km 28+850-30+110 6 200 m2 ,
 • DJL_22 km 0+750-1+000 2 500 m2,
 • ZR-1 1 000 m2,

– Wymiana gruntu:

 • DK19_1 km 1+300-1+450 150 m3,
 • ZR-2 450 m3,

– Rowy odwadniające:

 • km 29+065-29+140 904 m3,
 • km 28+830-28+960 1 112 m3,
 • km 29+174-29+225 720 m3,

– Nasyp:

 • km 27+100-27+825 2 020 m3,
 • DT str. L km 27+090-27+350 30 m3,
 • km 28+640-28+900 630 m3,
 • km 27+475-27+550 350 m3,
 • km 29+340-29+480 468 m3,

Roboty mostowe :
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) PZD-25 10 185 kg,
– Roboty przygotowawcze (montaż igłofiltrów) PZD-26a,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe) PZD-26a,
– Beton korpusów (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie stalą AIIIN (Ustrój nośny) WS-27 28 082 kg,
– Roboty przygotowawcze (mobilizacja zaplecza, palownicy, drogi dojazdowe ) MS-28,
– Wbijanie pali MS-28 23 szt.
– Roboty przygotowawcze (mobilizacja zaplecza, palownicy, drogi dojazdowe ) MS-28a,
– Wbijanie pali MS-28a 64 szt.
– Roboty przygotowawcze (wzmocnienie podłoża pod deskowanie UN) PZDsz-30,
– Beton UN (deskowanie) PZDsz-30,
– Beton korpusów (deskowanie) PZDsz-30,
– Beton UN (deskowanie) PZDsz-30a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZDsz-30a,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) PZDsz-30a 7 004 kg,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe, montaż igłofiltrów, platformy robocze) PZDd-32,
– Roboty przygotowawcze (platformy robocze) PZDd-32a

Roboty branżowe :
– Wykonywanie przepustu skrzynkowego PZM 391a ,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz ,
– Przebudowa rowu RN04,

Branża sanitarna:
– Przebudowa wodociągu W3,

Branża elektroenergetyczna:
– Przebudowa kolizji SN 01,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 1 689 t.

27.01.2020-02.02.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • DK19_2 km 0+250-0+300 600 m2,
 • km 27+000-27+050 1 500 m2,
 • km 28+600-29+200 2 500 m2 ,

– Wymiana gruntu:

 • DT str. L km 27+090-27+350 550 m3,

– Przygotowanie podłoża:

 • km 28+700-28+800,
 • km 29+000-29+300,

– Rowy odwadniające:

 • km 29+300-29+650,
 • DJL_22 km 2+100-2+130,

– Wykop:

 • DT str. L km 27+090-27+350 100 m3,
 • km 27+900-28+000,

– Nasyp:

 • km 29+000-30+100 400 m3,
 • km 27+400-27+500 550 m3,
 • km 28+600-29+300,
 • km 27+100-27+350 1 500 m3,
 • DK_19_2 km 2+670-2+711 300 m3,
 • DW Pikule km 0+000-0+035 20 m3,

– Ulepszenie spoiwem hydraulicznym:

 • DJP_27 km 2+700-2+880 1 200 m2,

– Podbudowa :

 • DJP_27 km 2+700-2+880 900 m2,

Roboty mostowe :
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie stalą AIIIN (UN) PZD-25 13 181 kg,
– Zbrojenie stalą AIIIN (korpusów) PZD-25 1 298 kg,
– Beton UN (deskowanie) WS-27,
– Beton korpusów (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie stalą AIIIN (Ustrój nośny) WS-27 11 776 kg,
– Zbrojenie stalą AIIIN (korpusów) WS-27 17 781 kg,
– Roboty przygotowawcze (platformy robocze) MS-28,
– Roboty przygotowawcze (platformy robocze) MS-28a,
– Roboty przygotowawcze (wzmocnienie podłoża pod deskowanie UN) PZDsz-30,
– Beton UN (deskowanie) PZDsz-30a,
– Beton korpusów (deskowanie) PZDsz-30a,

Roboty branżowe :
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DJP_27 km 2+701 ,
– Wykonanie przepustu skrzynkowego PZM 391a ,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz ,
– Przebudowa rowu RN04,

Branża sanitarna:
– Wykop pod sieć wodociągową W3,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W3,
– Przewiert sterowany W3,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 2 835 t.
– Piasek 921 t.

20.01.2020-26.01.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+050-27+100 1 700 m2,
 • km 28+650-28+900 ,
 • km 29+200-29+900,

– Wymiana gruntu:

 • km 27+000-27+120 900 m3,
 • DJP 27 km 2+500-2+750 1 180 m3,
 • str. P km 27+090-27+350 1 340 m3,

– Rowy odwadniające:

 • str. P km 26+900-27+000 100 m3,

– Wykop:

 • DK_19_2 km 2+770-2+980,
 • km 28+700-29+080,
 • km 29+474-29+640,

– Nasyp:

 • km 26+900-27+000 100 m3,
 • km 28+400-28+450 400 m3,
 • km 29+900-30+000 760 m3,
 • DK_19_2 km 1+700-2+100,
 • DK_19_2 km 2+700-3+650,
 • DJP 27 km 2+750-2+930 300 m3,
 • DJL_22 km 1+350-2+100,

Roboty mostowe :
– Beton korpusów (deskowanie) PZD-25,
– Beton ustroju nośnego (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie UN PZD-25 2995 kg,
– Beton korpusów (deskowanie) WS-27,
– Beton ustroju nośnego (deskowanie) WS-27,
– Zbrojenie korpusów WS-27 3647 kg,
– Beton UN (deskowanie) WS-27,
– Beton korpusów (deskowanie) PZDsz-30a,
– Beton UN (deskowanie) PZDsz-30a,
– Roboty przygotowawcze (platformy robocze) MS-28,
– Roboty przygotowawcze (platformy robocze) MS-28a,

Roboty branżowe :
– Wykonanie ławy pod przepust DJL_22 km 2+142 11 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DJL_22 km 2+142 11 mb,
– Wykonanie ławy pod przepust DJL_22 km 2+672 8 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DJL_22 km 2+672 ,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DJP_32 km 0+273 ,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego S 19 km 32+828 ,
– Wykonanie ławy pod przepust DJP_27 km 2+701 11 mb,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Białka ,
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz ,
– Przebudowa rowu RN04,

Branża sanitarna:
– Wykop pod sieć wodociągową W1,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W1/W3,
– Przewiert sterowany W3,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 2 482 t.

13.01.2020-19.01.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 26+900-27+000 3 300 m2,
 • km 29+400-29+900,
 • km 28+600-28+800,
 • DK19_2 km 0+180-0+260 1 100 m2,
 • DJP 27 km 2+800-2+931 1 100 m2,,

– Wymiana gruntu:

 • km 27+050-27+300 4 800 m3,
 • DJP 27 km 2+150-2+650 400 m3,

– Wykop (rów):

 • Str. L km 26+900-27+000 200 m3,
 • Str. P km 26+800-26+900 100 m3,

– Wykop:

 • L09L km 0+420,
 • DK19_2 km 2+880-2+980,

– Nasyp:

 • km 31+900-32+140,
 • DK19_2 km 1+700-2+100,
 • DK19_2 km 2+700-3+600,
 • km 29+400-29+600,
 • km 28+400-28+450 200 m3,
 • km 26+800-27+000 300 m3,

– Podbudowa:

 • DJP 27 km 0+400-1+200 1 000 m3,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (deskowanie) PZD-25,
– Zbrojenie korpusów PZD-25 1947 kg,
– Beton ustroju nośnego (deskowanie) PZD-25,
– Beton ustroju nośnego (wzmocnienie podłoża) PZD-25,
– Beton podpór (deskowanie) WS-27,
– Beton ustroju nośnego (deskowanie) WS-27,
– Beton ustroju nośnego (wzmocnienie podłoża) WS-27,

Roboty branżowe :
– Ułożenie i zasypanie geokraty ZR-5,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DK19_2 km 0+411 16 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DK19_2 km 0+750 14 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DK19_2 km 1+323 18 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego km 25+021 38 mb,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Białka ,
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz ,

Branża sanitarna:
– Wykop pod sieć wodociągową W1,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W1/W3,
– Przewiert sterowany W3,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 1 524 t.
– Piasek 2 532 t.

06.01.2020-12.01.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 28+100-28+300 2 700 m2,
 • km 26+800-26+900 3 600 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 27+100-27+300 700 m3,
 • DJP 27 km 2+700-2+800 200 m3,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (deskowanie) PZD-25,
– Beton ustroju nośnego (wzmocnienie podłoża) PZD-25,
– Beton podpór (deskowanie) WS-27,

Roboty branżowe :
– Wykop zbiornika ZR-5,
– Wykonanie ławy fundamentowej DK19_2 km 0+750 14 mb,
– Wykonanie ławy fundamentowej DK19_2 km 0+411 16 mb,
– Wykonanie ławy fundamentowej km 32+647 41 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DK19_2 km 0+411 14 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego km 25+022 41 mb,
– Wykonanie ławy fundamentowej DK19_2 km 1+387 18 mb,
– Zasypka km 32+647 40 mb,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Białka ,
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz w zakresie nowego koryta,

Branża sanitarna:
– Wykop pod sieć wodociągową W1,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W1,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 4 135 t.

30.12.2019-05.01.2020

Roboty drogowe:
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,

Roboty branżowe:
– Układanie geowłókniny i geokraty ZR-5,

Roboty melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Białka w zakresie nowego koryta,
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz w zakresie nowego koryta,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo.

23.12.2019-29.12.2019

Roboty drogowe:
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,

Roboty branżowe:
– Układanie geowłókniny i geokraty ZR-5,

Roboty melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Białka w zakresie nowego koryta,
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz w zakresie nowego koryta,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo.

16.12.2019-22.12.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • DK19_2 km 0+280,
 • km 29+300-29+400 ,
 • DK19_1 km 1+340-1+340 50 m2,
 • DK19_2 km 2+700-2+950 1 800 m2,
 • DK19_2 km 3+800-3+900 ,
 • km 28+300-28+410 3 720 m2,,

– Wykop:

 • km 27+900-28+000 300 m3,
 • km 32+580-32+630,

– Wykop (rowy):

 • km 32+370-32+441 ,
 • DK19_2 km 3+368-3+420 ,
 • km 29+337-29+493 ,
 • DK19_2 km 3+050-3+136 ,
 • km 32+460-32+600 ,
 • DK19_2 km 2+979-3+050 ,

– Nasyp (wykop) :

 • DK19_2 km 3+368-3+421,
 • DK19_2 km 0+900-1+000 300 m3,
 • DK19_2 km 3+050-3+136 ,
 • km 29+338-29+432 ,
 • DK19_2 km 3+200-3+300,
 • km 32+600,
 • DK19_2 km 3+100-3+500 ,

-Nasyp (dokop):

 • L09L km 0+280,
 • km 29+337-29+493,
 • DK19_1 km 0+500-1+300 1 000 m3,
 • DK19_2 km 2+300,
 • DK19_1 km 1+300-1=400 200 m3,
 • L09P km 0+100,
 • km 25+800-26+100 1 500 m3,
 • DJP km 1+250-500 500 m3,
 • km 26+150-26+400 2 000 m3,
 • DK19_1 km 1+500-1+700 500 m3,
 • km 27+450-27+600 1 500 m3,
 • DK19_2 km 0+800-1+000 400 m3,

Roboty mostowe:
– Zbrojenie (korpusy) PZD-25 3 245 kg,
– Zasypanie wykopów PZD-25 80 m3,
– Zbrojenie (fundamenty) WS-27 5 226 kg,
– Beton (fundamenty) WS-27 107 m3,
– Izolacja cienka wykonana na zimno WS-27 225 m2,
– Zasypywanie wykopów WS-27 230 m3,
– Zbrojenie (fundamenty) PZD-30 10 592 kg,
– Beton (fundamenty) PZD-30 99 m3,
– Izolacja cienka PZD-30 370 m2,
– Zasypywanie wykopów PZD-30 50 m3,
– Izolacja cienka wykonywana na zimno PZD-30a 205 m2,
– Zasypywanie wykopów PZD-30a 40 m3,
– Zbrojenie korpusów PZD-30a 1 486 kg.

09.12.2019-15.12.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 29+200-29+448 3 276 m2,
 • DK19_2 km 3+100-3+630 1 200 m2,
 • DK19_1 km 1+350-1+600 1 100 m2,
  ZR-5,

– Wykop:

 • km 29+438-29+573,
 • km 27+950-28+100 1 300 m3,
 • L09L km 0+120-0+200 ,

– Wykop (rowy):

 • km 32+124-32+174 ,
 • L09L: km 0+116-0+120,
 • DK19_2: km 3+420-3+631,
 • km 29+374-29+261,
 • km 31+990-32+124,
 • km 32+320-32+370,
 • km 29+260-29+383

– Nasyp (wykop) :

 • km 29+262-29+374,
 • km 29+494-29+579,
 • DK19_2: km 0+500-0+700 700 m3,
 • DK19_2: km 1+500-1+800 ,
 • DK19_2: km 0+900-1+000 600 m3,
 • DK19_2: km 3+400-3+632 ,
 • L09L: km 0+230,

-Nasyp (dokop):

 • km 31+900,
 • L09L,
 • DK19_1: km 1+500-1+700 1 400 m3,
 • km 31+900-32+100,
 • km 24+900-25+360 3 500 m3,
 • km 25+390-25+600 3 000 m3,
 • DK19_2: km 1+600-1+650,
 • L09L: km 0+290-0+330 446 m3,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+200-25+300 2 100 m3, ,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • km 24+640-24+870 3 650 m3,
 • str. L: km 25+200-25+320 300 m2,
 • str. P: km 25+200-25+250 130 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 27+300-27+400 1 300 m3,

– Górna warstwa nasypu :

 • km 31+960-32+212 250 m3,

Roboty mostowe:

– Izolacja cienka wykonana na zimno (fundamenty) PZD-25 391 m2,
– Zbrojenie fundamentu WS-27 20 692 kg,
– Beton fundamentów WS-27 312 m3,
– Izolacja cienka wykonana na zimno (fundamenty) WS-27 225 m2,
– Zbrojenie fundamentu PZDd-30 21 298 kg,
– Beton fundamentów PZDd-30 157 m3,
– Beton fundamentów PZDd-30a 23 m3,

Roboty branżowe:

– Zasypywanie geokraty ZR3 i ZR6,
– Profilowanie zbiornika ZR-4,

Branża elektroenergetyczna:

– Kolizja 1NN km 27+808,

Branża sanitarna:

– Wykop pod sieć wodociągową W2,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W2,

Branża melioracyjna:

– Wykonanie opaski z kiszki faszynowej – nowe koryto rzeki Białka 74 mb ,
– Humusowanie – nowe koryto rzeki Białka 850 m2,
– Humusowanie koryta – nowe koryto rzeki Białka 180 mb,
– Wykonanie wykopu – nowe koryto rzeki Białka 40 mb,
– Wykonanie płotka – nowe koryto rzeki Białka 252 mb,
– Narzut kamienny w płotkach – nowe koryto rzeki Białka 190 m2,
– Geowłóknina – nowe koryto rzeki Białka 392 m2,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 2 101t,
– Piasek 1 171 t,

02.12.2019-08.12.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • DK19_2 km 1+400-1+900,
 • DK19_1 km 1+200-1+350 2 850 m2,
 • km 27+830-28+000 5 400 m2,
 • PZD-26a km 26+626,
 • PZD-32a km 30+857,
 • DK19_1 km 0+500-0+700 200 m2,
 • ZR-5,
 • km 29+427-29+573 2 044 m2,
 • km 29+534-29+413 1 694 m2,
 • km 28+000-28+100 3 200 m2,
 • DK19_1 km 0+500-0+700  800 m2,
 • PZDd-32 km 30+857,

– Wykop:

 • PZD-30 km 29+712,
 • km 25+400-25+600 1 000 m3,
 • L09P 871 m3,
 • DK19_2 km 2+230-2+450 371 m3,
 • km 32+600,
 • km 27+700-27+800 500 m3,

– Wykop (rowy):

 • km 32+000-32+090 str. L,
 • L09P km 0+240-0+280,
 • DK19_2 km 2+010-2+174,
 • DK19_2 km 2+237-2+294,
 • L10P km 0+000-0+100,
 • DK19_2 km 1+809-1+871,
 • DK19_2 km 1+505-1+612,
 • DK19_2 km 1+955-2+010,
 • DK19_2 km 1+612-1+723,

– Nasyp (wykop) :

 • km 25+000-25+100  700 m3,
 • km 32+600 1 242 m3,
 • DK19_2 km 1+700-2+200,
 • km 32+300-32+550,
 • DK19_2 km 1+800-2+300,
 • L09L km 0+150,
 • km 25+000-25+100 300 m3,
 • km 27+400-27+500 300 m3,
 • L09P km 0+000-0+100,
 • DK19_2 km 0+400-0+500,
 • DK19_2 km 1+809-1+871,
 • DK19_2 km 1+500-1+612,
 • DK19_2 km 1+955-2+010,
 • DK19_2 km 1+612-1+723,

-Nasyp (dokop):

 • DK19_1 km 1+500-1+700 500 m3,
 • km 32+100 66 m3,
 • km 32+000,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+300-25+360 1 050 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • km 25+625-25+675 30 m2,
 • DK19_1 km 1+500-1+650 2 700 m2

– Podbudowa :

 • DJP 27 km 0+500-1+050 3 430 m3,
 • DJP 27 km 0+000-0+250 1 200 m3,

– Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków:

 • km 25+700 64 m3,
 • km 25+500,
 • km 26+600,

-Drogi technologiczne – wykonanie i utrzymanie:

 •  km 27+400,

Roboty mostowe:

– Beton fundamentów PZDd-25 148 m3,
– Zbrojenie (Fundamenty ścian bocznych) PZDd-25 5 899 kg,
– Zbrojenie fundamentu WS-27 5 000 kg,
– Zbrojenie (Fundamenty korpusów) WS-27 18 237 kg,
– Beton fundamentów (Korpusy) WS-27 77m3,
– Zbrojenie (Fundamenty korpusów) PZDd-30 3 811 szt,
– Zbrojenie (Fundamenty korpusów) PZDd-30a 1 109 kg,
– Beton fundamentów (Ściany boczne) PZDd-30a 2 213 kg,
– Beton fundamentów (Korpusy) PZDd-30a 45 m3,
– Beton fundamentów (Ściany boczne) PZDd-30a 23 m3,
– Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych PZD-26a 87 m3,
– Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych PZD-32a 70 m3,

Roboty branżowe:

– Zasypywanie geokraty ZR-3, ZR-6,

Branża elektroenergetyczna:

– Przebudowa kolizji elektroenergetycznej 1NN km 27+808,

Branża sanitarna:

– Wykop pod sieć wodociągową W2/W5a,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W2/W5a,
– Przewiert sterowany,

Branża melioracyjna:

– Wykonanie płotków – nowe koryto rzeki Białka 195 m2,
– Skarpowanie – nowe koryto rzeki Białka 170 mb,
– Ułożenie kiszek faszynowych – nowe koryto rzeki Białka 255 mb,
– Wbijanie kołków pod płotki – nowe koryto rzeki Białka 55 mb,
– Plantowanie – nowe koryto rzeki Białka,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 1 584 t,

25.11.2019 – 01.12.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+350-27+400 2 100 m2,
 • DK19_1 km 1+200-1+300 1 600 m2,
 • DK19_1 km 0+400-0+700 2 800 m2,
 • km 27+435 22 m2,
 • DK19_2 km 2+040-2+550 9 375 m2
 • ZR-4 3 780 m2,
 • km 32+600 ,

– Wykop:

 • km 32+600 428 m3,
 • km 25+400-25+600 700 m3,
 • km 27+450-27+800 1 300 m3,
 • WS-27 km 27+435 450 m3,
 • PZDd-25 km 25+376 208 m3,
 • PZD-30 ,
 • km 31+850-31+900,
 • DK19_1 km 0+730-0+986 700 m3,
 • L09L 1 985 m3,
 • DK19_2 km 2+220-2+600,

– Wykop (rowy):

 • DK19_2 km 1+300-1+350 200 m3,
 • km 32+090-32+135,
 • km 27+450-27+800 600 m3,
 • km 31+850-31+900,
 • km 32+590-32+630,

– Nasyp (wykop) :

 • DK19_2 km 1+300-1+350 200 m3,
 • DK19_2 km 2+370-2+600,
 • DK19_2 str. L:km 0+400-0+750 1 750m3,
 • km 32+550-32+650 375 m3,
 • L09L km 0+130 385 m3,
 • km 25+000-25+100 700 m3,
 • km 27+450-27+800 2 100 m3,
 • DK19_1 km 0+986-1+296 1 700 m3,
 • km 32+600 950 m3,

-Nasyp (dokop):

 • km 25+300-25+400 500 m3,
 • L09L km 0+250 572 m3,
 • km 24+900-25+600 1 6100 m3,
 • km 32+100 681 m3,
 • km 32+400 720 m3,
 • DK19_1 km 1+500-1+700 500 m3,
 • DJP27 km 1+200-1+500 1 000 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • skarpa str. L km 25+100-25+350 620 m2,
 • skarpa str. P km 25+100-25+350 620 m2,
 • skarpa str. L km 25+500-25+610 270 m2,
 • skarpa str. P km 25+500-25+610 270 m2,
 • km 24+602-24+642 1 200 m2,
 • km 32+600 2 250 m2,
 • DK19_1 km 1+500-1+700 2 000 m2,
 • DJP 27 km 0+000-1+250 6 500 m2,

– Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków km 24+900-25+625 465 m3,

Roboty mostowe:

– Wykopy PZDd-25 300 m3,
– Zbrojenie fundamentu PZDd-25 6 700 kg,
– Zbrojenie podpór PZDd-25 3 000 kg,
– Beton fundamentów (Deskowanie fundamentów) PZDd-25,
– Beton fundamentów (Betonowanie fundamentów P1P i P2P) PZDd-25 103,
– Odwodnienie wykopu – montaż instalacji igłofiltrowej WS-27,
– Warstwa wyrównawcza z betonu niekonstrukcyjnego WS-27 70 m3,
– Zbrojenie fundamentów WS-27 7 000 kg,
– Wykonywanie kolumn DSM PZDd-30 84 szt,
– Wykopy PZDd-30 800 m3,
– Warstwa wyrównawcza z betonu niekonstrukcyjnego PZDd-30 45 m3,
– Odkopywanie platformy DSM PZDd-30 100 m3,
– Zbrojenie fundamentu PZDd-30a 13 500 m3,
– Beton konstrukcyjny fundamentu PZDd-30a 45 m3,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe) WD-33,

Roboty branżowe:

– Wykop zbiornika ZR-3 km 28+300,
– Układanie geokraty i geowłókniny na ZR-3 km 28+300,
– Wbudowanie przepustów rurowych PEHD,
– Odhumusowanie zbiornika ZR-4,

Branża sanitarna:

– Wykop pod sieć wodociągową W3,W2,W5a,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W3,W2,W5a,
– Przewiert sterowany W2,

Branża melioracyjna:

– Ułożenie geowłókniny – nowe koryto rzeki Białki 130 m2,
– Palisada fi 15/150 cm – nowe koryto rzeki Białki 10 m,
– Wykonanie opaski z kiszki faszynowej – nowe koryto rzeki Białka 50m – Roboty ziemne – nowe koryto rzeki Białka 85 m3,
– Narzut kamienny w płotkach – nowe koryto rzeki Białka 10 szt.
– Skarpowanie – nowe koryto rzeki Białka,
– Plantowanie – nowe koryto rzeki Białka,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 2  067 t,
– Cement CEM II PZDsz-30a 24 000 kg,
– Stal zbrojeniowa B500SP PZD-30 15 000 kg,

18.11.2019 – 24.11.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+350-27+400 2 500 m2,
 • km 27+450-27+550 3 000 m2,
 • km 29+712-29+740 875 m2,
 • km 29+750-29+800,
 • PZD 30a 29+712 588 m2,
 • DK19_2 km 2+700

– Wykop:

 • km 25+376 101 m3,
 • km 27+435 358 m3,
 • PZD 30a km 29+712 739 m3,
 • WS-27 km 27+435,
 • DJL 22 km 1+600,
 • L09L,

– Wykop (rowy):

 • km 32+200,
 • DK19_2 str. P: km 0+850-1+100 300 m3,
 • DK19_2 str. L: km 0+400-0+750 250 m3,
 • DK19_2 str. P km 1+200-1+350 500 m3,
 • DJL 22,
 • L09L, L09P,

– Nasyp (wykop) :

 • DK19_2 km 0+850-1+000 1 000 m3,
 • DK19_2 km 1+200-1+350  500 m3,
 • DK19_2 str. L:km 0+400-0+750 1 750m3,
 • DJL22,
 • km 32+200,
 • km 32+600,

-Nasyp (dokop):

 • km 24+900-25+360 800 m3,
 • km 25+500-25+600 500 m3,
 • km 25+850-25+900 400 m3,
 • km 31+100-32+500 457 m3
 • DJP27 : km 1+200-1+500 1 750 m3,
 • L09L 468 m3,
 • L09P 167 m3

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+390-25+500 1 500 m3,

Roboty mostowe:

– Wykop : PZDd-25 100 m3,
– Beton niekonstrukcyjny pod fundamenty PZDd-25 42m3,
– Zbrojenie fundamentu PZDd-25 6 200 kg,
– Mobilizacja zaplecza pod palownice (DSM) WS-27,
– Posadowienie (kolumny DSM) WS-27 116 szt,
– Odkopywanie platformy (DSM) WS-27 250 m3,
– Wykop PZDd-30 100 m3,
– Roboty przygotowawcze (utwardzenie platformy pod palownice P1,P2) PZDd-30,
– Roboty przygotowawcze (mobilizacja zaplecza pod wykonanie kolumn DSM) PZDd-30,
– Roboty przygotowawcze (droga dojazdowa) PZDd-30a,
– Wykop fundamentów PZDd-30a 50 m3,
– Beton podkładowy C12/15 PZDd-30a 28 m3,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe) WD-33

Roboty branżowe:

– Wykop zbiornika ZR-3 km 28+300,
– Zasypanie dna zbiornika ZR-6 piaskiem km 32+600,
– Układanie geokraty i geowłókniny na ZR-3 km 28+300,
– Wbudowanie przepustów rurowych PEHD ,

Branża sanitarna:

– Przebudowa kolizji W1, W3, W5,

Branża melioracyjna:

– Przekop rzeki Białka w zakresie nowego koryta,
– Przekop koryta w zakresie nowego koryta RN-01 1 440 m3,
– Palisada fi 15/150cm RN-01 32 m,
– Ułożenie geowłókniny RN-01 129 m2,
– Udrożnienie rowu melioracyjnego RN-01 15 m,
– Wykonanie opaski z fiszki faszynowej RN-02 70 m,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 2  363 t,
– Beton C12/15 PZDd-25, PZDd-30a
– Cement CEM II WS-27, PZDsz-30.

11.11.2019 – 17.11.2019

Branża drogowa:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 32+000 2,5 ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+350-27+435 1 250 m2,
 • km 27+500-27+680 7 100 m2,
 • km 27+735 660 m2,
 • km 29+712,
 • ZR-3 500 m2,

– Wykop:

 • km 27+435 613 m3,
 • DT: km 32+350,
 • L09L,

– Wykop (rowy):

 • str. L: km 27+750-27+820 150 m3,
 • str. P: km 27+750-27+820 150 m3,
 • DK19_1 str. L: km 0+500-0+650 150 m3,
 • DK19_2: km 0+400-1+000 700 m3,
 • DJL22 : km 2+200,
 • L09L,

– Nasyp (wykop) :

 • DK19_1 km 0+500-0+650 150 m3,
 • km 27+500-27+820 3 800 m3,
 • DK19_2 km 0+400-0+850  500 m3,
 • km 32+100,
 • DJL22,
 • km 32+700 902 m3

-Nasyp (dokop):

 • km 24+900-25+360 1 400 m3,
 • km 25+500-25+600 500 m3,
 • km 27+600-27+700 500 m3,
 • L09L 581 m3,
 • DJP27 : km 1+200-1+500 1 700 m3,
 • DJP32 337 m3,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+390-25+500 1 500 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • str. L km 32+300 82 m2,

– Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków:

 • km 24+700-25+350 260 t,

-Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym w związku z opadami deszczu w dniach poprzednich :

 • str. L: km 32+350 991 m3,
 • str. L: km 32+300-32+450,

– W związku z opadami deszczu w dniach 9-10.11.2019 na budowie stwierdzono: zalanie warstw nasypu w km 32+300-32+450, zalanie podłoża Łącznicy L10L, zalania rowów w km 31+800-32+600, Łącznicy L09L,L10L. Podjęto roboty naprawcze m.in. pompowanie wody z rowów, ulepszanie warstw nasypu i podłoża,
– Kontynuowanie robót związanych z przywróceniem warstw oraz podłoża do stanu sprzed zalania przez deszcz,

Roboty mostowe:

– Roboty przygotowawcze (odhumusowanie) WS-27 200 m3,
– Wykop : WS-27 1 800 m3,
– Roboty przygotowawcze(objazd) WS-27,
– Roboty przygotowawcze (zaplecze pod wykonanie kolumn DSM) PZDd-25,
– Wykonanie kolumn DSM PZDd-25 84 szt,
– Odkopywanie platformy PZDd-25 100 m3,
– Wykop PZDd-30 500 m3,
– Wykop PZDd-30a 500 m3,
– Roboty przygotowawcze (usuwanie karpin) PZDd-30, PZDd-30a,
– Mobilizacja, roboty przygotowawcze WD-33,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe) WD-33,

Roboty branżowe:

– Przebudowa kolizji W3,
– Wykop zbiornika Z-3 km 28+300,
– Układanie geokraty i geowłókniny na Z-3 km 28+300,
– Przebudowa rzeki Białka ,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 2  948 t,

04.11.2019 – 10.11.2019

Branża drogowa:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 2,5 ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+600-27+700 3 500 m2,
 • km 27+750-27+800 2 000 m2,
 • km 31+400,
 • DK19_2 km 0+400-1+350 10 600 m2,
 • DJP 32,
 • DJL 22,
 • ZR-3 1000 m2,

– Wykop:

 • km 31+500,
 • km 32+350,
 • L10L, L09L,

– Wykop (rowy):

 • str. P: km 25+100-25+350 250 m3,
 • str. L: km 25+390-25+500 150 m3,
 • str. P: km 25+800-26+050 200 m3,
 • str. L: km 26+000-26+400 400 m3,
 • DK19_1 str. L: km 0+500-1+000 350 m3,

– Nasyp (wykop) :

 • km 25+100-25+500  400 m3,
 • km 25+800-26+400 600 m3,
 • km 27+700-27+727 1 000 m3,
 • DK19_1 km 0+500-0+650 300 m3,
 • DK19_2 km 0+650-1+350 1 780 m3,
 • km 31+500,
 • km 32+150,
 • km 32+700 902 m3

-Nasyp (dokop):

 • km 24+900-25+360 680 m3,
 • km 25+390-25+600 2 700 m3,
 • km 25+800-25+900 340 m3
 • km 32+500,
 • L09L,L09P,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+390-25+500 1 800 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • krawędź nasypu str. L km 25+250-25+360 270 m2,
 • krawędź nasypu str. P km 25+250-25+360 270 m2,
 • krawędź nasypu str. L km 25+390-25+600 450 m2,
 • krawędź nasypu str. P km 25+390-25+600 450 m2,
 • km 32+500-32+700 1 503,72 m2,
 • DJP 27 km 1+240-1+300 770 m3,

– Podbudowa (kruszywo):

 • DT str. P: km 24+602-24+900 1 000 m3,

– Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków:

 • km 24+630-25+360,

Roboty mostowe:

– Mobilizacja, roboty przygotowawcze: WD-33,WS-27,
– Wykonanie platformy pod palownice PZDd-25 50 m2,
– Roboty przygotowawcze (odhumusowanie) WS-27 600 m3,
– Roboty przygotowawcze (odhumusowanie) : PZDsz-30,

Roboty branżowe:

– Przebudowa kolizji W1,
– Ułożenie geokraty na ZR-6,
– Wykop zbiornika ZR-3 km 28+300,
– Przebudowa rzeki Białka km 28+300,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 3 553,30 t,

28.10.2019-03.11.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 2,5 ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • ZR – 3 2 200 m2,
 • DJ L 22 4 880 m2,
 • DJP 32 2 240 m2,
 • DK19_2 km 0+450-1+250 3 900 m2,
 • DK19_2 km 1+000-1+300 3 000 m2,

– Wykop:

 • km 31+450-31+550 666 m3,
 • km 32+300-32+400 600 m3,
 • L10L 3300 m3,

– Wykop (rowy):

 • str. P km 24+900-25+100 200 m3,
 • str. L km 25+000-25+300 200 m3,
 • str. L km 25+500-25+800 150 m3,
 • str. P km 25+100-25+350 200 m3,
 • str. P km 25+500-25+600 100 m3,
 • str. L DK19_1 km 0+500-0+750 450 m3,

– Nasyp :

 • km 24+900-25+100 720 m3,
 • km 25+000-25+350 1 700 m3,
 • km 25+500-25+600 2 310 m3,
 • km 25+000-25+300 100 m3,
 • km 31+450-31+600,
 • km 32+300-32+450 2 112,8 m3,
 • km 32+850,
 • L10P 1 350 m3,
 • DJP 27 km 0+700-1+150 150 m3,
 • DK19_1 km 0+500-0+750 450 m3,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe) km 25+400-25+500 1 770 m3,
– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym :

 • skarpa str. L km 25+390-25+570 450 m2,
 • skarpa str. P km 25+390-25+570 450 m2,
 • skarpa str. L km 25+100-25+200 250 m2,
 • skarpa str. P km 25+100- 25+200 625 m2,
 • DJP 27 km 1+220-1+300 1 000 m2,
 • DJP 27 km 1+330-1+380 550 m2,
 • DJP 27 km 1+530-1+570 500 m2
 • km 31+900,

Roboty branżowe:
– Przebudowa kolizji W-1,
– Profilowanie zbiornika ZR-6 km 32+600,
– Układanie geokraty ZR-6 km 32+700,
– Układanie geowłókniny ZR-6 km 32+700,
– Nasyp ZR-6 – Piasek 20 cm km 32+600,
– Zagęszczenie warstwy piasku ZR-6 km 32+600,
Kolizja nr IT-2 km 27+360,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 2 727,52 t,
– Piasek 1 621,52 t,
– Zbrojenie 23,62 t.

21.10.2019 – 27.10.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 3ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 31+400-31+659 10 000 m2
 • Droga Technologiczna str. L km 25+520 – 25+800 1 350 m2,
 • Zbiornik ZR-3 1 000 m2,

– Wykop (makroniwelacja):

 • km 24+602-24+700 1 000 m3,
 • km 25+550-25+800 1 100 m3,

– Wykop:

 • km 32+300-32+490,
 • L09 L,
 • DJ L 22 km 0+600-0+750,

– Wykop (rowy):

 • km 31+600-31+970,
 • L 09L km 0+500-0+580 str. P,
 • str. L km 24+605-25+300 950 m3,
 • str. L km 26+000-26+150 600 m3,
 • str. P km 24+900-26+000 450 m3,

– Nasyp :

 • km 24+800-25+350 2 800 m3,
 • km 25+850-26+100 2 410 m3,
 • km 32+600-32+875,
 • DJP 27 km 0+500- 1+150 1 100 m3,
 • DJL 22,
 • L09L,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe ) km 25+390-25+575  700 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym;

 • km 32+076-32+230 5 313 m2,
 • km 32+685-32+800 4 945 m2,

– Zagęszczanie podłoża pod nasyp km 31+500-32+100,
– Zagęszczanie warstwy nasypu:

 • DJL 22 km 2+600,
 • km 31+700,
 • km 32+800,
 • L09L,

Roboty branżowe:
– Przebudowa kolizji W-4, W-5, W-5a i W-1,
– Profilowanie zbiornika ZR-6 km 32+600,
– Układanie geokraty ZR-6 km 32+700,
– Układanie geowłókniny ZR-6 km 32+700,
– Nasyp ZR-6 piasek 20 cm km 32+600,
– Zagęszczenie warstwy piasku – ZR-6 km 32+600,
– Kolizja nr IT-2 km 27+360,
– Kolizja nr SN2,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 2 832,48 t,
– Piasek 3 039,80 t.

14.10.2019 – 20.10.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 3ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 31+600-31+700 1 080 m2,
 • DJP 27 km 1+300-1+575 3 000 m2,

– Wykop (makroniwelacja) km 24+700-24+900 3 000 m3,
– Wykop km 32+350-32+400,
– Wykop (rowy):

 • km 24+700-24+800 600 m3,
 • km 26+000-26+100 100 m3,
 • km 31+850-31+970,
 • km 32+550-32+600 150 m3,
 • km 32+400-32+600 str. L 200 m3,
 • km 32+000-32+200 str. L 300 m3,
 • L09L km 0+430-0+500 str. P ,

– Wykop S19 km 24+602-24+890 900 m3,
– Nasyp :

 • DJ P 27 km 0+050-0+500 3 100 m3,
 • km 24+900-25+000 1 650 m3,
 • km 25+200-25+300 1 400 m3,
 • km 26+000-26+100 100 m3,
 • km 32+600-32+875 1 725 m3
 • DJ L 22 km 2+300-2+500 300 m3,
 • Droga Technologiczna km 25+000-25+250 str. L 500 m3,
 • L10P,L09L 2 025 t,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe)

 • km 25+220-25+300 490 m3,
 • km 25+390-25+400 90 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym;

 • skarpa str. L km 25+270-25+363 210 m2,
 • skarpa str. L km 25+390-25+575 1 100 m2,
 • skarpa str. P km 25+270-25+363 210 m2,
 • skarpa str. P km 25+390-25+575 1 250 m2,
 • km 32+133-32+238 3 465 m2,
 • km 32+899-32+850,
 • L09P km 0+090-0+138 528 m2,
 • DJ P 27 km 0+480-0+600 1 350 m2,

– Zagęszczanie podłoża pod nasyp ;

 • km 32+500,
 • km 31+800-32+100,
 • L09L,

– Zagęszczanie warstwy nasypu :

 • L09L,
 • Km 32+800-32+875,

Roboty branżowe:
– Przecisk sterowany W-5 – rondo Łążek Ordynacki,
– Przecisk sterowany W-5a – rondo Łążek Ordynacki,
– Wykop zbiornika ZR-6 km 32+600,
– Nasyp skarp zbiornika ZR-7 oraz usypanie warstwy piasku gr. 20 cm km 31+700,
– Układanie geokraty ZR-7 km 32+700,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 2 093,22 t,
– Piasek 4 532,98 t.

07.10.2019 – 13.10.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • DJ L22:km 2+400–2+700 2 388 m2,
 • Droga Technologiczna km 25+750 – 25+900 100 m2,
 • S19 km 32+760–32+875 4 493 m2,
 • Zbiornik ZR-7 756 m2,

– Wykop (rów):

 • L10P km 0+100–0+150 300 m3,
 • S19 km 25+500–25+850 1 600 m3

– Wykop S19 km 24+602-24+890 900 m3,
– Nasyp :

 • S19 km 25+600-26+000 1 700 m3,
 • DJ P 27 km 0+050-0+500 900 m3,
 • DJ P 27 km 0+800-1+000 750 m3,
 • DJ P 27 km 0+550-0+800 400 m3,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe Połaniec) S19 km 25+390-25+550 1 050 m3,
– Zagęszczanie warstwy nasypu : L09P i L09L, S19 km 32+250 , km 32+750-32+800,
– Ulepszenie podłoża za pomocą spoiwa hydraulicznego:

 • S 19 km 25+389-25+564 880 m2,
 • DJ P 27 km 0+500-0+585 1 460 m2,
 • S 19 km 32+480-32+660 str. P 3 035m2,
 • S 19 km 32+580-32+700 2 940 m2,
 • S 19 km 32+238-32+290 1 648 m2,

– Wymiana gruntu S 19 km 25+838-25+894 450 m3,

Roboty branżowe:
– Kolizja nr SN2 km 32+544,
– Kolizja nr IT-4 DG 108889L rondo,
– Kolizja nr IT-5 km 32+544,
– Przecisk sterowany W-4,
– Wykop zbiornika ZR-6,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 3 270,4 t,
– Piasek 2 279,52 t.

30.9.2019 -06.10.2019

Branża drogowa:

 • Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
 • Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
 • Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
 • Wycinka drzew i zakrzaczeń S 19,
 • Wycinka zakrzaczeń S 19 km 28+000 – 28+200,
 • Wywóz karpiny S 19,
 • Zrębkowanie gałęzi S 19,
 • Odhumusowanie: Droga Technologiczna str. L km 32+440 – 32+600 1280 m2, Droga Technologiczna str. P. km 32+400-32+600 1600m2, Zbiornik ZR-6 3112,5 m2, km 32+150-32+700 1675 m2,
 • Wykop (rów) km 25+390-25+500 300 m3, km 25+700-25+800 1200 m3,
 • Wykop: km 24+602-24+890 3500m3, km 25+675 – 25+764 100m3, DJ P 27 km 0+000 – 0+450 50 m3,
 • Nasyp z wykopu: km 25+200-25+600 2450 m3, PJ P 27: km 0+000-0+450 250 m3, DJ P 27 km 0+091- 0+355 1000 m3,
 • Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe Połaniec) km 25+390-25+550 800 m3,
 • Zagęszczanie warstwy podłoża km 32+400-32+600,
 • Zagęszczanie warstwy nasypu L10P, L09L,
 • Wbudowanie warstwy piasku L10P, L09L,
 • Ulepszenie podłoża za pomocą spoiwa hydraulicznego km 32+127-32+235 4856,75 m2
 • Dostawy materiałów na plac składowy w Łążku Ordynackim :
  Kruszywo 2592,63 t, Piasek Beetz 2355,93 t.

Branża drogowa:

 • Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
 • Przyjmowanie materiału na plac w Łążku Ordynackim,
 • Prowadzenie robót wycinkowych na terenach prywatnych,
 • Odkarczowanie terenu z wywozem karpiny,
 • Przygotowanie dróg wewnętrznych na kopalni Studzieniec,
 • Odhumusowanie,
 • Zagęszczenie podłoża pod nasyp,
 • Wykonanie wykopu,
 • Budowa nasypu,
 • Oznakowanie placu budowy.

Branża drogowa:

 • Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
 • Przyjmowanie materiału na plac w Łążku Ordynackim,
 • Prowadzenie robót wycinkowych na terenach prywatnych,
 • Usuwanie karpin,
 • Rozbiórki.