Postęp robót

06.01.2020-12.01.2020

Roboty drogowe:
– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi i karpin S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 28+100-28+300 2 700 m2,
 • km 26+800-26+900 3 600 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 27+100-27+300 700 m3,
 • DJP 27 km 2+700-2+800 200 m3,

Roboty mostowe :
– Beton podpór (deskowanie) PZD-25,
– Beton ustroju nośnego (wzmocnienie podłoża) PZD-25,
– Beton podpór (deskowanie) WS-27,

Roboty branżowe :
– Wykop zbiornika ZR-5,
– Wykonanie ławy fundamentowej DK19_2 km 0+750 14 mb,
– Wykonanie ławy fundamentowej DK19_2 km 0+411 16 mb,
– Wykonanie ławy fundamentowej km 32+647 41 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego DK19_2 km 0+411 14 mb,
– Montaż i zasypka przepustu rurowego km 25+022 41 mb,
– Wykonanie ławy fundamentowej DK19_2 km 1+387 18 mb,
– Zasypka km 32+647 40 mb,

Branża melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Białka ,
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz w zakresie nowego koryta,

Branża sanitarna:
– Wykop pod sieć wodociągową W1,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W1,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo 4 135 t.

30.12.2019-05.01.2020

Roboty drogowe:
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,

Roboty branżowe:
– Układanie geowłókniny i geokraty ZR-5,

Roboty melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Białka w zakresie nowego koryta,
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz w zakresie nowego koryta,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo.

23.12.2019-29.12.2019

Roboty drogowe:
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,

Roboty branżowe:
– Układanie geowłókniny i geokraty ZR-5,

Roboty melioracyjna:
– Przebudowa koryta rzeki Białka w zakresie nowego koryta,
– Przebudowa koryta rzeki Trzebensz w zakresie nowego koryta,

Dostawy materiałów:
– Kruszywo.

16.12.2019-22.12.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • DK19_2 km 0+280,
 • km 29+300-29+400 ,
 • DK19_1 km 1+340-1+340 50 m2,
 • DK19_2 km 2+700-2+950 1 800 m2,
 • DK19_2 km 3+800-3+900 ,
 • km 28+300-28+410 3 720 m2,,

– Wykop:

 • km 27+900-28+000 300 m3,
 • km 32+580-32+630,

– Wykop (rowy):

 • km 32+370-32+441 ,
 • DK19_2 km 3+368-3+420 ,
 • km 29+337-29+493 ,
 • DK19_2 km 3+050-3+136 ,
 • km 32+460-32+600 ,
 • DK19_2 km 2+979-3+050 ,

– Nasyp (wykop) :

 • DK19_2 km 3+368-3+421,
 • DK19_2 km 0+900-1+000 300 m3,
 • DK19_2 km 3+050-3+136 ,
 • km 29+338-29+432 ,
 • DK19_2 km 3+200-3+300,
 • km 32+600,
 • DK19_2 km 3+100-3+500 ,

-Nasyp (dokop):

 • L09L km 0+280,
 • km 29+337-29+493,
 • DK19_1 km 0+500-1+300 1 000 m3,
 • DK19_2 km 2+300,
 • DK19_1 km 1+300-1=400 200 m3,
 • L09P km 0+100,
 • km 25+800-26+100 1 500 m3,
 • DJP km 1+250-500 500 m3,
 • km 26+150-26+400 2 000 m3,
 • DK19_1 km 1+500-1+700 500 m3,
 • km 27+450-27+600 1 500 m3,
 • DK19_2 km 0+800-1+000 400 m3,

Roboty mostowe:
– Zbrojenie (korpusy) PZD-25 3 245 kg,
– Zasypanie wykopów PZD-25 80 m3,
– Zbrojenie (fundamenty) WS-27 5 226 kg,
– Beton (fundamenty) WS-27 107 m3,
– Izolacja cienka wykonana na zimno WS-27 225 m2,
– Zasypywanie wykopów WS-27 230 m3,
– Zbrojenie (fundamenty) PZD-30 10 592 kg,
– Beton (fundamenty) PZD-30 99 m3,
– Izolacja cienka PZD-30 370 m2,
– Zasypywanie wykopów PZD-30 50 m3,
– Izolacja cienka wykonywana na zimno PZD-30a 205 m2,
– Zasypywanie wykopów PZD-30a 40 m3,
– Zbrojenie korpusów PZD-30a 1 486 kg.

09.12.2019-15.12.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 29+200-29+448 3 276 m2,
 • DK19_2 km 3+100-3+630 1 200 m2,
 • DK19_1 km 1+350-1+600 1 100 m2,
  ZR-5,

– Wykop:

 • km 29+438-29+573,
 • km 27+950-28+100 1 300 m3,
 • L09L km 0+120-0+200 ,

– Wykop (rowy):

 • km 32+124-32+174 ,
 • L09L: km 0+116-0+120,
 • DK19_2: km 3+420-3+631,
 • km 29+374-29+261,
 • km 31+990-32+124,
 • km 32+320-32+370,
 • km 29+260-29+383

– Nasyp (wykop) :

 • km 29+262-29+374,
 • km 29+494-29+579,
 • DK19_2: km 0+500-0+700 700 m3,
 • DK19_2: km 1+500-1+800 ,
 • DK19_2: km 0+900-1+000 600 m3,
 • DK19_2: km 3+400-3+632 ,
 • L09L: km 0+230,

-Nasyp (dokop):

 • km 31+900,
 • L09L,
 • DK19_1: km 1+500-1+700 1 400 m3,
 • km 31+900-32+100,
 • km 24+900-25+360 3 500 m3,
 • km 25+390-25+600 3 000 m3,
 • DK19_2: km 1+600-1+650,
 • L09L: km 0+290-0+330 446 m3,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+200-25+300 2 100 m3, ,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • km 24+640-24+870 3 650 m3,
 • str. L: km 25+200-25+320 300 m2,
 • str. P: km 25+200-25+250 130 m2,

– Wymiana gruntu:

 • km 27+300-27+400 1 300 m3,

– Górna warstwa nasypu :

 • km 31+960-32+212 250 m3,

Roboty mostowe:

– Izolacja cienka wykonana na zimno (fundamenty) PZD-25 391 m2,
– Zbrojenie fundamentu WS-27 20 692 kg,
– Beton fundamentów WS-27 312 m3,
– Izolacja cienka wykonana na zimno (fundamenty) WS-27 225 m2,
– Zbrojenie fundamentu PZDd-30 21 298 kg,
– Beton fundamentów PZDd-30 157 m3,
– Beton fundamentów PZDd-30a 23 m3,

Roboty branżowe:

– Zasypywanie geokraty ZR3 i ZR6,
– Profilowanie zbiornika ZR-4,

Branża elektroenergetyczna:

– Kolizja 1NN km 27+808,

Branża sanitarna:

– Wykop pod sieć wodociągową W2,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W2,

Branża melioracyjna:

– Wykonanie opaski z kiszki faszynowej – nowe koryto rzeki Białka 74 mb ,
– Humusowanie – nowe koryto rzeki Białka 850 m2,
– Humusowanie koryta – nowe koryto rzeki Białka 180 mb,
– Wykonanie wykopu – nowe koryto rzeki Białka 40 mb,
– Wykonanie płotka – nowe koryto rzeki Białka 252 mb,
– Narzut kamienny w płotkach – nowe koryto rzeki Białka 190 m2,
– Geowłóknina – nowe koryto rzeki Białka 392 m2,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 2 101t,
– Piasek 1 171 t,

02.12.2019-08.12.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • DK19_2 km 1+400-1+900,
 • DK19_1 km 1+200-1+350 2 850 m2,
 • km 27+830-28+000 5 400 m2,
 • PZD-26a km 26+626,
 • PZD-32a km 30+857,
 • DK19_1 km 0+500-0+700 200 m2,
 • ZR-5,
 • km 29+427-29+573 2 044 m2,
 • km 29+534-29+413 1 694 m2,
 • km 28+000-28+100 3 200 m2,
 • DK19_1 km 0+500-0+700  800 m2,
 • PZDd-32 km 30+857,

– Wykop:

 • PZD-30 km 29+712,
 • km 25+400-25+600 1 000 m3,
 • L09P 871 m3,
 • DK19_2 km 2+230-2+450 371 m3,
 • km 32+600,
 • km 27+700-27+800 500 m3,

– Wykop (rowy):

 • km 32+000-32+090 str. L,
 • L09P km 0+240-0+280,
 • DK19_2 km 2+010-2+174,
 • DK19_2 km 2+237-2+294,
 • L10P km 0+000-0+100,
 • DK19_2 km 1+809-1+871,
 • DK19_2 km 1+505-1+612,
 • DK19_2 km 1+955-2+010,
 • DK19_2 km 1+612-1+723,

– Nasyp (wykop) :

 • km 25+000-25+100  700 m3,
 • km 32+600 1 242 m3,
 • DK19_2 km 1+700-2+200,
 • km 32+300-32+550,
 • DK19_2 km 1+800-2+300,
 • L09L km 0+150,
 • km 25+000-25+100 300 m3,
 • km 27+400-27+500 300 m3,
 • L09P km 0+000-0+100,
 • DK19_2 km 0+400-0+500,
 • DK19_2 km 1+809-1+871,
 • DK19_2 km 1+500-1+612,
 • DK19_2 km 1+955-2+010,
 • DK19_2 km 1+612-1+723,

-Nasyp (dokop):

 • DK19_1 km 1+500-1+700 500 m3,
 • km 32+100 66 m3,
 • km 32+000,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+300-25+360 1 050 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • km 25+625-25+675 30 m2,
 • DK19_1 km 1+500-1+650 2 700 m2

– Podbudowa :

 • DJP 27 km 0+500-1+050 3 430 m3,
 • DJP 27 km 0+000-0+250 1 200 m3,

– Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków:

 • km 25+700 64 m3,
 • km 25+500,
 • km 26+600,

-Drogi technologiczne – wykonanie i utrzymanie:

 •  km 27+400,

Roboty mostowe:

– Beton fundamentów PZDd-25 148 m3,
– Zbrojenie (Fundamenty ścian bocznych) PZDd-25 5 899 kg,
– Zbrojenie fundamentu WS-27 5 000 kg,
– Zbrojenie (Fundamenty korpusów) WS-27 18 237 kg,
– Beton fundamentów (Korpusy) WS-27 77m3,
– Zbrojenie (Fundamenty korpusów) PZDd-30 3 811 szt,
– Zbrojenie (Fundamenty korpusów) PZDd-30a 1 109 kg,
– Beton fundamentów (Ściany boczne) PZDd-30a 2 213 kg,
– Beton fundamentów (Korpusy) PZDd-30a 45 m3,
– Beton fundamentów (Ściany boczne) PZDd-30a 23 m3,
– Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych PZD-26a 87 m3,
– Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych PZD-32a 70 m3,

Roboty branżowe:

– Zasypywanie geokraty ZR-3, ZR-6,

Branża elektroenergetyczna:

– Przebudowa kolizji elektroenergetycznej 1NN km 27+808,

Branża sanitarna:

– Wykop pod sieć wodociągową W2/W5a,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W2/W5a,
– Przewiert sterowany,

Branża melioracyjna:

– Wykonanie płotków – nowe koryto rzeki Białka 195 m2,
– Skarpowanie – nowe koryto rzeki Białka 170 mb,
– Ułożenie kiszek faszynowych – nowe koryto rzeki Białka 255 mb,
– Wbijanie kołków pod płotki – nowe koryto rzeki Białka 55 mb,
– Plantowanie – nowe koryto rzeki Białka,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 1 584 t,

25.11.2019 – 01.12.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+350-27+400 2 100 m2,
 • DK19_1 km 1+200-1+300 1 600 m2,
 • DK19_1 km 0+400-0+700 2 800 m2,
 • km 27+435 22 m2,
 • DK19_2 km 2+040-2+550 9 375 m2
 • ZR-4 3 780 m2,
 • km 32+600 ,

– Wykop:

 • km 32+600 428 m3,
 • km 25+400-25+600 700 m3,
 • km 27+450-27+800 1 300 m3,
 • WS-27 km 27+435 450 m3,
 • PZDd-25 km 25+376 208 m3,
 • PZD-30 ,
 • km 31+850-31+900,
 • DK19_1 km 0+730-0+986 700 m3,
 • L09L 1 985 m3,
 • DK19_2 km 2+220-2+600,

– Wykop (rowy):

 • DK19_2 km 1+300-1+350 200 m3,
 • km 32+090-32+135,
 • km 27+450-27+800 600 m3,
 • km 31+850-31+900,
 • km 32+590-32+630,

– Nasyp (wykop) :

 • DK19_2 km 1+300-1+350 200 m3,
 • DK19_2 km 2+370-2+600,
 • DK19_2 str. L:km 0+400-0+750 1 750m3,
 • km 32+550-32+650 375 m3,
 • L09L km 0+130 385 m3,
 • km 25+000-25+100 700 m3,
 • km 27+450-27+800 2 100 m3,
 • DK19_1 km 0+986-1+296 1 700 m3,
 • km 32+600 950 m3,

-Nasyp (dokop):

 • km 25+300-25+400 500 m3,
 • L09L km 0+250 572 m3,
 • km 24+900-25+600 1 6100 m3,
 • km 32+100 681 m3,
 • km 32+400 720 m3,
 • DK19_1 km 1+500-1+700 500 m3,
 • DJP27 km 1+200-1+500 1 000 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • skarpa str. L km 25+100-25+350 620 m2,
 • skarpa str. P km 25+100-25+350 620 m2,
 • skarpa str. L km 25+500-25+610 270 m2,
 • skarpa str. P km 25+500-25+610 270 m2,
 • km 24+602-24+642 1 200 m2,
 • km 32+600 2 250 m2,
 • DK19_1 km 1+500-1+700 2 000 m2,
 • DJP 27 km 0+000-1+250 6 500 m2,

– Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków km 24+900-25+625 465 m3,

Roboty mostowe:

– Wykopy PZDd-25 300 m3,
– Zbrojenie fundamentu PZDd-25 6 700 kg,
– Zbrojenie podpór PZDd-25 3 000 kg,
– Beton fundamentów (Deskowanie fundamentów) PZDd-25,
– Beton fundamentów (Betonowanie fundamentów P1P i P2P) PZDd-25 103,
– Odwodnienie wykopu – montaż instalacji igłofiltrowej WS-27,
– Warstwa wyrównawcza z betonu niekonstrukcyjnego WS-27 70 m3,
– Zbrojenie fundamentów WS-27 7 000 kg,
– Wykonywanie kolumn DSM PZDd-30 84 szt,
– Wykopy PZDd-30 800 m3,
– Warstwa wyrównawcza z betonu niekonstrukcyjnego PZDd-30 45 m3,
– Odkopywanie platformy DSM PZDd-30 100 m3,
– Zbrojenie fundamentu PZDd-30a 13 500 m3,
– Beton konstrukcyjny fundamentu PZDd-30a 45 m3,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe) WD-33,

Roboty branżowe:

– Wykop zbiornika ZR-3 km 28+300,
– Układanie geokraty i geowłókniny na ZR-3 km 28+300,
– Wbudowanie przepustów rurowych PEHD,
– Odhumusowanie zbiornika ZR-4,

Branża sanitarna:

– Wykop pod sieć wodociągową W3,W2,W5a,
– Zgrzewanie rur wodociągowych W3,W2,W5a,
– Przewiert sterowany W2,

Branża melioracyjna:

– Ułożenie geowłókniny – nowe koryto rzeki Białki 130 m2,
– Palisada fi 15/150 cm – nowe koryto rzeki Białki 10 m,
– Wykonanie opaski z kiszki faszynowej – nowe koryto rzeki Białka 50m – Roboty ziemne – nowe koryto rzeki Białka 85 m3,
– Narzut kamienny w płotkach – nowe koryto rzeki Białka 10 szt.
– Skarpowanie – nowe koryto rzeki Białka,
– Plantowanie – nowe koryto rzeki Białka,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 2  067 t,
– Cement CEM II PZDsz-30a 24 000 kg,
– Stal zbrojeniowa B500SP PZD-30 15 000 kg,

18.11.2019 – 24.11.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 30+000 2,5 ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+350-27+400 2 500 m2,
 • km 27+450-27+550 3 000 m2,
 • km 29+712-29+740 875 m2,
 • km 29+750-29+800,
 • PZD 30a 29+712 588 m2,
 • DK19_2 km 2+700

– Wykop:

 • km 25+376 101 m3,
 • km 27+435 358 m3,
 • PZD 30a km 29+712 739 m3,
 • WS-27 km 27+435,
 • DJL 22 km 1+600,
 • L09L,

– Wykop (rowy):

 • km 32+200,
 • DK19_2 str. P: km 0+850-1+100 300 m3,
 • DK19_2 str. L: km 0+400-0+750 250 m3,
 • DK19_2 str. P km 1+200-1+350 500 m3,
 • DJL 22,
 • L09L, L09P,

– Nasyp (wykop) :

 • DK19_2 km 0+850-1+000 1 000 m3,
 • DK19_2 km 1+200-1+350  500 m3,
 • DK19_2 str. L:km 0+400-0+750 1 750m3,
 • DJL22,
 • km 32+200,
 • km 32+600,

-Nasyp (dokop):

 • km 24+900-25+360 800 m3,
 • km 25+500-25+600 500 m3,
 • km 25+850-25+900 400 m3,
 • km 31+100-32+500 457 m3
 • DJP27 : km 1+200-1+500 1 750 m3,
 • L09L 468 m3,
 • L09P 167 m3

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+390-25+500 1 500 m3,

Roboty mostowe:

– Wykop : PZDd-25 100 m3,
– Beton niekonstrukcyjny pod fundamenty PZDd-25 42m3,
– Zbrojenie fundamentu PZDd-25 6 200 kg,
– Mobilizacja zaplecza pod palownice (DSM) WS-27,
– Posadowienie (kolumny DSM) WS-27 116 szt,
– Odkopywanie platformy (DSM) WS-27 250 m3,
– Wykop PZDd-30 100 m3,
– Roboty przygotowawcze (utwardzenie platformy pod palownice P1,P2) PZDd-30,
– Roboty przygotowawcze (mobilizacja zaplecza pod wykonanie kolumn DSM) PZDd-30,
– Roboty przygotowawcze (droga dojazdowa) PZDd-30a,
– Wykop fundamentów PZDd-30a 50 m3,
– Beton podkładowy C12/15 PZDd-30a 28 m3,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe) WD-33

Roboty branżowe:

– Wykop zbiornika ZR-3 km 28+300,
– Zasypanie dna zbiornika ZR-6 piaskiem km 32+600,
– Układanie geokraty i geowłókniny na ZR-3 km 28+300,
– Wbudowanie przepustów rurowych PEHD ,

Branża sanitarna:

– Przebudowa kolizji W1, W3, W5,

Branża melioracyjna:

– Przekop rzeki Białka w zakresie nowego koryta,
– Przekop koryta w zakresie nowego koryta RN-01 1 440 m3,
– Palisada fi 15/150cm RN-01 32 m,
– Ułożenie geowłókniny RN-01 129 m2,
– Udrożnienie rowu melioracyjnego RN-01 15 m,
– Wykonanie opaski z fiszki faszynowej RN-02 70 m,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 2  363 t,
– Beton C12/15 PZDd-25, PZDd-30a
– Cement CEM II WS-27, PZDsz-30.

11.11.2019 – 17.11.2019

Branża drogowa:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 29+500 – 32+000 2,5 ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+350-27+435 1 250 m2,
 • km 27+500-27+680 7 100 m2,
 • km 27+735 660 m2,
 • km 29+712,
 • ZR-3 500 m2,

– Wykop:

 • km 27+435 613 m3,
 • DT: km 32+350,
 • L09L,

– Wykop (rowy):

 • str. L: km 27+750-27+820 150 m3,
 • str. P: km 27+750-27+820 150 m3,
 • DK19_1 str. L: km 0+500-0+650 150 m3,
 • DK19_2: km 0+400-1+000 700 m3,
 • DJL22 : km 2+200,
 • L09L,

– Nasyp (wykop) :

 • DK19_1 km 0+500-0+650 150 m3,
 • km 27+500-27+820 3 800 m3,
 • DK19_2 km 0+400-0+850  500 m3,
 • km 32+100,
 • DJL22,
 • km 32+700 902 m3

-Nasyp (dokop):

 • km 24+900-25+360 1 400 m3,
 • km 25+500-25+600 500 m3,
 • km 27+600-27+700 500 m3,
 • L09L 581 m3,
 • DJP27 : km 1+200-1+500 1 700 m3,
 • DJP32 337 m3,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+390-25+500 1 500 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • str. L km 32+300 82 m2,

– Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków:

 • km 24+700-25+350 260 t,

-Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym w związku z opadami deszczu w dniach poprzednich :

 • str. L: km 32+350 991 m3,
 • str. L: km 32+300-32+450,

– W związku z opadami deszczu w dniach 9-10.11.2019 na budowie stwierdzono: zalanie warstw nasypu w km 32+300-32+450, zalanie podłoża Łącznicy L10L, zalania rowów w km 31+800-32+600, Łącznicy L09L,L10L. Podjęto roboty naprawcze m.in. pompowanie wody z rowów, ulepszanie warstw nasypu i podłoża,
– Kontynuowanie robót związanych z przywróceniem warstw oraz podłoża do stanu sprzed zalania przez deszcz,

Roboty mostowe:

– Roboty przygotowawcze (odhumusowanie) WS-27 200 m3,
– Wykop : WS-27 1 800 m3,
– Roboty przygotowawcze(objazd) WS-27,
– Roboty przygotowawcze (zaplecze pod wykonanie kolumn DSM) PZDd-25,
– Wykonanie kolumn DSM PZDd-25 84 szt,
– Odkopywanie platformy PZDd-25 100 m3,
– Wykop PZDd-30 500 m3,
– Wykop PZDd-30a 500 m3,
– Roboty przygotowawcze (usuwanie karpin) PZDd-30, PZDd-30a,
– Mobilizacja, roboty przygotowawcze WD-33,
– Roboty przygotowawcze (drogi dojazdowe) WD-33,

Roboty branżowe:

– Przebudowa kolizji W3,
– Wykop zbiornika Z-3 km 28+300,
– Układanie geokraty i geowłókniny na Z-3 km 28+300,
– Przebudowa rzeki Białka ,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 2  948 t,

04.11.2019 – 10.11.2019

Branża drogowa:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 2,5 ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 27+600-27+700 3 500 m2,
 • km 27+750-27+800 2 000 m2,
 • km 31+400,
 • DK19_2 km 0+400-1+350 10 600 m2,
 • DJP 32,
 • DJL 22,
 • ZR-3 1000 m2,

– Wykop:

 • km 31+500,
 • km 32+350,
 • L10L, L09L,

– Wykop (rowy):

 • str. P: km 25+100-25+350 250 m3,
 • str. L: km 25+390-25+500 150 m3,
 • str. P: km 25+800-26+050 200 m3,
 • str. L: km 26+000-26+400 400 m3,
 • DK19_1 str. L: km 0+500-1+000 350 m3,

– Nasyp (wykop) :

 • km 25+100-25+500  400 m3,
 • km 25+800-26+400 600 m3,
 • km 27+700-27+727 1 000 m3,
 • DK19_1 km 0+500-0+650 300 m3,
 • DK19_2 km 0+650-1+350 1 780 m3,
 • km 31+500,
 • km 32+150,
 • km 32+700 902 m3

-Nasyp (dokop):

 • km 24+900-25+360 680 m3,
 • km 25+390-25+600 2 700 m3,
 • km 25+800-25+900 340 m3
 • km 32+500,
 • L09L,L09P,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe):

 • km 25+390-25+500 1 800 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym:

 • krawędź nasypu str. L km 25+250-25+360 270 m2,
 • krawędź nasypu str. P km 25+250-25+360 270 m2,
 • krawędź nasypu str. L km 25+390-25+600 450 m2,
 • krawędź nasypu str. P km 25+390-25+600 450 m2,
 • km 32+500-32+700 1 503,72 m2,
 • DJP 27 km 1+240-1+300 770 m3,

– Podbudowa (kruszywo):

 • DT str. P: km 24+602-24+900 1 000 m3,

– Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków:

 • km 24+630-25+360,

Roboty mostowe:

– Mobilizacja, roboty przygotowawcze: WD-33,WS-27,
– Wykonanie platformy pod palownice PZDd-25 50 m2,
– Roboty przygotowawcze (odhumusowanie) WS-27 600 m3,
– Roboty przygotowawcze (odhumusowanie) : PZDsz-30,

Roboty branżowe:

– Przebudowa kolizji W1,
– Ułożenie geokraty na ZR-6,
– Wykop zbiornika ZR-3 km 28+300,
– Przebudowa rzeki Białka km 28+300,

Dostawy materiałów:

– Kruszywo 3 553,30 t,

28.10.2019-03.11.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 2,5 ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • ZR – 3 2 200 m2,
 • DJ L 22 4 880 m2,
 • DJP 32 2 240 m2,
 • DK19_2 km 0+450-1+250 3 900 m2,
 • DK19_2 km 1+000-1+300 3 000 m2,

– Wykop:

 • km 31+450-31+550 666 m3,
 • km 32+300-32+400 600 m3,
 • L10L 3300 m3,

– Wykop (rowy):

 • str. P km 24+900-25+100 200 m3,
 • str. L km 25+000-25+300 200 m3,
 • str. L km 25+500-25+800 150 m3,
 • str. P km 25+100-25+350 200 m3,
 • str. P km 25+500-25+600 100 m3,
 • str. L DK19_1 km 0+500-0+750 450 m3,

– Nasyp :

 • km 24+900-25+100 720 m3,
 • km 25+000-25+350 1 700 m3,
 • km 25+500-25+600 2 310 m3,
 • km 25+000-25+300 100 m3,
 • km 31+450-31+600,
 • km 32+300-32+450 2 112,8 m3,
 • km 32+850,
 • L10P 1 350 m3,
 • DJP 27 km 0+700-1+150 150 m3,
 • DK19_1 km 0+500-0+750 450 m3,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe) km 25+400-25+500 1 770 m3,
– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym :

 • skarpa str. L km 25+390-25+570 450 m2,
 • skarpa str. P km 25+390-25+570 450 m2,
 • skarpa str. L km 25+100-25+200 250 m2,
 • skarpa str. P km 25+100- 25+200 625 m2,
 • DJP 27 km 1+220-1+300 1 000 m2,
 • DJP 27 km 1+330-1+380 550 m2,
 • DJP 27 km 1+530-1+570 500 m2
 • km 31+900,

Roboty branżowe:
– Przebudowa kolizji W-1,
– Profilowanie zbiornika ZR-6 km 32+600,
– Układanie geokraty ZR-6 km 32+700,
– Układanie geowłókniny ZR-6 km 32+700,
– Nasyp ZR-6 – Piasek 20 cm km 32+600,
– Zagęszczenie warstwy piasku ZR-6 km 32+600,
Kolizja nr IT-2 km 27+360,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 2 727,52 t,
– Piasek 1 621,52 t,
– Zbrojenie 23,62 t.

21.10.2019 – 27.10.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 3ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 31+400-31+659 10 000 m2
 • Droga Technologiczna str. L km 25+520 – 25+800 1 350 m2,
 • Zbiornik ZR-3 1 000 m2,

– Wykop (makroniwelacja):

 • km 24+602-24+700 1 000 m3,
 • km 25+550-25+800 1 100 m3,

– Wykop:

 • km 32+300-32+490,
 • L09 L,
 • DJ L 22 km 0+600-0+750,

– Wykop (rowy):

 • km 31+600-31+970,
 • L 09L km 0+500-0+580 str. P,
 • str. L km 24+605-25+300 950 m3,
 • str. L km 26+000-26+150 600 m3,
 • str. P km 24+900-26+000 450 m3,

– Nasyp :

 • km 24+800-25+350 2 800 m3,
 • km 25+850-26+100 2 410 m3,
 • km 32+600-32+875,
 • DJP 27 km 0+500- 1+150 1 100 m3,
 • DJL 22,
 • L09L,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe ) km 25+390-25+575  700 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym;

 • km 32+076-32+230 5 313 m2,
 • km 32+685-32+800 4 945 m2,

– Zagęszczanie podłoża pod nasyp km 31+500-32+100,
– Zagęszczanie warstwy nasypu:

 • DJL 22 km 2+600,
 • km 31+700,
 • km 32+800,
 • L09L,

Roboty branżowe:
– Przebudowa kolizji W-4, W-5, W-5a i W-1,
– Profilowanie zbiornika ZR-6 km 32+600,
– Układanie geokraty ZR-6 km 32+700,
– Układanie geowłókniny ZR-6 km 32+700,
– Nasyp ZR-6 piasek 20 cm km 32+600,
– Zagęszczenie warstwy piasku – ZR-6 km 32+600,
– Kolizja nr IT-2 km 27+360,
– Kolizja nr SN2,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 2 832,48 t,
– Piasek 3 039,80 t.

14.10.2019 – 20.10.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wycinka drzew i zakrzaczeń na czasowych zajęciach S 19,
– Karczowanie z wywozem karpiny km 27+400 – 28+300 3ha,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • km 31+600-31+700 1 080 m2,
 • DJP 27 km 1+300-1+575 3 000 m2,

– Wykop (makroniwelacja) km 24+700-24+900 3 000 m3,
– Wykop km 32+350-32+400,
– Wykop (rowy):

 • km 24+700-24+800 600 m3,
 • km 26+000-26+100 100 m3,
 • km 31+850-31+970,
 • km 32+550-32+600 150 m3,
 • km 32+400-32+600 str. L 200 m3,
 • km 32+000-32+200 str. L 300 m3,
 • L09L km 0+430-0+500 str. P ,

– Wykop S19 km 24+602-24+890 900 m3,
– Nasyp :

 • DJ P 27 km 0+050-0+500 3 100 m3,
 • km 24+900-25+000 1 650 m3,
 • km 25+200-25+300 1 400 m3,
 • km 26+000-26+100 100 m3,
 • km 32+600-32+875 1 725 m3
 • DJ L 22 km 2+300-2+500 300 m3,
 • Droga Technologiczna km 25+000-25+250 str. L 500 m3,
 • L10P,L09L 2 025 t,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe)

 • km 25+220-25+300 490 m3,
 • km 25+390-25+400 90 m3,

– Ulepszenie podłoża spoiwem hydraulicznym;

 • skarpa str. L km 25+270-25+363 210 m2,
 • skarpa str. L km 25+390-25+575 1 100 m2,
 • skarpa str. P km 25+270-25+363 210 m2,
 • skarpa str. P km 25+390-25+575 1 250 m2,
 • km 32+133-32+238 3 465 m2,
 • km 32+899-32+850,
 • L09P km 0+090-0+138 528 m2,
 • DJ P 27 km 0+480-0+600 1 350 m2,

– Zagęszczanie podłoża pod nasyp ;

 • km 32+500,
 • km 31+800-32+100,
 • L09L,

– Zagęszczanie warstwy nasypu :

 • L09L,
 • Km 32+800-32+875,

Roboty branżowe:
– Przecisk sterowany W-5 – rondo Łążek Ordynacki,
– Przecisk sterowany W-5a – rondo Łążek Ordynacki,
– Wykop zbiornika ZR-6 km 32+600,
– Nasyp skarp zbiornika ZR-7 oraz usypanie warstwy piasku gr. 20 cm km 31+700,
– Układanie geokraty ZR-7 km 32+700,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 2 093,22 t,
– Piasek 4 532,98 t.

07.10.2019 – 13.10.2019

Roboty drogowe:

– Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
– Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
– Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
– Wywóz karpiny S 19,
– Zrębkowanie gałęzi S 19,
– Odhumusowanie:

 • DJ L22:km 2+400–2+700 2 388 m2,
 • Droga Technologiczna km 25+750 – 25+900 100 m2,
 • S19 km 32+760–32+875 4 493 m2,
 • Zbiornik ZR-7 756 m2,

– Wykop (rów):

 • L10P km 0+100–0+150 300 m3,
 • S19 km 25+500–25+850 1 600 m3

– Wykop S19 km 24+602-24+890 900 m3,
– Nasyp :

 • S19 km 25+600-26+000 1 700 m3,
 • DJ P 27 km 0+050-0+500 900 m3,
 • DJ P 27 km 0+800-1+000 750 m3,
 • DJ P 27 km 0+550-0+800 400 m3,

– Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe Połaniec) S19 km 25+390-25+550 1 050 m3,
– Zagęszczanie warstwy nasypu : L09P i L09L, S19 km 32+250 , km 32+750-32+800,
– Ulepszenie podłoża za pomocą spoiwa hydraulicznego:

 • S 19 km 25+389-25+564 880 m2,
 • DJ P 27 km 0+500-0+585 1 460 m2,
 • S 19 km 32+480-32+660 str. P 3 035m2,
 • S 19 km 32+580-32+700 2 940 m2,
 • S 19 km 32+238-32+290 1 648 m2,

– Wymiana gruntu S 19 km 25+838-25+894 450 m3,

Roboty branżowe:
– Kolizja nr SN2 km 32+544,
– Kolizja nr IT-4 DG 108889L rondo,
– Kolizja nr IT-5 km 32+544,
– Przecisk sterowany W-4,
– Wykop zbiornika ZR-6,

Dostawy materiałów :
– Kruszywo 3 270,4 t,
– Piasek 2 279,52 t.

30.9.2019 -06.10.2019

Branża drogowa:

 • Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
 • Utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu DK 19,
 • Utrzymanie DK 19 w zakresie pasa drogowego,
 • Wycinka drzew i zakrzaczeń S 19,
 • Wycinka zakrzaczeń S 19 km 28+000 – 28+200,
 • Wywóz karpiny S 19,
 • Zrębkowanie gałęzi S 19,
 • Odhumusowanie: Droga Technologiczna str. L km 32+440 – 32+600 1280 m2, Droga Technologiczna str. P. km 32+400-32+600 1600m2, Zbiornik ZR-6 3112,5 m2, km 32+150-32+700 1675 m2,
 • Wykop (rów) km 25+390-25+500 300 m3, km 25+700-25+800 1200 m3,
 • Wykop: km 24+602-24+890 3500m3, km 25+675 – 25+764 100m3, DJ P 27 km 0+000 – 0+450 50 m3,
 • Nasyp z wykopu: km 25+200-25+600 2450 m3, PJ P 27: km 0+000-0+450 250 m3, DJ P 27 km 0+091- 0+355 1000 m3,
 • Nasyp (kruszywo popiołowo-żużlowe Połaniec) km 25+390-25+550 800 m3,
 • Zagęszczanie warstwy podłoża km 32+400-32+600,
 • Zagęszczanie warstwy nasypu L10P, L09L,
 • Wbudowanie warstwy piasku L10P, L09L,
 • Ulepszenie podłoża za pomocą spoiwa hydraulicznego km 32+127-32+235 4856,75 m2
 • Dostawy materiałów na plac składowy w Łążku Ordynackim :
  Kruszywo 2592,63 t, Piasek Beetz 2355,93 t.

Branża drogowa:

 • Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
 • Przyjmowanie materiału na plac w Łążku Ordynackim,
 • Prowadzenie robót wycinkowych na terenach prywatnych,
 • Odkarczowanie terenu z wywozem karpiny,
 • Przygotowanie dróg wewnętrznych na kopalni Studzieniec,
 • Odhumusowanie,
 • Zagęszczenie podłoża pod nasyp,
 • Wykonanie wykopu,
 • Budowa nasypu,
 • Oznakowanie placu budowy.

Branża drogowa:

 • Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
 • Przyjmowanie materiału na plac w Łążku Ordynackim,
 • Prowadzenie robót wycinkowych na terenach prywatnych,
 • Usuwanie karpin,
 • Rozbiórki.