Podpisanie Umowy o Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W dniu 19 września 2019 roku pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zawarto umowę na dofinansowanie Projektu pt. „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – węzeł Lasy Janowskie’’ nr POIS.03.01.00-000050/19.

Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – węzeł Lasy Janowskie’’ Lublin – w podziale na 3 części:
Część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł ,,Słodków” obecnie ,,Kraśnik Południe’’ – bez węzła) – Janów Lubelski (węzeł ,,Kopce” obecnie ,,Janów Lubelski Północ” – bez węzła) początek obwodnicy, długości ok. 18 km.
Część nr 2: odc. realizacyjny obwodnica miasta Janów Lubelski (węzeł ,,Kopce” obecnie Janów Lubelski Północ” – węzeł ,,Jonaki” obecnie ,,Janów Lubelski Południe” z węzłami długości ok. 7 km.
Część nr 3: odc. realizacyjny Janów Lubelski (węzeł ,,Jonaki” obecnie ,,Janów Lubelski Południe” – bez węzła) – węzeł ,,Łążek Ordynacki” obecnie ,,Lasy Janowskie” (z węzłem) długości ok. 8 km.
W zakresie części nr 3 planowana droga będzie przebiegała równolegle do istniejącej drogi krajowej Nr 19. Zlokalizowana jest ona na terenie gminy Janów Lubelski. Trasa drogi ekspresowej przebiega przez tereny użytkowane, tereny leśne oraz polno-leśne. Głównym celem realizacji inwestycji jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży, wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa i wymogami unijnymi oraz oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego.

Droga ekspresowa S-19 stanowi element europejskiej międzynarodowej trasy relacji północ-południe. Korytarz transportowy drogi Via Carpatia prowadzi wzdłuż granicy wschodniej UE i ma połączyć tereny 7 krajów: Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Odcinek drogowy tego korytarza przez terytorium Polski będzie przebiegał z Budziska (granica z Litwą) przez Białystok, Lublin, Rzeszów do przejścia granicznego w Barwinku.

Całkowity koszt realizacji Projektu : 992 166 150,00 zł
Wysokość dofinansowania z UE: 568 420 286,26 zł

10 października 2019