Czasowa organizacja ruchu

W dniu 14.06.2021 r. została wprowadzona zmiana organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr 32: tymczasowe przełożenie ruchu na docelowy ślad drogi S19 dla odcinka od km 24+602 do km 32+331 (do węzła Lasy Janowskie). Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

14 czerwca 2021