Czasowa organizacja ruchu

W dniu 14.06.2021 r. została wprowadzona zmiana organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr 32: tymczasowe przełożenie ruchu na docelowy ślad drogi S19 dla odcinka od km 24+602 do km 32+331 (do węzła Lasy Janowskie). Kierowcy mają do dyspozycji dwie jezdnie wybudowanej drogi ekspresowej S19 między Janowem Lubelskim a Lasami Janowskimi. Ze względu na prowadzone prace budowlane obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 90 km/h. Kierowcy mogą korzystać z dwóch pasów ruchu w każdym kierunku. Od strony Rzeszowa kierujący wjadą na S19 przez węzeł drogowy Lasy Janowskie, a od strony Lublina przez tymczasowy objazd łączący istniejącą drogę krajową nr 19 z nowo wybudowanym odcinkiem drogi ekspresowej.

14 czerwca 2021