Pozwolenie na użytkowanie

12.09.2023r. ostateczna i prawomocna stała się Decyzja Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego w Lublinie udzielająca pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych w zakresie drogi ekspresowej S19 od km 30+250 do km 30+500, przejścia dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową S19 w km 30+380, drogi dojazdowej DJL_22 od km 0+000 do km 0+480.

12 września 2023