Wniosek o wydanie decyzji ZRID

Dnia 30 sierpnia 2018 roku do Wojewody Lubelskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DZ.U. 2015 poz.2031.) został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
Budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika- węzeł Sokołów Młp. Północ, obejmującą:
Część nr 3: odc. realizacyjny Janów Lubelski (węzeł Jonaki obecnie Janów Lub. Południe- bez węzła) – węzeł Łążek Ordynacki obecnie Lasy Janowskie (z węzłem), długości ok. 8 km

3 września 2018