Zbiorcze zestawienie przejściowych świadectw płatności

Nr. PŚP Okres rozliczeniowy Kwota zatwierdzona[PLN] (netto) Wartość PŚP narastająco[PLN] (netto) Zaawansowanie finansowe w % Zaawansowanie finansowe po aneksach w %
1. Zaliczka 1 492 275,19 1 492 275.19 1% 0,74%
2. Listopad 2017
Grudzień 2017
357 980,95 1 850 256,14 1.24% 0,91%
3. Grudzień 2017
Styczeń 2018
Luty 2018
899 437,10 2 749 693,24 1.84% 1,36%
4. Marzec 2018 1 247 617,00 3 997 310,24 2.68% 1,97%
5. Kwiecień 2018 867 309,80 4 864 620,04 3,26% 2,40%
6. Maj 2018 677 272,00 5 541 892,04 3,71% 2,74%
7. Czerwiec 2018
Lipiec 2018
1 179 535,29 6 721 427,33 4,50% 3,32%
8. Sierpień 2018 1 602 253,76 8 323 681,09 5,58% 4,11%
9. Wrzesień 2018 625 723,00 8 949 404,09 6,00% 4.42%
10. Październik 2018 399 532,00 9 348 936,09 6,26% 4,61%
11. Listopad 2018
Grudzień 2018
650 278,05 9 999 214,14 6,70% 4,93%
12. Styczeń 2019 455 216,00 10 454 430,14 7,01% 5,16%
13. Luty 2019 272 896,00 10 727 326,14 7,19% 5,29%
14. Marzec 2019 294 846,00 11 022 172,14 7,39% 5,44%
15. Kwiecień 2019
Maj 2019
729 004,00 11 751 176,14 7,87% 5,80%
16. Czerwiec 2019 330 721,50 12 081 897,64 8,10% 5,96%
17. Zaliczka 13 430 476,71 25 512 374.35 17,10% 12,56%
18. Lipiec 2019 Sierpień 2019 6 156 572,83 31 668 947,18 21,22% 15,63%
19. Wrzesień 2019 3 542 317,11 35 211 264,29 23,60% 17,38%
20. Październik 2019 3 967 134,20 39 178 398,49 26,25% 19,34%
21. Listopad 2019
06 Grudzień 2019
10 047 152,18 49 225 550,67 32,99% 24,29%
22. 07 Grudzień 2019
Styczeń 2020
12 528 603,74 61 754 154,41 41,38% 30,48%
23. Luty 2020 11 202 708,08 72 956 862,49 48,89% 36,01%
24. Marzec 2020 4 388 949,70 77 345 812,19 51,83% 38,17%
25. Kwiecień 2020 8 616 764,78 85 962 576,97 57,61% 42,42%
26. Maj 2020 4 193 946,92 90 156 523,89 60,42% 44,49%
27. Czerwiec 2020 200 000,00 90 356 523,89 60,55% 44,59%
28. Lipiec 2020 11 292 654,41 101 649 178,30 68,12% 50,17%
29. Sierpień 2020 6 085 493,69 107 734 671,99 72,19% 53,17%
30. Wrzesień 2020 8 512 605,24 116 247 277,23 77,90% 57,37%
31. Październik 2020 3 237 402,31 119 484 679,54 80,07% 58,97%
32. Listopad 2020 5 620 957,03 125 105 636,57 83,84% 61,74%
33. Grudzień 2020
Styczeń 2021
3 381 418,94 128 487 055,51 86,10% 63,41%
34. Luty 2021 2 126 686,85 130 613 742,36 87,53% 64,46%
35. Marzec 2021 1 713 633,49 132 327 375,85 88,67% 65,31%
36. Kwiecień 2021 5 907 006,20 138 234 382,05 92,63% 68,22%
37. Maj 2021 2 536 646,66 140 771 028,71 94,33% 69,47%
38. Czerwiec 2021 6 218 267,80 146 989 296,51 98,50% 72,54%
39. Lipiec 2021 1 694 035 ,94 148 683 332,45 99,64% 73,38%
40. Sierpień 2021 1 028 340,75 149 711 673,20 100,32% 73,89%
41. Wrzesień 2021 491 883,36 150 203 556,56 100,65% 74,13%
42. Październik-Listopad 2021 142 287,14 150 345 843,70 100,75% 74,20%
43. Grudzień 2021
Styczeń 2022
1 590 874,62 151 936 718,32 101,82% 74,98%
44. Luty-Kwiecień 2022 23 649,95 151 960 368,27 101,83% 75,00%
45. Maj – Lipiec 2022 14 822 180,03 166 782 548,30 111,76% 82,31%
46. Sierpień 2022 2 165 806,97 168 948 355,27 113,22% 83,38%
47. Wrzesień 2022 10 707 645,16 179 656 000,43 120,39% 88,66%
48. Październik 2022
10 Listopad 2022
23 181 553,51 202 837 553,94 135,93% 92,43%
49. 11 Listopad 2022 – Styczeń 2023 1 310 485,44 204 148 039,38 136,80% 93,02%
50. Luty-Kwiecień 2023 5 190 366,73 209 338 406,11 140,28% 95,39%
51. Maj 2023 1 576 795,8 210 915 201,92 141,34% 96,11%
52. Czerwiec 2023 936 732,49 211 851 934,41 141,97% 96,53%
53. Lipiec 2023 2 200 085,49 214 052 019,90 143,44% 97,54%
54. SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 2023 1 088 180,39 215 140 200,29 144,17% 98,03%
55. Październik 2023 2 272 598,49 217 412 798,78 145,69% 99,07%
56. Listopad 2023 259 033,82 217 671 832,60 145,87% 99,19%