Zbiorcze zestawienie przejściowych świadectw płatności

Nr. PŚP Okres rozliczeniowy Kwota zatwierdzona[PLN] (netto) Wartość PŚP narastająco[PLN] (netto) Zaawansowanie finansowe w %
1. Zaliczka 1 492 275,19 1 492 275.19 1%
2. Listopad 2017
Grudzień 2017
357 980,95 1 850 256,14 1.24%
3. Grudzień 2017
Styczeń 2018
Luty 2018
899 437,10 2 749 693,24 1.84%
4. Marzec 2018 1 247 617,00 3 997 310,24 2.68%
5. Kwiecień 2018 867 309,80 4 864 620,04 3,26%
6. Maj 2018 677 272,00 5 541 892,04 3,71%
7. Czerwiec 2018
Lipiec 2018
1 179 535,29 6 721 427,33 4,50%
8. Sierpień 2018 1 602 253,76 8 323 681,09 5,58%
9. Wrzesień 2018 625 723,00 8 949 404,09 6,00%
10. Październik 2018 399 532,00 9 348 936,09 6,26%
11. Listopad 2018
Grudzień 2018
650 278,05 9 999 214,14 6,70%
12. Styczeń 2019 455 216,00 10 454 430,14 7,01%
13. Luty 2019 272 896,00 10 727 326,14 7,19%
14. Marzec 2019 294 846,00 11 022 172,14 7,39%
15. Kwiecień 2019
Maj 2019
729 004,00 11 751 176,14 7,87%
16. Czerwiec 2019 330 721,50 12 081 897,64 8,10%
17. Zaliczka 13 430 476,71 25 512 374.35 17,10%
18. Lipiec 2019 Sierpień 2019 6 156 572,83 31 668 947,18 21,22%
19. Wrzesień 2019 3 542 317,11 35 211 264,29 23,60%
20. Październik 2019 3 967 134,20 39 178 398,49 26,25%
21. Listopad 2019
06 Grudzień 2019
10 047 152,18 49 225 550,67 32,99%
22. 07 Grudzień 2019
Styczeń 2020
12 528 603,74 61 754 154,41 41,38%
23. Luty 2020 11 202 708,08 72 956 862,49 48,89%
24. Marzec 2020 4 388 949,70 77 345 812,19 51,83%
25. Kwiecień 2020 8 616 764,78 85 962 576,97 57,61%
26. Maj 2020 4 193 946,92 90 156 523,89 60,42%
27. Czerwiec 2020 200 000,00 90 356 523,89 60,55%
28. Lipiec 2020 11 292 654,41 101 649 178,30 68,12%
29. Sierpień 2020 6 085 493,69 107 734 671,99 72,19%