Czasowa organizacja ruchu

W dniu 29.06.2020 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi wewnętrznej do miejscowości Pikule zgodnie z zatwierdzonym w dniu 12.11.2019 r. projektem czasowej organizacji ruchu.
Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

26 czerwca 2020