Czasowa organizacja ruchu

W dniu 26.08.2020 r. planowane jest wprowadzenie zmian organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 19 zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu:

  • oznakowanie na czasowe przełożenie ruchu drogowego z istniejącego przebiegu DK19 na nowo wybudowany odcinek, od km 390+966 do km 392+146.
  • oznakowania na przełożenie ruchu drogowego z tymczasowego bypassu przepustu w km 392+468 na projektowany odcinek DK19 od km 392+440 do km 396+909

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

18 sierpnia 2020