Czasowa organizacja ruchu

W dniu 07.07.2020 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi krajowej nr 19 zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu w zakresie:

  • oznakowania na czas budowy objazdu (bypassu) w celu realizacji obiektu mostowego PZDd-25a w ciągu DK 19,
  • objazdu (bypassu) dla budowy obiektu mostowego PZDd-25a w ciągu DK 19, od km 390+478 do km 390+625 po stronie prawej.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

6 lipca 2020