Czasowa organizacja ruchu

W dniu 25.05.2021 r. planowane jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr 24: oznakowanie na czasowe prowadzenie ruchu po nowo wybudowanej drodze ekspresowej S19 na odcinku od km 24+602 do km 32+331 (do węzła Lasy Janowskie). Trwają przygotowania do poprowadzenia ruchu po nowo wybudowanej drodze ekspresowej S19. Informacja o wdrożeniu czasowej organizacji ruchu zostanie podana w odrębnym komunikacie.

25 maja 2021