Postęp robót

Branża drogowa:

  • Roboty przygotowawcze na placu składowym w Łążku Ordynackim,
  • Przyjmowanie materiału na plac w Łążku Ordynackim,
  • Prowadzenie robót wycinkowych na terenach prywatnych,
  • Usuwanie karpin,
  • Rozbiórki.