Postęp robót

Inwestycja realizowana jest w systemie „Projektuj i Buduj”. Obecnie trwa okres projektowania.