Zbiorcze zestawienie przejściowych świadectw płatności

Nr. PŚP Okres rozliczeniowy Kwota zatwierdzona[PLN] (netto) Wartość PŚP narastająco[PLN] (netto) Zaawansowanie finansowe w %
1. Zaliczka 1 492 275,19 1 492 275.19 1%
2. Listopad 2017
Grudzień 2017
357 980,95 1 850 256,14 1.24%
3. Grudzień 2017
Styczeń 2018
Luty 2018
899 437,10 2 749 693,24 1.84%
4. Marzec 2018 1 247 617,00 3 997 310,24 2.68%
5. Kwiecień 2018 867 309,80 4 864 620,04 3,26%
6. Maj 2018 677 272,00 5 541 892,04 3,71%
7. Czerwiec 2018
Lipiec 2018
1 179 535,29 6 721 427,33 4,50%
8. Sierpień 2018 1 602 253,76 8 323 681,09 5,58%
9. Wrzesień 2018 625 723,00 8 949 404,09 6,00%
10. Październik 2018 399 532,00 9 348 936,09 6,26%
11. Listopad 2018
Grudzień 2018
650 278,05 9 999 214,14 6,70%
12. Styczeń 2019 455 216,00 10 454 430,14 7,01%
13. Luty 2019 272 896,00 10 727 326,14 7,19%
14. Marzec 2019 294 846,00 11 022 172,14 7,39%
15. Kwiecień 2019
Maj 2019
729 004,00 11 751 176,14 7,87%
16. Czerwiec 2019 330 721,50 12 081 897,64 8,10%
17. Zaliczka 13 430 476,71 25 512 374.35 17,10%